Thursday, May 30, 2013

ကမာၻ႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ေငြေၾကး အဆက္အစပ္ - ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)


by Khin Maung Nyo (Notes) on Thursday, May 16, 2013 at 7:10am

ကမာၻ႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ေငြေၾကး အဆက္အစပ္
ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)
ေနာက္ခံ အခင္းအက်င္း
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔ အ၀န္းအ၀ိုင္းအတြင္း၊ ကမာၻ႔ စီးပြားေရး အ၀န္းအ၀ိုင္း အတြင္း ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာၿပီ ဟူေသာ စကားကို အမ်ားဆံုး ၾကားရပါသည္။ ထိုစကား၏ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္မႈကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္သင့္ပါသည္။ အနည္းဆံုး အဓိပၸါယ္ႏွစ္ခု ေကာက္ယူႏိုင္ပါသည္။ ပထမ တစ္ခုမွာ ကမာၻတစ္၀ွမ္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံထားသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ခံက်င့္သံုးလာျခင္းဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ပါသည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ ကမာၻ႔ စီးပြားေရး အတက္အက်၊ အေျပာင္းအလဲ၊ အေကာင္းအဆိုးတို႔၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ပိုမို ခံစားရမည္ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ ထြက္ပါသည္။
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား
ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို ၀င္ေရာက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာေငြတန္ဖိုး ပို၍ ခိုင္မာလာမည္ဟု တြက္ဆၾကၿပီး အစိုးရိမ္ အႀကီးဆံုးသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့ပါးမည္ကို ပူပင္ၾကေသာ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သြင္းကုန္မ်ားကမူ ေဒၚလာေစ်းတက္သြားလွ်င္ (ျမန္မာေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းသြားလွ်င္) သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္မည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ၾကပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာက်ပ္ေငြေစ်းႏႈန္း ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း (အမ်ားအားျဖင့္) တက္လာခဲ့သည္ကို သေဘာမက်ပါ။ ျမန္မာက်ပ္ေငြသည္ ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္သည္ထက္ တန္ဖိုးျမင့္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပို႔ကုန္ ထုတ္လုပ္သူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေစ်းေကာင္းေကာင္း မရ၍ ထိခုိက္ရသည္ဟု တြက္ဆၾကပါသည္။ သို႔ေသာ လယ္သမားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ကိစၥမ်ားမွာ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ ကိစၥ၊ ေခ်းေငြ ကိစၥ အစရွိသျဖင့္ တစ္ခုမက မ်ားျပားပါသည္။
ျမန္မာေငြေၾကးမူ၀ါဒ?
အစိုးရသစ္၊ အခင္းအက်င္းသစ္ေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔ (IMF) ၏ နည္းပညာ အႀကံဥာဏ္မ်ား ရယူ၍ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း၊ လိုေငြကို ေငြစကၠဴ ရိုက္သည့္နည္းထက္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်သည့္ နည္းကို ပိုမုိအားကိုးျခင္း၊ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရး၊ ေငြေဖာင္းပြမႈ ဆန္႔က်င္ေရး မူ၀ါဒ ရွိသည္ဟု တြက္ဆရပါသည္။
သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ဘက္တြင္ ျမန္မာေငြေစ်းႏႈန္း က်ဆင္း၊ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း တက္ေစလုိေသာ မူ၀ါဒ ရွိသည္ဟု မွန္းဆရပါသည္။
အနီးကပ္ ျမင္ကြင္းမ်ား
ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈ ငါးဆတိုးလာသည္ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈကို ေငြသား အျဖစ္ ျမင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေဒၚလာ အေျမာက္အမ်ား ၀င္ေရာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်း က်ဆင္းသင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေငြသားစီး၀င္မႈ အျဖစ္ မျမင္ဘဲ အရင္းအႏွီး စက္ကိရိယာ ပစၥည္းမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္း အျဖစ္ ရႈျမင္လွ်င္ ေဒၚလာေစ်း က်ဆင္းစရာ အေၾကာင္း မရွိပါ။
သၾကၤန္အနီးတ၀ိုက္တြင္ ျမန္မာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား ATM ေငြထုတ္စက္ကို Visa, Mastercard မ်ား သံုး၍ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏိုင္ေစရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ တိုးပြားလာေနေသာ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ျပင္ပေစ်းကြက္ကို အားမကိုးပဲ ဘဏ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရး ေကာင္တာမ်ားတြင္ ျမန္မာေငြ တရား၀င္ ထုတ္ယူႏိုင္သည္။ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ ေဒၚလာ စီး၀င္မႈ မ်ားျပားမည္ ျဖစ္၍ ေဒၚလာေစ်း တက္စရာ အေၾကာင္း မရွိပါ။
သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီက အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ အေမရိကန္၏ စီးပြားေရး အေပၚ ယံုၾကည္မႈ တိုးပြားလာသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဥေရာပႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ မေရမရာ ျဖစ္ေနေသးသျဖင့္လည္းေကာင္း ေရႊေစ်းက်ဆင္းကာ ေဒၚလာေစ်းတက္လာခဲ့ပါသည္။ ေရႊေစ်း ဆက္တိုက္ က်ဆင္းမည္ဟု တြက္ဆမႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။
