Friday, January 4, 2013

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ ၆၅နွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႕ေၾကျငာခ်က္


                                                                   အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဴပ္
                                                              အမွတ္(၉၇/ခ)အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္း
                                                                      ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕

                                                            ၆၅နွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႕ေၾကျငာခ်က္

                                                                   ၂၀၁၃ခုနွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ၄ရက္
                                                                 ၁၃၇၄ခုနွစ္၊နတ္ေတာ္လဆုတ္၇ရက္

                                                                ေၾကျငာခ်က္အမွတ္(၁-၀၁-၂၀၁၃)

ျမန္မာသကၠရာဇ္၁၃၇၄ခုနွစ္၊နတ္ေတာ္လဆုတ္၇ရက္၊ခရစ္သကၠရာဇ္၂၀၁၃ခုနွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ၄ရက္ေန႕ေအးခ်မ္းလန္းဆန္းေသာနွစ္သစ္ကူးကာလသည္(၆၅)နွစ္ေျမာက္ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေန႕မဂၤလာအေပါင္းခေညာင္းသည့္အခါသမယျဖစ္ေပသည္။
ဤမဂၤလာရက္ျမတ္တြင္က်ြနု္ုပ္တို႕နိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအဆင့္ဆင့္၌ အသက္ေသြးေခ်ြးေပးလႈရုန္းကန္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကေသာအာဇာ
သူရဲေကာင္းမ်ား၏စြန္႕လႊတ္စြန္႕စားမႈနွင့္တိုင္းျပည္နွင့္လူမ်ိဳးအေပၚထားရွိခဲ့ေသာၾကီးျမတ္သည့္ဘာမထီစိတ္ဓါတ္ကိုေလးစားဂုဏ္ျပဳၾကရ
ေပမည္။ထို႕အတူအာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားဦးေဆာင္အရယူေပးခဲ႕ေသာနိုင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရးကိုဂတိသစၥာတည္ၾကည္စြာျဖင့္ထိန္းသိမ္းခဲ့
ၾကေသာျပည္သူလူထုအေပါင္းကိုလည္းခ်ီးက်ဴးၾသဘာေထာပနာျပဳအပ္ေပသည္။
က်ြနု္ုပ္တို႕ျမန္မာနိုင္ငံသည္ကမာၻသမိုင္းတြင္မိမိကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးစနစ္နွင့္မြန္ျမတ္သည့္ဘာသာတရား၊ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္း၀ိေသ
သရွိေသာအမ်ိဳးသားအမွတ္သရုပ္၊စုစည္းေသာလူမ်ိဳးစုနွင့္ေျမၾသဇာေကာင္းေသာနယ္ပယ္အက်ယ္အ၀န္းစသည္ျဖင့္စနစ္တက်တည္ရွိခဲ့
ေသာ နွစ္ကာလရာေထာင္ခ်ီဖြံ႕ျဖိဳး၀ေျပာခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံတခုျဖစ္ခဲ့သည္။သို႕ေသာ္၁၉ရာစုအေနွာင္းပိုင္းကာလတြင္မွ မွားယြင္း
ေသာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးစနစ္နွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္းလာမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးျပိဳကြဲလာျခင္း ဥေရာပမွတိုးတက္လာ
ေသာစက္မႈအရင္းရွင္စနစ္အေပၚ ယထာဘူယက်က် အကဲမျဖတ္နိုင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ျဗိတိသ်ွနယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားနွင့္၁၈၂၄ခုနွစ္တြင္ပထမအ
ၾကိမ္၊ ၁၈၅၂ခုနွစ္တြင္ဒုတိယအၾကိမ္နွင့္၁၈၈၅ခုနွစ္တြင္တတိယအၾကိမ္စစ္ပြဲမ်ားရံႈးနိမ့္ခဲ့ရျပီးျဗိတိသ်ွကိုလိုနီနိုင္ငံအျဖစ္က်ေရာက္ခဲ့ရသည္
။တခ်ိန္ကအာရွတလႊားတြင္ဘုန္းမီးေနလေတာက္ပခဲ့ေသာကြ်နု္ပ္တို႕နိုင္ငံသည္ထီးက်ိဳးစည္ေပါက္ပလႅင္နန္းေပ်ာက္၍က်ြန္သေဘာက္
ဘ၀သို႕ေရာက္ခဲ့ရေပသည္။
မိမိတို႕၏အခ်ဴပ္အျခာအာဏာလက္လြတ္ဆံုးရံႈး၍ကိုလိုနီနိုင္ငံအျဖစ္က်ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္းက်ြန္ပ္တို႕ျပည္သူလူထုသည္ ေလွခြက္ခ်ည္း
က်န္အလံမလွဲ မေလ်ာ့ေသာဇြဲလံု႕လ ဇာတိပုညဂုဏ္မာနျဖင့္အမ်ိဳးသားစည္းလံုညီညြတ္မႈ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားကိုစုစည္းကာအမ်ိဳးသားလြတ္
လပ္ေရးတိုက္ပြဲေအာင္လံကိုျပန္လည္ျမွင့္တင္နိုင္ခဲ့ၾကသည္။ပါေတာ္မူျပီးသကာလတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးခ်စ္မ်ား၏ေဒသအလိုက္လက္နက္
ကိုင္ေတာ္လွန္မႈ ဘာသာ သာသနာကိုအေျခခံသည့္ ၀ိုင္အမ္ဘီေအအသင္းၾကီး၏ က်ယ္ျပန္႕သည့္အမိ်ဳးသားေရးၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား
၁၉၂၀ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္မွအစျပဳေသာနိုင္ငံအနွံေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊အလုပ္သမား လယ္သမားနွင့္ေက်ာင္းသားထုယွဥ္တြဲ
အံုၾကြခဲ့ၾကေသာ၁၃၀၀ျပည့္အေရးေတာ္ပံုၾကီး၊ ဘီအိုင္ေအ၊ ဘီဒီေအ၊ စီဘီအက္ဖ္ တို႕၏ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲမ်ား၊ ေအာင္ဆန္း-အက္တ
လီစာခ်ဴပ္နွင့္ ပင္လံုညီလာခံေအာင္ပြဲမ်ား စသည္ျဖင့္ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမားနွင့္ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႕အား လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲျဖင့္တနည္း
ေစ့စပ္ေဆြူးေႏြးျခင္းျဖင့္တဖံု၊ ခက္မာၾကမ္းတမ္းမႈနွင္သိမ္ေမြ႕ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈဗ်ဴဟာတို႕ကို သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ျပဳလ်က္ အမ်ိဳးသားလြတ္
လပ္ေရးအား အရယူနိုင္ခဲ့ၾကေပသည္။
သို႕ေသာ္၁၉၄၈ခုနွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ တမ်ိဳးသားလံုးဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္လြတ္လပ္ေရးသည္ ကာလတိုအတြင္းမွာအမ်ိဳးသား
စည္းလံုးညီညြတ္မႈျပိဳကြဲကာ ေရာင္စံုလက္နက္ကိုင္ပဠိပကၡမ်ားအတြင္း အဆိုးေၾကာ့သံသရာ လည္ခဲ့ရျပန္ေပသည္။
အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာနွင့္ တပ္မေတာ္ဖခင္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားအေမွ်ာ္အျမွင္
ၾကီးစြာေရးဆြဲအုတ္ျမွစ္ခ်ခဲ့ေသာ၁၉၄၇အေျခခံဥပေဒနင့္ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးအေဆာက္အဦးၾကီးသည္လည္း နုနယ္ေသာ ဆယ္စုနွစ္
ေက်ာ္သက္တမ္းမွာပင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏နင္းေျချဖိဳဖ်က္ျခင္းကို ရင္နင့္ဖြယ္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရျပီး ၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ အေမြဆိုးကို မ်ိဳး
ဆက္နွစ္ဆက္ေက်ာ္ခါးစည္းခံခဲ့ၾကရေပသည္။
ယေန႕ကာလမွာက်ြန္ုပ္တို႕ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္၍ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊
တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား။ ရဟန္းသံဃာနွင့္ လုပ္ငန္းေပါင္းစံုမွျပည္သူလူထုအေပါင္းတို႕၏ ဇြဲ ၊ လံု႕လ၊
ဥႆဟျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္းရုန္းကန္ခဲ့ၾကရေသာဒီမိုကေရစီနွင့္လူ႕အခြင့္အေရး ရရွိမႈအတြက္ ဒုတိယလြတ္လပ္ေရး၏ ေအာင္ပြဲအလင္း
ရိပ္အခ်ိဳ႕ကို  စတင္ေတြ႕ျမင္လာရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၏ပဏာမျဖစ္ေသာ အျပန္အလွန္ေလးစားအသိအ
အမွတ္ျပဳမႈနွင့္ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးကို သင့္တင္ေလ်ာက္ပတ္စြာရရွိေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ဤရလဒ္ေကာင္းနွင့္အခြင့္အလမ္းကိုအမိအရ
ဆုပ္ကိုင္၍ ေရရွည္ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိရွိ  ဆင္ျခင္တံုတရားရွိရွိျဖင့္သတိထားကိုင္တြယ္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းက " ဒီမိုကေရစီ၀ါဒသာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႕ဆီေလ်ာ္တယ္၊  ဒီ၀ါဒသာျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအားေပးတယ္ " ဟုညြန္းဆိုခဲ့
သည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း "လူ႕ဘ၀တန္ဖိုးကိုအာဏာထက္ပို၍ဦးစားေပးျပီး
လြတ္လပ္မႈကိုခ်ဴပ္ကိုင္မႈထက္ပို၍ အေလးထားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖင့္သာ ျပည္သူလူထုပါ၀င္ဆင္ႏြဲေရးကိစၥ
ေအာင္ျမင္နိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္ဟု" ေထာက္ျပခဲ့သည္။ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတမ္း၌လည္း " ငါတို႕နိုင္ငံေတာ္ၾကီးသည္ မည္
သူတဦးတေယာက္ တဖြဲ႕တသင္းကခ်ဴပ္ကိုင္ အနိုင္သိမ္းယူအက်ိဳးခံစားအပ္ေသာနိုင္ငံမဟုတ္၊ အတိတ္ကာလတြင္လည္းေကာင္း၊မ်က္
ေမွာက္ကာလတြင္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္လာလတၱံေသာအနာဂတ္တြင္လည္းေကာင္း ငါတို႕ျပည္ေထာင္စုၾကီးအတြင္း၌မွီတင္းေနထိုင္ၾက
ကုန္ေသာ ၾကီးငယ္။ နီးေ၀း၊ က်ားမ မျခား၊ သစၥာေတာ္ခံနိုင္ငံသားဟူသေရြ႕တို႕၏ အေမြအနွစ္ပိုင္ပစၥည္ အက်ိဳးခံစားရာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ
လူ႕ဘာသာ၊ လူ႕တရားနွင့္အညီ ကမာၻဦးကာလလူတို႕၏စည္းရံုးမႈ၌လူအေပါင္းတို႕၏သေဘာဆႏၵအရ လူအ၀ွမ္း၏ေကာင္းက်ိဴးကိုေဆာင္
ရြက္နိုင္အံ့ေသာပုဂ္ဂိုလ္ကိုေရြးေကာက္၍သမၼတတင္ေျမွာက္ၾကေသာ မေဖါက္မျပန္ မစြန္းမျငိ ၊ ပကတိသန္႕ရွင္းျဖဴစင္ေသာ၊ မူလလူ႕၀ါဒ
နွင့္ေလ်ာ္စြာ စည္းကမ္းဥပေဒေသခ်ာထင္ရွားစြာ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ တူညီေသာတရား၊ တူညီေသာအခြင့္အေရး၊ တူညီေသာအဆင့္အ
တန္းအားျဖင့္ ကမာၻအရွည္တည္စိမ့္ေသာငွာ လူအေပါင္းတို႕၏ဆႏၵသာလွ်င္အဓိကျဖစ္ေသာ သမၼတျမန္မာနိုင္ငံတည္းဟူေသာ ျမတ္
ေသာအျဖစ္ကိုလက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ငါတို႕အပိုင္ရျပီ..."ဟု ရွင္လင္းထင္ရွားစြာေၾကျငာခဲ့သည္။
လြတ္လပ္ေရးသစၥာအဓိဌာန္ကိုးခ်က္တြင္လည္း " ငါတို႕သည္ဤေန႕ဤအခ်ိန္မွစ၍ ငါတို႕နိုင္ငံသားဟူသ၍ကို ၾကီးငယ္ နီးေ၀းမျခား တစိတ္တသားထဲျပဳ၍ နည္းမ်ား နိမ့္ျမင့္ မရွိေစရ၊ ညီတူညီမွ် ျပဳရမည္..." `ဟူ၍လည္းေကာင္း "ငါတို႕သည္ သူတပါးကိုလည္းမတရား
မျပဳ၊ ငါတို႕အားမတရားျပဳက်င့္သည္ကိုလည္းမခံ၊ အသက္နဲ႕လဲျပီးကာကြယ္မည္..."  ဟူ၍လည္းေကာင္း၊  " ငါတို႕သည္ဤေန႕ဤအခ်ိန္
မွစ၍ ငါတို႕နိုင္ငံေတာ္ၾကီး၏တရားဥပေဒမ်ားကိုိရိုေသစြာလိုက္က်င့္သံုးမည္"  ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာသိ ကမာၻသိ အဓိဌာန္ျပဳခဲ့ၾက
သည္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ဒီမိုကေရစီသည္ အေသြးနွင့္သား၊ ေရနွင့္ငါးပမာ ခြဲျခား၍မရေပ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမရွိလွ်င္ ဒီမိုကေရစီအား
ေကာင္းေမာင္းသန္မျဖစ္နိုင္၊ ထို႕အတူပင္အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္မႈ သို႕မဟုတ္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို  မေဆာင္ရြက္
နိုင္ပါကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္အလွမ္းေ၀းေနေပလိမ့္မည္။ လူသား၏ဂုဏ္သိကၡာနွင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အာမခံေသာ၊ျပည္သူလူထုအားအ
က်ိဳးျပဳေသာဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္ စံညြန္းမ်ားနွင္အံ၀င္ဂြင္က်မျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံသည္လည္းလြတ္လပ္ေရးနွင္မထိုက္တန္ေပ၊၊

