Monday, April 1, 2013

ကင္ဂ်ဳံအန္းအေမရိကန္ကုိ တုိက္ခုိက္ရန္ျပင္ဆင္????

ေလွခါးေအာက္ရွိမီးအားျမွင့္စက္ကစေလာင္အေပၚကကေလးေတြပိတ္မိ(မလြဲေအာင္ေရးေပးပါ)

စင္ကာပူႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တင္းၾကပ္လွ်က္ရိွ

Coe Coe Lay
(၂၂ မတ္လ၊ ၂၀၁၃)

စင္ကာပူႏုိင္ငံသားမ်ား ပူညံပူညံလုပ္မႈ၊ အလုပ္သမားပါတီ၏ ႏုိင္ငံျခားသားဟူသမွ် တစ္ေယာက္မွ မသြင္းေရး မူ၀ါဒ စသည္တို႔ေၾကာင့္ စင္ကာပူအစိုးရသည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တင္းၾကပ္လွ်က္ရိွရာ ယခု တစ္ရစ္ထပ္ၾကပ္လိုက္ေသာ ၀က္အူမွာ ပါမစ္ သမားမ်ားအတြက္ အၾကပ္ရိုက္စရာမ်ား ျဖစ္သြားေလမလား စဥ္းစားစရာ တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

မ်ားမၾကာမီ ကာလမ်ားက ပါမစ္မ်ားအတြက္ လဲဗီးေၾကးမ်ားတိုးျမွင့္ျခင္း၊ S Pass ႏွင့္ EP မ်ားအတြက္ လစာမ်ား တိုးျမွင့္ျခင္းမ်ားအျပင္ S Pass မ်ား ခန္႔ထားေရး Quota ကိုပါေလွ်ာ့ခ်ခဲ့၏။ ထို႔ျပင္ S Pass မ်ားသည္ လခ ၄၅၀၀ မျပႏိုင္လွ်င္ မိမိမိသားစုကုိ မေခၚႏိုင္ေတာ့။

ယခင္က စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ရန္၀င္လာသမွ်ေသာ ပါမစ္မ်ားအားလံုး အလုပ္စတင္မလုပ္မီ SOC (Safety Orientation Course) ေအာင္ရသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစကာ ထုိသင္တန္းကို စာေမးပဲြသံုးခါက်လွ်င္ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ ( Permit) ထုတ္မေပးေတာ့။ သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္က ထိုသင္တန္းမွာ တစ္ရက္သင္တန္းသာ ျဖစ္ၿပီး စာေမးပဲြ ေမးခြန္းမွာလည္း မွားမွန္ေရာေထြး၊ အမွန္ေရြး (MCQ – Multiple Choice Question) သာျဖစ္သျဖင့္ သိပ္ အခက္အခဲမရိွလွ။ ဒါေတာင္ သံုးခါစလံုးမေအာင္လို႔ ျပန္သြားရသူေတြ ရိွေသး၏။

စင္ကာပူအပါအ၀င္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လူအေသအေပ်ာက္ အမ်ားဆံုး လုပ္ငန္းမွာ အျမင့္၌အလုပ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စင္ကာပူအစိုးရသည္ ၎တို႔ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လူအေသအေပ်ာက္ႏႈန္းကို လူတစ္သိန္းလွ်င္ ၁.၈ ထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အျမင့္၌အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ သင္တန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေပး၊ ဥပေဒအမ်ိဳးထုတ္လွ်က္ရိွရာ ယခုေနာက္ဆံုးထုတ္လိုက္ေသာ ဥပေဒမွာ “Working At Height Regulation” ျဖစ္ၿပီး မ်ားမၾကာမီ (၂၀၁၃ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္) အသက္၀င္လာေတ့ာမည္ ့ျဖစ္၏။

ထိုဥပေဒကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အလုပ္သမားမ်ားတက္သည့္သင္တန္းကိုလည္း အဆင့္ျမွင့္လိုက္၏။ ဤသည္မွာ အျခားမဟုတ္။

သင္ရိုးတြင္ ယခင္က ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအႏၱရာယ္ကင္းေရးသာမက အျမင့္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအေၾကာင္း ကိုပါ ထည့္သြင္းသင္ၾကားမည္။

စင္ကာပူသို႔ေရာက္လာသည့္ အလုပ္သမားအသစ္မ်ားသည္ စင္ကာပူေျမသို႔ ေျခခ်မိသည္မွ ၁၄ ရက္အတြင္း ထုိသင္တန္းကို တက္ရမည္။ သင္တန္းစာေမးပဲြ မေအာင္မခ်င္း ပါမစ္ကဒ္ျပား ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိစာေမးပဲြကို ၃ လအတြင္း သံုးႀကိမ္ေျဖသည့္တုိင္ မေအာင္ပါက ျပန္ေပဦးေတာ့။

ထိုသင္တန္းေအာင္သူမ်ားအား CSOC လက္မွတ္ထုတ္ေပးမည္။ လက္မွတ္သက္တမ္းမွာ (အလုပ္စလုပ္သည့္ ၆ ႏွစ္ သက္တမ္းအတြင္း) ၂ ႏွစ္ ျဖစ္ကာ (လုပ္သက္ ၆ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရိွသူမ်ားအတြက္) ၄ ႏွစ္ျဖစ္၏။

သင္တန္းေၾကးမွာလည္း တစ္ရက္သင္တန္းတံုးက ၃၇ က်ပ္ခဲြမွ်သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု ႏွစ္ရက္သင္တန္းအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ၁၂၀ ျဖစ္သတည္း။ သင္တန္းမတက္ဘဲ စာေမးပဲြသာေျဖမည္ဆိုပါက တစ္ဦးလွ်င္ ၆၀ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႔ပါမစ္သမားမ်ားမွာ BCSS (Building Construction Supervisors Safety Course) သင္တန္းတက္ၿပီးသား ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ Working At Height Safety Course for Supervisor ထပ္တက္ ရမည္ ျဖစ္ပါ၏။ ထုိသင္တန္းမေအာင္ပါက ၎တို႔ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ပါမစ္ထပ္မံသက္တမ္းတိုးလို႔ ရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

သင္တန္းကို BCA (Building Construction Authority) မွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးပါလိမ့္မည္။ ျပည္ပတြင္ပို႔ခ်ေသာသင္တန္းမ်ားမွာလည္း စင္ကာပူ၌ပို႔ခ်ေသာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ သင္ရိုးအတူတူပင္ျဖစ္ပါ၏။

လက္ရိွ CSOC လက္မွတ္ႏွင့္အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ား ထုိလက္မွတ္သက္တမ္းမကုန္ေသးသ၍ ထိုလက္မွတ္ႏွင့္ပင္ ဆက္လက္လုပ္ႏိုင္ပါေသး၏။ ထုိလက္မွတ္ သက္တမ္းကုန္သြားသည့္အခါ ယခု ၂ ရက္သင္တန္းကို သင္တန္းမတက္ဘဲ စာေမးပဲြေျဖခြင့္ ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ စာေမးပဲြမေအာင္လွ်င္ေတာ့ ၂ ရက္သင္တန္း တက္ရပါမည္။ သင္တန္းတက္လို႔မွ စာေမးပဲြ မေအာင္ေသးလွ်င္ ရိွၿပီးသား ပါမစ္ကိုသိမ္းပါလိမ့္မည္။

ဤလိုအပ္ခ်က္ကို ဂရုမစိုက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား WSH Act ပါ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအတိုင္း ဒဏ္ရိုက္မည္။ ထိုမွ်သာ မကေသး။ ေဘာ့စ္တစ္ဦးသည္ ထိုစာေမးပဲြမေအာင္ေသးေသာ အလုပ္သမားအား အလုပ္ခြင္သို႔ေစလႊတ္ကာ အလုပ္လုပ္ခိုင္း သည္ျဖစ္အံ့။ ၎သည္ WSH Act ပါ ျပစ္ဒဏ္အတိုင္း ဒဏ္ရိုက္ခံရပါလိမ့္မည္။

ခြင့္ရက္ရွည္ျပန္သြားသည့္ ပါမစ္သမားမ်ားလည္း စင္ကာပူသို႔ ျပန္လာသည့္အခါ အထက္ေဖာ္ျပပါ စာေမးပဲြ ေျဖရ ပါလိမ့္မည္။ စာေမးပဲြမေအာင္လွ်င္ ၂ ရက္သင္တန္းတက္ရပါမည္။

ထို ၂ ရက္သင္တန္းစာေမးပဲြကို ေအာင္ျမင္သည့္ ပါမစ္သမားတစ္ဦးသည္ ထိုလက္မွတ္သက္တမ္းရိွေနေသးလွ်င္ အျခားကုမၸဏီသို႔ကူးေျပာင္းသြားသည့္အခါ သင္တန္းထပ္တက္စရာမလိုေတာ့ပဲ ထုိလက္မွတ္ႏွင့္ပင္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္၏။

"ဤဥပေဒမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အသက္၀င္မည္ျဖစ္၏။"

မင္းခန္ ့

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းဘယ္သူ႔မႇာ တာ၀န္ရႇိသလဲ( ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ )

Sa Maung's photo.
Who's Responsible? ဘယ္သူ႔မႇာ တာ၀န္ရႇိလဲ
 Written by ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ 

မုံရြာၿမိဳ႕ စံပယ္ေတာင္ သတၳဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္အား ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္

ဤေဆာင္းပါးသည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႇင္ႏႇင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သံုးသပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

ထိုလက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႇင္၏ အစီရင္ခံစာသည္ မႇန္ကန္ေသာအခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ မျပည့္စံုေသာအခ်က္မ်ား လုိအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ ေဆြးေႏြးလိုပါသည္။

မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလ်င္ အပိုဒ္(၃)၌ ''စံုစမ္းေရး ေကာ္မရႇင္သည္ ေၾကးနီမိုင္းလုပ္ငန္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳရန္ သင့္မသင့္ႏႇင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏႇင့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္အမႇန္ ေပၚေပါက္ေစေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္လည္းေကာင္း ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏႇင့္ အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အစဥ္အလာမ်ား ေပၚထြန္းေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏႇင့္တကြ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပႏိုင္ရန္''ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထိုရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေကာင္းမြန္သင့္ျမတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္''ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏႇင့္ အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အစဥ္အလာမ်ား ေပၚထြန္းေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏႇင့္တကြ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပႏိုင္ရန္''ဆိုေသာ အခ်က္ကေတာ့ လက္ေတြ႕တြင္ လံုး၀လက္မခံႏိုင္ေအာင္ ကြဲလြဲလ်က္ရွိသည္။