မေသခ်ာ မေရရာေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္ တစ္ခုမွာ ျပည္တြင္းတြင္ ေဒၚလာ၀ယ္ယူမႈ တိုးပြားလာျခင္း၊ သြင္းကုန္မ်ား အတြက္ ေဒၚလာ၀ယ္ယူမႈ မ်ားျပားျခင္း ဟူေသာ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။
အနာဂတ္တြင္ အနည္းဆံုး ေရ၊ မီး၊ လမ္း၊ တံတား အစရွိေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အရင္းအႏွီး အသံုးစရိတ္မ်ား၊ ျမင့္မားလာေသာ ေနထုိင္မႈ ပံုစံမ်ား အတြက္ သာမန္ အသံုးစရိတ္မ်ား ဟူ၍ ႏိုင္ငံျခားေငြ သံုးစြဲမႈ (သို႔မဟုတ္) သြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈ ဆက္လက္ မ်ားျပားေနဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။ ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြကိုု ျဖည့္ဆည္းရန္ အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၀ယ္ယူရန္ လုိအပ္ပါသည္။
ျပည္တြင္း အေၾကာင္းတရား အေနျဖင့္ ေဒၚလာ ၀ယ္ယူမႈက ေရာင္းအားထက္ မ်ားျပားလွ်င္ ေဒၚလာေငြ၏ တန္ဖိုး (ယခု ႀကံဳေတြ႔ေနရသကဲ့သို႔) တက္လာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ တက္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္း အေၾကာင္းတရား၏ ပဓာန လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္၊ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာ တန္ဖိုးတက္ျခင္း၏ ပဓာန လႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို ခြဲျခားရန္ ခက္ပါသည္။
 ကမာၻ႔စီးပြားေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈ ႀကီးမားလာေနေသာ အခ်ိန္တြင္ ကမာၻ႔ စီးပြားေရး အလားအလာကို ျမန္မာ့ စီးပြားေရးက ဆန္႔က်င္ႏိုင္မည့္ အလားအလာ ရွိသည္ဟု မယူဆပါ။ (ကမာၻတြင္ ေဒၚလာေစ်းတက္ေနသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာေစ်းက်ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္ မထင္ပါ။)
ျမန္မာ့ စီးပြားေရးႏွင့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး ေပါင္းစည္းမႈကို ၾကည့္ရာတြင္ ညႊန္းကိန္းတစ္ခု အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး၏ အေရးပါမႈကို ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤညႊန္းကိန္းအရ ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္သြယ္ေရး အခ်ိဳးအစား အလြန္နိမ့္က်ေနပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ ကုန္သြယ္မႈသည္ တရား၀င္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္ထက္ သိသိသာသာ မ်ားျပားႏုိင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ယခင့္ ယခင္ အခ်ိန္ကာလမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈ အခ်ိဳးအစား ႀကီးမားလာၿပီး ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈ ျမင့္မားလာသည္ဟု ေသခ်ာေပါက္ ဆိုႏိုင္ပါသည္။
တဖန္ ဗဟိုဘဏ္တြင္ အေျခခံေငြလဲလွယ္ႏႈန္း သတ္မွတ္ရာတြင္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ အေတာ္အတန္ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုရက္ပိုင္း (ေမလလယ္)တြင္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းသည္လည္း ကမာၻ႔စီးပြားေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ကို တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈဟု ယူဆၿပီး ကမာၻ႔စီးပြားေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈ ျမင့္မားလာသည့္ သာဓက တစ္ခု အျဖစ္ ရႈျမင္ႏုိင္ပါသည္။
ေရွ႕အလားအလာ
ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာကို တြက္ဆရာ၌ ကိုယ္ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ားထက္ မိမိ လက္လွမ္းမမီေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ားကို ေလ်ာ့တြက္၍ မရေၾကာင္း သင္ခန္းစာ အထပ္ထပ္ ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သာဓက တစ္ခု အေနျဖင့္ ဘဏ္အတိုးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်၍ အပ္ေငြ ေလ်ာ့က်မည္ဟု တြက္ဆရေသာ္လည္း အျခား ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံစရာ အခြင့္အလမ္း မရွိေသာ အေျခအေနတြင္ ဘဏ္အပ္ေငြ ေလ်ာ့က်သြားျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
ျမန္မာ့ေစ်းကြက္ အတြင္း၌လည္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ ရွိရာ ကားေစ်းကြက္သည္ ေစ်းကစားစရာ နယ္ပယ္တစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အိမ္ၿခံေျမဘက္ လွည့္လာခဲ့သကဲ့သို႔ ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ အိမ္ၿခံေျမလည္း အတက္ေစ်း၌ အေရာင္းအ၀ယ္ ေအးေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ယခင္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ အတြင္း ေဒၚလာေစ်းကြက္သည္လည္း ေစ်းကစား၍ ေကာင္းေသာ နယ္ပယ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပံု မရပါ။
ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အလားအလာသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္၏ အေျပာင္းအလဲ အေပၚ မူတည္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ ေရႊေစ်း ဆက္လက္ က်ဆင္းႏိုင္မည္ဟု တြက္ဆၾကရာ ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ (အျခား ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိပါက) ေဒၚလာေစ်း ဆက္လက္ အားေကာင္းေနႏိုင္ပါသည္။
ျပည္တြင္း စီးပြားေရး အေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး ေရစီးေၾကာင္းကို ဆန္႔က်င္ႏိုင္စြမ္း မရွိဘဲ အားျဖည့္ေပးသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား အျဖစ္သာ ရပ္တည္ႏုိင္မည္ဟု တြက္ဆပါသည္။
၁၆.၅.၂၀၁၃

0 အၾကံျပဳျခင္း: