Tuesday, February 5, 2013

ေခြး႐ူးေရာဂါျဖစ္ပြားလွ်င္ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးေသဆုံးေန


Messenger News Journal ·

    ေခြး႐ူးေရာဂါျဖစ္ပြားလွ်င္ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးေသဆုံးေနေသာေၾကာင့္ျပည္သူလူထုကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသိပညာေပးသင့္

    ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေခြး႐ူးေရာဂါ ျဖစ္သူတုိင္း အသက္ေသဆုံးရေသာ ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုကုိ ထိေရာက္ ေသာပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ နယ္ ပယ္ အသီးသီးရွိဆရာဝန္မ်ား၏ေျပာ ၾကားခ်က္အရသိရသည္။ ၂ဝ၁ဝခုႏွစ္ တြင္ ေခြး႐ူးေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၂ဝ၅ ေယာက္ရွိၿပီး ၂ဝ၅ ေယာက္စလုံး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေခြး႐ူးေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၂၄ဝဦးရွိၿပီး ၂၄ဝဦး စလုံးေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း က်န္း မာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။
    ''၂ဝ၅ ဦး၊ ၂၄ဝ ဦးေသတယ္ ဆုိတာကေသတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ က်န္မာေရး မွာဒါ Under Preporting လုိ႔ေခၚတယ္ ေခြး႐ူးေရာဂါေၾကာင့္ ေသမွန္းလည္း မသိဘူး။ Report လုပ္တာနည္းတာ လည္းျဖစ္ ႏုိင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဆီမွာ ၂၄ဝ ဆုိတာက ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ရရွိတဲ့ အနည္းဆုံးစာရင္းဇယား ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒီထက္ ပုိၿပီးေသဆုံး ႏုိင္တဲ့ အေနအထားရွိပါတယ္'' ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖသက္ခင္က ေျပာသည္။
    ေခြးကုိက္ခံရရာတြင္ေခြးကုိက္ခံ ရသူအား ေခြး႐ူးေရာဂါကာကြယ္ ေဆးထုိးမွသာ စိတ္ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေခြး႐ူးေရာဂါ ကာကြယ္ ေဆးမထုိးပါက ကုိက္သည့္ေခြး ေခြး႐ူးျပန္သည့္အတြက္ ကမၻာ ေပၚတြင္ အသက္ရွင္သူတစ္ဦးသာ ၂ဝဝ၆ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ၌ ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးသည့္ အဆင့္သာရွိေနေသာေၾကာင့္ ေခြး႐ူး ေရာဂါေၾကာင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ေသဆုံး သည္မွာေသခ်ာေနေၾကာင္းသိရသည္။
    ''ျပည္သူလူထုကုိ ေခြး႐ူးေရာဂါ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးသင့္ ပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ့ပညာေပးမႈ မ်ဳိးပါ။ TV ကျပတာတုိ႔၊ ဇာတ္လမ္း တိုေတြနဲ႕ ပညာေပးတာတို႔လုပ္ဖို႔လို တယ္။ အဓိကလမ္းေဘးေခြးကေန ေခြး႐ူးေရာဂါျဖစ္တယ္။ အိမ္ေမြးေခြး အမ်ားစုက ကာကြယ္ေဆးထုိးထား ၾကတယ္။ ေခြးကုိက္လုိ႔ ေခြး႐ူးကာ ကြယ္ေဆးမထုိးထားလုိ႔ အသက္ဆုံး ႐ုံးရတာပါ''ဟု တိေမြးကုဆရာဝန္ ေဒါက္တာဝင္းလြင္က ေျပာသည္။
    အေရွ႕ေတာင္အာ႐ွေဒသ၊ အာဖရိကေဒသ၊ အေမရိကေျမာက္ပုိင္း ေဒသမ်ားသည္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖဲြ႔မွ Indeming ေဒသဟု သတ္ မွတ္ထားသည့္အတြက္ မည့္သည့္ေခြး ကုိက္သည္ျဖစ္ေစ ကာကြယ္ေဆး ထုိးသင့္ေၾကာင္း သိရသည္။
    ''ေခြး႐ူးေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီးေျပာရတာခက္တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝေက်ာ္ ပညာေပးလာတာ။ လူေတြ ကမလုိက္နာဘူး။ ေကြၽးခ်င္ေမြးခ်င္ တဲ့စိတ္ရွိေနၾကတယ္။ လမ္းေဘးေခြး ေတြကုိပဲေမြးေနရင္ ဘယ္လိုမွပညာ ေပးလုိ႔မရဘူး။ အဓိကလမ္းေဘးေခြး ေတြကျဖစ္တာပါ''ဟု က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း) ေဒါက္တာခင္ေမာင္လြင္ကေျပာသည္။
    စည္ပင္သာယာမွ လမ္းေဘး ေခြးမ်ားကုိသုတ္သင္ရွင္းလင္းသည့္ အခါတြင္ တိရစၧာန္မ်ားကိုသနားၾကင္ နာတတ္ေသာ ျပည္သူအခ်ဳိ႕က ေခြး ေလေခြးလြင္မ်ားကုိ ဖြက္ထား တတ္ ေၾကာင္း၊ ေခြး႐ူးေရာဂါအမ်ားဆုံး ျဖစ္ ပြားႏိုင္သည္မွာ ေခြးေလေခြးလြင့္ မ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အဆုိပါေခြးမ်ား သည္ စနစ္တက်ကာကြယ္ေဆးထုိး ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေမြးျမဴထားေသာ ေခြးမ်ားမဟုတ္သျဖင့္ ေခြး႐ူးေရာဂါ ကုိထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္မွာလည္း ခက္ခဲေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။
    ေခြး႐ူးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထုိးရာတြင္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ခ်က္ကုိ ပတ္၍ ေဆး၁၄ ႀကိမ္ထုိးစရာမလုိ ေတာ့ဘဲ တစ္ပတ္ျခားေလးႀကိမ္ထုိး ပါက ေခြး႐ူးေရာဂါကို ကာကြယ္ ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုေဆးေလးႀကိမ္အ တြက္ ေစ်းႏႈန္းမွာက်ပ္ တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းနီးပါးရွိေၾကာင္း တိေမြးကု ဆရာဝန္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
    ''လူထုကုိအသိေပးခ်င္ တာက ေခြးမကုိက္ေစနဲ႕၊ ေခြးကိုမစနဲ႔၊ ေခြး ကုိက္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ေခြး႐ူးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထုိးဖုိ႔လုိတယ္။ ဘယ္ ေခြး ကိုက္ကုိက္ပါ။ အသိေလးေတာ့ ရွိေစခ်င္တယ္။ ပညာေပးလုပ္ငန္း ေတာ့လုပ္သင့္တယ္။ ကြၽန္မတုိ႔လည္း ပညာေပးမႈေတြလုပ္ေနတယ္။ နည္း မ်ဳိးစုံနဲ႔ေပါ့။ ထိေရာက္တာလည္းရွိ တယ္။ မထိေရာက္တာလည္းရွိ တယ္'' ဟု ေဒါက္တာမီမီကုိက ေျပာသည္။
    ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါ လကၡဏာ ေပၚေပါက္လာပါက BPI MPE က ထုတ္လုပ္သည့္ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ထုိး၍မရေၾကာင္း Immune Globulin ဟူေသာ ေဆးထုိးရေၾကာင္း၊ ယင္းေဆးဝါးသည္ ေငြက်ပ္ သုံးသိန္း ေလးသိန္းခန္႔ကုန္က်ေသာ္လည္း အသက္ရွင္ရန္မွာ မေသခ်ာေၾကာင္း ေဒါက္တာေဖသက္ခင္က ေျပာသည္။
    ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း၌ ထုတ္လုပ္ ေနေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားမွာ ဦးေႏွာက္ကို အေျခခံၿပီးထုတ္ထားေသာ ကာကြယ္ ေဆးအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ယင္းေဆးထက္ ပုိမုိ အာနိသင္ထက္ျမတ္သည့္ Cell Culture Vaccine (CCV) မ်ားေပၚေန ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိးဦးေႏွာက္ကုိ အ ေျခခံၿပီးထုတ္လုပ္ထားကာ သုိးကုိယ္ တုိင္တြင္ ဦးေႏွာက္အာ႐ုံေၾကာေရာဂါ ကုိရာခုိင္ႏႈန္း အနည္းငယ္ခန္႔ျဖစ္ပြား ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တစ္ျဖည္းျဖည္းျဖင့္ Phase out လုပ္သြားရန္ရွိေၾကာင္း၊ Cell Calture Vaccine မွာ ၾကက္၊ ဘဲ သေႏၶမွတဆင့္ထုတ္ယူျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္လာေၾကာင္း သိရသည္။
    ''အေရွ႕ဘက္ပုိင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံေလာက္ပဲ သိုးဦးေႏွာက္ က ထုတ္တဲ့ ကာကြယ္ေဆးကုိ သုံး ေနတာ၊ က်န္တဲ့ႏုိင္ငံေတြက Cell Cualture Vaccine ကုိေျပာင္းလဲအ သုံးျပဳေနၾကၿပီ။ မၾကာခင္ က်န္းမာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီမံခ်က္ခ်ၿပီး သိုးဦးေႏွာက္ကထုတ္တဲ့ဟာကုိ Phase out လုပ္ၿပီး Cell Culture Vaccine ကုိ ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းသြား မွာပါ။ ဒါကုိျပည္သူလူထုအေနနဲ႔လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔လုိပါတယ္''ဟု ေဒါက္တာေဖသက္ခင္ကေျပာသည္။
    ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၌ မႏၲေလးႏွင့္စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒႀကီးတုိ႔တြင္ ေခြး႐ူးေရာဂါအမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္တစ္ခုတည္းသာေသဆုံးမႈမရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး ဝက္ဘ္ဆိုက္ DDoS တိုက္ခိုက္ေနေသာ ဇစ္ျမစ္

Hmuu Zaw


DVB TV News's photo.
သမၼတရုံး၀က္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ သည္ဗြဳိက္ ဂ်ာနယ္ ေဖ့ဘြတ္ တိုက္ခံရ

ဒီဗြီဘီ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၃

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာနဲ႔ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္ေဖ့ဘြတ္စ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြ တိုက္ခိုက္ခံရတယ္လို႔ တာ၀န္ရွိသူေတြက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။  

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ နံနက္ ၉နာရီခြဲ ကေန ၁၀ နာရီအတြင္းနဲ႔ ၁၁ နာရီအခ်ိန္ေတြမွာ အေမရိကန္၊ မေလးရွားနဲ႔ ရုရွားက အိုင္ပီလိပ္စာကေနတဆင့္ DDoS ဒီေဒါစ့္ Requestေတြ ေပးပို႔ျပီး တုိက္ခုိက္ခဲ့တာလို႔ သမၼတရုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။

  “DDoS ဆိုတာက က်ေနာ္တို႔ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ကုိ ၁ စကၠန္႔အတြင္းမွာ လူေပါင္းမ်ားစြာက ၀င္ၿပီး ဖြင့္ၾကည့္တဲ့ accessလုပ္တဲ့ဟာနဲ႔ လုပ္လိုက္တာ။ အဲဒါကသူက ဟို အေ၀းထိန္းနဲ႔လည္း လုပ္လို႔ရတယ္။ ဆိုလိုတာက ကြန္ပ်ဴတာေတြ အမ်ားႀကီးေပးထားၿပီး၊ တခ်ိဳ႕ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ကာယကံရွင္ေတာင္မသိဘဲ သူ႔ IP သံုးၿပီး တုိက္တဲ့ဟာမ်ဳိးထိလုပ္လို႔ရတယ္။ IPေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚတယ္။ ၾကည့္လိုက္ရင္ အေမရိကန္ IP၊ ႐ုရွား IP ဆုိေသာ္ျငားလည္း အဲကလူေတြ တုိက္တာလည္း ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္မယ္။ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္က ဟက္ခံရတာမဟုတ္ဘူး။ Down သြားတာ။ လူအမ်ားႀကီး၀ို္င္းၾကည့္သလို အဲလုိျဖစ္တာ။ ၁ စကၠန္႔အတြင္း လူေတြသန္းနဲ႔ ခ်ီဖြင့္တဲ့ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္သြားေတာ့ ၀က္ဘ္ဆုိက္က မႏိုင္ေတာ့ down သြားတာ။”

လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အစီအမံေတြ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ၾကားက တိုက္ခုိက္ခံရတာျဖစ္ျပီး အရင္ကလည္း အလားတူ တိုက္ခိုက္မႈမ်ဳိးေတြ ၾကံဳခဲ့ရဖူးတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို ဖြင့္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့သူေတြနဲ႔ အဆင္မေျပတာေတြ ႀကဳံေတြႏုိ္င္တဲ့အတြက္ သည္းခံေပးဖို႔လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက သူရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကတဆင့္ ေမတၱာရပ္ခံ ထားပါတယ္။

အလားတူ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္အေျခစိုက္ The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့ဘြတ္စ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြ စတင္တုိက္ခိုက္ခံရျပီး ဂ်ာနယ္က ေဖ့ဘြတ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို သတင္းေတြ တင္လို႔ မရေတာ့ဘူးလို႔ ဂ်ာနယ္ရဲ႕ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ေျပာပါတယ္။

တိုက္ခိုက္တဲ့သူေတြကို အတိအက်ေျပာလို႔မရသလို ဒီလိုတိုက္ခိုက္တာေတြက ဂ်ာနယ္ကို အဓိက တိုက္ခိုက္ခ်င္လို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ကို တမင္ တုိက္ခုိက္ခ်င္လို႔ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ admin အေကာင့္ေတြကေန တင္လုိ႔မရေတာ့ဘူး၊ အကုန္ျဖဳတ္ခ်ခံရတယ္။ အက္ဒမင္အေကာင့္ေတြကုိ စီးထားလုိက္ၿပီး အခု ဟက္ထားတဲ့သူေတြက သတင္းေတြတင္ေနတာ။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ အထင္လြဲေအာင္ သက္သက္မဲ့လုပ္ႀကံၿပီး ဖန္တီးတဲ့သတင္းေတြတင္ေနတာ။ ဘယ္လုိပဲ သတင္းက်င့္၀တ္႐ွႈေထာင့္ကေနလုပ္လုပ္ ခ်စ္တဲ့သူရွိသလို မုန္းတဲ့သူလည္းရွိမွာေပါ့။ မုန္းတဲ့သူက လုပ္တာေပါ့။ လုပ္တာကလည္း အြန္လုိင္းေပၚကလုပ္တာဆုိေတာ့ ဘယ္သူျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေျပာဖုိ႔ခက္တယ္။ တကယ္ဆုိရင္ေတာ့ အီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒ ရွိတယ္။ အဲဥပေဒမွာ ဆုိင္ဘာရာဇ၀တ္မႈေတြ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ထားတဲ့အခ်က္ေတြပါတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူႏုိင္ရင္ ဆာဗာကုိလုိက္ရင္ ဒါေတြကေပၚလာမွာေပါ့။ ျမန္မာျပည္မွာ Cyber Police ကမရွိဘူး။ အီးေမးလ္ ၁ ေစာင္လက္ခံမိတာနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ခ်တာပဲရွိတာ။ ဒီလို ဆုိင္ဘာရာဇ၀တ္မႈေတြျဖစ္လာတဲ့အခါ အခုလုိ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ေတြ၊ Facebook ေတြ တိုက္ခိုက္ခံရတဲ့အခါ ဆက္သြယ္ေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း ဘာမွအကာအကြယ္ မေပးႏုိင္ပါဘူး။ အဲေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ အသက္သြင္းဖုိ႔လုပ္ေနသူေတြ တစိတ္တပိုင္းတာ၀န္ရွိတယ္ ေျပာရမယ္။”

ဒီလိုေဖ့ဘြတ္ကေန တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္းကိုႏိုင္နဲ႔ Eleven Media Group ရဲ႕ CEO ဦးသန္းထြဋ္ေအာင္တို႔နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တိုက္ခိုက္ေရးသားမႈေတြ၊ The Voice Weekly Facebook စာမ်က္ႏွာ တိုက္ခိုက္ခံရမႈ လူထုဝမ္းသာ စတဲ့ လူထု အထင္အျမင္ လြဲမွားေစႏုိင္တဲ့သတင္းေတြကို တင္ထားခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုတိုက္ခိုက္ခံရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူရဲ႕အျမင္ကိုလည္း ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက အခုလို ေျပာပါတယ္။

  “ဒီလို အဖ်က္လုပ္ငန္းလုပ္တာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔လူအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ မေကာင္းပါဘူး။ ကုိယ့္ရဲ႕ အစြမ္းအစ၊ ခံယူခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ႐ိုး႐ိုးသားသား ကိုယ့္တုိင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။ စတုတၳမ႑ိဳင္ပီပီသသျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ေနတဲ့ မီဒီယာေတြကုိ ဒီလုိလုပ္တာ မေကာင္းပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ တေယာက္ေယာက္ကုိ ဒီလို နာမည္ပ်က္ေအာင္၊ သိကၡာက်ေအာင္၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ွံဴးနစ္နာေအာင္လုပ္တာမ်ိဳးက ဒီမိုကေရစီနဲ႔လားလားမွ မထိုက္ဘူးလို႔ ေျပာရမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ုတိုင္းျပည္က ဒီမိုကေရစီသြားေနတယ္ဆိုရင္ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ ႏုိင္ငံႀကီးသားေတြျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားဖုိ႔လိုတယ္။ ဒီလို တုိက္ခိုက္တာမ်ိဳး နစ္နာေအာင္လုပ္တာမ်ိဳးက မသင့္ေတာ္တဲ့ကိစၥပါ။”

The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ေဖ့ဘြတ္ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ွႈသူ ၁ သိန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။

အရင္ကလည္း ဒီလိုတိုက္ခုိက္တာေတြကို ျပည္ပအေျခစိုက္ သတင္းဌာနေတြျဖစ္တဲ့ ဧရာ၀တီ၊ မဇၥ်ိမနဲ႔ ဒီဗြီဘီ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြလည္း ရင္ဆုိင္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။

သမၼတရုံး၀က္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ သည္ဗြဳိက္ ဂ်ာနယ္ ေဖ့ဘြတ္ တိုက္ခံရ

ဒီဗြီဘီ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၃

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာနဲ႔ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္ေဖ့ဘြတ္စ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြ တိုက္ခိုက္ခံရတယ္လို႔ တာ၀န္ရွိသူေတြက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ နံနက္ ၉နာရီခြဲ ကေန ၁၀ နာရီအတြင္းနဲ႔ ၁၁ နာရီအခ်ိန္ေတြမွာ အေမရိကန္၊ မေလးရွားနဲ႔ ရုရွားက အိုင္ပီလိပ္စာကေနတဆင့္ DDoS ဒီေဒါစ့္ Requestေတြ ေပးပို႔ျပီး တုိက္ခုိက္ခဲ့တာလို႔ သမၼတရုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။

“DDoS ဆိုတာက က်ေနာ္တို႔ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ကုိ ၁ စကၠန္႔အတြင္းမွာ လူေပါင္းမ်ားစြာက ၀င္ၿပီး ဖြင့္ၾကည့္တဲ့ accessလုပ္တဲ့ဟာနဲ႔ လုပ္လိုက္တာ။ အဲဒါကသူက ဟို အေ၀းထိန္းနဲ႔လည္း လုပ္လို႔ရတယ္။ ဆိုလိုတာက ကြန္ပ်ဴတာေတြ အမ်ားႀကီးေပးထားၿပီး၊ တခ်ိဳ႕ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ကာယကံရွင္ေတာင္မသိဘဲ သူ႔ IP သံုးၿပီး တုိက္တဲ့ဟာမ်ဳိးထိလုပ္လို႔ရတယ္။ IPေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚတယ္။ ၾကည့္လိုက္ရင္ အေမရိကန္ IP၊ ႐ုရွား IP ဆုိေသာ္ျငားလည္း အဲကလူေတြ တုိက္တာလည္း ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္မယ္။ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္က ဟက္ခံရတာမဟုတ္ဘူး။ Down သြားတာ။ လူအမ်ားႀကီး၀ို္င္းၾကည့္သလို အဲလုိျဖစ္တာ။ ၁ စကၠန္႔အတြင္း လူေတြသန္းနဲ႔ ခ်ီဖြင့္တဲ့ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္သြားေတာ့ ၀က္ဘ္ဆုိက္က မႏိုင္ေတာ့ down သြားတာ။”

လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အစီအမံေတြ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ၾကားက တိုက္ခုိက္ခံရတာျဖစ္ျပီး အရင္ကလည္း အလားတူ တိုက္ခိုက္မႈမ်ဳိးေတြ ၾကံဳခဲ့ရဖူးတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို ဖြင့္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့သူေတြနဲ႔ အဆင္မေျပတာေတြ ႀကဳံေတြႏုိ္င္တဲ့အတြက္ သည္းခံေပးဖို႔လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက သူရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကတဆင့္ ေမတၱာရပ္ခံ ထားပါတယ္။

အလားတူ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္အေျခစိုက္ The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့ဘြတ္စ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြ စတင္တုိက္ခိုက္ခံရျပီး ဂ်ာနယ္က ေဖ့ဘြတ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို သတင္းေတြ တင္လို႔ မရေတာ့ဘူးလို႔ ဂ်ာနယ္ရဲ႕ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ေျပာပါတယ္။

တိုက္ခိုက္တဲ့သူေတြကို အတိအက်ေျပာလို႔မရသလို ဒီလိုတိုက္ခိုက္တာေတြက ဂ်ာနယ္ကို အဓိက တိုက္ခိုက္ခ်င္လို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ကို တမင္ တုိက္ခုိက္ခ်င္လို႔ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ admin အေကာင့္ေတြကေန တင္လုိ႔မရေတာ့ဘူး၊ အကုန္ျဖဳတ္ခ်ခံရတယ္။ အက္ဒမင္အေကာင့္ေတြကုိ စီးထားလုိက္ၿပီး အခု ဟက္ထားတဲ့သူေတြက သတင္းေတြတင္ေနတာ။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ အထင္လြဲေအာင္ သက္သက္မဲ့လုပ္ႀကံၿပီး ဖန္တီးတဲ့သတင္းေတြတင္ေနတာ။ ဘယ္လုိပဲ သတင္းက်င့္၀တ္႐ွႈေထာင့္ကေနလုပ္လုပ္ ခ်စ္တဲ့သူရွိသလို မုန္းတဲ့သူလည္းရွိမွာေပါ့။ မုန္းတဲ့သူက လုပ္တာေပါ့။ လုပ္တာကလည္း အြန္လုိင္းေပၚကလုပ္တာဆုိေတာ့ ဘယ္သူျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေျပာဖုိ႔ခက္တယ္။ တကယ္ဆုိရင္ေတာ့ အီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒ ရွိတယ္။ အဲဥပေဒမွာ ဆုိင္ဘာရာဇ၀တ္မႈေတြ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ထားတဲ့အခ်က္ေတြပါတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူႏုိင္ရင္ ဆာဗာကုိလုိက္ရင္ ဒါေတြကေပၚလာမွာေပါ့။ ျမန္မာျပည္မွာ Cyber Police ကမရွိဘူး။ အီးေမးလ္ ၁ ေစာင္လက္ခံမိတာနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ခ်တာပဲရွိတာ။ ဒီလို ဆုိင္ဘာရာဇ၀တ္မႈေတြျဖစ္လာတဲ့အခါ အခုလုိ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ေတြ၊ Facebook ေတြ တိုက္ခိုက္ခံရတဲ့အခါ ဆက္သြယ္ေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း ဘာမွအကာအကြယ္ မေပးႏုိင္ပါဘူး။ အဲေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ အသက္သြင္းဖုိ႔လုပ္ေနသူေတြ တစိတ္တပိုင္းတာ၀န္ရွိတယ္ ေျပာရမယ္။”

ဒီလိုေဖ့ဘြတ္ကေန တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္းကိုႏိုင္နဲ႔ Eleven Media Group ရဲ႕ CEO ဦးသန္းထြဋ္ေအာင္တို႔နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တိုက္ခိုက္ေရးသားမႈေတြ၊ The Voice Weekly Facebook စာမ်က္ႏွာ တိုက္ခိုက္ခံရမႈ လူထုဝမ္းသာ စတဲ့ လူထု အထင္အျမင္ လြဲမွားေစႏုိင္တဲ့သတင္းေတြကို တင္ထားခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုတိုက္ခိုက္ခံရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူရဲ႕အျမင္ကိုလည္း ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ဒီလို အဖ်က္လုပ္ငန္းလုပ္တာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔လူအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ မေကာင္းပါဘူး။ ကုိယ့္ရဲ႕ အစြမ္းအစ၊ ခံယူခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ႐ိုး႐ိုးသားသား ကိုယ့္တုိင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။ စတုတၳမ႑ိဳင္ပီပီသသျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ေနတဲ့ မီဒီယာေတြကုိ ဒီလုိလုပ္တာ မေကာင္းပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ တေယာက္ေယာက္ကုိ ဒီလို နာမည္ပ်က္ေအာင္၊ သိကၡာက်ေအာင္၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ွံဴးနစ္နာေအာင္လုပ္တာမ်ိဳးက ဒီမိုကေရစီနဲ႔လားလားမွ မထိုက္ဘူးလို႔ ေျပာရမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ုတိုင္းျပည္က ဒီမိုကေရစီသြားေနတယ္ဆိုရင္ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ ႏုိင္ငံႀကီးသားေတြျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားဖုိ႔လိုတယ္။ ဒီလို တုိက္ခိုက္တာမ်ိဳး နစ္နာေအာင္လုပ္တာမ်ိဳးက မသင့္ေတာ္တဲ့ကိစၥပါ။”

The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ေဖ့ဘြတ္ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ွႈသူ ၁ သိန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။

အရင္ကလည္း ဒီလိုတိုက္ခုိက္တာေတြကို ျပည္ပအေျခစိုက္ သတင္းဌာနေတြျဖစ္တဲ့ ဧရာ၀တီ၊ မဇၥ်ိမနဲ႔ ဒီဗြီဘီ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြလည္း ရင္ဆုိင္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။

ဦးဆန္းဆင့္အေနျဖင့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ရာထူး ကိုလက္ခံျခင္းမျပဳရန္ ဆံုးၿဖတ္

r Ponnya Swe's photo.
ဦးဆန္းဆင့္အေနျဖင့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ရာထူး ကိုလက္ခံျခင္းမျပဳရန္ ဆံုးၿဖတ္..............

ဦးဆန္းဆင့္အေနျဖင့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ရာထူး ကိုလက္ခံျခင္းမျပဳဘဲ မူလတာ၀န္ကိုသာ ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ လိုက္ၿပီ ၿဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဆင့္ က
ေၿပာၾကားသည္။

သာသနာေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရေသာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဆင့္အေနျဖင့္ မူလတာ၀န္ျဖစ္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္သာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသို႔ တင္ျပထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဆန္းဆင့္က ေျပာသည္။

"ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵအရ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာ၀န္ကိုပဲ ထမ္းေဆာင္လိုပါတယ္ဆိုတာ သမၼတႀကီးကို တင္ျပလိုက္ပါၿပီ။ ျပန္ၿပီးအေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းေတာ့ မရွိေသးပါဘူး" ဟု ဥကၠ႒က ဆိုသည္။

ျပည္သူမ်ားမွ မိမိအား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္သာ ဆက္လက္ရွိေစလိုေသာ ဆႏၵမ်ားရွိသျဖင့္ သမၼတသို႔ ယခုလ ၃ ရက္တြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး မိမိသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကိုသာ အေလးထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါပုဂၢဳိလ္က ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဆင့္အား သာသနာေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းမျပဳဘဲ မူလတာ၀န္ကိုသာ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ေပးပါရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားမွ စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးသူ ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ေနသူ ကိုထြန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါကိစၥအား ယခုလ ၇ ရက္တြင္ ပုသိမ္ၿမဳိ႕ေပၚ၌ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ တင္ျပေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လူအင္အား ၂၀၀၀ ခန္႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ဦးဆန္းဆင့္အား သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေပးႏိုင္ပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔မႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၃၁ တြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

7Day News ..............

ဦးဆန္းဆင့္အေနျဖင့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ရာထူး ကိုလက္ခံျခင္းမျပဳဘဲ မူလတာ၀န္ကိုသာ ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ လိုက္ၿပီ ၿဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဆင့္ က
ေၿပာၾကားသည္။

သာသနာေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရေသာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဆင့္အေနျဖင့္ မူလတာ၀န္ျဖစ္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္သာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသို႔ တင္ျပထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဆန္းဆင့္က ေျပာသည္။

"ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵအရ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာ၀န္ကိုပဲ ထမ္းေဆာင္လိုပါတယ္ဆိုတာ သမၼတႀကီးကို တင္ျပလိုက္ပါၿပီ။ ျပန္ၿပီးအေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းေတာ့ မရွိေသးပါဘူး" ဟု ဥကၠ႒က ဆိုသည္။

ျပည္သူမ်ားမွ မိမိအား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္သာ ဆက္လက္ရွိေစလိုေသာ ဆႏၵမ်ားရွိသျဖင့္ သမၼတသို႔ ယခုလ ၃ ရက္တြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး မိမိသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကိုသာ အေလးထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါပုဂၢဳိလ္က ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဆင့္အား သာသနာေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းမျပဳဘဲ မူလတာ၀န္ကိုသာ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ေပးပါရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားမွ စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးသူ ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ေနသူ ကိုထြန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါကိစၥအား ယခုလ ၇ ရက္တြင္ ပုသိမ္ၿမဳိ႕ေပၚ၌ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ တင္ျပေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လူအင္အား ၂၀၀၀ ခန္႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ဦးဆန္းဆင့္အား သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေပးႏိုင္ပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔မႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၃၁ တြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

7Day News

ရင္ကဲြေလာက္တဲ့ အေျဖေပးတယ္

Maung Maung Oo's photo.


HIV နဲ႕ လူနာတစ္ေယာက္ (ဘဲြ႕ေတာ့ ရတယ္၊ ပညာတတ္မတတ္ေတာ့ မသိဘူး) လာျပတယ္။ သူေရာဂါ ရွိမွန္းကို HIV အထူးကု က ရွင္းျပျပီးသား။ ေဆးရံုတက္ဖို႕ လိုေတာ့မွ က်ေနာ္နဲ႕ျပျပီး တက္တာ။ သူ HIV အတြက္ ေဆးေသာက္ခ်င္တယ္တဲ့။ ေသာက္လဲ ေသာက္ရမဲ့ အေနအထားကိုး။ ေဆးရုံက ဆင္းျပီး ၅ ရက္ေနရင္ ျပန္ျပပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ညႊန္ၾကားမယ္လို႕ ေျပာလိုက္တယ္။ ျပန္လာျပေတာ့ HIV ေဆးေတြ သူစေသာက္ေနျပီတဲ့။ က်ေနာ့္မ်က္လံုးျပဴးသြားတယ္။ မူလဆရာ၀န္ၾကီး HIV အထူးကုနဲ႕ ျပန္ျပျဖစ္လို႕လားဆိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ မေကြးသြား၀ယ္လိုက္တာတဲ့။ ျပပါဦးလို႕ ေျပာေတာ့ HIV ေဆး ၂ မယ္ထဲ ၂မ်ိဳးထဲပါတဲ့ေဆး (၃မ်ိဳး ၃ မယ္ ေသာက္ရမယ္ဆိုတာလဲ သိဟန္မတူ)။ ဒါနဲ႕ ဘယ္သူေပးလိုက္တာလဲ လို႕ ေမးၾကည့္ေတာ့ နာမည္ၾကီး ေဆးဆိုင္ပိုင္ရွင္ ကိုယ္တိုင္ပါတဲ့။ ၂ မ်ိဳး ၃ မ်ိဳး ထုတ္ျပလိုက္ေသးသတဲ့ (လံုခ်ည္ အဆင္ေရြးသလို ၾကိဳက္တာယူဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး)။

လူနာေတြ ျပည္သူေတြ မသိတာထားေတာ့။ Part 2 ေက်ာင္းသားေလးေတြကို မၾကာခဏ ၾကံဳရင္ေမးၾကည့္မိတယ္။

“Amoxicillin (Amoxil) ဆိုတဲ့ ေဆးဟာ လူနာဘာသာ ေဆးဆိုင္မွာ ၾကိဳက္သလို ၀ယ္ေသာက္ခြင့္ရွိတဲ့ (OTC = Over The Counter) ေဆးလား။ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္ပါမွ ၀ယ္ေသာက္ရတဲ့ (Prescription Only Medication) ေခၚ သမားကိုင္ေဆးလား”

ရင္ကဲြေလာက္တဲ့ အေျဖေပးတယ္။ “ (OTC = Over The Counter) ေဆး” ပါတဲ့။ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေဆးေက်ာင္းသား ဆရာ၀န္ေလာင္းေလးေတြက ညီညီညြတ္ညြတ္က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ၾကီး ေျဖၾကတယ္။ Pharmacology က မသင္ဘူးလား ဆိုေတာ့ သင္ဘူးတဲ့။ က်ေနာ္က “ဒါဆို စာလံုး၀ မတတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္က အဲဒီေဆးကို ဘယ္ေရာဂါမွာ ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ ဘယ္ႏွစ္ရက္ေသာက္ရမယ္ ဆိုတာ သူသိနိဳင္သလား” လို႕ ေထာက္ျပရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕နိဳင္ငံမွာ ဘယ္ေဆးေတြက ၾကိဳက္သလို ၀ယ္ေသာက္ခြင့္ရွိတဲ့ (OTC = Over The Counter) ေဆး၊ ဘယ္ေဆးေတြကေတာ့ သမားကိုင္ေဆး (Prescription Only Medication) ဆိုတာ ပညာေပးဖို႕လည္း လိုျပီ။ ထိမ္းခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္လည္း လိုပါျပီ။