မီးစံုးပါေသာမီးခိုးဗံုး

စင္စစ္ မီးစံုးပါေသာ မီးခိုးဗံုးကို (အရပ္ဘက္ျပည္သူမ်ားအေပၚတြင္ အသံုးမျပဳရန္)အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက တားျမစ္ထားသည္။ အပိုဒ္ ၂၈ တြင္ ရဲခ်ဳပ္က မီးခိုးဗံုးသံုးသည္ဟု ဆိုထားသည္။ ထိုမီးခိုးဗံုးကို ၂၀၀၇ ခုႏႇစ္ကလည္း ထိုမီးခိုးဗံုးမ်ဳိး သံုးခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပသည္။ (၂၀၀၇ ခုႏႇစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လႇန္ေရးတြင္ သံုးခဲ့ဟန္တူသည္။ ဘယ္ေနရာတြင္ သံုးသည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းမရႇိ၍ မသိႏိုင္ၾကပါ)

ရဲခ်ဳပ္က ၂၀၀၇ ခုႏႇစ္က သံုးေသာဗံုးႏႇင့္ ယခုဗံုးအာနိသင္ ကြာျခားသည္။ယခင္က မီးေလာင္ဒဏ္ရာ ရရႇိမ်ိဳးျခင္း မရႇိေၾကာင္း ေျပာသြားသည္။ ဤေနရာတြင္ စဥ္းစားရန္ ႏႇစ္မ်ိဳးရႇိသည္။ပထမအခ်က္မႇာ မီးခိုးဗံုးခ်င္း မတူလို႕လား။ဒါမႇမဟုတ္ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ အေျခအေန (တာေပၚလင္စမ်ား၊ စီ၀ိုင္စီ သကၤန္းစ မ်ား)ေၾကာင့္လား ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား ထြက္လာႏိုင္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ မီးခိုးဗံုးခ်င္းမတူလို႔ပါ ဟုသာ ေျဖခ်င္ပါသည္။

အေၾကာင္းကား ေဖာ့စဖရပ္(မီးစံုး)ပါလာပါက မီးစံုးသည္ အပူခ်ိန္ ၈၀၀ ဒီဂရီစီတြင္ မီးေလာင္သည္။ ထိုမီးစုန္းမ်ားသည္ လြင့္စင္ ကြဲေၾကသြားသည္။ (၈)ေပ အကြာအေ၀းအထိ မီးစြဲႏုိင္သည္။ ေရႏႇင့္ ၿငိမ္းသတ္၍မရပါ။ အသားကို ေလာင္သည္။ ႂကြက္သား(Muscle) ထဲထိ ေလာင္သည္။ မီးစံုးပါလာပါက ခ်ည္ထည္ျဖစ္ျဖစ္ စီ၀ိုင္စီျဖစ္ျဖစ္ ေလာင္ပါသည္။ အသားကို ေလာင္ပါသည္။ ပထမမီးခိုးဗံုးသည္ ေဖာ့စဖရပ္ နည္းနည္းသာပါေသာ ဗံုး သို႔မဟုတ္ လံုး၀မပါေသာ ဗံုးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဒုတိယကေတာ့ ေဖာ့စဖရပ္ ပါသည္မႇာ ေသခ်ာပါသည္။အစီရင္ခံစာ(အပိုဒ္ ၉၁ )တြင္ အခ်က္ ၅ ခ်က္ ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Polypropylene ေၾကာင့္ မီးပိုေလာင္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ေဖာ့စရပ္စ္ပါေသာ မီးခိုးဗံုးသည္ တရားခံအစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုေဖာ့စဖရပ္သည္ အင္မတန္ျပင္းေသာ အဆိပ္လည္းျဖစ္သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ကိုယ္ခႏၶာကိုေလာင္ေသာ မီးမႇာ Polypropylene ေၾကာင့္ဆိုပါက အသားထဲထိ ေလာင္စရာမရႇိပါ။ အသားထဲေလာင္သည္မႇာ ေဖာ့စဖရပ္သာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဒီကိစၥကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာပါက ေဖာ့စဖရပ္ပါေသာ မီးခိုးဗံုးကို သံုးထားေၾကာင္း ထင္ရႇားသည္။ ထိုဗံုးကို အဓိက႐ုဏ္း ႏႇိမ္နင္းေရးတြင္ လံုး၀သံုးခြင့္မရႇိပါ။ ျပည္သူအေပၚလည္း သံုးခြင့္မရႇိပါ။ အစီရင္ခံစာတြင္ ထိုအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရႇိပါ။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Article 1 of Protocol III) အရ လူေတြ အေပၚ မပစ္ရပါဘူး။ ေလာင္ကြၽမ္းႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြ ရႇိေနရင္လည္း မပစ္ရပါဘူး။ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရႇင္အရ လူေတြေနထိုင္ေသာအရပ္ (Civilian Area)အေပၚလည္း ပစ္ခြင့္မရႇိပါဘူး။တကယ္တန္း မီးခိုးဗံုးသည္ စစ္သံုးလက္နက္သာ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵျပရာတြင္ သံုးစြဲခြင့္မရႇိပါ။ ရဲမ်ား သံုးခြင့္မရႇိဟု ယူဆပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို က်ဴးလြန္ေနပါသည္။

က်ဴးလြန္သူကို မေဖာ္ထုတ္
 
မီးခိုးဗံုးကုိ ဘယ္ကလုပ္လဲ၊

ျမန္မာျပည္မႇာ ဘယ္ေလာက္ရႇိလဲ၊
ဘယ္အတြက္သံုးဖို႕လဲ၊
ဘာေတြပါလဲ။
ဘယ္သူက သံုးခိုင္းလဲ။
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရႇိပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က''ကြၽန္မတို႔က အခ်က္အလက္ေတြကို စံုစမ္းေလ့လာတာသာ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္သူ႔ကို အျပစ္ေပးပါ အႀကံေပးဖို႔မဟုတ္ဘူး''လို႔ ေျပာသြားတယ္။ ဆိုလိုတာက  ''ဘာျဖစ္တယ္''ဆိုတာကိုသာ အစီရင္ခံျခင္းျဖစ္သည္။''ဘယ္လိုအျပစ္ေပးရမည္ကို တင္ျပရန္ တာ၀န္မရႇိ''ဟု ေျပာၾကားသြားသည္ႏႇင့္ တူပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း အျပစ္ေပးရန္ မေျပာပါ။ ေကာ္မရႇင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ''ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏႇင့္ အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အစဥ္အလာမ်ား ေပၚထြန္းေစေရး''ဟူေသာ အခ်က္ကို  ''သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏႇင့္တကြ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား''ကို တင္ျပရန္ လိုသည္ဟု ယူဆပါသည္။

ထိုမီးခိုးဗံုးကို ၂၀၀၇ ခုႏႇစ္က သံုးသည္။ ထိုေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ႏႇစ္တြင္ ဆက္သံုးသည္ဟူေသာ အစဥ္အလာသည္ တရားဥပေဒအရ မႇန္ကန္မႈ ရႇိပါသေလာ။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏႇင့္ ဆန္႔က်င္သည္ကိုေကာ္မရႇင္မႇ ထုတ္ေျပာသင့္သည္။ မီးစံုးပါေသာ မီးခိုးဗံုးသံုးျခင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏႇင့္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေရးသားျခင္း မျပဳသည္မႇာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဘယ္သူ႔အေပၚ တာ၀န္ရႇိလဲ။ ေကာ္မရႇင္ဥကၠ႒တြင္ တာ၀န္ရႇိ ပါသလား။ ကြၽန္ေတာ္ ေမးခြန္းထုတ္လိုပါသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ

သတၲဳတြင္းတစ္ခု တူးမည္ သို႔မဟုတ္ စက္႐ံုတစ္ခု ေဆာက္မည္ဆိုလ်င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ (EIA)  ႏႇင့္ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ (SIA) သို႔မဟုတ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏႇင့္ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ (ESIA) ကို တင္ျပႏိုင္ရန္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။
အပိုဒ္(၇၀)မႇ အခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ႏုတ္ တင္ျပလိုပါသည္။

(က)ေဂဟစနစ္။ ေျမေအာက္ေရကို စစ္ေဆးရာတြင္ ေသာက္သံုးရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည္ကို ေတြ႕ရႇိရေၾကာင္း၊  အထူးသျဖင့္ ကံကုန္းေက်းရြာရႇိ ေရတြင္းမ်ားမႇ ေျမေအာက္ေရသည္ ႏိုင္ငံတကာက သတ္မႇတ္ထားေသာ စံႏႈန္းထက္ နိမ့္က်သည္ကို ေတြ႕ရႇိရေၾကာင္း။

(ခ) ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အေျခအေန။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း နယ္ေျမ၀န္းက်င္တြင္ ဖုန္မႈန္႔ပါ၀င္မႈသည္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းထက္ ပိုမိုေနသည္ကို ေတြ႔ရႇိရပါသည္။
အပိုဒ္(၈၁)ကို ဖတ္ၾကည့္ပါဦး။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳ၍ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ျခင္းရႇိ။ မရႇိ။
အတိုခ်ဳပ္တင္ျပပါမည္။

(က) လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (EMP) မရႇိ။
(ခ) ယ(ဂ)ယ(င)ယ(စ)တို႔တြင္ စံခ်ိန္ မမီေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု သေဘာထားမယူထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
အၾကံျပဳခ်က္ (င) တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏႇင့္ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ (ESIA) မ်ားကို အသစ္ျပဳစုရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။
အၾကံျပဳခ်က္မႇာ (စ) တြင္ ပါရွိသည္။၎မႇာ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္(EMP)ႏႇင့္ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏႇင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရႇင္းေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ (OHSAS)  မ်ားကိုႏိုင္ငံတကာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏႇင့္အညီ စနစ္တက် ေရးဆြဲကာ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ ဤသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမႇတ္ျပဳ လက္မႇတ္မ်ား ရရႇိထားေသာ အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရႇင္မ်ား၊ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ငႇားရမ္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

အထက္ပါ (EIA) (SIA) တို႔ကို ေလ့လာရန္ အခ်ိန္ေပးရပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမႇတ္ျပဳ လက္မႇတ္မ်ား ရရႇိထားေသာ အေတြ႔အၾကံဳ ရင့္က်က္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရႇင္မ်ား၊ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ေန႔ခ်င္းမရႏိုင္ပါ အခ်ိန္ယူရပါသည္။ ယခု လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာသည္ပင္ (ေဒတာအျပည့္အစံု မပါသည့္တိုင္) သံုးလခန္႔ ၾကာပါသည္။

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ေရႏႇင့္ေလကိစၥကို အၾကမ္းအားျဖင့္သာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအရပ္တြင္ ေျမေအာက္ေရသည္ ေသာက္သံုးရန္ မသင့္ဟု တင္ျပထားသည္။ ေလထုထဲတြင္ ဖုန္မႈန့္ (Particulates)ေတြ မ်ားေနသည္။
စံပယ္ေတာင္၊ေၾကးစင္ေတာင္ ဧရိယာထက္ လက္ပံေတာင္းေတာင္သည္ ဧရိယာ အလြန္ႀကီးပါသည္။ယခု စံပယ္ေတာင္တစ္လံုး ေျပာင္႐ံုမွ်ျဖင့္ပင္ ဤမွ်ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးေနပါလ်င္ ေနာက္ေၾကးစင္ေတာင္ႏႇင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္တို႔ကို သတၳဳတူးပါက မ်ားစြာ ထိခိုက္မည္ကို မည္သူမွ် ျငင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

ကန္႔ကြက္သံမ်ား ၾကားရသည္

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က ပညာရႇင္မ်ားပါေသာ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ ရက္က လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရႇင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာအေပၚ အစည္းအေ၀းလုပ္ကာ သေဘာထားထုတ္ျပန္သည္။ဘာေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ရသနည္း။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက် င္ထိခိုက္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေအာင္ တားဆီးေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုကြန္ရက္၏ သေဘာထားသည္  စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႇင္၏ အစီရင္ခံစာကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေထာက္ခံေသာ္လည္း အဓိကက်သည့္ အခ်က္ကို ေထာက္ျပထားသည္။
''ႏိုင္ငံတကာ စီမံကိန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ႏိုင္ငံတကာ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔အညီ စီမံကိန္းကို အစအလယ္အဆံုး အခ်ိန္ယူ စစ္ေဆးၿပီးမႇသာ လုပ္ခြင့္ရပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံမႇန္သမႇ် ေရရႇည္တည္တံ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးၿပီး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ တြက္ခ်က္ၿပီးမႇသာ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရလဒ္မ်ား ရရႇိ႐ံုမွ်မကဘဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုပါ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။သို႔ပါ၍ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအား ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကဲ့သို႔ အေလးထားကာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သံုးသပ္ေပးပါရန္''ဟု ပါရႇိသည္။

နိဂံုး

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႇင္က အစီရင္ခံစာကို ေသေသခ်ာခ်ာ စိစစ္ေရးသား အၾကံျပဳထားသည္။ သို႕ေသာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရႇင္မ်ား ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ခန္႔ထား၍ (EIA) (SIA)စသည္တို႔ကို မေဆာင္ရြက္ဘဲ စီမံကိန္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ မတ္လ အတြင္းတြင္ပင္ စာခ်ဳပ္ဆိုလက္မႇတ္ ထိုးမည္ဟု သိရသည္။ မျဖစ္သင့္ပါ။ အစီရင္ခံစာ၏ အၾကံျပဳသည္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားက မလိုက္နာသည္ကို ထိုင္ၾကည့္ေနၾကမႇာလား။ အစီရင္ခံစာ ထြက္လာရင္ၿပီးေရာ လုပ္ခ်င္တာလုပ္မည္ဟူေသာ သေဘာလား။ ဒီလိုလုပ္လို႔ ရလား။
သူတို႔တစ္ေတြ မႇားယြင္းစြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္းသည္ အျပစ္ပင္ျဖစ္သည္။

ဒါေတြ ဘယ္သူ႔မႇာ တာ၀န္ရႇိသလဲ။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႇင္ ဥကၠ႒မႇာလား။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမႇာလား။

ဘယ္သူ႔မႇာ တာ၀န္ရႇိလဲ။


 ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ
Who's Responsible? ဘယ္သူ႔မႇာ တာ၀န္ရႇိလဲ
Written by ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ

မုံရြာၿမိဳ႕ စံပယ္ေတာင္ သတၳဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္အား ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္

ဤေဆာင္းပါးသည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႇင္ႏႇင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သံုးသပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

ထိုလက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႇင္၏ အစီရင္ခံစာသည္ မႇန္ကန္ေသာအခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ မျပည့္စံုေသာအခ်က္မ်ား လုိအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ ေဆြးေႏြးလိုပါသည္။

မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလ်င္ အပိုဒ္(၃)၌ ''စံုစမ္းေရး ေကာ္မရႇင္သည္ ေၾကးနီမိုင္းလုပ္ငန္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳရန္ သင့္မသင့္ႏႇင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏႇင့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္အမႇန္ ေပၚေပါက္ေစေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္လည္းေကာင္း ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏႇင့္ အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အစဥ္အလာမ်ား ေပၚထြန္းေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏႇင့္တကြ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပႏိုင္ရန္''ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထိုရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေကာင္းမြန္သင့္ျမတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္''ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏႇင့္ အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အစဥ္အလာမ်ား ေပၚထြန္းေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏႇင့္တကြ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပႏိုင္ရန္''ဆိုေသာ အခ်က္ကေတာ့ လက္ေတြ႕တြင္ လံုး၀လက္မခံႏိုင္ေအာင္ ကြဲလြဲလ်က္ရွိသည္။

မီးစံုးပါေသာမီးခိုးဗံုး

စင္စစ္ မီးစံုးပါေသာ မီးခိုးဗံုးကို (အရပ္ဘက္ျပည္သူမ်ားအေပၚတြင္ အသံုးမျပဳရန္)အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက တားျမစ္ထားသည္။ အပိုဒ္ ၂၈ တြင္ ရဲခ်ဳပ္က မီးခိုးဗံုးသံုးသည္ဟု ဆိုထားသည္။ ထိုမီးခိုးဗံုးကို ၂၀၀၇ ခုႏႇစ္ကလည္း ထိုမီးခိုးဗံုးမ်ဳိး သံုးခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပသည္။ (၂၀၀၇ ခုႏႇစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လႇန္ေရးတြင္ သံုးခဲ့ဟန္တူသည္။ ဘယ္ေနရာတြင္ သံုးသည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းမရႇိ၍ မသိႏိုင္ၾကပါ)

ရဲခ်ဳပ္က ၂၀၀၇ ခုႏႇစ္က သံုးေသာဗံုးႏႇင့္ ယခုဗံုးအာနိသင္ ကြာျခားသည္။ယခင္က မီးေလာင္ဒဏ္ရာ ရရႇိမ်ိဳးျခင္း မရႇိေၾကာင္း ေျပာသြားသည္။ ဤေနရာတြင္ စဥ္းစားရန္ ႏႇစ္မ်ိဳးရႇိသည္။ပထမအခ်က္မႇာ မီးခိုးဗံုးခ်င္း မတူလို႕လား။ဒါမႇမဟုတ္ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ အေျခအေန (တာေပၚလင္စမ်ား၊ စီ၀ိုင္စီ သကၤန္းစ မ်ား)ေၾကာင့္လား ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား ထြက္လာႏိုင္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ မီးခိုးဗံုးခ်င္းမတူလို႔ပါ ဟုသာ ေျဖခ်င္ပါသည္။

အေၾကာင္းကား ေဖာ့စဖရပ္(မီးစံုး)ပါလာပါက မီးစံုးသည္ အပူခ်ိန္ ၈၀၀ ဒီဂရီစီတြင္ မီးေလာင္သည္။ ထိုမီးစုန္းမ်ားသည္ လြင့္စင္ ကြဲေၾကသြားသည္။ (၈)ေပ အကြာအေ၀းအထိ မီးစြဲႏုိင္သည္။ ေရႏႇင့္ ၿငိမ္းသတ္၍မရပါ။ အသားကို ေလာင္သည္။ ႂကြက္သား(Muscle) ထဲထိ ေလာင္သည္။ မီးစံုးပါလာပါက ခ်ည္ထည္ျဖစ္ျဖစ္ စီ၀ိုင္စီျဖစ္ျဖစ္ ေလာင္ပါသည္။ အသားကို ေလာင္ပါသည္။ ပထမမီးခိုးဗံုးသည္ ေဖာ့စဖရပ္ နည္းနည္းသာပါေသာ ဗံုး သို႔မဟုတ္ လံုး၀မပါေသာ ဗံုးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဒုတိယကေတာ့ ေဖာ့စဖရပ္ ပါသည္မႇာ ေသခ်ာပါသည္။အစီရင္ခံစာ(အပိုဒ္ ၉၁ )တြင္ အခ်က္ ၅ ခ်က္ ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Polypropylene ေၾကာင့္ မီးပိုေလာင္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ေဖာ့စရပ္စ္ပါေသာ မီးခိုးဗံုးသည္ တရားခံအစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုေဖာ့စဖရပ္သည္ အင္မတန္ျပင္းေသာ အဆိပ္လည္းျဖစ္သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ကိုယ္ခႏၶာကိုေလာင္ေသာ မီးမႇာ Polypropylene ေၾကာင့္ဆိုပါက အသားထဲထိ ေလာင္စရာမရႇိပါ။ အသားထဲေလာင္သည္မႇာ ေဖာ့စဖရပ္သာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဒီကိစၥကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာပါက ေဖာ့စဖရပ္ပါေသာ မီးခိုးဗံုးကို သံုးထားေၾကာင္း ထင္ရႇားသည္။ ထိုဗံုးကို အဓိက႐ုဏ္း ႏႇိမ္နင္းေရးတြင္ လံုး၀သံုးခြင့္မရႇိပါ။ ျပည္သူအေပၚလည္း သံုးခြင့္မရႇိပါ။ အစီရင္ခံစာတြင္ ထိုအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရႇိပါ။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Article 1 of Protocol III) အရ လူေတြ အေပၚ မပစ္ရပါဘူး။ ေလာင္ကြၽမ္းႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြ ရႇိေနရင္လည္း မပစ္ရပါဘူး။ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရႇင္အရ လူေတြေနထိုင္ေသာအရပ္ (Civilian Area)အေပၚလည္း ပစ္ခြင့္မရႇိပါဘူး။တကယ္တန္း မီးခိုးဗံုးသည္ စစ္သံုးလက္နက္သာ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵျပရာတြင္ သံုးစြဲခြင့္မရႇိပါ။ ရဲမ်ား သံုးခြင့္မရႇိဟု ယူဆပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို က်ဴးလြန္ေနပါသည္။

