Monday, January 28, 2013

ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ ့ မ်ား တြင္ လာဘ္စား မႈ အမ်ား ဆံုး ျဖစ္ေန


by FNG on January 28, 2013
freedomnewsgroup.com


HKTလာဘ္ စား မႈ သည္ ျပည္ထဲေရး လက္ေအာက္ခံ ၀န္ႀကီးဌာန မ်ား ႏွင့္တရားေရး ဌာန မ်ား တြင္ ယခင္ ႏွစ္ က တင္ရွိ ခဲ့သည့္ စံခ်ိန္ မ်ား ထက္ပို ဆိုလာ ၿပီး ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရဲတပ္ ဖြဲ ့ သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း ရာထူးအလိုက္ လာဘ္စားမႈ မ်ား မွာ  ျမန္မာ ေငြ က်ပ္ သန္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ထိ ရွိ ႏိုင္သည္ ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္း ရွိ လာဘ္ေပး လာဘ္ ယူမႈ ဆိုင္ရာ တစ္သီးပုဂၢလ ေလ့လာမႈ အဖြဲ ့ ျဖစ္သည့္ Myanmar Corruption Report ၏၂၀၁၂ အတြက္ အစီရင္ခံစာ တစ္ခု တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ထိုအစီရင္ခံ စာ ထဲ တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ ေပၚ မွ ဒုရဲအုပ္ တာ၀န္ ရွိ သူ တစ္ဦးမွာ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ပ်မ္း မွ် ၁၈ သိန္း ေက်ာ္ လာဘ္စား ၍ အေရး ပါသည့္နယ္ ၿမိဳ ့ မ်ား ႏွင့္ နယ္စပ္ ၿမိဳ ့ မ်ား မွ ဒုရဲအုပ္ တစ္ဦး မွာ သိန္း ၂၀ ေက်ာ္လာဘ္ စား သည္ ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရဲ တပ္ ဖြဲ ့ ၏ လာဘ္စား မႈ တြင္ ပံုစံ အမ်ိဳး ျဖစ္ ရွိ ေနရာ ဆက္ေၾကး ပံုစံ လိုင္းေၾကး ယူမႈ ၊ တရားခံ ၏ ဆက္ႏြယ္ ပတ္ သက္ မႈ မ်ား မွ ေငြေတာင္းခံ ၿပီး လာဘ္ ယူ မႈ ႏွင့္ အမႈ ဆင္ (သို ့ မဟုတ္ ) အမႈ မွ ကြင္းလံုး ကၽြတ္ေစရန္ စသည္ ျဖင့္ မ်ား ျပားေသာ ေငြေၾကး ပမာဏ ေတာင္းခံ မႈ စသည္ ျဖင့္နည္း မ်ိဳး စံု အသံုး ျပဳ သည္ ဟု သိရသည္။

အထူးစုံစမ္း ေထာက္လွမ္းေရး ႏွင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန တို ့ သည္ လည္း ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ ေအာက္ခံ မ်ား  အဖြဲ ့ မ်ား ျဖစ္ ၿပီး စ သံုးလံုး ေခၚ အထူးစံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးဌာန ၏ လာဘ္ ေငြ ယူ မႈ မ်ား သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား ၊ ျပည္ပ သို ့ အလုပ္သမား ေစလႊတ္ မႈ ႏွင့္  တရား မ၀င္ ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္း လုပ္ကိုင္ မႈ လုပ္ငန္း မ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနသည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ မဟာဗႏၶဳ လ ပန္းၿခံ လမ္း ႏွင့္ မဟာဗႏၶဳ လ လမ္း တစ္၀ိုက္ ဧမာေႏြလ ဘုရား ေက်ာင္း တစ္၀ိုက္ ရွိ ႏိုင္ငံ ျခား ေငြ လဲလွယ္ သူမ်ား ႏွင့္ လမ္လည္သူမ်ား မွာ စ သံုးလံုး အဖြဲ ့ ၏ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ျဖင့္ ရပ္ တည္ ေန ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ တြင္ တာ၀န္က် သည့္ ရဲ အရာ ရွိ တစ္ဦး က FNG ကို ေျပာသည္။

ေလာင္းကစား ဒိုင္ မ်ား ၊ ကုန္စည္ ဒိုင္မ်ား ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၿပီး လည္း အထူး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဌာန သည္ လာဘ္ေငြ ရရွိသည္။

ျပည္ထဲေရး လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ ့ အစည္း တစ္ခု ပင္ ျဖစ္သည့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတြင္ လာဘ္စား မႈ မွာ ရဲဘက္စခန္း မ်ား တြင္ အမ်ားဆံုး  ျဖစ္ ၿပီး ၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား တြင္ မူ ေငြေၾကးၾကြယ္၀ သည့္ အက်ဥ္းသား မ်ား က လာဘ္ ထုိး မႈ ႏွင့္ အက်ဥ္း
ေထာင္ ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ား မွ တစ္ ဆင့္ ေငြေၾကး ရယူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသည္။