ထို႕ေၾကာင္က်ြန္ုပ္တို႕သည္ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရး အဓြန္႕ရွည္စြာတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္၄င္း၊ နိုင္ငံေတာ္၏အမ်ိဳးသားအမွတ္
သရုပ္သည္ ကမာၻဗိုလ္ပံုအလယ္တြင္ ၀န္႕ၾကြားထည္၀ါစြာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ေသာ္၄င္း၊ ညီညြတ္ျခင္း ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း
နွင့္ ဒီမိုကေရစီျပည့္ျခင္းတို႕အတြက္၄င္း အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းျဖင့္လြတ္လပ္ေရးကိုကာကြယ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္
ရေပသည္။

                                                       ၂၆၊၁၂၊၂၀၁၂ ေန႕တြင္က်င္းပေသာဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းဆံုျဖတ္ခ်က္အရ
                                       
                                                                                                                        
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဴပ္                                                                                                                            ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕


စာသားအထားအသိုအမွားအယြင္းပါရွိပါကျပန္လည္ကူးေရးေသာ ရဲရင့္ငယ္၏အမွားသာျဖစ္ပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး မဟုတ္ေၾကာင္းစာအုပ္။

Coral Arakan News Agency


စာအုပ္အညႊန္း။
သမိုင္းႏွင့္ခ်ီၿပီး ရႈပ္ေထြးနက္နဲလြန္းသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး မဟုတ္ေၾကာင္း သမိုင္းအခ်က္အလက္ ျပည့္စံုစြာျဖင့္ ျပန္လည္ေ၀ဖန္ထားသည့္စာအုပ္။
 ျဖန္႕ခ်ီေရး--Signature book house အမွတ္၁၃၇၇၊၇၉ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း ၀၉-၅၀၇၆၀၂၃၊ ။တန္ဖိုး ၃၀၀၀က်ပ္။

The Voice ဂ်ာနယ္နဲ႕ ဗိုဟ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ အင္တာဗ်ဴး(1-11-2012)

ခြန္ ဒီးယမ္'s photo.
The Voice ဂ်ာနယ္နဲ႕ ဗိုဟ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ အင္တာဗ်ဴး(1-11-2012)
====================================
Voice : အစိုးရတပ္နဲ႔ ေကအိုင္ေအ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ေနတာ တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ေနၿပီ။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ခုျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္ပြဲ က ခြဲထြက္ေရး အတြက္ တိုက္ေန တယ္လို႔လည္း ေျပာ ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ နားလည္ ထားတာက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေတာင္း တယ္လို႔ ၾကားထားပါ တယ္။ အဲဒီအေပၚ မွာ တိက်တဲ့ သေဘာ ထားကို ေျပာျပေပးပါခင္ဗ်။

GGM : ကခ်င္ေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံလို႔ ေပၚထြက္လာ ေအာင္ အစကတည္းက ႀကိဳးစားတဲ့ ေနရာမွာ ကခ်င္ေတြ ပါခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျပည္ေထာင္စုကေန ခြဲထြက္ ေရးလို႔ ေျပာတဲ့ အထဲမွာ ကခ်င္ မပါဘူး။ဦးေအာင္မင္းကိုလည္း ေျပာခဲ့တယ္။ ျပည္ေထာင္စု ဆိုတဲ့ စကားကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ေျပာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ၊ သိပ္ပင္ပန္း ေနၿပီလို႔ ေနာက္ခဲ့ေသးတယ္။ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္လို႔ ေျပာလိုက္ရင္ ျပည္ေထာင္စု ခြဲထြက္ေရး လို႔ နားလည္ ၾကတယ္။ ဒါက ကခ်င္ေတြ ရဲ႕ Concept ပဲ။ ခု ေျပာေနၾကတာ လည္း ျပည္ေထာင္စု အေရးပဲ။ ေကအိုင္အိုက ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လုပ္ခဲ့သလဲဆိုရင္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေနဝင္းနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီကို လက္ခံမယ္၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပး၊ ဒီမွာ မူထိတယ္ ဆိုၿပီး ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းေရး ပ်က္ခဲ့တာ ဒီေန႔ထိပဲ။ ၁၉၉၄ တုန္းက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေစ့စပ္ပြဲ လုပ္တယ္။ ႏိုင္ငံထဲမွာ အေျခခံ ဥပေဒ တစ္ရပ္ ေပၚထြက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းတဲ့ ေနရာမွာ ပါဝင္ခဲ့တယ္။အဲဒီမွာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ရေအာင္လို႔ ေျပာရင္ လက္မခံခဲ့ဘူး။ အစိုးရနဲ႔ လုပ္။ သူတို႔က အာဏာ သိမ္းထားတဲ့ တပ္မေတာ္ အစိုးရလို႔ေျပာတယ္။ ၂၀၀၈ ကုန္ခါနီး မွာ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး အတြက္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ဖို႔ေျပာတယ္။ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ဆိုတာက ႏိုင္ငံေရး ေဝါဟာရ ျဖစ္တယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးနဲ႔ Road Map က ဘယ္လို ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိသလဲ ေမးေတာ့ မရွိဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္း ဆိုတာ သေဘာေပါက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္က ေကအိုင္ေအ တပ္တစ္ခု တည္းကို ေျပာေနတာ။ ေကအိုင္အိုမွာ က်န္း မာေရး၊ ပညာေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစ ရွိတဲ့ဌာန ၁၀ခု ရွိ တယ္။ ေကအိုင္ေအ ဆိုတဲ့ စစ္တပ္က ေကအိုင္အိုရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုပဲ။ တပ္တစ္ခုတည္းကို မေျပာဘဲနဲ႕ တစ္ဖြဲ႕လံုး ကိစၥ ေျပာပါ။ ဘယ္ေလာက္ထိ ညိႇခဲ့လည္း ဆိုရင္ ပူးေပါင္းလို႔ရတာ ပူးေပါင္း မယ္။ ဥပမာ-က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး က႑ေတြေပါ့။ ေနာက္ ေကအိုင္ေအကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေပးရင္ ဘယ္ေလာက္ ေပးမလဲ ေမးေတာ့ မသိဘူးတဲ့။ က်န္းမာေရး မေကာင္းတဲ့သူနဲ႔ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ကို ဖယ္လိုက္ရင္ တပ္ရင္း ၃၀ ရႏိုင္တယ္၊ ေပးမလား ဆုိေတာ့လည္း မျဖစ္ဘူးတဲ့။ ဒါနဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးက ၿပီးသြားၿပီ။ အဲဒီေနာက္မွာ ဦးသန္းေရႊ (အၿငိမ္းစား ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း) ဆီကို လိပ္မူ ၿပီးေတာ့ ေကအိုင္အိုက စာပို႔ခဲ့တယ္။ ျပည္ေထာင္စု စကတည္းက ကခ်င္လူမ်ိဳး ေတြ ပါခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုထဲ တန္းတူေရး ရခ်င္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ မွာ ဦးစီးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္တည္း ထားမယ္ ဆိုလည္း လက္ခံမယ္။ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေပးပါ။ အဲဒီလို ဖြဲ႕ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္ေတြကို ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္း သြားမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံလို႕ ေခၚေသးတယ္။ ဘာလို႔ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္လို႔ မရႏိုင္ ရမွာလဲ။ ဒါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သေဘာထားပါ။

Voice : ဟုတ္ကဲ့။ တိုက္ပြဲေတြ စျဖစ္ ခဲ့တည္းက ညႇိႏႈိင္း ႏိုင္ခဲ့ရင္ ခုလိုအေျခ အေနမ်ဳိးျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေလ့လာသူ ေတြကသံုးသပ္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ ဘာ ေၾကာင့္ မညႇိႏႈိင္း ႏိုင္ခဲ့တာ လဲခင္ဗ်။

GGM : တိုက္ပြဲေတြ မႏွစ္က ဇြန္လ ၉ ရက္မွာ စျဖစ္တာနဲ႔ ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁၂နာရီထိ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဘက္က တိုက္မိန္႔ မေပးေသးဘူး။ ဦးေအာင္ေသာင္း တို႔၊ ဦးသိန္းေဇာ္တို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးေနတုန္း။ ၾကာရင္ မလိုလားအပ္တာ မ်ားလာမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတိုက္ပြဲ အျမန္ရပ္ဖို႔ သူတို႔ သမၼတဆီ တင္ျပမယ္ ဆိုေတာ့ သေဘာ တူတယ္။ ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ႏွစ္နာရီ အထိ ေစာင့္တယ္၊ သေဘာတူညီမႈမရ ခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၁၄ ရက္ေန႔က စၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း တိုက္မိန္႔ေပး လိုက္တယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ စလုပ္ ကတည္းက တိုက္ပြဲေတြ စျဖစ္တာပဲ။ အပစ္အခတ္ ရပ္ဖို႔အတြက္ လက္မွတ္ထိုး ရေအာင္လို႔ ေျပာတယ္။ တျခားႏိုင္ငံ တစ္ခုကို သက္ေသထားၿပီး လုပ္ေပးပါ ေျပာရင္လည္း အစိုးရကသိကၡာရွိေသး တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမပါနဲ႕၊ ျပည္တြင္း ျပႆနာပဲတဲ့။ ဒါဆို ကတိတစ္ခုေပးပါ။ အစိုးရက ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ တိုက္ပြဲ ေတြအားလံုး ရပ္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာကို ၁၅ ရက္အတြင္း ေၾကညာေပးပါ။ ဒါလည္းမျဖစ္ႏိုင္ ဘူးဆိုေတာ့ ေဆြးေႏြးပဲြက ၃ ႀကိမ္မွာ ၿပီးသြားေရာပဲ။ ခု ပထမအဆင့္ အေနနဲ႔ လုပ္ရမွာက တိုက္ပြဲေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေရး။ ခုတပ္ေတြ ေရာေနတယ္။ အစိုးရတပ္က ရိကၡာပို႔တာေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္မဟာ ၃ ကိုျဖတ္ၿပီးပို႔ရတာ။ ခဏခဏ ရိကၡာ ပို႔ခြင့္ေတာင္းတုန္း။ ကူညီေပးဖို႔ေတာ့ စဥ္းစားလို႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ ေတြ႕ေတာ့ မက်ဘူး။ မဟာဗ်ဴဟာအရ ေနာက္ေက်ာ ေရာက္ေနတဲ့ တပ္ကို ခြာေပးပါ။ ခြာလိုက္ရင္ တိုက္ပြဲေတြ ေလ်ာ့သြားပါမယ္။ ဒုတိယ အဆင့္အေန နဲ႔ ပင္လံုမွာ က်င္းပသလုိ ညီလာခံ က်င္းပရမယ္။ ဒုတိယ ပင္လံုလည္း မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ခံသမိုင္းနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကိစၥေတြ ရွိတဲ့အတြက္ ကခ်င္ကလည္း ကခ်င္ေတြခ်ည္း အစည္းအေဝး လုပ္ရမယ္။ တျခား တိုင္းရင္းသား ေတြနဲ႔လည္း လုပ္ရမယ္။ ဘံုသေဘာ တူညီမႈေပါ့။ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ တပ္ေတြေရႊ႕ဖို႔ ကိစၥ ေတြမွာ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဘူး။ တပ္ကိစၥေတြ ပါလာရင္ ေဆြးေႏြးလို႔ မရေတာ့ဘူး။

Voice : ေကအိုင္အို အေနနဲ႔ေရာ၊ အစိုးရေရာ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္လို႔ ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတာကို ငဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးလို႔ မရႏိုင္ေတာ့ဘူးလား ခင္ဗ်။

GGM : ခုနက ေျပာသလိုပဲ။ ဦးေအာင္မင္း တို႔နဲ႔ တပ္ကိစၥ ေျပာရင္ ဆက္ေဆြးေႏြးလို႔ မရေတာ့ဘူး။ ေနာက္တိုက္ပြဲ တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္လာတဲ့အထိ တိုက္ပြဲ ကိစၥကို လႊတ္ေတာ္က ဘယ္လို စဥ္းစားသလဲ။မစဥ္းစားဘူးလား။ ေဆြးေႏြးတယ္ဆိုရင္ ဒီတိုက္ပြဲေတြကို အစိုးရက ခြင့္ျပဳလို႔ တိုက္ေနတာလား။ ဒါတစ္ပိုင္း။ ေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ ေျပာေနတဲ့စကား လႊတ္ ေတာ္အေနနဲ႔ ဘယ္မွာ ရပ္ၿပီး ေျပာေန တာလဲ။ ကခ်င္ျပည္နယ္က လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးစခုန္တိန္႕ယိမ္းက တိုက္ပြဲမွာ လာဦးစီး ေနတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ရွိတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ဘယ္လိုခြင့္ေတာင္းၿပီး စစ္ပြဲ ဦးစီး ရသလဲ။

Voice : လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ (RFA)မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္ ေပးတဲ့ ဦးညိဳအုန္းျမင့္က ေျပာသြားတာ ရွိတယ္။ ေကအိုင္အိုက အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းပံုကို လည္း လက္ခံတယ္၊ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္တည္း ရွိရမယ္ ဆိုတာကိုလည္း လက္ခံတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အစိုးရလူႀကီးေတြကို ေကအိုင္အိုက မယံုၾကည္ၾကဘူးလို႔ ေျပာထားတာ ရွိပါ တယ္ခင္ဗ်။ ေကအိုင္အိုရဲ႕ သေဘာထားက လက္ရွိ အစိုးရအေပၚ ဘယ္လို သေဘာထား ရွိသလဲခင္ဗ်။

GGM : အဓိက လူမဟုတ္ပါဘူး။ မူပါ ပဲ။ အရင္ ကတည္းက အေျခခံ ဥပေဒပဲ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ တျခားသူ ဥကၠ႒ တက္လုပ္လည္း ဘာမွမေျပာင္းဘူး။အဓိကက ဥပေဒပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ေကအိုင္အို အမည္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ္ ရမလား လို႔ေမးေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ကို လွမ္းေမး ၾကတယ္။ ရတယ္တဲ့။ ေနာက္ႏွစ္ရက္ ၾကာေတာ့ မရဘူး ျဖစ္ျပန္တယ္။ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ဒီဂရီကုန္တဲ့အထိ ညႇိေပးခဲ့ၿပီးၿပီ။ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ္။ ဒုတိယသက္တမ္း မွာမွ ဝင္မယ္။ ပထမ သက္တမ္းမွာ ဒီပံုစံ မွာပဲေနမယ္။ ၁၇ ႏွစ္လံုးလံုး ေဆြးေႏြးဖို႔ ေစာင့္ေနခဲ့တာ။ ခုလက္မွတ္ထိုး႐ံုနဲ႕ ေတာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမသြား ႏိုင္ဘူး။သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးတာက ေစ့စပ္ ေၾကာင္း လမ္းတာနဲ႔တူတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးတာက မဂၤလာေဆာင္တာ နဲ႔တူတယ္လို႔ေတာင္ ဦးေအာင္မင္းကို ေျပာခဲ့ပါေသးတယ္။

Voice : ခုလက္ရွိက ဒုကၡသည္ေတြ လည္း တစ္သိန္းနီးပါး ရွိေနၿပီ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က ဖားကန္႔မွာ လက္နက္ႀကီး ထိၿပီး ေက်ာင္းသူေလး ေသဆံုးသြား ရတာေတြလည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ဆက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိပါသလား။