အဲလိုမလုပ္ရင္ ေဆးမတိုးေသာ ေရာဂါေတြ ျမန္မာျပည္က စပါေတာ့မယ္။

HIV နဲ႕ လူနာတစ္ေယာက္ (ဘဲြ႕ေတာ့ ရတယ္၊ ပညာတတ္မတတ္ေတာ့ မသိဘူး) လာျပတယ္။ သူေရာဂါ ရွိမွန္းကို HIV အထူးကု က ရွင္းျပျပီးသား။ ေဆးရံုတက္ဖို႕ လိုေတာ့မွ က်ေနာ္နဲ႕ျပျပီး တက္တာ။ သူ HIV အတြက္ ေဆးေသာက္ခ်င္တယ္တဲ့။ ေသာက္လဲ ေသာက္ရမဲ့ အေနအထားကိုး။ ေဆးရုံက ဆင္းျပီး ၅ ရက္ေနရင္ ျပန္ျပပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ညႊန္ၾကားမယ္လို႕ ေျပာလိုက္တယ္။ ျပန္လာျပေတာ့ HIV ေဆးေတြ သူစေသာက္ေနျပီတဲ့။ က်ေနာ့္မ်က္လံုးျပဴးသြားတယ္။ မူလဆရာ၀န္ၾကီး HIV အထူးကုနဲ႕ ျပန္ျပျဖစ္လို႕လားဆိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ မေကြးသြား၀ယ္လိုက္တာတဲ့။ ျပပါဦးလို႕ ေျပာေတာ့ HIV ေဆး ၂ မယ္ထဲ ၂မ်ိဳးထဲပါတဲ့ေဆး (၃မ်ိဳး ၃ မယ္ ေသာက္ရမယ္ဆိုတာလဲ သိဟန္မတူ)။ ဒါနဲ႕ ဘယ္သူေပးလိုက္တာလဲ လို႕ ေမးၾကည့္ေတာ့ နာမည္ၾကီး ေဆးဆိုင္ပိုင္ရွင္ ကိုယ္တိုင္ပါတဲ့။ ၂ မ်ိဳး ၃ မ်ိဳး ထုတ္ျပလိုက္ေသးသတဲ့ (လံုခ်ည္ အဆင္ေရြးသလို ၾကိဳက္တာယူဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး)။

လူနာေတြ ျပည္သူေတြ မသိတာထားေတာ့။ Part 2 ေက်ာင္းသားေလးေတြကို မၾကာခဏ ၾကံဳရင္ေမးၾကည့္မိတယ္။

“Amoxicillin (Amoxil) ဆိုတဲ့ ေဆးဟာ လူနာဘာသာ ေဆးဆိုင္မွာ ၾကိဳက္သလို ၀ယ္ေသာက္ခြင့္ရွိတဲ့ (OTC = Over The Counter) ေဆးလား။ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္ပါမွ ၀ယ္ေသာက္ရတဲ့ (Prescription Only Medication) ေခၚ သမားကိုင္ေဆးလား”

ရင္ကဲြေလာက္တဲ့ အေျဖေပးတယ္။ “ (OTC = Over The Counter) ေဆး” ပါတဲ့။ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေဆးေက်ာင္းသား ဆရာ၀န္ေလာင္းေလးေတြက ညီညီညြတ္ညြတ္က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ၾကီး ေျဖၾကတယ္။ Pharmacology က မသင္ဘူးလား ဆိုေတာ့ သင္ဘူးတဲ့။ က်ေနာ္က “ဒါဆို စာလံုး၀ မတတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္က အဲဒီေဆးကို ဘယ္ေရာဂါမွာ ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ ဘယ္ႏွစ္ရက္ေသာက္ရမယ္ ဆိုတာ သူသိနိဳင္သလား” လို႕ ေထာက္ျပရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕နိဳင္ငံမွာ ဘယ္ေဆးေတြက ၾကိဳက္သလို ၀ယ္ေသာက္ခြင့္ရွိတဲ့ (OTC = Over The Counter) ေဆး၊ ဘယ္ေဆးေတြကေတာ့ သမားကိုင္ေဆး (Prescription Only Medication) ဆိုတာ ပညာေပးဖို႕လည္း လိုျပီ။ ထိမ္းခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္လည္း လိုပါျပီ။

အဲလိုမလုပ္ရင္ ေဆးမတိုးေသာ ေရာဂါေတြ ျမန္မာျပည္က စပါေတာ့မယ္။

ဧရာဝတီျမစ္ေကာ္မရွင္


RFA Burmese
ျမစ္ႀကီးဧရာ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖဲြ႕စည္းဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳ

ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပတဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ဧရာဝတီျမစ္ေကာ္မရွင္ကို ဖဲြ႕စည္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကပါတယ္။

အမ်ဳိးသားျမစ္ႀကီး ထာဝရရွင္သန္ဖုိ႔ ဧရာ၀တီျမစ္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းေရးဆိုတဲ့ အဆိုတစ္ခုကို မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးျမင့္ က တင္းသြင္းခဲ့ရာမွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက ေထာက္ခံခဲ့တဲ့အတြက္ ဧရာ၀တီျမစ္ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းသြားဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ က ေၾကညာခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။

ဒါ့အျပင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁၁ က ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ခ်စ္လြင္ ကလည္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္မွာရိွတဲ့ ေက်ာက္တြင္းကုမၸဏီ၊ ေရႊေမွ်ာလုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ ျမစ္အတြင္းသဲေသာင္ထြန္းမႈေတြ မ်ားလာေနတာကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအဆုိနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၆ ဦးက ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

နယူးဇီလန္၏ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ေအာ့တာဂို တကၠသိုလ္ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ ၁ ႏွင့္ ပူးေပါင္း

The Myanma Age's photo.
 

နယူးဇီလန္၏ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ေအာ့တာဂို
တကၠသိုလ္ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ ၁ ႏွင့္ ပူးေပါင္း

ေအာ့တာဂို၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၅ ။

နယူးဇီလန္၏ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးတကၠသိုလ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေအာ့တာဂိုတကၠသိုလ္ University of Otagoသည္ ျမန္မာတြင္ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးေဆး
တကၠသိုလ္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ ၁ ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေလ့က်င့္ေရး၊ သုေတသနႏွင့္ လူ႔စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမွင့္တင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းတကၠသိုလ္၏ ႏိုင္ငံတကာ က်န္းမာေရးဌာနပူးတြဲ
ဒါရိုက္တာ ပါေမာကၡ ခရမ့္ပ္က ၎သည္ ၂၀၁၁တြင္
ေအာ့တာဂို တကၠသိုလ္သို႔ ေရာက္ ရွိစဥ္မွစ၍ အေရွ ့ေတာင္
အာရွေဒသတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ တကၠသိုလ္မ်ား ရွာေဖြခဲ့ၿပီး ျမန္မာကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္ ။

၎က ယခုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ကူးစက္ေရာဂါ ဆိုင္ရာေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အဖ်ားေရာဂါ လကၡဏာ မ်ားကို ေလ့လာမည္ျဖစ္ကာ က်န္လူဦးေရ သန္း၆၀ 
အတြက္လည္း အသံုးဝင္မည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

တကၠသိုလ္ႏွစ္ခု ပူးေပါင္းေရးအစီအစဥ္အရ တစ္ခုစီမွ ဘြဲ ့လြန္ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးစီ အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ေပး
သြားမည္ျဖစ္ကာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားပူးတြဲလုပ္ေဆာင္
ေစမည္ဟု သိရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားခ်င္း လဲလွယ္ေစလႊတ္မႈမွာ ပိုမ်ားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က
ေျပာၾကားသည္။ 

ပါေမာကၡ ခရမ့္ပ္က “ျမန္မာမွာရွိတဲ့ ပညာေရးအသိုင္းအဝိုင္းဟာ မၾကာေသးမီ အခ်ိန္ကအထိ ကမၻာနဲ ့အျပန္အလွန္ လြတ္လပ္စြာ မထိေတြ ့ ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ေဆးတကၠသိုလ္ ၁ ဟာ ယခင္က အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ ထိပ္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူ
ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔ဟာ
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ အေျခအေနကိုေရာက္ရွိဖို႔ သိပ္စိတ္အား ထက္သန္ေနၾကပါတယ္ ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ပါေမာကၡ ခရမ့္္ပ္သည္ ျမန္မာသို ့ယမန္ႏွစ္က လာေရာက္လည္ပတ္ ခဲ့ၿပီး ေဆးတကၠသိုလ္ ၁ ႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈ 
ရ ခဲ့ျခင္းမွာ ထူးျခားသည့္အလားအလာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ေနသည္။

http://www.odt.co.nz


ေအာ့တာဂို၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၅ ။

နယူးဇီလန္၏ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးတကၠသိုလ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေအာ့တာဂိုတကၠသိုလ္ University of Otagoသည္ ျမန္မာတြင္ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးေဆး တကၠသိုလ္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ ၁ ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေလ့က်င့္ေရး၊ သုေတသနႏွင့္ လူ႔စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမွင့္တင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းတကၠသိုလ္၏ ႏိုင္ငံတကာ က်န္းမာေရးဌာနပူးတြဲ ဒါရိုက္တာ ပါေမာကၡ ခရမ့္ပ္က ၎သည္ ၂၀၁၁တြင္
ေအာ့တာဂို တကၠသိုလ္သို႔ ေရာက္ ရွိစဥ္မွစ၍ အေရွ ့ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ တကၠသိုလ္မ်ား ရွာေဖြခဲ့ၿပီး ျမန္မာကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္ ။

၎က ယခုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ကူးစက္ေရာဂါ ဆိုင္ရာေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အဖ်ားေရာဂါ လကၡဏာ မ်ားကို ေလ့လာမည္ျဖစ္ကာ က်န္လူဦးေရ သန္း၆၀ အတြက္လည္း အသံုးဝင္မည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

တကၠသိုလ္ႏွစ္ခု ပူးေပါင္းေရးအစီအစဥ္အရ တစ္ခုစီမွ ဘြဲ ့လြန္ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးစီ အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ေပး
သြားမည္ျဖစ္ကာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ ေစမည္ဟု သိရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားခ်င္း လဲလွယ္ေစလႊတ္မႈမွာ ပိုမ်ားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ပါေမာကၡ ခရမ့္ပ္က “ျမန္မာမွာရွိတဲ့ ပညာေရးအသိုင္းအဝိုင္းဟာ မၾကာေသးမီ အခ်ိန္ကအထိ ကမၻာနဲ ့အျပန္အလွန္ လြတ္လပ္စြာ မထိေတြ ့ ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ေဆးတကၠသိုလ္ ၁ ဟာ ယခင္က အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ ထိပ္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔ဟာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ အေျခအေနကိုေရာက္ရွိဖို႔ သိပ္စိတ္အား ထက္သန္ေနၾကပါတယ္ ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ပါေမာကၡ ခရမ့္္ပ္သည္ ျမန္မာသို ့ယမန္ႏွစ္က လာေရာက္လည္ပတ္ ခဲ့ၿပီး ေဆးတကၠသိုလ္ ၁ ႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈ ရ ခဲ့ျခင္းမွာ ထူးျခားသည့္အလားအလာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ေနသည္။

http://www.odt.co.nz/

ဘာလို႔ (((၈ သိန္း)))ထဲ ေရးသလဲ

Thenanda Tun's photo

*****သိန္း ၈၀ ႏွင္႔ ၈ သိန္း အလြဲ*****

မေန႔က အစိုးရဘဏ္ အင္းစိန္ဘဏ္ခြဲမွာ ေငြသြားအပ္ျဖစ္တယ္။
သိန္း ၈၀
ေရာက္သြားေတာ႔ ပထမ စားပြဲက လူက ေငြကို လက္ခံ စက္နဲ႔ ေရ စာအုပ္ထဲကို သြင္း ေနာက္ေတာ႔ အဲ ဘဏ္စာအုပ္ဟာ တစ္စားပြဲကေန တစ္စားပြဲကို ကူး တံုးေတြထု နဲ႔ ေနာက္ဆံုး ကိုယ္႔ဆီျပန္ေရာက္လာေတာ႔ ၾကည္႔လိုက္တဲ႔ အခါ 
၈ သိန္းပဲ ေရးထားတာကို အံ႔ၾသစြာ ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း တာဝန္ခံကို သြားေျပာေတာ႔ တာဝန္ခံက.............
"ဟာ ....ဒီဘဏ္စာအုပ္က ေသေနျပီပဲ။ အသစ္လဲရမွာေပါ႔။" တဲ႔

"အဲဒါဆို ကၽြန္ေတာ႔ကို ခင္ဗ်ားတို႔ အစက ဘာလို႔ မေျပာသလဲ
ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ အပ္တာ (((သိန္း ၈၀))) ပဲ
ဘာလို႔ (((၈ သိန္း)))ထဲ ေရးသလဲ
ဒါကို ကၽြန္ေတာ္က မၾကည္႔မိဘဲ အျပင္ထြက္ျပီးမွသာ သိရင္ သြားျပီေပါ႔။" လို႔ ေျပာလိုက္ေတာ႔
"ခင္ဗ်ား စာအုပ္ၾကီးက ေသေနတာပဲဟာ" တဲ႔။

**ေသေနတဲ႔ စာအုပ္မွန္း ဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြက မသိပဲ ေနမတဲ႔လား
**သိရင္ ဘာလို႔ ေသေနတာကို အသိမေပးဘဲ ေငြေတြ ေရးသြင္းသလဲ
**သိန္း ၈၀ ေရးတာ သုည တစ္လံုး က်န္ခဲ႔ပါတယ္ ဆိုရင္ေတာင္ အဂၤလိပ္လို Eighty Lakhs လို႔ ဘာလို႔ မေရးသလဲ
** သိန္း ၈၀ နဲ႔ ၈ သိန္းၾကားက ကြာဟခ်က္ ၇၂ သိန္းက ဘယ္ေရာက္သြားမွာလဲ

မန္ေနဂ်ာနဲ႔ ဝင္ေတြ႔ျပီး အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာမလို႔ လုပ္ေပမယ္႔ မန္ေနဂ်ာက ဧည္႔သည္ေတြနဲ႔ စကားေျပာေနတာက တေၾကာင္း ကိုယ္ကလည္း အခ်ိန္ ေလာေနတာက တေၾကာင္းေၾကာင္႔ မေတြ႔ျဖစ္ခဲ႔ဘူး။

ေနာက္ဆံုး ကိုယ္႔ပိုက္ဆံထုပ္ ကိုယ္ပိုက္ျပီး ပုဂၢလိက ဘဏ္ကို ခ်ီတက္ခဲ႔ပါေတာ႔တယ္။

(ေယာက္်ားလုပ္သူ၏ ကိုယ္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳအား ေနာက္လူမ်ား မခံရေစရန္ တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ သတိ ရွိၾကပါကုန္.........။)


‎*****သိန္း ၈၀ ႏွင္႔ ၈ သိန္း အလြဲ*****
----------------------------------------------
မေန႔က အစိုးရဘဏ္ အင္းစိန္ဘဏ္ခြဲမွာ ေငြသြားအပ္ျဖစ္တယ္။
သိန္း ၈၀
ေရာက္သြားေတာ႔ ပထမ စားပြဲက လူက ေငြကို လက္ခံ စက္နဲ႔ ေရ စာအုပ္ထဲကို သြင္း ေနာက္ေတာ႔ အဲ ဘဏ္စာအုပ္ဟာ တစ္စားပြဲကေန တစ္စားပြဲကို ကူး တံုးေတြထု နဲ႔ ေနာက္ဆံုး ကိုယ္႔ဆီျပန္ေရာက္လာေတာ႔ ၾကည္႔လိုက္တဲ႔ အခါ
၈ သိန္းပဲ ေရးထားတာကို အံ႔ၾသစြာ ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း တာဝန္ခံကို သြားေျပာေတာ႔ တာဝန္ခံက.............
"ဟာ ....ဒီဘဏ္စာအုပ္က ေသေနျပီပဲ။ အသစ္လဲရမွာေပါ႔။" တဲ႔

"အဲဒါဆို ကၽြန္ေတာ႔ကို ခင္ဗ်ားတို႔ အစက ဘာလို႔ မေျပာသလဲ
ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ အပ္တာ (((သိန္း ၈၀))) ပဲ

ဒါကို ကၽြန္ေတာ္က မၾကည္႔မိဘဲ အျပင္ထြက္ျပီးမွသာ သိရင္ သြားျပီေပါ႔။" လို႔ ေျပာလိုက္ေတာ႔
"ခင္ဗ်ား စာအုပ္ၾကီးက ေသေနတာပဲဟာ" တဲ႔။

**ေသေနတဲ႔ စာအုပ္မွန္း ဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြက မသိပဲ ေနမတဲ႔လား
**သိရင္ ဘာလို႔ ေသေနတာကို အသိမေပးဘဲ ေငြေတြ ေရးသြင္းသလဲ
**သိန္း ၈၀ ေရးတာ သုည တစ္လံုး က်န္ခဲ႔ပါတယ္ ဆိုရင္ေတာင္ အဂၤလိပ္လို Eighty Lakhs လို႔ ဘာလို႔ မေရးသလဲ
** သိန္း ၈၀ နဲ႔ ၈ သိန္းၾကားက ကြာဟခ်က္ ၇၂ သိန္းက ဘယ္ေရာက္သြားမွာလဲ

မန္ေနဂ်ာနဲ႔ ဝင္ေတြ႔ျပီး အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာမလို႔ လုပ္ေပမယ္႔ မန္ေနဂ်ာက ဧည္႔သည္ေတြနဲ႔ စကားေျပာေနတာက တေၾကာင္း ကိုယ္ကလည္း အခ်ိန္ ေလာေနတာက တေၾကာင္းေၾကာင္႔ မေတြ႔ျဖစ္ခဲ႔ဘူး။

ေနာက္ဆံုး ကိုယ္႔ပိုက္ဆံထုပ္ ကိုယ္ပိုက္ျပီး ပုဂၢလိက ဘဏ္ကို ခ်ီတက္ခဲ႔ပါေတာ႔တယ္။

(ေယာက္်ားလုပ္သူ၏ ကိုယ္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳအား ေနာက္လူမ်ား မခံရေစရန္ တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ သတိ ရွိၾကပါကုန္.........။)

ေဖေဖာ္၀ါ၇ီ ၁၄ လည္းနီးလာၿပီ မိန္းကေလးေတြကိုသိေစ ခ်င္တယ္။

ၿမန္မာ့ပာာသနွင့္သတင္းမ်ား's photo.

နည္းနည္း၇ိုင္းသြား၇င္လည္းသည္းခံဖတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္ေပ့ခ်္ေလးမွာက်ြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ပို့စ္မေ၇းၿဖစ္တာၾကာၿပီ။
ဒီတစ္ခါေတာ့အခါခြင့္လည္းၾကံသမို့ ေ၇းၿပီးတင္လုိက္တာပါ ။အား
လုံးကိုဆုံးတဲ့အထိဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္။
အားလုံးေစာင့္ေနက်တဲ့ ခ်စ္သူမ်ားေန့ ေဖေဖာ္၀ါ၇ီ ၁၄ လည္းနီးလာ
ၿပီဗ်။ခ်စ္တဲ့သူစုံတြဲေတြလည္း အစီစဥ္ေတြဆြဲကုန္ၾကၿပီ ။တခ်ိဳ့ကလက္
ေဆာင္ေပးဖုိ့ၿပင္တဲ့သူလည္းၿပင္ေပါ့ဗ်ာ ။ ဒါေပမဲ့သူတုိ့ေတြထက္အကြက္
က်က်ၿပင္ဆင္ေနတဲ့သူေတြလည္း၇ိွေသးတာ မိန္းကေလးေတြကိုသိေစ
ခ်င္တယ္။ တၿခားသူေတြေတာ့မပာုတ္ပါဘူး လူလည္ေယာက်ာ္းဘသား
ေတြအတြက္မိန္းမပ်ိဳတို့ဘ၀ကိုဖ်က္စီးဖုိ့အေၾကာင္းၿပခ်က္အေကာင္းဆုံး
ေန့ကခ်စ္သူမ်ားေန့ၿဖစ္ေနလုိ့ပါပဲ။ အ၇ြယ္မေ၇ာက္ေသးသူမ်ားေကာ
အ၇ြယ္ေ၇ာက္ခါစအပ်ိဳေပါက္မ်ားကိုကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွခဲ့၇င္ဒင္း
တုိ့၇ဲ့ေထာင္ေခ်ာက္ထဲလွလွၾကီး၀င္သြားပါလိမ့္မယ္။
အဆုိးဆုံးကအခုမွ၇ည္စားစထားၿပီ "ကိုကိုသာမီးတုိ့ဘ၀"လုိ့အပာုတ္ၾကီး
မွတ္ေနၾကတယ္ ၁၄၊၁၆၊၁၈ အ၇ြယ္ေတြအဆုိးဆုံးေပါ့ဗ်ာ။ ဒင္းတုိ့ကလည္း
အေၿပာေကာင္းသလုိလက္ကလည္းသြက္ၾကသကိုးဗ် ။တစ္ခ်ိဳ့ၾကေတာ့
ေတာ္ကီအားကိုးက်သလုိပိုေသခ်ာေအာင္နည္းပညာေတြသုံးလာက်တယ္ဗ်။
ပုံမွာၿပထားသလုိပါပဲ ေဖေဖာ္၀ါ၇ီ ၁၄ မွာ ေကာ္ဖီေသာက္၇င္ေတာင္သတိထား
ေသာက္ပါဗ်ာ ။အဲ့ဒီေကာ္ဖီကအဆုိးဆုံးပဲဗ် ၊ဘာလု့ိလဲဆုိေတာ့ ေကာ္ဖီကထိ
ေ၇ာက္မူအ၇ိွဆုံးပါပဲ။ ေကာ္ဖီဆုိတာမ်ိဳးကလည္းလူ့ထဲကတန္း၀င္ၿပီးအနံ့ၿပင္း
တဲ့အ၇ည္တစ္မ်ိဳးဆုိေတာ့အဲ့ဒါကိုအပူေဆးနဲ့ေ၇ာၿပီးမိန္းကေလးတစ္ေယာက္
ကိုတုိက္လုိက္၇င္ခ်င္ၿခင္းအာ၇ုံေၾကာထဲအထိနိုးဆြေတာ့တာပဲဗ်ာ ။ ေတာ္ယုံ
တန္ယုံစိတ္ထိန္းနိင္တဲ့မိန္းမေတာင္ အ၇ည္ေတာက္ေတာက္က်တယ္ဆုိတာ
ေတာ့ယုံလုိက္ဗ်ာ(၇ိုင္းသြား၇င္ခြင့္လြတ္ေပးၾကပါဒီလုိေ၇းမွာကေလးမေတြနား
လည္းမွာပါ ) အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာသာ ကိုကိုေမာင္တုိ့ လက္ကစားၿပီးနွဳတ္ခမ္းေလး
နဲ့ကစားလုိက္လုိ့ကေတာ့ ပြဲသိမ္းၿပီေပါ့ဗ်ာ ။ ကိုယ္ကအဲ့ဒီေဆး၀င္သြားတဲ့အခ်ိန္
မွာမိန္မသားကုိယ္တုိင္ကေတာင္စနိင္ပါတယ္ ၇ွက္စိတ္လုံး၀ေပ်ာက္သြားၿပီေလ။
ေနာက္တစ္မ်ိဳးဆုိးတာကေတာ့အေအးတစ္ခုခုပါပဲ ။အေအးဆုိလုိ့ေ၇ေတာင္ပါ
တယ္ဗ်ာ (pH7) ေတာင္မလြတ္ဘူး။ေနာက္ပိုင္းလာတဲ့ေဆးေတြကပိုေတာင္ၿမင့္
လာေသးတယ္။ အနံမ၇ိွဘူး၊အေ၇ာင္မထြက္ဘူးလုံး၀မသိသာဘူး။ ၁လီတာဘူး
ေလာက္ကိုတစ္စက္ခ်၇ုံနဲ့တင္ေတာ္ေတာ္ခ၇ီးေပါက္ပါတယ္။ အမိတုိ့ယုံမလားေတာ့
မသိဘူး အဲ့ဒီေဆးတစ္ဘူးမွအေကာင္းစားေတာင္ ၄၅၀၀ က်ပ္ပဲေပး၇ပါတယ္။သုံး
၇င္တစ္စက္ပဲသုံး၇တာဆုိေတာ့ တစ္ဘူးဆုိလုိသလုိစိတ္ၾကိဳက္သုံးနိင္ပါတယ္။
ေတာ္၇ုံတန္၇ုံေဆးဆုိင္းေတြမွာေပၚတင္၀ယ္နိင္ပါတယ္တဲ့ဗ်ာ။ ေနာက္အဆုိးဆုံး
ကေတာ့ ပီကယ္လ္(ပူ၇ိွန္း)ေတြပါပဲ။ သူဆုိ၇င္ပိုေတာင္ဆုိးပါေသးတယ္ တစ္ကဒ္
မွ ၅၀၀က်ပ္ပဲေပး၇ပါတယ္ ၅၀၀တန္တစ္ကဒ္မွာ ၄လုံးပါပါတယ္ ၂လုံးေလာက္သာ
၀င္သြား၇င္ေတာ့ကိုယ့္အပ်ိဳစင္ဘ၀ကိုအမွ်သာေ၀လုိက္ပါေတာ့။ ပီကယ္နဲ့ပူ၇ိွန္းခါ
က်ေတာ့ Feel ေဆးမပာုတ္ပါဘူး သူကလူကိုလြတ္သြားေအာင္လုပ္လုိက္တာပါ။
အဲ့ဒီပာာေတြစားၿပီး၇င္လူကလွဳပ္ခ်င္စိတ္မ၇ိွေတာ့ပါဘူး ။ေခါင္းအ၇မ္းေလးလာၿပီ
ေတြ့၇ာေန၇ာမွီစ၇ာ၇ွာလာတဲ့အထိအာ၇ုံေၾကာကိုနိွဳးဆြေပးပါတယ္။ တစ္ခုခုၿဖစ္လာ
၇င္လည္းေၾကာင္ေနၿပီးလုံး၀ၾကီးကိုလြတ္သြားတတ္ပါတယ္ ။အဲ့ဒီအခ်ိန္တြင္းကို
ကိုကို တုိ့ ေမာင္ တုိ့သာ လွဳပ္၇ွားသြား၇င္ပါလုိ့ပါသြားမွန္ေတာင္သိေတာ့မွာမပာုတ္ပါ
ဘူး ။ၿပီး၇င္ေတာ့ အဲ့ဒီေဆးကကိုယ္စားလုိက္မိၿပီဆုိတာအ၇မ္းသိသာပါတယ္၊ေခါင္း
ေတြထုိးၿပီးကိုက္လာတတ္လုိ့ပါပဲ၊ ကဲ....အမိတုိ့အပ်ိဳေပါက္ေလးတုိ့ေ၇ဒီေလာက္ဆုိ
က်ြန္ေတာ္ပို့စ္က အနည္းက်ဥ္းေတာ့သတိထားနိင္ဖို့ အသိေပး၇ာေ၇ာက္မယ္လုိ့
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ဗ်ာ ။ တစ္ၿခားေဆးေတြလည္းအမ်ားၾကီး၇ိွပါေသးတယ္ ။အခုက်ြန္
ေတာ္ေဖာ္ၿပေပးလုိက္တဲ့ေဆးေတြကေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူ၇ၿပီးတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္
သုံးေနတဲ့ေဆးေတြမို့ေဖာ္ၿပေပးလုိက္တာပါ။
ကဲ.........ခ်စ္သူမ်ားေန့ကို အမည္းစက္ေတြမစြန္းထင္ပဲ ၿဖဴၿဖဴစင္စင္ၿဖတ္သန္းလုိက္
ၾက၇ေအာင္ဗ်ာ။