က်ဴးလြန္သူကို မေဖာ္ထုတ္

မီးခိုးဗံုးကုိ ဘယ္ကလုပ္လဲ၊

ျမန္မာျပည္မႇာ ဘယ္ေလာက္ရႇိလဲ၊
ဘယ္အတြက္သံုးဖို႕လဲ၊
ဘာေတြပါလဲ။
ဘယ္သူက သံုးခိုင္းလဲ။
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရႇိပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က''ကြၽန္မတို႔က အခ်က္အလက္ေတြကို စံုစမ္းေလ့လာတာသာ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္သူ႔ကို အျပစ္ေပးပါ အႀကံေပးဖို႔မဟုတ္ဘူး''လို႔ ေျပာသြားတယ္။ ဆိုလိုတာက ''ဘာျဖစ္တယ္''ဆိုတာကိုသာ အစီရင္ခံျခင္းျဖစ္သည္။''ဘယ္လိုအျပစ္ေပးရမည္ကို တင္ျပရန္ တာ၀န္မရႇိ''ဟု ေျပာၾကားသြားသည္ႏႇင့္ တူပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း အျပစ္ေပးရန္ မေျပာပါ။ ေကာ္မရႇင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ''ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏႇင့္ အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အစဥ္အလာမ်ား ေပၚထြန္းေစေရး''ဟူေသာ အခ်က္ကို ''သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏႇင့္တကြ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား''ကို တင္ျပရန္ လိုသည္ဟု ယူဆပါသည္။

ထိုမီးခိုးဗံုးကို ၂၀၀၇ ခုႏႇစ္က သံုးသည္။ ထိုေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ႏႇစ္တြင္ ဆက္သံုးသည္ဟူေသာ အစဥ္အလာသည္ တရားဥပေဒအရ မႇန္ကန္မႈ ရႇိပါသေလာ။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏႇင့္ ဆန္႔က်င္သည္ကိုေကာ္မရႇင္မႇ ထုတ္ေျပာသင့္သည္။ မီးစံုးပါေသာ မီးခိုးဗံုးသံုးျခင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏႇင့္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေရးသားျခင္း မျပဳသည္မႇာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဘယ္သူ႔အေပၚ တာ၀န္ရႇိလဲ။ ေကာ္မရႇင္ဥကၠ႒တြင္ တာ၀န္ရႇိ ပါသလား။ ကြၽန္ေတာ္ ေမးခြန္းထုတ္လိုပါသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ

သတၲဳတြင္းတစ္ခု တူးမည္ သို႔မဟုတ္ စက္႐ံုတစ္ခု ေဆာက္မည္ဆိုလ်င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ (EIA) ႏႇင့္ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ (SIA) သို႔မဟုတ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏႇင့္ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ (ESIA) ကို တင္ျပႏိုင္ရန္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။
အပိုဒ္(၇၀)မႇ အခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ႏုတ္ တင္ျပလိုပါသည္။

(က)ေဂဟစနစ္။ ေျမေအာက္ေရကို စစ္ေဆးရာတြင္ ေသာက္သံုးရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည္ကို ေတြ႕ရႇိရေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကံကုန္းေက်းရြာရႇိ ေရတြင္းမ်ားမႇ ေျမေအာက္ေရသည္ ႏိုင္ငံတကာက သတ္မႇတ္ထားေသာ စံႏႈန္းထက္ နိမ့္က်သည္ကို ေတြ႕ရႇိရေၾကာင္း။

(ခ) ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အေျခအေန။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း နယ္ေျမ၀န္းက်င္တြင္ ဖုန္မႈန္႔ပါ၀င္မႈသည္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းထက္ ပိုမိုေနသည္ကို ေတြ႔ရႇိရပါသည္။
အပိုဒ္(၈၁)ကို ဖတ္ၾကည့္ပါဦး။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳ၍ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ျခင္းရႇိ။ မရႇိ။
အတိုခ်ဳပ္တင္ျပပါမည္။

(က) လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (EMP) မရႇိ။
(ခ) ယ(ဂ)ယ(င)ယ(စ)တို႔တြင္ စံခ်ိန္ မမီေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု သေဘာထားမယူထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
အၾကံျပဳခ်က္ (င) တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏႇင့္ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ (ESIA) မ်ားကို အသစ္ျပဳစုရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။
အၾကံျပဳခ်က္မႇာ (စ) တြင္ ပါရွိသည္။၎မႇာ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္(EMP)ႏႇင့္ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏႇင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရႇင္းေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ (OHSAS) မ်ားကိုႏိုင္ငံတကာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏႇင့္အညီ စနစ္တက် ေရးဆြဲကာ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ ဤသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမႇတ္ျပဳ လက္မႇတ္မ်ား ရရႇိထားေသာ အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရႇင္မ်ား၊ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ငႇားရမ္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

အထက္ပါ (EIA) (SIA) တို႔ကို ေလ့လာရန္ အခ်ိန္ေပးရပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမႇတ္ျပဳ လက္မႇတ္မ်ား ရရႇိထားေသာ အေတြ႔အၾကံဳ ရင့္က်က္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရႇင္မ်ား၊ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ေန႔ခ်င္းမရႏိုင္ပါ အခ်ိန္ယူရပါသည္။ ယခု လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာသည္ပင္ (ေဒတာအျပည့္အစံု မပါသည့္တိုင္) သံုးလခန္႔ ၾကာပါသည္။

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ေရႏႇင့္ေလကိစၥကို အၾကမ္းအားျဖင့္သာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအရပ္တြင္ ေျမေအာက္ေရသည္ ေသာက္သံုးရန္ မသင့္ဟု တင္ျပထားသည္။ ေလထုထဲတြင္ ဖုန္မႈန့္ (Particulates)ေတြ မ်ားေနသည္။
စံပယ္ေတာင္၊ေၾကးစင္ေတာင္ ဧရိယာထက္ လက္ပံေတာင္းေတာင္သည္ ဧရိယာ အလြန္ႀကီးပါသည္။ယခု စံပယ္ေတာင္တစ္လံုး ေျပာင္႐ံုမွ်ျဖင့္ပင္ ဤမွ်ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးေနပါလ်င္ ေနာက္ေၾကးစင္ေတာင္ႏႇင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္တို႔ကို သတၳဳတူးပါက မ်ားစြာ ထိခိုက္မည္ကို မည္သူမွ် ျငင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

ကန္႔ကြက္သံမ်ား ၾကားရသည္

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က ပညာရႇင္မ်ားပါေသာ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ ရက္က လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရႇင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာအေပၚ အစည္းအေ၀းလုပ္ကာ သေဘာထားထုတ္ျပန္သည္။ဘာေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ရသနည္း။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက် င္ထိခိုက္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေအာင္ တားဆီးေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုကြန္ရက္၏ သေဘာထားသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႇင္၏ အစီရင္ခံစာကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေထာက္ခံေသာ္လည္း အဓိကက်သည့္ အခ်က္ကို ေထာက္ျပထားသည္။
''ႏိုင္ငံတကာ စီမံကိန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ႏိုင္ငံတကာ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔အညီ စီမံကိန္းကို အစအလယ္အဆံုး အခ်ိန္ယူ စစ္ေဆးၿပီးမႇသာ လုပ္ခြင့္ရပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံမႇန္သမႇ် ေရရႇည္တည္တံ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးၿပီး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ တြက္ခ်က္ၿပီးမႇသာ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရလဒ္မ်ား ရရႇိ႐ံုမွ်မကဘဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုပါ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။သို႔ပါ၍ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအား ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကဲ့သို႔ အေလးထားကာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သံုးသပ္ေပးပါရန္''ဟု ပါရႇိသည္။

နိဂံုး

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႇင္က အစီရင္ခံစာကို ေသေသခ်ာခ်ာ စိစစ္ေရးသား အၾကံျပဳထားသည္။ သို႕ေသာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရႇင္မ်ား ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ခန္႔ထား၍ (EIA) (SIA)စသည္တို႔ကို မေဆာင္ရြက္ဘဲ စီမံကိန္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ မတ္လ အတြင္းတြင္ပင္ စာခ်ဳပ္ဆိုလက္မႇတ္ ထိုးမည္ဟု သိရသည္။ မျဖစ္သင့္ပါ။ အစီရင္ခံစာ၏ အၾကံျပဳသည္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားက မလိုက္နာသည္ကို ထိုင္ၾကည့္ေနၾကမႇာလား။ အစီရင္ခံစာ ထြက္လာရင္ၿပီးေရာ လုပ္ခ်င္တာလုပ္မည္ဟူေသာ သေဘာလား။ ဒီလိုလုပ္လို႔ ရလား။
သူတို႔တစ္ေတြ မႇားယြင္းစြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္းသည္ အျပစ္ပင္ျဖစ္သည္။

ဒါေတြ ဘယ္သူ႔မႇာ တာ၀န္ရႇိသလဲ။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႇင္ ဥကၠ႒မႇာလား။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမႇာလား။

ဘယ္သူ႔မႇာ တာ၀န္ရႇိလဲ။


ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ

"လွပစံုလင္ျမိဳ႔ေတာ္တခြင္ ရန္ကုန္"ျပိဳင္ပြဲဆုရဓါတ္ပံု

Kyaw Zaw Lay
 

အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေတာင္းရတာေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ႏုိင္ေအာင္။။။လႊတ္ေတာ္မွာ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေတာင္းရတာတုိင္းျပည္ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ႏုိင္ေအာင္တြန္းပုိ႔လုိက္တာ

