Thursday, March 7, 2013

ရခိုင္လူထုဆႏၵျပကန္႕ကြက္Arakan News's photo.
တရားမ၀င္ ကုလားမ်ားကို ေျမပိုင္အိမ္ပိုင္ ေဆာက္ေပးမည့္ကိစၥႏွင့္ အစိုးရက ေျဗာင္လိမ္ေျဗာင္စား လုပ္ေနသည့္ကိစၥ ရခိုင္လူထုဆႏၵျပကန္႕ကြက္

ဘဂၤလီကုလားမ်ားကို နိဳင္ငံသားဟုတ္မဟုတ္ မစီစစ္ဘဲ မူဆလင္နိုင္ငံမ်ား၏ ရံပံုေငြျဖင့္ ေျမပိုင္ အိမ္ပိုင္ ေဆာက္ေပးရန္ျပင္ဆင္ေနျခင္းႏွင့္ ဘဂၤလီအေရးကိစၥတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ တို႕ကို ယေန႔ ေန႔လည္ ၂နာရီခန္႔တြင္ ရခိုင္လူမႈကြန္ရက္ (စစ္ေတြ) မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕ ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၅၀ခန္႔က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႕က ၿမိဳ႕နယ္ရဲမႈးထံ မတ္လ ၆ရက္ ေန႕စြဲျဖင့္ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရန္ တရား၀င္ခြင့္ေတာင္းခံခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမႈးက ပယ္ခ်ခဲ့သျဖင့္ ျပည္နယ္ရဲမႈးထံတြင္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႕စြဲျဖင့္ အယူခံ၀င္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထို႕ေနာက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဆႏၵျပပြဲကို ဦးေဆာင္ေလွ်ာက္ထားသူ ဦးေက်ာ္ေဇာဦး ႏွင့္ ေဒၚညိဳေအး တို႕အား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာ ၄င္းတို႕က မိမိတို႕တြင္ ညိွႏွိုင္း ရန္ အခြင့္ အာဏာပါမလာေၾကာင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႕၏ သေဘာထားသာျဖစ္ ေၾကာင္းေျပာဆိုခ့ဲသည္ဟုသိရသည္။

ထို႕ေနာက္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔နံနက္ တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သက္နိဳင္၀င္း ႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ကုလားမ်ားအတြက္ အိမ္ေဆာက္ေပးမည္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း သို႕ရာတြင္ မိမိတိုအေနျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ တရား၀င္မထုတ္ျပန္နိဳင္ေၾကာင္း လူသိနတ္ၾကားမခံနိဳင္ေသာ ကတိ ကိုေျပာၾကားခဲ့သည္။
၄င္းမတ္လ ၅ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕ ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ မဲခြဲၿပီး ေအာက္ပါ ေတာငး္ဆိုခ်က္မ်ားျဖင္. ကန္႕ကြက္ ဆႏၵျပရန္ဆံုျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားကို ေလးစားပါ။
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားမပါဘဲ ေဒသအေရးကို မဆံုးျဖတ္ပါႏွင့္။
နိဳင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားကို နိဳင္ငံသားအခြင့္အေရးမေပးပါႏွင့္။
၁၉၈၂ ခု နိဳင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒကို အျမန္ဆံုး(အျမန္ဆံုး) အေကာင္အထည္ေဖၚေပးပါ။
တရားမ၀င္ ေနထိုင္သူမ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းအရ အျမန္ဆံုး အေရးယူေပးပါ။
ဘဂၤလီအေရး ကိုင္တြယ္မႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိပါေစ တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

ယေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီခန္႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၀ကၤပါကြင္းတြင္စုရပ္လုပ္ၿပီး မင္းဘာႀကီးလမ္းအတိုင္း စီတန္းဆႏၵ ျပလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
ဆႏၵျပပြဲကို ၾကည့္ရႈ အားေပးေနေသာ သက္ႀကီးပိုင္း တစ္ဦးကို Coral Arakan မွ ေမးျမန္းရာ မိမိအေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းသံုဆယ္ေက်ာ္ နိဳင္ငံတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း မိမိ ႏွင့္ မိမိဇနီး တို႔ ႏွစ္ဦးလံုးအျငိမ္းစားယူၿပီး ေနာက္တြင္ မိမိပိုင္အိမ္မေဆာက္နိဳင္ေၾကာင္း နိဳင္ ငံေတာ္ကလည္း မေဆာက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း တရားမ၀င္ နိဳင္ငံသားမဟုတ္သူ ဘဂၤလီကုလားမ်ားကို အိုးပိုင္အိမ္ပိုငေျမပိုင္္ ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းကို မိမိအေနျဖင့္ နားမလည္နိဳင္သလို အစိုးရကိုစိတ္ဆိုးမိေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပပြဲ ကိုေထာက္ခံေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနာက္ထပ္ ဆႏၵျပပြဲကို တက္ေရာက္သူတစ္ဦးကလည္း OIC ကိုမိမိ တို႕ တနိဳင္ငံလံုးက ကန္႕ကြက္ဆႏၵ ျပခဲ့ၾကၿပီး OIC အသြင္သ႑န္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ၀င္လာသည့္မည္သည့့္္ပံုစံမ်ိဳးကိုမဆို မိမိအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

Coral Arakan News

http://maruthura.blogspot.com/2013/03/blog-post_311.html

တရားမ၀င္ ကုလားမ်ားကို ေျမပိုင္အိမ္ပိုင္ ေဆာက္ေပးမည့္ကိစၥႏွင့္ အစိုးရက ေျဗာင္လိမ္ေျဗာင္စား လုပ္ေနသည့္ကိစၥ ရခိုင္လူထုဆႏၵျပကန္႕ကြက္

ဘဂၤလီကုလားမ်ားကို နိဳင္ငံသားဟုတ္မဟုတ္ မစီစစ္ဘဲ မူဆလင္နိုင္ငံမ်ား၏ ရံပံုေငြျဖင့္ ေျမပိုင္ အိမ္ပိုင္ ေဆာက္ေပးရန္ျပင္ဆင္ေနျခင္းႏွင့္ ဘဂၤလီအေရးကိစၥတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ တို႕ကို ယေန႔ ေန႔လည္ ၂နာရီခန္႔တြင္ ရခိုင္လူမႈကြန္ရက္ (စစ္ေတြ) မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕ ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၅၀ခန္႔က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႕က ၿမိဳ႕နယ္ရဲမႈးထံ မတ္လ ၆ရက္ ေန႕စြဲျဖင့္ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရန္ တရား၀င္ခြင့္ေတာင္းခံခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမႈးက ပယ္ခ်ခဲ့သျဖင့္ ျပည္နယ္ရဲမႈးထံတြင္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႕စြဲျဖင့္ အယူခံ၀င္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထို႕ေနာက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဆႏၵျပပြဲကို ဦးေဆာင္ေလွ်ာက္ထားသူ ဦးေက်ာ္ေဇာဦး ႏွင့္ ေဒၚညိဳေအး တို႕အား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာ ၄င္းတို႕က မိမိတို႕တြင္ ညိွႏွိုင္း ရန္ အခြင့္ အာဏာပါမလာေၾကာင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႕၏ သေဘာထားသာျဖစ္ ေၾကာင္းေျပာဆိုခ့ဲသည္ဟုသိရသည္။

ထို႕ေနာက္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔နံနက္ တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သက္နိဳင္၀င္း ႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ကုလားမ်ားအတြက္ အိမ္ေဆာက္ေပးမည္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း သို႕ရာတြင္ မိမိတိုအေနျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ တရား၀င္မထုတ္ျပန္နိဳင္ေၾကာင္း လူသိနတ္ၾကားမခံနိဳင္ေသာ ကတိ ကိုေျပာၾကားခဲ့သည္။
၄င္းမတ္လ ၅ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕ ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ မဲခြဲၿပီး ေအာက္ပါ ေတာငး္ဆိုခ်က္မ်ားျဖင္. ကန္႕ကြက္ ဆႏၵျပရန္ဆံုျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားကို ေလးစားပါ။
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားမပါဘဲ ေဒသအေရးကို မဆံုးျဖတ္ပါႏွင့္။
နိဳင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားကို နိဳင္ငံသားအခြင့္အေရးမေပးပါႏွင့္။
၁၉၈၂ ခု နိဳင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒကို အျမန္ဆံုး(အျမန္ဆံုး) အေကာင္အထည္ေဖၚေပးပါ။
တရားမ၀င္ ေနထိုင္သူမ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းအရ အျမန္ဆံုး အေရးယူေပးပါ။
ဘဂၤလီအေရး ကိုင္တြယ္မႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိပါေစ တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

ယေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီခန္႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၀ကၤပါကြင္းတြင္စုရပ္လုပ္ၿပီး မင္းဘာႀကီးလမ္းအတိုင္း စီတန္းဆႏၵ ျပလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
ဆႏၵျပပြဲကို ၾကည့္ရႈ အားေပးေနေသာ သက္ႀကီးပိုင္း တစ္ဦးကို Coral Arakan မွ ေမးျမန္းရာ မိမိအေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းသံုဆယ္ေက်ာ္ နိဳင္ငံတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း မိမိ ႏွင့္ မိမိဇနီး တို႔ ႏွစ္ဦးလံုးအျငိမ္းစားယူၿပီး ေနာက္တြင္ မိမိပိုင္အိမ္မေဆာက္နိဳင္ေၾကာင္း နိဳင္ ငံေတာ္ကလည္း မေဆာက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း တရားမ၀င္ နိဳင္ငံသားမဟုတ္သူ ဘဂၤလီကုလားမ်ားကို အိုးပိုင္အိမ္ပိုငေျမပိုင္္ ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းကို မိမိအေနျဖင့္ နားမလည္နိဳင္သလို အစိုးရကိုစိတ္ဆိုးမိေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပပြဲ ကိုေထာက္ခံေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနာက္ထပ္ ဆႏၵျပပြဲကို တက္ေရာက္သူတစ္ဦးကလည္း OIC ကိုမိမိ တို႕ တနိဳင္ငံလံုးက ကန္႕ကြက္ဆႏၵ ျပခဲ့ၾကၿပီး OIC အသြင္သ႑န္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ၀င္လာသည့္မည္သည့့္္ပံုစံမ်ိဳးကိုမဆို မိမိအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

Coral Arakan News

http://maruthura.blogspot.com/2013/03/blog-post_311.html

ဗူးဘုရားကအလႈခံမ်ား

WinHtay Aung

ေဗဒါသင္တန္းေက်ာင္း၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ေသြးစုပ္ေမ်ာ႔ ႏွင္႔ အက္စစ္ ေကာင္းကင္

Maha Mingyi

ျမန္မာျပည္တြင္ ကမာၻ အရွည္လ်ားဆံုးေသာ ေမ်ာ႔ၾကီးတေကာင္ ဇြန္(June)လ (၂၇)ရက္ေန႔မွႏွစ္ေပါင္း၅၀ စာခ်ဳပ္ျဖင္႔ စတင္ေသြးစုပ္ယူေတာ႔မည္႔
စာခ်ဳပ္ၾကီး အသက္၀င္ေတာ႔မည္။၄င္းေမ်ာ႔ၾကီး၏ အရွည္သည္ ကီလိုမီတာ ၇၇၁ ကီလိုမီတာရိွျပီး မိုင္အကြာေ၀းအရ (၄၇၉)မိုင္ရွည္လ်ားေသာ
 ဧရာမ အရွည္လ်ားဆံုးေမ်ာ႔ၾကီးျဖစ္၏။

၄င္းေသြးစုပ္ေမ်ာ႔ၾကီး၏ ကိုယ္လံုးထည္မွာ ၃၂ေပ လံုးပတ္ရိွျပီး ပုလဲေရာင္အဆင္းရိွကာရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္ ရန္းျဗဲ က်ြန္း
(Yanbye Island) မွ တရုတ္ျပည္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းျမိဳ႔(ုKunming)သို႔ အေကြ႔အေကာက္ ခ်ိပ္ဆက္ အတက္အဆင္း အငုတ္အလ်ွိဳ
အဖုထစ္ေပါင္း ၂၅၆၁ ခုျဖင္႔ အဆင္႔ဆင္႔ ခ်ိပ္တြယ္တုပ္ဆက္ကာ ဆက္သြယ္ထားေသာ မဟာ႔မဟာ အာဂ ဂစ္ပိုက္လိုင္း လံုးၾကီးျဖစ္သည္။

၄င္းေမ်ာ႔ၾကီးမွ တေန႔လ်ွင္ ျမန္မာျပည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ အရည္ (၄သိန္း၄ေသာင္း) ဘာရယ္ (ဂါလံအားျဖင္႔) ဂါလံေပါင္း
၁၃သန္း၈သိန္း၆ေသာင္း ဂါလံမ်ွ စုပ္ယူေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္ဟု အတိက်သိရသည္။

ဘာရယ္Barral ဟုေခၚေသာ Gas ဂါလံပီပါတိုက္ကီတလံုးတြင္ ၃၁.၅ ဂါလံအား အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ ၈၀ ျဖင္႔ ၁၀ ႏွစ္ စာ မထမ စာခ်ဳပ္တြင္
 ခ်ဳပ္ဆိုထားကာ တေန႔ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ၃၅သန္းမွ သန္း၄၀ ထိရရိွမည္ျဖစ္ျပီး တလလ်ွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀၀ နီးပါးရမည္ဟု
 သိရျပီး တႏွစ္လ်ွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း တေသာင္း ေက်ာ္မ်ွ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။
ထိုမ်ွ အဆမတန္းၾကီးမားေသာ ရခိုင္ေဒသမွ ၀င္ေငြမ်ားမွာ သန္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ရိွေသာျမန္မာျပည္သူလူထု၏ တဦးခ်င္းအား တႏွစ္လ်ွင္
 အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆,၄၈၀ (ျမန္မာေငြလက္ရိွ ၁ေဒၚလာလ်ွင္ ၈၅၀ က်ပ္ႏွင္႔ ညီမ်ွေသာ တန္ဘိုးအရ ႏိုင္းဆေသာ္ ၅၅သိန္း) ခန္႔ အစိုးရမွ
ဆႏၵရွွိလ်ွင္ ပူပန္စရာမလိုပဲ ေထာက္ပံ႔ေငြအျဖစ္ ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ေလသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုလာမည္႔ ဇြန္လတြင္ စတင္စုပ္ယူေတာ႔မည္ျဖစ္ေသာ ေမ်ာ႔ၾကီးမွ ရရိွေငြအလံုးအရင္းတို႔သည္ ျမန္မာျပည္သူတရပ္လံုးအတြင္
တျပားသားမွာ မရရိွႏိုင္သည္႔ အျပင္ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ၀င္ေငြမွ တ၇ုတ္အစိုးရအား အေၾကြးေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခု အရွည္လ်ွားဆံုးျဖစ္ေသာ ဂစ္ပိုက္လိုင္းအား ျမန္မာျပည္ ရခိုင္ျပည္မွ တရုတ္ျပည္သို႔သြယ္တန္းေသာ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးအား
တရုတ္ဘက္မွ (China National Petroleum Corporation, CNPC)မွာ အေမ၇ိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁ေထာင္၅၀၀ ခန္႔အား အကုန္က်ခံ
တည္ေဆာက္ျပီး ၊ ဂစ္ပိုက္လိုင္းအတြက္ ျဖတ္သန္းရာတြင္ အသံုးျပဳေနရာယူရေသာ ေျမေန၇ာအေဆာက္ဦးပ်က္စီးေစမွဳအားလံုးတို႔အတြက္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ သိန္းခန္႔သာ တရုတ္ဘက္မွာနစ္နာေၾကးအျဖစ္ႏွစ္၅၀စာေလ်ာ္ေၾကးအျဖင္႔ အသံုးျပဳခြင္႔ေပးသည္ကို ေနျပည္ေတာ္ မွ
လိုလိုလားလားခက္ခံခဲ႔ျပီး အခ်ိဳးေနရာမ်ားအား အဓမၼဖယ္၇ွားခိုင္းျပီး သိမ္းပိုက္ အသံုးျပဳခဲ႔သည္ဟုဆိုသည္။

ဂစ္ပိုက္လိုင္း တေလ်ာက္အတြက္ ၃ မိုင္၀န္က်င္ခန္႔ ဂစ္ပိုက္လိုက္လံုျခံဳေရးမ်ား ခ်ထားေရးအတြက္ တရုတ္ျပည္မွာ တရုတ္ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္
 တပ္အင္အား ၅၅၀၀ခန္႔ လာေရာက္ခ်ထားရန္ေတာင္းဆိုမွဳအား ေနျပည္ေတာ္မွာျငင္းပယ္ခဲ႔ျပီး ျမန္မာ႔ တပ္မေတာ္ႏွင္႔ ရဲအပါ၀င္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား
ကိုပါ ေဒသအလိုက္ တင္းၾကပ္စြာ အေစာင္႔မ်ား ခ်ထားႏိုင္ရန္ လက္နက္အျပည္႔စံုအင္အား ၂ေသာင္း ၈ ေထာင္ခန္႔မ်ွ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ျပီး
 တႏွစ္လ်ွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ခန္႔ သံုးစြဲမည္ဟု သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ သဘာ၀ အရင္းျမစ္မ်ား ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာေရးဆိုင္ရာႏွင္႔ စိးပြါးေရးဆိုင္ရာမ်ားအား အေသးစိတ္ေစာင္႔ၾကည္႔ေနေသာ
 ဂါဘီကိုးလင္းစ္(Gabe Collins)၏ တင္ျပခ်က္ စာတမ္းတြင္ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ စာခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာ႔ ကမ္းလြန္ ရခိုင္ေဒသမွ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔
 အရင္းျမစ္အားလံုးကုန္ခန္းသြားေစေသာ အေျခေနထိသို႔ပင္ ရိွေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။

ျမန္မာျပည္မွ တရုတ္ျပည္သို႔ စုပ္ယူ တင္ပို႔မည္ျဖစ္ေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ပမာနသည္တရုတ္ျပည္၏ ယေန႔ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔လြန္းေသာ
 စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ေဒသတြင္းေနထိုင္ေနသူမ်ားအဖို႔ ၂၀ ရာႏုံန္းထိ ဖူလံုမွဳရရိွမည္ဟု ပညာရွင္စာတမ္းအတြက္ ေရးသားေနေသာ
နယူးမန္း(Newman)က တိတိက်က် အညြန္းကိန္းမ်ားျဖင္႔ ေဖၚျပထားသည္။

တရုတ္ျပည္မွ ျမန္႔မာ႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မ်ားအားျပန္လည္သန္႔စင္ ခ်က္လက္ ထုတ္လုပ္မည္႔အလြန္ၾကီးမားေသာ ေရနံခ်က္စက္ရံုႏွင္႔ သဘာ၀
ဓါတ္ေငြ႔သန္႔စင္စက္ရံုၾကီးမ်ားအား ျမန္မာႏွင္႔ထိစပ္လ်ွက္ရိွေသာ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းျမိဳ႔၏ ေျမာက္ဘက္ ၅၅ မိုင္အကြာတြင္တည္ေဆာက္ျပီးစီး
သေလာက္ျဖစ္ေနသည္။
၄င္းစက္ရံုၾကီးမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္လာမည႔္ ကာဗြန္ဒိုင္နွင႔္ ေလထုထဲတြင္ အဆိပ္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ ဓါတုအဆိပ္ေငြ႔မိးခိုးထုမ်ားသည္
ျမန္မာနိုင္ငံေတာင္တန္းေဒသႏွင္႔ မႏၱေလးတိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႔အထိပင္ ေရွာက္၇ွိျပန္႔ႏွံျပီး မိုးအျဖစ္ တဖန္ ျပန္လည္ရြာခ်ပါက
ေဒသခံျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ၈၀ ရာႏုံန္းမွာ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင္႔ အမ်ွ ေရာဂါဆန္းမ်ားခံစားရျပီး လူ႔သက္တန္းမ်ား
တေျဖးေျဖးယုတ္ေလ်ာ႔ တိုေတာင္းလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း (Global Health Watch) ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင္႔ၾကည္႔မွဳ ဆိုင္ရာအဖြဲ႔က ဆိုထားျပန္သည္။

ေဖၚျပပါ သက္ေသခံခ်က္လံုးအား ခ်ံဳၾကည္႔ ရွဳျမင္ပါက ျမန္မာ႔ သယံဇာတတို႔အားတိုင္းတပါးသို႔လက္သိပ္ထိုးကာ ပြင္႔လင္းျမင္သာမွဳ အတိလင္း
မရိွေသာ လက္ရိွအစိုးရ၏ အၾကီးအက်ယ္မွားယြင္းေသာ အျပဳမွဳမ်ားေၾကာင္႔ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေထာက္ကူျပဳဳခံသာစရာမရိွသည္႔ အျပင္
မိမိ တိုင္းျပည္သူ၊ျပည္သားမ်ားအေပၚသို႔ က်ေရာက္လာႏိုင္ေသာ ေဘးဒုကၡ ဆိုးၾကီးမ်ားပါ ေနာက္ဆက္တြဲျပည္သူမ်ားအဖို႔ ခံစားရကာ ယေန႔ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ေမြးဖြားလာမည္ျဖစ္ေသာျပည္သူျပည္သားမ်ားအဖို႔ ေသြးစုပ္ေမ်ာ႔၏ လက္အတြင္း၀ယ္က်ေရာက္ေန
ၾကရျပီးအက္စစ္မိုးေကာင္ကင္ေအာက္တြင္ က်န္းမာ အသက္ရွည္ႏိုင္ရန္ မလြယ္လြန္းလွၾကပါတကား။

ဂိုလ္ရွယ္ေလး
ေက်းဇူးတင္ပါသည္
မတ္လ ၆ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ညေန ရ နာရီ ၃၁ မိနစ္တြင္ ေရးသားသည္။
မွတ္ခ်က္ ။ တင္ျပခဲ႔ေသာ တရုတ္ ျမန္မာ ဂစ္ပိုက္လိုင္းသည္ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာ ပညာရွင္မ်ားတင္ျပထားေသာ စာတမ္းမ်ားအား သိသာထင္
သာႏိုင္ေသာ အခ်က္လက္မ်ားအား အက်ဥ္းခ်ံဳးတင္ျပထားျပီး ဂစ္ပိုက္လိုင္းႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ျပသနာမ်ားႏွင္႔ က်န္ရိွေနေသာ လူ႔ အခြင္႔ေရး
 ခ်ိဳးေဖါက္မွဳႏွင္႔ သိန္းစိန္တို႔ ေရရွည္ဖန္တီးထားသည္႔ ဘင္ဂါလီ ႏွင္ ႔ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ လက္ရိွအေျခေနမွန္မ်ားအား မွတ္တမ္းမ်ားခိုင္လံုစြာျဖင္႔ တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


NLD-LA အမည္နဲ့ ေရရွည္ မသြားသင့္ေျကာင္း ေဒၚစုေျပာ
NLD-LA ေရွ့ အနာဂတ္နဲ့ ပတ္သက္ျပီး အဖြဲ့ဝင္ေတြ အျကား ျပန္ျပီး ေဆြးေနြးျကမယ္အမ်ိုးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ့ခ်ုပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုျကည္ နဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံကို ေရာက္ရွိ ေနတဲ့ အမ်ိုးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ့ခ်ုပ္ (လြတ္ေျမာက္ နယ္ေျမ) NLD - LA ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ့တို့ တနလၤာေန့က ေတြ့ဆံု ေဆြးေနြးခဲ့ ပါတယ္။ဒီေတြ့ဆံု ေဆြးေနြးပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က NLD-LA ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ့ ေရရွည္ မသြားသင့္ ေတာ့ဘူးလို့ ေဆြးေနြး ခဲ့ေျကာင္း NLD-LA ဂ်ပန္ ဌာနခြဲရဲ့ ဥကၠဌ ဦးသန့္စင္ဦးက ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။ဒီအတြက္ NLD-LA ေရွ့ အနာဂတ္ နဲ့ ပတ္သက္ျပီး အဖြဲ့ဝင္ေတြ အျကား ျပန္ျပီး ေဆြးေနြး ရဦးမွာ ျဖစ္တယ္လို့ ဦးသန့္စင္ဦးက ေျပာပါတယ္။အခုလာမယ့္ ၉ ရက္ေန့ က်င္းပမယ့္ NLD နိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ညီလာခံကိုလည္း NLD-LA ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ့ဟာ ေလ့လာသူ အျဖစ္နဲ့ တက္ေရာက္မွာ ျဖစ္တယ္ လို့ ဆိုပါတယ္။NLD-LA နဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ေတြ့ဆံု မႈဟာ ဒါ ပထမဆံုး အျကိမ္ ျဖစ္တယ္လို့လည္း သိရပါတယ္။-ဘီဘီစီ

"ထြက္ေပၚေနေသာ အြန္လိုင္းေပၚကသတင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒါရုိက္တာၾကည္ျဖဴရွင္ ရွင္းလင္း"

Popular Journal's photo.
"ထြက္ေပၚေနေသာ အြန္လိုင္းေပၚကသတင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒါရုိက္တာၾကည္ျဖဴရွင္ ရွင္းလင္း"

''ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ တက္ေနတဲ့ သတင္းေတြမွာဆုိ ကြၽန္မအေနနဲ႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ အစည္းအေဝးလုပ္တယ္။ ေနာက္ အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ဆန္႔က်င္တဲ့အဖြဲ႕ေတြနဲ႔အခ်ိတ္အဆက္လုပ္တဲ့သတင္းေတြ တက္လာ တယ္ဆိုၿပီး ကြၽန္မကို ျပန္ ေျပာျပၾက တယ္။ပထမေတာ့ ကြၽန္မအေနနဲ႔ မေျဖ ရွင္းဘူးလို႔ စဥ္းစားတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္လည္း မဟုတ္ဘူး ေလ။ေနာက္ လက္ရွိ ကြၽန္မတို႔ ပါတီ မွာရွိေနတဲ့ လူႀကီးေတြကအစ အေမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တိုင္ကလည္း ဒါမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိတယ္။ေျပာရရင္ ကြၽန္မက အႏုပညာ သမားပါ။အေမစုက ကြၽန္မကို ေျပာခဲ့ တယ္။ လူဆိုတာ တိုင္းျပည္ အတြက္ ျပည္သူအတြက္ အပင္ပန္းခံသင့္ရင္ ခံရတယ္။ တိုင္းျပည္အတြက္ ျပည္သူ အတြက္ ကိုယ္လုပ္ႏိုင္သေလာက္ အတိုင္း အတာအထိ လုပ္သင့္တယ္ လို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္မ အေနနဲ႔ ပါတီထဲဝင္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္မ အေနနဲ႔လည္း အေကာင္းဆုံးျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ ပါတီထဲ ဝင္ ကတည္းက ကြၽန္မရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ က ဒါငါပရဟိတအလုပ္လုပ္တာပဲ၊'' လို႔ ေဖ့စ္ ဘုတ္မွာျပန္႔ေနတဲ့သတင္းေတြနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္ အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ဥကၠ႒ ဒါ႐ိုက္တာ ၾကည္ျဖဴသွ်င္ကေျဖရွင္းလာပါတယ္။


''ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ တက္ေနတဲ့ သတင္းေတြမွာဆုိ ကြၽန္မအေနနဲ႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ အစည္းအေဝးလုပ္တယ္။ ေနာက္ အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ဆန္႔က်င္တဲ့အဖြဲ႕ေတြနဲ႔အခ်ိတ္အဆက္လုပ္တဲ့သတင္းေတြ တက္လာ တယ္ဆိုၿပီး ကြၽန္မကို ျပန္ ေျပာျပၾက တယ္။ပထမေတာ့ ကြၽန္မအေနနဲ႔ မေျဖ ရွင္းဘူးလို႔ စဥ္းစားတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္လည္း မဟုတ္ဘူး ေလ။ေနာက္ လက္ရွိ ကြၽန္မတို႔ ပါတီ မွာရွိေနတဲ့ လူႀကီးေတြကအစ အေမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တိုင္ကလည္း ဒါမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိတယ္။ေျပာရရင္ ကြၽန္မက အႏုပညာ သမားပါ။အေမစုက ကြၽန္မကို ေျပာခဲ့ တယ္။ လူဆိုတာ တိုင္းျပည္ အတြက္ ျပည္သူအတြက္ အပင္ပန္းခံသင့္ရင္ ခံရတယ္။ တိုင္းျပည္အတြက္ ျပည္သူ အတြက္ ကိုယ္လုပ္ႏိုင္သေလာက္ အတိုင္း အတာအထိ လုပ္သင့္တယ္ လို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္မ အေနနဲ႔ ပါတီထဲဝင္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္မ အေနနဲ႔လည္း အေကာင္းဆုံးျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ ပါတီထဲ ဝင္ ကတည္းက ကြၽန္မရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ က ဒါငါပရဟိတအလုပ္လုပ္တာပဲ၊'' လို႔ ေဖ့စ္ ဘုတ္မွာျပန္႔ေနတဲ့သတင္းေတြနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္ အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ဥကၠ႒ ဒါ႐ိုက္တာ ၾကည္ျဖဴသွ်င္ကေျဖရွင္းလာပါတယ္။

သတိ ယာဥ္မတိုက္ရ(ယာဥ္တိုက္မႈ ကင္းမဲ့ဇုန္)

FB ကားပြဲစားတန္း

ကိုမင္းကိုႏိုင္နဲ႔ ကိုကိုႀကီး ဦးေဆာင္တဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ တီးတိန္ျမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိDVB TV News

Mar 7, 2013 7:32am
ကိုမင္းကိုႏိုင္နဲ႔ ကိုကိုႀကီး ဦးေဆာင္တဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းခရီးစဥ္ဟာ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔မနက္မွာေတာ့ ကေလးျမိဳ႕ကေန မနက္ ၉နာရီက ထြက္ခြာလာခဲ့ျပီး ေန႔လည္ ၃ နာရီမွာ တီးတိန္ျမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တီးတိန္ျမိဳ႕မွာေတာ့ ေန႔လည္ ၃နာရီမွာ CCJ Hall မွာ ကုိမင္းကုိနိင္ ကုိကုိၾကီး တုိ႔က လူထုနဲ႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေျပာၾကခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာေတာ့ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စည္းစည္းလုံးလုံးရွိဖုိ႔ နဲ႔ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ လူငယ္တုိင္းရင္းသားေတြ အားလုံး စည္းလုံးစြာနဲ႔ နိင္ငံေတာ္ကုိ ေကာင္းေအာင္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားသြားဖုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
(ရိုုက္ကူး - စူပါ)

ဒီကေန႔ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕ ကုိ ညေန ၂ နာရီ ေလာက္က ေရာက္တယ္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေတြ က တီးတိန္ ကုိ ေရာက္ေရာက္ ျခင္း ခ်င္းရုိးရာ ၀တ္စုံကုိ တန္းဆင္ တယ္။ ေနာက္ ရုိးရာ ေခါင္ရည္ နဲ႕ ဧည့္ခံတယ္.......Chindwinkoko

၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ အသံုးစားရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၄ဝဝ ရရွိ*******************************

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အသံုးစားရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ေလးရာ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ AFP သတင္းကေဖၚျပပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ေသာၾကာေန႔က အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ စစ္တပ္အသံုးစားရိတ္ပမာဏဟာ မႏွစ္ကထက္ ေဒၚလာသန္းတစ္ရာေလာက္ ေလ်ာ့နည္းေပမယ့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ခ်ည့္နဲ႔ေနတဲ့ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး အသံုးစားရိတ္ေတြထက္ေတာ့ သိသိသာသာ ပိုၿပီးမ်ားေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ စစ္တပ္ဟာ စြမ္းအင္က႑ကေနလည္း အျမတ္အစြန္းႀကီးႀကီးမားမား ရရွိေနတယ္လို႔ ေလ့လာသူေတြက ဆိုပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ကာလအတြင္း တိုင္းျပည္ရဲ႕အသံုးစားရိတ္ ဘတ္ဂ်က္စာရင္းကို လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ေလ့မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ ့၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစလို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အသံုးစားရိတ္ ဘတ္ဂ်က္္ပမာဏ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၁၉ ဘီလ်ံခြဲအေပၚ သံုးသပ္စစ္ေဆးႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

စစ္တပ္ဟာ သူရတဲ့အသံုးစားရိတ္ ေဒၚလာ သန္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ထဲက သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို စစ္ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ လက္နက္ေတြ ဝယ္ယူလိမ့္မယ္လို႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ RNDP လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာပါတယ္။ အဲဒီပမာဏဟာ က်န္တဲ့ဝန္ႀကီးဌာနအားလံုး အသံုးစားရိတ္ရဲ႕ ၂ဝ ရာႏႈန္းေလာက္ရွိပါတယ္။
ကုလသမဂၢရဲ႕ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရးအသံုးစားရိတ္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ ၁.၈ ရာနႈန္းရွိၿပီး လူတစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ႏွစ္ ၇ ေဒၚလာသာ သံုးစြဲတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အထိမခံတဲ့ စစ္တပ္အသံုးစားရိတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္သူကမွ ေစာဒကတက္ၾကမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ အမည္မေဖၚလိုသူ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးက ေျပာေၾကာင္း AFP က ေဖၚျပပါတယ္။

(http://kawkanyaw.blogspot.com/)

လိပ္ခြံေတာင္နွင့္ အင္ၾကင္းေတာင္(၂)လုံးအားေဒသခံလယ္သမားမ်ားျပန္လည္သိမ္းယူဦးပုိင္ကုမၸဏီမွေၾကးနီစီမံကိန္းအတြက္သိမ္းပုိက္ထားေသာေတာင္(၃၃)လုံးအနက္မွလိပ္ခြံေတာင္နွင့္
အင္ၾကင္းေတာင္(၂)လုံးအားေဒသခံလယ္သမားမ်ားျပန္လည္သိမ္းယူလုိက္ျပီ
၇-၃-၂၀၁၃ ည၇နာရီ


ဦးပုိင္ကုမၸဏီ၏ေၾကးနီထုတ္လုပ္ေရးျမင္ကြင္း၇-၃-၂၀၁၃

လက္ပန္ေတာင္းေတာင္တုံရြာသပိတ္စခန္းအားလုံထိန္းမ်ားဝင္ေရာက္အၾကမ္းဖက္ျဖဳိခြဲမည္ဟုသတင္းမ်ား
ထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္လယ္သမားမ်ားစုေဝးကာကြယ္ရန္ေရာက္ရွိလာစဥ္(၆-၃-၂၀၁၃)ည ၁၁နာရီ

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သာေအး သား၏သူငယ္ခ်င္းဆိုသူက အဘြားအိုအား ရိုက္ႏွက္


၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သာေအး သား၏သူငယ္ခ်င္းဆိုသူက အဘြားအိုအား ရိုက္ႏွက္


ေနအိမ္သို႔လာေရာက္တည္းခိုေသာ ဧည့္သည္မွ အိမ္ရွင္ျဖစ္သူ အဘြားအိုတစ္ဦးအား ရိုက္ႏွက္ၿပီး အိမ္ရွိပရိေဘာဂမ်ားအား ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု မံုရြာၿမိဳ႕၊ ေကြ႕ႀကီးရပ္ကြက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ မႏၱေလးတိုင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနမွ အစိုးရဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ေအာင္စိုးထြန္း(ဘ)ဦးတင္ျမင့္ အသက္(၄၁) သည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လ(၆)ရက္ ည(၁၁)နာရီခန္႔တြင္ မံုရြာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ေကြ႕ႀကီးရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္ေနေသာ သူ၏သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ မစံပယ္အား မိမိလာေရာက္တည္းခိုလိုပါသည္ဟု ခြင့္ေတာင္းခဲ့သည္။ မစံပယ္ (အသက္ ၄၁) ၏ ေယာက်ာ္းျဖစ္သူမွာ ခရီးထြက္ေနသျဖင့္ မစံပယ္သည္ မိမိ၏မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚညႊန္႔ရင္ (အသက္ ၈၁)ႏွင့္အတူ မိမိ၏ သားသမီး သံုးဦးႏွင့္တကြ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ေအာင္စိုးထြန္းသည္ ေနအိမ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ အသင့္ယူေဆာင္လာခဲ့ေသာ Dam 5 အရက္ပုလင္းျဖင့္ အရက္ေသာက္ကာ အနားယူေနခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါ ေအာင္စိုးထြန္းသည္ မစံပယ္ ေခ်ာင္းဆိုးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိၿပီး ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္လိုပါက အရက္အနည္းငယ္ ေသာက္ၾကည့္သင့္ေၾကာင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မစံပယ္သည္ ေအာင္စိုးထြန္းတိုက္ေသာ အရက္ကုိ ႏွစ္ပက္မွ် ေသာက္ၿပီးေနာက္ ေနအိမ္၏ ေအာက္ထပ္ရွိ အခန္းတြင္ အိပ္ရာ၀င္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ အိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္တြင္ အခန္းတံခါးကို အတြင္းမွ ေသာ့ခတ္၍ အိပ္စက္ခဲ့သည္။ ေနအိမ္၏ေအာက္ထပ္တြင္ မစံပယ္ႏွင့္အတူ မစံပယ္၏မိခင္၊ မစံပယ္၏သားသမီးမ်ား အိပ္စက္ေနၾကသည္ဟုဆိုသည္။ ည (၁)နာရီခန္႔တြင္ ေနအိပ္အေပၚထပ္တြင္ တည္းခိုေနထိုင္သူ ေအာင္စိုးထြန္းသည္ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ အေပၚထပ္မွေအာက္ထပ္ဆင္းလိုက္၊ ေအာက္ထပ္မွ အေပၚထပ္သို႔တက္လိုက္ျဖင့္ ဂဏွာမၿငိမ္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ထိုသည္ကုိ အဘြားအိုျဖစ္သူ ေဒၚညႊန္႔ရင္မွ ေတြ႕ရွိၿပီး နင္ဘာျဖစ္ေနတာလဲဟု ေျပာဆိုေငါက္ငမ္းရာမွ ဒီအဘြားႀကီး အေတာ္လွ်ာရွည္တာပဲဟု ေအာ္ဟစ္ကာ အနီးမွ သနပ္ခါးတံုးျဖင့္ အဘြားအို၏ေခါင္းကို ရိုက္ႏွက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အိမ္အတြင္းရွိ ပရိေဘာဂမ်ားကိုလည္း တြန္းထိုး ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အသံဗလံမ်ားစြာျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ေနခ်ိန္တြင္ ရပ္ကြက္အတြင္းမွာ လူမ်ားမွ မစံပယ္တို႔၏ ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကသည္။ ထိုသည္ကို ေအာင္စိုးထြန္းမွ ေတြ႕ျမင္ၿပီးေနာက္ ၀င္းထရံမွ ႏွစ္တစ္လက္မ အသားေခ်ာင္းကို ဆြဲခ်ိဳးၿပီး "ငါ့နားကပ္ရဲတဲ့ေကာင္ ကပ္ၾကည့္စမ္း၊ ငါ့မ်ားဘာမွတ္ေနလဲ၊ သာေအး သားရဲ႕သူငယ္ခ်င္းကြ၊ အကုန္ဒုကၡေရာက္သြားမယ္၊ၾကားလား" ဟု ေျပာဆိုႀကိမ္းေမာင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ မနက္(၄)နာရီခန္႔တြင္မွာ မံုရြာ အမွတ္(၁)ရဲစခန္းမွ ရဲမ်ားေရာက္ရွိလာၿပီး တရားခံေအာင္စိုးထြန္းအား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၾကသည္။ ယခုအခါ မံုရြာအမွတ္(၁)ရဲစခန္းတြင္ တရားခံေအာင္စိုးထြန္းအား ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၂၅/၄၂၇/၂၉၄ ျဖင့္ မစံပယ္မွ တရားလိုျပဳလုပ္ကာ အမႈဖြင့္တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


ThanLarWaddy Times
ေနအိမ္သို႔လာေရာက္တည္းခိုေသာ ဧည့္သည္မွ အိမ္ရွင္ျဖစ္သူ အဘြားအိုတစ္ဦးအား ရိုက္ႏွက္ၿပီး အိမ္ရွိပရိေဘာဂမ်ားအား ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု မံုရြာၿမိဳ႕၊ ေကြ႕ႀကီးရပ္ကြက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ မႏၱေလးတိုင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနမွ အစိုးရဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ေအာင္စိုးထြန္း(ဘ)ဦးတင္ျမင့္ အသက္(၄၁) သည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လ(၆)ရက္ ည(၁၁)နာရီခန္႔တြင္ မံုရြာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ေကြ႕ႀကီးရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္ေနေသာ သူ၏သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ မစံပယ္အား မိမိလာေရာက္တည္းခိုလိုပါသည္ဟု ခြင့္ေတာင္းခဲ့သည္။ မစံပယ္ (အသက္ ၄၁) ၏ ေယာက်ာ္းျဖစ္သူမွာ ခရီးထြက္ေနသျဖင့္ မစံပယ္သည္ မိမိ၏မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚညႊန္႔ရင္ (အသက္ ၈၁)ႏွင့္အတူ မိမိ၏ သားသမီး သံုးဦးႏွင့္တကြ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ေအာင္စိုးထြန္းသည္ ေနအိမ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ အသင့္ယူေဆာင္လာခဲ့ေသာ Dam 5 အရက္ပုလင္းျဖင့္ အရက္ေသာက္ကာ အနားယူေနခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါ ေအာင္စိုးထြန္းသည္ မစံပယ္ ေခ်ာင္းဆိုးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိၿပီး ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္လိုပါက အရက္အနည္းငယ္ ေသာက္ၾကည့္သင့္ေၾကာင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မစံပယ္သည္ ေအာင္စိုးထြန္းတိုက္ေသာ အရက္ကုိ ႏွစ္ပက္မွ် ေသာက္ၿပီးေနာက္ ေနအိမ္၏ ေအာက္ထပ္ရွိ အခန္းတြင္ အိပ္ရာ၀င္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ အိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္တြင္ အခန္းတံခါးကို အတြင္းမွ ေသာ့ခတ္၍ အိပ္စက္ခဲ့သည္။ ေနအိမ္၏ေအာက္ထပ္တြင္ မစံပယ္ႏွင့္အတူ မစံပယ္၏မိခင္၊ မစံပယ္၏သားသမီးမ်ား အိပ္စက္ေနၾကသည္ဟုဆိုသည္။ ည (၁)နာရီခန္႔တြင္ ေနအိပ္အေပၚထပ္တြင္ တည္းခိုေနထိုင္သူ ေအာင္စိုးထြန္းသည္ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ အေပၚထပ္မွေအာက္ထပ္ဆင္းလိုက္၊ ေအာက္ထပ္မွ အေပၚထပ္သို႔တက္လိုက္ျဖင့္ ဂဏွာမၿငိမ္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ထိုသည္ကုိ အဘြားအိုျဖစ္သူ ေဒၚညႊန္႔ရင္မွ ေတြ႕ရွိၿပီး နင္ဘာျဖစ္ေနတာလဲဟု ေျပာဆိုေငါက္ငမ္းရာမွ ဒီအဘြားႀကီး အေတာ္လွ်ာရွည္တာပဲဟု ေအာ္ဟစ္ကာ အနီးမွ သနပ္ခါးတံုးျဖင့္ အဘြားအို၏ေခါင္းကို ရိုက္ႏွက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အိမ္အတြင္းရွိ ပရိေဘာဂမ်ားကိုလည္း တြန္းထိုး ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အသံဗလံမ်ားစြာျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ေနခ်ိန္တြင္ ရပ္ကြက္အတြင္းမွာ လူမ်ားမွ မစံပယ္တို႔၏ ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကသည္။ ထိုသည္ကို ေအာင္စိုးထြန္းမွ ေတြ႕ျမင္ၿပီးေနာက္ ၀င္းထရံမွ ႏွစ္တစ္လက္မ အသားေခ်ာင္းကို ဆြဲခ်ိဳးၿပီး "ငါ့နားကပ္ရဲတဲ့ေကာင္ ကပ္ၾကည့္စမ္း၊ ငါ့မ်ားဘာမွတ္ေနလဲ၊ သာေအး သားရဲ႕သူငယ္ခ်င္းကြ၊ အကုန္ဒုကၡေရာက္သြားမယ္၊ၾကားလား" ဟု ေျပာဆိုႀကိမ္းေမာင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ မနက္(၄)နာရီခန္႔တြင္မွာ မံုရြာ အမွတ္(၁)ရဲစခန္းမွ ရဲမ်ားေရာက္ရွိလာၿပီး တရားခံေအာင္စိုးထြန္းအား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၾကသည္။ ယခုအခါ မံုရြာအမွတ္(၁)ရဲစခန္းတြင္ တရားခံေအာင္စိုးထြန္းအား ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၂၅/၄၂၇/၂၉၄ ျဖင့္ မစံပယ္မွ တရားလိုျပဳလုပ္ကာ အမႈဖြင့္တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


ThanLarWaddy Times

အိုစမာဘင္လာဒင္ရဲ ့သမက္ကိုဖမ္းမိျပီ

Burma-Newselite's photo.
အိုစမာဘင္လာဒင္ရဲ ့သမက္ကိုဖမ္းမိျပီ
**********
Al-Qaida အယ္လကိုင္ဒါး အၾကမ္းဖက္အဖြဲ ့ရဲ ့ေျပာခြင့္ရ 
အိုစမာဘင္လာဒင္ရဲ ့သမက္ျဖစ္သူ Sulaiman Abu Ghaithကို 
ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံမွာဖမ္းဆီးရမိခဲ ့တယ္လို ့ အေမရိကန္ျပည္ထဲေရးဌာနက ဒီကေန ့အတညိျပဳလိုက္ပါတယ္။

သူ႔ကုိ အၾကမ္းဖက္အမွဳေတြနဲ ့ပတ္သက္ျပီး တရားစီရင္ဖို ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ျမိဳ ့ကို ေခၚလာတယ္လို ့
သိရပါတယ္။

သူ့ကို အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ ့စီအိုင္ေအ၊ အက္ဖ္ဘီအိုင္ နဲ ့
ေဂ်ာ္ဒန္ေထာက္လွမ္းေရးေတြက ပူးေပါင္းဖမ္းဆီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
H
ကိုးကား NBC ရုပ္သံသတင္းမ်ား
http://worldnews.nbcnews.com/_news/2013/03/07/17224861-al-qaida-spokesman-and-bin-laden-son-in-law-captured-in-jordan-in-us-custody?lite
 ဓာတ္ပုံ သားမက္ျဖစ္သူနဲ ့အတူေတြ ့ရတဲ ့အိုစမာဘင္လာဒင္


**********
Al-Qaida အယ္လကိုင္ဒါး အၾကမ္းဖက္အဖြဲ ့ရဲ ့ေျပာခြင့္ရ
အိုစမာဘင္လာဒင္ရဲ ့သမက္ျဖစ္သူ Sulaiman Abu Ghaithကို
ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံမွာဖမ္းဆီးရမိခဲ ့တယ္လို ့ အေမရိကန္ျပည္ထဲေရးဌာနက ဒီကေန ့အတညိျပဳလိုက္ပါတယ္။

သူ႔ကုိ အၾကမ္းဖက္အမွဳေတြနဲ ့ပတ္သက္ျပီး တရားစီရင္ဖို ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ျမိဳ ့ကို ေခၚလာတယ္လို ့
သိရပါတယ္။

သူ့ကို အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ ့စီအိုင္ေအ၊ အက္ဖ္ဘီအိုင္ နဲ ့
ေဂ်ာ္ဒန္ေထာက္လွမ္းေရးေတြက ပူးေပါင္းဖမ္းဆီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္
H
ကိုးကား NBC ရုပ္သံသတင္းမ်ား
http://worldnews.nbcnews.com/_news/2013/03/07/17224861-al-qaida-spokesman-and-bin-laden-son-in-law-captured-in-jordan-in-us-custody?lite
ဓာတ္ပုံ သားမက္ျဖစ္သူနဲ ့အတူေတြ ့ရတဲ ့အိုစမာဘင္လာဒင္

ပံုႏိွပ္ျခင္းနဲ႔ ထုတ္ေ၀ျခင္း ဥပေဒမူၾကမ္း လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္း


RFA Burmese


သတင္းမီဒီယာ ပုံႏွိပ္ျခင္းနဲ႔ ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က မတ္လ ၇ ရက္ ဒီကေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ အဆိုတင္သြင္းလိုက္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းတဲ့ ပံုနိွပ္ျခင္းနဲ႔ ထုတ္ေ၀ျခင္း ဥပေဒမူၾကမ္းဟာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသား ထုတ္ေ၀ခြင့္ကို ကန္႔သတ္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း မဟုတ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အခုလို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ယခုေရးဆြဲတင္ျပတဲ့ ပံုနိွပ္ျခင္းနဲ႔ ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒဟာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားထုတ္ေဝခြင့္တို႔ကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း လံုးဝမရွိေစပဲ ပံုႏွိပ္သူ၊ ထုတ္ေဝသူနဲ႔ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား အားလံုးအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈနဲ႔ လုပ္ငန္းလြယ္ကူ အဆင္ေျပေစမႈတို႔ကို အဓိကထားၿပီး အနာဂတ္ကာလ စာေပအဆိပ္အေတာက္ကင္းစင္စြာ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နဲ႔ ေရးသားထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္ခံစဥ္းစားေပးႏိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာ အဆိုတင္သြင္းအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ”

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မယ့္ အပုိဒ္၊ အပုိဒ္ခြဲေတြကိုေတာ့ လာမယ့္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား စာရင္းေပးသြင္းရမယ့္အေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဒီဥပေဒၾကမ္းကို သေဘာမတူေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာမ်ားအဖြဲ႕က မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံ သတင္းစာဆရာမ်ားအဖဲြ႕က ဆရာေမာင္၀ံသက ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပသင့္တယ္လို႔ ယူဆေၾကာင္း အခုလိုေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ သေဘာဆႏၵကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သတင္းမီဒီယာ ေလာကသားေတြ ေျပေျပလည္လည္ နဲ႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြး၊ ေထာက္ျပစရာရွိတာေတြ ေထာက္ျပ၊ ျဖဳတ္ပယ္သင့္တာေတြ ျဖဳတ္ပယ္၊ ျပင္သင့္တာေတြ ျပင္ဆင္ဖို႔၊ ျဖည့္စြက္သင့္တာေတြ ျဖည့္စြက္ဖို႔ ဒီလိုဆႏၵေတြေပးၿပီးေတာ့မွ အဲဒါကို လႊတ္ေတာ္ကို ေရာက္ေစခ်င္တယ္၊ ဒါမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးေတြလည္း ေက်ေက်နပ္နပ္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ႔ ဒီလိုေလ့လာႏိုင္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ယူဆပါတယ္”

ဒီကေန႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ လႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုတင္သြင္းတဲ့ ပံုနိွပ္ျခင္းနဲ႔ ထုတ္ေ၀ျခင္း ဥပေဒၾကမ္းဟာ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ရေတာင့္ရခဲ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမီဒီယာ အဖဲြ႕အစည္းေတြက ေ၀ဖန္ေနၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေတြက သူတို႔ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တင္ျပခ်က္ကို သတင္းမီဒီယာအသီးသီးက စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုးၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပသြားဖို႔ စီစဥ္ေနၾကပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပါတီမွတ္ပုံတင္ဖုိ႔ ခက္ခဲစြာ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိRFA Burmese


ပါတီမွတ္ပုံတင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၂ဝ၁ဝ နဲ႔ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ေတြမွာ ခ်မွတ္ခဲ့ရတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂ ခုဟာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြက္ အခက္အခဲဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ NLD ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က RFA ကုိ ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

" ၂၀၁၀ တုန္းက ပါတီကုိ ျပန္ၿပီးေတာ့ မွတ္ပုံတင္မလား ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မလား၊ မဝင္ဘူးလား ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္က အင္မတန္မွ ခက္ခဲတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပဲ၊ ဒါကၽြန္မတို႔ စြန္႔စားၿပီးေတာ့ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရတာပဲ၊ ေနာက္တစ္ခါျပန္ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီကုိ ျပန္ၿပီးေတာ့ မွတ္ပုံတင္မလား အေျခအေနေျပာင္းလာတာနဲ႔အမွ် ကၽြန္မတုိ႔က ျပန္ေျပာင္းၿပီးေတာ့ မွတ္ပုံတင္မလား ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မလားဆုိတာလည္း ခက္ခဲတဲ့ ကိစၥပဲ"

