Friday, March 1, 2013

အင္တာနက္လိုင္း Muslim Aid Myanmar အားစစ္ေတြၿမိဳ႕ထဲတစ္၀ိုက္တြင္ လႊင့္ထားCoral Arakan News
February 25

 ႏိုင္ငံတကာ ကုလားရံပံုေငြမ်ားျဖင့္ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ားအား ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ လာေရာက္ကူညီအားေပးေနၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာ ကုလားကူညီေထာက္ပံ့သူမ်ား စစ္ေတြၿမိဳ႕ Noble ဟိုတယ္အား အ၀င္အထြက္ျပဳေနၾကပံု ႏွင့္ (ယာပံု) ထိုကုလားေထာက္ပံ့ေရးသမားမ်ား အသံုးျပဳေသာ ၀ိုင္ယာလက္စ္ အင္တာနက္လိုင္း Muslim Aid Myanmar အားစစ္ေတြၿမိဳ႕ထဲတစ္၀ိုက္တြင္ လႊင့္ထားေၾကာင္း screen shot ကို ေတြ႕ရပံု။

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ Muslim Aid , MSF (Holland) အစရွိေသာ ကုလားတစ္ဖက္သတ္ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဟိုတယ္မ်ားတြင္တည္းခို၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အိမ္ေနရာမ်ားငွားရမ္းကာ ဆိုင္းဘုတ္မတင္ဘဲေသာ္လည္းေကာင္း ကုလားအားေပးအလုပ္မ်ားလုပ္ေနၾကသည္ကို သိထားၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ ဘာမွလုပ္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသး ဟု စစ္ေတြ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးက Coral Arakan အားေျပာၾကားသည္။

ကုလားကို ေနရာခ်ထားေပးရန္ အေရးႀကီးသည္ ဟု UNOCHA ေရးသားမႈမွာ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထား ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေန

By Moe Chay

စစ္ေတြ ၊ ၀၁ မတ္လ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ [ သတင္း ]

ကုလားမ်ားကို ႏိုင္ငံသား ဟုတ္မဟုတ္ စိစစ္ၿပီးမွ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိသူမ်ားကိုသာလွ်င္ ေနရာခ်ထားေပးမည့္ ကိစၥကိုစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ ေဒသခံ ရခိုင္/ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ားက စီစဥ္ေနၾကခ်ိန္တြင္၊ မိုးရာသီမတိုင္မီ ကုလားမ်ားကို ေနရာခ်ထားေပးသင့္ေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ UNOCHA အဖြဲ႕၏ သတင္းလႊာတစ္ခုကို စစ္ေတြအေျခစိုက္ သတင္းမီဒီယာမ်ားထံ UNOCHA အဖြဲ႕က ယမန္ေန႔က ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ေျမပံု ႏွင့္ ေပါက္ေတာရွိ (ကုလား) ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ေက်ာ္ကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရန္မွာ အေရးႀကီးသည္ ဟု အဆိုပါ သတင္းလႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေပးပို႔သည္မွာ ကုလားမ်ားအတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ ရေစမည့္ အခိုင္အခန္႔ လံုးခ်င္းအိမ္ အလံုးေပါင္း ငါးေထာင္ခန္႔ေဆာက္လုပ္ရန္ တူရကီအေျခစိုက္ TIKA အဖြဲ႕ ႏွင့္ ျပည္တြင္းေန မူဆလင္မ်ားပိုင္ Shine ၊ Father Land အစရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ၏ လက္ေ၀ခံမ်ားက အက်င့္ပ်က္ျခစား အရာရွိႀကီးမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လက္သိပ္ထိုးေဆာင္ရြက္ ေနခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည္။

ကုလားမ်ားအတြက္ အိမ္ ငါးေထာင္ခန္႔ ေဆာက္လုပ္ရန္ ဆိုသည့္ အဆိုပါ ပေရာဂ်က္ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးဦးစီးဌာန ကလည္းဘာမွ မသိရံုသာမက၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ကလည္း တိုက္ရိုက္တာ၀န္မခံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရကလည္း သူတို႔ ႏွင့္ မဆိုင္သလိုလိုလုပ္ေနၾကသည္ ဟု ဆိုသည္။

UNOCHA အဖြဲ႕သည္ ဘဂၤါလီဆူပူမႈ ဒုတိယအေက်ာ့ အၿပီးတြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဒုကၡသည္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို စာရင္းမထည့္ဘဲ ရခိုင္လူမ်ိဳး ဒုကၡသည္မ်ား မရွိသေယာင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုအေၾကာင္း မီဒီယာမွ ေပါက္ၾကားသြားေသာအခါ ထိုအေၾကာင္းကို စိစစ္ရန္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သို႔ ခရီးထြက္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ၄င္းတို႔မဆိုက္ေရာက္မီညက မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွန္းမသိ ၿမိဳ႕ေပၚ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ေနခြင့္ မရွိ ဟု ဆိုကာ အဆိုပါရခိုင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို နယ္ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ အစီအမံျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္သည္ ဟု ဆိုသည္။

မၾကာေသးမီက UNOCHA က ရခိုင္ျပည္အေျခအေန ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ၄င္းတို႔က ၀က္ဘ္ဆိုက္ဒ္ တြင္ေရးသားေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ရခိုင္မီဒီယာသမားမ်ား၏ အြန္လိုင္း ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္တြင္ ေရးသားေသာ သတင္းမ်ား လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားသည္ ေျမျပင္ေပၚရွိ ျပည္သူမ်ားထံရိုက္ခတ္မႈမွာ အလြန္နည္းပါးသည္ကို စနစ္တက် ေလ့လာမႈမ်ားအရ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း UNOCHA က ေရးသားထားသည္။

( Coral Arakan အတြက္ မိုးေခ် ေရးသားသည္ )


Coral Arakan News
Tuesday

တူရကီ အကူအညီျဖင့္ ကုလားမ်ားကို အိမ္ေဆာက္ေပးျခင္းသည္ ကုလားမ်ားအတြက္ အံုလိုက္ က်င္းလိုက္ ေျမ၀ယ္ေပးျခင္း သေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္

===================

[ Citizen Journalists Corner / 26 February 2013 / Coral Arakan News ]

ျပည္ေထာင္စု နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနကေတာင္မွ တာဝန္မယူႏိုင္ေသာ TIKA တစ္ျဖစ္လဲ OIC ႏိုင္ငံမ်ား ၏ ဘက္စံုအျမတ္ရ Donation မ်ားအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခိုး၀င္ကုလားမ်ားအတြက္ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ေျမ၀ယ္ေပးႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ႀကံ႕ဖြတ္ ကုလားအမတ္မ်ား နွင့္ ကုလားအင္အားႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရးသမားမ်ား ( ဥပမာ Shine ၊ Father Land ၊ Naing Group တို႔) ေပါင္းစပ္ၿပီး OIC ႏိုင္ငံမ်ား၏ ရံပံုေငြ ရယူၿပီး ကုလားမ်ားအတြက္ ေျမဝယ္ေပးေသာ ဇတ္လမ္းမ်ိဳးကို ကျပေနၾကပါသည္။ ယခု တူရကီအဖြဲ႕အစည္း TIKA က ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ ဆိုေသာ စီမံကိန္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက ဘယ္ေလာက္ပင္ ယာယီလို႕ေျပာေျပာ အိမ္ရသြားေသာ ကုလားမ်ားမွာ ဘူဒိုဇာ ႏွင့္ တိုက္ထုတ္ၿပီး ထြက္သြားပါလို႔ေျပာရမည္မွာ အစိုးရက မရိုးမသားျဖစ္ေနသေရြ႕ မလြယ္ကူပါ။

အဂုအခါ တခ်ိဳ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ မ်ားသည္ ႐န္ကုန္က ကုလားကုမၸဏီီမ်ား ေနာက္ခံ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အသားထဲက ေလာက္ထြက္ေနၾကသည္ကို မိုက္တြင္းနက္ကာ ေလာဘႏြံထဲ နစ္ေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။

by Moe Buu

[ Citizen Journalists Corner / 26 February 2013 / Coral Arakan News ]

=======================

ဓါတ္ပံုမွာ အထက္ပါသတင္း ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ျခင္းမရွိပါ။ ဓါတ္ပံုပါ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ငပိန္လမ္း အမွတ္ (၂၉) ရွိ ေရႊေတာင္ဦးကုမၸဏီမွာ စစ္ေတြအေျခစိုက္ စုစည္းထားၾကေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း (၂၇)ခု တြင္ မပါ၀င္သည့္ ကုမၸဏီ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ ဟု သိရပါသည္။

Coral Arakan News
February 24

ကုလားမ်ားအတြက္ အခိုင္အမာတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေလးေထာင္ခန္႔ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က အဆိုျပဳထားသည္ ဟု ဆို

By Kaw Kar Nu

စစ္ေတြ ၊ ၂၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ [ သတင္း ]

Coral Arakan က ရရွိေသာ ရံုးတြင္းစာရြက္တစ္ရြက္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္ဒုကၡသည္မ်ား (အတိအက် ေျပာရလွ်င္ ကုလားမ်ား) အတြက္ အခိုင္အမာတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ (permanent low-cost house) မ်ား ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ မွ အဆိုျပဳ အေသးစိတ္ စာရင္းကို ပူးတြဲပါ ဓါတ္ပံုဖိုင္တြင္ ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။

စစ္ေတြအပါအ၀င္ ရခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္ေပါင္း (၃၇၆၄) အိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္ ဦးလွေမာင္တင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရက အဆိုျပဳထားသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အခ်ိန္ကိုက္အျဖစ္ ယခင္က ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္အဆင့္အရာရွိမ်ားကို ခါးပိုက္ထဲထည့္ကာ လူမိုက္မ်ားေမြးၿပီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ႏွိပ္စက္ကလူျပဳခဲ့သူ၊ နာဇီရပ္ကြက္တြင္ ဓမၼာရံုေဆာက္လုပ္ရန္ တိုင္းရင္းသားက လွဴဒါန္းသည့္ ေျမကြက္ကို အရာရွိဆိုးမ်ား ႏွင့္ ေပါင္း၍ မိမိနာမည္ေပါက္ ဂရန္ေျမျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္တတ္သူ၊ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ဇြန္လ သံုးရက္ေန႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းေရွ႕ ဆူပူမႈျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သူ ကုလားသူေဌး ေဆာလိမ္ (ေခၚ) ခင္ေမာင္လွ [ ၁၁/စတန(ႏိုင္) ၀၅၂၃၂၆ (အဘအမည္၊ လွေက်ာ္) ] သည္ ယမန္ေန႔က စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ကားလမ္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကုလားရြာ တစ္ရြာ၌ ရွိေနေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

(Coral Arakan News)

1 အၾကံျပဳျခင္း:

Anonymous said...

စည္းလုံးက်တုိ့ျမန္မာတုိင္းရင္းေတြ ေခြးသားစစ္အစုိးရလက္က်န္ေတြလုပ္ေနလုိ့ အိမ္ဦးခမ္းေခြးခ်ီးတက္ပါေတာ့မယ္