April 1, 2013
hotnewsweekly.com
 အင္တာဗ်ဴး

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္႕ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည္႕မယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူေတြနစ္နာလဲ ျပည္သူေတြပဲနစ္နာမယ္။ အခုခ်ိန္မွာ အာဃာ တထားရင္တုိင္းျပည္နစ္နာမယ္ဟုဆိုသည္႕... ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း၊ လယ္ယာေျမႏွင္႕ အျခားေျမမ်ားစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္  အဖြဲ႔၀င္၊ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးခိုင္ေမာင္ရီ


မတ္လ (၂၇) ရက္ တပ္မေတာ္ေန႔ တြင္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္အား ေတြ႕ဆုံရာ၌  လႊတ္ေတာ္မွာ အဆုိတင္သြင္းခဲ့တဲ့အေထြ ေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဆိုသည့္စကား ရပ္အား ေမးျမန္းရာတြင္ “ပထမအႀကိမ္  လႊတ္ေတာ္မွာ ကၽြန္ေတာ္အေရးႀကီးအဆုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အေရးႀကီးအဆုိကေန အားခ်င္း ေမးခြန္းျဖစ္ခဲ့တယ္။ တကယ္ ေတာ့ဗ်ာ။ တုိင္းျပည္အေျခအေနတည္ၿငိမ္ စျပဳေနတဲ့အေျခအေနေခတ္သစ္စနစ္သစ္ ကို သြားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ တည္ၿငိမ္စဆုိ တာအရင္ကစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလကေန  အသစ္ျဖစ္လာမယ့္ ႏိုင္ငံမွာတည္ၿငိမ္စ၊ အရွိန္ရစလႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးအျဖစ္သြား ေနတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို သြားေနတယ္ ေပါ့ဗ်ာ။ တည္ၿငိမ္စေျခလွမ္း လွမ္းစအခ်ိန္  အခါမ်ဳိးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက  မတည္ ႏိုင္မူေတြမၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနရတယ္။  ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြက ျမန္ဆန္  လြန္းတယ္။ အေ၀းႀကီးကိုမၾကည့္နဲ႔ဦး။ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ရခိုင္ကိစၥ၊  လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥအပါအ၀င္   အျခားကိစၥမ်ားစြာဟာလည္း မတည္ၿငိမ္  မူႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ထဲေပၚလာတာကိုေတြ႕ ရတယ္။ သူ႔ေရွ႕မွာၾကည့္ရင္ ျမစ္ဆုံကိစၥ မ်ားစြာဟာလည္း မတည္ၿငိမ္မူႏွင့္ တစ္ ၿပိဳင္နက္ထဲေပၚလာတာကို ေတြ႕ရတယ္။  သူ႔ေရွ႕မွာၾကည့္ရင္ ျမစ္ဆုံကိစၥလည္းရွိ တယ္။ အဲဟာေတြက ဘာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ ျဖစ္ ျဖစ္တုိင္းျဖစ္တုိင္း လႊတ္ေတာ္ကေရာ   အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ကေရာ တပ္မေတာ္ ဘက္ကပါ အျပန္အလွန္ထိန္းေနရတယ္။ ၿပီးေတာ့ မေျပေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္း  ေနရတယ္။ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္လည္း တေလးတစားထားၿပီး ဆက္ဆံေနၾကရ တယ္ေပ့ါဗ်ာ။ ႏိုင္ငံေရးမွာ တာ၀န္ယူလာ  ၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲေတြဟာ  ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြနဲ႔ လက္တြဲလာ တာကို ေတြ႕ရတယ္။ လႊတ္ေတာ္အႀကီး အကဲေတြက (၈၈) ေက်ာင္းသားေတြကို လည္းလက္တြဲၿပီး ေခၚသြားတာေတြ႕ရ တယ္။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း   လက္ရွိအစိုးရေဆာင္ရြက္ေနတဲ့လုပ္ငန္း  ေတြမွာပါ၀င္လာတာေတြ႕ရတယ္။ အျခား  အျခားလူမႈ၀န္ထမ္းေတြလည္း တာ၀န္ေပး   ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာ ထူးျခားတဲ့ ေခတ္တစ္ေခတ္ကို သြားေနၾကတာပါပဲ ဗ်ာ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာေတာင္ အသံ ေတြမ်ဳိးစုံနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈရရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ မတည္ၿငိမ္မႈေတြအမ်ားႀကီးထြက္လာတယ္။  ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသလို  ေဆာင္ရြက္မႈေတြလည္းရွိေနတယ္။ ဥပမာဗ်ာ။ တစ္ဖက္ကလည္း လယ္သမား  ေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသလို တစ္ဖက္မွာလည္းလယ္သမားအေရးကို  ေဆာင္ရြက္ေနတာရွိတယ္။ အဲဒါ ဘက္ႏွစ္ ဘက္ျဖစ္ျဖစ္ေနတယ္။ ဘက္ႏွစ္ဘက္လံုး က ေျပာင္းျပန္ေပါ့ဗ်ာ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္တူညီတဲ့ ပန္းတုိင္တစ္ခုေတာ့   ရွိရမွာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္လႊတ္ေတာ္မွာ အေထြေထြလႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ေတာင္းတဲ့အခါမွာ ေမးခြန္းသံုးခုထားၿပီး ေမးခဲ့ပါတယ္။ “ေနာက္ျပန္လွည့္မွာလား  ရပ္ေနမွာလား၊ ေရွ႕ဆက္သြားမွာလား”။  ႏုိင္ငံေတာ္ေနာက္ျပန္မလွည့္ေရးအတြက္  လႊတ္ေတာ္မွာေတာင္းဆုိတဲ့ အေထြေထြ  လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဟာ အရမ္းကို အေရးႀကီးတယ္။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ဆိုၿပီး လူေတြကေျပာေနၾကတာ ႏိုင္ငံ ေရးသမား၊ အက်ဥ္းသားေတြကိုေျပာတယ္   ထက္ေနၾကတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့  အဲလိုမဟုတ္ဘူး။ ေတာတြင္းျပည္ပျပည္ တြင္းက ဘက္ႏွစ္ဘက္လံုးကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့   ေတာင္းဆိုထားတာျဖစ္တယ္။ ဒီဘက္ဆုိဒ္  က ႏုိင္ငံေရးသမားလူထုဟိုဘက္ဆုိင္ဒ္က လည္း တပ္မေတာ္ပါမယ္။ အဲဒီလုိလြတ္  ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိုေျပာတာပါ”။
ေမး- ဦးခင္ေမာင္ရီက ေနာင္ျပန္လည္ တရားစြဲဆုိျခင္းကို လက္မခံလုိဘူးလို႔ မေျပာခ်င္ဘဲ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဆုိၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ ႏွစ္ဘက္စလံုးအတြက္ ေကာင္းတဲ့သေဘာလား။
ေျဖ- ဆက္စပ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ဟုတ္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးတာ ရွင္းရွင္းေလးပါ။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္   မွာလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကအရမ္းကိုအေရး ႀကီးတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ပဲ ရယူလုိတဲ့ဆႏၵရွိတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔အေၾကာင္းျပၿပီး အၾကမ္း နည္းကိုလံုး၀ဆန္႔က်င္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဆုိၿပီး ပဋိပကၡပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ မရယူလို႔တဲ့ဆႏၵ  ပါပါတယ္။ လက္ရွိတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေန တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကို ဆက္လက္ၿပီး တည္ရွိေနဖို႔လိုေနပါတယ္။ မတည္ၿငိမ္မေအး  ခ်မ္းတဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေရွာင္ရွားရမွာျဖစ္တယ္။  ဂ်ာနယ္ထဲကေန တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ျပားေအာင္   ေသာ္လည္ေကာင္း တည္ၿငိမ္စျပဳလာတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ တစ္ဖက္ကတစ္စုံ  တစ္ေယာက္ကို အျပစ္ေပးဖုိ႔ရည္ရြယ္ရင္ ျပစ္ဒဏ္ေပးဒံရတဲ့လူေတြကေရာ ျပစ္ဒဏ္  ေပးတဲ့လူေတြကို ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ အပါအ၀င္အခ်ိန္မွာ အာဃာသေတြနဲ႔  ဆက္လက္ရွိေနၿပီး မဆံုးႏိုင္တဲ့သံသရာမွာ  လည္း တုိင္းျပည္ကလည္း ေနာက္ျပန္ သြားတာေတြ႕ရလိမ့္မယ္ဗ်။ အဲဒီမဆံုးႏိုင္  တဲ့ အာဏာသေတြကို ေျဖေပ်ာက္ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္လႊတ္ေတာ္မွာတရား၀င္ေျပာ ခဲ့တဲ့စကားရွိတယ္။ အာဏာသေတြနဲ႔ သင္ပုန္းမေျခႏုိင္တဲ့သူရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္ မယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေရွ႕ဆက္ သြားရမယ္။ ေရွ႕ဆက္သြားတဲ့အခါမွာ သင္ပုန္းေျခႏိုင္တဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္    ၿပီးေတာ့မွ သင္ပုန္းေျခတဲ့ဥပေဒအျဖစ္  တစ္ဖက္တည္းမဟုတ္ႏွစ္ဖက္လံုးအကယ္ ၍သံုးဖက္ရွိလွ်င္ သံုးဖက္စလံုးညီၫြတ္မွ် တစြာ သင္ပုန္းေျခႏိုင္ေရးအတြက္ ေနာက္ျပန္မလွည့္ႏိုင္ဖို႔အေထြေထြလြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေတာင္းခဲ့တာျဖစ္တယ္။  ၿပီးေတာ့ ဒီေတာင္းဆုိခ်က္က အဓိပၸာယ္   ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ တုိင္းျပည္အေျခ အေနကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ တကယ္တမ္းလိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါ တယ္။ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးရင္ ဒီလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဆုိတဲ့ စကားသည္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေရာ မပါလာႏိုင္ဘူးလားဟု ေမးစရာျဖစ္လာ လိမ့္မယ္။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဆုိတာ   တစ္ဖက္တည္းမဟုတ္ပဲနဲ႔ ဘက္ေပါင္းစုံ  က အေထြေထြျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ ခ်က္နဲ႔ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ဟုေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
ေမး- ဦးခင္ေမာင္ရီအေနနဲ႔ တုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္စ အရွိန္ရစလို႔ေျပာခဲ့တယ္။ တုိင္းျပည္မတည္ၿငိမ္မေအးခ်မ္းခဲ့တဲ့ ကာလက ႀကံဳေတြ႕ခံစားရတဲ့ လူေတြ ဘက္ကိုေရာ သူတို႔ရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုေျဖေဖ်ာက္မလဲဟုေမးျမန္းရာတြင္
မေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္ဘဲနဲ႔ သင္ပုန္းေျခ စရာမရွိရင္ ႏွမ္းေစ့တစ္ေစ့ေလာက္ပဲေျပာ ေျပာ အဲဒီႏွမ္းေစ့ေလးေလာက္နဲ႔ပဲ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္သြားႏိုင္တယ္။  အဲဒီေတာ့ ဘာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ နစ္နာ တဲ့သူေတြဘက္ကလည္း အမ်ားႀကီးနစ္နာ   ခဲ့တာေတြရွိပါတယ္။ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ျပန္ေျပာေနရင္ ေရွ႕ဆက္သြားလို႔ရႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလိုေျပာၾကေၾကး ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကာေၾကးဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္   လည္းႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ (၇) ႏွစ္ေနၿပီး (၇) ေထာင္ေျပာင္းခဲ့ရတယ္။  မိသားစုဘ၀ေတြအမ်ားႀကီးပ်က္ခဲ့ရတာ   ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြက သင္ပုန္းေျခရမယ္။  အခုခ်ိန္မွာ အာဏာတထားရင္ တုိင္းျပည္  တဖန္ျပန္နစ္နာ႐ုံပဲရွိတယ္။ ဒီအေနအထား   ေလးကေန ငါတုိ႔မရရေအာင္ယူမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာနဲ႔ ဒီအေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ  ခြင့္ဆုိတဲ့ အဆိုကို ကၽြန္ေတာ္ေတာင္းဆို   ရတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ႏိုင္မဲ့စကားေတြကို  မသံုးသင့္ဘူး။ အေၾကာင္းအရာအမ်ဳိးမ်ဳိး   ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ခဲ့လို႔ ဘယ္သူ   ေတြနစ္နာလဲ ျပည္သူေတြပဲနစ္နာခဲ့တယ္။  တုိင္းျပည္ကိုလည္း အစကေန ျပန္စရလိမ့္  မယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ မီးမ႐ႈိ႕ေစခ်င္ဘူးဗ်ာ။  မလိုအပ္ပဲအင္အားေတြ မျဖဳန္းေစခ်င္ဘူး။  ျပည္သူေတြကိုလည္း ထပ္မံၿပီ မခံစား ေစခ်င္လုိ႔ပါဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
လႊတ္ေတာ္မွာ ဦးခင္ေမာင္ရီအျဖည့္ခံဘ၀ လို႔ေျပာေနတာေတြက ဘာကိုရည္ရြယ္ၿပီး ေျပာတာလဲဟုေမးျမန္းရာတြင္
လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာတဲ့အျဖည့္ခံဆုိ တဲ့စကားက ကၽြန္ေတာ္အျမင္ကိုေျပာမယ္။  ယခင္စစ္အစိုးရရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြခ၀ါခ်  လိုက္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ဆက္တုိင္းျပည္အေကာင္း ဆံုးသြားဖို႔ကိစၥမွာ သူတုိ႔ရင္ထဲမွာ ပြင့္လင္းမူေတြရွိလာတယ္။ ၿပီးေတာ့ တုိင္းျပည္ကို ေအးခ်မ္းစြာသြားလိုတဲ့ ဆႏၵေတြေတြ႕ရ တယ္။ အဲဒီလိုလက္တြဲသြားလို႔ရတဲ့သူေတြပုဂ္ၢိဳလ္ေတြအမ်ားႀကီးေပၚထြက္လာတယ္။
မွတ္မွတ္ရရလႊတ္ေတာ္စတတ္ခါစတုန္း က ငါတုိ႔ဟာတကယ္မွဟုတ္ရဲ႕လား ျဖစ္မွ ျဖစ္ပါ့မလား ကိုယ့္ကိုကိုယ္ခံစားရတယ္။တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ႐ုပ္လံုးေပၚလာတယ္။   တုိင္းျပည္ကိုအမွန္တကယ္နဲ႔ ေရွ႕ဆက္ သြားေနတယ္ေပါ့။ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ဒါကိုနားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔လိုပါတယ္။တုိင္းျပည္ကိုတကယ္ခ်စ္တယ္ဆိုရင္ အခုသြားေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးကေန  ႐ိုး႐ိုးသားသားႏွင့္ ၀င္ေရာက္ရင္ တုိင္းျပည္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ႏုိင္ဘူးလို႔  ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ႏုိင္တဲ့စကား ေတြ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ မလုပ္ၾကပါနဲ႔။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုလုပ္ေနတာ ေနာင္လာ  ေနာင္သားေတြအတြက္ အျဖည့္ခံဘ၀ ေတြလို႔ပဲကိုယ့္ကိုကိုယ္ျမင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အပါအ၀င္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြအားလံုး တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲ   ေတြအားလံုး ပါတီႏိုင္ငံေရးသမားေတြ အားလံုးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူေတြ  ျဖစ္တယ္။ ေနာင္လာမယ့္ကာလေတြမွာ ဒီတုိင္းျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသီးအပြင့္ေတြ ကို စားသံုးရမွာကျပည္သူေတြျဖစ္လာမွာ ပါ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ကၽြန္ေတာ္က ေနာက္ျပန္လွည့္မွာလား။ ရပ္ေနမွာလား။  ေရွ႕ဆက္သြားမွာလားလို႔ ေမးရျခင္းက လည္း တုိင္းျပည္ေနာက္ျပန္မလွည့္ႏိုင္တဲ့  အေနအထားျဖစ္ေအာင္တြန္းပို႔လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္ဟုေျဖၾကားခဲ့ရသည္။