ေလးစားစြာၿဖင့္ 
(ကိုၿဖိဳး ၿမန္မာ့ပာာသနွင့္သတင္းမ်ား)


နည္းနည္း၇ိုင္းသြား၇င္လည္းသည္းခံဖတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္ေပ့ခ်္ေလးမွာက်ြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ပို့စ္မေ၇းၿဖစ္တာၾကာၿပီ။
ဒီတစ္ခါေတာ့အခါခြင့္လည္းၾကံသမို့ ေ၇းၿပီးတင္လုိက္တာပါ ။အား
လုံးကိုဆုံးတဲ့အထိဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္။
အားလုံးေစာင့္ေနက်တဲ့ ခ်စ္သူမ်ားေန့ ေဖေဖာ္၀ါ၇ီ ၁၄ လည္းနီးလာ
ၿပီဗ်။ခ်စ္တဲ့သူစုံတြဲေတြလည္း အစီစဥ္ေတြဆြဲကုန္ၾကၿပီ ။တခ်ိဳ့ကလက္
ေဆာင္ေပးဖုိ့ၿပင္တဲ့သူလည္းၿပင္ေပါ့ဗ်ာ ။ ဒါေပမဲ့သူတုိ့ေတြထက္အကြက္
က်က်ၿပင္ဆင္ေနတဲ့သူေတြလည္း၇ိွေသးတာ မိန္းကေလးေတြကိုသိေစ
ခ်င္တယ္။ တၿခားသူေတြေတာ့မပာုတ္ပါဘူး လူလည္ေယာက်ာ္းဘသား
ေတြအတြက္မိန္းမပ်ိဳတို့ဘ၀ကိုဖ်က္စီးဖုိ့အေၾကာင္းၿပခ်က္အေကာင္းဆုံး
ေန့ကခ်စ္သူမ်ားေန့ၿဖစ္ေနလုိ့ပါပဲ။ အ၇ြယ္မေ၇ာက္ေသးသူမ်ားေကာ
အ၇ြယ္ေ၇ာက္ခါစအပ်ိဳေပါက္မ်ားကိုကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွခဲ့၇င္ဒင္း
တုိ့၇ဲ့ေထာင္ေခ်ာက္ထဲလွလွၾကီး၀င္သြားပါလိမ့္မယ္။
အဆုိးဆုံးကအခုမွ၇ည္စားစထားၿပီ "ကိုကိုသာမီးတုိ့ဘ၀"လုိ့အပာုတ္ၾကီး
မွတ္ေနၾကတယ္ ၁၄၊၁၆၊၁၈ အ၇ြယ္ေတြအဆုိးဆုံးေပါ့ဗ်ာ။ ဒင္းတုိ့ကလည္း
အေၿပာေကာင္းသလုိလက္ကလည္းသြက္ၾကသကိုးဗ် ။တစ္ခ်ိဳ့ၾကေတာ့
ေတာ္ကီအားကိုးက်သလုိပိုေသခ်ာေအာင္နည္းပညာေတြသုံးလာက်တယ္ဗ်။
ပုံမွာၿပထားသလုိပါပဲ ေဖေဖာ္၀ါ၇ီ ၁၄ မွာ ေကာ္ဖီေသာက္၇င္ေတာင္သတိထား
ေသာက္ပါဗ်ာ ။အဲ့ဒီေကာ္ဖီကအဆုိးဆုံးပဲဗ် ၊ဘာလု့ိလဲဆုိေတာ့ ေကာ္ဖီကထိ
ေ၇ာက္မူအ၇ိွဆုံးပါပဲ။ ေကာ္ဖီဆုိတာမ်ိဳးကလည္းလူ့ထဲကတန္း၀င္ၿပီးအနံ့ၿပင္း
တဲ့အ၇ည္တစ္မ်ိဳးဆုိေတာ့အဲ့ဒါကိုအပူေဆးနဲ့ေ၇ာၿပီးမိန္းကေလးတစ္ေယာက္
ကိုတုိက္လုိက္၇င္ခ်င္ၿခင္းအာ၇ုံေၾကာထဲအထိနိုးဆြေတာ့တာပဲဗ်ာ ။ ေတာ္ယုံ
တန္ယုံစိတ္ထိန္းနိင္တဲ့မိန္းမေတာင္ အ၇ည္ေတာက္ေတာက္က်တယ္ဆုိတာ
ေတာ့ယုံလုိက္ဗ်ာ(၇ိုင္းသြား၇င္ခြင့္လြတ္ေပးၾကပါဒီလုိေ၇းမွာကေလးမေတြနား
လည္းမွာပါ ) အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာသာ ကိုကိုေမာင္တုိ့ လက္ကစားၿပီးနွဳတ္ခမ္းေလး
နဲ့ကစားလုိက္လုိ့ကေတာ့ ပြဲသိမ္းၿပီေပါ့ဗ်ာ ။ ကိုယ္ကအဲ့ဒီေဆး၀င္သြားတဲ့အခ်ိန္
မွာမိန္မသားကုိယ္တုိင္ကေတာင္စနိင္ပါတယ္ ၇ွက္စိတ္လုံး၀ေပ်ာက္သြားၿပီေလ။
ေနာက္တစ္မ်ိဳးဆုိးတာကေတာ့အေအးတစ္ခုခုပါပဲ ။အေအးဆုိလုိ့ေ၇ေတာင္ပါ
တယ္ဗ်ာ (pH7) ေတာင္မလြတ္ဘူး။ေနာက္ပိုင္းလာတဲ့ေဆးေတြကပိုေတာင္ၿမင့္
လာေသးတယ္။ အနံမ၇ိွဘူး၊အေ၇ာင္မထြက္ဘူးလုံး၀မသိသာဘူး။ ၁လီတာဘူး
ေလာက္ကိုတစ္စက္ခ်၇ုံနဲ့တင္ေတာ္ေတာ္ခ၇ီးေပါက္ပါတယ္။ အမိတုိ့ယုံမလားေတာ့
မသိဘူး အဲ့ဒီေဆးတစ္ဘူးမွအေကာင္းစားေတာင္ ၄၅၀၀ က်ပ္ပဲေပး၇ပါတယ္။သုံး
၇င္တစ္စက္ပဲသုံး၇တာဆုိေတာ့ တစ္ဘူးဆုိလုိသလုိစိတ္ၾကိဳက္သုံးနိင္ပါတယ္။
ေတာ္၇ုံတန္၇ုံေဆးဆုိင္းေတြမွာေပၚတင္၀ယ္နိင္ပါတယ္တဲ့ဗ်ာ။ ေနာက္အဆုိးဆုံး
ကေတာ့ ပီကယ္လ္(ပူ၇ိွန္း)ေတြပါပဲ။ သူဆုိ၇င္ပိုေတာင္ဆုိးပါေသးတယ္ တစ္ကဒ္
မွ ၅၀၀က်ပ္ပဲေပး၇ပါတယ္ ၅၀၀တန္တစ္ကဒ္မွာ ၄လုံးပါပါတယ္ ၂လုံးေလာက္သာ
၀င္သြား၇င္ေတာ့ကိုယ့္အပ်ိဳစင္ဘ၀ကိုအမွ်သာေ၀လုိက္ပါေတာ့။ ပီကယ္နဲ့ပူ၇ိွန္းခါ
က်ေတာ့ Feel ေဆးမပာုတ္ပါဘူး သူကလူကိုလြတ္သြားေအာင္လုပ္လုိက္တာပါ။
အဲ့ဒီပာာေတြစားၿပီး၇င္လူကလွဳပ္ခ်င္စိတ္မ၇ိွေတာ့ပါဘူး ။ေခါင္းအ၇မ္းေလးလာၿပီ
ေတြ့၇ာေန၇ာမွီစ၇ာ၇ွာလာတဲ့အထိအာ၇ုံေၾကာကိုနိွဳးဆြေပးပါတယ္။ တစ္ခုခုၿဖစ္လာ
၇င္လည္းေၾကာင္ေနၿပီးလုံး၀ၾကီးကိုလြတ္သြားတတ္ပါတယ္ ။အဲ့ဒီအခ်ိန္တြင္းကို
ကိုကို တုိ့ ေမာင္ တုိ့သာ လွဳပ္၇ွားသြား၇င္ပါလုိ့ပါသြားမွန္ေတာင္သိေတာ့မွာမပာုတ္ပါ
ဘူး ။ၿပီး၇င္ေတာ့ အဲ့ဒီေဆးကကိုယ္စားလုိက္မိၿပီဆုိတာအ၇မ္းသိသာပါတယ္၊ေခါင္း
ေတြထုိးၿပီးကိုက္လာတတ္လုိ့ပါပဲ၊ ကဲ....အမိတုိ့အပ်ိဳေပါက္ေလးတုိ့ေ၇ဒီေလာက္ဆုိ
က်ြန္ေတာ္ပို့စ္က အနည္းက်ဥ္းေတာ့သတိထားနိင္ဖို့ အသိေပး၇ာေ၇ာက္မယ္လုိ့
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ဗ်ာ ။ တစ္ၿခားေဆးေတြလည္းအမ်ားၾကီး၇ိွပါေသးတယ္ ။အခုက်ြန္
ေတာ္ေဖာ္ၿပေပးလုိက္တဲ့ေဆးေတြကေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူ၇ၿပီးတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္
သုံးေနတဲ့ေဆးေတြမို့ေဖာ္ၿပေပးလုိက္တာပါ။
ကဲ.........ခ်စ္သူမ်ားေန့ကို အမည္းစက္ေတြမစြန္းထင္ပဲ ၿဖဴၿဖဴစင္စင္ၿဖတ္သန္းလုိက္
ၾက၇ေအာင္ဗ်ာ။

ေလးစားစြာၿဖင့္
(ကိုၿဖိဳး ၿမန္မာ့ပာာသနွင့္သတင္းမ်ား)

တပ္မေတာ္အရာရွိအခ်ိဳ႕က EMG ကိုHECK လို႕တိုင္ၾကားစာ

တရုပ္က ထိပ္သီးျခစားမွဳဘေလာ.ဂါတစ္ဦး ေဖၚထုတ္မွဳAye Aye Soe Win

တရုပ္ျပည္က ထိပ္သီးအက်င္.ပ်က္မွဳေတြနွင္. ပတ္သက္၍---
တရုပ္ျပည္မွာေတာင္၊ အစိုးရ အရွဳတ္ထုတ္ေတြကို ေဖၚထုတ္တဲ. muckraking journalism အေရးပါတဲ. ေခတ္ေရာက္ေနပါျပီ။

ေအာက္က သတင္းဟာ-
muckraker တရုပ္သတင္းသမားတစ္ေယာက္ ေဖၚထုတ္မွဳက စလို.
ေပၚခဲ.တဲ. တရုပ္က ထိပ္သီးျခစားမွဳလည္းျဖစ္၊ ျပီးေတာ.- စီးပြားေရးေျကာင္.ျဖစ္တဲ. major economic crime ရာဇ၀တ္မွဳ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဓါတ္ပံု ၁- ေလဒီေဂါင္ Ms. Gong Aiai aka House Sister
ဓါတ္ပံု ၂- ျပည္သူ. သတင္းေထာက္ citizen journalist Zhu Ruifeng ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ လြတ္လပ္တဲ. ဘေလာ.ဂါတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ျခစားတာေတြကို ေဖၚထုတ္ခ်င္တဲ. ဆႏၵျပင္းျပသူလို.ဆိုပါတယ္။

တရုပ္ျပည္က သမၼတသစ္ ရီွ၈်င္ပင္း က သူပထမနွစ္မွာပဲ ထိပ္ပိုင္းကျခစားမွဳေတြ နဲ. အတူ ပါတီတြင္းသန္.စင္ေရး အထူး ေဆးေက်ာသုတ္သင္ေရးလုပ္မယ္လို.ဆိုခဲ.တာ မွတ္မိဦးမွာပါ။

ခု-တရုပ္ျပည္မွာ လူ ဖမ္းပြဲေတြစေနပါျပီ။ ေဖ.ဘြတ္ နဲ. အလားတူ တရုတ္ဗားရွင္း ေ၀ဘိုလို.ေခၚတဲ. ဆိုရွယ္ လူမွဳကြန္ယက္ သံုးသူေတြ အျကီးအက်ယ္ေထာက္ခံတဲ. လူဖမ္းပြဲေတြလို. ဆိုနိုင္ပါတယ္။

ဘဏ္အရာရွိတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ. ေလဒီေဂါင္ ပီကင္းက ရဲေတြ နဲ.ေပါင္း အလြဲသံုးစားေတြ လုပ္၊ အိမ္ယာေျမာက္ျမားစြာ
ပိုင္ဆိုင္ေနတာကို က မိုက္ခရုိ ဘေလာ.ဂါ တစ္ဦးက စ ေဖၚထုတ္ ခဲ.ပါတယ္။

အဖမ္းခံရသူေတြက ရွန္ဇီ ေက်းလက္စီးပြားေရး ဘဏ္ ဒု ဥကၠဌေဟာင္း- ေလဒီ ေဂါင္ Ms. Gong Aiai nicknamed as House Sister ျဖစ္ပါတယ္။

ေလဒီေဂါင္ ဟာ အိုင္ဒီအတု စာရြက္ စာတမ္းအတု သံုးျပီး ပီကင္း က တန္ဘိုးျကီး အေဆာက္အဦ ၄၁ လံုးကို ၀ယ္ခဲ.ပါတယ္။ ခု အားလံုးကို အစိုးရက သိမ္း လိုက္ပါျပီ။ အလားတူပဲ သူမကို ကူညီခဲ.တဲ. ပီကင္း နဲ. ရွန္ဇီေဒသက ရဲတပ္ဖြဲ.၀င္ စုစုေပါင္း ၁၂၁ ဦး ကိုလည္း လာဘ္ေပးလာပ္ယူ ျပစ္မွဳ ထင္ ရွားလို. ဖမ္းဆီး စစ္ေဆး လွ်က္ရွိပါတယ္။

တရုပ္ျပည္မွာလည္း(ျမန္မာျပည္မွာလိုပါပဲ)။ အိမ္ေျမယာေစ်း ေတြဟာ အာဏာနဲ.ေငြရွိသူေတြစုေပါင္း
ေစ်းကစားမွဳေျကာင္.ေတာ္ရုံလူေတြ မ၀ယ္ နိုင္ေတာ.ေလာက္ေအာင္ အိမ္ေစ်းေတြ ျမိဳ.ျကီးေတြမွာ ေျကာက္ခမန္းလိလိ ထိုးတက္ေနပါတယ္။

ရွန္ဇီ က ေက်းလက္ စီးပြားေရးဘဏ္ ဒုဥကၠဌျဖစ္ခဲ.သူ ေလဒီ ေဂါင္ ၀ယ္ခဲ.တဲ. အိမ္နဲ. အေဆာက္အဦ အလံုးေပါင္း ၄၁ လံုး ၏
စုစုေပါင္းတန္ဖိုး က
အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၆၀ သန္း ေက်ာ္ ရွိပါ တယ္။

မွတ္ခ်က္==ပါတီ၀န္ထမ္းမ်ား စည္းကမ္းထိန္းသိမ္ေရးေကာ္မရွင္ CCDI ( Central Commission for Disciplinary Investigation ) ၏ ၂၀၁၃ ေႏြဦး ေပၚလစီအရ ဆို- ေလဒီေဂါင္ အနည္းဆံုး ေထာင္ ဒဏ္ ၁၅-၂၀ နွစ္ ရနိုင္ပါတယ္။ သို. မဟုတ္ ေသဒဏ္ လည္းရနိုင္ပါတယ္။ ေသဒဏ္ကို တဆင္.ေလွ်ာ.တဲ. ဆိုင္းငံ.ေသဒဏ္ suspended death sentence လည္း ၇နိုင္ပါတယ္။

Ref:
1- NYTimes.com
Chinese Blogger Thrives in Role of Muckraker
2-Latest Corruption Scourge in China Centers on Housing
By CHRIS BUCKLE, February 5, 2013. The New York Times
တရုပ္ျပည္က ထိပ္သီးအက်င္.ပ်က္မွဳေတြနွင္. ပတ္သက္၍---
တရုပ္ျပည္မွာေတာင္၊ အစိုးရ အရွဳတ္ထုတ္ေတြကို ေဖၚထုတ္တဲ. muckraking journalism အေရးပါတဲ. ေခတ္ေရာက္ေနပါျပီ။

 ေအာက္က သတင္းဟာ-
muckraker တရုပ္သတင္းသမားတစ္ေယာက္ ေဖၚထုတ္မွဳက စလို.
ေပၚခဲ.တဲ. တရုပ္က ထိပ္သီးျခစားမွဳလည္းျဖစ္၊ ျပီးေတာ.- စီးပြားေရးေျကာင္.ျဖစ္တဲ. major economic crime ရာဇ၀တ္မွဳ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဓါတ္ပံု ၁- ေလဒီေဂါင္ Ms. Gong Aiai aka House Sister 
ဓါတ္ပံု ၂- ျပည္သူ. သတင္းေထာက္ citizen journalist Zhu Ruifeng ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ လြတ္လပ္တဲ. ဘေလာ.ဂါတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ျခစားတာေတြကို ေဖၚထုတ္ခ်င္တဲ. ဆႏၵျပင္းျပသူလို.ဆိုပါတယ္။ 

တရုပ္ျပည္က သမၼတသစ္ ရီွ၈်င္ပင္း က သူပထမနွစ္မွာပဲ ထိပ္ပိုင္းကျခစားမွဳေတြ နဲ. အတူ ပါတီတြင္းသန္.စင္ေရး အထူး ေဆးေက်ာသုတ္သင္ေရးလုပ္မယ္လို.ဆိုခဲ.တာ မွတ္မိဦးမွာပါ။

ခု-တရုပ္ျပည္မွာ လူ ဖမ္းပြဲေတြစေနပါျပီ။ ေဖ.ဘြတ္ နဲ. အလားတူ တရုတ္ဗားရွင္း ေ၀ဘိုလို.ေခၚတဲ. ဆိုရွယ္ လူမွဳကြန္ယက္ သံုးသူေတြ အျကီးအက်ယ္ေထာက္ခံတဲ. လူဖမ္းပြဲေတြလို. ဆိုနိုင္ပါတယ္။

ဘဏ္အရာရွိတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ. ေလဒီေဂါင္ ပီကင္းက ရဲေတြ နဲ.ေပါင္း အလြဲသံုးစားေတြ လုပ္၊ အိမ္ယာေျမာက္ျမားစြာ 
ပိုင္ဆိုင္ေနတာကို က မိုက္ခရုိ ဘေလာ.ဂါ တစ္ဦးက စ ေဖၚထုတ္ ခဲ.ပါတယ္။ 
 