GGM : ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ေတြကို လူထု အစည္းအေဝးနဲ႔ လုပ္ခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု တိုက္ပြဲျဖစ္ေတာ့ လူထု ဒုကၡေရာက္တာ မွန္တယ္။ တိုက္ပြဲ မျဖစ္တုန္းကေရာ ဒုကၡ မေရာက္ဘူးလား။ ျမန္မာျပည္က တိုက္ပြဲ မျဖစ္ဘဲ ဒုကၡေရာက္ ခဲ့တာပါ။ ကခ်င္ေတြ စိတ္ထဲမွာ တိုက္ပြဲၾကာလာရင္ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာ မယ္၊ ၾကာရင္ ထိန္းရ ခက္မယ္၊ ဒါေၾကာင့္ တိုက္ပြဲကို အရင္ ေျဖရွင္းရမယ္လုိ႔ ဦးေအာင္မင္းကို ေျပာခဲ့တယ္။ လူထု ဖိအား ပါလာရင္ ဆံုးျဖတ္ရ ခက္မယ္။ တိုက္ပြဲေတြမ်ားလာရင္ လူထုက နာၾကည္းမႈ ေတြျဖစ္လာတယ္။ ဒီလို ျပႆနာေတြ ထိန္းမႏိုင္ရင္ ခက္မယ္လို႔ အစကတည္း က ေျပာခဲ့တယ္။ ဖားကန္႔မွာ ျဖစ္တဲ့ဟာ ဆိုရင္လည္း ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ကြန္႔မင့္ေပး ၾကတာေတြကို မယံုႏိုင္ဘူး။ မိသားစု ေတြလည္း ေပါက္ကြဲၾကတာေတြလည္း ပါ တယ္။ မွားပစ္ၾကတယ္လို႔ ေျပာၾက တယ္။ ဘယ္တပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ မွားတာေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဘာျဖစ္လဲ မယံုႏိုင္ တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြက အမ်ားႀကီးပဲ။ ဗံုးတစ္လံုးကြဲရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ ကလား။ သူတို႔ဆီကလား ဆိုတာ ကြဲကြဲ ျပားျပားမသိရဘူး။ မွားပစ္ရင္းနဲ႕ပဲ ေနာက္ပိုင္း ရြာထဲမွာ ဝင္ပစ္သြားၾကတာ။ကြၽန္ေတာ္တို႔ စေဆြးေႏြး ကတည္းက မူတစ္ခုခ်ၿပီးတာနဲ႔ ျမစ္ႀကီးနားမွာ ေတြ႕မယ္လို႔ တရားဝင္ ေၾကညာထားၿပီး သားပါ။ အခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးဝင္းနဲ႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမယ္ ဆိုတာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ ေတာင္းဆုိတာ မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေျပာတာက ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္က တာဝန္ ေပးထားတဲ့ သူေတြနဲ႔ ေတြ႕မယ္။ ဒုခ်ဳပ္မွ၊ ကာခ်ဳပ္မွ ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ခုေနာက္ဆံုး ေနျပည္ေတာ္ မွာ ေဆြးေႏြးရေအာင္ ေျပာတယ္။ မူ မရွိဘဲ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဘာသြားေဆြးေႏြး မလဲ။ ဘယ္ေခါင္းစဥ္နဲ႔ေဆြးေႏြးမလဲ။ အဓိက မူတစ္ခုရွာ။ ေနရာ အဓိက မဟုတ္ဘူး။ မူပဲ။

Voice : ေကအိုင္အိုနဲ႔သာ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲႏိုင္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္လို႔ ရၿပီလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ေကအိုင္အိုက ဘယ္လို မွတ္ခ်က္ျပဳခ်င္ ပါသလဲ ခင္ဗ်။

GMM : ေကအိုင္အို အေနနဲ႕က အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး တစ္ခုတည္း မေျပာဘူး။ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမယ္ ဆိုတဲ့ ကတိကို ရခ်င္တာ။ ကတိမရဘဲနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဘာလုပ္မလဲ။ ျပန္ပစ္ၾကမွာပဲ မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ တိုက္ပြဲေတြ ျပန္ျဖစ္မယ့္ ကတိေတာ့ မလိုခ်င္ဘူး။ ေဆြးေႏြး မယ္ဆိုတဲ့ ကတိ မရဘူး။ ၂၀၀၈ ထဲ ဝင္လာပါ ေျပာတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဆက္သြားလို႔ မရေတာ့ဘူး။ သမၼတရဲ႕ ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္းမွာလည္း တျခား အဖြဲ႕အစည္း ေတြကို ရည္ညႊန္း ေျပာတာပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ရည္ညႊန္း ေျပာတာ မပါ ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဘယ္လို သေဘာထားသလဲ။ ေသာင္းက်န္းသူ၊ အခြင့္အေရး ေတာင္းသူလို႔ သေဘာထား လား။ က်ေနာ္တို႕ကို ေသာင္းက်န္းသူလို႔ သတ္မွတ္ရင္ ေသာင္းက်န္းသူ အေနနဲ႕ပဲ ဦးသိန္းစိန္က ေျဖရွင္းမွာပဲ။ ေနာက္တစ္ခုက ပင္လံုစာခ်ဳပ္ အေပၚမွာ ခုလက္ရွိ အစိုးရက ဘယ္လို သေဘာထားလဲ ေမးတာ ခုထိ အေျဖမရဘူး။ အတူတကြ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္လို႔ရတဲ့ ဥပေဒ ေပၚဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားရမယ္။ ခုသမၼတ ေျပာတဲ့ဟာ စာခ်ဳပ္ကို ၾကည့္ ေလ။ ခုဟာက ယာယီ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးပဲ။ ဘာမွ တိတိက်က် မရွိဘူး။ ရွမ္းနဲ႔လည္း တိုက္ပြဲ ျပန္ျဖစ္ တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အာမခံခ်က္ မရွိဘဲ စာခ်ဳပ္ႀကီး ခ်ဳပ္ၿပီး ေနာက္ျဖစ္လာမယ့္ စစ္ပြဲအတြက္ ျပင္ေနတာမ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ မရပ္ခ်င္ဘူး။

The Voice ဂ်ာနယ္နဲ႕ ဗိုဟ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ အင္တာဗ်ဴး(1-11-2012)
====================================
Voice : အစိုးရတပ္နဲ႔ ေကအိုင္ေအ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ေနတာ တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ေနၿပီ။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ခုျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္ပြဲ က ခြဲထြက္ေရး အတြက္ တိုက္ေန တယ္လို႔လည္း ေျပာ ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ နားလည္ ထားတာက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေတာင္း တယ္လို႔ ၾကားထားပါ တယ္။ အဲဒီအေပၚ မွာ တိက်တဲ့ သေဘာ ထားကို ေျပာျပေပးပါခင္ဗ်။

GGM : ကခ်င္ေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံလို႔ ေပၚထြက္လာ ေအာင္ အစကတည္းက ႀကိဳးစားတဲ့ ေနရာမွာ ကခ်င္ေတြ ပါခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျပည္ေထာင္စုကေန ခြဲထြက္ ေရးလို႔ ေျပာတဲ့ အထဲမွာ ကခ်င္ မပါဘူး။ဦးေအာင္မင္းကိုလည္း ေျပာခဲ့တယ္။ ျပည္ေထာင္စု ဆိုတဲ့ စကားကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ေျပာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ၊ သိပ္ပင္ပန္း ေနၿပီလို႔ ေနာက္ခဲ့ေသးတယ္။ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္လို႔ ေျပာလိုက္ရင္ ျပည္ေထာင္စု ခြဲထြက္ေရး လို႔ နားလည္ ၾကတယ္။ ဒါက ကခ်င္ေတြ ရဲ႕ Concept ပဲ။ ခု ေျပာေနၾကတာ လည္း ျပည္ေထာင္စု အေရးပဲ။ ေကအိုင္အိုက ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လုပ္ခဲ့သလဲဆိုရင္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေနဝင္းနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီကို လက္ခံမယ္၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပး၊ ဒီမွာ မူထိတယ္ ဆိုၿပီး ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းေရး ပ်က္ခဲ့တာ ဒီေန႔ထိပဲ။ ၁၉၉၄ တုန္းက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေစ့စပ္ပြဲ လုပ္တယ္။ ႏိုင္ငံထဲမွာ အေျခခံ ဥပေဒ တစ္ရပ္ ေပၚထြက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းတဲ့ ေနရာမွာ ပါဝင္ခဲ့တယ္။အဲဒီမွာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ရေအာင္လို႔ ေျပာရင္ လက္မခံခဲ့ဘူး။ အစိုးရနဲ႔ လုပ္။ သူတို႔က အာဏာ သိမ္းထားတဲ့ တပ္မေတာ္ အစိုးရလို႔ေျပာတယ္။ ၂၀၀၈ ကုန္ခါနီး မွာ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး အတြက္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ဖို႔ေျပာတယ္။ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ဆိုတာက ႏိုင္ငံေရး ေဝါဟာရ ျဖစ္တယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးနဲ႔ Road Map က ဘယ္လို ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိသလဲ ေမးေတာ့ မရွိဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္း ဆိုတာ သေဘာေပါက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္က ေကအိုင္ေအ တပ္တစ္ခု တည္းကို ေျပာေနတာ။ ေကအိုင္အိုမွာ က်န္း မာေရး၊ ပညာေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစ ရွိတဲ့ဌာန ၁၀ခု ရွိ တယ္။ ေကအိုင္ေအ ဆိုတဲ့ စစ္တပ္က ေကအိုင္အိုရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုပဲ။ တပ္တစ္ခုတည္းကို မေျပာဘဲနဲ႕ တစ္ဖြဲ႕လံုး ကိစၥ ေျပာပါ။ ဘယ္ေလာက္ထိ ညိႇခဲ့လည္း ဆိုရင္ ပူးေပါင္းလို႔ရတာ ပူးေပါင္း မယ္။ ဥပမာ-က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး က႑ေတြေပါ့။ ေနာက္ ေကအိုင္ေအကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေပးရင္ ဘယ္ေလာက္ ေပးမလဲ ေမးေတာ့ မသိဘူးတဲ့။ က်န္းမာေရး မေကာင္းတဲ့သူနဲ႔ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ကို ဖယ္လိုက္ရင္ တပ္ရင္း ၃၀ ရႏိုင္တယ္၊ ေပးမလား ဆုိေတာ့လည္း မျဖစ္ဘူးတဲ့။ ဒါနဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးက ၿပီးသြားၿပီ။ အဲဒီေနာက္မွာ ဦးသန္းေရႊ (အၿငိမ္းစား ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း) ဆီကို လိပ္မူ ၿပီးေတာ့ ေကအိုင္အိုက စာပို႔ခဲ့တယ္။ ျပည္ေထာင္စု စကတည္းက ကခ်င္လူမ်ိဳး ေတြ ပါခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုထဲ တန္းတူေရး ရခ်င္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ မွာ ဦးစီးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္တည္း ထားမယ္ ဆိုလည္း လက္ခံမယ္။ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေပးပါ။ အဲဒီလို ဖြဲ႕ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္ေတြကို ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္း သြားမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံလို႕ ေခၚေသးတယ္။ ဘာလို႔ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္လို႔ မရႏိုင္ ရမွာလဲ။ ဒါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သေဘာထားပါ။

Voice : ဟုတ္ကဲ့။ တိုက္ပြဲေတြ စျဖစ္ ခဲ့တည္းက ညႇိႏႈိင္း ႏိုင္ခဲ့ရင္ ခုလိုအေျခ အေနမ်ဳိးျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေလ့လာသူ ေတြကသံုးသပ္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ ဘာ ေၾကာင့္ မညႇိႏႈိင္း ႏိုင္ခဲ့တာ လဲခင္ဗ်။