ႏိုင္ငံ တ၀ွမ္းရွိ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး ဦးစီးဌာန ရံုး တိုင္း တြင္ လာဘ္စား မႈ မ်ားရွိ ၿပီး ကန္ထရိုက္ လုပ္ငန္း ၊ ေဆာက္လုပ္ ေရး လုပ္ငန္း ၊ ပါမစ္ ႏွင့္ ခြင့္ျပဳ ေထာက္ခံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ သိန္းရာ ခ်ီ ရယူ ကာ ေဆာင္ရြက္ ၾကသည္။

ျမန္မာ အစိုးရ သည္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ မႈ အတြက္ ဒုတိယ သမၼတ ဦးေဆာင္သည့္ေကာ္မရွင္ ကို ဖြဲ ့ စည္းထား ေသာ္ လည္း ထိထိေရာက္ ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မႈ မရွိေသး ဟု Myanmar Corruption Report အစီရင္ ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ေသသူအတြက္လား? ရွင္သူအတြက္လား?

စစ္အစိုးရမဟုတ္ေတာ့ဖူးဆိုတာတကယ္ၾကီးပဲလား.....

AGD Bank and Air Bagan owned by Tay Za


Photos from facebook

တိုင္းျပည္ဖံြ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ား သတိျပဳသင့္ပါသည္။

r Yin Htway's photo.

ရန္ကုန္ျမိဳ ့လယ္ေခါင္လမ္းမေပၚေန ့လည္ ၁နာရီ ေနပူတြင္ ၅လသားအရြယ္ခေလးႏွင့္ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနသူအမ်ိဳးသမီးအားေတြ ့ရ၍ စိတ္မေကာင္းပါ၊
ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ားတြင္ အျပစ္မရွိပါ၊
တိုင္းျပည္ဖံြ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ား သတိျပဳသင့္ပါသည္။
သန္းေျခာက္ဆယ္တြင္ 
ထမင္းနပ္မွန္ေအာင္လုပ္ကိုင္စားဘို ့မလြယ္ကူေသးပါ၊ေရမလံုေလာက္၊မီးမလံုေလာက္ေသးပါ၊
ဘာေတြဆက္လုပ္ၾကမည္နည္း၊

ရန္ကုန္ျမိဳ ့လယ္ေခါင္လမ္းမေပၚေန ့လည္ ၁နာရီ ေနပူတြင္ ၅လသားအရြယ္ခေလးႏွင့္ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနသူအမ်ိဳးသမီးအားေတြ ့ရ၍ စိတ္မေကာင္းပါ၊
ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ားတြင္ အျပစ္မရွိပါ၊
တိုင္းျပည္ဖံြ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ား သတိျပဳသင့္ပါသည္။
သန္းေျခာက္ဆယ္တြင္ ထမင္းနပ္မွန္ေအာင္လုပ္ကိုင္စားဘို ့မလြယ္ကူေသးပါ၊ေရမလံုေလာက္၊မီးမလံုေလာက္ေသးပါ၊ဘာေတြဆက္လုပ္ၾကမည္နည္း၊

ျမန္မာႏိုင္ငံေပးရမယ့္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၆ ေထာင္ကို ၿမီရွင္ႏိုင္ငံေတြ ေလွ်ာ္ပစ္

RFA Burmese

ျမန္မာႏိုင္ငံက တျခားႏုိင္ငံေတြ နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းေတြ ကို ေပးဖို႔ရိွေနတဲ့ ေႂကြးၿမီအားလံုးရဲ႕ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆ ေထာင္နီးပါးကို အထူးအစီအစဥ္တရပ္ အျဖစ္ ေႂကြးၿမီရွင္ႏိုင္ငံေတြက ေလွ်ာ္ေပးေတာ့မယ့္အေၾကာင္း ဘ႑ာေရးနဲ႔ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

