Thursday, May 30, 2013

တစ္အိမ္ေထာင္တည္းကေလး၈၂ဦးရွိ

ေမလ(၂၉)ရက္ေန ့့ထုတ္ ေရႊႏုိင္ငံသစ္ ေန႔စဥ္သတင္းစာ အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၀၅၄)

1 အၾကံျပဳျခင္း:

Anonymous said...

သူတို႕မ်ိဳးပြားႏႈန္းက အသားေပၚဖို႔ ဝက္ေမြးျမဴေရးအတြက္ ဝက္ၿခံထဲမွာ ဝက္သိုးတေကာင္ကို ေဟာ္မုန္းထိုးၿပီး ဝက္မဆယ္ေကာင္နဲ႕အတူ လႊတ္ထားတဲ့ႏႈန္းထက္ေတာင္ျမင့္ေနတယ္။ ဝက္ကမွ အသားေပၚေရာင္း လို႕ရေသးတယ္၊ ဒီေခၚေတာေတြကို ဘယ္ေနရာ သြားသံုးရမလဲ။ ျမန္မာျပည္အတြက္တကဲ့ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးအ
ႀကီးစားဘဲ။ ဒါကို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ပါတယ္ ဆိုၿပီးထေအာ္ေနတဲ့ ခြပ္ေဒါင္း မဟုတ္ေတာ့တဲ့ မြတ္ေဒါင္းမႀကီးရွိေနတယ္။