စိုး၀င္းႏိုင္

ထိုင္း၌ အက်ဥ္းက် ျမန္မာမ်ား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရန္ သံအမတ္ ေမွ်ာ္လင့္


ဟသၤာနီ (မြန္ေျမ) | တနလၤာေန႔၊ ဧၿပီလ ၀၁ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၅၉ မိနစ္
mizzimaburmese.com

စံခလပူရီ (မဇၥ်ိမ)။   ။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ အက်ဥ္းက်ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အက်ဥ္းသားမ်ား ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ တြင္ က်ေရာက္မည့္ ထိုင္းဘုရင္ မင္းျမတ္ ဖူမိဖြန္ အဒု လဒိစ္ (King Bhumibol Adulyadej) ၏ သက္ေတာ္ ၈၆ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔၌ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ခြင့္မ်ား ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ၾကီးက ေျပာသည္။

“ဒီကိစၥကို က်ေနာ္ ထိုင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို တင္ျပထားတာ ႏွစ္ခါ႐ွိၿပီ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔က တခါ ထပ္မံ တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ တင္ျပေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက သူက ေဆာင္႐ြက္ေပးမယ္ေပါ့ဗ်ာ၊ အဲလို ေျပာထားတယ္” ဟု သံအမတ္ႀကီး ဦးမ်ိဳးတင့္ က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ထိုင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းဇယားမ်ားအရ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျပစ္မႈအမ်ဳိးမ်ုိးျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရသည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံသား အက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ ႐ွိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း သံ႐ံုးသို႔ လိပ္မူ ေရးသားလာ
ေသာ အက်ဥ္းက် ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ စာမ်ား၌မူ ေသာင္းဂဏန္း ႐ွိမည္ဟု ေဖာ္ျပထားၾကေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးတင့္ က ဆက္ေျပာသည္။

“ခေလးေတြ (အက်ဥ္းက် ခံရသူမ်ား)က က်ေနာ္တို႔ သံ႐ံုးကို ခဏခဏ စာေတြ ေရးတယ္ဗ်ာ။ အဲဒီမွာ ႏွစ္ေသာင္း
ေလာက္ ႐ွိတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ တကယ္တမ္း ထိုင္း ျပည္ထဲေရးကို ေမးၾကည့္ ရတာေပါ့ဗ်ာ။ သူတို႔ ေျပာတာက
ေတာ့ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ ၄,၀၀၀ မျပည့္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္း အေရအတြက္ေတာ့ ေျပာတယ္။ စာရင္း အတိအက်ကို ထိုင္းျပည္ထဲေရးဆီ ေတာင္းထားေပမယ့္ အခုထိ မရေသးဘူး” ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာ အက်ဥ္းသား အမ်ားစုမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈမ်ားျဖင့္ က်ခံေနရသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပၚလစီအရ မူးယစ္ေဆးဝါး ပစ္မႈမ်ားျဖင့္ က်ခံေနရသူမ်ားမွာ ဦးစားေပး စဥ္းစားခံရႏိုင္ဖြယ္ မ႐ွိဘဲ အျခားပစ္မႈျဖင့္ အက်ဥ္းက် ခံေနရသူမ်ားသာ ျပစ္ဒဏ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ခြင့္ႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္မ်ား ရႏိုင္ရန္ ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း ဦးမ်ဳိးတင္က ဆိုသည္။

လက္႐ွိ အေနအထား၌ ထိုင္းအစိုးရဘက္မွ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ပစ္ဒဏ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ႏိုင္ေရးကိစၥ စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိေနသည္။

ႏွစ္စဥ္ပင္ ထိုင္းဘုရင့္ ေမြးေန႔၌ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးေလ့႐ွိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းေရး ကိစၥမ်ား (လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ စာရင္းတြင္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တက္ဆင္ ႐ွင္နာဝါဒ္ နာမည္ ပါဝင္ေနမႈ) ေၾကာင့္ အတိုက္အခံမ်ားမွ ကန္႔ကြက္ကာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္သည္လည္း ေရႊ႕ဆိုင္းရသည့္ အေနအထားမ်ား ႐ွိခဲ့သည္ဟု သိရေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးတင့္ က ေျပာသည္။


ေခတၱစိုက္ပ်ိဳးရန္ ဌားထားေသာေျမ ယခုေတာ့ ဌာနပိုင္ေျမျဖစ္ေတာင္ၾကီး(စစစ)ဌာန ရြာသားမ်ားထံမွ ေခတၱစိုက္ပ်ိဳးရန္ ဌားထားေသာေျမ ယခုေတာ့ ဌာနပိုင္ေျမျဖစ္ျပီဟုဆိုလာ

April 1, 2013
hotnewsweekly.com

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးလက္ ေအာက္ရွိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အထူး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန(စစစ) သစ္ဆိပ္ပင္ႏွင့္ ၾကက္ဆူပင္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးရန္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ဖာမြန္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေရျဖဴရြာမွ ေျမ ဧရိယာ ၁၀.၇၁ ဧကအား ေက်း ရြာလူႀကီးမွတဆင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ တြင္ လာေရာက္ငွားယူသြား ေၾကာင္း။ အဆုိပါေျမငွားခဲ့ေသာ ေက်းရြာသားတစ္ဦးမွ ေက်းရြာ လူႀကီးမွတဆင့္ ဒီေျမကုိ ေခတၱ ခဏငွားတယ္(စစစ)က သစ္ပင္ စုိက္မယ္။ သစ္ဆိပ္ပင္ႏွင့္ ၾကက္

ဆူပင္ေခတၱစုိက္ပ်ဳိးလုိေၾကာင္း စုိက္ပ်ဳိးပင္မ်ားကလည္း ေက်း ရြာသားမ်ားက ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ဆိပ္ပင္စုိက္ ျခင္းျဖင့္ ဒီေနရာ၊ ဒီေဒသမွာ ေရ ထြက္ေကာင္းလာမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္မသက္ဆုိင္ပါ ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာ ဆုိမႈေတြေၾကာင့္ ေခတၱငွားရမ္း ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းလုပ္ငန္း မွာလည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ သူ႔ေနရာ၊ ကိုယ့္ေနရာ ပိုင္ဆုိင္သူေတြကေတာ့ ဆက္ လက္စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ေနရာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ (စစစ)ဌာနပုိင္ ေျမဟု ဆုိင္းဘုတ္လာတပ္သည္ ဟု ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါ ကိစၥကို သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိတဲ့ ျပည္ထဲေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရစာတင္တယ္။ ဘာမွမထူးျခားဘူးဟု ေျပာဆုိ သြားသည္။ အဆိုပါေက်းရြာ တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ ဘုိး ဘြားအစဥ္ဆက္ကတည္းက စုိက္ ပ်ဳိးလာေသာေျမမ်ားကို တာ၀န္ရွိ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၏ ေခတၱငွားရမ္း မႈကို ငွားခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္းမွ ယခု လုိဌာနပုိင္ေျမျဖစ္သြားတာကို ေတာ့ တိတိက်က်ရွင္းလင္းေပးဖုိ႔ မိမိတုိ႔ေျမ မိမိတုိ႔ျပန္လုိခ်င္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားေျပာၾကားလ်က္ရွိ သည္။

ေမာင္ေငြ


<

အေျခအေနသစ္တြင္ပူးေပါင္းခ်င္တယ္လို႕ဦးသိန္းစိန္ကိုတ႐ုတ္သံအမတ္သစ္ေျပာ အေျခအေနသစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးႏွင့္ အျခားက႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္ ဆႏၵရွိေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္သစ္ ေျပာၾကား
 Monday, 01 April 2013 11:29
news-eleven.com

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ ယန္ဟို႔လန္တို႔အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ မတ္လ ၂၉ ရက္က ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ၀က္ဘ္ဆိုက္)

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္ေသာ သံအမတ္ႀကီး ယန္ဟို႔လန္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ ၎၏ သံ အမတ္ခန္႔အပ္လႊာကို မတ္လ ၂၉ ရက္က ေပးအပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ သံအမတ္ ခန္႔အပ္လႊာ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစုိးရသစ္ တက္လာၿပီး ကတည္းက ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ဘက္စုံ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသုိ႔ တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ မၾကာမီ ကာလအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာရွ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္းပင္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားကို အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး ယန္ဟို႔လန္က အေျခအေနသစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးႏွင့္ အျခားက႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမႇင့္ရန္ ဆႏၵရွိေန ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ ပတ္ရန္တ႐ုတ္သမၼတသစ္ရွီက်င္းပင္ က ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဧၿပီလ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္ထိ က်င္းပမည့္ အာရွႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းသို႔ အေမရိက၊ ဥေရာပ၊ အာဖရိကႏွင့္ အာရွတို႔မွ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး ေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမ်ား အတြင္း သြားေရာက္ခဲ့ဖူးၿပီး ယခုခရီးစဥ္သည္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္စံုစမ္းေရး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ရက္ေရႊ႕ဆိုင္း(၂၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂)
မဆုမြန္
burmese.voanews.com
01.04.2013

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းက အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဆီကို မတ္လ ေနာက္ဆံုးရက္မွာ အၿပီးသတ္ တင္သြင္းရမယ့္ အစီရင္ခံစာကို ဧၿပီလလယ္ပိုင္းအထိ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္တယ္လို႔ ရခိုင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မ ရွင္က ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ကပါ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ မယ့္ အစီရင္ခံစာ အေပၚ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ျပန္လည္စိစစ္သံုးသပ္ဖို႔ အခ်ိန္ယူတာနဲ႔အမွ်  အခ်က္အလက္ မွန္ကန္တဲ့ ဒီအစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာမယ့္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အေၾကာင္း ေဒသခံ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို မဆုမြန္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆီ အၿပီးသတ္ တင္သြင္းရမယ့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာထဲမွာပါတဲ့ သတင္းမွတ္တမ္း အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး  ျပန္လည္ စိစစ္သံုးသပ္ဖို႔ လိုေသးတဲ့အတြက္ ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔ကို ရက္ ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္တယ္လို႔ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ျပည္သူေတြတင္မကဘဲ ႏုိင္ငံတကာကပါ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမယ့္ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ မပါဝင္ေအာင္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္လို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အဖြဲ႔ဝင္လည္းျဖစ္၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီရဲ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္လည္း ျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာေအးေမာင္ က ေျပာပါတယ္။

“ဒါနဲ႔႔ပတ္သက္လို႔ ထပ္ျဖည့္ႏိုင္တာေလးေတြေပါ့ေနာ္၊ ေနာက္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ရင္
ေကာင္းမလဲဆိုတာေလးေတြ သူတို႔ ဒီဘက္မွာရွိတဲ့ အသြင္အျပင္ မတူတဲ့ မ်ိဳးႏြယ္စု ႏွစ္ခု ဟာ တဦးကိုတဦး ယံုၾကည္မႈထက္ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ တျခားအၾကမ္းဖက္မႈေလးေတြကို စိုးရိမ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးထက္ေလ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ကာလရွည္တခုကို ျဖတ္ဖို႔ လိုမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ ရွိေနၾကတယ္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။”

အခုလမွာ ထြက္ရွိမယ့္ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ေကာ္မတီ၊
ေကာ္မရွင္ပါ အဖြဲ႔ဝင္ေတြအေနနဲ႔လည္း အစီရင္ခံစာ တင္ျပႏိုင္ေအာင္ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ဖို႔သင့္တယ္လို႔လည္း ေဒါက္တာ
ေအးေမာင္က ေျပာပါတယ္။

“အမွန္ အခ်ိန္က ေတာ္ေတာ္နည္းပါတယ္။ အကုန္လံုး စုစည္းဖို႔ကလည္း လိုခ်င္မွ လိုမယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့လည္း ေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ပံုမွန္လုပ္ငန္း လုပ္ဖို႔အတြက္ေတာ့ သူ႔မွာ ခိုင္မာတဲ့ report တခု မၿပီးခင္မွာ က်ေနာ္တို႔ကို ျပန္ၿပီး ဥပမာ final report မထြက္ခင္ ၃ ပတ္ေလာက္ ႀကိဳၿပီး ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္းဖို႔ သင့္တယ္။ ေတြ႔ရွိခ်က္ အေပၚမွာလည္းပဲ အျပန္အလွန္ သံုးသပ္ ေ၀ဖန္ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ အဆင့္လည္း ရွိသင့္တာေပါ့ေလ။”

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္သြင္းမယ့္ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္း၊ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈေျကာင့္ ေသဆံုး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈေတြ၊ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈေတြ အပါအဝင္္ နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိေရးအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္မႈေတြ အပါအဝင္၊ ဒုကၡသည္ေတြကို ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔  ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ ဖို႔နဲ႔ ပဋိပကၡ ခ်ုဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ ေရတို၊ ေရရွည္ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ အခ်က္မ်ား၊ မတူကြဲျပားတဲ့ လူအုပ္စုေတြအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဉ္တြဲ ေနထိုင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ နယ္ေျမတြင္း ျပန္လည္ ထူေထာင္ရမယ့္ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဆီကို အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းဖို႔ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ၿပီး  ဧၿပီလကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ ထြက္လာမယ့္ အစီရင္ခံစာပါ မွတ္တမ္း အခ်က္အလက္ေတြဟာ မွန္ကန္မႈရွိဖို႔ လိုအပ္ၿပီး၊ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမုိင္းမွတ္တမ္းေတြ၊ ဘက္ေပါင္းစံုက ေလ့လာ စံုစမ္းမႈ စံုစံုလင္လင္နဲ႔ ထြက္ရွိသင့္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိသင့္တယ္လို႔လည္း အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းေရးမွာ ပါဝင္ကူညီခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္အမတ္ ဦးေရႊေမာင္း က ေထာက္ျပ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

“ဒီလကုန္မတိုင္ခင္ ထြက္ရမယ္လို႔၊ တင္မယ္လို႔ အဲ့လို ၾကားခဲ့တာ။ အဲ့ဒါက ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဆီကို တင္မွာေပါ့ေနာ္။ တင္ၿပီးလို႔ရွိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတကေန ဒါကို လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေအာင္ ေၾက ညာမယ္။ အဲ့လိုမ်ိဳး အၾကမ္းဖ်င္းသိရတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကလည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ သူတို႔ကို လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ က်ေနာ္တုိ႔ ေပးထားတာရွိတယ္။ ဒီရခိုင္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဆီကို တင္သြင္းတဲ့အခါမွာ သူတို႔အေနနဲ႔ ဘယ္လို စံုစမ္းလို႔ ရခဲ့တယ္ဆုိတာကို အေလးအနက္ ထားၿပီးမွ ပါေစခ်င္တယ္ခင္ဗ်။”

ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းမယ့္ရက္ကို အခ်ိန္ယူၿပီး ျပန္ သံုးသပ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡအတြင္း အိုးအိမ္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသူေတြအတြက္လည္း မိုးရာသီအမွီ ေနစရာ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတ့ဲအေပၚ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႔  ဘူးသီးေတာင္အမတ္ ဦးေရႊေမာင္း က တိုက္တြန္း ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

“အခုက မိုးရာသီက လာေတာ့မယ္။ ဇြန္လဆုိရင္ေပါ့ေနာ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ေမလ အလယ္ေလာက္မွာ မုိုးရြာတာပဲ။ ဆိုေတာ့ အခုအခ်ိန္ထိ အိမ္ေတြ ေဆာက္ဖို႔အတြက္ကို အဆင္မေျပေသးဘူး။ လိုအပ္တဲ့ အစီအမံေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္။ လံုၿခံဳေရးကိစၥေတြကိုလည္း သူတို႔က ၀င္ၿပီး လုပ္ေပးလိမ့္မယ္။”

ရခိုင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီရဲ႕ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာကို ႏိုဝင္ဘာလ ေနာက္ဆံုး ပတ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဆီကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး၊ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း မယ့္ရက္ကို ၂၀၁၃ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ကို သတ္မွတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံကို တိုက္႐ိုက္အစီရင္ခံ တင္ျပရမယ္လို႔ သမၼတက အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အင္းလ်ားကန္ေဘာင္အနီး ၿပိဳင္ကားအတူ စီးလာသူကို ဓားႏွင့္ထိုးၿပီး ပစ္ခ်ထြက္ေျပးသူအဖမ္းခံ အင္းလ်ားကန္ေဘာင္အနီး ၿပိဳင္ကားအတူ စီးလာသူကို ဓားႏွင့္ထိုးၿပီး ပစ္ခ်ထြက္ေျပးခဲ့သည့္ လူသတ္မႈျဖစ္စဥ္မွ က်ဴးလြန္သူဟု ယူဆရသူကိုဖမ္းမိ၊ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ အဖမ္းခံဟုသိရ
Monday, 01 April 2013 21:31


က်ဴးလြန္သူေမာင္းႏွင္ခဲ့သည့္ ၿပဳိင္ကားအား မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ က ေတြ႕ရစဥ္

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက အင္းလ်ားကန္ေဘာင္အနီး ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၿပိဳင္ကားအတူ စီးလာသူကို ဓားႏွင့္ထိုးၿပီး ပစ္ခ်ထြက္ေျပးခဲ့သည့္ လူသတ္မႈၿဖစ္စဥ္မွ က်ဴးလြန္သူဟု ယူဆရသူကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ၎ကိုယ္တိုင္ပင္ လာေရာက္အဖမ္းခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဧၿပီ ၁ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲခန္႔က လႈိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ သိရသည္။

မတ္ ၁၇ ရက္ ည ၈ နာရီ ၅ မိနစ္ခန္႔က လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းမေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ယင္းလူသတ္မႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ က်ဴးလြန္သူဟု ယူဆရသူမွာ ႏွစ္ပတ္ခန္႕ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရာမွ မတ္ ၃၁ ရက္ ည ၁၀ နာရီခြဲခန္႔က လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ အဖမ္းခံခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“က်ဴးလြန္သူလို႔ ယူဆရတဲ႔ သူကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖမ္းမိပါၿပီ။ မတ္ ၃၁ ရက္ ည ၁ နာရီခြဲေလာက္က သူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ အဖမ္းခံခဲ႔တာပါ” ဟ ုလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း စခန္းမွဴး ရဲအုပ္သိန္းေဆြျမင့္က Eleven Media Group သို႔ ေျပာသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္ ၁၇ ရက္၊ ည ၈ နာရီ ၅ မိနစ္ခန္႔က လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းမႀကီးအတုိင္း ေအဒီ မီးပြဳိင့္ဘက္မွ လွည္းတန္းမီးပြဳိင့္ဘက္သုိ႔ ေမာင္းႏွင္လာေသာ အျဖဴေပၚတြင္ အေရာင္ေဖာက္ ထားသည့္ ၇ဂ/..... Skyline အမ်ဳိးအစားကားသည္ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ၁၁ ရပ္ကြက္၊ IBC ေရွ႕အေရာက္ ‘ဂ’ ခ်ဳိးေကြ႕ၿပီး ကားကုိ ရပ္တန္႔လုိက္သည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ကားေပၚမွ ဦး....... (၃၈-ႏွစ္) သည္ ဗုိက္ကုိႏွိပ္၍ “ကားေမာင္းသူမွ ဓားႏွင္႔ထိုးသည္” ဟု ေအာ္ဟစ္ဆင္းေျပးလာၿပီး သတိလစ္ လဲက်သြားခဲ႔ရာ ယင္းအခ်ိန္၌ IBC ေရွ႕၌ တာ၀န္က် ရဲတပ္ဖြ႕ဲ၀င္ တစ္ဦးမွ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစဥ္ ၿပဳိင္ကားမွာ ေအဒီမီးပြဳိင့္ဘက္သုိ႔ ေမာင္းႏွင္ထြက္ေျပး သြားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ တာ၀န္က် ရဲတပ္ဖြ႕ဲ၀င္မွ ဒဏ္ရာရ လူနာကို ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီး၊ အေရးေပၚဌာနသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္စဥ္ လမ္းတြင္ေသဆံုး သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ က်ဴးလြန္သူ ေမာင္းႏွင္ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည့္ ကားကို မတ္ ၁၇ ရက္၊ ည ၁၁ နာရီခန္႔က ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုေန႔က ဓားႏွင့္အထိုး ခံရၿပီး ေသဆံုးသြားသူ ဦး....... (၃၈-ႏွစ္) ၏ အိတ္ကပ္ထဲမွ WY စာတန္းပါ စိတ္ႀကြရူးသြပ္ေဆးၿပား၂၈ ၿပား၊ ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္းခန္႔၊ MPU ကတ္ တစ္ကတ္ႏွင့္ ကားေနာက္ဖံုးထဲတြင္ ဘိန္းျဖဴ ၂ ဒသမ ၅ ဂရမ္ ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးခ်က္အရ သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္အေပၚ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း မွ (ပ) ၉၈/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၀၂ ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေတြ႔ရွိမႈအေပၚ မူးယစ္ (ပ)၁/၂၀၁၃၊ မူးယစ္ပုဒ္မ ၁၉/(ဂ)၂၀(က)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားသည္။
news-eleven.com

ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာေရး စာသင္ေက်ာင္းတစ္ခုမီးေလာင္ကၽြမ္း

Eleven Media Group
ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ္ ၀န္းက်င္က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္ ၄၈ လမ္း အေပၚဘေလာက္တြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာေရး စာသင္ေက်ာင္းတစ္ခု လွ်ပ္စစ္၀ါယာေရွာ့ေၾကာင့္ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အစၥလာမ္ ဘာသာေရး စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ကေလးငယ္ ၇၀ ဦး ၀န္းက်င္ရွိၿပီး ၁၃ ဦး ေသဆုံးကာ ၄ ဦးေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈမွာ ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ္ ၀န္းက်င္တြင္ မီးၿငိမ္းသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။Myanmar Muslim Net မွာေတာ့ ရွို ့မီးလို ့ေရးထားတယ္။

Private Newspapers

RFA Burmese
ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ နီးပါး ထုတ္ေဝခြင့္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရတဲ့ ပုဂၢလိပိုင္ ေန႔စဥ္သတင္းစာေတြကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္၊ ဒီကေန႔မွာ ျပန္လည္ထုတ္ေဝခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။


ပုဂၢလိက သတင္းစာ ၄ ေစာင္ စတင္ထုတ္ေ၀
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါး ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္သတင္းစာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံထားရာကေန ဒီေန႔ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာ ၄ ေစာင္ကို စတင္ထုတ္ေ၀ၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။
The Voice ေန႔စဥ္၊ ျပည္ေထာင္စု ေန႔စဥ္ ၊ စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္နဲ႔ ေရႊႏိုင္ငံသစ္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာေတြကို ဒီေန႔စတင္ ထုတ္ေ၀လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ The Voice ကေတာ့ အရင္အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀ေနတာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေန႔စဥ္ သတင္းစာကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ USDP က ထုတ္ေ၀တာလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာက ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Three Friends Company က ထုတ္ေ၀တာျဖစ္သလို ေရႊနုိင္ငံသစ္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာက ေရႊနုိင္ငံ ပံုနိွပ္ထုတ္ေ၀ေရးက ထုတ္ေ၀တာလုိ႔ သိရပါတယ္။
သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ ရရိွလာတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ အခက္အခဲေတြလည္း တၿပိဳင္နက္တည္း ရင္ဆုိင္ေနရသလို ေန႔စဥ္ထုတ္ေ၀ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အရည္အေသြးပိုင္းနဲ႔ ေစ်းကြက္ ေနရာရယူဖို႔ အခက္အခဲရိွတယ္လို႔ ထုတ္ေ၀သူတခ်ိဳ႕က ေျပာပါတယ္။
စတင္ထုတ္ေ၀တဲ့ ဒီေန႔မွာ ၀ယ္ယူဖတ္ရႈသူေတြမ်ားတာေၾကာင့္ နာရီပိုင္းအတြင္းမွာပဲ သတင္းစာေတြ ေရာင္းကုန္သြားတယ္လို႔လည္း ေျပာၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပုဂၢလိကသတင္းစာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ကို ၁၉၆၄ ခုနွစ္က စတင္ပိတ္ပင္လိုက္တာျဖစ္ၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာ ပုဂၢလိက သတင္းစာ ၁၆ ေစာင္ စတင္ထုတ္ေ၀ခြင့္ ခြင့္ျပဳလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ထုတ္ေ၀တဲ့ ဒီလိႈင္းသတင္းစာနဲ႔ တျခားခြင့္ျပဳခ်က္ရထားၿပီးသား သတင္းစာေတြကေတာ့ ျဖန္႔ျဖဴးေရးနဲ႔ တျခားအခက္အခဲေတြေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာဦးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လာမယ့္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ (၇) ရက္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာနဲ႔ ေမလ ၃ရက္ေန႔မွာ The Daily Eleven ေန႔စဥ္သတင္းစာေတြ ထြက္ရိွလာဖို႔ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။