Friday, March 29, 2013

သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ ၏ မိန္ ့ခြန္း ရာနံဳးျပည့္ေထာက္ခံသည္ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )


( ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၿပည္သူ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ နုိ္င္ငံသားတဦးခ်င္းစီရဲ႕ အသက္ အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကို ထိပါးလာရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကို အေၿခခံဥပေဒက အပ္နွင္းထားတဲ့ နုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အင္အားကို အသံုးၿပဳၿပီး အကာအကြယ္ေပးသြားဖုိ႔ ဆံုးၿဖတ္ထားၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး ကလည္း ေမတၱာကို အရင္းခံ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားကို လက္ကိုင္ထားၿပီး အၿမင္က်ယ္က်ယ္၊ သတိႀကီးႀကီးနဲ႔ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ အေလးနက္ တုိက္တြန္းေမတၱာ ရပ္ခံပါတယ္ ။ )

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိဳင္ငံ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္၏ မိတိၳလာအေရးအခင္းႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္းျပီး ယေန ့ေၾကညာေသာမိန္ ့ခြန္းသည္ ျပည္သူတရပ္လံုးအတြက္ ရာခိုင္နံုးျပည့္ေထာက္ခံရမည့္ မိန္ ့ခြန္းျဖစ္သည္ ။ သို ့အတူ ျပည္ပတြင္ေနထိုင္ေသာ က်ြန္ေတာ္တို ့ကလည္း အၾကြင္းမဲ ့ေထာက္ခံသည္ ။ အထက္ပါမိန္ ့ခြန္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သမၼတၾကီးသည္ ျပည္သူတရပ္လံုးႏွင့္ နိဳင္ငံေတာ္ၾကီး တခုလံုးအား ၾကီးမားေသာစိန္ေခၚမွုမ်ားကို ႏွလံုးမူကာ ကမၻာသို ့ ေၾကညာေပးလိုက္ေသာ အသံျဖစ္သည္ ။ သမၼတၾကီး၏ တိက်ေသာေျပာဆိုမွဳသည္ အေနာဂါတ္အေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းျပီး ေထာက္ျပထားျခင္းျဖစ္ရာ ျမန္မာနိဳင္ငံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး မမွိတ္မသံု အစိုးရႏွင့္အတူ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ပူးေပါင္းရန္မွာလည္း အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ျဖစ္သည္ ။

ျမန္မာနိဳင္ငံသည္ ဗုဒၵဘာသာကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ေသာနိဳင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားေသာဘာသာမ်ားကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည့္ခြင့္အား ခြင့္ျပဳေပးထားေသာနိဳင္ငံျဖစ္သည္ ။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ နိဳင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒမွာပင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္း လြပ္လပ္စြာကိုးကြယ္မွဳ ။ လြပ္လပ္စြာဘာသာေရး စာအုပ္စာေပျဖန္ ့ခ်ီမွဳ ၊ လြပ္လပ္စြာဘာသာေရးတရားေဟာေျပာမွဳတို ့ကို ဥပေဒအရ ခံစားနိဳင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ဖြင့္ဆိုေဖၚျပထားသည္ ။ ဤသည္မွာ ျမန္မာနိုဳင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုႏွင့္ ဖြဲ ့စည္းထားေသာ နိဳင္ငံေတာ္ျဖစ္သလို လူမ်ိဳးျခားမ်ားလည္း ေရာျပြမ္းေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကရာ ျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိိုင္ေသာ မည္သည့္လူမ်ိဳးမဆို မိမိတို ့ ယံုၾကည္ရာကို လြပ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ ေပးထားေသာ နိဳင္ငံတကာစံခ်ိန္မွီ နိဳင္ငံေတာ္ျဖစ္သည္ ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်ိဳ ့ေသာဘာသာေရးအစြဲအလမ္းၾကီးမားေသာ နိဳင္ငံမ်ားတြင္ ဘာသာေရးလြပ္လပ္ခြင့္မရွိဘဲ ဘာသာမတူ ယံုၾကည္ရာကို ကိုးကြယ္သည္ႏွင့္ ရက္ရက္စက္သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းတို ့ကို ေန ့စဥ္ျမင္ေတြ ့ေနၾကရသည္ ။ ဘာသာေရးေၾကာင့္ ေသြန္းစြန္းေနၾကသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ကမၻာ့အလယ္တြင္ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာမူ ဘာသာေပါင္းစံုကိုးကြယ္နိဳင္ေသာ နိဳင္ငံျဖစ္သည္ဟု ၀င့္ၾကြးစြာ ဂုဏ္ယူေျပာဆိုနိဳင္ေသာနိဳင္ငံျဖစ္ေနသည္ ။

ယခုလတ္တေလာတြင္ ျမန္မာနိဳင္ငံ၌ ဘာသာေရးကြဲျပားၾကသူမ်ားမွာ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚေနၾကရာ ၾကားရသူျမင္ေတြ ့ရသူအေပါင္း စိတ္ႏွလံုး မခ်မ္းေျမ့စြာျဖင့္ ခံစားေနျဖစ္ၾကရသည္ ။ ဤကဲ ့သို ့သာသနာဖန္တီးၾကသူမ်ားမွာလည္း ဘာသာျခားမ်ားပင္ အစကနဦး ျပဳလုပ္ဖန္တီးျမဲ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ ့ရသည္ ။ အဆိုးဆံုးစိတ္ခံစားရမွဳမွာ က်ြန္ေတာ္တို ့၏ ဘုရားရွင္အား ဆဲဆိုေစာ္ကား ေခြးႏွင့္နိဳင္းကာ ေျပာဆိုေရးသားေနေသာသူမ်ား ၊ ဆရာေတာ္ရဟန္းသဃၤာေတာ္မ်ားအား အထူးသျဖင့္ အရွင္ဦး၀ီရသူအား ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားက ေစာ္ကားေမာ္ကား ေရးသားေနသူမ်ား ၊ ဗုဒၵဘာသာ၀င္တို ့၏ -၉၆၉-ဆိုေသာ တရားေတာ္စာပိုဒ္အား မထီမဲ ့ျမင္ေရးသား ပုတ္ခပ္ေနသူမ်ားကို ျမင္ေတြ ့ရျခင္းေၾကာင့္ ခံစားရျဖစ္သည္ ။ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားနိဳင္ငံမွာ ဗုဒၵ၏ တရားေတာ္မ်ားကို ခ်ီးမႊမ္းစာမ်ား ေရးသားခြင့္၊ စာရြက္စာတမ္းကပ္ခြင့္ကိုပင္ အၾကမ္းဖက္ေရးသားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ဟု ေျပာေနသည္ကို ျမင္ရရာ လြန္စြာ ရယ္ေမာစရာျဖစ္သည္ ။ သည္းခံျခင္းပါရမီႏွင့္ ျပည့္စုံေသာဗုဒၵဘုရားရွင္သည္ က်ြန္ေတာ္တို ့အား သင္ၾကားညႊန္ျပ ေပးသနားေတာ္မူျပီးထားျဖစ္၍ က်ြန္ေတာ္တို ့ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားအဖို ့ သည္းခံျခင္းတရားကို လက္ခံထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ ။ က်ြန္ေတာ္ျမင္ေတြ ့ သိသေရြ ့ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ဘာသာတရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မခံမရပ္နိဳင္ျဖစ္ေနၾကသူမ်ားမွာ ျမန္မာနိဳင္ငံသားဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ား မဟုတ္ဘဲ မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးဟု ဆိုျပီး မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားဖက္မွ လိုက္လံေခ်ပ လွံဳ ့ေဆာ္ ေရးသားေနသူမ်ားမွာ အဆိုးဆံုးျဖစ္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ ့ေနရျခင္းျဖစ္သည္ ။

၄င္းထက္ပိုမို ဆိုးရြားသည္ကား ျမန္မာနိဳင္ငံကို ျခိမ္းေျခာက္ေသာ ဗြီဒီိယိုရုပ္သံဖိုင္ပင္ျဖစ္သည္ ။ အၾကမ္းဖက္သမား တာလီဘန္ေခါင္းေဆာင္ အိုစမာဘီလာဒင္လို ေသနတ္ကို ေဘးနားခ်ကာ ျမန္မာအစိုးရကို ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုေနေသာ ဗီြဒီိယိုရုပ္ျမင္သံၾကား ထုတ္လႊင့္မွဳကို ျမင္ေတြ ့ၾကရရာ ဤအေၾကာင္းအရာအား မိတိၳလာအေရးအခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေတြးေခၚနိဳင္စရာျဖစ္လာသည္ ။ ျပည္ပမွစြက္ဖက္ျပီး ျမန္မာနိဳင္ငံအား ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမွဳကို မည္သည့္အခါမွ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လက္မခံခဲ ့ဂရုမစိုက္ခဲ ့ျခင္းကို နားမလည္ဘဲ မဆင္မျခင္ ေျပာဆိုလာမွဳျဖစ္သည္ ။ နိဳင္ငံတနိဳင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေစာ္ကားေမာ္ကား ေျပာဆိုျပီး ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမွဳကို ရင္ဆိုင္လာေသာအခါ အစိုးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ၊ နိဳင္ငံတနိဳင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားကို ကာကြယ္ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ျပသရန္ အထူးလိုလာသည္ ။ မေလာက္ေလးမေလာက္စား ဗီြဒီိယိုရုပ္ျမင္သံၾကားမွ မ်က္ႏွာဖံုးကာျပီး ေျပာဆိုလာျခင္းကို ဂရုစိုက္စရာ မရွိေသာ္လည္း ဤကိစၥအား ျမန္မာအစိုးရသည္ တုန္ ့ျပန္ရမည္ျဖစ္ေတာ့သည္ ။ အေမရိကန္နိဳင္ငံအား ျခိမ္းေျခာက္ေသာ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းကို ျမန္မာအစိုးရသည္လည္း သိေနသလို အေမရိကန္အစိုးရကလည္း သိရွိေနျပီျဖစ္သည္ ။

သည္ေတာ့ ယေန ့တြင္ မိတိၳလာအေရးအခင္းႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္းျပီး နိဳင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္က ျပည္သူတရပ္လံုးအား မိန္ ့ခြန္းေျပာရာ၌ ဤသို ့ ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမွဳမ်ားအေပၚ တုန္ ့ျပန္ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုျမင္သည္္ ။ ျမန္မာနိဳင္ငံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတို ့၏ ဗုဒၵဘာသာ သာသနာေတာ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ထိမ္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျပည္သူတရပ္လံုး၏ အႏာၱရယ္ဟူသမွ် ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္ဟု ဂတိေပး ေျပာဆိုျခင္းကား လြန္စြာအားရစရာ ေကာင္းသည္ ။ မည္သို ့ပင္ျဖစ္ေစ နိုင္ငံေတာ္၏ အႏာၱရယ္ကို ၾကိဳတင္ျမင္ေနသူမ်ားကလည္း မည္သူတို ့က ေသြးထိုးလွံဳ ့ေဆာ္ေနသည္ ၊ မည္သူတို ့က ေကာလဟာလ ဖန္တီးေနသည္ ၊ စသည္တို ့ကို ေယာင္၀ါးေနျပီး ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုေနျခင္းထက္ အစိုးရနွင့္ ပူးေပါင္းျပီး တိက်စြာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖန္တီးရယူရန္လိုသည္ ။ နိဳင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ကလည္း အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ဖိတ္ေခၚထားရာ ျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္းမွ မည္သည့္အဖြဲ ့အစည္းမဆို မိမိတို ့ သိထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွိသည္ဟု ဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးပူးေပါင္းၾကရန္လိုသည္ ။ သို ့မွသာ နိဳင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္ ့ခြန္းအား ရာခိုင္နံုးျပည့္ ေထာက္ခံပြဲက်င္းပကာ ျမန္မာနိဳင္တ၀ွမ္း တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဗုဒၵဘာသာစည္ပင္ျပန္ ့ပြါးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္နိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရေပသည္ ။ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ပထမဆံုးကေနဒါသံအမတ္ၾကီး


ကေနဒါနိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး John Baird  ကျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ပထမဆံုးကေနဒါသံအမတ္ၾကီးကိုလက္ရွိတရုတ္နိုင္ငံကေနဒါသံရံုးမွာ
အမႈထမ္းေနတဲ့Mark McDowell ကိုခန္႕အပ္လိုက္ပါတယ္။
Mark McDowell ဟာ New York City, Taipei နဲ႕ Bangkok ျမိဳ႕မ်ားမွာလည္းသံအမႈထမ္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ကေနဒါက Harvard University မွာတနွစ္ခန္႕ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕လက္ရွိအေျခအေနေတြကိုသုေသသနျပဳလုပ္ဖူးတယ္လို႕ဆုိပါတယ္။
ကေနဒါသံရံုးကိုရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာဒီနွစ္ထဲမွာဖြင့္လွစ္သြားမယ္လို႕နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Biographical Note

Mark McDowell (BA [History], University of Toronto, 1988; MA [East Asian Studies], University of Toronto, 1990;
MPA, Kennedy School of Government, Harvard University, 2008) joined External Affairs and International Trade
Canada in 1994 as a foreign service officer. In Ottawa, Mr. McDowell worked with the Caribbean and Central
 America Division, the South Asia Division, and the Aboriginal and Circumpolar Affairs Division. More recently,
he was director of the Public Diplomacy and Domestic Outreach Division. Abroad, Mr. McDowell has served in
New York City, Taipei and Bangkok. From 2008 to 2009, Mr. McDowell was a fellow at Harvard University,
 where he carried out research on contemporary issues in Burma. Since 2010, Mr. McDowell has been
 counsellor for public diplomacy at Canada’s Embassy to China.

ဖုိးလျပည့္ကH20 မ႑ပ္ျပန္လုပ္အံုးမယ္မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ's status. 

57 minutes ago

ဖုိးလျပည့္ကH20 မ႑ပ္ျပန္လုပ္အံုးမယ္ဆိုဘဲ..အဲဒါကိုကန္ထရိုက္ယူထားတာ ကုလားတေယာက္ပါ... သိန္း ၅၀ နဲ႕ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရထားတယ္...
အဲဒါသစ္ဆိုင္ကကုလား ... အဲကုလားနံမည္ ျမင့္ေဌးလို႕ေခၚတယ္..ေတာင္ဥကၠလာ
မွာေရႊေညာင္ပင္သစ္ဆိုင္ပိုင္တယ္
.. အဲကုလားပာာခ်္ ဟာဂ်ီတစ္ေယာက္ပဲ...ကုလားကေႀကာက္လို႕ သိန္း ၄၀ နဲ႕တဆင့္ျပန္ေပးေနတယ္...
အဲ့ကုလား
ကန္ထရိုက္ သႀကၤန္မွာ ၆...ခုေလာက္ရထားတယ္.....

သတင္းကတိက်တယ္...သႀကၤန္မွာအဲ့မ႑ပ္ေရသြားကစားတဲ့ေကာင္မေလးေတြ သတိရွိေစခ်င္တယ္....

“ျဖဴစင္ျမတ္ႏိုး၊ ကိုးေျခာက္ကိုး (၉၆၉)”
by Wira Thu (Notes) on Tuesday, March 26, 2013 at 7:11am “၉၆၉-အဓိပၸါယ္”
          (၉၆၉) ဂဏန္းသုံးလုံးတြင္ ပထမ(၉)သည္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါးကို ရည္ညႊန္းသည္။
          ဒုတိယ ဂဏန္း(၆)သည္ တရားဂုဏ္ေတာ္ (၆)ပါးကို ရည္ညႊန္းသည္။
          တတိယ(၉)သည္ သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါးကို ရည္ညႊန္းသည္။
          (၉၆၉)သည္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာရတနာသုံးပါးကုိ ကိုယ္စားျပဳေသာ ဂဏန္းသုံးလုံးသာ ျဖစ္သည္။
“၉၆၉-၏ ပန္းတိုင္”
          (၉၆၉)၏ အဓိကပန္းတိုင္မွာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအဓြန္႔ရွည္ တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေရး ျဖစ္သည္။
          တိုင္းရင္းသူဦးေရ မေလ်ာ့ပါးေရး
          တိုင္းရင္းသားဦးေရ အိမ္ေျခ မေလ်ာ့ပါးေရး
          တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမ မေလ်ာ့ပါးေရး.. တို႔သည္ (၉၆၉)၏ အဓိကပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ အဓြန္႔ရွည္တည္တန္႔ ခိုင္ျမဲေရးတြင္ အက်ဳံးဝင္သည္။
“၉၆၉-လုပ္ငန္းစဥ္”
          ဗုဒၶဘာသာဝင္/တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းသာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊
          ဗုဒၶဘာသာဝင္/တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းသာ အိမ္/ေျမ အငွားထား ေရာင္းခ်ျခင္း၊
          ဗုဒၶဘာသာဝင္/တိုင္းရင္းသားပုိင္ ေစ်းဆိုင္မ်ားမွာသာ ေစ်းဝယ္ျခင္း၊
          အိမ္ေဖာ္၊ အလုပ္သမား ငွားသည္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမား လုပ္သည္ ျဖစ္ေစ- ဗုဒၶဘာသာဝင္/တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းသာ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ျခင္း-မ်ားကိုသာ ဦးစားေပး ေဟာေျပာစည္းရုံးသည္။
“၉၆၉-မူဝါဒ”
          (၉၆၉)သည္ လူသတ္ဝါဒ မဟုတ္သလို၊ လူသတ္ဝါဒကို လက္မခံ အားမေပး၊ ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်သည္။
          (၉၆၉)သည္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ မဟုတ္သလို၊ အၾကမ္ဖက္ဝါဒကိုလက္မခံ အားမေပး ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်သည္။
          (၉၆၉)သည္ အႏုိင္က်င့္ဝါဒ မဟုတ္သလုိ၊ အႏုိင္က်င့္ဝါဒကုိ လက္မခံ အားမေပး၊ ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်သည္။
          (၉၆၉)သည္ လူ႔အသက္မေျပာႏွင့္ တိရစၧာန္အေသးအမႊားေလးမ်ား၏ အသက္ကုိပင္ တန္ဖုိးထားေလးစားသည္။ ၾကင္နာသနားသည္။ စာနာမႈအျပည့္ရွိသည္။ (၉၆၉)၏ အဆံုးအမလာ ကံငါးပါးလံုၿခံဳေရးတြင္ ပါဏာတိပါတကံ (သူ႔အသက္မသတ္ရ ပညတ္ခ်က္) ပါဝင္သည္။
          (၉၆၉)သည္ ေသြးစြန္းျခင္း၊ ေသြးဆာျခင္း၊ ေသြးေတာင္းျခင္းကုိ မလုိလားသလုိ ေသြးစြန္းေသာ လက္ႏွင့္ ေသြးဆာေသြးေတာင္းသူမ်ားကုိလည္း ေမတၱာေရျဖင့္ သန္႔စင္ေဆးေၾကာ ဆံုးမမႈကုိသာ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။
          (၉၆၉)သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရးကုိ လုိလားၿပီး၊ ထုိသုိ႔ ေနထိုင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အခြင့္သင့္တုိင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာေလ့ရွိသည္။
          (၉၆၉)သည္ ႏုိင္ငံေရးလႈံ႔ေဆာ္မႈ၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းမ်ားျဖစ္ပြားေအာင္ လႈံေဆာ္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိသလုိ၊ ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူ မူဝါဒကုိလည္း က်င့္သံုးေလ့မရွိသည့္အျပင္၊ မိမိဘာသာ သာသနာမွတစ္ပါး အျခားေသာ ဘာသာ သာသနာကို ထိပါးပုတ္ခတ္ျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားျခင္း၊ ရန္လုိရန္မူျခင္းလည္း လံုးဝမရွိေပ။
          (၉၆၉)သည္ လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ခြင့္ကုိ ရာႏႈန္းျပည့္က်င့္သံုးၿပီး၊ လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ခြင့္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေနသူမ်ားကုိလည္း ျပင္းထန္စြာ ရႈတ္ခ်ေလ့ရွိသည္။
          (၉၆၉)သည္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကုိ အျပည့္အဝေပးထားၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ ကန္႔သတ္တားျမစ္မႈမ်ားကုိလည္း ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေလ့ရွိသည္။
          (၉၆၉)သည္ (၂၄)ရာစုမွာ တစ္ကမ႓ာလံုး ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္ေရး အိပ္မက္ရွည္ႀကီး မက္ေလ့မရွိသလုိ ေကသမုတၱိသုတၱန္ (ကာလာမသုတၱန္)လာ ဘာသာတရားတစ္ခုကုိ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးၿပီးမွ လက္ခံထုိက္သည့္ ဗုဒၶအဆံုးအမကုိ အၿမဲတေစေလးစားေဆာက္ရြက္သည္။
          (၉၆၉)သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အစဥ္အၿမဲ လုိလားၿပီး၊ အသားအေရာင္ ခြဲျခားျခင္း၊ လူမ်ဳိးဘာသာခြဲျခားျခင္း၊ အဆင့္အတန္းခြဲျခားျခင္းမ်ဳိးကုိ လူသားမဆန္မႈဟု ရႈျမင္သည္။
          (၉၆၉)သည္ ဘာသာလူမ်ဳိးကြဲျပားသူမ်ားႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္လွ်င္ အမ်ဳိးသားေရး ျပႆနာအဆင့္သုိ႔ မေရာက္ေစရန္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမႈကို လိုလားၿပီး အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို လုံးဝမလိုလားေပ။
          (၉၆၉)သည္ အတၱကို ဗဟိုျပဳသည့္ မူဝါဒကို မက်င့္သုံးသလို အနတၱကို ယုံၾကည္ေရးကိုသာ အေလးထားသည္။
“၉၆၉-တီထြင္သူ”
          (၉၆၉)ကို ရန္ကုန္တိုင္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ စာေရးဆရာႏွစ္ဖက္လွေက်ာ္လြင္ (သာထြန္းျပန္႔ ညႊန္ခ်ဳပ္-ၿငိမ္း)က တီထြင္ၿပီး ခရစ္ႏွစ္ 1998-1999-ခုႏွစ္ခန္႔မွာ “ႏွစ္ဖက္လွ၏ ႏွစ္ဖက္လွ” စာအုပ္မွာ စ,တင္သုံးစြဲခဲ့သည္။
“၉၆၉ သုံးစြဲသူ”
          (၉၆၉) ကို ေမာ္လ္ျမဳိင္ျမဳိ႕၊ ဂဏဝါစက သံဃာ့ကြန္ရက္မွ စတင္သုံးစြဲျပီး စေတကာမ်ားျပဳလုပ္ကာ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဗုဒၶသာသနာ၏ အထိမ္းအမွတ္ သေကၤတအျဖစ္ သာသနာ့အလံေတာ္၊ ဓမၼစၾကာစက္ဝိုင္း၊ အေသာကေက်ာက္စာတိုင္တို႔ကို ေနာက္ခံထား၍ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲသည္။
“၉၆၉ ႏွင့္ မိတၳီလာ”
          (၉၆၉) အဖြဲ႔ဟု အမ်ားသိေသာ ေမာ္လျမဳိင္ ဂဏဝါစက သံဃာ့ကြန္ရက္ အဖြဲ႔သည္ မိတၳီလာျမဳိ႕သို ႔ မေရာက္ေသးသလို၊ (၉၆၉)တံဆိပ္ စေတကာမ်ားလည္း မိတၳီလာျမဳိ႕မွာ ျဖန္႔ေဝထားျခင္း လုံးဝမရွိပါ။
          သို႔ ျဖစ္ပါ၍ (၉၆၉)သည္ ရတနာသုံးပါးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အျပစ္ကင္းစင္ေသာ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားျဖစ္သလို၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ အသက္ထက္ဆုံး ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ေသာ၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ အျမတ္တႏိုး တန္ဖိုးထားေသာ အဖိုးအနဂ ၣထိုက္တန္သည့္ ရတနာျမတ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (၉၆၉)ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ျဖဳတ္ခ် ဟန္႔တား ေႏွာက္ယွက္ျခင္းျဖင့္ ဗုဒၶသာသနာကို မေစာ္ကားမိဖို႔ အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္အပါသည္။
                                                                    ဦးပဥၥင္း
                                                               ဝီရသူ (မစိုးရိမ္)
                                                            ဘဒၵႏၲ ဝိစိတၱာဘိဝံသ
                                                      ဓမၼသဟာယေက်ာင္း နာယက
                                                              မစိုးရိမ္တုိက္သစ္
                                                         မဟာေအာင္ေျမျမဳိ႕နယ္
                                                               မႏၲေလးျမဳိ႕
                                                       26.3.2013 (10 း 07-am)

“ဦးေသာဘိတ….. ေရ …… အမွ်….အမွ်….”

“ဦးေသာဘိတ….. ေရ …… အမွ်….အမွ်….”အပိုင္း (၁)

by Wira Thu (Notes) on Monday, March 25, 2013 at 4:07am

(ဦးေသာဘိတ သတင္းသုံးေတာ္မူတဲ့ သိမ္ေက်ာင္းေဆာင္မွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ဦးေသာဘိတ၏ ပုံ)

          ၂၀-၃-၂၀၁၃-ညေန ငါးနာရီခန္႔မွာ က်ဆုံးခဲ့ရရွာေသာ ဦးပဥၥင္းၾကီး ဦးေသာဘိတသည္ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟံဇားအုပ္စု၊ ဟံဇားေက်းရြာ၊ မိုးေကာင္းေက်ာင္းတိုက္မွာ သတင္းသုံးေနထိုင္သူ ျဖစ္ပါသည္။
          သက္ေတာ္(၄၅)ႏွစ္အရြယ္၊ သိကၡာ(၂)ဝါ၊ ေတာထြက္ ဦးပဥၥင္းၾကီး ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ သဲေတာၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ဒုန္းကုန္းရြာဇာတိ ျဖစ္ၿပီး၊ ဦးျမရင္+ေဒၚအိတို႔၏သား ျဖစ္ပါသည္။ ငယ္စဥ္က သဲေတာၿမိဳ႕ ျမႏွင္းဆီစာသင္တိုက္မွာ ပထမငယ္တန္း ေအာင္ျမင္သည္အထိ ရွင္သာမေဏဘဝျဖင့္ ပညာဆည္းပူးကာ လူဝတ္လဲသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
          လူအမည္မွာ ေမာင္တင္ထြန္း ျဖစ္ပါသည္။ ဟံဇားရြာ မုိးေကာင္းေက်ာင္း ဆရာေတာ္ဦးပ႑ိစၥသည္ ကြယ္လြန္သူ ဦးေသာဘိတႏွင့္ သဲေတာ္ၿမိဳ႕ ျမႏွင္းဆီစာသင္တိုက္မွာ စာသင္ဘက္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ပါသည္။ ဦးေသာဘိတသည္ ဇနီး ေဒၚ…..ႏွင့္ သားတစ္ေယာက္  သမီးတစ္ေယာက္ ထြန္းကားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ဦးပ႑ိစၥထံ လာေရာက္ရဟန္းခံသည္မွာ (၂)ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀-၃-၂၀၁၃-ရက္ေန႔ ညေန(၄း၃၀)ခန္႔တြင္ ကေလးသူငယ္ေလးမ်ား ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္းအတြက္ စာအုပ္လိုအပ္ေန၍ မိတၳီလာသို႔ စာအုပ္လာဝယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းတြင္ ကေလးငယ္(၂၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး (၃၈)ျဖာမဂၤလာ စာအုပ္က (၁၃၀)သာရွိေသာေၾကာင့္ သင္တန္းဆင္းသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း အေရးေပၚေစ်းတက္ ဝယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
          ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းသူမွာ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း(ခ)ကုလား ျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္း၏(၄)ႏွစ္အရြယ္ သမီးေလးကလည္း ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းတက္ေနသည့္ အျပင္ ဦးေသာဘိတသြားေလရာ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း(ခ)ကုလား အသက္(၄၀)ကို ေခၚသြားေလ့ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။
          ဦးကုလားေရာ ဦးေသာဘိတပါ မိတၳီလာမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို လုံးဝမသိရဘဲ ဝယ္ေနက်ျဖစ္ေသာ မိတၳီလာေစ်းအေနာက္ဘက္ “ေက်ာ္ေဇာလင္း”ဆိုင္မွာ (၃ဂ)ျဖာ မဂၤလာစာအုပ္ဝယ္ဖို႔သာ စိတ္ထက္သန္ေန သည္ဟု သိရပါသည္။
          ဦးေသာဘိတသည္ အနီးအနားသြားလွ်င္ ဆိုင္ကယ္ေနာက္ခံုမွာ ေဘးတုိက္ထိုင္စီးေလ့ရွိၿပီး၊ မိတၳီလာသြားရာတြင္ ခရီးေဝးေသာေၾကာင့္ ေနာက္မွ ခြထိုင္စီး၍ သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
          ညေန ငါးနာရီခန္႔ ေတာ္ဝန္နန္းစားေသာက္ဆိုင္ မီးပြိဳင့္အတက္တြင္ လမ္းမၾကီးေဘး ဝဲဘက္ယာဘက္ ပလက္ေဖာင္းေပၚ၌ ဓားမ်ား၊ စတီးလ္လုံးမ်ား၊ သံလုံးမ်ား ကိုယ္စီကိုင္ေဆာင္ထားေသာ မူဆလင္လူတန္းရွည္ ၾကီးကို ေတြ႕ရွိလိုက္ရာ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း(ခ)ကုလားက “အေျခအေန မေကာင္းဘူး၊ ျပန္လွည့္ရေအာင္”ဟု ဦးေသာဘိတကို ေျပာပါသည္။


(ရင္ခြဲရုံမွ ဦးေသာဘိတ၏ ပုံ)
          ဦးေသာဘိတက “သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္တာေနမွာပါ။ က်ဳပ္ပါပါတယ္။ ဆက္သာေမာင္းပါ”ဟု ေျပာဆို၍ ဆက္ေမာင္းရာ ေမတၱာကားဂိတ္လမ္းမေပၚတြင္ ဖ်က္ဆီးခံထားရေသာ ဆိုင္ကယ္တစ္စီး က်ဳိးပဲ့ပ်က္စီးေနသည္ကို ေတြ႕ၾကရပါသည္။
          ထုံးအုိးၾကီး ကြမ္းယာဆုိင္ေဒါင့္အေရာက္တြင္ ေကာက္ဆြ(ခရင္း)ၾကီး ကိုင္ထားေသာ မူဆလင္တစ္ေယာက္ ဘယ္ဘက္ပလက္ေဖာင္းမွ ျဖတ္ကူးလာသည္ကို ဆိုင္ကယ္ေမာင္းသူ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း(ခ)ကုလားက ဘက္မွန္ထဲမွ ေတြ႕ျမင္လိုက္ရပါသည္။
          ထိုေကာက္ဆြၾကီးျဖင့္ အားကုန္လြႊဲ၍ ရုိက္ခ်လိုက္ရာ အုံးခနဲ အသံၾကီးႏွင့္အတူ ဦးေသာဘိတ ခႏၶာကိုယ္က ဦးတင္ေမာင္ဝင္းေပၚကို ပိက်သြားပါသည္။ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းေရာ ဦးေသာဘိတကပါ “သာစည္ကပါ၊ ဟံဇာကပါ၊ စာအုပ္လာဝယ္တာပါ။ ဘာမွ် မသိရပါဘူး။”ဟု ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ ေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဆိုင္ကယ္ဘီလိွမ့္ရုံသာ ေျဖေျဖေလးေမာင္းထားပါသည္။ ေရွ႕တည့္တည့္ လမ္းမၾကီးေပၚတြင္လည္း ကုလားအုပ္ၾကီးက ပိတ္ဆို႔ထားပါသည္။
          ထိုေတာင္းပန္ေနခ်ိန္မွာပင္ ဦးေသာဘိတ၏ ဘယ္ဘက္နားထင္ ေလးခြမွန္သြားပါသည္။ ေက်ာကုန္းကို တဗုန္းဗုန္း ရုိက္သံၾကားေနရပါသည္။ ဓားျဖင့္ေခါင္းကို လႊြဲခုတ္လိုက္သည္ကုိ ျမင္လိုက္ရပါသည္။ ဦးေသာဘိတ ဘယ္ဘက္ကို ေခြေခြေလး ျပဳတ္က်သြားပါသည္။ ဆိုင္ကယ္ေဒါက္ေထာက္ၿပီး ဦးေသာဘိတကို ေပြ႕တင္ပါသည္။ အသက္(၁၃/၁၄)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ေယာက္ေျပးလာၿပီး ဦးေသာဘိတကို ေပြ႕ထူေပးပါသည္။ နာရြက္အထက္ ေနာက္ေစ့မွ ေသြးေတြ ဒလေဟာ စီးက်ေနၿပီး တစ္ကိုယ္လုံး ေပ်ာ့ေခြေနရာ လုံးဝတင္လို႔ မရေတာ့ပါ။
          ဆိုင္ကယ္ေပၚတြင္ ေပြ႕တင္ေနစဥ္ ဆိုင္ကယ္ကို ဓားႏွင့္ခုတ္၊ ေျခႏွင့္ေဆာင့္ကန္ရာ ေရွ႕ဘီးတာယာ ပ်က္စီးသြားၿပီး၊ လက္ကိုင္ႏွင့္ ေရွ႕ပိုင္းလည္း ဓားထိသြားပါသည္။ ဆိုင္ကယ္လည္း လဲက်သြားပါသည္။ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း လွည့္ၾကည့္စဥ္ ေကာက္ဆြၾကီးႏွင့္ ပထမဦးဆုံး ရုိက္သည့္ကုလားၾကီးက ငါးဂါလံဆံ့ အဝါေရာင္ ပုံးတစ္ပုံး ထမ္းလာရင္း “မီးရႈိ႕မီးရႈိ႕”-ဟု ေအာ္ေျပးလာသည္ကို ေတြ႕လိုက္ရပါသည္။
          ထိုစဥ္ “ဒကာၾကီးလြတ္ေအာင္ေျပး”ဟု ဦးေသာဘိတက အားကုန္ေအာ္ေျပာပါသည္။ ဦးေသာဘိတကို ေပြ႕ထူဖို႔လာေသာ ေဘာင္းဘီတို ဝတ္ထားေသာ ကေလးေလးကလည္း “ဦးေလးေျပးေတာ့ ေျပးေတာ့”ဟု ေအာ္ေျပာပါသည္။
          ဦးေသာဘိတအား သဲၾကီးမဲၾကီး ရုိက္ႏွက္ေနၾက ခ်ိန္တြင္ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းကို လုံးဝ ပစ္မွတ္မထားပါ။ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းကို အသားကညိဳ၊ မုဆိတ္ ပါးျပိဳင္းေမႊးတို႔ကလည္း ရွိေန၍ ကုလားဟု တင္ပုံရပါသည္။ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းလည္း ဆိုင္ကယ္ေမာင္းေျပးရာ ခဲေတြ၊ တုတ္ေတြ၊ ဓားေတြႏွင့္ ပစ္ေပါက္ထုႏွက္ ၾကပါေတာ့သည္။
          “အဲဒီေကာင္ ဗမာ လိုက္.”ဟု ေျပာသံေတြၾကားရၿပီးမွ ခဲမိုးေတြရြာျခင္း၊ တုတ္ဆြမ္းဓားဆြမ္း ေလာင္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆုိင္ကယ္သုံးခ်က္ အခုတ္ခံလိုက္ရပါသည္။
          တံတားထိပ္ေရာက္သည့္အခါ ျမန္မာလူအုပ္ၾကီးႏွင့္ ေတြ႕ပါသည္။ “ကယ္ၾကပါဦး၊ ဦးဇင္းတစ္ပါး အသက္ခံရၿပီ” ယဥ္ေက်းမႈ စာအုပ္လာဝယ္တာပါဟု ေျပာ၍ အကူအညီေတာင္းလိုက္ပါသည္။ လက္နက္မပါသည့္ ျမန္မာလူအုပ္ၾကီး တုတ္ဓားလက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ကုလားလူအုပ္ၾကီးဘက္ ထြက္ခြါသြားပါသည္။


"ဦးေသာဘိတေရ… အမွ်…အမွ်...." အပိုင္း (၂)

by Wira Thu (Notes) on Monday, March 25, 2013 at 3:23pm
ဦးတင္ေမာင္ဝင္း (ခ) ကုလားသည္ အသက္ (၄၀)ႏွစ္ရွိျပီး ဇနီးမွာ ေဒၚသန္းသန္းမိုး ျဖစ္သည္။ ေလးႏွစ္သမီးေလးအမည္မွာ မနဒီဝင္းျဖစ္ျပီး ပ်ံလြန္သူ ဦးေသာဘိတ ထံမွာ (၃၈)ျဖာ မဂၤလာတရား သင္ယူေနသည့္ ကေလးငယ္ျဖစ္သည္။ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းတို႔ မိသားစုသည္ ယကၠန္းအလုပ္ေရာ ေတာင္သူအလုပ္ပါ လုပ္ကိုင္အသက္ေမြးၾကသည္။
          ဦးတင္ေမာင္ဝင္းလြတ္ေျမာက္သြားခ်ိန္တြင္ ဦးမ်ဳိးဝင္း (ဖိနပ္ေရာင္းဝယ္ေရး - ဇနီး မယု) ဦးအဏၰဝါတို႔က ဓားျဖင့္ ခုတ္ၾကျပီး ဦးညီညီက ဓာတ္ဆီပုံး ယူလာကာ အေပၚရုံသကၤန္းဆြဲခ်ြတ္ၾကသည္။ ပက္လက္လန္ေနေသာ ဦးေသာဘိတကို မ်က္ႏွာေပၚမွစ၍ ဗိုက္ေပၚႏွင့္ တစ္ကိုယ္လုံးေပၚ ဓာတ္ဆီေလာင္းၾကသည္။ ပုံးလုိက္သြန္းေလာင္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေရခြက္ေလးမ်ား ကိုယ္စီကိုင္၍ ေလာင္းၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ေနာက္ မီးရႈိ႕ပစ္လုိက္ၾကသည္။ ထိုသိုိ႔ ဓားခုတ္၊ မီးရႈိ႕ေနၾကသည္ကို သုချမဳိင္တည္းခိုခန္းႏွင့္ သုချမိဳင္ လဘက္ရည္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ျမန္မာမိသားစုမ်ားကလည္း ျမင္ၾကသည္။ ၎လဘက္ရည္ဆိုင္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဦးစိုးသိန္း ဗႏၶဳလ ကားစပယာ၊ ဇနီး ေဒၚေဝမာလြင္တို႔လည္း ျမင္ၾကသည္။ သုချမဳိင္ လဘက္ရည္ဆိုင္မွ လဘက္ရည္ေဖ်ာ္ဆရာ ဦးကိုလင္းကလည္း ျမင္ရသည္။ ၎တို႔ကို မြတ္ဆလင္ လူအုပ္ၾကီးက ခဲျဖင့္ ပစ္ေပါက္ၾက၍ ရပ္ၾကည့္ေနသူမ်ား ထြက္ေျပးၾကရသည္။
                   ျမန္မာလူအုပ္ၾကီး ခ်ီတက္လာသည့္အခါ မြတ္ဆလင္မ်ားက ခဲျဖင့္ပစ္ေပါက္ၾကသည္။ ေလးခြနဲ႔ ပစ္ခတ္ၾကသည္။ ျမန္မာလူအုပ္ၾကီး နီးလာသည့္အခါ မြတ္ဆလင္မ်ား ထြက္ေျပးၾကသည္။ မြတ္ဆလင္မ်ား ထြက္ေျပးသည့္အခါ ခဲထုခံရ၍ ပုန္းေရွာင္ေနေသာ ျမန္မာမိသားစုမ်ား ျပန္ေျပးလာၾကစဥ္ ဓာတ္ဆီေလာင္း မီးရႈိ႕ရာတြင္ ပါဝင္ေသာ ဦးဖိုးခ်ဳိး (မြတ္ဆလင္)က ဦးေသာဘိတ ကိုယ္ေပၚမွ မီးမ်ားကို ပုဆိုးျဖင့္ အုပ္၍ ျငိွမ္းသတ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရျပန္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူလည္း ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားသည္။
          ျမန္မာလူအုပ္ၾကီးက ဗလီထဲဝင္ျပီး မီးရႈိ႕ၾကသည္။ ရပ္ကြက္ထဲမွ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးေပၚ လူ (၄)ေယာက္က ဦးေသာဘိတကို ေပြ႔တင္ေပးၾကသည္။ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းသူမွာ ဦးဝင္းေဇာ္ဦး ျဖစ္ျပီး ဦးေသာဘိတကို ေပြ႔ခ်ီ၍ ဆိုင္ကယ္ေနာက္မွ ထိုင္လိုက္သြားသူမွာ ကိုေအာင္မင္းသူ ျဖစ္သည္။ ဦးေသာဘိတသည္ စကားမေျပာႏိုင္ အသံမျပဳႏိုင္ေတာ့ေသာ္လည္း အသက္ေငြ႔ေငြ႔ ရွိေသးသည္ဟု ဆုိသည္။ အေပၚရုံသကၤန္းႏွင့္ ေသြးကြက္သည္ တစ္ျခား၊ မီးေလာင္ကၽြမ္းေနသည့္ ဦးေသာဘိတက တစ္ျခား ျဖစ္ေနသည္။ ဦးေသာဘိတ၏ ကိုယ္မွာပတ္ထားေသာ သင္းပိုင္ သကၤန္းလိပ္မွ သကၤန္းစ တစ္စ ႏွစ္စသာ က်န္ခဲသည္ကို ေတြရသည္။
          (ဓားနဲ႔ အခုတ္ခံထားရေသာ ဆိုင္ကယ္ေရွ႕ဘီးကို မိတၳီလာတြင္ စြန္႔ပစ္ခဲ့ျပီး ဘီးသစ္ လဲလာခဲ့သည္။ ဒုလႅဘ ခံထားသည္မွာ ႏွစ္ရက္သာ ရွိေသးေသာ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းႏွင့္ ၎၏ အိမ္သည္ သာစည္ျမဳိ႕နယ္ ဟံဇားရြာတြင္ တည္ရွိသည္။)


“ဦးေသာဘိတေရ….. အမွ်….. အမွ်……” အပိုင္း (၃)

by Wira Thu (Notes) on Wednesday, March 27, 2013 at 4:01pm
          (၂၀-၃-၂၀၁၃) ည (၉)နာရီ ခန္႔တြင္ နာေရးကားျဖင့္ လူနာမ်ားမၾကာခဏ လာေရာက္သယ္ယူသြားၾကပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဓားခုတ္ခံရသူကမ်ားျပီး ဒဏ္ရာမျပင္းထန္သူ အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ ေဆးရုံသုိ႔ ဒဏ္ရာလာၾကည့္သူမ်ား ရုတ္ရုတ္သဲသဲ ျဖစ္သြား၍ စုံစမ္းရာ “မီးရႈိခံရသည့္ဘုန္းၾကီး ေသသြားျပီ”ဟု ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုသံမ်ားေၾကာင့္ လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္ကုန္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
          ဦးေသာဘိတသည္ (၉း၄၅) မွာ ပ်ံလြန္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပ်ံလြန္သည္အထိ ဦးေခါင္းေနာက္ေစ့မွ ေသြးမ်ား ဒလေဟာက်ဆင္းေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္ခုံေပၚမွာတင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
          ဦးေသာဘိတ သတင္းသုံးရာ ဟံဇားရြာလည္း ရြာသူ/သားမ်ား ရင္တထိတ္ထိတ္ျဖင့္ နားစြင့္ေနၾကပါသည္။ အသတ္ခံရျပီ ဟု ၾကားသူကၾကား၊ ပိတ္မိေနသည္ ဟု ၾကားသူကၾကားႏွင့္ ေကာလာဟလ လိုလို ျဖစ္ေနပါသည္။ ဦးေသာဘိတႏွင္အတူ ဖုန္းပါမသြား၍ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္သြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
          ည ႏွစ္ခ်က္တီးေက်ာ္မွ ဦးေသာဘိတရြာ ဟံဇားရြာ မိုးေကာင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ထံ သတင္းအတိအက်ေရာက္လာပါသည္။ရြာဥကၠ႒ ဦးေအာင္သူက လာေလွ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ မနက္ (၅) နာရီတြင္ သာစည္ျမဳိ႕မွ ကားျဖင့္ မိုးေကာင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးပ႑ိစၥကို ပင့္ပါသည္။ ဦးပ႑ိစၥႏွင့္အတူ ရြာဥကၠ႒ ဦးေအာင္သူ၊ ဦးေကာင္းတို႔လည္း လုိက္လာၾကပါသည္။
          မိတၳီလာျမဳိ႕နယ္၊ နဂါးရုံဘုရား ဓမၼာရုံထဲမွာ ျမဳိ႕နယ္ သံဃနာယကအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမဳိ႕နယ္/ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ရဲျမင့္တုိ႔ုကိုပါ ေတြ႔ရပါသည္။ မိုးေကာင္းဆရာေတာ္ ဦးပ႑ိစၥက အေလာင္းျပန္ေတာင္းပါသည္။ အေလာင္းကို အေၾကာင္းျပဳျပီး အဓိကရုဏ္းၾကီးထြားမည္စိုး၍ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ၾကပါသည္။ ထိုအခါ ဦးပ႑ိစၥက “တရားခံကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရမယ္။ ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးရမယ္ သို႔ေသာ္ အေသစား ေသေစ သေဘာမ်ဳိး လုံးဝမဟုတ္ပါ”ဟု ေတာင္းဆိုပါသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားက ကတိေပးၾကပါသည္။
          ရင္ခြဲရုံေရာက္ေတာ့ (၁၂)နာရီ ထိုးပါျပီ။ အေလာင္းၾကည့္ခြင့္ ရပါသည္။ အဝတ္အစား မပါ ဗလာကိုယ္တည္း ထားသည္ကို ေတြ႔လုိက္ရပါသည္။ ဦးေခါင္းမွ ဓားခုတ္ရာကုိ ျပန္ခ်ဳပ္ေပးေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အေသအခ်ာ ၾကည့္လုိက္သည့္အခါ ဦးေသာဘိတ၏ အဂၤါဇာတ္ကိုပါ ဓားျဖင့္ လွီးျဖတ္ထားသည္ကုိ ေတြ႔လုိက္ရပါသည္။
          ရန္ေအာင္ျမင္ရပ္ကြက္မွ နာေရးအသင္းကားႏွင့္ပင္ အေလာင္းတင္ပါသည္။ ျမင္ေတာ္ကန္ သခၤ်ဳိင္းမွာ သျဂၤဳိဟ္ပါသည္။ ဦးေသာဘိတ၏ ဇာတိရြာ (ေညာင္ဦးဖီးအုပ္စု၊ ဒုန္းကုန္းရြာ) ရြာသူ ရြာသားမ်ား ဟိုင္းလက္တစ္စီးျဖင့္ လုိက္ခြင့္ရပါသည္။ ဦေသာဘိတ၏အစ္ကုိ ဦးထြန္းျမင့္ႏွင့္ ဦးေသာဘိတ၏ မယားေဟာင္း တို႔လည္း ပါလာၾကပါသည္။
                                     (ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

“ဝီရသူ လမ္းစဥ္ လုိက္နာၾက”

by Wira Thu (Notes) on Friday, March 29, 2013 at 12:55pm


          ဦးပဥၥင္း ဝီရသူသည္ မြတ္ဆလင္မ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ မြတ္ဆလင္မ္မုန္းတီးေရး ဟု မီဒီယာမ်ားမွာ တြင္က်ယ္စြာ ေျပာၾကားေနၾကေသာ အမ်ိဳးသားေရးတရားေတာ္မ်ားကုိ ေဟာၾကားခဲ့၍ ေထာင္က်ခံခဲ့ရသူ ၊ ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ၿပီးသည့္ ယခုအခါ၌လည္း လွည့္လည္ေဟာၾကားေနသူ ျဖစ္ပါသည္။
          ဦးပဥၥင္း ဝီရသူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မွီတင္းေနထုိင္ၾကသည့္ မြတ္ဆလင္မ္အားလံုးကုိ ရည္ရြယ္ေဟာၾကားျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္၊ ေသြးဆာ၊ ေသြးေတာင္း၊ ရုိင္းစုိင္းၾကမ္းတမ္းေသာ စရုိက္ဆုိး၊ အက်င့္ဆုိးမ်ားျဖင့္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာကုိ ေစာ္ကားေနသူမ်ားကုိသာ ရည္ရြယ္ေဟာၾကားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားအႏၲရာယ္ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔၊ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးကို ဂရုစုိက္ဖုိ႔၊ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာ္ကားမခံရေအာင္ သတိ ဝီရိယႏွင့္ ေနထုိင္ၾကဖုိ႔ အသိေပး ႏႈိးေဆာ္ေရးကိုသာ ရည္ရြယ္ေဟာၾကားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
          ပဲခူးတုိင္း၊ ေရတာရွည္ၿမဳိ႕နယ္၊ ၿမဳိ႕လွၿမဳိ႕ေန စိတ္မႏွံ႔သူ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး မုဒိမ္းက်င့္ ခံရမႈ (8.8.2012)
          မႏၲေလးတုိင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမဳိ႕နယ္၊ Golf-အပုိပစၥည္း အေရာင္းစာေရးမေလး မုဒိမ္းက်င့္ ခံရမႈ (17.8.2012-ကိုင္တြယ္)
          ဆင္ေပါင္ဝဲၿမိဳ႕နယ္၊ သာယာကုန္းရြာ၊ ဆြံ႕အ သူမေလးကို မုဒိမ္းက်င့္မႈ(24-2-2012)
          မေကြးတိုင္း၊ ကန္ဖ်ားရြာ၊ အိမ္ေဖာ္မေလး တစ္ေယာက္ကို လိင္ကုိင္ခိုင္းမႈ (5-11-2012)
          ျမင္းမူၿမိဳ႕၊ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူမေလးကို ခိုးယူေပါင္းသင္းမႈ၊ ဝက္လက္ၿမိဳ႕နယ္၊ စြယ္ေကြ႕ရြာ ဆယ္တန္းေက်ာင္း သူမေလးကို ခိုးယူေပါင္းသင္းမႈ၊ ေရႊဘုိၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ပင္သာရြာ၊ ခုနစ္တန္းေက်ာင္းသူမေလးကို ခုိးယူေပါင္းသင္းမႈ၊ မႏၲေလး၊ ေအာင္ပင္လယ္ၿမိဳ႕သစ္၊ ခုနစ္တန္းေက်ာင္းသူမေလးကို ခုိးယူေပါင္းသင္းမႈ၊
          မိတၳီလာ၊ ဝန္ဇင္း(၃)ရက္ကြက္၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စားသူ မဇင္မာေဌးကို အုပ္စုဖြဲ႕ ရုိက္ႏွက္မႈ(21-11-2012)၊ မိတၳီလာ တူရကီသူရဲေကာင္းဗိမာန္ ကိစၥ။
          မႏၲေလး၊ ေအာင္ေျမသာစံ၊ ၾကက္ကုလားမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ေသာင္းၾကမ္းမႈ(15-1-2013)
          မႏၲေလး၊ ေက်ာက္ဝိုင္းအတြင္း၊ သစ္သီးသည္ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးကို မ်က္မွန္ဆိုင္မွ မြတ္ဆလင္မ္အမ်ဳိးသားက တုတ္ႏွင့္ရိုက္၊ လက္သီးႏွင့္ထုိးၾကိတ္မႈ (10-3-2013)
          သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ အိမ္ဂရံအတုလုပ္၍ အိမ္ရွင္ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးကို ေမာင္းခ်မႈ၊ (22-11-2012)
          ကန္႔ဘလူ သုသာန္ ျပႆနာ၊ ေရႊျပည္သာ သုသာန္ျပႆနာ၊ ဟသၤာတ သုသာန္ျပႆနာ၊ စဥ့္ကူးက်ဳးေက်ာ္ဗလီ၊ ရမည္းသင္းက်ဴးေက်ာ္ဗလီကိစၥ အပါအဝင္ အမႈေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ပါသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိၿပီး၊ အခ်ဳိ႕မွာ အမႈရင္ဆိုင္ဆဲ၊ တင္ျပထားဆဲမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
          ဖုန္းဆက္၍ အကူအညီေတာင္းသူ၊ စာေရး၍ အကူအညီေတာင္းသူ၊ အြန္လိုင္းမွ ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းသူ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ားကိုလည္း ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ တရားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းဖို႔သာ အၾကံျပဳခဲ့သည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။
          သာေကတတြင္ ခုနစ္တန္းေက်ာင္းသူမေလး မုဒိမ္းက်င့္ခံရမႈ၊ အမရပူရၿမိဳ႕မွ ဦးဇင္းေလးမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ မြတ္ဆလင္မ္ ညီေနာင္မိသားစုက တရားရုံး အျပင္ဘက္တြင္ ၾကမ္းတမ္းရုိင္းျပစြာ ဆဲေရးတိုင္းတြာ ေစာ္ကားမႈ၊ ပထမအၾကိမ္ ရခိုင္အၾကမ္းဖက္ခံရစဥ္ ကာလအတြင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕မွ သူနာျပဳဆရာမေလးကို ခိုးယူေပါင္းသင္းၿပီး ေဆြမ်ိဳးအသုိင္းအဝိုင္း တစ္ေယာက္မွ် မသိရဘဲ အစၥလာမ္ဘာသာထဲ တိတ္တဆိတ္သိမ္းသြင္းမႈႏွင့္ ကေလးၿမဳိ႕မွ မဝါဝါျမင့္ကို မြတ္ဆလင္မ္ ရန္မဇန္း(ခ)ေက်ာ္ဝင္းက ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျပီး ဘာသာသာသနာကို ေစာ္ကားမႈတို႔သည္ အဓိကရုိဏ္း ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ၾကီးမားေသာ ေတာ္တန္ရုံ လူသားတို႔ သည္းခံႏိုင္ဖို႔ ခဲယဥ္းသည့္ ဧရာမျပစ္မႈၾကီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
          ပထမအၾကိမ္ ရခိုင္အေရးအခင္းတြင္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ရခိုင္အဖိုးအဖြားမ်ား၊ ရခိုင္သမီးပ်ဳိမ်ား၊ ရခိုင္ကေလးမ်ား ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ခံရ၍ အတုံးအရံုး ေသဆုံးၾကရ၍ မခံမရပ္ျဖစ္ေနၾကေသာ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအမ်ား အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ မက်န္ စားမရ၊ အိပ္မရ ေဒါသထြက္၍ ကူညီေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ဖို႔ႏွင့္ ျပည္မမွာ သည္လိုပုံစံမ်ဳိး ျဖစ္ခြင့္မရေလေအာင္ ကာကြယ္ဖို႔သာ ဆုံးမညႊန္ျပခဲ့ပါသည္။
          သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဦးပဥၥင္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားႏွင့္ ဦးပဥၥင္းတို႔ ေနထိုင္ရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ၾကီးမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
          ျပည္ေထာင္စု တစ္ဝွမ္းလုံးမွ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း ဦးပဥၥင္း ဝီရသူကဲ့သို႔ပင္ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းရွိ ထိေရာက္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ကိုယ့္လူမ်ဳိး ကိုယ့္ဘာသာႏွင့္ ကိုယ့္သာသနာကို ရြပ္ရြပ္ခၽြန္ခၽြန္ ကာကြယ္ၾကေစလိုပါသည္။ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေျဖရွင္းလွ်င္ ၿပီးႏိုင္သည့္ သာမန္ျပႆနာေလးမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဓိကရုဏ္းအသြင္ အမ်ဳိးသားေရး ျပႆနာတစ္ရပ္အသြင္ မဖန္တီးမိၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ဦးပဥၥင္းတို႔ သာသနာသည္ ေသြးစြန္းေသာ သာသနာအျဖစ္ သမိုင္းတြင္ အစြန္းအထင္း မခံေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

                                                                                       ဦးပဥၥင္း
                                                                                   ဝီရသူ(မစိုးရိမ္)
                                                                              29-3-2013(pm 7း50)

“အရွင္ဝီရသူထံ အီးေမးလ္ပို႔၍ ၿခိမ္းေျခာက္”

sender mail address pine pine(ppine22@gmail.com) (ဝီရသူ........ အမဂၤလာပါ မင္းအသားကၿဖဴတယ္ေနာ္ အခ်ည္ရည္နဲ႔ တို႔စားရင္ေကာင္းမွာပဲ မင္းရဲ႕လယ္ပင္းက ေသြးေသာက္ခ်င္ေနတဲ့လူ တစ္သန္းေက်ာ္ရွိတယ္ လူမ်ားေတာ့ မင္းေသြးေလာက္ မွာ မဟုတ္ဘူး ေသြးအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ထားပါ မင္းစံၿပ ပံုစံေပးစာရင္းထဲမွာ မင္းပါေနတယ္... သတိထားေနာ္ သြားတဲ့ေနရာ၊ စားတဲ့ေနရာ အစစအရာရာ မင္းကို အရမ္းခ်စ္တယ္ ............)

ေဂ်ာ္ဒန္မွာ အခြင့္အေရးေတြ ခ်ိဳးေဖါက္ခံရတဲ့ ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြ ျပန္လာ


FA Burmese

2013-03-29

ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံက CMJ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားေတြထဲက ၁၀၀ နီးပါးေလာက္ဟာ စက္ရံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ဆက္လက္ ခ်ိဳးေဖါက္ေနတာေၾကာင့္ သူတို႔ သေဘာဆႏၵအတုိင္း အလုပ္ထြက္လိုက္ၾကၿပီး မတ္လ ၂၉ ရက္ ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ ေရာက္ရိွလာပါတယ္။

အခုျပန္ေရာက္လာတဲ့ အလုပ္သမားေတြဟာ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမျပည့္ခင္ အလုပ္ထြက္လိုက္ၾကတဲ့အတြက္ အလုပ္သမားတစ္ဦးကို ေဒၚလာ (၁၄၀) ေလွ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး ျပန္ခဲ့ရတယ္လို႔ အလုပ္သမားေတြက ေျပာပါတယ္။

CMJ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားေတြဟာ စက္ရံုကေကၽြးတဲ့ အစားအေသာက္ညံ့ဖ်င္းမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးညံ့ဖ်င္းမႈနဲ႔ လစာေငြနည္းပါးမႈေတြေၾကာင့္ ေျဖရွင္းေပးဖို ့ စက္ရံုအာဏာပိုင္ေတြကို ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုတာေတြ ရိွခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ စက္ရံုဖက္က မလိုက္ေလ်ာတာေၾကာင့္ မူလက CMJ စက္ရံုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အလုပ္သမား ၂၀၀၀ နီးပါးရိွခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ ထက္ဝက္ေလာက္ ျပန္လာၾကတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာသံရံုး မရိွတာေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ နစ္နာမႈကို တုိင္ၾကားႏိုင္တဲ့ အဖဲြ႕အစည္း မရိွတဲ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ကိုယ္စားလွယ္လႊတ္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးမယ္လို႔ သူတို႔ သိရိွခဲ့ေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာ ျဖစ္မလာခဲ့ဘူးလို႔လည္း အလုပ္သမားေတြက ေျပာပါတယ္။
ေဂ်ာ္ဒန္မွာ အခြင့္အေရးေတြ ခ်ိဳးေဖါက္ခံရတဲ့ ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြ ျပန္လာ
2013-03-29

ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံက CMJ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားေတြထဲက ၁၀၀ နီးပါးေလာက္ဟာ စက္ရံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ဆက္လက္ ခ်ိဳးေဖါက္ေနတာေၾကာင့္ သူတို႔ သေဘာဆႏၵအတုိင္း အလုပ္ထြက္လိုက္ၾကၿပီး မတ္လ ၂၉ ရက္ ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ ေရာက္ရိွလာပါတယ္။

အခုျပန္ေရာက္လာတဲ့ အလုပ္သမားေတြဟာ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမျပည့္ခင္ အလုပ္ထြက္လိုက္ၾကတဲ့အတြက္ အလုပ္သမားတစ္ဦးကို ေဒၚလာ (၁၄၀) ေလွ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး ျပန္ခဲ့ရတယ္လို႔ အလုပ္သမားေတြက ေျပာပါတယ္။

CMJ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားေတြဟာ စက္ရံုကေကၽြးတဲ့ အစားအေသာက္ညံ့ဖ်င္းမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးညံ့ဖ်င္းမႈနဲ႔ လစာေငြနည္းပါးမႈေတြေၾကာင့္ ေျဖရွင္းေပးဖို ့ စက္ရံုအာဏာပိုင္ေတြကို ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုတာေတြ ရိွခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ စက္ရံုဖက္က မလိုက္ေလ်ာတာေၾကာင့္ မူလက CMJ စက္ရံုမွာ  ျမန္မာႏုိင္ငံသား အလုပ္သမား ၂၀၀၀ နီးပါးရိွခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ ထက္ဝက္ေလာက္ ျပန္လာၾကတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာသံရံုး မရိွတာေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ နစ္နာမႈကို တုိင္ၾကားႏိုင္တဲ့ အဖဲြ႕အစည္း မရိွတဲ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ကိုယ္စားလွယ္လႊတ္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးမယ္လို႔ သူတို႔ သိရိွခဲ့ေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာ ျဖစ္မလာခဲ့ဘူးလို႔လည္း အလုပ္သမားေတြက ေျပာပါတယ္။