အဖမ္းခံရသူေတြက ရွန္ဇီ ေက်းလက္စီးပြားေရး ဘဏ္ ဒု ဥကၠဌေဟာင္း- ေလဒီ ေဂါင္ Ms. Gong Aiai nicknamed as House Sister ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေလဒီေဂါင္ ဟာ အိုင္ဒီအတု စာရြက္ စာတမ္းအတု သံုးျပီး ပီကင္း က တန္ဘိုးျကီး အေဆာက္အဦ ၄၁ လံုးကို ၀ယ္ခဲ.ပါတယ္။ ခု အားလံုးကို အစိုးရက သိမ္း လိုက္ပါျပီ။ အလားတူပဲ သူမကို ကူညီခဲ.တဲ. ပီကင္း နဲ. ရွန္ဇီေဒသက ရဲတပ္ဖြဲ.၀င္ စုစုေပါင္း ၁၂၁ ဦး ကိုလည္း လာဘ္ေပးလာပ္ယူ ျပစ္မွဳ ထင္ ရွားလို. ဖမ္းဆီး စစ္ေဆး လွ်က္ရွိပါတယ္။ 

တရုပ္ျပည္မွာလည္း(ျမန္မာျပည္မွာလိုပါပဲ)။ အိမ္ေျမယာေစ်း ေတြဟာ အာဏာနဲ.ေငြရွိသူေတြစုေပါင္း 
ေစ်းကစားမွဳေျကာင္.ေတာ္ရုံလူေတြ မ၀ယ္ နိုင္ေတာ.ေလာက္ေအာင္ အိမ္ေစ်းေတြ ျမိဳ.ျကီးေတြမွာ ေျကာက္ခမန္းလိလိ ထိုးတက္ေနပါတယ္။ 

ရွန္ဇီ က ေက်းလက္ စီးပြားေရးဘဏ္ ဒုဥကၠဌျဖစ္ခဲ.သူ ေလဒီ ေဂါင္ ၀ယ္ခဲ.တဲ. အိမ္နဲ. အေဆာက္အဦ အလံုးေပါင္း ၄၁ လံုး ၏ 
 စုစုေပါင္းတန္ဖိုး က 
 အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၆၀ သန္း ေက်ာ္ ရွိပါ တယ္။ 

မွတ္ခ်က္==ပါတီ၀န္ထမ္းမ်ား စည္းကမ္းထိန္းသိမ္ေရးေကာ္မရွင္ CCDI ( Central Commission for Disciplinary Investigation ) ၏ ၂၀၁၃ ေႏြဦး ေပၚလစီအရ ဆို- ေလဒီေဂါင္ အနည္းဆံုး ေထာင္ ဒဏ္ ၁၅-၂၀ နွစ္ ရနိုင္ပါတယ္။ သို. မဟုတ္ ေသဒဏ္ လည္းရနိုင္ပါတယ္။ ေသဒဏ္ကို တဆင္.ေလွ်ာ.တဲ. ဆိုင္းငံ.ေသဒဏ္ suspended death sentence လည္း ၇နိုင္ပါတယ္။ 


Ref: 
1- NYTimes.com
Chinese Blogger Thrives in Role of Muckraker
2-Latest Corruption Scourge in China Centers on Housing
By CHRIS BUCKLE, February 5, 2013. The New York Times တရုပ္ျပည္က ထိပ္သီးအက်င္.ပ်က္မွဳေတြနွင္. ပတ္သက္၍---
တရုပ္ျပည္မွာေတာင္၊ အစိုးရ အရွဳတ္ထုတ္ေတြကို ေဖၚထုတ္တဲ. muckraking journalism အေရးပါတဲ. ေခတ္ေရာက္ေနပါျပီ။

 ေအာက္က သတင္းဟာ-
muckraker တရုပ္သတင္းသမားတစ္ေယာက္ ေဖၚထုတ္မွဳက စလို.
ေပၚခဲ.တဲ. တရုပ္က ထိပ္သီးျခစားမွဳလည္းျဖစ္၊ ျပီးေတာ.- စီးပြားေရးေျကာင္.ျဖစ္တဲ. major economic crime ရာဇ၀တ္မွဳ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဓါတ္ပံု ၁- ေလဒီေဂါင္ Ms. Gong Aiai aka House Sister 
ဓါတ္ပံု ၂- ျပည္သူ. သတင္းေထာက္ citizen journalist Zhu Ruifeng ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ လြတ္လပ္တဲ. ဘေလာ.ဂါတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ျခစားတာေတြကို ေဖၚထုတ္ခ်င္တဲ. ဆႏၵျပင္းျပသူလို.ဆိုပါတယ္။ 

တရုပ္ျပည္က သမၼတသစ္ ရီွ၈်င္ပင္း က သူပထမနွစ္မွာပဲ ထိပ္ပိုင္းကျခစားမွဳေတြ နဲ. အတူ ပါတီတြင္းသန္.စင္ေရး အထူး ေဆးေက်ာသုတ္သင္ေရးလုပ္မယ္လို.ဆိုခဲ.တာ မွတ္မိဦးမွာပါ။

ခု-တရုပ္ျပည္မွာ လူ ဖမ္းပြဲေတြစေနပါျပီ။ ေဖ.ဘြတ္ နဲ. အလားတူ တရုတ္ဗားရွင္း ေ၀ဘိုလို.ေခၚတဲ. ဆိုရွယ္ လူမွဳကြန္ယက္ သံုးသူေတြ အျကီးအက်ယ္ေထာက္ခံတဲ. လူဖမ္းပြဲေတြလို. ဆိုနိုင္ပါတယ္။

ဘဏ္အရာရွိတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ. ေလဒီေဂါင္ ပီကင္းက ရဲေတြ နဲ.ေပါင္း အလြဲသံုးစားေတြ လုပ္၊ အိမ္ယာေျမာက္ျမားစြာ 
ပိုင္ဆိုင္ေနတာကို က မိုက္ခရုိ ဘေလာ.ဂါ တစ္ဦးက စ ေဖၚထုတ္ ခဲ.ပါတယ္။ 
 
အဖမ္းခံရသူေတြက ရွန္ဇီ ေက်းလက္စီးပြားေရး ဘဏ္ ဒု ဥကၠဌေဟာင္း- ေလဒီ ေဂါင္ Ms. Gong Aiai nicknamed as House Sister ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေလဒီေဂါင္ ဟာ အိုင္ဒီအတု စာရြက္ စာတမ္းအတု သံုးျပီး ပီကင္း က တန္ဘိုးျကီး အေဆာက္အဦ ၄၁ လံုးကို ၀ယ္ခဲ.ပါတယ္။ ခု အားလံုးကို အစိုးရက သိမ္း လိုက္ပါျပီ။ အလားတူပဲ သူမကို ကူညီခဲ.တဲ. ပီကင္း နဲ. ရွန္ဇီေဒသက ရဲတပ္ဖြဲ.၀င္ စုစုေပါင္း ၁၂၁ ဦး ကိုလည္း လာဘ္ေပးလာပ္ယူ ျပစ္မွဳ ထင္ ရွားလို. ဖမ္းဆီး စစ္ေဆး လွ်က္ရွိပါတယ္။ 

တရုပ္ျပည္မွာလည္း(ျမန္မာျပည္မွာလိုပါပဲ)။ အိမ္ေျမယာေစ်း ေတြဟာ အာဏာနဲ.ေငြရွိသူေတြစုေပါင္း 
ေစ်းကစားမွဳေျကာင္.ေတာ္ရုံလူေတြ မ၀ယ္ နိုင္ေတာ.ေလာက္ေအာင္ အိမ္ေစ်းေတြ ျမိဳ.ျကီးေတြမွာ ေျကာက္ခမန္းလိလိ ထိုးတက္ေနပါတယ္။ 

ရွန္ဇီ က ေက်းလက္ စီးပြားေရးဘဏ္ ဒုဥကၠဌျဖစ္ခဲ.သူ ေလဒီ ေဂါင္ ၀ယ္ခဲ.တဲ. အိမ္နဲ. အေဆာက္အဦ အလံုးေပါင္း ၄၁ လံုး ၏ 
 စုစုေပါင္းတန္ဖိုး က 
 အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၆၀ သန္း ေက်ာ္ ရွိပါ တယ္။ 

မွတ္ခ်က္==ပါတီ၀န္ထမ္းမ်ား စည္းကမ္းထိန္းသိမ္ေရးေကာ္မရွင္ CCDI ( Central Commission for Disciplinary Investigation ) ၏ ၂၀၁၃ ေႏြဦး ေပၚလစီအရ ဆို- ေလဒီေဂါင္ အနည္းဆံုး ေထာင္ ဒဏ္ ၁၅-၂၀ နွစ္ ရနိုင္ပါတယ္။ သို. မဟုတ္ ေသဒဏ္ လည္းရနိုင္ပါတယ္။ ေသဒဏ္ကို တဆင္.ေလွ်ာ.တဲ. ဆိုင္းငံ.ေသဒဏ္ suspended death sentence လည္း ၇နိုင္ပါတယ္။ 


Ref: 
1- NYTimes.com
Chinese Blogger Thrives in Role of Muckraker
2-Latest Corruption Scourge in China Centers on Housing
By CHRIS BUCKLE, February 5, 2013. The New York Times

ျမန္မာျပည္သူ ၁၀ သန္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရိွေရး ကမာၻ႔ဘဏ္ ကူညီေပးမည္


RFA Burmese

ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသအားလံုးမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမရရွိတဲ့ ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အသံုးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစနစ္ေတြကို ကမာၻ႕ဘဏ္အေနနဲ႔ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လို႔ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔ ဒီကေန႔မွာ သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ကမာၻ႕ဘဏ္လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း ေကာ္ပုိေရးရွင္း IFC (International Finance Corporation) ရဲ႕ အမွဳေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဂ်င္ေယာင္ခ်ဳိင္း က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ခ်က္ထရီယမ္ ဟိုတယ္မွာ ဒီကေန႔ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ေျပာခဲ့တာပါ။

ကမာၻ႕ဘဏ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာမယ့္လပိုင္းအတြင္း ေနာက္ထပ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၃၀၀ မီဂါဝပ္ တုိးခ်ဲ႕အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒ့ီအကူအညီေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္းက ျပည္သူ ၁၀ သန္းေလာက္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိလာမွာျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ ဂ်င္ေယာင္ခ်ဳိင္း က သတင္းမီဒီယာေတြကို ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

ကမာၻ႕ဘဏ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အကူအညီေပးရာမွာ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း၊ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္နဲ႔ ကမာၻ႕ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္ႏုိင္ေရး စတဲ့ ေရရွည္အစီအစဥ္ေတြလည္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔လည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ လာအုိႏုိင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစနစ္ကို ေက်းလက္ေဒသေတြအထိ ေပးေဝႏိုင္ဖို႔ ကမာၻ႕ဘဏ္က ကူညီခဲ့တာေၾကာင့္ လာအုိျပည္သူ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးေနႏိုင္ၾကၿပီး၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမွာလည္း ကမာၻ႕ဘဏ္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ျပည္သူ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္း လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစဲြႏုိင္ၾကၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။

မစၥတာဂ်င္ေယာင္ခ်ဳိင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ကမာၻ႕ဘဏ္ အဆင့္ျမင့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပုိင္းအတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔အျပင္ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ ၀န္ႀကီးေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္က ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပံ့ပိုးေရးအပါအ၀င္ ေရတုိေရရွည္ကူညီေရး စီမံကိန္းကိစၥရပ္ေတြကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႕ ဒါရိုက္တာ Mr. Anoop Singh နွင့္အဖြဲ႔အား ေနၿပည္ေတာ္ေနအိမ္၌ ယေန႕ညေန လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (5-202013)