GGM : တိုက္ပြဲေတြ မႏွစ္က ဇြန္လ ၉ ရက္မွာ စျဖစ္တာနဲ႔ ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁၂နာရီထိ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဘက္က တိုက္မိန္႔ မေပးေသးဘူး။ ဦးေအာင္ေသာင္း တို႔၊ ဦးသိန္းေဇာ္တို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးေနတုန္း။ ၾကာရင္ မလိုလားအပ္တာ မ်ားလာမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတိုက္ပြဲ အျမန္ရပ္ဖို႔ သူတို႔ သမၼတဆီ တင္ျပမယ္ ဆိုေတာ့ သေဘာ တူတယ္။ ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ႏွစ္နာရီ အထိ ေစာင့္တယ္၊ သေဘာတူညီမႈမရ ခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၁၄ ရက္ေန႔က စၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း တိုက္မိန္႔ေပး လိုက္တယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ စလုပ္ ကတည္းက တိုက္ပြဲေတြ စျဖစ္တာပဲ။ အပစ္အခတ္ ရပ္ဖို႔အတြက္ လက္မွတ္ထိုး ရေအာင္လို႔ ေျပာတယ္။ တျခားႏိုင္ငံ တစ္ခုကို သက္ေသထားၿပီး လုပ္ေပးပါ ေျပာရင္လည္း အစိုးရကသိကၡာရွိေသး တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမပါနဲ႕၊ ျပည္တြင္း ျပႆနာပဲတဲ့။ ဒါဆို ကတိတစ္ခုေပးပါ။ အစိုးရက ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ တိုက္ပြဲ ေတြအားလံုး ရပ္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာကို ၁၅ ရက္အတြင္း ေၾကညာေပးပါ။ ဒါလည္းမျဖစ္ႏိုင္ ဘူးဆိုေတာ့ ေဆြးေႏြးပဲြက ၃ ႀကိမ္မွာ ၿပီးသြားေရာပဲ။ ခု ပထမအဆင့္ အေနနဲ႔ လုပ္ရမွာက တိုက္ပြဲေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေရး။ ခုတပ္ေတြ ေရာေနတယ္။ အစိုးရတပ္က ရိကၡာပို႔တာေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္မဟာ ၃ ကိုျဖတ္ၿပီးပို႔ရတာ။ ခဏခဏ ရိကၡာ ပို႔ခြင့္ေတာင္းတုန္း။ ကူညီေပးဖို႔ေတာ့ စဥ္းစားလို႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ ေတြ႕ေတာ့ မက်ဘူး။ မဟာဗ်ဴဟာအရ ေနာက္ေက်ာ ေရာက္ေနတဲ့ တပ္ကို ခြာေပးပါ။ ခြာလိုက္ရင္ တိုက္ပြဲေတြ ေလ်ာ့သြားပါမယ္။ ဒုတိယ အဆင့္အေန နဲ႔ ပင္လံုမွာ က်င္းပသလုိ ညီလာခံ က်င္းပရမယ္။ ဒုတိယ ပင္လံုလည္း မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ခံသမိုင္းနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကိစၥေတြ ရွိတဲ့အတြက္ ကခ်င္ကလည္း ကခ်င္ေတြခ်ည္း အစည္းအေဝး လုပ္ရမယ္။ တျခား တိုင္းရင္းသား ေတြနဲ႔လည္း လုပ္ရမယ္။ ဘံုသေဘာ တူညီမႈေပါ့။ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ တပ္ေတြေရႊ႕ဖို႔ ကိစၥ ေတြမွာ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဘူး။ တပ္ကိစၥေတြ ပါလာရင္ ေဆြးေႏြးလို႔ မရေတာ့ဘူး။

Voice : ေကအိုင္အို အေနနဲ႔ေရာ၊ အစိုးရေရာ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္လို႔ ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတာကို ငဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးလို႔ မရႏိုင္ေတာ့ဘူးလား ခင္ဗ်။

GGM : ခုနက ေျပာသလိုပဲ။ ဦးေအာင္မင္း တို႔နဲ႔ တပ္ကိစၥ ေျပာရင္ ဆက္ေဆြးေႏြးလို႔ မရေတာ့ဘူး။ ေနာက္တိုက္ပြဲ တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္လာတဲ့အထိ တိုက္ပြဲ ကိစၥကို လႊတ္ေတာ္က ဘယ္လို စဥ္းစားသလဲ။မစဥ္းစားဘူးလား။ ေဆြးေႏြးတယ္ဆိုရင္ ဒီတိုက္ပြဲေတြကို အစိုးရက ခြင့္ျပဳလို႔ တိုက္ေနတာလား။ ဒါတစ္ပိုင္း။ ေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ ေျပာေနတဲ့စကား လႊတ္ ေတာ္အေနနဲ႔ ဘယ္မွာ ရပ္ၿပီး ေျပာေန တာလဲ။ ကခ်င္ျပည္နယ္က လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးစခုန္တိန္႕ယိမ္းက တိုက္ပြဲမွာ လာဦးစီး ေနတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ရွိတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ဘယ္လိုခြင့္ေတာင္းၿပီး စစ္ပြဲ ဦးစီး ရသလဲ။

Voice : လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ (RFA)မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္ ေပးတဲ့ ဦးညိဳအုန္းျမင့္က ေျပာသြားတာ ရွိတယ္။ ေကအိုင္အိုက အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းပံုကို လည္း လက္ခံတယ္၊ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္တည္း ရွိရမယ္ ဆိုတာကိုလည္း လက္ခံတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အစိုးရလူႀကီးေတြကို ေကအိုင္အိုက မယံုၾကည္ၾကဘူးလို႔ ေျပာထားတာ ရွိပါ တယ္ခင္ဗ်။ ေကအိုင္အိုရဲ႕ သေဘာထားက လက္ရွိ အစိုးရအေပၚ ဘယ္လို သေဘာထား ရွိသလဲခင္ဗ်။

GGM : အဓိက လူမဟုတ္ပါဘူး။ မူပါ ပဲ။ အရင္ ကတည္းက အေျခခံ ဥပေဒပဲ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ တျခားသူ ဥကၠ႒ တက္လုပ္လည္း ဘာမွမေျပာင္းဘူး။အဓိကက ဥပေဒပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ေကအိုင္အို အမည္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ္ ရမလား လို႔ေမးေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ကို လွမ္းေမး ၾကတယ္။ ရတယ္တဲ့။ ေနာက္ႏွစ္ရက္ ၾကာေတာ့ မရဘူး ျဖစ္ျပန္တယ္။ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ဒီဂရီကုန္တဲ့အထိ ညႇိေပးခဲ့ၿပီးၿပီ။ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ္။ ဒုတိယသက္တမ္း မွာမွ ဝင္မယ္။ ပထမ သက္တမ္းမွာ ဒီပံုစံ မွာပဲေနမယ္။ ၁၇ ႏွစ္လံုးလံုး ေဆြးေႏြးဖို႔ ေစာင့္ေနခဲ့တာ။ ခုလက္မွတ္ထိုး႐ံုနဲ႕ ေတာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမသြား ႏိုင္ဘူး။သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးတာက ေစ့စပ္ ေၾကာင္း လမ္းတာနဲ႔တူတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးတာက မဂၤလာေဆာင္တာ နဲ႔တူတယ္လို႔ေတာင္ ဦးေအာင္မင္းကို ေျပာခဲ့ပါေသးတယ္။

Voice : ခုလက္ရွိက ဒုကၡသည္ေတြ လည္း တစ္သိန္းနီးပါး ရွိေနၿပီ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က ဖားကန္႔မွာ လက္နက္ႀကီး ထိၿပီး ေက်ာင္းသူေလး ေသဆံုးသြား ရတာေတြလည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ဆက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိပါသလား။

GGM : ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ေတြကို လူထု အစည္းအေဝးနဲ႔ လုပ္ခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု တိုက္ပြဲျဖစ္ေတာ့ လူထု ဒုကၡေရာက္တာ မွန္တယ္။ တိုက္ပြဲ မျဖစ္တုန္းကေရာ ဒုကၡ မေရာက္ဘူးလား။ ျမန္မာျပည္က တိုက္ပြဲ မျဖစ္ဘဲ ဒုကၡေရာက္ ခဲ့တာပါ။ ကခ်င္ေတြ စိတ္ထဲမွာ တိုက္ပြဲၾကာလာရင္ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာ မယ္၊ ၾကာရင္ ထိန္းရ ခက္မယ္၊ ဒါေၾကာင့္ တိုက္ပြဲကို အရင္ ေျဖရွင္းရမယ္လုိ႔ ဦးေအာင္မင္းကို ေျပာခဲ့တယ္။ လူထု ဖိအား ပါလာရင္ ဆံုးျဖတ္ရ ခက္မယ္။ တိုက္ပြဲေတြမ်ားလာရင္ လူထုက နာၾကည္းမႈ ေတြျဖစ္လာတယ္။ ဒီလို ျပႆနာေတြ ထိန္းမႏိုင္ရင္ ခက္မယ္လို႔ အစကတည္း က ေျပာခဲ့တယ္။ ဖားကန္႔မွာ ျဖစ္တဲ့ဟာ ဆိုရင္လည္း ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ကြန္႔မင့္ေပး ၾကတာေတြကို မယံုႏိုင္ဘူး။ မိသားစု ေတြလည္း ေပါက္ကြဲၾကတာေတြလည္း ပါ တယ္။ မွားပစ္ၾကတယ္လို႔ ေျပာၾက တယ္။ ဘယ္တပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ မွားတာေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဘာျဖစ္လဲ မယံုႏိုင္ တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြက အမ်ားႀကီးပဲ။ ဗံုးတစ္လံုးကြဲရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ ကလား။ သူတို႔ဆီကလား ဆိုတာ ကြဲကြဲ ျပားျပားမသိရဘူး။ မွားပစ္ရင္းနဲ႕ပဲ ေနာက္ပိုင္း ရြာထဲမွာ ဝင္ပစ္သြားၾကတာ။ကြၽန္ေတာ္တို႔ စေဆြးေႏြး ကတည္းက မူတစ္ခုခ်ၿပီးတာနဲ႔ ျမစ္ႀကီးနားမွာ ေတြ႕မယ္လို႔ တရားဝင္ ေၾကညာထားၿပီး သားပါ။ အခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးဝင္းနဲ႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမယ္ ဆိုတာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ ေတာင္းဆုိတာ မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေျပာတာက ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္က တာဝန္ ေပးထားတဲ့ သူေတြနဲ႔ ေတြ႕မယ္။ ဒုခ်ဳပ္မွ၊ ကာခ်ဳပ္မွ ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ခုေနာက္ဆံုး ေနျပည္ေတာ္ မွာ ေဆြးေႏြးရေအာင္ ေျပာတယ္။ မူ မရွိဘဲ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဘာသြားေဆြးေႏြး မလဲ။ ဘယ္ေခါင္းစဥ္နဲ႔ေဆြးေႏြးမလဲ။ အဓိက မူတစ္ခုရွာ။ ေနရာ အဓိက မဟုတ္ဘူး။ မူပဲ။