Aung San Suu Kyi (Battle Plan)

ေရး/ဆို-Milla Dawt Hniang


Hey guys,

So i wrote this song about 3 months ago. It was previously planned for this song i've written for Aung San Suu Kyi along with a letter i wrote to her be sent to her in Burma. However, it saddens me i now know that my song and letter was not given to her like i was promised. I guess i feel that it's only appropriate i share my song with everyone now. Aung San Suu Kyi is one of my biggest heroes and i wrote this song for her especially after i learned about her life in a deeper level. And since i sing & write country music, the way i've written the song is probably very different than any other songs i've written before. I wanted to make it about HER life story but of course in a song format.
I hope you guys will like this song.
https://www.facebook.com/Millahniangျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္ ၁/ ၂၀၁၃

Ye Htut
ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္ ၁/ ၂၀၁၃ ကို ဒီေန႕ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕ကေန ဒီေန႕အထိ ျမိဳ႕နယ္ ၁၅ ျမိဳ႕နယ္မွာ လူစုလူေ၀းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ၁၆၃ ၾကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ေသဆံုးသူ ၄၃ ဦး၊ ဒဏ္ရာရသူ ၈၆ ဦးရိွေၾကာင္း၊ အေဆာက္ အဦ ၁၃၅၅ လံုး နဲ႕ ယာဥ္မ်ိဳးစံု ၃၉ စီးပ်က္စီးဆံုးရံႈးေၾကာင္း၊ လူဦးေရ ၁၁၃၇၆ ဦး အိုးအိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရျပီး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း၆ ခုမွာ လူဦးေရ ၉၀၆၅ ဦးကို ေစာင့္ေရွာက္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူ ၆၈ ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိျပီး ဥပေဒနဲ႕ အညီအေရးယူရန္ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္းလည္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျပစ္မႈ ၁၇ မ်ိဳးနဲ႕ကို ေဖာ္ျပထား ျပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရိွသူမ်ားက လူစုခြဲခုိင္းလို႕ လူစုမခြဲဘူးဆိုရင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၈ အရ ျမိဳ႕ျပ အင္အားကို အသံုးျပဳျပီး လူစုခြဲႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႕ လူစုခြဲရာတြင္ လက္နက္ ကိုင္မဟုတ္သူ မ်ားကိုလည္း အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုက ပါ၀င္ကူညီရန္လိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အျပည့္အစံုကို မနက္ျဖန္သတင္းစာမ်ားမွာ ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။

"ရန္ကုန္ျမိဳ႔ကန္ေတာ္ကေလးမွ ဂ်ီဟဒ္ လွံဳ႕ေဆာ္ေရးစာရြက္"
.........................................................................................................
အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တုိ႕ တိတိက်က်လုိက္နာရမည္႕အလႅာရွင္ျမတ္၏ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား။

မည္သည့္အရပ္မည္သည့္ေနရာမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္လက္နက္ခဲရမ္း၊ ရိကၡာစုေဆာင္းပါ။ ရန္သူကုိအျပတ္အသတ္ရွင္းလင္းပါ။ အလႅာရွင္ျမတ္ရန္သူသင့္ရန္သူကုိႏွလုံးသားတည္႕တည္႕ပစ္ပါ။ အလႅာရွင္ျမတ္ကုိမယုံၾကည္သူမွန္သမွ်ကုိမီးေလာင္တုိက္သြင္းပါ။
အလႅာ အရွင္ျမတ္၏ ေဟာၾကားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအားမလုိက္နာသူမ်ားအားျပင္းထန္စြာအျပစ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
တႏုိင္ငံလုံးအလႅာရွင္ျမတ္ႏွင့္ အစၥလမ္သာသနာကုိဆန္႔က်င္သူမ်ား၏လည္ေခ်ာင္းေသြးျဖင့္ေျခေဆးပါ။ အလႅာရွင္ျမတ္၏အမိန္႕ေတာ္နာခံသူကုိအသက္ရွင္ခြင့္ေပးပါ။

(အျငင္းပြါးစရာမလုိ၊ အလႅာအရွင္ျမတ္ ကုိသာယုံၾကည္ပါေစ။)**


(ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကန္ေတာ္ေလးစစ္သည္မ်ား)

********* ****** ********* ******* ******* ********

အၾကမ္းဖက္အဓိကရုဏ္းလက္သည္ ဘယ္သူလဲ? ေဖၚလိုက္ျပီpost by Minmaha Bagan on facebook
ေရးသားသူ။ ဂိုလ္ရွယ္ေလး

ဆဲခ်င္သလိုဆဲ မတတ္ႏိုင္ေတာ႔ျပီ အမွန္ကိုေတာ႔ ေရးေတာ႔မည္။

ဗိုလ္သန္းေရႊ ဗိုလ္ေမာင္ေအးတို႔မဆင္းခင္ေလး ရဳွပ္ထား ယုတ္ထားသမ်ွ က်ေနာ႔ဆီ အေရာက္ေပးပို႔လာၾကေသာ တပ္မေတာ္ အရာရိွကေလးမ်ားကိုေတာ႔ အားနာသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တရားအတြက္ က်ေနာ္ေဖၚေကာင္လုပ္ေပးေတာ႔မည္။

ျပသနာအစက အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဂ်င္၀က္ ျမန္မာျပည္သြားေသာ ကာလတြင္ ဗိုလ္သန္းေရႊႏွင္႔ တရုတ္တို႔ ေခ်ျခင္းလိမ္ေတာ႔သည္။

ဗို္လ္သန္းေရႊတို႔ တပ္မေတာ္က အေၾကြးအလြန္ထူေနေသာေၾကာင္႔ထြက္ေပါက္ရွာေရးမဟာဗ်ဴဟာခင္းခဲ႔ၾကသည္။
ဂ်င္၀က္၏ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳမွဳအတြက္ အျမတ္ထြက္ေအာင္ ဘဘၾကီး ဗိုလ္ေရႊကိုယ္တို္င္ေတြ႔ဆံုျပီး ေရွးျမန္မာအနာဂတ္အတြက္ အေၾကလည္ရွင္းျပျပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း ဂ်င္၀က္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာသို႔ လက္ေဆာင္ပါးလိုက္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ၂လခြဲတင္းတင္းေလာက္လိုေသာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ဂ်င္၀က္အား ဗိုလ္သန္းေရြက ၂ နာရီၾကာမ်ွေတြ႔ဆံုျပီး အေသးစိတ္ခ်ျပကာ ၄င္းလိုခ်င္ေသာ အေျခေနအား နားခ်သည္။ တဖက္မွလဲတရုတ္ျပည္ႏွင္႔ နားလည္မွဳရေအာင္ Lion Share ဟုေခၚေသာ စီမံကိန္းၾကီးမ်ားျဖင္႔ မက္လံုးေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ ေၾကြးျမည္အား တရုတ္မွ ဆပ္ေပးမည္မဟုတ္သကဲ႔သို႔ ပိတ္ဆို႔မွဳမ်ားျဖင္႔ တင္းၾကပ္ေနေသာ ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ဂ်င္၀က္ဆိုေသာ အေမရိကန္ဆီးနိတ္အမတ္အား ငါးစာလုပ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ ငါးပြက္အိုင္ၾကီးထဲသို႔ ပစ္ခ်ခဲ႔သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီး အရူးၾကီးသန္းေရႊနွင္႔ ေတြ႔ခဲ႔ျပီးေသာ ဂ်င္၀က္က တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းမွ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အိမ္စံ တပင္တိုင္ အတိုက္ခံသမားၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔သြားေတြ႔သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၿကည္အား ေဒါသေလ်ာ႔ဖို႔ႏွင္႔ ဥာဏ္က်ယ္က်ယ္ျဖင္႔စဥ္းစားဖို႔ ဂ်င္၀က္က တိုက္တြန္းသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဥပေဒေဘာင္အတြင္းထဲမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ကို လုပ္ကိုင္ရန္ ဂ်င္၀က္က ေမတၱာရပ္ခံသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၿကည္ႏွင္႔ ဂ်င္၀က္တို႔ ေဆြးေႏြးပြဲ အေျခေတာ္ေတာ္မလွပဲ ရုတ္သိမ္းခဲ႔ရသည္။ (အေမရိကန္သံရံုးမ ွ၄င္းႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသို႔ ေပးပို႔ေသာ သတင္းအား ၀ီကီလိက ေဖါက္သယ္ ျပန္ခ်ခဲ႔သည္)။

ဂ်င္၀က္ ျပန္သြားေသာအခါ တရုတ္သံရံုးမွ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးေကာင္စီသို႔ တရုတ္ျပည္မွ သံစာ တေစာင္ ေပးပို႔သည္။ ၄င္းစာပါအရ ဗို္လ္သန္းေရႊႏွင္႔ အျခားေသာ စစ္အရာရိွမ်ား ဂ်င္၀က္ႏွင္႔ ေဆြးေႏြးထားေသာကိစၥမ်ားအား အဂၤလိပ္သို႔ ဘာသာျပန္အျဖစ္ တရုတ္က ေတာင္းခံခဲ႔သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္သန္းေရႊလုပ္သမ်ွ ေဘာလိုက္မေနေသာ မင္းေအာင္လိွဳင္(ယခု ကာခ်ဳပ္)မွ အားလံုးတရုတ္ျပည္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ လိုေလေသးမရိွလုပ္ေပးသည္။ ထုိအခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္႔ေအာင္ (ယခု ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ႏွစ္ သာယာ၀တီ အက်ဥ္းေထာင္) က တရုတ္အား မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ကိစၥမ်ား အသိေပးတင္ျပရမည္မွာ အဓိပၸါယ္မရိွေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ႔မွဳေၾကာင္႔ ဗိုလ္သန္းေရႊမွ မ်က္မုန္းက်ိဳးသြားခဲ႔သည္။

ထိုေၾကာင္႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေဖေဖၚ၀ါ၇ီလတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္ေအာင္အား ၄င္း၏ ေအာက္လက္ အရာ၇ိွျဖစ္သူ ယခု ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီး မင္းေအာင္လိွဳင္၏ ညြန္ၾကားမွဳေအာက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္၇န္ ဗိုလ္သန္းေရႊမွညြန္ၾကားမွဳအား လက္မခံႏိုင္ျဖစ္ျပီး ဆင္ေျခေပးေထာက္ျပမိရာမွ ေထာင္နန္းစံသူအျဖစ္သို႔ပို႔ေဆာင္ခံခဲ႔ရ၏။ အေၾကာင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္ေအာင္သည္ တရုတ္ျပည္အား ျမန္မာ အစိုရမွ အလံုးစံုေၾကာက္၇ြံ႔မွီခိုအားထားေနမွဳအား တပ္မွဴးမ်ား၏ အစည္းေ၀းအခ်ိဳ႔တြင္ မၾကာခဏ ေထာက္ျပေလ႔ရိွေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

တရုတ္ျပည္မွ ပိုျပီးယံုၾကည္မွဳရေစ၇န္ႏွင္႔ မိမိအား အကာကြယ္ေပးရန္ ဗိုလ္သန္းေရႊအပါ၀င္ စစ္၀န္ၾကီးမ်ားႏွင္႔ တကြ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း၇ွင္ ခရိုနီမ်ားျဖင္႔ စက္တင္ဘာလ (ရ)ရက္ေနခင္း ၁၀ နာရီတြင္ စိတ္္ေကာက္ေတာ္မူေနေသာ တရုတ္သမၼတ ဟူခ်င္ေတာင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျပီး ၄င္းျပဳလုပ္ထားေသာ ဗ်ဴဟာ မ်ားအား အေသးစိတ္ တင္သြင္းခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းဌာနမ်ားႏွင္႔ သံတမန္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္းကို သာ ကူညီေဆာင္ရြက္ လက္တြဲဖို႔၇ိွေၾကာင္း တင္ျပထားခဲ႔သည္။ (China lauds 'friendly' Myanmar as junta leader arrives By Dan Martin (AFP) – Sep 7, 2010) ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ ဖတ္ရွဳ႔ႏိုင္သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ သံတမန္မ်ားမွတဆင္႔ ႏိုင္ငံတကာသို႔ သံေခ်ာင္းေခါက္ကာ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔၏ ေရႊးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္းရံုးေပးခ႔ဲၾကသည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ကလည္း တရုတ္တို႔ဘက္သို႔ Lion Share အားလံုးအားေပးသည္႔ အေနျဖင္႔ ျမစ္ဆံုေရကာတာႏွင္႔ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းအပါ၀င္ စီမံကိန္းအၾကီးစားေပါငး္ ၁၂၄ ခု ေပးခဲ႔သည္။ထို႔အျပင္ ျမစ္ဆံုေဒသ လံုျခံဳေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုျဖစ္ေသာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားအား အျမစ္လွန္ဖယ္၇ွားေရးကိုပါ ၀န္ခံကတိျပဳခဲ႔သည္ကို သက္ေသအေထာက္ထားတိက်စြာ စာေရးသူထံတြင္ လက္၀ယ္ရိွပါသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကပင္ တရုတ္တို႔ႏွင္႔ သေဘာတူခဲ႔ေသာ ႏွစ္ ၅၀ ၾကာ စာခ်ဳပ္ျဖင္႔ ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသမွ ရွည္လ်ားေကြးေကာက္ေသာ ဂစ္ပိုက္လိုင္းၾကီး၏ လံုျခံဳေရးသည္ အလြန္အေရးပါေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရိွခဲ႔ျပီး ၂၀၁၀ ေရႊးေကာက္ပြဲ ျပီးဆံုးသြားသည္႔ေနာက္ တရုတ္စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳအား ထိကပါးရိကပါး အေျခေနသို႔ ေရာက္ရိွလာမည္ျဖစ္ေသာ ျမစ္ဆံုေရကာတာ ျဖစ္ေသာ အျမင္႔ေပ ၄၅၈ ရိွျပီး အလ်ားေပ ၄၂၉၇ေပခြဲရိွသည္႔ ေရကာတာၾကီးအား ျမန္မာျပည္သူတရပ္လံုးမွ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပၾကရာမွ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင္႔ လူထု ယံုၾကည္မွဳအား ၄င္းမွ တည္ေဆာက္ျပရန္အလို႔ဌာ ေခတၱရပ္ဆိုင္းရန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ေနခင္း ၁၁ နာ၇ီတြင္ ေၾကျငာခ်ုက္ထုတ္ခဲ႔သည္ကို တရုတ္ျပည္အစိုးရ အထင္မမွားေစရန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ အား တရုတ္ျပည္သို႔ ေအာက္တိုဘာလ တြင္ေစလႊတ္ေတာင္းပန္ခိုင္းကာ ႏွစ္သိမ္႔မွဳလုပ္ခဲ႔ရ၏။

ထိုေနာက္ ရခိုင္ေဒသ မွ သြယ္တန္းမည့္ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ဂစ္ပိုက္လိုင္းၾကီး၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ ေအာက္လမ္းနည္းျဖင္႔ မသမာေသာ အစီမံမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အေသးစိတ္အစီစဥ္မ်ားအား တရုတ္သို႔ တင္ျပခဲ႔ျပီး၊ ရခိုင္ေဒသအတြင္း မတည္ျငိမ္မွဳမ်ားအား စတင္အေကာင္ထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရန္ ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ အဖြဲ႔မွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္မည္႔ အစီစဥ္မ်ား စတင္ခဲ႔သည္။

ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္သို႔႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတမန္ေတာ္ၾကီးအျဖင္႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဂ်ြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ စစ္ဘက္မွ ေကအိုင္ေအတို႔ ေနရာယူထားေသာ တာပိန္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားစက္ရုံတည္ရိွရာသို႔ သြားေသာ လမ္းေၾကာင္းမွ ဖယ္ရွားရန္ တရုတ္ျပည္အစိုးရအား ကတိေပးထားသည္႔အတိုင္း ေကအိုင္ေအႏွင္႔ရ ၁၇ ႏွစ္ၾကာခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္အား စစ္ပြဲျဖင္႔ စတင္ပ်က္ျပယ္ေစခဲ႔ေသာ ျပည္တြင္းစစ္အား ျပန္လည္ျငိမ္းေအးရန္ ၾကံ႔ဖြတ္နဲ႔ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ လုပ္လာၾကသည္။ ထိုတာပိန္ေ၇အားလ်ွပ္စစ္စက္ရံုသည္ တရုတ္ျပည္မွ အင္ဂ်င္နီယာ ၉၀ ရာႏံုန္းျဖင္႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျပီး ယူနန္ျပည္နယ္ မီးလင္းေရးကို ဦးတည္ထားေသာ စက္ရံုျဖစ္သည္႔အတြက္ တရုတ္အစိုးရ၏ အေထာက္ပံမ်ား ျမန္မာစစ္ဘက္ဆိုင္ရာေနာက္တြင္ ရိွေနေၾကာင္း နယူးေယာက္တိုင္းသတင္းစာမွ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အတိလင္း ေရးသားေထာက္ျပထားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ၇က္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ပြဲေၾကာင္႔ ဒုကၡသယ္အေရး ႏိုင္ငံတကာသို႔ ပံုပြလာေသာအခါ ဦးေအာင္ေသာင္း ႏွင္႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင္႔ ယခု ဦးေအာင္မင္းတို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္၇န္ ေရႊလီတြင္ ေကအိုင္ေက အၾကီးကဲမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေလာ္ဘီလုပ္ ခဲ႔ျပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေန႔ရက္တြင္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွအမိန္႔ျဖင္႔ ကခ်င္ေဒသ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမအတြင္းရိွ တပ္၇င္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား စစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားအား ၇ပ္တန္႔ထားေၾကာင္း ျမန္မာ႔ အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပျပီး ႏိုင္ငံတကာ စစ္ေရး အကဲခတ္မ်ားအား ေျဗာင္လိမ္ခဲ႔သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား အျပင္းထန္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင္႔ ဆိုႏိုင္သည္။

ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္မည္ဟု ေလလံုးထြားခဲ႔ေသာ ၀န္ၾကီးမ်ား အရွက္ကြျဲပီး ျမားဦးလွည္႔လာသည္မွာ ၇ခိုင္ေဒသ ျဖစ္လာခဲ႔သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျပသနာ စတင္ရန္ ၀န္ၾကီးလက္သယ္အခ်ိဳ႔ အာရံုစိုက္ခဲ႔ရေသာ အေၾကာင္းရင္ခံတခု အခိုင္မာ တင္ျပရေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္သားမ်ား၏ အခြင္႔ေရးအရ ခံစားပိုင္ခြင္႔အား ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ (ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္) ေဒါက္တာေအးေမာင္ (၇ခိုင္ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရး ပါတီဥကၠဌ) ႏွင္႔ ဦးဘရွင္တို႔ မွ ဇန္နာ၀ရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္ နာစင္ရိွ၇ာေနရာသို႔ လူထုအစည္းေ၀းေခၚယူကာ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ရခိုင္ျပည္မွ ထြက္ရိွေသာ သံယံဇာတမ်ားအတြက္ ခံစားခြင္႔ရိွေၾကာင္းကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ မည္သို႔ ျပဌာန္းထားေၾကာင္းကို စုရံုးခြင္႔ ရရိွေသာ လူထု ၅၀၀ အား ေျပာၾကားခဲ႔သည္က စလာသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