က်န္တဲ့အေႂကြးေတြကိုလည္း ဆုိင္းငံ့ကာလ ၇ ႏွစ္ အပါအဝင္ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ျပန္ဆပ္ဖုိ႔ ေႂကြးရွင္ “ပါရီကလပ္အဖြဲ႕” နဲ႔ သေဘာတူညီမႈရခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ပါရီကလပ္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြကကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ဘ႑ာေရးနဲ႔အခြန္ဝန္ႀကီးဦးဝင္းရွိန္ဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕မွာ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ ေန႔က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ သေဘာတူညီမႈရခဲ့တာလို႔ ဘ႑ာအခြန္၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အလားတူ ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံက အေႂကြး ေဒၚလာသန္း ၅ ရာေက်ာ္ ေလွ်ာ္ေပးဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၿပီး၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကလည္း အေႂကြးေဒၚလာ သန္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္ ေလွ်ာ္ပစ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကေန ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ေခ်းယူထားၿပီး ျပန္မဆပ္ႏုိင္ေသးတဲ့ ေဒၚလာ ၅၁၂ သန္းကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဘဏ္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ျပန္ၿပီးဆပ္လုိက္ႏုိင္ၿပီလုိ႔ ဘ႑ာအခြန္ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေနာက္ထပ္ သတင္းတပုဒ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အလားတူ ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေႂကြးသစ္ ေဒၚလာသန္း ၄၄၀ ေခ်းငွားဖို႔ အတည္ျပဳလိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္နဲ႔ ကမၻာ့ဘဏ္ ေငြေခ်းမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး စီမံကိန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၁၂ သန္း ေခ်း ငွားေရးနဲ႔အတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအ စဥ္ေတြ ျပန္လည္စတင္ေတာ့မယ္လို႔ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ ADB က ဒီကေန႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ ပါတယ္။ အလားတူ ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို အေႂကြးသစ္ ေဒၚလာသန္း ၄၄၀ ေခ်းငွားဖို႔ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ဘဏ္နဲ႔ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ေတြအေပၚ ျမန္မာစစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ ကာလၾကာရွည္တင္ရွိေနခဲ့တဲ့ ေႂကြးၿမီစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၉၀၀ နီးပါးကို ျပန္ဆပ္ႏိုင္ေအာင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဘဏ္ JBIC က ႏွစ္တိုေခ်းေငြနဲ႔ ကူညီေပးလိုက္တဲ့အတြက္ အခုလို ျမန္မာကိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အရင္းအႏွီးေတြ ျပန္လည္ေခ်းငွားႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဧၿပီလက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ရံုးခန္းျပန္ဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၆ ႏွစ္ စီမံကိန္းအတြက္ မၾကာခင္ကပဲ ေဒၚလာသန္း ၈၀ ကူညီခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၅ ၿမိဳ႕နယ္က ေက်းရြာေပါင္း ၆၄၀ ေလာက္အတြက္ စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ ေဆးေပးခန္းေတြ၊ လမ္းေတြနဲ႔ ေရရရွိေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႔ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ေတြအေပၚ တင္ရွိတဲ့ေႂကြးေတြကို ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပန္မဆပ္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။ တျခားႏိုင္ငံျခားေႂကြးၿမီေတြအေနနဲ႔လည္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ ၈ ဘီလ်ံေက်ာ္တင္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကေန ေနာက္ပိုင္းအထိ ေဒၚလာ ၃ ဘီလ်ံနီးပါး အေႂကြးတင္ခဲ့တာေၾကာင့္ စုစုေပါင္းႏိုင္ငံျခားေႂကြးၿမီ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၈၈ မတိုင္မီက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာရဲ႕အဓိကေႂကြးရွင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဓိက ၿမီရွင္က တရုတ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။

လိုင္ဇာကို သိမ္းရံုနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏိုင္လို႔ ေဒၚဒဲြဘူ တုန္႔ျပန္ေျပာဆို


RFA Burmese

KIO ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ႔ လုိင္ဇာကုိ သိမ္းပုိက္ၿပီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္ ကခ်င္ျပည္သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ပါ ကန္႔ကြက္တယ္လို႔ ကခ်င္တုိင္းရင္းသူ အင္ဂ်န္းယန္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူက ဒီကေန႔ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ က်င္းပၿပီးခ်ိန္မွာ သတင္းေထာက္ေတြကုိ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ KIA လိုင္ဇာဌာခ်ဳပ္ကို အရင္သိမ္းပိုက္ၿပီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္မယ္လို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြရဲ႕ေျပာဆိုခ်က္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊အင္ဂ်န္းယန္ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူ က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္လိုက္ၿပီး တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တုိက္တြန္းခ်က္ေတြကို ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြက လုိက္နာဖုိ႔ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တုိက္တြန္းခ်က္ဟာ လိုင္ဇာတစ္ခုထဲမဟုတ္ဘဲ ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ထိုးစစ္ေတြကိုလည္း ရပ္တန္႕ဖုိ႔လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဒၚဒြဲဘူက ေျပာပါတယ္။

အခုလ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ကလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ တမ္မေတာ္ကုိ ခုခံကာကြယ္သည္မွအပ ထုိးစစ္ဆင္တာေတြရပ္ဖုိ႔ ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သလို၊ က်င္းပေနတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးေတြမွာလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မယ့္ အေရးႀကီးအဆုိေတြ တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေတာင္ကိုရီးယားခရီးစဥ္ မွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုမ်ား

by Tun Wai