Voice : ေကအိုင္အိုနဲ႔သာ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲႏိုင္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္လို႔ ရၿပီလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ေကအိုင္အိုက ဘယ္လို မွတ္ခ်က္ျပဳခ်င္ ပါသလဲ ခင္ဗ်။

GMM : ေကအိုင္အို အေနနဲ႕က အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး တစ္ခုတည္း မေျပာဘူး။ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမယ္ ဆိုတဲ့ ကတိကို ရခ်င္တာ။ ကတိမရဘဲနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဘာလုပ္မလဲ။ ျပန္ပစ္ၾကမွာပဲ မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ တိုက္ပြဲေတြ ျပန္ျဖစ္မယ့္ ကတိေတာ့ မလိုခ်င္ဘူး။ ေဆြးေႏြး မယ္ဆိုတဲ့ ကတိ မရဘူး။ ၂၀၀၈ ထဲ ဝင္လာပါ ေျပာတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဆက္သြားလို႔ မရေတာ့ဘူး။ သမၼတရဲ႕ ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္းမွာလည္း တျခား အဖြဲ႕အစည္း ေတြကို ရည္ညႊန္း ေျပာတာပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ရည္ညႊန္း ေျပာတာ မပါ ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဘယ္လို သေဘာထားသလဲ။ ေသာင္းက်န္းသူ၊ အခြင့္အေရး ေတာင္းသူလို႔ သေဘာထား လား။ က်ေနာ္တို႕ကို ေသာင္းက်န္းသူလို႔ သတ္မွတ္ရင္ ေသာင္းက်န္းသူ အေနနဲ႕ပဲ ဦးသိန္းစိန္က ေျဖရွင္းမွာပဲ။ ေနာက္တစ္ခုက ပင္လံုစာခ်ဳပ္ အေပၚမွာ ခုလက္ရွိ အစိုးရက ဘယ္လို သေဘာထားလဲ ေမးတာ ခုထိ အေျဖမရဘူး။ အတူတကြ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္လို႔ရတဲ့ ဥပေဒ ေပၚဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားရမယ္။ ခုသမၼတ ေျပာတဲ့ဟာ စာခ်ဳပ္ကို ၾကည့္ ေလ။ ခုဟာက ယာယီ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးပဲ။ ဘာမွ တိတိက်က် မရွိဘူး။ ရွမ္းနဲ႔လည္း တိုက္ပြဲ ျပန္ျဖစ္ တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အာမခံခ်က္ မရွိဘဲ စာခ်ဳပ္ႀကီး ခ်ဳပ္ၿပီး ေနာက္ျဖစ္လာမယ့္ စစ္ပြဲအတြက္ ျပင္ေနတာမ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ မရပ္ခ်င္ဘူး။

လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္း

DVB TV News

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (၆၅)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
(ရိုုက္ကူး- ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း)

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးတြင္သီးေလးသီး အၿငိမ့္အဖြဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ


ေရႊဂုံတုိင္ရွိ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးတြင္ က်င္းပေသာ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြဲေန႔ အခမ္းအနားတြင္ သီးေလးသီး အၿငိမ့္အဖြဲ႔၏ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ။
http://www.youtube.com/watch?v=uxLKTkAoEVk

မင္းဘာမွ မသိလို႕ အလုပ္ၿမဲေနတာေပါ႕ကြာ

rျဖဴေရာင္စာမ်က္နွာHtoo Maw

“အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ငန္းပိုမိုခ်ဲ ့ထြင္နိုင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂”တစ္ႏွစ္တာအတြင္း လုပ္ငန္းခ်ဲ ့ထြင္ႏိုင္သူမ်ားကိုႀကည့္လ်ွင္ အမ်ားစုမွာ
အစိုးရႏွင့္နီးစပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၿဖစ္ေနၿခင္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း
ထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရးၿဖစ္ရပ္တစ္ခုအၿဖစ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ၿပအပ္ပါသည္။
အစိုးရႏွင့္နီးစပ္သည့္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားဟုဆိုရာတြင္ အခ်ိဳ ့မွာ ႏိုင္ငံေတာ္
စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးအႀကံေပးေကာင္စီ၏ အဖြဲ ့၀င္မ်ားပင္ ပါ၀င္ေနသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကံေပးေကာင္စီ၀င္တစ္ဦးၿဖစ္သည့္ ဦးခင္ေမာင္ေအးသည္
ယခုႏွစ္အတြင္း Golden Myanmar ေလေႀကာင္းလိုင္းအား တည္ေထာင္ခြင့္
ရရွိကာ ၿပည္တြင္းၿပည္ပသို ့ ပ်ံသန္းေတာ့မည္ၿဖစ္သည္။ ယင္းအၿပင္
၂၂ ဒသမ ၆ ဧက က်ယ္၀န္းသည့္ေၿမေပၚတြင္ သိမ္ၿဖဴ ကုန္ေသတၱာ
ဆိပ္ခံတံတား တည္ေဆာက္ကာ ဆိပ္ကမ္း၀န္ေဆာင္မႈေပးမည့္လုပ္ငန္းကို
လည္းေကာင္း၊ Master ကတ္၊ VISA ကတ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း
ဦးခင္ေမာင္ေအး ဥကၠဌအၿဖစ္ တာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္ေနသည့္ သမ၀ါယမဘဏ္
(CB Bank) ၿဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးၿပဳခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းကိုပါ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ဦးခင္ေမာင္ေအးသည္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား
အၿပင္ ၿမိဳ ့ေတာ္သစ္ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ဖြဲ ့စည္းကာ
မႏ ၱေလး တံတားဦး ၿမိဳ ့ေတာ္သစ္တည္မည့္ စီမံကိန္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရန္
ခ်မွတ္ထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကံေပးေကာင္စီ၀င္ၿဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ဆက္သြယ္ေရး သတင္း
အခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္
ယခင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ KMD ကုမၸဏီမွာလည္း ယခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း၌ပင္
ကမာၻေက်ာ္အမွတ္တံဆိပ္ Intel အား ၿပည္တြင္း၌ ၿဖန္ ့ခ်ိခြင့္၊ ထိုင္၀မ္
(တရုတ္ တိုင္ေပ)အေၿခစိုက္ HTC မိုဘိုင္းဖုန္း၏ တရား၀င္ အေရာင္းစင္တာႏွင့္
ဆားဗစ္စင္တာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ Mobile & IT
Mall အား Mandalay 77 Mobile & IT Mall အမည္ၿဖင့္ မႏ ၱေလးတြင္
ဖြင့္လွစ္ခြင့္ စသည္ၿဖင့္ လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာ တိုးခ်ဲ ့ႏိုင္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အႀကံေပးေကာင္စီအဖြဲ ့၀င္လည္းၿဖစ္ၿပီး သမၼတ၏
ႏိုင္ငံၿခားခရီးစဥ္အတြင္း လိုက္ပါခြင့္ရရွိခဲ့သူ ေဒါက္တာကိုကိုႀကီး (ဒိုင္းမြန္း
စတား၊ Capital)သည္လည္း ယခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ထိပ္တန္း
စားေသာက္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုၿဖစ္ေသာ ပက္စီ ကုမၸဏီ၏ ကုန္ပစၥည္း
မ်ားကို တင္သြင္းၿဖန္ ့ခ်ိခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းအၿပင္ ၄င္းအေနၿဖင့္ ေရႊဂံုတိုင္
ခံုးေက်ာ္တံတားကိုလည္း တည္ေဆာက္ခြင့္ရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္
ၿဖစ္သည္။

အႀကံေပးမဟုတ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏိုင္ငံၿခားခရီးစဥ္မ်ားတြင္
လိုက္ပါခြင့္ရရွိသည့္ ေရႊသံလြင္ ကုမၸဏီအေနၿဖင့္မူ မည္သူမ်ွ
လြယ္လြယ္ကူကူ ခြင့္ၿပဳမိန္ ့မရႏိုင္သည့္ စီးကရက္၊ ဘီယာ၊ အခ်ိဳရည္စက္ရံု
မ်ားကို ေရႊသံလြင္စက္မႈဇံု၌ တည္ေထာင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ေရႊသံလြင္ ကုမၸဏီမွ
တည္ေထာင္ထားေသာ Sky Net ရုပ္သံလိုင္းအေနၿဖင့္ မည္သည့္ပြဲမဆို
တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္သည့္ အခြင့္အေရးရရွိေနသည္။ ေရႊသံလြင္မွ
တည္ေထာင္ထားေသာ Sky Net ရုပ္သံလိုင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ Channel ကိုပင္
သီးၿခားထုတ္လႊင့္ကာ တိုက္ရိုက္ၿပသခြင့္ရရွိထားသည္အထိ အခြင့္အလမ္း
ရရွိထားခဲ့သည္။

အစိုးရႏွင့္နီးစပ္ၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ ေရႊေတာင္အုပ္စု ကုမၸဏီ
မွာလည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားကတည္းက စိမံကိန္းႀကီးမ်ား ဆက္တိုက္ရရွိမႈေႀကာင့္
အခြင့္အလမ္းေကာင္းခဲ့သည့္ ကုမၸဏီအုပ္စုႀကီးတစ္ခုၿဖစ္သည္။
ယခုႏွစ္တြင္လည္း ေရႊေတာင္အုပ္စု ကုမၸဏီမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့၏ အႀကီးဆံုး
ေစ်း၀ယ္စင္တာတစ္ခုၿဖစ္ေသာ Junction Square Shopping Centre ကို
ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းအၿပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့လယ္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္
ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းေထာင့္ရွိ ေလဟာၿပင္ေစ်း ေၿမကြက္လပ္ေနရာတြင္
၃၄ ထပ္ အၿမင့္ရွိ အေဆာက္အအံုကို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိထားၿပီးၿဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ ့၏ ခံုးေက်ာ္တံတားစီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း ေရႊေတာင္ ကုမဏီက
ပထမဆံုးပါ၀င္ခြင့္ရထားၿပီး လွည္းတန္း ခံုးေက်ာ္တံတားကို လက္ရွိ
တည္ေဆာက္ေနၿခင္းလည္း ၿဖစ္သည္။

(သတင္း - Weekly Eleven News ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၈ အမွတ္ ၁၃ မွ..)