Aye Maung said the main aim of holding the public conference is to mobilize the local Arakanese people as well as their brethren of other ethnic nationalities for their wider participation in making demands on the gas project for the development of Arakan State.
“We will make demands just for what we should get from our union and we hope all Arakanese people and our ethnic brothers with their kind hearts will support our move to strive for our regional development and hope the responsible authorities in all levels will do their best to meet our demands,” he said.
He also said his party would be able to make known to the central government what local people are expecting from the Shwe Gas Project after holding public conferences in the region, although lawmakers from his party had not received any positive answers from the union ministers when they raised questions about the project last September, with the aim of softening the stance of the central government over the region’s natural resources.
“No matter how the regional natural resources are being centralized in the 2008 constitution, we hope the government will consider the fact that every region or division needs to use its own resources for its development,” he said.
The regional election commission granted permission on 27 December for the RNDP to hold the public conference, which is scheduled from 5 pm to 11 pm on 1 January at the clock-tower grounds in Kyaukpru. It was learned that only 500 people are allowed to take part in the conference, and six senior leaders of the party, including Dr. Aye Maung and U Ba Shin, the legislator from People’s Parliament in Kyaukpru, will speak at the conference. http://www.narinjara.com/main/index.php/colonial-era-explotation-should-be-avoid-dr-.
တြင္ ျပန္လည္ဖတ္ရွဳ႔ႏိုင္ပါသည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္လြတ္ခါနီ အခ်ိန္ေလးမွာပင္ အေမရိကန္အစိုးရမွ ႏိုင္ငံျခားေရးဆိုင္ရာ သံတမန္ၾကီး ၂ ၾကိမ္ႏွင္႔ အာရွေရးဆိုင္ရာ သံတမန္ၾကီး တို႔ ၁ၾကိမ္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခြင္႔ ရေသာ အေျခေနအား ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔မွ ဖန္တီးကာ မက္လံုးေပးခဲ႔သည္။ ေဒၚစုလြတ္လာေသာအခါ၀ယ္ လက္ရိွ ၂၀၀၈ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းမွပင္ ေလ်ာက္လွမ္းေစရန္ သံတမန္ၾကီးမ်ားကလဲ ပထမဦးဆံုး သံခင္းစတင္ေရးသယ္ယူလာေသာ ဂ်င္၀က္ကဲ႔သို႔ပင္ အခင္းက်င္းအေထာက္ပံံ႔မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္ကို ေနျပည္ေတာ္မွ သေဘာေတာ္က်ေနခဲ႔ၾက၏။ ထိုကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ ဒီမိုကေရစီအေရးတက္ၾကြေသာ အသြင္မ်ားသာ ေရွ႔တန္းေရာက္ရိွေနျပီး တိုင္းျပည္တခုလံုး အလြန္သာယာေသာ အခင္းက်င္း ၾကီးသဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။

သိပ္မၾကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ၂၀၁၂ တြင္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဧျပီလ ၁ရက္ေန႔ျပီးေနာက္ပိုင္း ေမလ ၂ ၇က္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၿကည္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း က်မ္းက်ိန္ဆိုျပီးေနာက္ ၃ ပတ္အၾကာ ေမလ၂၈ ရက္ေန႔မွစကာ ျပသနာတက္ေတာ႔၏။
ေက်ာက္နီေမွာ္ေက်းရြာသူ မသိီတာေထြးအား ရိုဟင္ဂ်ာ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသား၃ ဦးမွ အဓမၼျပဳက်င႔္သည္ကို ရြာသားမ်ား သိသိျခင္းပင္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ညတြင္းမွာပင္ တိုင္ၾကားခဲ႔ေၾကာင္း အားလံုးသိသည္။

ေက်ာက္နီေမွာ္ရြာသားမ်ားမွ ျပသနာတစံုတရာ ျပဳလုပ္ျခင္းမရိွပဲ သက္ဆိုင္ရာ၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မွဳကိုသာ ေမ်ွာ္လင္႔ေနခဲ႔သည္။ ၂၉ ရက္ေန႔ ေမလတြင္ မသီတာေထြးအား မုဒိန္းက်င္႔ သတ္ျဖတ္သူမ်ားဟု ယူဆရသူ ၃ဦးအား ေမာင္းေတာ ရဲစခန္း၏ ညြန္ၾကားခ်က္ျဖင္႔ လာေရာက္စစ္ေဆးေၾကာင္း သတင္လြင္႔ျပီး ေက်ာက္နီေမွာ္ ရယက ရံုးတြင္ပင္ အက်ဥ္းရံုးစစ္ေဆးျပီး ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ျပီး ၄င္းေနရာတြင္ ေစာင္႔ၾကည္႔ေနၾကေသာ ၇ခိုင္အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ေဒါသအိုးကို ပိုျပီး ေပါက္ကြဲလာေအာင္ ဒုရဲမွဴး လွေအးေမာင္က ဖန္တီးျပခဲ႔၏။ ေမလ ၃၀ ရက္တြင္ ရခုိင္ အမ်ိဳးသားမ်ား မေၾကနပ္သံက်ယ္ေလာင္ျပီး အံုးထေနေသာေၾကာင္႔ ေက်ာက္နီေမွာ္ ရယကမွ ရဲသို႔ အေၾကာင္းၾကားကာ အဆိုပါတရာခံ ၃ ဦးအား လာေရာက္ေခၚေဆာင္သြားေစခဲ႔ျပီး ရမ္းျဗဲရဲစခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ႔သည္မွာ သမာရိုးက် လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။

ထိုအကြက္သည္ ၀န္ၾကီးေအာင္ေသာင္းတို႔၏ အကြက္ထဲသို႔ ေရာက္သြား၏၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီး ဦးလွေမာင္တင္သည္ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ ေပးတာယူ ေၾကြးတာစားေသာ အေျခြရံျဖစ္ေနခဲ႔၏။ ဂ်ြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္ ၁၀ ဦးအား မူဆလင္မ်ား၏ေရွ႔ေမွာက္မွာပင္ ေတာင္ဂုတ္ ကားဂိတ္တြင္ အံုးအံုးၾကြက္ၾကြက္ သတ္ျဖတ္ျပခဲ႔သည္။
ျဖစ္ပြားပံုမွာ သံသယကင္းဖြယ္ အစိုးရ လက္သယ္မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေန၏။ ေတာင္ကုတ္ ကားဂိတ္တြင္ နဆက အရာ၇ိွ ၃ ဦးမွ ကားေပၚတက္ကာ မွတ္ပံုတင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ကားေပၚမွ အားလံုးဆင္းေပးရသည္။

ထိုေနာက္ မွတ္ပံုတင္မ်ားတဦးျခင္းစစ္ေဆးျပီး အဆိုပါ မူဆလင္ ၁၀ဦးႏွင္႔ အျခားရခိုင္ တိုင္းရင္းသား ၄ ဦးကိုသာ ကားေပၚျပန္တက္ခြင္႔ျပဳျပီး ကားထြက္ခြင္႔ျပဳလိုက္သည္။ ေတာကုတ္ကားဂိတ္တြင္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ၆ဦးႏွင္႔ ရခိုင္းအမ်ိဳးသမီး ၅ ဦးက်န္ေနရစ္သည္။ မူဆလင္၁၀ ဦးတြင္ ပါလာေသာ လက္ကိုင္ဖုန္း၃လံုးးအား ဖုန္းကိုင္ေဆာင္ထားမွဳ အေထာက္ထား မခိုင္လံုဟု ဆိုကာ နဆကမွ သိမ္းယူထားလိုက္သည္။
ေတာင္ဂုတ္ ကားဂိတ္မွ ကားစထြက္ျပီး ကိုက္ ၃၀၀ ေလာက္မွာပင္ ဆိုင္ကယ္စီးလူတအုပ္က ၄င္းကားအား တားဆီးျပီး ကားေပၚတက္ကာ သတ္ျဖတ္ေနသည္ကို လက္နက္ကို္င္ေဆာင္ထားေသာ ေတာင္ကုတ္ ကားဂိတ္မွ လွမ္းျမင္ေနၾကေသာ နဆက ႏွင္႔ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား တုပ္တုပ္မ်ွမလွဳပ္လွမ္းၾကည္႔ေနခဲ႔ၾကသည္ဟု ေတာင္ကုတ္ကားဂိတ္တြင္ ဆင္းက်န္ရစ္ျခင္းခံရေသာ ခရီးသယ္က ေဖါက္သယ္ခ်ပါသည္။
၄င္းအမွဳခင္းျဖစ္ပြားလာသည္ႏွင္႔ ပိုျပီး မီးေတာက္ၾကီးမားလာေအာင္ေန႔စဥ္ထုတ္အစိုးရ ျမန္မာ႔အလင္း သတင္းစာ ဂ်ြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္အေရးအခင္းအား အေသးစိတ္ေရးသားေဖၚျပထားေပးျပီး မီးေလာင္ရာ ေလပင္႔ေပးသည္႔အေနျဖင္ ထပ္ျပီး ၾကီးထြားေအာင္ သတင္းစာ တြင္ စကားလံုး အသံုးႏံုန္းမ်ားအား ခက္ခက္ထန္ထန္လုပ္ေပးလိုက္ၾက၏။

ဂ်ြန္လ ၈ ရက္ေန႔ ေန႔ခင္း ၁၂ နာရီတြင္ ေရႊဇာ ဗလီသို႔ ၀တ္ျပဳ၇န္သြားေရာက္ၾကေသာ မူဆလင္လူငယ္မ်ားအားလံုးနီးပါ ဒုတ္ ဓါး လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ၄င္းဗလီၾကီးအား စုရံုးသြားေနၾကသည္ကို လံုျခံဳေရးတာ၀န္၇ိွသူႏွင္႔ နဆက ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ခြင္႔ျပဳခဲ႔၏၊ အဆိုပါ ေန႕ခင္း ဗလီ၀တ္ျပဳျပီးေသာ ေနခင္း ၁နာရီတြင္ ဘန္ဂါလီမူဆလင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႕ ေရႊဇာ ဗလီမွ ထြက္လာသည္ႏွင္႔ ေမာင္းေတာျမိဳ႔ရိွ ဗုဒၵဘာသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းႏွင္႔ ဘာသာ၀င္မ်ားအား မီးကုန္ယမ္းကုန္တိုက္ခိုက္ေနသည္ကို ညေန ၄ နာရီအထိ လံုျခံဳေရးမ်ား ရပ္ၾကည္႔ေနခဲ႔သည္။ ေမာင္းေတာျမိဳ႔၏ အခ်က္ျခာက်ေသာ အေဆာက္ဦးမ်ား စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ေနအိမ္မ်ား အျပင္ ကေမၻာဇ ဘန္တို႔ကိုပါ အားရပါးရ ဖ်က္ဆီးခြင္႔ျပဳခဲ႔သည္ကို arakanland.com တြင္ တင္ျပထားေသာ ဗီြဒီယိုဖိုင္မ်ားႏွင္႔ Eleven Media Group တို႔မွ ၇ိုက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပံုအေထာက္ထားမ်ားက သက္ေသခံျဖစ္ေနခဲ႔သည္။

ထိုျဖစ္ရပ္ဳေၾကာင္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွျမိဳ႔မ်ားတြင္ ၾကီးမားေသာ ရန္ပြဲမ်ားဆထက္တံပိုးၾကီးမားခဲ႔ရျပီး ေနာက္ဆံုး ဂ်ြန္လ ၈ ရက္ေန႔ွညမွ စတင္ကာ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုဒ္မ ၁၄၄ အား တျမိဳ႔ျပီးတျမိဳ႔ ထုတ္ျပန္ကာ လက္နက္ကိုင္ စစ္တပ္မ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ပထမဆံုး ထိုးသြင္းခဲ႔၏။

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဗိုလ္သန္းေရႊ႔တို႔ တရုတ္ျပည္အား ဂတိျပဳထားသည္႔အတိုင္း တာ၀န္ယူထားေသာ ရခိုင္ျပည္မွ သြယ္တန္းထားသည္႔ ဂစ္ပိုက္လိုင္းလံုျခံဳေရးႏွင္႔ ဂစ္ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာေဒသ ၀န္းက်င္အတြင္း အဓမၼ လယ္ေျမသိမ္းမွဳမ်ားအတြက္ အေမွာင္ခ်ႏိုင္ရန္ စစ္တပ္ျဖင္႔ ထိန္းကြပ္ကာ အားလံုးေနရာယူသြားႏိုင္ေအာင္ အကြက္က်က် စီစဥ္သည္မွာ ထင္ရွားသိသာလြန္းသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းအေရးအခင္းျမင္႔မားလာေသာအခါ ရခိုင္တြင္ ပြေနေသာ ဖရိုဖ၇ဲဘ၀မ်ားအားႏိုင္ငံတကာမွ ေ၀ဖန္မွဳမ်ားၾကီးမားလာေသာအခါ ေနျပည္ေတာ္မွ သမၼတ အပါ၀င္ ၀န္ၾကီးမ်ားမွ အကူညီေပးေရးအား ၂၀၁၂ ဂ်ဴလိုင္လ ၂၂ တြင္ အိုအိုင္စီအား ျပည္ေတာ္သြင္းရန္း သေဘာတူခဲ႔ၾကျပီး အိုအိုင္စီႏွင္႔ စာခ်ြန္လႊာ လက္မွတ္မ်ားေရးထုိးျပကာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းျပည္အႏွံ ေဒါသူပုန္ထေအာင္ စနက္တံ မီးတို႔ေပးလိုက္ၾကသည္။

ထိုေနာက္ မေလး၇ွားမွေပးပို႔ေသာ ရခိုင္ျပည္မွ ဒုကၡသယ္မ်ားအတြက္ ေပးပို႔ေသာ ပစၥည္းထုတ္မ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသယ္မ်ား၏ ဓါတ္ပံုးမ်ား ေဖၚျပထားသည္ စေတကာမ်ားအား ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ၂၀၁၂ ခု စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အေကာက္ခြန္ဌာနမွ ေအာက္ခံ ကပ္သြင္းေပးျပီး၊ ရခိုင္ျပည္ဘက္သို႔ ပို႔ကာ ထိုအထုတ္ပိုးမ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသယ္ပံုရိပ္မ်ားကပ္ထားေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွ စတင္ ေဖၚထုတ္ျပသေသာ ေသြးထုိးလွံဳ႔ေဆာ္သည္႔ ပံုရိပ္အား ငပြလုပ္ခဲ႔ၾက၏။ (သတင္း အရင္းျမစ္သည္ အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းမွ)

The aid has been loaded into 40 containers and will be send on board a vessel from Port Klang.

“We will be transporting it by a commercial vessel as requested by the Myanmar government, and the vessel is expected to leave next Wednesday.

“It will take four days to reach Yangon Port, and from there, it will take us two days by truck to reach Rakhine state,” he said.

He hoped that Prime Minister Datuk Seri Najib Razak and former prime minister Tun Dr Mahathir Mohamad would be able to send off the vessel.

Abdul Azeez thanked the Myanmar government for its support and cooperation in helping the club to undertake the humanitarian mission.


Read more: Humanitarian aid to people in Rakhine, Myanmar - Latest - New Straits Times http://www.nst.com.my/latest/humanitarian-aid-to-people-in-rakhine-myanmar-1.145809#ixzz2Omi4UNae

အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအထဲတြင္ အေတြးေခၚ အားနည္းေသာ ၊ ဘာသာတရားအား တရားေဟာဆရာ ေမာ္လီဆပ္မ်ားမွ ေျပာေသာစကားမ်ားကိုသာယံုၾကည္ေသာ ျမိဳ႔ေပၚမွ မူဆလင္အခ်ိဳ႔မ်ား ႏွင္႔ ျမန္မာျပည္အားနည္းေပါင္းစံုျဖင္႔ ဘဂၤလားေဒ႔ခ်္မွ ခိုး၀င္လာေသာ ယခုေခၚဆိုေနၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအဖို႔ ျမန္မာ႔ ယဥ္ေက်းမွဳႏွင္႔ ျမန္မာျပည္မအတြင္း အမ်ားစုကိုးကြယ္ၾကေသာ ဗုဒၵဘာသာအား လိုက္ေလ်ာညီေထြသြာ ဆက္ဆံျပဳမူေနထုိင္မွဳ မရိွၾကေသာေၾကာင္႔ အဆိုပါ ဘာသာႏွစ္ခုအၾကားတြင္ ကသိကေအာင္႔ေလးလုပ္ေပးလိုက္သည္ႏွင္႔ ယမ္းပံုမီးက် ေပါက္ကြဲတတ္ေၾကာင္း ၾကံ႔ဖြတ္အမတ္မ်ားက သိၾကေလသည္။


ဦးသိန္းစိန္ (သမၼတ) မွ တက္တက္လာျခင္း အေျပာေကာင္းေကာင္း ႏြဲ႔ႏြဲ႔ကေလးျဖင္႔ ေျပာခ်လာလိုက္သည္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရ၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရစကားလံုးမိန္႔ခြန္းမ်ားအတြက္ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ေရွ႔ေနၾကီး ဦးသိန္းညြန္႔မွ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ႔ေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္း အတြင္းၾကိတ္ပံုး တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြါးေနသာအေျခေနသို႔ေရာက္ရိွခဲ႔သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ တြင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း ေၾကျငာျပီး ကာလမွပင္ ျဖစ္ပြားလာေသာ ကိစၥျဖစ္ခဲ႔သည္။ ဒုသမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမစ္ဦးသည္ ၄င္း အတြင္းေရးမွဳး(၁) နအဖတြင္ လုပ္ခဲ႔ေသာကာလတြင္ ျမစ္ဆံုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တရုတ္ျပည္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ဒသမ ၆ ဘီလီယန္ တန္ဘိုး ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ႏိုင္၇န္ ၾကားပြဲစားၾကီးလုပ္ခဲ႔ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ အား ျမက္ျမက္ကေလး အိပ္ထဲ ထည္႔လိုက္သည္႔အျပင္ စာခ်ဳပ္စတင္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ အခ်ိန္တြင္ ဧည္႔သယ္၀န္ေဆာင္မွဳစရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ အား တရုတ္ျပည္တြင္ ေကာင္စစ္၀န္အျဖစ္ တာ၀န္ယူေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီး သားမက္ ကို ေပးခဲ႔သည္႔ အတြက္ ျပန္လည္ ေလ်ာ္ေပးရမည္႔အေျခေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာ၏။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ သၾကၤန္ျပီးသြားေသာ ကာလ အစိုးရရံုးမ်ားျပန္လည္ဖြင္႔လွစ္ေသာကာလတြင္ ဒုသမၼတ ၄င္း၏ ဒုသမၼတ အစိုးရရံုးဆိုင္ရာ ရံုးခန္းသို႔ မလာေတာ႔ပဲ ေမလဆန္းတြင္ ႏုတ္ထြက္စာ ေပးပို႔ခဲ႔၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီးမွ သၾကၤန္အတက္ေန႔တြင္ ဦးသိန္းစိန္အား ေခၚယူကာ ၾသ၀ါဒေပးျပီး တရုတ္ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေရွ႔တြင္ အေႏွာက္ယွက္မရိွေအာင္ သယ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင္႔ လက္ရိွ တင္ရိွေနေသာ ႏိုင္ငံတကာအေၾကြးမ်ားအား အေၾကလည္ အျပီးျပတ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရမည္ဟု တာ၀န္ အျပီးျပတ္ယူခိုင္းသည္မွာ ဦးသိန္းစိန္ ျငင္းခ်က္ ထုတ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။
ဦးသိန္းစိန္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ သၾကၤန္အတက္ေန႔ အမိန္႔အား ရင္၀ယ္ပိုက္ခဲ႔၏။ သို႔ေသာ္ ေမလ ၅ ရက္တြင္ ေရးသားေသာ The Guardian က အတိက် ဦးတင္ေအာင္ျမစ္ဦး ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားခဲ႔ေသာ္ျငား သမၼတရံုးမွ စကၤာပူတြင္ ေဆးသြားကုေနသေယာင္ တရား၀င္မဟုတ္ပဲ ေဖ႔စ္ဘြတ္မွာ ပ်ံလြင္႔ခဲ႔သည္။ေနာက္ပိုင္းမွ အတည္ျပဳေပးခဲ႔၏။

ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ စီစဥ္ေသာ ရခိုင္အေရးခင္းၾကီး ပြက္ပြက္ဆူေနေသာ ကာလတြင္ ဦးသိန္းစိန္ ေငြရွာေရးအတြက္ အိုအိုင္စီဟုေခၚေသာ အဖြဲ႔၀င္ ၅၇ ႏိုင္ငံ အစၥလမ္ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔အား ရံုးစိုက္ခြင္႔ ေပးရန္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးေရးအား စိုင္းျပင္းေနၾကျပီး အိုအိုင္စီမွ ပထမ ေထာက္ပံေငြ အေမ၇ိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၅၀ အတြက္ လံုးပမ္းခဲ႔ၾက၏။

၂၀၁၂ ဂ်ဴလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ Network Myanmar ၀က္ဆိုက္တြင္ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔၏ ဂိုဏ္းအဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တိုက္ခိုက္ေ၀ဖန္ထားေသာ အင္တာဗ်ဴးတခုအား တရုတ္ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည္႔ zhang zhe and Ye Weimin ေဇာင္ဇီ ႏွင္႔ ယီေ၀မင္ တို႔က အခ်ိန္ကိုက္ ဖြင္႔ခ်ေပးခဲ႔သည္။။ ဂ်ဴလိုင္ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ တပ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းၾကီး ႏွင္႔ ေနာက္တၾကိမ္သြားေတြ႔ရျပန္၏။ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးမွ “မင္းတို႔ ေ၇ြ႔တာ အလြန္ေနွးလြန္းလို႔ အားလံုး သေဘာထား ကြဲလြဲမယ္႔ပံုမ်ိဳးျဖစ္ေနတာ” ဟု ေနာက္ဆံုး မိန္႔ၾကားခဲ႔သည္။