လာမယ့္ ေသာၾကာေန႔မွာ ပထမအႀကိမ္ျပည္လုံးကၽြတ္ ညီလာခံ က်င္းပမယ့္ NLD ပါတီအေနနဲ႔ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ပါတီကုိ စတင္ တည္ေထာင္ခ်ိန္ကေန အခုအထိ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ထဲမွာ ဘယ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေတြဟာ အခက္အခဲဆုံးပါလဲလုိ႔ RFA က ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က အခုလုိ ေျဖၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ေမလက စစ္ကုိင္းတုိင္း ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ က်ည္ရြာမွာ သူမလုိက္ပါတဲ့ NLD စည္းရုံးေရး ယာဥ္တန္းကုိ လက္နက္ကုိင္ လူရမ္းကားေတြက ေစာင့္ဆုိင္းတုိက္ခုိက္ခဲ့လုိ႔ လူအမ်ားအျပား ေသေၾက ဒဏ္ရာရခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မွဳနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာမွာေတာ့ ပါတီဝင္ေတြ ေသဆုံးရမွဳနဲ႔ တရား ဥပေဒစုိးမုိးမွဳ ကင္းမဲ့ခဲ့တာေတြ အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေပမယ့္ မိမိကုိယ္ ရန္ရွာခဲ့မွဳ တခုအျဖစ္ အမ်က္ေဒါသ အာဃာတ မရွိပါဖူးလုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆုိပါတယ္။

" ဆုံးပါးသြားတဲ့ သူေတြအတြက္ စိတ္မေကာင္းဘူး၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရတဲ့သူေတြအတြက္ စိတ္မေကာင္းဘူး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးမရွိခဲ့တာ အတြက္စိတ္မေကာင္းဘူး၊ ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ စိတ္ထဲမွာ ဘာမွမရွိပါဘူး၊ ကၽြန္မကုိ လုပ္ခဲ့ေလျခင္းဆုိတဲ့ စိတ္လဲမရွိပါဘူး"

ကေမၻာဇဘဏ္မွာ ၅၀၀၀ တန္အတုအား က်ပ္ ၂၅၀၀ ျဖင့္ လဲလွယ္ႏိုင္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္'s photo.

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္သည့္က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္မ်ား ႐ြက္ေရမည္မၽွ ရွိသည္၊ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္အတုမ်ား ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္အသီးသီးတြင္ လည္ပတ္မႈရွိေနပါက မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မည္ႏွင့္ စပ္လ်ည္းသည့္ေမးခြန္း	အား မိုးေမာက္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဇာ္ထြန္း က ေမးျမန္းရာ 

“၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္ဦးလြင္ဘဏ္မွ  ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ အင္းဝဘဏ္မွေငြထုတ္ၿပီး ကေမၻာဇဘဏ္သို႔ ေငြလြဲရာ တြင္ ကေမၻာဇဘဏ္မွ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္႐ြက္ကို ဆြဲထုတ္လာကာ
ေျပာၾကား လာျပီး ၎ ၅၀၀၀ တန္အတုအား က်ပ္ ၂၅၀၀ ျဖင့္ လဲလွယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပင္ ေျပာလာပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္ ၎သည္ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သျဖင့္ ၎က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္အတုအား ျပန္ယူလာၿပီး အင္းဝဘဏ္တြင္ ၅၀၀၀ တန္အတုကို ျပန္လဲေသာ္လည္း အင္းဝဘဏ္က လည္း ျပန္လဲမေပးေသာေၾကာင့္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ တင္မည္ ဟုေျပာၾကားမွသာ ၅၀၀၀ တန္ကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လဲေပးပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။”

     ၎ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္သံုသပ္မိသည္မွာ ျပည္တြင္ရွိ ဘဏ္မ်ား၌ပင္ ၅၀၀၀ တန္အတုမ်ား လည္ပတ္ေနၿပီးလား ဆိုသည္ကိုပင္ စဥ္းစားမိပါသည္။ ဤကိစၥမ်ားအမွန္တကယ္ ျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုပါ က ျပည္သူေတြ မွာေရာ ဘယ္ေလာက္ထိ ျဖစ္ေနၿပီးလဲ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို ၅၀၀၀ တန္အတု ေရာက္လာၿပီး တျခားေနရာမွာ သြားသုံးလို႔ရႏိုင္ပါက မိမိတို႔ အေနျဖင့္ အစစ္ဟုသာ ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း ယူဆမိပါတယ္။ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ဆိုလွ်င္ က်ပ္ေငြအတုကို ေတြ႕ရွိပါက ကိုင္ေဆာင္ လာသူကို စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ က်ပ္ေငြကို Marker လုပ္ျခင္း၊ ဆုတ္ၿဖဲျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္ ဟု သိရွိရပါသည္။ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္အတုကို ၂၅၀၀ နဲ႔လဲမယ္ဆိုေတာ့ ဒါဟာမျဖစ္သင္‌့ဘူးလို႔ ယုံၾကည္တဲ့အတြက္ စိတ္ထဲမွာ ကသိကေအာင့္ျဖစ္မိပါသည္။ 

     လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေ႐ႊဆိုင္တစ့္မွ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္အတုကို ၂၈ ႐ြက္ဖမ္းမိၿပီး ၎ကိစၥကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ မံစီၿမိဳ႕နယ္ သစ္ခိုးထုတ္တဲ့ေနရာကေန ရရွိလာေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ၎က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္အစစ္မ်ား ကိုပင္ ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ တျခားကိစၥပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ယူရမွာကို အင္မတန္မွ ေၾကာက္႐ြံ ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ေအာက္ပါေမးခြန္းသုံးခုအား ေျဖၾကားေပးႏိုင္ပါရန္
ေမးျမန္းအပ္ပါသည္။

 (၁) ယခုေန႔ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္လုပ္သည့္ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္မ်ား ႐ြက္ေရမည္မၽွရွိသည္ကို သိရွိလိုပါသည္။ 

(၂)	က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္အတုမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိက ဘဏ္အသီးသီးတြင္ လည္ပတ္မႈ ရွိေနႏိုင္ပါ သလား။ 

(၃)	အကယ္၍ အဆိုပါ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္အတုမ်ား လွည္ပတ္ေနပါက မည္ကဲ့သို႔ အစီအစဥ္ ရွိပါသနည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္သည့္က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္မ်ား ႐ြက္ေရမည္မၽွ ရွိသည္၊ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္အတုမ်ား ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္အသီးသီးတြင္ လည္ပတ္မႈရွိေနပါက မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မည္ႏွင့္ စပ္လ်ည္းသည့္ေမးခြန္း အား မိုးေမာက္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဇာ္ထြန္း က ေမးျမန္းရာ

“၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္ဦးလြင္ဘဏ္မွ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ အင္းဝဘဏ္မွေငြထုတ္ၿပီး ကေမၻာဇဘဏ္သို႔ ေငြလြဲရာ တြင္ ကေမၻာဇဘဏ္မွ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္႐ြက္ကို ဆြဲထုတ္လာကာ
ေျပာၾကား လာျပီး ၎ ၅၀၀၀ တန္အတုအား က်ပ္ ၂၅၀၀ ျဖင့္ လဲလွယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပင္ ေျပာလာပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္ ၎သည္ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သျဖင့္ ၎က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္အတုအား ျပန္ယူလာၿပီး အင္းဝဘဏ္တြင္ ၅၀၀၀ တန္အတုကို ျပန္လဲေသာ္လည္း အင္းဝဘဏ္က လည္း ျပန္လဲမေပးေသာေၾကာင့္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ တင္မည္ ဟုေျပာၾကားမွသာ ၅၀၀၀ တန္ကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လဲေပးပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။”

၎ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္သံုသပ္မိသည္မွာ ျပည္တြင္ရွိ ဘဏ္မ်ား၌ပင္ ၅၀၀၀ တန္အတုမ်ား လည္ပတ္ေနၿပီးလား ဆိုသည္ကိုပင္ စဥ္းစားမိပါသည္။ ဤကိစၥမ်ားအမွန္တကယ္ ျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုပါ က ျပည္သူေတြ မွာေရာ ဘယ္ေလာက္ထိ ျဖစ္ေနၿပီးလဲ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို ၅၀၀၀ တန္အတု ေရာက္လာၿပီး တျခားေနရာမွာ သြားသုံးလို႔ရႏိုင္ပါက မိမိတို႔ အေနျဖင့္ အစစ္ဟုသာ ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း ယူဆမိပါတယ္။
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ဆိုလွ်င္ က်ပ္ေငြအတုကို ေတြ႕ရွိပါက ကိုင္ေဆာင္ လာသူကို စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ က်ပ္ေငြကို Marker လုပ္ျခင္း၊ ဆုတ္ၿဖဲျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္ ဟု သိရွိရပါသည္။ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္အတုကို ၂၅၀၀ နဲ႔လဲမယ္ဆိုေတာ့ ဒါဟာမျဖစ္သင္‌့ဘူးလို႔ ယုံၾကည္တဲ့အတြက္ စိတ္ထဲမွာ ကသိကေအာင့္ျဖစ္မိပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေ႐ႊဆိုင္တစ့္မွ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္အတုကို ၂၈ ႐ြက္ဖမ္းမိၿပီး ၎ကိစၥကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ မံစီၿမိဳ႕နယ္ သစ္ခိုးထုတ္တဲ့ေနရာကေန ရရွိလာေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ၎က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္အစစ္မ်ား ကိုပင္ ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ တျခားကိစၥပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ယူရမွာကို အင္မတန္မွ ေၾကာက္႐ြံ ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ေအာက္ပါေမးခြန္းသုံးခုအား ေျဖၾကားေပးႏိုင္ပါရန္
ေမးျမန္းအပ္ပါသည္။