Weekly Eleven News ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၈ အမွတ္ ၁၃ မွ သတင္းစာသားမ်ားကို စာ႐ိုက္မွတ္တမ္းတင္စာ႐ိုက္ျဖန္႕ေဝေပးတဲ့ ကိုေအာင္မ်ိဳးထြန္းကို ေက်းဇူးမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါတယ္။

Credit: Aungmyo Tun

တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIO, KIA တို႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္

Ko Kyi Win's photo.
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIO, KIA တို႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ( ၁ / ၂၀၁၃ )
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္
၁၃၇၄ ခု၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ 

၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေကအိုင္အို/ေကအိုင္ေအ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ျမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီးအား အဓိကပိတ္ဆို႔လ်က္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း မ်ားအား မိုင္းေထာင္ျခင္း၊ ၿခဳံခိုတိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအသုံးမျပဳႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ သည့္ ပြိဳင့္ ၇၇၁ ေတာင္ကုန္းႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ရွင္းလင္းတိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

၂။ အထက္ပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ဌာနမွ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူက ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေကအိုင္ေအ တပ္စခန္းမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က အေလးအနက္ထား၍ မွတ္သား ထားရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါေဒသရွိ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ေစ လိုေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကုလသမဂၢ သတင္းဌာနက ၂-၁-၂၀၁၃ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၃။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အားသြန္ ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာတြင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးသည္ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေပ သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးႏွင့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေကအိုင္အို/ ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႕မွလြဲ၍ က်န္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သေဘာတူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေကအိုင္အို /ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕ႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ေဆြးေႏြးမႈ (၁၁) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

၄။ ေကအိုင္အို/ေကအိုင္ေအ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား တပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္မ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ ညႊန္ၾကား ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔ဘက္မွ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားအား အေၾကာင္းမဲ့ မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးျခင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ေရအားလၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးလိုင္းမ်ားအား ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား မၾကာခဏ မိုင္းေထာင္ျခင္း၊ ၿခဳံခို ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ျခင္းစေသာလုပ္ရပ္မ်ား အဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္လာသည့္ အတြက္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ အသက္အိုးအိမ္ လုံၿခဳံေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လုံၿခဳံ ေခ်ာေမြ႔ေစေရး၊ နယ္ေျမေဒသ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ မိမိကိုယ္ကို ခုခံ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေရးအရ ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို မလႊဲမေရွာင္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အင္အားကို အစြမ္းကုန္ ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

၅။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားမွာ ရြာသူ၊ရြာသားမ်ား ေနထိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ျမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္ ျပည္ေထာင္စု ကားလမ္းအား ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႕က ပိတ္ဆို႔ျဖတ္ေတာက္ ႏိုင္ရန္ အခိုင္အမာ စခန္း ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၆။ ေကအိုင္အို/ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား ႏွစ္ဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းတြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းတိမ္းေရွာင္ ရသည့္ မိသားစုမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ ယာယီစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ေနရာခ်ထားေပးၿပီး ၎တို႔၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီမ်ား ကိုလည္းရယူ၍ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေနရပ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္း တိမ္းေရွာင္လာသူအမ်ားစုမွာ ၎တို႔၏ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေစရန္ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕၏ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိသည့္ ေဘးကင္းရာ ေနရာမ်ားသို႔ လာေရာက္ခိုလႈံ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

၇။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညြတ္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးႏွင့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေကအိုင္အို /ေကအိုင္ေအ ႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ေအာင္ျမင္ေရး၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု အားလုံးႏွင့္အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစဥ္လက္ကမ္း ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIO, KIA တို႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ( ၁ / ၂၀၁၃ )
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္
၁၃၇၄ ခု၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္

၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေကအိုင္အို/ေကအိုင္ေအ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ျမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီးအား အဓိကပိတ္ဆို႔လ်က္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း မ်ားအား မိုင္းေထာင္ျခင္း၊ ၿခဳံခိုတိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအသုံးမျပဳႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ သည့္ ပြိဳင့္ ၇၇၁ ေတာင္ကုန္းႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ရွင္းလင္းတိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

၂။ အထက္ပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ဌာနမွ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူက ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေကအိုင္ေအ တပ္စခန္းမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က အေလးအနက္ထား၍ မွတ္သား ထားရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါေဒသရွိ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ေစ လိုေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကုလသမဂၢ သတင္းဌာနက ၂-၁-၂၀၁၃ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၃။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အားသြန္ ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာတြင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးသည္ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေပ သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးႏွင့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေကအိုင္အို/ ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႕မွလြဲ၍ က်န္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သေဘာတူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေကအိုင္အို /ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕ႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ေဆြးေႏြးမႈ (၁၁) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

၄။ ေကအိုင္အို/ေကအိုင္ေအ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား တပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္မ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ ညႊန္ၾကား ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔ဘက္မွ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားအား အေၾကာင္းမဲ့ မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးျခင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ေရအားလၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးလိုင္းမ်ားအား ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား မၾကာခဏ မိုင္းေထာင္ျခင္း၊ ၿခဳံခို ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ျခင္းစေသာလုပ္ရပ္မ်ား အဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္လာသည့္ အတြက္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ အသက္အိုးအိမ္ လုံၿခဳံေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လုံၿခဳံ ေခ်ာေမြ႔ေစေရး၊ နယ္ေျမေဒသ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ မိမိကိုယ္ကို ခုခံ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေရးအရ ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို မလႊဲမေရွာင္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အင္အားကို အစြမ္းကုန္ ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

၅။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားမွာ ရြာသူ၊ရြာသားမ်ား ေနထိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ျမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္ ျပည္ေထာင္စု ကားလမ္းအား ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႕က ပိတ္ဆို႔ျဖတ္ေတာက္ ႏိုင္ရန္ အခိုင္အမာ စခန္း ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၆။ ေကအိုင္အို/ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား ႏွစ္ဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းတြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းတိမ္းေရွာင္ ရသည့္ မိသားစုမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ ယာယီစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ေနရာခ်ထားေပးၿပီး ၎တို႔၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီမ်ား ကိုလည္းရယူ၍ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေနရပ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္း တိမ္းေရွာင္လာသူအမ်ားစုမွာ ၎တို႔၏ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေစရန္ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕၏ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိသည့္ ေဘးကင္းရာ ေနရာမ်ားသို႔ လာေရာက္ခိုလႈံ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

၇။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညြတ္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးႏွင့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေကအိုင္အို /ေကအိုင္ေအ ႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ေအာင္ျမင္ေရး၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု အားလုံးႏွင့္အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစဥ္လက္ကမ္း ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

အေမရိကားမွာကခ်င္စစ္ပြဲမ်ားအတြက္ဆႏၵၿပသူမ်ားကုိလ၀က ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ ေတြ႔ဆုံ

Maung Maung Wann
အေမရိကားမွာ ကခ်င္စစ္ပြဲမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵၿပေနတဲ႔ ကခ်င္
တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ...လ၀က ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ ေဆြး
ေႏြးတာၿဖစ္ပါတယ္...။ လူထုရဲ႕ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္
ေပးႏုိင္ဘုိ႔ကုိလည္း ဆက္လက္တင္ၿပေပးမယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္...ဘာပဲၿဖစ္
ၿဖစ္...ဆႏၵၿပသူမ်ားကုိ..အရင္လုိ ရန္သူလုိသေဘာမထားပဲ..ေလးေလး
စားစားတုန္႔ၿပန္မူ႔အတြက္..ႀကိဳဆုိပါတယ္...။ တၿခားတၿခားေသာ ႒ာန
ဆုိင္ရာ လူႀကီးမင္းမ်ား...အာဏာပုိင္မ်ားအေနနဲ႔ကလည္း...လူထုရင္ထဲ
မွာ ခံစားေနရတဲ႔ ဒုကၡေတြ..လက္ေတြ႔ခံစားေနရတဲ႔ ဒုကၡေတြအတြက္ ဆႏၵ
ေတြထုတ္ေဖာ္လာတုိင္း ရန္သူလုိ႔သေဘာမထားပဲ...ေဆြးေဆြးေႏြးေႏြး
လုပ္ေဆာင္ေပးနုိင္မယ္ဆုိရင္..ေကာင္းတဲ႔ လကၡဏာတရပ္လုိ႔ၿမင္ပါတယ္။

http://www.youtube.com/watch?v=OB4AQ3Gb3OQ

ကိုျမေအးတို႕က သံု႕ပန္႔ တပ္သား မ်ားကိုေခၚေဆာင္ လာခ်င္

The Voice Weekly
ေကအိုင္ေအမွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သံု႔ပန္ အေယာက္ ၃၀ ေက်ာ္ကို ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုျမေအးမွ တစ္ဆင့္ အစိုးရထံ လြဲေျပာင္းရန္ ေကအိုင္ေအ မွ သေဘာတူညီလိုက္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရက ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးပါက ကိုျမေအးတို႕က သံု႕ပန္႔ တပ္သား မ်ားကိုေခၚေဆာင္ လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း The VOICE Weekly သတင္းရင္းျမစ္ မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဗံုးသံုးလံုး က်လို႔ တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး႒ာနက ကန္႔ကြက္ျမန္မာျပည္ရဲ့ လြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ တရုတ္ရုပ္သံက ထုတ္လႊင့္သြားတဲ့ ကခ်င္တိုက္ပြဲသတင္း..

ဒီမိုေဝယံတ႐ုတ္ပိုင္နက္အတြင္း လက္နက္ႀကီးက်မႈ ျမန္မာကို သတိေပး

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အစိုးရတပ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ၾကား ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေျဖရွင္းဖို႔ တ႐ုတ္အစိုးရက ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ အခုလက္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျမန္မာဘက္က တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ တ႐ုတ္ေျမေပၚကို လက္နက္က်ည္ေတြက်ေနတယ္လို႔လည္း တ႐ုတ္ဘက္က ေျပာပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအေသးစိတ္ကို ဆက္သြယ္စံုစမ္းထားတဲ့ မဆုမြန္က တင္ျပေပးပါမယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းမွာ ျမန္မာအစိုးရတပ္ေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ ေကအိုင္ေအတို႔ၾကား အခုလက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ေရးတင္းမာေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေျဖရွင္းၾကဖို႔ တ႐ုတ္အစိုးရက တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ႏွစ္ဘက္ပစ္ခတ္မႈေတြျဖစ္ပြားေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ တ႐ုတ္ေျမပိုင္နက္ထဲကို လက္နက္ႀကီးက်ည္ သံုးလံုးက်လာတဲ့အတြက္ တ႐ုတ္ဘက္က ျမန္မာအစိုးရဘက္ကို ေနာက္ထပ္ ဒါမ်ိဳးျဖစ္ရပ္ေတြမျဖစ္လာေစဖို႔ သံတမန္ေရးသတိေပးေျပာဆိုမႈေတြလည္းရွိေနပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းမွာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ ေကအိုင္ေအရဲ့ စစ္အေျခစိုက္စခန္းေတြရွိတဲ့ေနရာကို ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္က ေလေၾကာင္းကေန တိုက္ေလယာဥ္ေတြ၊ စစ္သံုးရဟတ္ယာဥ္ေတြသံုးၿပီးေတာ့ အျပင္းအထန္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈေတြရွိေနတယ္လို႔ ကခ်င္ေဒသခံ အရပ္သားေတြဘက္က ေျပာဆိုမႈေတြရွိပါတယ္။

KIA တပ္ေတြကို ေလေၾကာင္းကေန တုိက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္တယ္ဆိုတာကို လည္း ျမန္မာအစိုးရ ေျပာခြင့္ရသူဘက္က ဝန္ခံပါတယ္။ ျမန္မာတပ္ဘက္က ေလေၾကာင္းက တုိက္တဲ့ေနရာမွာ နယ္စပ္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ေလယာဥ္ေတြဟာ တ႐ုတ္ဘက္က ေလပိုင္နက္ကိုပါ ဝင္ေရာက္တာမ်ဳိး ရွိတယ္လို႔ KIA ဘက္က အေစာပိုင္းက ေျပာပါတယ္။ ဒီလိုပစ္ခတ္မႈေတြေၾကာင့္ တ႐ုတ္ေျမ ပိုင္နက္ထဲ လက္နက္ႀကီးက်ည္က်တဲ့ကိစၥကိုေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရအမ်ိဳးသမီး Hua Chunying က တ႐ုတ္ဘာသာစကားနဲ႔အခုလိုေျပာဆိုပါတယ္။

“တ႐ုတ္ဘက္က ျမန္မာအစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြဘက္ကို ဒီလက္နက္ႀကီးက်ည္က်တဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျမန္ဆံုး ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ နဲ႔ ေနာက္ထပ္ ဒီလိုထိခိုက္မႈမ်ိဳးမျဖစ္ေစဖို႔ သတိေပးေျပာဆိုပါတယ္”

ဒီတ႐ုတ္နယ္စပ္ဘက္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ တနဂၤေႏြေန႔ ညေနခင္းပိုင္းက လက္နက္ႀကီးက်ည္က်ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တစံုတရာထိခိုက္မႈေတာ့မရွိဘူးလို႔ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေနက်သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ သတင္းေထာက္ေတြကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနေျပာခြင့္ရ မစၥစ္ Hua Chunying က ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။

အခုလို ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္မွာ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ၿပီး စစ္ေရး တင္းမာမႈေတြျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ကခ်င္တပ္ေတြၾကား မစၥစ္Hua ဘက္က ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ျပည္တြင္းေရးျပႆနာသပ္သပ္သာျဖစ္တယ္လို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးေျပာခြင့္ရကေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ဒီျပႆနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲေတြ နဲ႔ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းသြားႏိုင္မယ္လို႔ တ႐ုတ္ဘက္က ေမ်ာ္လင့္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုမ်ိဳး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း အစိုးရတပ္နဲ႔ ေကအိုင္ေအတို႔ၾကား တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနေပမဲ့ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းေတြျဖစ္ေပၚ လာေအာင္ ျမန္မာအစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ အေနနဲ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ျမန္မာအစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးလွေမာင္ေရႊကေျပာပါတယ္။

“ေကအိုင္အိုအဖြဲ႔နဲ႔ စက္တင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔က ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြး ခဲ့တယ္၊ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ပိုင္း မွာေတာ့ ေကအိုင္အို အဖြဲ႔အစည္းက Political Dialogue လုပ္ဖို႔ေျပာတယ္။ တဖက္က ဦးေအာင္မင္းက သေဘာတူခဲ့တယ္။ မူအားျဖင့္ ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူခဲ့တယ္။ အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ တရားဝင္ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို တုန္႔ျပန္တာေတာ့ မရွိေသးဘူးခင္ဗ်။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိ စစ္ပြဲေတြ ရွိတာေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္ပြဲေတြျဖစ္ေနတဲ့ အထဲကပဲ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ေတာ့ ေမ်ွာ္လင့္ေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းေျပာရင္ေတာ့ ဒီေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြကမွသာလ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ့အေျဖကို တကယ္ညႇိႏိႈင္းႏိုင္မယ္လို႔ထင္တယ္။ “

အခုလိုျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းက တုိက္ပြဲေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ၿပီး စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြအျဖစ္ စစ္ျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာေတြကေန ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရတာေတြ၊ အစိုးရတပ္ဘက္က ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္ ဗံုးခိုက်င္းေတြထဲမွာ ခိုေအာင္းေနရတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာက စိုးရိမ္ပူပင္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈေတြရွိပါတယ္

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျမန္မာအစိုးရဘက္က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ပြားေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္ေန႔ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အခုလို တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားေနရတာေတြဟာ နယ္ေျမေအးခ်မ္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရ တာျဖစ္ၿပီး ေကအိုင္ေအ၊ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႔ေတြနဲ႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈေတြ ဆက္လုပ္သြားမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။

Credit: VOA Burmese/ မဆုမြန္

04.01.2013
http://burmese.voanews.com/content/kachin-china/1577573.html

၆၅ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြဲေန႔ အခမ္းအနား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

rNational League for Democracy
၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၄)ရက္ေန႔ (၆၅)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရး ေအာင္ပြဲေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္း အနားကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရံုးခမ္းမ၌ နံနက္(၁၁)နာရီက က်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္းအနားမွဴး အျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းလူငယ္ မျမင့္ျမင့္ေအးက ေဆာင္ရြက္သည္။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နာယက ဦးတင္ဦးက အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားျပီး၊ဆက္လက္၍ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးဟံသာျမင့္က လြတ္လပ္ေရးေန႔ ၾကညာစာတမ္းကို ဖတ္ၾကားသည္။ ၈၈ေက်ာင္းသား ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕၊ ကမန္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔က သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယကဦးတင္ဦး၊ သဘာပတိအဖြဲ႕၀င္ ဦးတင္ဦး၊ ဦးသန္းထြန္း၊ဦးလွေဖ၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အလုပ္အမွုေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ကမန္၊မြန္၊ရခိုင္ အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ၈၈ေက်ာင္းသားမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ သီးေလးသီးအျငိမ့္အဖြဲ႕မွ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။ —

မုိးမိမုိးထိကုိ ထိရင္ မီးပြင့္သြားမယ္ မွတ္ပါ .....

rအဂၢမဟာ ဒီမုိဖက္တီး

 အခ်ိန္မ်ားရရင္ျဖင့္ .... မုိးမိမုိးထိ ကိစၥေလးေတြကုိ လြတ္ေတာ္အမတ္ႀကီး ေဒၚစႏၵာမင္းကုိ ေျပာျပကူညီခ်င္ပါတယ္ ။ High Grade ေရႊထြက္ေၾကာင္း ၊ ေရႊေၾကာေတြဟာ ကီလုိ ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွည္ေၾကာင္း ၊ ေရႊေၾကာ ၆ ခုေလာက္ စုေပါင္း တည္ရွိေၾကာင္း .....
စတင္တူးေဖာ္ခဲ့တဲ့ Ivanhoe ကုမၸဏီက အားလုံးစစ္ေဆး ေတြ႕ရွိၿပီးသားပါ ။ အြန္လုိင္းမွာလည္း ေျမပုံက အစရွိပါတယ္ ။ Modi Thaung ဆုိၿပီး ရွာေဖြလုိ႔ ရပါတယ္။

http://www.ivanhoemines.com/i/pdf/dec3-01_pix.pdf

အန္အယ္လ္ဒီေတြကို သတိေပးပါရေစ။

အန္အယ္ဒီ နဲ႔ ဒီလွဳိင္းကို သတိေပးပါရေစ။

တစ္ခ်ိန္က အန္အယ္လ္ဒီဆိုရင္ အသံေတာင္မၾကားခ်င္ဘူး။ ေဒၚစုကို ကုလားမလို႔ေခၚလိုေခၚ။
အန္အယ္လ္ဒီပါတီကို ကုလားမယားပါတီလို႔ အၿမဲဆိုေနတဲ႔ လဲ့လဲ့၀င္းေဆြတစ္ေယာက္ (၃၀.၁၂.၂၀၁၂)ေန႔ ဒီလွဳိင္းဂ်ာနယ္ရုံးဖြင့္ပြဲမွာ ေသာက္ရွက္နည္းနည္းမွမရွိဘဲ သူ႔ႀကံ႕ဖြတ္ပါတီကေကာင္ေတြနဲ႔ တက္ေနတာပါ။ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔မွာ မျဖဴျဖဴသင္း မဲမရေအာင္ အဓိကစည္းရုံးေရးဆင္းခဲ့တာလည္း သူတို႔တေတြပါဘဲ။

အခုေတာ့ အန္အယ္ဒီကို ဖားေနေလရဲ႕။
တရားရစရာေကာင္းလိုက္တာ။
ကိုဇာဂနာေျပာသလို ေမ့ေတာ့မပစ္ၾကပါနဲ႕။

ေကေကတီ