ဦးသိန္းစိ္န္မွာ တပ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းၾကီးဆီမွ ျပန္လာျပီး ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ တြင္ အိုအိုင္စီ အဖဲြဲ႔ႏွင္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ အပါ၀င္ ေတြ႔ဆံုျပီး ရန္ကုန္တြင္ အိုအိုင္စီ ရံုးခြဲဖြင္႔လွစ္ေပးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ေျပာဆိုကာ ပထမအရစ္ ေထာက္ပံေၾကးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ သန္းအား ရယူလိုက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသတင္းအား မႏၱေလး သံဃာထုအတြင္းသို႔ ခ်က္ျခင္း ပို႔လြတ္ခဲ႔၏။ တဖက္မွလဲ ယူအန္မွ ပီေခ်းနံဘီးယားႏွင္႔ ကင္တာနားတို႔ ႏွစ္ဦးစလံုးအား ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ခြင္႔ျပဳထားျပီး ယူအန္၏ အေထာက္ပံ႔မ်ားကိုလဲ ယူထားခဲ႔သည္။ (RFA August 10, 2012) (ေနာက္ပိုင္းတြင္ အိုအိုင္စီလက္သယ္လုပ္ျပီး အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားအား သီးသန္႔တင္ျပေပးပါမည္)။

ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၀န္ၾကီးဌာန အေျပာင္းလဲႏွင္႔ အသစ္ခန္႔အပ္မွဳမ်ားျဖင္႔ ရခိုင္ေဒသအထိကရုံန္းအား သတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ အေတာ္မွားယြင္းျပီး တလြဲေျဗာင္လိမ္ေနေသာ ျပန္ၾကားေရး ဌာနအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအားထပ္မံလွည္႔စားျပျပီး ျပန္ၾကားေရး ဦးေက်ာ္ဆန္း အား ေန၇ာေရြ႔ကာ ၀န္ၾကီးဌာနေျပာင္းေပးျပီး ဆက္ကစားခဲ႔သည္။

စက္တင္ဘာလ၂၀၁၂ခုႏွစ္သည္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႔တခုလံုး ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေျခဆန္႔ေသာ ကာလဟုဆိုႏိုင္ျပီး ဗိုလ္သန္းေရႊအားေပးထားေသာဂတိအတိုင္း ႏိုင္ငံတကာ အေၾကြးေပါင္းစံု ပယ္ပ်က္ေရး အသဲသန္ အားထုတ္ၾကေသာ ကာလၾကီး ျဖစ္ေနခဲ႔ျပီး ဘဂၤလားေဒ႔ခ်္ ရခိုင္နယ္စပ္တြင္ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအား အၾကီးက်ယ္တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးေနေသာ ကာလဲျဖစ္၏။ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွလဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ ဒီစီတြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မွဳအား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး ဟယ္လာရီကလင္တန္အား ေတာင္းဆိုေနခဲ႔ျပီး New York Time ႏွင္႔ Washington Post သတင္းစာ၏ ၁၉ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အၾကီးက်ယ္ေရးသားတင္ထားသည္။ ထိုေနာက္ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ေၾကြးျမီ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဘီလီယံေက်ာ္ ေလ်ာ္ပစ္ေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္း တည္႔သြားၾကျပီး ၄င္းေငြအားလံုး ျပန္ဆပ္စရာမလိုေတာ႔ပဲ ယေန႔ ဦးပို္င္အိတ္ထဲသို႔ ေလ်ာကနဲ႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ႔ရသည္။

By STEVEN LEE MYERS
Published: September 18, 2012
WASHINGTON — Myanmar’s opposition leader, Daw Aung San Suu Kyi, called for the lifting of American sanctions against her country on Tuesday, beginning an emotional visit to the United States that punctuated the remarkable shift in relations with Myanmar over the past year.

စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဦးေအာင္ေသာင္း ႏွင္႔ အက်ိုးတူ အစုရွယ္ယာပါ၀င္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္း၏သားတို႔ လက္၀ါၾကီးအုပ္ထားသည္႔ ဧရာေရႊ၀ါ ကုမၼဏီ၊ ဧရာ၀တီတိုင္း က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႔နယ္ ရွားခဲၾကီး ေက်းရြာတြင္ အင္းအလုပ္မားမ်ား ဆႏၵျပမွဳမ်ားတြင္ က်ံဳေပ်ာ္အေျခစိုက္ ခလရ ၃၆ လက္နက္ကို္င္တပ္ရင္းမွ ၀ိုင္းရံေပးျပီး အေထာင္ရဲစခန္းမွ ရဲမ်ားက ပစ္ခတ္ကာ အရပ္သား ၂ ဦးေသဆံုးျပီး ၅ ဦး ေသနတ္ဒဏ္ရာရရိွေၾကာင္းျဖင္႔ ၄င္းတို႔ အာဏာပိုင္ဆိုင္မွဳသည္ တရားဥပေဒအထက္တြင္ ရိွေၾကာင္း ေအာင္ေသာင္းႏွင္႔ ေအာင္သက္မန္း တို႔မွ ထုတ္ျပခဲ႔သည္။

Sep 28, 2012 | Posted by: roboblogger
Two Killed as Police Fire on Crowd in Pathein
Full story: The Irrawaddy Newsmagazine
Two people were killed while two others were seriously injured when police opened fire into a crowd in Shar Khae Gyi Village, Kyonepyaw Township, Pathain District, Irrawaddy Division, on Thursday evening.

စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းၾကီးဘေရႊ၏ သမီးႏွင္႔ ေျမးမ်ားမွ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဆိပ္ကမ္းသာ လမ္းတြင္ ၇ိွေသာ ဗုဒၵ ၀ိဟာရ မွန္ေက်ာင္းေတာ္၏ ေရႊသဃၤန္းကပ္ ေရစက္ခ်ပြဲတြင္ ၄င္းတို႔၏ဖခင္ က်မ္းမာစြာ ရိွပါေၾကာင္းအား သတင္းဌာနမ်ားသို႔ တမင္တကာ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားသြားခဲ႔သည္။ဆိုလိုသည္မွာ ဆက္လက္ ၾကိဳးကိုင္ေနပါေၾကာင္းအား ေဖၚျပျခင္းတမ်ိဳးဟု သတင္းေလာကသားတို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ႔ၾကသည္။

တဖက္မွလဲ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိွဳင္တို႔ အဖြဲ႔သည္ ေကအိုင္ေအအား အျပီးျပတ္တိုက္ရန္ ၀ျပည္ေသြးစီးညီညြတ္ေရး မိုးဂံုန္းသို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္တြင္ သြားေရာက္ျပီး ႏိုင္ငံတကာသို႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေျပာက္ေရးေဆြးေႏြးသေယာင္ သတင္းလႊင္႔ခဲ႔ျပီး လက္ေတြ႔ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားတြင္ ေကအိုင္ေအအား အေထာက္ပံ႔ေပးျခင္း လမ္းေၾကာင္းဖြင္႔ေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ညိွႏိုင္းခဲ႔ေသာ္လဲ ၀ေဒသေခါင္းေဆာင္းမ်ားမွ မေသျခာမေရေသာ အေျဖသာရရိွျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သန္း ေထာက္ပံံ႔ေပးမည္ဟု ကတိျပဳကာ လက္ဗလာျဖင္႔ ျပန္ခဲ႔ရ၏။

ေအာက္တိုဘာလတြင္ အိုအင္စီမွ ျမန္မာျပည္ထဲ၀င္ရန္ အျပင္ဆင္မ်ားလုပ္လာေသာအခါ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး မွ ရခိုင္ျပည္ေဒ သ၏ မေၾကမခ်မ္းျဖစ္သံမ်ားအား ႏိုင္ငံတြင္းျပင္ သတင္းသမားမ်ားအတြင္ လြတ္လပ္စြာ ရိုက္ႏိွပ္ေဖၚျပခြင္႔ေပးျပီး အိုအိုင္စီ ကန္႔ကြက္ေရးအား စိုင္းျပင္းခြင္႔ျပဳကာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄၊ ၁၅ ရက္ ၂၀၀၁၂ ခုႏွစ္ အၾကီးက်ယ္ အိုအိုင္စီ ၀င္ေရာက္မွဳအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနေသာပံုရိပ္မ်ား ႏွင္႔ အေနထားအားေထာက္ျပကာ အိုအိုင္စီအား ျပန္ဖယ္ထုတ္ျပေသာ ကစားကြက္ကို ခင္းခဲ႔ၾက၏။

YANGON, Myanmar (AP) — Myanmar's government will not allow the Organization of Islamic Cooperation to open a liaison office after thousands of Buddhist monks and laypeople marched to protest. .The anti-OIC protests were held in four Myanmar cities, including Yangon, the country's largest city, where about 5,000 people participated. Some said they were marching to safeguard Buddhism.he plan.

သို႔ေသာ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤဂါလီမ်ားမွ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင္႔ မင္းျဗား ျမိဳ႔နယ္တြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ေနအိမ္မ်ားအား မီးတင္ရိွဳ႔မွဳျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားတို႔မွ ကာကြယ္ေရးအစီစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကရာ စစ္တပ္မွ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ရာ ၆ ဦးေသဆံုျပီး ၃၄ ေယာက္ စစ္ေတြေဆးရုံသို႔ ပိုခဲ႔ရျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရဟန္းပ်ိဳမ်ားက ဆႏၵေဖၚထုတ္ကန္႔ကြက္ရန္ လမ္းေပၚတက္လာၾကေသာအခါ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ တြင္ ဘဂၤလီမ်ားေနထို္င္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴ ကမ္းနားရပ္ကြက္မ်ားအား စစ္တပ္ကပင္ မီးတင္ရိွဳ႔ေပးျပီး ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား သြားေရာက္မီးရိွဳ႔ေၾကာင္း ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႔တြင္ ေရးသားခြင္႔ျပဳခဲ႔၏။

ထိုသို႔ျဖင္႔ ဘဂၤလီဘက္လွည္႔လိုက္ ရခိုင္ဘက္လွည္႔လိုက္ ဧ၇ာ၀တီတိုင္းဘက္ ျပသနာလုပ္လိုက္ႏွင္႔ ေနာက္ဆံုး ကခ်င္ေဒသ စခန္းသိမ္းပြဲမ်ား ဆင္ႏြဲ၇န္ဦးေအာင္မင္းတို႕ ကာခ်ဳပ္ႏွင္႔ လက္၀ါးျခင္းရိုက္ကာ ဆံုးျဖတ္ျပီးေနာက္ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ တြင္ လက္ပံေတာင္ မီးေလာင္ဗံုး ေဖါက္ခြဲ ျဖိဳခြင္း ႏိွမ္ႏွင္းပြဲၾကီး ျပဳလုပ္ျပျပီး သတင္းမီဒီယာအားလံုး လက္ပံေတာင္း သို႔ အားလံုး ဦးလွည္႔သြားခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ေဒသ ရြာလံုးက်ြတ္ မီးရိွဳ႔ပြဲၾကီးႏွင္႔ စစ္ပြဲၾကီးအား အၾကီးက်ယ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္က်င္းပေနေတာ႔သည္။

ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ကေန လက္ပံေတာင္းဆန္႔က်င္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳေတြ အရိွန္ျမင္႔လာေလေတာ႔ ဦးေရႊမန္း က ပုဒ္မ (၁၈) ႏွင္႔ ပုဒ္မ (၅၀၅) ခ ကို လႊတ္ေတာ္ မွာ ထပ္ျပီး သိသာျမင္သာဖို႔ ထပ္မံအဆိုတင္သြင္းျပီး ပိုခိုင္မာေအာင္လုပ္ခဲ႔ၾကသည္။
ဦးေအာင္မင္းတို႔ လက္ပံေတာင္းသို႔ ေရာက္သြားေသာ ကာလ မတိုင္ခင္တြင္ စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမအျဖစ္သိမ္းယူထားေသာ အရာမ်ားအား ဆန္႔က်င္ဘက္လုပ္သူ ပါ၀င္သူ ဦးေဆာင္သူေတြအားလံုးအား ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင္႔ ဖမ္းဆီးကာ တရားရံုးတြင္ အနဲဆံုး ဒဏ္ေငြ ၁၀ သိန္းမွ သိန္း ၅၀ အထိ ခ်မွတ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာတရားရံုးမ်ားသို႔ လ်ွိဳ႔၀ွက္ညြန္ၾကားခိုင္းျပီး ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားအား မြဲျပာက်သြားေအာင္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကိုကိုအား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ ဦးေရႊမန္းႏွင္႔ ျငိမ္းပြဲစားၾကီး ဦးေအာင္မင္းတို႔ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဦးေအာင္မင္း ၏ အခ်ိန္းအခ်က္ႏွင္႔ ေနျပည္ေတာ္၏ (…) ရိပ္သာတြင္ ည ၉ နာရီမွ ည ၁၁း ၃၀ ထိ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ႔ၾက၏။
ထိုေၾကာင္႔ လက္ပံေတာင္း ပြဲႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ကိုေအာင္စိုး ေဒၚေနာ္အံုးလွတို႔ မည္မ်ွ အာမခံေၾကးေပးေဆာင္ရသည္ကို ေမးျမန္းလ်ွင္ အေျဖပိုရွင္းသြားေပလိမ္႔မည္။ ျမစ္ဆံုကိစၥသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ရိုးရွင္းျပတ္သားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္ပဲ ကစားကြက္တခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ အေနာက္အုပ္စုမ်ား၏ သေဘာက်မွဳကို ပထမဆံုးရယူရန္လုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဆိုရွယ္လစ္ ေန႕စဥ္သတင္း ၀က္ဆိုက္က ေအာက္ပါအတုိုင္းတင္ျပခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ လက္ပံေတာင္းကေတာ႔ ငယ္ထိပ္ေျမြေပါက္ခံရမည္ကို စိုးေသာေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္က ပါ၀င္ပတ္သက္ျပီး အၾကမ္းဖက္မွဳ (State of Terrorism) အား ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း ထင္၇ွားျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အကာကြယ္ယူ ေရွာင္ထြက္ခဲ႔ၾကသည္မွာ ျငင္းခ်က္ထုတ္စရာ လိုေလာက္မည္ဟု မထင္မိပါ။

The grievances of people involved in the Letpadaung protest are similar to those raised against the massive Chinese-funded Myitsone Dam hydro-electric project. The government suspended the dam in September 2011, not primarily to appease angry locals, but to send a signal to the US and its allies that it was looking to move away from China and toward the West. The Obama administration, which been encouraging such a shift, responded with a series of official visits, culminating in last month’s trip by the US president.( http://www.wsw/en/artical/2012/12/03/bur-d03 ႏွင္႔ Weak democracy hurts Myanmar business
Global Times | 2012-11-29 1:20:04
By Global Times
http://www.globaltimes.cn/content/747170.shtml
တုိ႔အားျပန္လည္ဖတ္၇ွဳ႔ပါကအေျဖ ရွင္းသြားလိမ္႔မည္။
ဒီဇင္ဘာလ ရ ရက္ ေန႔စြဲျဖင္႔ ေရွ႔တန္းစခန္းႏွင္႔ ကခ်င္ေဒသ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားသို႔ ျမန္မာ႔ကာကြယ္ေရးရံုးခ်ဳပ္မွအစီစဥ္ၾကီးတခုအခိုင္မာခ်မွတ္လိုက္ေသာ အစီစဥ္ၾကီးတခု ေၾကာက္ခမန္းလိလိထြက္လာသည္။
အေၾကာင္းမွာ ကခ်င္ေဒသ စစ္ဆင္ေရးသည္ ၁၉ လေက်ာ္ေရာက္လာျပီး မည္သည္႔နယ္ေျမတခုမွ အမိအရ သိမ္းယူႏိုင္မွဳ မရိွပဲ ျဖစ္ရကာ လက္ပံေတာင္းျဖိဳခြင္းမွဳတြင္ ပါ အရွက္ဟက္တက္ကြဲရေသာေၾကာင္႔ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ အတြင္း ကခ်င္ေဒသ စစ္ပြဲမ်ား အျပီးသတ္ ဆင္ႏြဲျပီး ဇန္နာ၀ရီလ ၄ ရက္ေန႔ လြတ္လပ္ေရးေန႔အား ကခ်င္ျပည္နယ္ လိွဳင္ဇာျမိဳ႔ တြင္ က်င္းပမည္ဟု ေဖၚျပပါရိွသည္။
ထိုေၾကာင္႔ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔ မွ လိွဳင္ဇာတြင္ ေကအိုင္ေအ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုအျပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ေျခလ်ွင္တပ္၊ အေျမာက္တပ္ႏွင္႔ ေ၀ဟင္ စစ္ဆင္ေရးတို႔အား ပံုေအာအသံုးျပဳတိုက္ခိုက္ေစျပီး ကခ်င္ေဒသ အမိရ ဆုပ္ကိုင္မိေအာင္ ၾကိဳးစာေသာ္ျငား မင္းေအာင္လွိဳင္တို႔အဖို႔ အခ်ဥ္းႏွီးျဖစ္ရျပီး ေနာက္ဆံုး ႏိုင္ငံတကာမွ က်ယ္ေလာင္ေသာ စစ္ပြဲရပ္တန္႔ေရး သတင္းမ်ားသာလႊမ္းမိုးသြားခဲ႔ရသည္။
ေနာက္ဆံုး စစ္ပြဲသတင္းမ်ားအား ကာကြယ္ေရ ၀န္ၾကီးဌာနမွခ်ေပးသေလာက္ကိုသာ ေျပာခြင္႔ရေသာ သမၼတရံုးေျပာေရးဆိုခြင္႔ရိွသူ မွဴးေဇာ္ အား ( ျပည္တြင္းစစ္တြင္ တိုက္ေလယာဥ္သံုးခြင့္ မရိွေၾကာင္း သတင္းဌာန AFP)သို႔ ေျပာဆိုမိရာမွ၊ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ ရာထူးမွ ျပန္ၾကားေရးဌာန ဒု၀န္ၾကီး ဦးရဲထြဋ္၏ ေတာက္တိုမယ္ရ အကူအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္သည္။
သို႔ေသာ္ ကကခ်ဳပ္ရံုးမွ ၁၉ လေက်ာ္ၾကာ စစ္ပြဲအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၆၅ သန္းအား အသံုးျပဳျပီးေၾကာင္း ေျပစာရွင္းတမ္းအား သမၼတရံုးသို႔ တင္သြင္းေပးလိုက္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆရာၾကီး ဦးေအာင္မင္းအား ထိုေငြအားျပန္လည္ရွာေပးရန္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ တြင္ ရာဇသံတခု ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။ (ေနာင္တြင္ ဗဟုအဖြဲႏွင္႔ ဦးေအာင္မင္းတို႔ ေနာ္ေ၀၊ ၾသစေတးလ်ွ ႏွင္႔ ဂ်ပန္၊အီးယူမွေပးေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္ပ့ံ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀အေၾကာင္း က်ေနာ္ တင္ျပပါမည္။)
၂၀၁၃ ဇန္နာ၀ရီလ ၄ ရက္တြင္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔တြင္ တပ္မေတာ္မွ စီစဥ္ေပးေသာ လြတ္လပ္ေရးေန႔အား အက်ဥ္းရံုး စီစဥ္ျပီးေနာက္ ဇန္နာ၀ရီလ (၆) ရက္ေန႔မွ လက္ဂ်ားယန္ေဒသသို႔ အၾကီးအက်ယ္ဗံုးက်ဲစစ္ဆင္ေရးစေတာ႔သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ သူမအေနျဖင္႔ ဖိတ္ေခၚခံရလ်ွင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဇန္နာ၀ရီလ ၁၀ ၇က္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ စာေရးသူမွ ေကအိုင္ေကသို႔ ဆက္သြယ္ခဲ႔ရာ ေကအိုင္ေအမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၿကည္ထံသို႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရးႏွင္႔ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ ေတာင္းခံစာေပါင္း ၂၂ ခုအား ၂၀၁၂ ဇန္နာ၀ရီလမွစျပီး ၂၀၁၃ ဇန္နာ၀ရီလ (၂) ရက္ေန႔အထိ ေပးပို႔ခဲ႔ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္မာဆိုခဲ႔သည္။
ထို႔ေနာက္ ေနာက္ဆံုး စစ္ရာဇသံတခု ထပ္မံထြက္လာသည္ ၊ ဇန္နာ၀ရီလ ၁၂ ၇က္ေန႔ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္း စစ္ရာဇသံသည္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၂ ၇က္ေန႔မတိုင္ခင္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ႔လိွဳင္ဇာ အျပီးျပတ္သိမ္းရန္ ဆိုထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုေန႔အား ေတာင္တန္းေဒသအတြက္ လိွဳင္ဇာတြင္ က်င္းပမည္႔အေၾကာင္း ထည္႔သြင္းထားခဲ႔၏။
ေရွ႔တန္းမွ ရဲေဘာ္ႏွင္႔ အရာ၇ိွမ်ားက ကကရံုးအား ေဖစံုေမာင္စံု တိုင္းထြာ ဆဲဆိုၾကသည္ဟု ေပၚတာအျဖစ္ လိုက္ပါရေသာ ဗန္ေမာ္ျမိဳ႔သားတဦးမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သတင္းေပးပို႔ခဲ႔သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဇန္နာ)ရီလ၂၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္မွ ဟာ၀ိုင္ယီ (အေမ၇ိကန္ျပည္ေထာင္စု) အား ထပ္မံခရီးစတင္ေသာ ေန႔သည္ ကခ်င္တို႔၏ ခါရာေတာင္တန္းအား ဗံုးမိုး အၾကီးမားဆံုး ရြာသြန္းျဖိဳးခဲ႔ေသာေန႔ ျဖစ္သည္႔အျပင္ ခါရာေတာင္တန္း ဗံုး ေဟာင္ေ၀ဇာ အေျမာက္လိွဳင္းေအာက္တြင္ ဇႏၷ၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်ဆံုးသြားခဲ႔သည္။
ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္မွ ၃၆၈ ေယာက္ေသဆံုးျပီး ၁၂၁၄ ေယာက္ ဒဏ္ရာရေသာ အေျဖထြက္ခဲ႔ျပီး ကခ်င္ဘက္မွ ၄၆ ေယာက္က်ဆံုးကာ ၂၃၃ ေယာက္ လိွဳင္ဇာ ေဆးရံုေရာက္သြားခဲ႔၏။ ေဖေဖၚ၀ါ၇ီလ ၁ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ၀ိုင္ယီမွ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္ေရာက္ျပီး ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ကကၾကီးႏွင္႔ ေနာက္ခ်န္ လက္ပံေတာင္းေကာ္မရွင္တို႔ ေရးသားထားျပီးေသာ အစီရင္ခံစာအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံျပသခဲ႔သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အစီရင္ခံစားအား အေသျခာပင္မဖတ္ေတာ႔ပဲ သေဘာတူလက္ခံခဲ႔သည္ဟု ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဳး မွ ေျပာသည္။ သို႔ေသည္ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ လက္ပံေတာင္း အစီရင္ ခံစားအား ျပန္လည္ဖတ္ရွဳ႔ခဲ႔ျပီး အခ်ိဳ႔ေသာ အခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္လိုေသာ္လည္း သူမ လက္ခံျပီးသားမို႔ ဆက္လက္ ေရွ႔မတိုးေတာ႔႔ပဲ ထုတ္ျပန္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ႔၏။
သို႔ေသာ္အစီရင္ခံစားထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ အၾကီးအက်ယ္ စဥ္းစားရေသာ အေျခေနမွာ အစီရင္ခံစာပါအေၾကာင္းရာမ်ား မဟုတ္ရပဲ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ညီလာခံအတြက္ လံုျခံဳေရး တည္ျငိမ္ေရးႏွင္႔ အထေျမာက္ ေအးခ်မ္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔အား ဦးစားေပး စဥ္းစားခဲ႔ၾကျပီး ဒီခ်ဳပ္ညီလာခံ ျပီးမွသာလ်ွင္ လက္ပံေတာင္း အစီရင္ခံစားအား ထုတ္ျပန္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင္႔ တိုင္ပင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔သည္ကုိ ဒီခ်ဳပ္မွ ျငင္းဆိုလ်ွင္ ျငင္းဆိုေသာ သမုိုင္းတရပ္ က်န္ရစ္ေပလိမ္႔မည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၿကည္ဦးေဆာင္ေသာ လက္ပံေတာင္းေကာ္မရွင္မွ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ရန္ လံုျခံဳေရး ေထာက္လွမ္းေရးအစီစဥ္မ်ားအား ရဲခ်ဳပ္မွ တင္သြင္းေသာ မတ္လ ၈ ရက္ ၂၁၀၃ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၿကည္က လက္ခံခဲ႔ျပီး မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ ဂ်ာနယ္မ်ားသို႔ေပးပိုျပီး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌမွ မတ္လ ၁၃ ရက္ ကိုဖုန္းေမာ္က်ဆံုးေသာေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင္႔ေရးေန႔ဟု အတိုက္ခံတို႔ဘက္မွ ေတာင္းဆိုထားေသာ ေန႔တေန႔အား ျပက္ျပယ္ရန္ ဦးေအာင္မင္းႏွင္႔ ဦးေရႊမန္း၊ ရဲခ်ဳပ္ ကိုကိုအျပင္ ဦးခင္ရီပါေသာ အစည္းေ၀း မတ္လ ၃ ၇က္ေန႔တြင္ အက်ဥ္းရံုးေနျပည္ေတာ္၀ယ္ ျပဳလုပ္ကာ တမင္တကာ ခ်မွတ္ အကြက္ဆင္၍ လုပ္ခဲ႔ၾက၏။

မွတ္ခ်က္= နိဂံုးပိုင္းတြင္ မိတၳီလာ အေၾကာင္း အျဖစ္မွန္ႏွင္႔ အၾကံစည္မ်ားအား တင္ျပေပးပါမည္။

ဂိုလ္ရွယ္ေလး
စာဖတ္မိတ္ေတြမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္
ဆက္လက္ေဖၚျပပါဦးမည္။

ဂိုလ္ရွယ္ေလး
ေက်းဇူးတင္ပါသည္
(3/30/2013)

ေရေလာင္းျပီး ၀တ္ၾကည့္ အိုေကမွထြက္ခဲ့


စက္စီစိတ္အသြင္းခံထားရတဲ့( မု )မ်က္နွာဖံုး ေမာ္ဒယ္..ဂုဏ္ရွိန္၀င့္ထည္ရဲ႕ေရစိုဖက္ရွင္....

မိတၳီလာၿမိဳ႕စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ ရလဒ္


 မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အား စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ ရလဒ္မွာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား
http://first-11.com
on Friday, 29 March 2013 18:53

မတ္ ၂၀ ရက္မွ ၂၃ ရက္ အထိ မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ ရလဒ္မွာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုျခံဳေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ေက်ာ္မိုးက မတ္ ၂၉ ရက္ ညေနက Eleven Media Group သို႔ ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႕ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ ရလဒ္မွာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္အျပင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡတြင္ ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္ခဲ့သူ ၁၃ ဦးႏွင့္ ဆက္စပ္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုလည္း လိုက္လံ ဖမ္းဆီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ေက်ာ္မိုးက “ဒီျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈက ၿပီးခါနီးပါၿပီ။ သိပ္မၾကာခင္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို တင္ျပၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အပိုင္းေတြကို အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္သြားပါ့မယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ အဓိက က်ဴးလြန္တဲ့ ၁၃ ဦးကတစ္ဆင့္ ကြင္းဆက္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို မွားမဖမ္းမိေအာင္ တိတိက်က် စံုစမ္းၿပီး ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးေနပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ မတ္ ၂၉ ရက္ ညေနပိုင္းအထိ ေသဆံုး သူ ၄၃ ဦးအနက္မွ ၄ ဦးသာ မည္သူမည္၀ါ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ ေဆးသိရွိရၿပီး မိသားစုႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ခ်ိတ္ဆက္ ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ပုဒ္မ ၁၄၄ ႏွင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍လည္း ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ေက်ာ္မိုးက “ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ပုဒ္မေတြနဲ႔ အေရးေပၚ အေျခအေနကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈနဲ႔ ရလဒ္ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး အထက္အဆင့္ အမိန္႔နဲ႔ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။ဦး၀ီရသူႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း(ဧရာဝတီအင္တာဗ်ဴး)

The Irrawaddy (Burmese Version)'s Page

မြတ္စလင္ဆန္႕က်င္ေရး ေဟာေျပာမႈမ်ားျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလာျပီး လတ္တေလာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ သေကၤတအျဖစ္ ၉၆၉ ကုိ အမွတ္တံဆိပ္ကုိ သတ္မွတ္ေရး ဦးေဆာင္ေဟာေျပာေနသည့္ မႏၱေလး၊ မစုိးရိမ္ေက်ာင္းတုိက္မွ သက္ေတာ္ ၄၅ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ဦး၀ီရသူသည္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားေစေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျဖန္႕သည္ဟုဆိုကာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရျပီး ေထာင္ဒဏ္ ၂၅ ႏွစ္ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျမစ္ၾကီးနား အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျပီး မတ္လတြင္ အက်ဥ္းက်ႏိုင္ငံေရး ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ဆႏၵျပပြဲ၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အစၥလမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအသင္း ဆန္႕က်င္ေရးဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဧရာ၀တီအယ္ဒီတာအဖြဲ႕၀င္ သာလြန္ေဇာင္းထက္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါသည္။

ေမး။ ။ မိတီၳလာပဋိပကၡမွာ ေသဆုံးမႈက ၄၂ ဦးထိရွိလာၿပီလို႔ အစုိးရက တရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္တယ္။ အရွင္ဘုရားကလည္း မိတီၳလာကုိ သြားေရာက္ၿပီး တားျမစ္ခဲ့တာေတြလုပ္ခဲ့ေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္အထိ အေသအေပ်ာက္ေတြ မ်ားလာရတယ္လုိ႔ ထင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။အေသအဆုံးမ်ားတာက ဒုတိယေန႔(မတ္ ၂၁) ပိတ္မိေနတဲ့ မြတ္စလင္ေတြ၊ အဲဒီအေၾကာင္းေျပာရရင္ေတာ့ ျဖစ္ၿပီးလို႔ မီးေတြဘာေတြရႈိ႕ၾကတဲ့အခါမွာ ေရွာင္တိမ္းေနတဲ့ မြတ္စလင္ေတြ၊ အဲဒီမြတ္စလင္ေတြက ေက်ာင္းသားေတြမ်ားတယ္။ အာရဗီစာသင္ေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားေတြမ်ားတယ္။ အရပ္သားေတြလည္း ပါတယ္။ သူတို႔တေတြကို ရယက ဖြက္ေပးထားတယ္။ လုံၿခဳံေရးလည္း ခ်ေပးထားတယ္။ ေနာက္တေန႔ မနက္ ၄ နာရီ လုံၿခဳံေရးေတြ ရုပ္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ပုန္းေအာင္းေနတဲ့ မြတ္စလင္ေတြ ေသြးၾကြသြားၿပီးေတာ့ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြ ေၾကြးေအာ္တယ္။ က်န္တဲ့သူေတြက သံၿပဳိင္ေအာ္ၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ၿမိဳ႕လူထုက မြတ္စလင္ေတြ ဒီမွာရွိတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ သိသြားၾကတယ္။ သိသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ လာ၀ုိင္းၾကတယ္။ ၀ုိင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔က ေဘးပတ္လည္လည္မွာဆုိရင္ ဒီဘက္ေဘးမွာဆုိရင္ ဗလီရွိတယ္။ ညာဘက္မွာဆုိရင္ မီးေလာင္ျပင္ရွိတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္တည့္တည့္မွာဆုိရင္ ကုန္းျမင့္ႀကီးရွိတယ္။ သူတို႔က မေျပးသာေတာ့ဘူး။ အဲဒီမွာ ၀ုိင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ မြတ္စလင္ထဲက တေယာက္က ေလးခြနဲ႔ သံဃာတပါးကို ပစ္တယ္။ အဲဒီမွာ ဗမာလူအုပ္က ေသြးၾကြလာတယ္။ ဗမာလူအုပ္ နီးသထက္နီးလာတဲ့အခ်ိန္မွာ အက္ဆစ္ထုပ္ေတြ ဘာေတြပစ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္အထိ တုိက္ခို္က္မရွိတာဘူး။ ဗမာလူအုပ္ကလည္း ရပ္ၾကည့္ေနတယ္။ သူတို႕ေတြကလည္း ထြက္မလာဘဲ ဟုိဟာနဲ႔ ဒီဟာနဲ႔ ပစ္တယ္ ဒါပါပဲ။ အဲဒီေန႔ မိတီၳလာကို ဦးဇင္းေရာက္ေနတာ။ ဦးဇင္းက ၂၀ ရက္ေန႔ ညကတည္းက ေရာက္ေနတာ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဦးဇင္းေရာ၊ ေရႊည၀ါေရာ၊ မင္းကုိႏုိင္တုိ႔ေတာင္ေရာက္ေနၿပီ။ အဲလိုျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အေယာက္ ၂၀ ေလာက္က ဗမာလူအုပ္ႀကီးကို အေသခံၿပီးထြက္တုိက္တယ္။ အဲဒီမွာ က်ဆုံးၾကတယ္။ တေနရာတည္းကို ၉ ေလာင္း၊ ၁၀ ေလာင္း၊ ၁၁ ေလာင္းေလာက္က်တယ္။ အဲဒီလို တုိက္ခုိက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လုံၿခဳံေရးေတြက က်န္တဲ့သူေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ကယ္တင္သြားတယ္။ အဲဒါ အက်အဆုံး အမ်ားဆုံးပဲ။ တေနရာတည္းမွာ။ က်န္တာေတြကေတာ့ အျပန္အလွန္မီးရိႈ႕က်တယ္။ ဟုိေနရာ တေယာက္က်၊ ဒီေနရာ တေယာက္က်။ အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ကေတာ့ အဲဒီေနရာမွာပဲက်တာ။

ေမး။ ။ ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဗီေဂ်နမ္ဘီးယားနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းဌာနေတြက မိတီၳလာ အဓိကရုဏ္းက စနစ္တက် စီစဥ္ထားတဲ့ ရက္စက္တဲ့ လူသတ္အၾကမ္းဖက္မႈႀကီးလို႔ ေရးသားေနၾကပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ဆရာေတာ္ရဲ႕ အျမင္ေလးသိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။ ။ ပထမေန႔နဲ႔ ဒုတိယေန႔မွာ ဘယ္သူမွ စနစ္တက်မရွိပါဘူးဗ်ာ။ တကယ္တန္းစနစ္တက်ရွိတာက ပထမေန႔မွာ ကုလားရပ္ကြက္ထဲမွာရွိတဲ့ မြတ္စလင္ေတြကမွ စနစ္တက်ရွိတာ။ သူတို႔က တုတ္ေတြ၊ ဒုတ္ေတြ၊ ဓါးေတြလက္နက္ေတြ အကုန္ကုိင္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ ဗမာမွန္သမွ်ကုိ အကုန္ခုတ္တာ။ သံဃာတပါးအသတ္ခံရတယ္ ၾကားတဲ့အခါမွာ ဗမာလူအုပ္ႀကီးက ကုလားရပ္ကြက္ထဲကို တုိး၀င္သြားတာ။ တကယ္တန္းက်ေတာ့ သူတုိ႔မွာ ဘာလက္နက္မွ မရွိဘူး။ ၁၀ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ပဲ တုတ္ပါတယ္။ အဲဒီတုတ္ကလည္း အိမ္ဖ်က္ဆီးထားတဲ့ေနရာကေန ပါလာတဲ့တုတ္။ အဲဒါပဲ။ ကုိယ္က တုတ္ပဲ ပါတယ္။ ဘာလက္နက္မွ မပါဘူး။ ဟုိကလူေတြက ဓားေတြနဲ႔ ဆီးခုတ္တယ္ဆိုေတာ့ အတုန္းအရုန္း က်တယ္ဗ်။ ၂ ေယာက္ေသၿပီးေတာ့ ၁၆ ေယာက္ေလာက္ ဒဏ္ရာရတယ္။ ဓားခုတ္ဒဏ္ရာနဲ႔ တကယ့္ျပင္းထန္တဲ့ဒဏ္ရာေပါ့။ အဲဒီလိုစီစဥ္ထားတာက မြတ္စလင္ရပ္ကြက္ထဲကျဖစ္တယ္။ ဒုတိယေန႔ကလည္း ဘယ္သူမွ မစီစဥ္ဘူး။ အသံေၾကာင့္ ဖားေသျဖစ္သြားတာ။

ေမး။ ။ အခု ႏုိင္ငံတကာသတင္းဌာနေတြက ၉၆၉ နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ အစြန္းေရာက္ေတြဆုိၿပီး ေရးလာၾကတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒါ ဆရာေတာ္အေနနဲ႔ ၉၆၉ အဓိပၸာယ္ကို နည္းနည္းေလး သိေအာင္ရွင္းျပေပးပါလား။

ေျဖ။ ။ ရွင္းျပလို႕ရပါတယ္။ ပထမအစ ဂဏန္း ၉ က ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါးရည္ရြယ္တယ္။ ဒုတိယ ဂဏန္း ၆ က တရားဂုဏ္ေတာ္ ၆ ပါးကုိ ေျပာတာ။ တတိယ ဂဏန္း ၉ က သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္ ၉ ပါးကို ရည္ရြယ္တာ။ ဘုရားတရားသံဃာ ရတနာ ၃ ပါးရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဟုိးအရင္တုန္းက ဗုဒၶံသရံဏံ၊ အရဟံတုိ႔ ဓမၼစၾကာတို႔ စသည္ျဖင့္ အဲဒါေတြက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕သေကၤတျဖစ္သလုိ ၉၆၉ က ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ သေကၤတျဖစ္တယ္။ ၉၆၉ ကုိ မဆီမဆုိင္ဆြဲထည့္တာကေတာ့ တရားခံရွာမရလို႔ ေတြ႕ရာျမင္ရာလူကုိ ထုေထာင္းရုိက္ႏွက္ၿပီးေတာ့ တရားခံလုပ္သလိုမ်ဳိးေပါ့ေနာ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ၉၆၉ က မိတီၳလာမွာ တရြက္မွ မေရာက္ဘူးဗ်။ ဘယ္သူမွလည္း လာမျဖန္႔ဘူး။ ဦးဇင္းတရားေဟာတုန္းက အဲဒီမွာ စေတကာေတြ ၂၅ ေလာက္ ျဖန္႔ခဲ့တယ္။ အဲဒီစေတကာကလည္း Save Our Future အဲဒါေလးပါပဲ။ အဲဒါကို မဆီမဆုိင္ ၉၆၉ ကို တရားခံ လုပ္ေနတာႀကီးက တျခားစီပါဗ်ာ။ တကယ္တန္းေတာ့ ဘုရားတရားသံဃာ ဂုဏ္ေတာ္ေတြပါ။ တကယ္အျပစ္ကင္းပါတယ္။

ေမး။ ။ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးမွာ မြတ္စလင္ေတြရဲ႕ ဗလီေတြ၊ ေနအိမ္ေတြနဲ႔ ေစ်းဆုိင္ေတြ အဖ်က္ဆီးခံရတယ္။ ႀကဳိ႕ပင္ေကာက္က အဖ်က္ဆီးခံရတဲ့ ေနအိမ္နဲ႔ ကားေတြေပၚမွာ ၉၆၉ ဆုိတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္ကို မင္အစိမ္းနဲ႔ ေရးတာေတြရွိေနပါတယ္။ ဆရာေတာ္အေနနဲ႔ ဗလီေတြကုိ ဖ်က္ဆီးေနတာေတြ၊ ဖ်က္ဆီးထားတဲ့အေပၚမွာ ၉၆၉ ေရးထုိးသြားတာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုမွတ္ခ်က္ျပဳခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ဒကာႀကီး ပဲခူးတုိင္းျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဦးဇင္းက ၿမိဳ႕ခံေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ မရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီအေၾကာင္းအရာကို ဘာမွ မသိရဘူး။ ဦးဇင္းတို႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ေနရာေတြမွာေတာ့ ဦးဇင္းမူ၀ါဒ၊ လမ္းစဥ္အတုိင္း အလုပ္လုပ္ၾကတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘာျပသနာမွမျဖစ္ဘူး။ ဦးဇင္း အခု အမႈေတြ အမ်ားႀကီးကိုင္တြယ္ထားတယ္ေပါ့။ မြတ္စလင္နဲ႔ ဗမာေတြနဲ႔ ျဖစ္တဲ့အမႈေတြ။ မုဒိမ္းမႈေတြ၊ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ၄ တန္းေက်ာင္းသူ၊ ၇ တန္းေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသူေတြကုိ ျပဳက်င့္တဲ့ အမႈေတြမ်ားတယ္။ ေနာက္ ကာယကံအေလ်ာက္ ထုိးႀကိတ္ေစာ္ကားတဲ့ အမႈေတြမ်ား၊ ဘာသာ သာသနာကုိေစာ္ကားတဲ့အမႈေတြ မ်ားတယ္။ ေနာက္ဆုံးဗ်ာ ရဟန္းသံဃာကို ပက္ပက္စက္စက္ မုိက္မုိက္ရုိင္းရုိင္း ဆဲတဲ့အမႈေတာင္ပါတယ္။ တရားမ၀င္ ဗလီေတြပါတယ္။ က်ဴးေက်ာ္ ဗလီေတြပါတယ္။ မြတ္စလင္သခ်ဳိင္းေတြပါတယ္။ ဒီအမႈေတြအားလုံးကုိ ဦးဇင္းဆီမွာ ၅၀ ေက်ာ္ လက္ခံထားၿပီးေတာ့ တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ေျဖရွင္းၿပီးေတာ့ အႀကံဥာဏ္ေပးရတာေပါင္းရင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီ။ သိတာအကုန္လုံးကို ဦးဇင္းက ဥပေဒေဘာင္ထဲကေန ေျဖရွင္းဖို႔ဆုိၿပီးေတာ့ ဆုံးမ ၾသ၀ါဒေပးတဲ့အတြက္ ဦးဇင္းထက္ ႀကီးတဲ့ သံဃာေတြေရာ၊ လူေတြေရာ ဦးဇင္းစကား နားေထာင္ၾကတယ္။ ဥပေဒေဘာင္ထဲက ေျဖရွင္းတဲ့အတြက္ ဘာျပသနာမွ မရွိဘူး။ ဦးဇင္းတို႔နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအ၀ုိင္းမွာ တကယ္ ၉၆၉ ဆုိတာ အၾကမ္းမဖက္ဘူး။

ေမး။ ။ေနျပည္ေတာ္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၉၆၉ အမွတ္တံဆိပ္က ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ တရား၀င္သေကၤတအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားတာမရွိပါဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အျမင္ေလးသိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။ ။ဟုတ္ပါတယ္။ ဦးဇင္းတို႔ သိသေလာက္ မွတ္သေလာက္ တတ္သေလာက္ပဲ လိုက္လံျဖန္႔ျဖဴးေနၾကတာေလ။ ဒါႀကီးကို တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ၿပီးေတာ့ ျဖန္႔ျဖဴးေနတာမဟုတ္ဘူးေပါ့။ ဥပမာဆုိၾကပါစို႕၊ ဒီဟာကို ျပင္ဆင္တဲ့သူက ျပင္ဆင္တယ္။ လွဴဒါန္းတဲ့သူက လွဴဒါန္းတယ္။ လိုက္ျဖန္႔တဲ့သူက လိုက္ျဖန္႔တယ္။ အစုိးရဆီမွာ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ၿပီးေတာ့ ဒါေတြကုိ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားတာမဟုတ္ဘူး။

ေမး။ ။ဆရာေတာ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားေရး ေပါ့ေပါ့မေတြးနဲ႔ ဆိုတဲ့ တရားေဟာေျပာမႈမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ မင္းကုိႏုိင္က ဘာမွမလုပ္ႏုိင္ဘူး။ NLD က ခြပ္ေဒါင္းမဟုတ္ဘူး။ မြတ္စလင္ေတြရဲ႕ မြတ္ေဒါင္းလို႔ ဆုိထားပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႕ ရွင္းျပေပးပါ ဘုရား။

ေျဖ။ ။ဦးဇင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ တေလွ်ာက္လုံးေထာက္ခံခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ရခုိင္အေရးျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တကယ္တန္းက်ေတာ့ ဘာမွ အားမကုိးေလာက္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုႏႈတ္ဆိတ္သြားသလဲဆုိတာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နားေရာက္ေနတဲ့သူေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ NLD ရုံးေတြမွာ ရုံးထုိင္တာက မြတ္စလင္ေတြမ်ားတယ္။ သူတို႕တေတြေၾကာင့္ ဗမာေတြက NLD ရုံးကုိသြားၿပီးေတာ့ လွည့္ျပန္လာရတယ္။ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕ေတြမွာဆုိလိုရွိရင္ မြတ္စလင္အိမ္ကုိငွားၿပီး ရုံးဖြင့္ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ်က္ႏွာကုိၾကည့္ၿပီး အာဇာနည္ေန႔လိုမ်ဳိးေတာင္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အထိမ္းအမွတ္ ေန႔မ်ဳိးမွာ ဆြမ္းကပ္ဖို႔ အိမ္ရွင္က တားျမစ္လုိ႔ ဆြမ္းမကပ္ရဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ခြပ္ေဒါင္းက ခြပ္ေဒါင္းအသြင္မေဆာင္ဘဲ မြတ္ေဒါင္းအသြင္ေဆာင္လာၿပီလုိ႔ ဦးဇင္းေဟာတာေလ။

မင္းကုိႏုိင္တုိ႔ ၈၈ အဖြဲ႕ ကို ဦးဇင္းက ဒုတိယအင္အားအႀကီးဆုံးအဖြဲ႕ဆုိၿပီးေတာ့ တအားအားကုိးတယ္။ အနာဂတ္အတြက္ အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္လင့္ထားတာ။ ဒါေပမယ့္သူတို႔လည္း ရခုိင္အေရး အခင္းမွာ ျပည္သူလူထု ေျပာပေလာက္ေအာင္ အားကုိးစရာမရွိဘူး။ အဖြဲ႕အစည္းတရပ္အေနနဲ႔ ျပည္သူ႕ဘက္ ရပ္တည္တာမ်ဳိးမရွိဘူးေပါ့ဗ်ာ။ လူပုဂၢဳိလ္အေနနဲ႔ တဦးတေယာက္ ထေျပာတယ္။ ရခုိင္ဒုကၡသည္ေတြကူညီၿပီး အျပန္မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္တယ္။ ဒါပဲ။ ေၾကညာခ်က္တရပ္ထုတ္ၿပီးေတာ့ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရုိဟင္ဂ်ာက တုိင္းရင္းသားမဟုတ္ပါဘူးတို႔၊ အခုလို ဘဂၤလီေတြက ရခုိင္ေတြ အတုံးအရုံးသတ္ျဖတ္ေနတာကို လုံး၀ ရႈတ္ခ်ပါတယ္ဆိုတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးေတြ မေတြ႕ရဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ဓမၼနဲ႔ အဓမၼမွာ အၿမဲတမ္း ဓမၼဘက္က ရပ္တည္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ မင္းကုိႏုိင္က ပထမ ရခုိင္အေရးအခင္းမွာ တကယ္တန္းက်ေတာ့ ဓမၼဘက္မွာ ရပ္တည္တာ မေတြ႕ရေတာ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒါကုိ ထည့္ေဟာတာ။

ေမး။ ။ဆရာေတာ္ရဲ႕ ေဟာေျပာခ်က္ေတြမွာ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ၇၈၆ အမွတ္တံဆိပ္ေရးထားတဲ့ ဆုိင္ေတြမွာ အားမေပးရဘူးလုိ႔ ပါေနေတာ့ ဘာသာေရးနဲ႔ လူမ်ဳိးေရး ခြဲျခားမႈေတြျဖစ္ၿပီး လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ၾကားမွာ မယုံၾကည္မႈေတြ၊ မုန္းတီးမႈေတြ မျဖစ္ေစႏုိင္ဘူးလားဘုရား။

ေျဖ။ ။ေအာ္ ဒကာႀကီးရဲ႕။ အဲဒါက ဗမာနည္းမဟုတ္ဘူး။ အဲဒါ မြတ္စလင္နည္းေလ။ မြတ္စလင္ေတြ အဲဒီအတုိင္း က်င့္သုံးတာ။ ဒကာႀကီး ၿမိဳ႕ထဲလွည့္ၾကည့္ေလ မြတ္စလင္ေတြက ဗမာဆုိင္ အားေပးတာ ဘယ္ႏွေယာက္ရွိသတုန္း။ သူတို႕က သူတို႕ဆုိင္ေတြကုိ အားေပးရင္ ဦးဇင္းတို႔ကလည္း ဦးဇင္းတို႔ ဆုိင္ကုိ အားေပးရမွာေပါ့။ ဆုိေတာ့ ဦးဇင္းဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ဆုိင္ေတြသာ ဦးဇင္းတို႔အားေပးရင္ ဒီလုိေစာ္ကားခံရတာ ေတြ မရွိႏုိင္ဘူးေလ။ ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္း ျပသနာျဖစ္တယ္ ဒီေလာက္ေတာ့ မပုိဘူးေပါ့ဗ်ာ။ အမ်ဳိးသားေရး ျပသနာအဆင့္မေရာက္ႏုိင္ဘူး။ ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္းဆိုင္ မ၀ယ္ဘဲ ေရႊဆုိင္ မြတ္စလင္ဆုိင္ကို သြားေတာ့ အေစာ္ကားခံရတာေပါ့။ အခုလုိ ေစာ္ကားခံရေတာ့ အမ်ဳိးသားေရးျပသနာအဆင့္ေရာက္သြားတာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ေစ်း၀ယ္တာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႕ ေသြးခြဲရာမေရာက္ပါဘူး။ ကုိယ့္လူကာကြယ္ရာေတာင္ ေရာက္တယ္။ ကုိယ့္လူမ်ဳိးကုိ ကုိယ္ျပန္ကာကြယ္ရာေရာက္တယ္။

ေမး။ ။အခု ပဋိပကၡေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈႀကီးလာေတာ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြၾကားမွာ စုိးရိမ္မႈေတြ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြျဖစ္ လာေနၿပီ။ ဒါေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္လုိ႔ ဆရာေတာ္အႀကံျပဳခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။က်ဳပ္ အၿမဲတမ္းအႀကံျပဳေနတယ္။ ေထာင္ကထြက္ကတည္းက မြတ္စလင္အသုိင္းအ၀ုိင္းကို အႀကံျပဳေနတယ္။ အခုလည္း အႀကံျပဳေနတယ္။ မေန႔ညကလည္း အႀကံျပဳေနတယ္။ ဦးဇင္းတို႔ေတြက ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းမွျဖစ္ေတာ့မယ္။ မြတ္စလင္ေတြကလည္း ၿမိဳ႕ရြာေတြမွာ ရပ္မိ၊ ရပ္ဖအသင္းဖြဲ႕ပါ။ ဗမာေတြကလည္း ကုိယ့္ၿမိဳ႕ကုိယ့္ရြာမွာ ရပ္မိရပ္ဖ အသင္းဖြဲ႕ပါ။ အဲဒီအဖြဲ႕ ၂ ဖြဲ႕က ျပသနာျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္လူကုိယ္ ထိေရာက္စြာအေရးယူရမယ္။ အဲဒီလို ကုိယ့္လူကုိယ္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူတဲ့အခ်ိန္မွာ တဖက္လူက အင္အားသုံး ၿဖဳိခြင္းသလိုမ်ဳိး လုပ္ခဲ့လို႔ရွိရင္ ကုိယ့္လူကပဲ ၿဖဳိးခြင္းလို႔မရေအာင္ ေရွ႕မွာ မားမားရပ္တည္ၿပီးေျဖရွင္းပါ။ အဲဒီပုံစံလိုမ်ဳိးနဲ႔သြားမယ္ဆုိရင္ တကမၻာလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းမွာပါ။

ေမး။ ။ သမၼတအေနနဲ႔ မေန႔က မိတီၳလာပဋိပကၡနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ မြန္ျမတ္တဲ့ ကုိးကြယ္ယုံ ၾကည္မႈကုိ ခုတုံးလုပ္ၿပီး အလြဲသုံးတဲ့ အယူသီး အစြန္းေရာက္လုပ္ရပ္ေတြ၊ မတူညီတဲ့ ဘာသာတရားေတြၾကားမွာ အမုန္းတရားတုိးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ ထိထိေရာက္ ေရာက္ အေရးယူမယ္လုိ႔ ေျပာထားတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ဆရာေတာ္အျမင္ေလးသိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။ ။အဲဒါအေရးယူရမယ္။ ေပၚေပၚတင္တင္လုပ္တဲ့သူကို အေရးယူတာထက္၊ ေနာက္ကြယ္ကေန ေသြးထုိးၿပီးေတာ့ သပ္လွ်ဳိေနတဲ့သူေတြကုိ အေရးယူတာက ပုိၿပီးထိေရာက္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္- ေမာ္လ၀ီ ဆရာေတြေပါ့။ သူတို႔ေတြက ကေလးေလးေတြကို စာသင္ေပးတယ္။သူတို႔ေတြက ေသြးခြဲစကားေတြကုိ ေျပာၿပီးေတာ့ ေသြးခဲတာမ်ားတယ္။ ကေလးေလးေတြက ရဟန္းသံဃာေတြကုိ ၾကည့္တဲ့ အၾကည့္က တကယ့္ရန္သူလိုပဲ။ ဗမာေတြကုိ ၾကည့္တဲ့ အၾကည့္က တကယ့္ရန္သူႀကီးေတြလို။ အဲဒီလုိျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေသြးခြဲတဲ့သူေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးေတြကုိမႈိင္းတုိက္ၿပီးေတာ့ ေသြးခြဲေနတဲ့ေနတဲ့သူေတြကုိ အေရးယူႏုိင္ေအာင္ႀကဳိးစားရမယ္။

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=554651731245650&set=a.142225162488311.26254.121507374560090&type=1&permPage=1

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေနလူထု ပံုမွန္အတိုင္း လႈပ္ရွားသြားလာေနၿပီ

ေကာလာဟလ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ ေနခဲ့ၾကရာမွမတ္ ၂၉ ရက္ ယေန႔တြင္ တည္ၿငိမ္မႈမ်ား ရွိလာၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေနလူထု ပံုမွန္အတိုင္း လႈပ္ရွားသြားလာေနၿပီျဖစ္
http://first-11.com
 on Friday, 29 March 2013 16:03

3.29.1
ယုဇနပလာဇာ အနီး၀န္းက်င္အား မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္
ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက မိတၴီလာ၊ ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ျခမ္းတို႔၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ရိွေနခဲ့ရာမွ ယေန႔ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္တည္ၿငိမ္မႈမ်ား ရွိလာၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေန လူထုလည္း ပုံမွန္အတုိင္း လႈပ္ရွားသြားလာေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
မတ္ ၂၄ ရက္မွစ၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းအသြင္ေဆာင္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ဆူပူလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးမွ ဆိုင္ခန္းအားလံုးကို ည ၉ နာရီမတိုင္မီ ပိတ္သိမ္းရန္ႏွင့္ အျခားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ေဒသႏၲရအမိန္႔မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔အတူ မတ္ ၂၅ ရက္က မဂၤလာေစ်းအနီး ဆူပူမည္ဟူေသာ ေကာလာဟလ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ညေနပိုင္းတြင္ မဂၤလာေစ်းႏွင့္ သိမ္ျဖဴလမ္းေပၚရွိ ေစ်းဆိုင္မ်ားကို ပိတ္သိမ္းခဲ့ၾကၿပီး ျပည္သူမ်ားမွာလည္း အထိတ္တလန္႔ႏွင့္ အသြားအလာ နည္းပါးသြားခဲ့ရသည္။
ထို႔အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မတ္ ၂၆ ရက္က ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စု႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ရိွေနသည့္အေပၚ ထိန္းသိမ္းေပးရန္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယခင္ထက္ လံုျခံဳေရးယူထားမႈမ်ားကုိ ရွင္းျပခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္မတ္ ၂၅ ရက္ညပိုင္းမွစကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လံုျခံဳေရးအေျခအေနကို တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္မ်ား အသီးသီးတြင္လည္း ရပ္ကြက္သူ၊ ရပ္ကြက္သားမ်ားက ရပ္ကြက္တြင္း သီးသန္႔လံုျခံဳေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္ဟု သိရသည္။
သို႔ေသာ္ မတ္ ၂၈ ရက္ညပိုင္းအထိ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရိွေနခဲ့သည့္ နည္းတူ ည ၉ နာရီမတိုင္မီ ဆိုင္မ်ားပိတ္သိမ္းရန္ ညႊန္ၾကားမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
3.29.1
မဂၤလာေစ်း အနီး၀န္းက်င္အား မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္
မိတၴီလာၿမိဳ႔ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ျခမ္းတို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းမ်ားႏွင့္ ေကာလာဟလ သတင္းမ်ား အဓိက ရိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ မဂၤလာေစ်း အနီးတစ္ဝိုက္ႏွင့္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆူးေလဘုရားဝန္းက်င္ ၿမိဳ႕လယ္ေနရာမ်ားတြင္ မတ္ ၂၉ ရက္ မြန္းလြဲတြင္ ၿမိဳ႔ေနျပည္သူမ်ားမွာ ပံုမွန္လႈပ္ရွား သြားလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။
''ၾကားစကေတာ့ ေၾကာက္ေၾကာက္လန္႔လန္႔နဲ႔ အမ်ားပိတ္သလို ဆိုင္ေတြပိတ္ခဲ့ရတယ္။ ေနာက္မွ ေကာလာဟလေတြဆိုတာ သိရတယ္။ အခုေတာ့ ေစ်းဆိုင္ကို ပံုမွန္ျပန္ဖြင့္ေနပါၿပီ။ အေရာင္းအဝယ္ကေတာ့ နည္းနည္းေအးေန ေသးတာေပါ့'' ဟု မဂၤလာေစ်းတြင္ အလွကုန္ႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
မတ္ ၂ဝ ရက္က မိတၴီလာၿမိဳ႕ ပဋိပကၡမ်ားမွ စတင္ကာ ရမည္းသင္း၊ တပ္ကုန္း၊ လယ္ေဝး စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရိွ ေက်း႐ြာအခ်ိဳ႔သို႔ ကူးစက္ခဲ့သည္။ယင္းမွဇီးကုန္း၊ အုတ္ဖို၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္၊ နတၱလင္း စသည့္ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ျခမ္း ၿမိဳ႕နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား၏ လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။
မတ္ ၂၈ ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူသုိ႔ ရွင္းလင္းခ်က္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ လံုျခံဳမႈကိုထိပါးသည့္ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကို လံုးဝလက္ခံမည္ မဟုတ္ဘဲ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ရဲဝံ့ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတမွ ျပည္သူသုိ႔ ရွင္းလင္းခ်က္ ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ မတ္ ၂၉ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲအထိ ရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရမူ မိတၴီလာၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဆူပူမႈမ်ား မရွိေတာ့ဘဲ ပဲခူးတုိင္းအေနာက္ျခမ္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း တည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျပန္လည္ရရွိလာကာ ပံုမွန္နီးပါး အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဂ်ပန္..သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကတရုတ္ကိုသြားေရာက္ဖို႔ ရွိDVB TV News

ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆုရွင္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာမယ့္ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသြားမယ္လို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္၀င္းက မီဒီယာေတြကိုေျပာပါတယ္။ ခရီးစဥ္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ ၾကာျမင့္မယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မသိရေသးဘူးလို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္ထဲမွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္တိုက်ိဳအပါအ၀င္ ၁၉၈၅-၈၆ ခုႏွစ္ေတြက ပညာသင္ယူခဲ့ဖူးတဲ့ က်ိဳတုိၿမိဳ႕ရွိ က်ိဳတုိတကၠသိုလ္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္မယ့္အျပင္ ဂ်ပန္အစိုးရ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြရွိႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းမႈေတြရွိေနတာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ခရီးစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ပန္ျပည္သူေတြနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြပါ စိတ္လႈပ္ရွားေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတယ္လို႔ တုိက်ိဳ၊ က်ိဳတိုႏွင့္ နာရာၿမိဳ႕ေတြက ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာေတြကလည္း ဒီဗြီဘီကို ေျပာျပၾကပါတယ္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတသစ္ ရွီဂ်င္းပင္ရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အာရွဖိုရမ္ကို တက္ေရာက္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ဖို႔ ရွိေနပါတယ္။ ႏွစ္ရက္ၾကာျမင့္မယ့္ ဒီခရီးစဥ္ထဲမွာေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဟုုိင္နန္ျပည္နယ္မွာ က်င္းပဖို႔ရွိတဲ့ အာရွဆုုိင္ရာ ညီလာခံကို တက္ေရာက္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ တရုတ္သံရံုးရဲ႕ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားတာပါ။ ဒီခရီးစဥ္ဟာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ သက္တမ္းအတြင္း တတိယေျမာက္ ခရီးစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။