(၁) ယခုေန႔ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္လုပ္သည့္ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္မ်ား ႐ြက္ေရမည္မၽွရွိသည္ကို သိရွိလိုပါသည္။

(၂) က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္အတုမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိက ဘဏ္အသီးသီးတြင္ လည္ပတ္မႈ ရွိေနႏိုင္ပါ သလား။

(၃) အကယ္၍ အဆိုပါ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္အတုမ်ား လွည္ပတ္ေနပါက မည္ကဲ့သို႔ အစီအစဥ္ ရွိပါသနည္း။
 
မိုးေမာက္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဇာ္ထြန္း ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္သည့္က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္မ်ား ႐ြက္ေရမည္မၽွ ရွိသည္၊ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္အတုမ်ား ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္အသီးသီးတြင္ လည္ပတ္မႈရွိေနပါက မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မည္ႏွင့္ စပ္လ်ည္းသည့္ေမးခြန္း အား ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာလင္းေအာင္ မွ ရွင္းလင္းေျဖၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ၃၁-၁-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ အထိ ထုတ္ေဝထားတဲ့ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴအေရအတြက္ တန္ဖိုးပမာဏမွာ က်ပ္ ၂၈၀၀ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္အတုမ်ားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ဘဏ္မ်ားမွာ မလည္ပတ္ ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔ ေငြစကၠဴအတုအစစ္ခြဲျခားတဲ့ စက္မ်ားျဖင့္ပါ ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ဘဏ္မ်ားမွာ လည္ပတ္ေနတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏအရ ဘဏ္မ်ားမွာ ေငြစကၠဴအတုေတြ လက္ခံရရွိႏိုင္မႈ ရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္းပဲ လည္ပတ္သုံးစြဲႏိုင္ေလာက္တဲ့ အရည္အတြက္ မရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ေငြစကၠဴစတင္ ထုတ္ေဝတဲ့ ၁-၁၀-၂၀၀၉ ရက္ေန႔မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအထိ ကာလအတြင္းမွာ ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴအတု ၃၇၅၈ ႐ြက္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ က်ပ္ ၁၈၇၉၀၀၀၀ ကို စစ္ေဆးလက္ခံရရွိခဲ့တဲ့ အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးကို ေပးပို႔ အပ္ႏွံခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း ႏွင့္ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္အတုမ်ားဟာ အထက္မွာတင္ျပသလိုပဲ မလည္ပတ္ႏိုင္ေပမယ့္ လည္း စီးပြားေရးေလာကမွာ လည္ပတ္ေနႏိုင္ပါေၾကာင္း ဒီအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနရဲ႕ေငြေၾကးဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားနဲ႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အပိုဒ္ ၄၁ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတုအစစ္ေတြ ခြဲျခားႏိုင္ေအာင္ ပညာေပးျခင္း၊ ေတြ႕ရွိပါက အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားအေရးယူျခင္း၊ အတုအစစ္ခြဲျခားတဲ့စက္မ်ားအသုံးျပဳျခင္း စသည္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
 
 ယေန႔က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဦးသိန္းရီ(ထန္းတပင္မဲဆႏၵနယ္)က “တရားဝင္သုံးစြဲလ်က္ရွိေသာ
ေငြစကၠဴမ်ား ဆိုဒ္တူ၊ အ႐ြယ္တူေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္
ေမးခြန္း”ကိုေမးျမန္းရာတြင္-

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအ‌ေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၆ ပုဒ္မခြဲ(င)တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္
တရားဝင္ထုတ္ေဝထားေသာ တရားမဝင္ေငြေၾကးအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳဟု ျပ႒ာန္းပါရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က တရားဝင္ သုံးစြဲေနေသာ ေငြေၾကးကို အာမခံခ်က္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ သုံးစြဲသူျပည္သူမ်ားက စိုးရိမ္စိတ္၊ မရွိဘဲ သုံးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း၊
ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တရားဝင္သုံးစြဲလ်က္ရွိေသာ ၂၀၀ က်ပ္တန္၊ ၅၀၀ က်ပ္တန္၊ ၁၀၀၀ ေငြစကၠဴမ်ားသည္ အေဟာင္းမွာ ဆိုဒ္ႀကီးၿပီးအသစ္မွာ ဆိုဒ္ေသးမ်ားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အေဟာင္းအသစ္ေရာေႏွာေနရာတြင္ ပုံသ႑ာန္အရ ေရတြက္ျခင္း၊ ေဟာင္းႏြမ္းေနျခင္း၊ ျဖဴေလ်ာ့ေလ်ာ့ ျဖင့္ အေရာင္ပ်က္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေစ်းဝယ္ေစ်းေရာင္းကိစၥမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရပါ ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေမးခြန္းမ်ား
အေနျဖင့္(၁) တရားဝင္ သုံးစြဲလ်က္ရွိ ေသာေငြစကၠဴမ်ားကို ဆိုဒ္တူ၊ အ႐ြယ္တူ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိေမးခြန္းႏွင့္ ဆိုဒ္ႀကီးေငြစကၠဴမ်ားျပန္လည္သိမ္းဆည္းၿပီး ဆိုဒ္တူ၊ အ႐ြယ္တူေငြစကၠဴမ်ား ထုတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ။ ေမးခြန္း(၃) ဆိုဒ္တူ၊ အ႐ြယ္တူ သုံးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္အခ်က္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည္နည္း
စသျဖင့္ ေမးျမန္းသြားခဲ့ပါသည္။

 
 
ယေန႔က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာလင္းေအာင္ က ဦးသန္းရီ(ထန္းတပင္မဲဆႏၵနယ္)၏“တရားဝင္သုံးစြဲလ်က္ရွိေသာ ေငြစကၠဴမ်ား ဆိုဒ္တူ၊ အ႐ြယ္တူေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္
ေမးခြန္း”ကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္-

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ပုံစံ
ျခ‌ေသၤ့မင္း႐ုပ္ပုံပါ CBM Lion အ႐ြယ္အစားအႀကီး ၂၀၀ က်ပ္၊ ၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ၁၀၀၀ က်ပ္တန္ေငြစကၠဴမ်ားကို ထုတ္ခဲ့ၿပီး ၂၇-၃-၁၉၉၀တြင္ ၂၀၀ က်ပ္တန္၊ ၂၇-၃-၁၉၉၄တြင္ ၅၀၀ က်ပ္တန္၊ ၁၀၀၀ က်ပ္တန္ကို ၂၅-၁၁-၁၉၉၈တြင္ စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အ႐ြယ္အစားအားျဖင့္ ဆိုဒ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး အလ်ား ၁၆၇ မီလီမီတာႏွင့္ အနံ ၈၀ မီလီမီတာ
ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အထက္ပါ ေငြစကၠဴမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာသုံး အ႐ြယ္အစားထက္ႀကီးေနသည့္ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာသုံး
ေငြစကၠဴအ႐ြယ္အစားဆိုဒ္ႏွင့္အညီ ဧကရာဇာ ျခ‌ေသၤ့မင္း႐ုပ္ပုံပါ CBM King Lion ေငြစကၠဴအသစ္မ်ားကို ၁၁-၁၀-၂၀၀၄ ရက္ေန႔တြင္
ေဖာ္ျပပါအ႐ြယ္အစားအတိုင္း ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး အလ်ား ၁၅၀ မီလီမီတာႏွင့္ အနံ ၇၀ မီလီမီတာအရြယ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ထုတ္ေဝၿပီးေနာက္ အ႐ြယ္အစားႀကီး ေငြစကၠဴမ်ားကို ဘဏ္မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို
ျပန္လည္ထုတ္ေဝျခင္းမျပဳေတာ့ပဲ ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ မ်ား လက္ဝယ္ရွိ ၂၀၀ က်ပ္၊ ၅၀၀ က်ပ္၊ ၁၀၀၀ က်ပ္တန္ CBM Lion အ႐ြယ္အစားႀကီး ေငြစကၠဴမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္သို႔ ေပးသြင္းလာပါက လက္ခံၿပီး ယင္းဘဏ္မ်ားသို႔ CBM King Lion အ႐ြယ္အစားေသး
ေငြစကၠဴမ်ားကိုသာ ထုတ္ေဝျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊
ျပည္သူမ်ားက ေငြစကၠဴမ်ားကို လာေရာက္ လဲလွယ္ခဲ့ပါကလည္း အ႐ြယ္အစားေသးေငြစကၠဴမ်ားနဲ႔ ျပန္လည္လဲလွယ္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ပါ၍ ဗဟိုဘဏ္အေနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးနဲ႔အ႐ြယ္တူ အ႐ြယ္အစားတူ ေငြစကၠဴမ်ားကိုသာ ၁၁-၁၀-၂၀၀၄ ရက္ေန႔မွစ၍ယေန႔အထိတိုင္ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိၿပီး လက္ခံရရွိေသာ
ေငြစကၠဴအ႐ြယ္အစားႀကီး မ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ေဝျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ သိမ္းဆည္းလ်က္ ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။