Tuesday, August 27, 2013

ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္အားလံုး ေထာက္ခံႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အာဏာရျပည္ခိုင္ၿဖိဳး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ အမ်ားစု မေထာက္ခံေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္အားလံုး ေထာက္ခံ၍ လႊတ္ေတာ္၌ေဆြးေႏြးမည္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မႇတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒပါ ႏုိင္ငံသား သတ္မႇတ္ခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၌ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္က က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္ အမ်ားစု ေထာက္ခံျခင္း မျပဳဘဲ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္ အားလုံးက ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံမဲ ၁၀၇ မဲ ရရႇိကာ သတ္မႇတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္သျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းအား လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္၌ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၌ ယင္းဥပေဒၾကမ္းအား ရခုိင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမႇတ္ (၁) မႇ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ကုိယ္စားလႇယ္ တစ္ဦးမႇ ေထာက္ခံခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္မသင့္ သေဘာထား ေတာင္းခံရာတြင္ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမႇ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ (၁၂) မႇ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႇယ္ ဦးလႇေဆြက ကန္႔ကြက္သျဖင့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္၌ ကုိယ္စားလႇယ္ မစုံလင္သည့္အတြက္ မဲခြဲမည့္ရက္အား ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္၌ ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မဲခြဲျခင္း အစီအစဥ္အား မတ္တတ္ရပ္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလႇယ္ အားလုံး၊ တုိင္းရင္းသားပါတီ ကုိယ္စားလႇယ္မ်ား၊ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကုိယ္စားလႇယ္ အနည္းစုကသာ ေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ေထာက္ခံမဲ ၁၀၇ မဲ ရရႇိကာ သတ္မႇတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္သျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းအား လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

''စဥ္းစားေဆြးေႏြး သင့္တယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္လုိ႔ ေထာက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ေထာက္ခံကန္႔ကြက္ရာမႇာ လူပုဂၢဳိလ္၊ ပါတီအဖြဲ႕အစည္း မၾကည့္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးျပဳမယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး အျမင္နဲ႔ပဲ အျမဲၾကည့္ပါတယ္။ အခုဆုံးျဖတ္ တာကလည္း ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳတာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ေဆြးေႏြးစဥ္းစားဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္တာပါ။ ေဆြးေႏြးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္မ်ားရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကုိ နားေထာင္ရပါဦးမယ္။ လုိအပ္ရင္လည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသင့္ရင္ ေဆြးေႏြးရမႇာေပါ့'' ဟု တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႇယ္ ဗုိလ္မႇဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဦးလြင္က The Daily Eleven သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

စဥ္းစားေဆြးေႏြး သင့္တယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္လုိ႔ ေထာက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ေထာက္ခံကန္႔ကြက္ရာမႇာ လူပုဂၢဳိလ္၊ ပါတီအဖြဲ႕အစည္း မၾကည့္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးျပဳမယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး အျမင္နဲ႔ပဲ အျမဲၾကည့္ပါတယ္။ အခုဆုံးျဖတ္ တာကလည္း ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳတာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ေဆြးေႏြးစဥ္းစားဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္တာပါ။ ေဆြးေႏြးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္မ်ားရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကုိ နားေထာင္ရပါဦးမယ္။ လုိအပ္ရင္လည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသင့္ရင္ ေဆြးေႏြးရမႇာေပါ့...

''အဲဒီဥပေဒၾကမ္းက အခုတင္လာတာက တစ္ဦးခ်င္း (Individual Bill) ေခၚတာေပါ့။ တစ္ဦးခ်င္းတင္တဲ့ Bill ေခၚတာေပါ့။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဥပေဒၾကမ္း ဆုိတာက ေကာ္မရႇင္ရဲ႕ သေဘာထားတုိ႔ ဘာတုိ႔ညာတုိ႔ ရႇိေသးတယ္ေလ။ အဲဒီလုိဆုိတဲ့ အခါၾကေတာ့ ႐ုတ္တစ္ရက္ ခ်က္ခ်င္းႀကီးကို ပုဂၢလိက တစ္ဦးခ်င္း အေနနဲ႔ တင္တာကုိ ခ်က္ခ်င္းသေဘာတူလုိ႔ မႇန္တယ္ မႇားတယ္ဆုိတာ ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္ေလ။ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးလုိ႔ သူကဆုိထား လုိ႔ရႇိရင္လည္း အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ ကုိက္ညီတယ္။ မကုိက္ညီဘူး ဆုိတာကလဲ အေျခခံဥပေဒ ခုံ႐ုံးကသာလွ်င္ အဆုံးအျဖတ္ ျပဳႏုိင္မႇာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ စဥ္းစားသင့္တဲ့ ျပႆနာလုိ႔ ျမင္ၿပီးေတာ့ ေထာက္ခံတုန္းက မေထာက္ခံခဲ့တာ။ ဒါအခ်ိန္ယူသင့္တယ္။ အခ်ိန္ယူသင့္တယ္ ဆုိတာက ေသခ်ာေဆြးေႏြးၿပီး ညိႇႏႈိင္းသင့္တယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကလည္း ဒါကုိ ဥပေဒၾကမ္း ေလ့လာစိစစ္ တင္ျပဖုိ႔ ေျပာလုိက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒါေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္စိစစ္သြားႏုိင္တဲ့ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္က ၾကည့္လုိ႔ရႇိရင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဥပေဒဆုိတာ အေရးႀကီးတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ အတြက္ ဒါကုိအေလာသုံးဆယ္ ျပင္ဖုိ႔လည္း ခ်က္ခ်င္းႀကီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႀကီး သြားျပင္ဆင္လုိက္လုိ႔ ရႇိရင္လည္း မႇားသြားရင္ ဒုကၡေရာက္သြား ႏုိင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ တင္တဲ့သူကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူ႕ရဲ႕ တင္ျပခ်က္ကုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီးမႇ ေထာက္ခံသင့္ရင္ ေထာက္ခံမယ္။ ကန္႔ကြက္သင့္ရင္ ကန္႔ကြက္သြားမယ္'' ဟု ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္ ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖက ေျပာၾကားသည္။

''ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာတူ ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ၀မ္းသာပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီဥပေဒၾကမ္းက အေရးႀကီးလို႔ပါ။ ႏိုင္ငံသား တရား၀င္ မျဖစ္ေသးဘဲ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္တို႔၊ မဲေပးခြင့္ေတြ ရႇိတယ္ဆိုတာ ေတြကို ျပင္ရမႇာပါ။ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေသးဘဲ ဒို႔တာ၀န္ အေရးသံုးပါး လိုက္နာမယ္လို႔ ဘယ္ေလာက္ေျပာေျပာ ယံုၾကည္လို႔ မရႏိုင္ဘူး'' ဟု ဥပေဒၾကမ္းအား တင္သြင္းခဲ့သူ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

''ႏုိင္ငံသား မျဖစ္ေသးသူမ်ားဟာ ေမြးရာပါ ႏုိင္ငံသား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားကဲ့သုိ႔ ဒုိ႔တာ၀န္ အေရးသုံးပါးျဖစ္တဲ့ တုိင္းရင္းသားစည္း လုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး၊ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး ဆုိတဲ့ ဦးတည္ခ်က္၊ ႏုိင္င့ံသစၥာကုိ ေစာင့္သိ ႐ုိေသျခင္းဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ ၾကည့္႐ုံနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ထိ အာမခံခ်က္ ရႇိႏုိင္မလဲ။ ႏုိင္ငံသား မျဖစ္ေသးတ့ဲ သူေတြက ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ေက်းဇူးသစၥာကုိ ေစာင့္သိ႐ုိေသ မလဲဆုိတာ ေတြးၾကည့္႐ုံနဲ႔ သိႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ အမ်ဳိးသားမူ၀ါဒ ရည္မႇန္းခ်က္မ်ားဟာ အင္မတန္ အမ်ဳိးသား လုံျခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမ်ဳိးသား စီးပြားအက်ဳိးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ျဖစ္ျဖစ္ အင္မတန္ကုိ ဦးတည္ခ်က္ ခုိင္ခုိင္မာမာရႇိဖုိ႔ လုိအပ္တယ္ ဆုိတာကုိ ထပ္ေလာင္းတင္ျပ ခ်င္ပါတယ္။ ပါတီတည္ေထာင္ လုိသူမ်ား၊ တည္ေထာင္သူမ်ား၊ ပါတီ၀င္မ်ားဟာ ျပည္ေထာင္စု အမ်ဳိးသား သစၥာရႇိမႈ အျမင့္ဆုံး အဆင့္မႇာရႇိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမြးရာပါ ႏုိင္ငံသား မဟုတ္ရင္ေတာင္မႇ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ၿပီးသူ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ရန္ လုိအပ္ပါတယ္'' ဟု ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းစဥ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မႇတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၄ ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ ပါရႇိေသာ ''ႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ သုိ႔မဟုတ္ ယာယီသက္ေသခံ လက္မႇတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူ ျဖစ္ျခင္း'' ဆုိသည့္ စကားရပ္အစား ''ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း'' ဟု ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ပုဒ္မ ၅ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) တြင္ ပါရႇိေသာ ''ပုဒ္မ ၄ ပါ အခ်က္မ်ားႏႇင့္ ညီညြတ္ေသာပါတီ တည္ေထာင္ လုိသူမ်ား၏ အမည္၊ အဘအမည္၊ အလုပ္အကုိင္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ေမြးေန႔ သကၠရာဇ္ႏႇင့္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပားအမႇတ္၊ အမ်ဳိးသား မႇတ္ပုံတင္အမႇတ္၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား လက္မႇတ္ အမႇတ္၊ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ လက္မႇတ္အမႇတ္ သုိ႔မဟုတ္ ယာယီသက္ေသခံ လက္မႇတ္အမႇတ္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္အစား ''ပုဒ္မ ၄ ပါအခ်က္မ်ားႏႇင့္ ညီညြတ္ေသာ ပါတီတည္ေထာင္ လုိသူမ်ား၏ အမည္၊ အဘအမည္၊ အလုပ္အကုိင္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္ႏႇင့္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပားအမႇတ္'' ဟု ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္းႏႇင့္ ပုဒ္မ ၁၀ ပုဒ္မ ခြဲ (က) တြင္ ပါရႇိေသာ ''ႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံသား ျပဳခြင့္ရသူ သုိ႔မဟုတ္ ယာယီသက္ေသခံ လက္မႇတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ျခင္း''ဆုိသည့္ စကားရပ္အစား ''ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း'' ဟု ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

''ေရြးေကာက္ပြဲေတြမႇာ မဲေပးႏုိင္တဲ့ သူေတြနဲ႔ အေရြးခံႏုိင္သူေတြဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၆၉ (က) အရ ႏုိင္ငံသားမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္ မ ၃၄၅ (က)၊ ၁၉၈၂ ခုႏႇစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ ၂(ခ)၊ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မ ၅ တုိ႔တြင္ မည္သူတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား ထူေထာင္ျခင္းဟာ ႏုိင္ငံသားမ်ားနဲ႔သာ သက္ဆုိင္တာေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျဖစ္ေစ၊ အျခားတည္ဆ ဲဥပေဒမ်ားနဲ႔ျဖစ္ေစ ညီညြတ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

မည္သည့္ ႏိုင္ငံတြင္မႇ မရႇိသည့္ ယာယီ သက္ေသခံလက္မႇတ္ (၀ိႈက္ကတ္) ကိုင္ေဆာင္ ထားသူမ်ားကို မဲေပးခြင့္၊ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ျပဳျခင္းဆိုသည္မႇာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိပါးႏိုင္သည္အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု နယ္ပယ္အသီးသီးမႇ ေ၀ဖန္ထားသည္။

အဆိုပါ ၀ိႈက္ကတ္မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ရႇိ ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိးမ်ားအား ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံမဲေပးႏိုင္ရန္ ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၀ိႈက္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူဦးေရ ငါးသိန္းေက်ာ္ ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ၀ိႈက္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ ထားသူမ်ားကို မဲေပးခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းေဒသမ်ား၌ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခုိင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမႇ အမတ္မ်ား အႏိုင္ရရႇိခဲ့ရာ လက္ရႇိတြင္ ၎တို႔အား ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈႏႇင့္ ပတ္သက္၍ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏႇင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနမႇ စစ္ေဆးမႈမ်ား ရႇိေနေၾကာင္း သိရသည္။
http://news-eleven.com/politics/22614ႀသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန ့က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ အဆိုတစ္ခုကို တင္သြင္းပါတယ္...

အေတာ္ ၀မ္းသာဖို ့ေကာင္းပါတယ္....အဲဒီအဆိုကို ေထာက္ခံႀကတဲ့ သူမ်ားကေတာ့.....

အရင္က ေတမိမင္းသားမ်ားျဖစ္ႀကတဲ့ ၂၅ ရာခိုင္ႏူန္း တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား အားလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္ တက္တက္ႀကြႀကြ ေထာက္ခံႀကပါတယ္.......ဒါဟာ ၀မ္းသာစရာပါ...။အဲဒီအတြက္ ေလးစားမိပါတယ္..။

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးက ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံႀကပါတယ္......

NLD ကေတာ့ အိေျႏၵႀကီးနဲ ့ေပါ့.......သူ ့ခဗ်ာ သူ နဲ ့ မဆိုင္သလို ေလး မေထာက္ခံရွာပါဘူး......

ေဒါက္တာေအးေမာင္ တင္သြင္း တဲ့ အဆိုကေတာ့ ၂၀၁၅ မွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို ႏိူင္ငံသား စစ္စစ္မွသာလ်ွင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိဖို ့ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္တဲ့ အဆိုပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။

သူအဓိက ျပင္ျခင္တာကေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္..။အဲဒီ ဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပထားတာက

''အသက္ ၁၈ ႏႇစ္ျပည့္ၿပီး ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏႇင့္ မဆန္႔က်င္ေသာ ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ရသူ (သို႔မဟုတ္) ယာယီ သက္ေသခံလက္မႇတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ'' ဟု ေဖာ္ျပပါရိႇသည္။

ေနာက္တစ္ခုက ၁၉၈၂ ႏိူင္ငံသားျဖစ္တည္မႈ ့ ဥပေဒ နဲ ့ ႏိူင္ငံသားတို ့ရဲ ့ အခြင့္အေရးကို အေလးထားဖို ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။ႏိူင္ငံသား တစ္ဦးျဖစ္မႇသာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရိႇျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ ရိႇျခင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရး ျဖစ္ပါတယ္....။

အဲဒီ အတြက္ သူ ရည္ရြယ္ျပီး ဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္ဖို ့ တင္သြင္းတာျဖစ္ပါတယ္..။

ဧည့္ႏိူင္ငံသားဆိုတာ ျမန္မာ ႏိူင္ငံသားမဟုတ္ပါဘူး....မဲေပးခြင့္မရွိရပါဘူးး..

White Card ကိုင္ေဆာင္တဲ့ သူေတြဟာ ( ဥပမာ ..ဘဂၤလီေတြေပါ့ ) လံုး၀ မဲေပးခြင့္မရွိရပါဘူး..။

၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀ိႈက္ကတ္ျဖင့္ မဲေပးျခင္း၊ ပါတီေထာင္ျခင္းမ်ား အားလံုးကို ပိတ္ပင္ရမွာ ပဲျဖစ္ပါတယ္..။

ျမန္မာႏိူင္ငံေတာ္ရဲ ့ အနာဂတ္ နဲ ့ ႏိူင္ငံေတာ္ရဲ ့ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာဟာ ျမန္မာ ႏိူင္ငံသား စစ္စစ္ ရဲ ့ လက္ထဲမွာ ပဲ ရွိရပါမယ္..။

အဲေတာ့.....ကၽြန္ေတာ္တို ့ ေတြ အားလုံး ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ရဲ ့ အဆိုကို ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ခံ ႀကပါစို ့လို ့ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္...။

ဘစည္(စင္ကာပူ)

0 အၾကံျပဳျခင္း: