Sunday, April 7, 2013

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သမိုင္း

`အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သမိုင္း (အပိုင္း-၁)
(ေမြးေပြးကိုခါးပိုက္ ပိုက္ထားခ်င္သူေတြသမိုင္းတတရားခံမျဖစ္ပါေစနဲ႔)
##############################
  အင္ဒိုနီးရွားသမၼတႏိုင္ငံ (Republic of Indonisia) သည္အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အီေကြတာမ်ဥ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ေပၚတြင္တည္ရွိၿပီး အေရွ႕ဘက္တြင္ ပါပူ၀ါနယူးဂီနီ ႏွင့္ေျမာက္ဖက္တြင္  မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္ လွ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံအက်ယ္အ၀န္းအေနျဖင့္ (၇၃၅၂၆၈)စတုရန္းမိုင္က်ယ္၀န္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္က ေတာ့ ဂ်ာကတာျဖစ္ၿပီး လူဦးေရအားျဖင့္(၁၉၉၉-ခုႏွစ္စာရင္းအရ) ၅၀၇.၅.ရွိၿပီး `ကမၻာေပၚတြင္မူဆလင္ဦးေရအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ´ျဖစ္ပါတယ္။

 အာရွတိုက္၏အေရွ႔ေတာင္ဘက္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ဆုမၾတာႏွင့္ ဂ်ာဗားကြ်န္းတို႔တြင္ AD,700-မွစတင္၍ ဗုဒၶဘာသာမွာ ထြန္းကားျပန္႔ပြားခဲ့ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ၁၄-ရာစုအေရာက္တြင္မူ အစၥလာမ္(မူဆလင္)မ်ား တျဖည္းျဖည္းထိုးေဖာက္လာၿပီး ဗုဒၶ၀ါဒီမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရပါတယ္။

 အေရွ႕ေတာင္အာရွ(၁၀)ႏိုင္ငံတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ကုန္ေျမႏွင့္ ေရပိုင္နက္မ်ားပါ ထည့္တြက္မည္ဆိုပါက အက်ယ္ဆံုးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္၏။ မူဆလင္တို႔ မက်ဴးေက်ာ္မွီက ထိုႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ ဗုဒၶသာသာနာေတာ္စည္ပင္ထြန္းကားခဲ့ၿပီး ေအးခ်မ္းမႈမ်ားစြာရွိခဲ့ေပသည္။

 သာသနာေတာ္ဘယ္ေလာက္အထိ ထြန္းကားခဲ့သလဲဆိုရင္ ေကာင္ကင္ယံတခြင္တြင္ ရဟႏၱာတို႔ စ်ာန္ၾကြျခင္းေၾကာင့္ သကၤန္းေရာင္တို႔ ၀င္းလက္ေျပာင္လင္းေရႊအဆင္းရွိၿပီး ေျမအျပင္သည္လည္း စပါးပင္တို႔၏ ေရႊအိုေရာင္ ေကာင္ကင္ယံတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ သကၤန္းေရာင္ ထိုေရႊ၀ါေရာင္ႏွစ္ခု၏ အေရာင္းအလင္းကား ရႈမညီးဖြယ္ရာၾကည္ညိဳ ပသာဒျဖစ္ေစၿပီး `သု၀ဏၰဒီပ´ေရႊေရာင္ကြ်န္းဟုပင္တင္စားေခၚဆိုခဲ့ရသည့္ အထိ သာသနာေတာ္ထြန္းကား သာယာခဲ့၏။ ထို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ ယခုအေနအထားႏွင့္ကား လားလားမွမဆိုင္ ေရႊေရာင္အစား မူဆလင္တို႔၏ အမဲေရာင္မ်ားသာ လႊမ္းမိုးအက်ည္းတန္ေနေလၿပီ။ ထိုအင္ဒိုကြ်န္းတနည္းဆိုရေသာ္ သု၀ဏၰဒီပကြ်န္းကဲ့သို႔ တခ်ိန္းတခါက သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္တို႔၏ သကၤန္းေရာင့္ေၾကာင့္ ေရႊေရာင္လႊမ္းသာယာလွပကဲ့ေသာ သီဟိုဠကြ်န္းသည္ကား ယခုအခ်ိန္ထိ လွပဆဲ ေအးခ်မ္းဆဲ သာယာဆဲပင္ျဖစ္၏။

 မဇၥ်ိမေဒသ(အိႏၵိယ)မွေန၍ ဗုဒၵသာသာနာေတာ္သည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀၀)ကပင္ ေရာက္ရွိျပန္႔ပြားေနခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ာဗာကြ်န္းမွာ အင္ဒိုနီးရွာတႏိုင္ငံလံုးသို႔ ဗုဒၶသာသာနာေတာ္ ျဖန္႔ခ်ီရာ သာသာနျပဳ ဗဟို႒ာနႀကီးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့၏။

     AD.14,ရာစုအထိ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶသာသနေတာ္ တည္ရွိေနေသးေၾကာင္းကို သမိုင္းဆိုင္းရာ အေဆာက္အဦး ႏွင့္ စာေပအေထာက္အထားမ်ားအရ သိရွိရပါတယ္။ သာသနာေတာ္ႏွစ္(၉၅၈) AD-415, တြင္ တရုတ္သမိုင္းပညာရွင္ ဖာဟိယန္သည္ အိႏၵိယမွတဆင့္ အင္ဒိုနီးရွားသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္အထိ ဗုဒၶဘာသာမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ေရးသားထားပါတယ္။

     တတိယသဂၤါယနာတင္အၿပီး အရွင္ေမာဂၢလိပုတၱတႆမဟာေထရ္မွကိုးတိုင္းကိုး႒ာနသို႔ သာသနာေတာ္ျပဳေစလႊတ္ရာတြင္ တခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ `သု၀ဏၰဘူမိ´ေဒသဆိုသည္မွာ အင္ဒိုနီးရွာသည္ အဓိကေနရာတခုျဖစ္ေၾကာင္းကို ရဟန္းပညာရွိ လူပညာရွိမ်ားက တညီတညြတ္ တည္းေျပာဆိုၾကပါတယ္။

      သု၀ဏၰဘူမိ ံ ဂႏ႖ာန ၊ ေသာဏုတၱရာ မဟိဒၶိကာ။

    ပိသာေစ နိဒၶေမတြာန ၊ ျဗဟၼဇာလမေဒသိယုႏၱိ။

ဟူေသာ ပိဋကေတာ္ကိုေထာက္ရႈ၍ သု၀ဏၰဒီပေခၚ အင္ဒိုနီးရွားသို႔ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ စတင္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိႏိုင္ပါသည္။

      အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ ဗုဒၶသာသနေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေနခ်ိန္တြင္ အစၥလာမ္(မူဆလင္) ဘာသာမွာ မေပၚေသးေခ်၊ ထို႔ေၾကာင့္ အင္အိုနီးရွားသို႔ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ ေစာစီးစြာ ေရာက္ရွိေနၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းမွာ ထင္ရွားပါတယ္။

      သာသနာေတာ္ႏွစ္(၁၀၆)ႏွစ္၊ AD,520-တြင္ ကသၼီရဘုရင္၏ သားေတာ္ အရွင္ဂုဏဓမၼ သည္ အင္ဒိုနီးရွား ဂ်ာဗားကြ်န္းသို႔ၾကြေရာက္၍ သာသနာေတာ္ျပဳရာတြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ စည္ပင္ျပန္႔ပြားလာေၾကာင္းကို ကာအိုဆင္ခ်မ္ဟုဆိုေသာ တရုတ္က်မ္းစာတစ္ခု၌ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ထိုအခါက အိႏၵိယ နာလႏၵာတကၠသိုလ္ႀကီးမွ ဆရာေတာ္အရွင္ဓမၼပါလသည္လည္း အင္ဒိုနီးရွားသို႔ သာသနာျပဳၾကြေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းမ်ားအရသိရပါတယ္။

      ကမၻာေက်ာ္ `ေဗာေရာဗုဓ´ေစတီေတာ္ႀကီးႏွင့္ `ကလဆံ´ေစတီ၊`မင္ဒတ္ေစတီေတာ္´ တို႔မွာ အင္ဒိုနီးရွာတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ ထင္ရွားစြာတည္ရွိေနပါသည္။သာသနာေတာ္ႏွစ္ (၁၃၃၃)ခုႏွစ္ AD-790,တြင္ေရးထိုးထားေသာ ေက်ာက္စာမ်ားႏွင့္၊ယိက်င္၏ မွတ္တမ္းအရ ထိုေခတ္အခါက အင္ဒိုနီးရွားကြ်န္းကို သု၀ဏၰဒီပ(ေရႊေရာင္ကြ်န္း)ဟုေခၚဆိုၿပီး ႏိုင္ငံ ေတာ္ ၏အမည္ကိုလည္း `သီရိ၀ိဇယ ႏိုင္ငံေတာ္´ဟုေခၚဆိုေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

      သာသာနာေတာ္ႏွစ္(၁၆၀၀) AD,1157 တြင္ အင္ဒိုနီးရွား(သု၀ဏၰဒီပ)သည္ ဗုဒၶဘာသာ၏ ပညာသင္ၾကားရာ ဗဟိုခ်က္မေနရာျဖစ္လာခဲ့သည္၊၀ိကၠမသီလတကၠသိုလ္ႀကီး၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႀကီး အတိဆာ(ဒီပကၤရဉာဏ)သည္ပင္ အင္ဒိုနီးရွာမွ ဆရာေတာ္ စၿႏၵကိတၱိထံတြင္ ပညာမ်ားဆည္းပူး ခဲ့ရေလ၏။ ဆရာေတာ္အတိဆာသည္ တိဗက္၏ သာသနာျပဳအေက်ာ္အေမာ္ ဆရာေတာ္ ႀကီးပင္ျဖစ္ပါတယ္။

      ထိုေခတ္အခါက အင္ဒိုနီးရွား(သု၀ဏၰဒီပ)ဘုရင္ ေသလိၿႏၵမင္းတို႔သည္ မေလးကြ်န္းဆြယ္ အထိ အာဏာျပန္႔ခဲ့ၿပီး ဗုဒၶသာသနာေတာ္ျပန္ပြားေစရန္ သာသနာျပဳေတာ္မူခဲ့သည္။ ကမၻာေက်ာ္ ေဗာေရာဗုဓေစတီေတာ္ႀကီးကိုလည္း ထိုေသလိၿႏၵမင္းဆက္မ်ားက တည္းထားေတာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

      အိႏၵိယေတာင္ပိုင္းမွ ေစာဠမင္းမ်ားႏွင့္ ဘေဂၤါမွ ပါလမင္းတို႔သည္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ျပန္႔ပြားေစရန္ လႈဒါန္းေထာက္ပန္႔ ကူညီခဲ့ၾကသည္။ ေသလိၿႏၵ နာလႏၵ တကၠသိုလ္ႀကီးတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားကိုေဆာက္လုပ္လႈဒါန္းၿပီး ထိုေက်ာင္းမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ပါလမင္းမ်ားႏွင့္ ေစာဠမင္းမ်ားက ေက်းရြာမ်ားကို လႈဒါန္းခဲ့ၾကေလ၏။

     ``သာသနာေတာ္ႏွစ္(၂၀၀၀) AD-1457,တြငအာရပ္္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မူဆလင္ တို႔သည္ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္ဟုဆိုကာ မေလးကြ်န္းဆြယ္ မလကၠာေရ လယ္ၾကားသို႔ ေရာက္ရွိေနထိုင္ၾကၿပီး အရပ္မူဆလင္တို႔သည္ က်ပ၄င္းတို႔၏ နည္းဗ်ဴဟာျဖစ္ေသာ-

     ၁။ ေငြသျပာယူမည္

    ၂။ ပ်ိဳကညာကိုယူမည္

    ၃။ ေျမပထဗ်ာကိုယူမည္

    ၄။ ျပည္အာဏာကိုယူမည္

    ၅။ ဘာသာကိုယူ တိုင္ျပည္ကိုသိမ္းမည္။

ဟုဆိုေသာ ၀ါဒအတိုင္ ေငြကိုရွာ၍ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးတို႔အား မူဆလင္တေယာက္လွ်င္ မယားမ်ား စြာယူ၍ မူဆလင္လူဦးေရမ်ားရန္ ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ စီးပြားေရး၊လူအင္အား၊ စသည့္တို႔ကို အသံုခ်၍ အာဏာကိုရေအာင္သိမ္းလိုက္ၾကၿပီး သူတို႕၏ လုပ္နည္းထံုးစံအတိုင္း အာဏာရၿပီးေနာက္တြင္ တစ္ျပည္လံုးကို မူဆလင္ဇာတ္သြင္းလိုက္ၾကေတာ့၏။

      ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အင္ဒိုနီးရွားေခၚ သု၀ဏၰဒီပမွေန၍ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့ပါတယ္။ ``မူဆလင္တို႕ သာသနာျပဳသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာကဲ့သို႔ တရား နည္းလမ္းက်နစြာ အက်င့္၊အယူတရား ၀ါဒကို ေဟာျပကာစည္းရံုးျခင္းမဟုတ္ေပ၊ ေဟာေျပာ ရေအာင္လည္း အစၥလာမ္ဘာသာတြင္ မည္သည့္က်င့္စဥ္အက်င့္စရဏမွ်မရွိေပ။ထို႕ေၾကာင့္ ေအာက္တန္းက်စြာ မူဆလင္ဦးေရ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာဘာသာတရားဟုတ္ေလာက္၏ မဟုတ္ေလာက္၏ ဆိုသည္ကို အနည္းငယ္ ေ၀ဘန္ပိုင္းျခားေသာ အသိဉာဏ္ရွိသူတိုင္း ေျပးမၾကည့္ရပဲ ေတြးၾကည့္ယံုမွ်ျဖင့္ သိႏိုင္ပါေပ၏။ 

 
*ဓမၼေစတီ ဆရာေတာ္၏ မဟာဘြဲ႔ယူစာတမ္းအား အထူးမွီျငွမ္းပါသည္။

      (ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါသည္)

 

မိမိအက်ိဳး၊တပါးသူ၏အက်ိဳး၊သည္ပိုးရြက္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ

 ဓမၼ၀ီရ အရွင္ေတဇနိယ

 (ကိုလံဘို၊သီရိလကၤာ)

 http://www.ashintejaniya.com/
__________________________________________
Dhammavira Ashin ၏ စာမ်က္ႏွာမွ ကူူးယူေဖာ္္ျပပါသည္။
(ဗဟုသုတ ဟင္းေပါင္းအိုးႀကီး)

`အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သမိုင္း (အပိုင္း-၁)
##############################
အင္ဒိုနီးရွားသမၼတႏိုင္ငံ (Republic of Indonisia) သည္အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အီေကြတာမ်ဥ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ေပၚတြင္တည္ရွိၿပီး အေရွ႕ဘက္တြင္ ပါပူ၀ါနယူးဂီနီ ႏွင့္ေျမာက္ဖက္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္ လွ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံအက်ယ္အ၀န္းအေနျဖင့္ (၇၃၅၂၆၈)စတုရန္းမိုင္က်ယ္၀န္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္က ေတာ့ ဂ်ာကတာျဖစ္ၿပီး လူဦးေရအားျဖင့္(၁၉၉၉-ခုႏွစ္စာရင္းအရ) ၅၀၇.၅.ရွိၿပီး `ကမၻာေပၚတြင္မူဆလင္ဦးေရအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ´ျဖစ္ပါတယ္။

အာရွတိုက္၏အေရွ႔ေတာင္ဘက္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ဆုမၾတာႏွင့္ ဂ်ာဗားကြ်န္းတို႔တြင္ AD,700-မွစတင္၍ ဗုဒၶဘာသာမွာ ထြန္းကားျပန္႔ပြားခဲ့ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ၁၄-ရာစုအေရာက္တြင္မူ အစၥလာမ္(မူဆလင္)မ်ား တျဖည္းျဖည္းထိုးေဖာက္လာၿပီး ဗုဒၶ၀ါဒီမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရပါတယ္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ(၁၀)ႏိုင္ငံတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ကုန္ေျမႏွင့္ ေရပိုင္နက္မ်ားပါ ထည့္တြက္မည္ဆိုပါက အက်ယ္ဆံုးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္၏။ မူဆလင္တို႔ မက်ဴးေက်ာ္မွီက ထိုႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ ဗုဒၶသာသာနာေတာ္စည္ပင္ထြန္းကားခဲ့ၿပီး ေအးခ်မ္းမႈမ်ားစြာရွိခဲ့ေပသည္။

သာသနာေတာ္ဘယ္ေလာက္အထိ ထြန္းကားခဲ့သလဲဆိုရင္ ေကာင္ကင္ယံတခြင္တြင္ ရဟႏၱာတို႔ စ်ာန္ၾကြျခင္းေၾကာင့္ သကၤန္းေရာင္တို႔ ၀င္းလက္ေျပာင္လင္းေရႊအဆင္းရွိၿပီး ေျမအျပင္သည္လည္း စပါးပင္တို႔၏ ေရႊအိုေရာင္ ေကာင္ကင္ယံတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ သကၤန္းေရာင္ ထိုေရႊ၀ါေရာင္ႏွစ္ခု၏ အေရာင္းအလင္းကား ရႈမညီးဖြယ္ရာၾကည္ညိဳ ပသာဒျဖစ္ေစၿပီး `သု၀ဏၰဒီပ´ေရႊေရာင္ကြ်န္းဟုပင္တင္စားေခၚဆိုခဲ့ရသည့္ အထိ သာသနာေတာ္ထြန္းကား သာယာခဲ့၏။ ထို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ ယခုအေနအထားႏွင့္ကား လားလားမွမဆိုင္ ေရႊေရာင္အစား မူဆလင္တို႔၏ အမဲေရာင္မ်ားသာ လႊမ္းမိုးအက်ည္းတန္ေနေလၿပီ။ ထိုအင္ဒိုကြ်န္းတနည္းဆိုရေသာ္ သု၀ဏၰဒီပကြ်န္းကဲ့သို႔ တခ်ိန္းတခါက သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္တို႔၏ သကၤန္းေရာင့္ေၾကာင့္ ေရႊေရာင္လႊမ္းသာယာလွပကဲ့ေသာ သီဟိုဠကြ်န္းသည္ကား ယခုအခ်ိန္ထိ လွပဆဲ ေအးခ်မ္းဆဲ သာယာဆဲပင္ျဖစ္၏။

မဇၥ်ိမေဒသ(အိႏၵိယ)မွေန၍ ဗုဒၵသာသာနာေတာ္သည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀၀)ကပင္ ေရာက္ရွိျပန္႔ပြားေနခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ာဗာကြ်န္းမွာ အင္ဒိုနီးရွာတႏိုင္ငံလံုးသို႔ ဗုဒၶသာသာနာေတာ္ ျဖန္႔ခ်ီရာ သာသာနျပဳ ဗဟို႒ာနႀကီးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့၏။

AD.14,ရာစုအထိ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶသာသနေတာ္ တည္ရွိေနေသးေၾကာင္းကို သမိုင္းဆိုင္းရာ အေဆာက္အဦး ႏွင့္ စာေပအေထာက္အထားမ်ားအရ သိရွိရပါတယ္။ သာသနာေတာ္ႏွစ္(၉၅၈) AD-415, တြင္ တရုတ္သမိုင္းပညာရွင္ ဖာဟိယန္သည္ အိႏၵိယမွတဆင့္ အင္ဒိုနီးရွားသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္အထိ ဗုဒၶဘာသာမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ေရးသားထားပါတယ္။

တတိယသဂၤါယနာတင္အၿပီး အရွင္ေမာဂၢလိပုတၱတႆမဟာေထရ္မွကိုးတိုင္းကိုး႒ာနသို႔ သာသနာေတာ္ျပဳေစလႊတ္ရာတြင္ တခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ `သု၀ဏၰဘူမိ´ေဒသဆိုသည္မွာ အင္ဒိုနီးရွာသည္ အဓိကေနရာတခုျဖစ္ေၾကာင္းကို ရဟန္းပညာရွိ လူပညာရွိမ်ားက တညီတညြတ္ တည္းေျပာဆိုၾကပါတယ္။

သု၀ဏၰဘူမိ ံ ဂႏ႖ာန ၊ ေသာဏုတၱရာ မဟိဒၶိကာ။

ပိသာေစ နိဒၶေမတြာန ၊ ျဗဟၼဇာလမေဒသိယုႏၱိ။

ဟူေသာ ပိဋကေတာ္ကိုေထာက္ရႈ၍ သု၀ဏၰဒီပေခၚ အင္ဒိုနီးရွားသို႔ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ စတင္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိႏိုင္ပါသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ ဗုဒၶသာသနေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေနခ်ိန္တြင္ အစၥလာမ္(မူဆလင္) ဘာသာမွာ မေပၚေသးေခ်၊ ထို႔ေၾကာင့္ အင္အိုနီးရွားသို႔ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ ေစာစီးစြာ ေရာက္ရွိေနၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းမွာ ထင္ရွားပါတယ္။

သာသနာေတာ္ႏွစ္(၁၀၆)ႏွစ္၊ AD,520-တြင္ ကသၼီရဘုရင္၏ သားေတာ္ အရွင္ဂုဏဓမၼ သည္ အင္ဒိုနီးရွား ဂ်ာဗားကြ်န္းသို႔ၾကြေရာက္၍ သာသနာေတာ္ျပဳရာတြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ စည္ပင္ျပန္႔ပြားလာေၾကာင္းကို ကာအိုဆင္ခ်မ္ဟုဆိုေသာ တရုတ္က်မ္းစာတစ္ခု၌ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ထိုအခါက အိႏၵိယ နာလႏၵာတကၠသိုလ္ႀကီးမွ ဆရာေတာ္အရွင္ဓမၼပါလသည္လည္း အင္ဒိုနီးရွားသို႔ သာသနာျပဳၾကြေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းမ်ားအရသိရပါတယ္။

ကမၻာေက်ာ္ `ေဗာေရာဗုဓ´ေစတီေတာ္ႀကီးႏွင့္ `ကလဆံ´ေစတီ၊`မင္ဒတ္ေစတီေတာ္´ တို႔မွာ အင္ဒိုနီးရွာတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ ထင္ရွားစြာတည္ရွိေနပါသည္။သာသနာေတာ္ႏွစ္ (၁၃၃၃)ခုႏွစ္ AD-790,တြင္ေရးထိုးထားေသာ ေက်ာက္စာမ်ားႏွင့္၊ယိက်င္၏ မွတ္တမ္းအရ ထိုေခတ္အခါက အင္ဒိုနီးရွားကြ်န္းကို သု၀ဏၰဒီပ(ေရႊေရာင္ကြ်န္း)ဟုေခၚဆိုၿပီး ႏိုင္ငံ ေတာ္ ၏အမည္ကိုလည္း `သီရိ၀ိဇယ ႏိုင္ငံေတာ္´ဟုေခၚဆိုေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

သာသာနာေတာ္ႏွစ္(၁၆၀၀) AD,1157 တြင္ အင္ဒိုနီးရွား(သု၀ဏၰဒီပ)သည္ ဗုဒၶဘာသာ၏ ပညာသင္ၾကားရာ ဗဟိုခ်က္မေနရာျဖစ္လာခဲ့သည္၊၀ိကၠမသီလတကၠသိုလ္ႀကီး၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႀကီး အတိဆာ(ဒီပကၤရဉာဏ)သည္ပင္ အင္ဒိုနီးရွာမွ ဆရာေတာ္ စၿႏၵကိတၱိထံတြင္ ပညာမ်ားဆည္းပူး ခဲ့ရေလ၏။ ဆရာေတာ္အတိဆာသည္ တိဗက္၏ သာသနာျပဳအေက်ာ္အေမာ္ ဆရာေတာ္ ႀကီးပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုေခတ္အခါက အင္ဒိုနီးရွား(သု၀ဏၰဒီပ)ဘုရင္ ေသလိၿႏၵမင္းတို႔သည္ မေလးကြ်န္းဆြယ္ အထိ အာဏာျပန္႔ခဲ့ၿပီး ဗုဒၶသာသနာေတာ္ျပန္ပြားေစရန္ သာသနာျပဳေတာ္မူခဲ့သည္။ ကမၻာေက်ာ္ ေဗာေရာဗုဓေစတီေတာ္ႀကီးကိုလည္း ထိုေသလိၿႏၵမင္းဆက္မ်ားက တည္းထားေတာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အိႏၵိယေတာင္ပိုင္းမွ ေစာဠမင္းမ်ားႏွင့္ ဘေဂၤါမွ ပါလမင္းတို႔သည္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ျပန္႔ပြားေစရန္ လႈဒါန္းေထာက္ပန္႔ ကူညီခဲ့ၾကသည္။ ေသလိၿႏၵ နာလႏၵ တကၠသိုလ္ႀကီးတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားကိုေဆာက္လုပ္လႈဒါန္းၿပီး ထိုေက်ာင္းမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ပါလမင္းမ်ားႏွင့္ ေစာဠမင္းမ်ားက ေက်းရြာမ်ားကို လႈဒါန္းခဲ့ၾကေလ၏။

``သာသနာေတာ္ႏွစ္(၂၀၀၀) AD-1457,တြငအာရပ္္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မူဆလင္ တို႔သည္ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္ဟုဆိုကာ မေလးကြ်န္းဆြယ္ မလကၠာေရ လယ္ၾကားသို႔ ေရာက္ရွိေနထိုင္ၾကၿပီး အရပ္မူဆလင္တို႔သည္ က်ပ၄င္းတို႔၏ နည္းဗ်ဴဟာျဖစ္ေသာ-

၁။ ေငြသျပာယူမည္

၂။ ပ်ိဳကညာကိုယူမည္

၃။ ေျမပထဗ်ာကိုယူမည္

၄။ ျပည္အာဏာကိုယူမည္

၅။ ဘာသာကိုယူ တိုင္ျပည္ကိုသိမ္းမည္။

ဟုဆိုေသာ ၀ါဒအတိုင္ ေငြကိုရွာ၍ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးတို႔အား မူဆလင္တေယာက္လွ်င္ မယားမ်ား စြာယူ၍ မူဆလင္လူဦးေရမ်ားရန္ ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ စီးပြားေရး၊လူအင္အား၊ စသည့္တို႔ကို အသံုခ်၍ အာဏာကိုရေအာင္သိမ္းလိုက္ၾကၿပီး သူတို႕၏ လုပ္နည္းထံုးစံအတိုင္း အာဏာရၿပီးေနာက္တြင္ တစ္ျပည္လံုးကို မူဆလင္ဇာတ္သြင္းလိုက္ၾကေတာ့၏။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အင္ဒိုနီးရွားေခၚ သု၀ဏၰဒီပမွေန၍ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့ပါတယ္။ ``မူဆလင္တို႕ သာသနာျပဳသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာကဲ့သို႔ တရား နည္းလမ္းက်နစြာ အက်င့္၊အယူတရား ၀ါဒကို ေဟာျပကာစည္းရံုးျခင္းမဟုတ္ေပ၊ ေဟာေျပာ ရေအာင္လည္း အစၥလာမ္ဘာသာတြင္ မည္သည့္က်င့္စဥ္အက်င့္စရဏမွ်မရွိေပ။ထို႕ေၾကာင့္ ေအာက္တန္းက်စြာ မူဆလင္ဦးေရ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာဘာသာတရားဟုတ္ေလာက္၏ မဟုတ္ေလာက္၏ ဆိုသည္ကို အနည္းငယ္ ေ၀ဘန္ပိုင္းျခားေသာ အသိဉာဏ္ရွိသူတိုင္း ေျပးမၾကည့္ရပဲ ေတြးၾကည့္ယံုမွ်ျဖင့္ သိႏိုင္ပါေပ၏။


*ဓမၼေစတီ ဆရာေတာ္၏ မဟာဘြဲ႔ယူစာတမ္းအား အထူးမွီျငွမ္းပါသည္။


 
 
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သမိုင္း(အပိုင္း-၂)နိဂံုး
(ပံုျပင္မဟုတ္ဘူးေနာ္ ညံ့ရင္ခံရမယ္)
>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

       အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ မူဆလင္တို႔၏ ၀ါးမ်ိဳမႈေၾကာင့္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံျဖစ္သြားေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၏ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေသာ ပါဠိ၊သကၠတ ဘာသာစကားမ်ားကိုကား သံုးစြဲေနဆဲပင္ ျဖစ္ ပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ေလေၾကာင္းကုမၼဏီတစ္ခု၏ နာမည္ကို ပါဠိဘာသာျဖင့္ မည့္ ေခၚ ထားပါတယ္။ ထိုေလေၾကာင္းလိုင္း၏ အမည္မွာပါဠိလို`ဂရုဍ´ (ဂဠဳန္)ဟုျဖစ္၏။

    ထို႔အျပင္ အင္ဒိုနီးရွား သမၼတ`ဆူကာႏို´၏အမည္မွာလည္း ပါဠိအသံထြက္ျဖင့္ `သုက ဏၰ ´ဟုျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ သု-လွပေသာ၊ကဏၰ-နား၊ဟုအဓိပၸါယ္ရ၏။ ယခုအခ်ိန္အထိ အင္ဒိုနီးရွားလူမ်ိဳးမ်ားကို မသိေအာင္ေက်ာကုန္းကို အမွတ္တမဲ့ထုလိုက္ပါက လန္႔ဖ်တ္ၿပီး ``ဗုဒ္-ဗုဒ္၊ ဗုဒၶ-ဗုဒၶ ဟုေယာင္ယမ္းမည္တမ္းေလ့ရွိေနဆဲပင္ ျမန္မာလို`ဘုရား-ဘုရား-ဟုေယာင္ယမ္း ျခင္းႏွင့္ အတူပင္ျဖစ္ပါသည္။

   မူဆလင္တို႔သည္ ဗုဒၵသာသနာ့အေထာက္အထားမ်ားအား အခြင့္ရလွ်င္ရသလို ဖ်က္ဆီး ေလ့ရွိတာေၾကာင့္ စာေပအေထာက္အထားမ်ားမွာ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ခဲ့ရၿပီး။ ကမၻာေက်ာ္ ေဗာေရာဗုဓ အစရွိေသာ သာသနိက အေဆာက္အဦးမ်ားအားလည္းဖ်က္ဆီးေလ့ရွိတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အကာအကြယ္ေပးထားရသည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

     တရုတ္ပညာရွင္ခရီးသည္ အီဆိုင္(I-TSING) ၏မွတ္တမ္းအရ သီရိ၀ိဇယ (SRIVIJAYA) မင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေနခ်ိန္တြင္လည္း ဗုဒၶသာသနာေတာ္ထြန္လင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရေပသည္။AD-800, 900,စု ဆိုင္ရာဒရာ(SAILENDA)မင္းမ်ားလက္ထက္တြင္မူ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ အထြန္းကား ဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ မေလးကြ်န္းဆြယ္တစ္ခုလံုးႏွင့္ ဆုမၾတာ၊ဂ်ာဗား၊ဘာလီ၊ေဘာ္နီယို ကြ်န္းအား လံုးအထိ ဗုဒၶသာသနာေတာ္မွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

     ေဗာေရာဗုဓေစတီေတာ္ႀကီးသည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ကမၻာေက်ာ္အေဆာက္ အဦးႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ အာရွတခြင္တြင္တုမမွီေသာ အေဆာက္အဦးတခုပင္ျဖစ္၏။ ယင္းေဗာေရာ ဗုဓေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို AD,800 တြင္ တည္းထားေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

   ပါဠိစာေပမွတ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔သည္ တတိယသဂၤါ ယနာ တင္ၿပီး BC.300 ခန္႔မွစတင္၍ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို မေရွ႕မေႏွာင္း လက္ခံရရွိခဲ့ၾက ေၾကာင္းသိရေပသည္။ ပထ၀ီအေနအထားအရ ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔သည္ သာသနာ့ သမိုင္းစဥ္အရ နီးစပ္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ညီရင္းအကိုသဖြယ္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္တို႔သည္ သာသနာ ေတာ္ ဆိုင္ရာမ်ားကိုအတူတကြလက္တြဲခဲ့ၾကပါသည္။သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္း ေလာက္ေအာင္ လံုး၀ျခားနားသြားခဲ့ၿပီျဖစ္၏။

   ဆ႒သဂၤီတိပုစၧက မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အင္ဒိုနီးရွားသာသနာျပဳ မွတ္တမ္း မ်ားအရဆိုရေသာ္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕မွ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ မစၥတာဘြန္အန္ ဆိုသူ သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာသို႔ (၁၇.၁.၅၃)ေန႔တြင္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္ကိုသိျမင္နားလည္ၿပီး မည္သူမွမတိုက္တြန္းရပဲ သဒၶါတရားထက္သန္ကာ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား ဥပဇၥ်ာယ္ျပဳ၍ ကမၼ၀ါစာဆရာေတာ္မ်ားအျဖစ္ မင္းကြန္းတိပိဋက ဆရာေတာ္ ၊သီဟိုဠ္ဆရာေတာ္ အရွင္အာနႏၵာေမတၱယ်(အဂၢမဟာပ႑ိတ)ႏွင့္ ဆရာေတာ္အ ရွင္ ဉာဏုတၱရ (အဂၢမဟာပ႑ိတ)မွ မစၥတာဘြန္အန္အား ျမင့္ျမတ္ေသာရဟန္းအျဖစ္သို႔ ကံေဆာင္ ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအင္ဒိုနီးရွား ရဟန္းေတာ္၏ ဘြဲ႔ေတာ္ကို `အရွင္ဇိနရကၡိတ´ဟု ဘြဲ႔အမည္ ေပးေတာ္မူခဲ့ၾကပါသည္။

     အင္ဒိုနီးရွားရဟန္းေတာ္ အရွင္ဇိနရကၡိတသည္ မိမိ၏ေမြးရပ္ေျမတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶ သာသနာေတာ္ကို ျပန္လည္၍ မ်ိဳးေစ့ခ်ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဇာတိေျမအင္ဒိုနီးရွားသို႔ ျပန္လည္ၾကြ ေတာ္မူခဲ့၏။သို႔ရာတြင္ အရွင္ဇိနရကၡတသည္ အမိေျမသို႔ ဗုဒၶသာသနာ ျပန္႔ ပြား ရန္လုပ္ေဆာင္ ဘို႔ေနေနသာသာ တရက္တာမွ်ပင္တည္ခိုေနထိုင္ခြင့္ကို မူဆလင္တို႔က မေပးတာေၾကာင့္ စကာၤပူ ရွိ သီရိလကၤာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ၾကြေရာက္သီတင္းသံုး ရရွာေလ၏။

    မူဆလင္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ သူတပါးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔ျပဳလုပ္ေနက်အတိုင္း အသံခ်ဲ႕စက္ ျဖင့္ အသံကုန္ဟစ္ေအာ္ျခင္း၊ ႏြား၊ဆိတ္တို႔အား ရက္စက္စြာေခါင္းျဖတ္သတ္ျခင္း စသည္မ်ား ျပဳလုပ္ ေနၾကပါေသာ္လည္း သူတို႔ႏိုင္ငံတြင္မူ ေအးၿငိမ္းလွေသာ တရားေတာ္ကိုေတာင္ ေဟာျပခြင့္ ေမတၱာပို႔သခြင့္အသာထား သူႏိုင္ငံသားကိုပင္ တည္ခိုးေနထိုင္ခြင့္မရႏိုင္ရွာေပ။ ဗုဒၶဘာသာသို႔ ေျပာင္းသြားလို႔ဆိုၿပီး သတ္မျပစ္တာကိုပင္ ႀကံဖန္ေက်းဇူးတင္ရမလိုပင္။

    ယေန႕ဆိုလွ်င္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မူဆလင္ အမ်ား ဆံုးႏိုင္ငံတခုျဖစ္လို႔ပင္ေနပါသည္။၁၉၈၇-ခုႏွစ္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ(၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မူဆလင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ခရစ္ယာန္ဦးေရ (၉)ရာ ခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားမွာ(၃)ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် သာရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ `သို႔ေသာ္ယခုအခ်ိန္တြင္မူကား ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားမွာ (၁)ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ မရွိေတာ့ပဲ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သြားၿပီျဖစ္သည္။

      ဗုဒၶဘာသာဆိုတာမ်ိဳးကလည္း သံဃာေတာ္မ်ား၏ အဆံုးအမတရားေတာ္ကို ရရွိမွသာ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္သည္မဟုတ္ပါလား။ အင္ဒိုနိုင္ငံသည္ တပါးႏိုင္ငံသားရဟန္းေတာ္မ်ားအား ေက်ာင္းထိုင္ တရားေဟာျပဳခြင့္ေပးဘို႔ေနေနသာသာ သူ႔ႏိုင္ငံသားသံဃာေတာင္ အ၀င္မခံေပ ၊မူဆလင္တို႔ေျပာေျပာေနသည့္`ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္´ဆိုေသာစကားလံုးကို  ပ်က္ရည္ ျပဳေန သလိုပင္။ခုေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ဗုဒၶရပ္ပြားေတာ္မ်ား၊ေစတီေတာ္မ်ားတည္ထားခြင့္ျပဳလာၾက၏။ သို႔ေသာ္ အေကာင္းသဒၶါတရားျဖင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းမဟုတ္၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ လြန္စြာေပါမ်ား သည့္ အင္ဒိုတြင္ဗုဒၶရပ္ပြားေတာ္ ေစတီေတာ္မ်ားရွိေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱ ရာယ္ မက်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ အကာအကြယ္သေဘာျဖင့္ခြင့္ျပဳျခင္းပင္ျဖစ္၏။

     ေစတီေတာ္ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားသာရွိၿပီး ကိုးကြယ္ပူေဇာ္သူမရွိ ေသာအေျခအေနကား၀မ္း နည္းစရာပင္။ အေကာင္းဘက္ကေတြးေျဖသိမ္႔မည္ဆိုပါက အႏွစ္သာရသာသနာေတာ္ ကြယ္ပၿပီးျဖစ္ ေသာ္လည္း အသြင္သ႑ာန္အေနျဖင့္ ရွိေနသည္ကိုပင္ ေက်နပ္ဂုဏ္ယူရမလိုပင္ျဖစ္၏။

      သာသနာႏွစ္၁၂-ရာစု AD,600.ေက်ာ္တြင္ဆုမၾတားကြ်န္းေတာင္ဘက္ေဒသ၊ ပလင္ ဘန္းၿမိဳ႕တြင္ ထီးနန္းစိုးစံခဲ့သည့္ သီရိ၀ိဇယမင္းႀကီးသည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို အႀကီးအက်ယ္ ေထာက္ပန္႔ခဲ့ေသာ သာသနာျပဳမင္းတပါးျဖစ္သည္။၄င္းဘုရင္၏လက္ထက္တြင္ ဗုဒၶသာသနာ ေတာ္သည္ တရုတ္ျပည္အထိပင္ ျပန္႔ပြားေအာင္သာသနာျပဳႏိုင္ခဲ့၏။ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာတကၠ သိုလ္ႀကီးမ်ားကိုတည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး ထိုအထဲတြင္ သီရိ၀ိဇယဗုဒၶတကၠသိုလ္ႀကီးသည္ အလြန္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ၿပီး ပါဠိ၊သကၠတက်မ္းဂန္တို႔အား ကမၻာအရပ္ရပ္မွ လာေရာက္ပ ညာဆည္း ပူးခဲ့ရ၏။ကမၻာေက်ာ္ ေဗာေရာဗုဓေတာ္တီေတာ္ႀကီးကိုလည္း ထိုရာစုႏွစ္အတြင္း၌ တည္ထားခ ဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

     သာသနာေတာ္ႏွစ္(၁၃၀၀) AD-700,ေက်ာ္တြင္ ဆုမၾတာဘုရင္ သီရိဗလ ပုတၱေဒ၀ မင္း ႀကီးသည္ မိမိပိုင္ဆုမၾတာကြ်န္းမွ ရြာငါးရြာႏွင့္ ရာဇၿဂိဳလ္ျပည္ ဂယာစီရင္စု မွရြာငါးရြာတို႔ကိုလဲ လွယ္ ကာ နာလႏၵဗုဒၶတကၠသိုလ္ႀကီးအတြက္ ပညာေရးပေဒသာပင္စိုက္ထူခဲ့သည့္အထိ သာသနာေတာ္ကိုအင္ဒိုသားတို႔သည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို ၾကည္ညိဳေလးစားခဲ့ၾကသည္။

     ၁၂-ရာစုတြင္ အာေရဗ်ႏိုင္ငံ၊ ပါရွားႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယကမ္းေျခတေလွ်ာက္မွ မူဆလင္ ႏိုင္ ငံ မ်ားမွ ကုန္ုသည္ေရာင္ေဆာင္ နယ္ခ်ဲ႕ဘာသာေရးမ်က္ကန္းအစၥလာမ္၀ါဒီမူဆလင္တို႔သည္ အင္ ဒို ကြ်န္းဆြယ္မ်ားသို႔ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ၄င္းတုိ႔မူ၀ါဒအတိုင္း အိမ္ရွင္တို႔၏ ဘာသာ သာသနာႏွင့္ လူမ်ိဳး တို႔ အား ေအာက္က်ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္၀ါးမ်ိဳခဲ့ၾကေလ၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ `မိုဂ်ိဳပလစ္ ´ေခၚ `ဂ်ာဗာ´ၿမိဳ႔ေတာ္ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ကြ်န္းအားလံုးကို မူဆလင္မ်ားမွ အာဏာရရွိေ အာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္လိုက္ၾကသည္။

      မိုဂ်ိဳပလစ္ႏိုင္ငံ၏ဘုရင္သည္ အစၥလာမ္ဘာသာသို႔မ၀င္လိုေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္ခဲ့ရွာေလ၏။ မိမိ၏အသက္ထက္ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကိုပို၍ ခ်စ္ေသာ ဘုရင္ႀကီး ပါေပတကား။ထိုမိုဂ်ိဳပလစ္ဘုရင္၏သားေတာ္သည္လည္း အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုလက္ခံျခင္း မျပဳႏိုင္၍ အစၥလာမ္ဘာသာအတြင္းသို႔မ၀င္လိုၾကသည့္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ပညာရွိမ်ား၊ ျပည္သူကိုေခၚေဆာင္ကာ ဘာလီကြ်န္းသို႔ထြက္ေျပးၿပီး ထိုကြ်န္းေပၚတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ ၾကသည့္အတြက္ ယေနတိုင္ဘာလီကြ်န္း၀ယ္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္၏ အရိပ္အေငြ႔မ်ား က်န္ရစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

     ဤသို႔လွ်င္ အင္ဒိုနီးရွားကြ်န္စြယ္တခုလံုးတြင္ မူဆလင္တို႔၏ ၀ါမ်ိဳအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ဘကီးသည့္ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရေလ၏။ေရွ႕ သာသနာ့ဥေသွ်ာင္ ဆရာေတာ္မ်ား ၊ရည္ရြယ္ ခ်က္ႀကီးမားစြာျဖင့္ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္မ်ိဳ႕ေစ့ခ် သာသနာျပဳခဲ့ရာ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံသည္ အခုအခ်ိန္တြင္မွာေတာ့ ေႏွာင္းေခတ္လူသားမ်ား၏ မသိလိုက္မသိဖာသာ ေၾကာင့္ ၾကမဲ့မႈ တာ၀န္မေက်ပြန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္မွာ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရသည္။

  ``အယူ၀ါဒ ဘာသာတရာမည္မွ်ပင္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ပါေသာ္လည္း ေစာင့္ထိန္းသူ ကာကြယ္သူမ်ား ညံ့ဖ်င္းပါက လွ်င္ျမန္စြာေပ်ာက္ကြယ္တတ္ပါတယ္´´

   ထို႔ေၾကာင့္ အမိျမန္မာျပည္မွ သာကီႏြယ္ဘြားျမည္ျပည္သားတို႔အေနျဖင့္ တခ်ိန္တခါက ဗုဒၶသာ သနာေတာ္ ေနေရာင္၊လေရာင္ပမာထြန္းလင္းခဲ့ၿပီး အခုအခ်ိန္မွာ ကမၻာႀကီး ကိုၿခိမ္းေျခာက္ ဆံုး ေသာ အႏၱရာယ္အျပဳဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ အီရတ္၊အီရန္၊အာဂနစၥတန္၊ ပါကစၥတန္၊ တာက စၥတန္၊ ဥဘကၠစၥတန္၊ ေဂၚဒန္၊ဆီးဒီယားတို႔ကဲ့သို႔မျဖစ္ေစရန္ ကမၻာ့ကေပးေသာ မူဆလင္ အႏၱရာယ္သခၤန္းစာကိုအရယူကာ ဆရာ၊ဒကာလက္တြဲကာျဖင့္ အမ်ိဳးဘာသာ၊သာသနာေတာ္ကို ကာကြယ္ၾကပါစို႔။

   ကမၻာကေပးေနေသာ မ်ားျပားလွေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ မူဆလင္အႏၱရာယ္ သခၤန္းစာကိုမယူႏိုင္ဘူးဆိုလွ်င္ေတာ့ မိမိတို႔ထက္မိုက္ေသာ၊ မိမိတို႕ထက္ညံ့ေသာ၊ မိမိတို႔ ထက္တာ၀န္မေက်ေသာ၊ မိမိတို႔ထက္ သမိုင္း၏တရားခံဆိုးမ်ားရွိေတာ့မည္မ ဟုတ္ေ ၾကာင္း ေျပာၾကားရင္ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ရပါေတာ့သတည္း။

 

(အမ်ိဳးသားေရးသတိ၊ ဘာသာသာသနာေရးသတိ ၊ကိုယ္စီရွိႏိုင္ၾကပါေစဟုဆႏၵျပဳလွ်က္)

 
ဓမၼ၀ီရ အရွင္ေတဇနိယ

 ကိုလံဘို၊သီရိလကၤာ။
_______________________________________
 Dhammavira Ashin ၏ စာမ်က္ႏွာမွ ကူူးယူေဖာ္္ျပပါသည္။
(ဗဟုသုတ ဟင္းေပါင္းအိုးႀကီး)

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သမိုင္း(အပိုင္း-၂)နိဂံုး
>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ မူဆလင္တို႔၏ ၀ါးမ်ိဳမႈေၾကာင့္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံျဖစ္သြားေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၏ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေသာ ပါဠိ၊သကၠတ ဘာသာစကားမ်ားကိုကား သံုးစြဲေနဆဲပင္ ျဖစ္ ပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ေလေၾကာင္းကုမၼဏီတစ္ခု၏ နာမည္ကို ပါဠိဘာသာျဖင့္ မည့္ ေခၚ ထားပါတယ္။ ထိုေလေၾကာင္းလိုင္း၏ အမည္မွာပါဠိလို`ဂရုဍ´ (ဂဠဳန္)ဟုျဖစ္၏။

ထို႔အျပင္ အင္ဒိုနီးရွား သမၼတ`ဆူကာႏို´၏အမည္မွာလည္း ပါဠိအသံထြက္ျဖင့္ `သုက ဏၰ ´ဟုျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ သု-လွပေသာ၊ကဏၰ-နား၊ဟုအဓိပၸါယ္ရ၏။ ယခုအခ်ိန္အထိ အင္ဒိုနီးရွားလူမ်ိဳးမ်ားကို မသိေအာင္ေက်ာကုန္းကို အမွတ္တမဲ့ထုလိုက္ပါက လန္႔ဖ်တ္ၿပီး ``ဗုဒ္-ဗုဒ္၊ ဗုဒၶ-ဗုဒၶ ဟုေယာင္ယမ္းမည္တမ္းေလ့ရွိေနဆဲပင္ ျမန္မာလို`ဘုရား-ဘုရား-ဟုေယာင္ယမ္း ျခင္းႏွင့္ အတူပင္ျဖစ္ပါသည္။

မူဆလင္တို႔သည္ ဗုဒၵသာသနာ့အေထာက္အထားမ်ားအား အခြင့္ရလွ်င္ရသလို ဖ်က္ဆီး ေလ့ရွိတာေၾကာင့္ စာေပအေထာက္အထားမ်ားမွာ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ခဲ့ရၿပီး။ ကမၻာေက်ာ္ ေဗာေရာဗုဓ အစရွိေသာ သာသနိက အေဆာက္အဦးမ်ားအားလည္းဖ်က္ဆီးေလ့ရွိတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အကာအကြယ္ေပးထားရသည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

တရုတ္ပညာရွင္ခရီးသည္ အီဆိုင္(I-TSING) ၏မွတ္တမ္းအရ သီရိ၀ိဇယ (SRIVIJAYA) မင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေနခ်ိန္တြင္လည္း ဗုဒၶသာသနာေတာ္ထြန္လင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရေပသည္။AD-800, 900,စု ဆိုင္ရာဒရာ(SAILENDA)မင္းမ်ားလက္ထက္တြင္မူ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ အထြန္းကား ဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ မေလးကြ်န္းဆြယ္တစ္ခုလံုးႏွင့္ ဆုမၾတာ၊ဂ်ာဗား၊ဘာလီ၊ေဘာ္နီယို ကြ်န္းအား လံုးအထိ ဗုဒၶသာသနာေတာ္မွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ေဗာေရာဗုဓေစတီေတာ္ႀကီးသည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ကမၻာေက်ာ္အေဆာက္ အဦးႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ အာရွတခြင္တြင္တုမမွီေသာ အေဆာက္အဦးတခုပင္ျဖစ္၏။ ယင္းေဗာေရာ ဗုဓေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို AD,800 တြင္ တည္းထားေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္

ပါဠိစာေပမွတ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔သည္ တတိယသဂၤါ ယနာ တင္ၿပီး BC.300 ခန္႔မွစတင္၍ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို မေရွ႕မေႏွာင္း လက္ခံရရွိခဲ့ၾက ေၾကာင္းသိရေပသည္။ ပထ၀ီအေနအထားအရ ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔သည္ သာသနာ့ သမိုင္းစဥ္အရ နီးစပ္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ညီရင္းအကိုသဖြယ္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္တို႔သည္ သာသနာ ေတာ္ ဆိုင္ရာမ်ားကိုအတူတကြလက္တြဲခဲ့ၾကပါသည္။သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္း ေလာက္ေအာင္ လံုး၀ျခားနားသြားခဲ့ၿပီျဖစ္၏။

ဆ႒သဂၤီတိပုစၧက မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အင္ဒိုနီးရွားသာသနာျပဳ မွတ္တမ္း မ်ားအရဆိုရေသာ္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕မွ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ မစၥတာဘြန္အန္ ဆိုသူ သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာသို႔ (၁၇.၁.၅၃)ေန႔တြင္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္ကိုသိျမင္နားလည္ၿပီး မည္သူမွမတိုက္တြန္းရပဲ သဒၶါတရားထက္သန္ကာ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား ဥပဇၥ်ာယ္ျပဳ၍ ကမၼ၀ါစာဆရာေတာ္မ်ားအျဖစ္ မင္းကြန္းတိပိဋက ဆရာေတာ္ ၊သီဟိုဠ္ဆရာေတာ္ အရွင္အာနႏၵာေမတၱယ်(အဂၢမဟာပ႑ိတ)ႏွင့္ ဆရာေတာ္အ ရွင္ ဉာဏုတၱရ (အဂၢမဟာပ႑ိတ)မွ မစၥတာဘြန္အန္အား ျမင့္ျမတ္ေသာရဟန္းအျဖစ္သို႔ ကံေဆာင္ ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအင္ဒိုနီးရွား ရဟန္းေတာ္၏ ဘြဲ႔ေတာ္ကို `အရွင္ဇိနရကၡိတ´ဟု ဘြဲ႔အမည္ ေပးေတာ္မူခဲ့ၾကပါသည္။

အင္ဒိုနီးရွားရဟန္းေတာ္ အရွင္ဇိနရကၡိတသည္ မိမိ၏ေမြးရပ္ေျမတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶ သာသနာေတာ္ကို ျပန္လည္၍ မ်ိဳးေစ့ခ်ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဇာတိေျမအင္ဒိုနီးရွားသို႔ ျပန္လည္ၾကြ ေတာ္မူခဲ့၏။သို႔ရာတြင္ အရွင္ဇိနရကၡတသည္ အမိေျမသို႔ ဗုဒၶသာသနာ ျပန္႔ ပြား ရန္လုပ္ေဆာင္ ဘို႔ေနေနသာသာ တရက္တာမွ်ပင္တည္ခိုေနထိုင္ခြင့္ကို မူဆလင္တို႔က မေပးတာေၾကာင့္ စကာၤပူ ရွိ သီရိလကၤာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ၾကြေရာက္သီတင္းသံုး ရရွာေလ၏။

မူဆလင္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ သူတပါးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔ျပဳလုပ္ေနက်အတိုင္း အသံခ်ဲ႕စက္ ျဖင့္ အသံကုန္ဟစ္ေအာ္ျခင္း၊ ႏြား၊ဆိတ္တို႔အား ရက္စက္စြာေခါင္းျဖတ္သတ္ျခင္း စသည္မ်ား ျပဳလုပ္ ေနၾကပါေသာ္လည္း သူတို႔ႏိုင္ငံတြင္မူ ေအးၿငိမ္းလွေသာ တရားေတာ္ကိုေတာင္ ေဟာျပခြင့္ ေမတၱာပို႔သခြင့္အသာထား သူႏိုင္ငံသားကိုပင္ တည္ခိုးေနထိုင္ခြင့္မရႏိုင္ရွာေပ။ ဗုဒၶဘာသာသို႔ ေျပာင္းသြားလို႔ဆိုၿပီး သတ္မျပစ္တာကိုပင္ ႀကံဖန္ေက်းဇူးတင္ရမလိုပင္။

ယေန႕ဆိုလွ်င္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မူဆလင္ အမ်ား ဆံုးႏိုင္ငံတခုျဖစ္လို႔ပင္ေနပါသည္။၁၉၈၇-ခုႏွစ္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ(၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မူဆလင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ခရစ္ယာန္ဦးေရ (၉)ရာ ခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားမွာ(၃)ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် သာရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ `သို႔ေသာ္ယခုအခ်ိန္တြင္မူကား ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားမွာ (၁)ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ မရွိေတာ့ပဲ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သြားၿပီျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာဆိုတာမ်ိဳးကလည္း သံဃာေတာ္မ်ား၏ အဆံုးအမတရားေတာ္ကို ရရွိမွသာ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္သည္မဟုတ္ပါလား။ အင္ဒိုနိုင္ငံသည္ တပါးႏိုင္ငံသားရဟန္းေတာ္မ်ားအား ေက်ာင္းထိုင္ တရားေဟာျပဳခြင့္ေပးဘို႔ေနေနသာသာ သူ႔ႏိုင္ငံသားသံဃာေတာင္ အ၀င္မခံေပ ၊မူဆလင္တို႔ေျပာေျပာေနသည့္`ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္´ဆိုေသာစကားလံုးကို ပ်က္ရည္ ျပဳေန သလိုပင္။ခုေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ဗုဒၶရပ္ပြားေတာ္မ်ား၊ေစတီေတာ္မ်ားတည္ထားခြင့္ျပဳလာၾက၏။ သို႔ေသာ္ အေကာင္းသဒၶါတရားျဖင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းမဟုတ္၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ လြန္စြာေပါမ်ား သည့္ အင္ဒိုတြင္ဗုဒၶရပ္ပြားေတာ္ ေစတီေတာ္မ်ားရွိေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱ ရာယ္ မက်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ အကာအကြယ္သေဘာျဖင့္ခြင့္ျပဳျခင္းပင္ျဖစ္၏။

ေစတီေတာ္ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားသာရွိၿပီး ကိုးကြယ္ပူေဇာ္သူမရွိ ေသာအေျခအေနကား၀မ္း နည္းစရာပင္။ အေကာင္းဘက္ကေတြးေျဖသိမ္႔မည္ဆိုပါက အႏွစ္သာရသာသနာေတာ္ ကြယ္ပၿပီးျဖစ္ ေသာ္လည္း အသြင္သ႑ာန္အေနျဖင့္ ရွိေနသည္ကိုပင္ ေက်နပ္ဂုဏ္ယူရမလိုပင္ျဖစ္၏။

သာသနာႏွစ္၁၂-ရာစု AD,600.ေက်ာ္တြင္ဆုမၾတားကြ်န္းေတာင္ဘက္ေဒသ၊ ပလင္ ဘန္းၿမိဳ႕တြင္ ထီးနန္းစိုးစံခဲ့သည့္ သီရိ၀ိဇယမင္းႀကီးသည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို အႀကီးအက်ယ္ ေထာက္ပန္႔ခဲ့ေသာ သာသနာျပဳမင္းတပါးျဖစ္သည္။၄င္းဘုရင္၏လက္ထက္တြင္ ဗုဒၶသာသနာ ေတာ္သည္ တရုတ္ျပည္အထိပင္ ျပန္႔ပြားေအာင္သာသနာျပဳႏိုင္ခဲ့၏။ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာတကၠ သိုလ္ႀကီးမ်ားကိုတည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး ထိုအထဲတြင္ သီရိ၀ိဇယဗုဒၶတကၠသိုလ္ႀကီးသည္ အလြန္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ၿပီး ပါဠိ၊သကၠတက်မ္းဂန္တို႔အား ကမၻာအရပ္ရပ္မွ လာေရာက္ပ ညာဆည္း ပူးခဲ့ရ၏။ကမၻာေက်ာ္ ေဗာေရာဗုဓေတာ္တီေတာ္ႀကီးကိုလည္း ထိုရာစုႏွစ္အတြင္း၌ တည္ထားခ ဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သာသနာေတာ္ႏွစ္(၁၃၀၀) AD-700,ေက်ာ္တြင္ ဆုမၾတာဘုရင္ သီရိဗလ ပုတၱေဒ၀ မင္း ႀကီးသည္ မိမိပိုင္ဆုမၾတာကြ်န္းမွ ရြာငါးရြာႏွင့္ ရာဇၿဂိဳလ္ျပည္ ဂယာစီရင္စု မွရြာငါးရြာတို႔ကိုလဲ လွယ္ ကာ နာလႏၵဗုဒၶတကၠသိုလ္ႀကီးအတြက္ ပညာေရးပေဒသာပင္စိုက္ထူခဲ့သည့္အထိ သာသနာေတာ္ကိုအင္ဒိုသားတို႔သည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို ၾကည္ညိဳေလးစားခဲ့ၾကသည္။

၁၂-ရာစုတြင္ အာေရဗ်ႏိုင္ငံ၊ ပါရွားႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယကမ္းေျခတေလွ်ာက္မွ မူဆလင္ ႏိုင္ ငံ မ်ားမွ ကုန္ုသည္ေရာင္ေဆာင္ နယ္ခ်ဲ႕ဘာသာေရးမ်က္ကန္းအစၥလာမ္၀ါဒီမူဆလင္တို႔သည္ အင္ ဒို ကြ်န္းဆြယ္မ်ားသို႔ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ၄င္းတုိ႔မူ၀ါဒအတိုင္း အိမ္ရွင္တို႔၏ ဘာသာ သာသနာႏွင့္ လူမ်ိဳး တို႔ အား ေအာက္က်ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္၀ါးမ်ိဳခဲ့ၾကေလ၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ `မိုဂ်ိဳပလစ္ ´ေခၚ `ဂ်ာဗာ´ၿမိဳ႔ေတာ္ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ကြ်န္းအားလံုးကို မူဆလင္မ်ားမွ အာဏာရရွိေ အာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္လိုက္ၾကသည္။

မိုဂ်ိဳပလစ္ႏိုင္ငံ၏ဘုရင္သည္ အစၥလာမ္ဘာသာသို႔မ၀င္လိုေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္ခဲ့ရွာေလ၏။ မိမိ၏အသက္ထက္ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကိုပို၍ ခ်စ္ေသာ ဘုရင္ႀကီး ပါေပတကား။ထိုမိုဂ်ိဳပလစ္ဘုရင္၏သားေတာ္သည္လည္း အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုလက္ခံျခင္း မျပဳႏိုင္၍ အစၥလာမ္ဘာသာအတြင္းသို႔မ၀င္လိုၾကသည့္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ပညာရွိမ်ား၊ ျပည္သူကိုေခၚေဆာင္ကာ ဘာလီကြ်န္းသို႔ထြက္ေျပးၿပီး ထိုကြ်န္းေပၚတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ ၾကသည့္အတြက္ ယေနတိုင္ဘာလီကြ်န္း၀ယ္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္၏ အရိပ္အေငြ႔မ်ား က်န္ရစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔လွ်င္ အင္ဒိုနီးရွားကြ်န္စြယ္တခုလံုးတြင္ မူဆလင္တို႔၏ ၀ါမ်ိဳအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ဘကီးသည့္ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရေလ၏။ေရွ႕ သာသနာ့ဥေသွ်ာင္ ဆရာေတာ္မ်ား ၊ရည္ရြယ္ ခ်က္ႀကီးမားစြာျဖင့္ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္မ်ိဳ႕ေစ့ခ် သာသနာျပဳခဲ့ရာ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံသည္ အခုအခ်ိန္တြင္မွာေတာ့ ေႏွာင္းေခတ္လူသားမ်ား၏ မသိလိုက္မသိဖာသာ ေၾကာင့္ ၾကမဲ့မႈ တာ၀န္မေက်ပြန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္မွာ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရသည္။

``အယူ၀ါဒ ဘာသာတရာမည္မွ်ပင္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ပါေသာ္လည္း ေစာင့္ထိန္းသူ ကာကြယ္သူမ်ား ညံ့ဖ်င္းပါက လွ်င္ျမန္စြာေပ်ာက္ကြယ္တတ္ပါတယ္´´

ထို႔ေၾကာင့္ အမိျမန္မာျပည္မွ သာကီႏြယ္ဘြားျမည္ျပည္သားတို႔အေနျဖင့္ တခ်ိန္တခါက ဗုဒၶသာ သနာေတာ္ ေနေရာင္၊လေရာင္ပမာထြန္းလင္းခဲ့ၿပီး အခုအခ်ိန္မွာ ကမၻာႀကီး ကိုၿခိမ္းေျခာက္ ဆံုး ေသာ အႏၱရာယ္အျပဳဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ အီရတ္၊အီရန္၊အာဂနစၥတန္၊ ပါကစၥတန္၊ တာက စၥတန္၊ ဥဘကၠစၥတန္၊ ေဂၚဒန္၊ဆီးဒီယားတို႔ကဲ့သို႔မျဖစ္ေစရန္ ကမၻာ့ကေပးေသာ မူဆလင္ အႏၱရာယ္သခၤန္းစာကိုအရယူကာ ဆရာ၊ဒကာလက္တြဲကာျဖင့္ အမ်ိဳးဘာသာ၊သာသနာေတာ္ကို ကာကြယ္ၾကပါစို႔။

ကမၻာကေပးေနေသာ မ်ားျပားလွေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ မူဆလင္အႏၱရာယ္ သခၤန္းစာကိုမယူႏိုင္ဘူးဆိုလွ်င္ေတာ့ မိမိတို႔ထက္မိုက္ေသာ၊ မိမိတို႕ထက္ညံ့ေသာ၊ မိမိတို႔ ထက္တာ၀န္မေက်ေသာ၊ မိမိတို႔ထက္ သမိုင္း၏တရားခံဆိုးမ်ားရွိေတာ့မည္မ ဟုတ္ေ ၾကာင္း ေျပာၾကားရင္ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ရပါေတာ့သတည္း။(မိမိအက်ိဳး၊တပါးသူ၏အက်ိဳး၊သည္ပိုးရြက္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ
အမ်ိဳးသားေရးသတိ၊ ဘာသာသာသနာေရးသတိ ၊ကိုယ္စီရွိႏိုင္ၾကပါေစဟုဆႏၵျပဳလွ်က္)

ဓမၼ၀ီရ အရွင္ေတဇနိယ

(ကိုလံဘို၊သီရိလကၤာ)

http://www.ashintejaniya.com/

_______________________________________
Dhammavira Ashin ၏ စာမ်က္ႏွာမွ ကူူးယူေဖာ္္ျပပါသည္။

 

အစြန္းေရာက္မြတ္ဆလင္ေတြကို ေျမွာက္ေပးေနတဲ့ တရားခံအစစ္ကို ကိုေနမ်ဳိးေ၀က ေဖာ္ထုတ္မွတ္ခ်က္=စာေရးသူ၏အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။
==============================ကမၻာေပၚမွာအစြန္းေရာက္မြတ္ဆလင္အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို ေနာက္ကြယ္ကေန ေျမွာက္ထိုးပင့္ေကာ္လႈံ႔ေဆာ္ေပးေနတဲ့ တရားခံအစစ္ကို ကိုေနမ်ဳိးေ၀က ေဖာ္ထုတ္လိုက္ျပီ။
----------------------------------------------------------------------------
(ဘာသာျခားေတြကို လည္ပင္းျဖတ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားထားတဲ့ ကုရ္အာန္က်မ္း ဖတ္ခ်င္ရင္ ေအာက္ပါလင့္မွာ ဖတ္နိုင္ ေဒါင္းနိုင္ပါတယ္။
http://www.mediafire.com/view/?rpckv8a664ch64a )


အေႀကာင္းအရာ ။ ကုရ္အာန္က်မ္းၿမတ္ပါ စာသားမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးပါရန္ကိစၥ

လည္ကုပ္မ်ားကို ခုတ္ၿဖတ္ႀကေလကုန္
ကုရ္အာန္က်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၉၀၆ ( စူရာ ၄၇ / စူရဟ္မူဟမၼဒ္) မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းအတိအက်ပါေႀကာင္း အာမခံပါသည္ စာဖတ္သူမ်ား ႀကိဳက္သလိုု ဆံုးၿဖတ္ေတာ္မူႀကပါ ။

၄၇း၄ ။ ယခုေသာ္ အသင္တို႕သည္ “ကာဖိရ္”ေသြဖည္ၿငင္းပယ္ေသာသူတို႕ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကေသာ အခါ လည္ကုပ္မ်ားကို ခုတ္ၿဖတ္ႀကေလကုန္ ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အသင္တို႕သည္ ၄င္းတို႕အား ေကာင္းစြာ သတ္ၿဖတ္ခဲ့ႀကၿပီးေသာအခါ သံု႕ပန္းမ်ားကို ႀကိဳးမ်ားၿဖင့္ ေကာင္းစြာတုပ္ေႏွာင္ႀကေလကုန္ ။ ထို႕ေနာက္တဖန္ ( အသင္တို႕သည္ )ေက်းဇူးၿပဳၿခင္းအားၿဖင့္ (ေလ်ာ္ေႀကးမယူဘဲ ၿပန္လႊတ္ၿခင္းကို) ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေလ်ာ္ေႀကးယူ၍(ၿပန္လႊတ္)ၿခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊(ၿပဳႏိုင္ခြင့္ရွိ၏) စစ္မက္ တိုက္ ခိုက္မႈ သည္ လက္နက္ခ်သည့္ တိုင္ေအာင္ ( ၄င္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမိန္႔ေတာ္သည္ ) ဤအတိုင္းၿဖစ္၏ ။ စင္စစ္ေသာ္ကား အကယ္၍သာ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္ အလိုရွိေတာ္မူပါလွ်င္ ( စစ္မက္တိုက္ခိုက္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ၿပန္ၿခင္းၿပဳေတာ္မမူဘဲ ကိုယ္ေတာ္တိုင္) ၄င္းတို႕အား လက္စားေခ်အၿပစ္ေပးေတာ္မူခဲ့မည္သာ ။
သို႕ရာတြင္ ထိုအရွင္ၿမတ္သည္ အသင္တို႕အနက္ အခ်ိဳ႔ကို အခ်ိဳ႕ၿဖင့္ စမ္းသပ္ေတာ္မူအံ့ေသာငွာ ( စစ္တိုက္ရန္အမိန္႔ကို ထုတ္ၿပန္ေတာ္မူခဲ့၏။ ) အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္၏ လမ္းေတာ္ (ႏိႈက္)တြင္သတ္ၿဖတ္ၿခင္းခံခဲ့ႀကရေသာ သူတို႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ထိုအရွင္ၿမတ္သည္ အလွ်င္းအခ်ည္းအႏွီး ၿဖစ္ေစေတာ္မူမည္မဟုတ္ ။

ေနမ်ိဳးေ၀
ဥကၠဌ
မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ
ဖုန္း 09421148275
---------------------------------------------------

လတ္တေလာကိစၥမွ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ဖို႔ ေရွ႕ရႈဆင္ခ်င္သင့္တဲ့ အခ်က္ (၁၂)ခ်က္
လတ္တေလာၿဖစ္ပြါးတဲ့ ပဋိပကၡ ေတြဟာ ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္မႈဆိုတာမမွန္ပါဘူး ေလာ့ဂ်စ္တစ္ခုနဲ႔ ပဋိပကၡ ႀကီးလာတာၿဖစ္ပါတယ္ ။
(၁) ဘာသာေရးအၿခခံ ပါတယ္ ။
(၂) အစၥလာမ္ဘာသာတရားမွာႏိုင္ငံသားနဲ႕ႏိုင္ငံၿခားသားဆိုတာမရွိဘူး မုစ္လင္မ္ ( ယံုႀကည္နာခံသူ) နဲ႕ ကာဖိရ္ ( ေသြဖီၿငင္းဆန္္သူ ) ဘဲရွိတယ္
(၃) အဲဒီအခါမွာ ဘာသာတူ လူမ်ိဳးမ်ား ေရႊ႕ေၿပာင္းေနထိုင္မႈကို အစၥလာမ္ဘာသာကလက္ခံတယ္ ။
( ဖန္ဆင္းရွင္ အလာဟ္ ရွင္ၿမတ္က ဖန္တီးထားတဲ့ ကမာၻေလာကထဲက လူသားေတြၿဖစ္လို႕ လူမ်ိဳး ဆိုတာ မရွိ ဘူး ။ ႏိုင္ငံဆိုတာမရွိဘူး )
(၄) အဲဒါေႀကာင့္ အစၥလာဘာသာ၀င္ေတြ ႏိုင္ငံၿခားက၀င္လာတဲ့အခါ က်ဴးေက်ာ္သူလို႕ၿပည္တြင္း အစၥလာမ္ဘာသာေတြကမၿမင္ႏိုင္ဘူး ။ ( မုစ္လင္မ္ ယံုႀကည္နာခံသူေတြ အဖဘုရားသခင္ အလာဟ္ရဲ႕ ေဒသထဲမွာဘဲရွိေနတယ္လို႔ခံယူတယ္ )
(၅) အဲဒီအခါ က်န္ဘာသာ၀င္ေတြက ႏိုင္ငံရွိမယ္လူမ်ိဳးရွိမယ္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးရွိမယ္ အဲဒီအေၿခခံ မတူတဲ့ ႏွစ္ခုနဲ႔ အၿငင္းအခုန္ၿဖစ္တယ္ ။
(၆) က်န္ဘာသာ၀င္ေတြအေနနဲ႔ ကုုရ္အာန္က်မ္းၿမတ္ ဆိုတာကို မဖတ္ဘူးႀကဘူး ။ အဲဒီေတာ့
အလာဟ္ အရွင္ၿမတ္ရဲ႕ အမိန္႔ညႊန္ႀကားခ်က္ေတြကိုမသိဘူး
(၇) ၿပည္တြင္း အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြဟာ ( မုစ္လင္မ္ = ယံုႀကည္ နာခံသူၿဖစ္ဖို႔ ) မုစ္လင္မ္ေတြ
ကမာၻတခြင္သြားလာတာကို က်မ္းဂန္နဲ႕အညီေထာက္ခံရတယ္ ။ အဲသလိုမေထာက္ ခံရင္ မုစ္လင္မဟုတ္ဘဲ (မုနာဖစ္က္ = အေယာင္ေဆာင္ မုစ္လင္မ္) ၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ။ ( ကုရ္အာန္က်မ္းအရ )
(၈) အဲဒီအခါမွာ - ကုရ္အာန္က်မ္း ( (( ၆၆း၉ = အိုနဗီတမန္ေတာ္ အသင္သည္ ကာဖိရ္ ေသြဖည္ၿငင္းပယ္ႀကကုန္ေသာသူတို႔အားလည္းေကာင္း ၊ (မုနာဖစ္က္ = အေယာင္ေဆာင္ မုစ္လင္မ္) တို႔အားလည္းေကာင္း သက္စြန္႔က်ိဳးပမ္းတိုက္ခိုက္ပါေလ )))))
(၉) ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕ မုစ္လင္မ္ ဆိုသူတိုင္းဟာ သိပံုမရပါဘူး က်မ္းၿမတ္ကုရ္အာန္ကို စဆံုး ဖတ္ ရႈႈဘူး ဟန္မတူပါဘူး ။

(၁၀) ႏိုင္ငံ နဲ႔ ဘာသာ တရား လြန္ဆြဲပြဲေတြြမွာ ပါမိရာကေန ၿမန္္မာေတြရဲ႕အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ေတြ
ၿပင္းထန္လာပါတယ္ ။
(၁၁) အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေလာင္စာၿပည့္၀ေနတဲ့အခါပါဘဲ ။ စနစ္တံကို မီးရိႈ႕မိတဲ့ လတ္တေလာ ေရႊဆိုင္
ရိုက္မႈအၿပင္ ဘုန္းႀကီးကို ခုတ္ / မီးနဲ႕ရိႈ႕တဲ့ကိစၥပါ ၿဖစ္လာတဲ့အတြက္ ႀကီးထြားရပါတယ္ ။
(၁၂) အဲဒါေတြကို အႀကမ္းနည္းမၿဖစ္ေစခ်င္တာမွန္ကန္ေပမဲ့ အေလးနက္ ေၿဖရွင္းရမွာကိုေတာ့ မေမ့သင့္ပါဘူး ။အဲဒီလို ဘာသာတရားစာေပကို အတိအက်လိုက္နာခဲ့ရင္ အစြန္းေရာက္ၿဖစ္လာပါၿပီ ။ အဲဒါေႀကာင့္ ယေန႔ ေခတ္သစ္မွာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ဖို႔ ဘာသာေရးက်မ္းဂန္္ေတြကိုပါ ေလ့လာလို႔ ၿပန္္လည္ၿပင္ဆင္ဖို႔ အခ်ိန္အဆလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္လို႕ ေထာက္ၿပပါတယ္ ။
ကုရ္အာန္က်မ္း ဖတ္လိုလွ်င္ဆက္သြယ္ပါ စာမ်က္ ႏွာ ( ၁၁၃၀ )

ေနမ်ိဳးေ၀
ဥကၠဌ
မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ
https://www.facebook.com/naymyowai

ျခစားမႈခင္းမ်ားႏွင့္ျမန္မာထိပ္တန္းအရာရွိၾကီးမ်ား

r


 - by Larry Jagan
ဧျပီ ၆၊ ၂၀၁၃
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဦးသိန္းထြန္း (ဗိုလ္မႈးခ်ုဳပ္ေဟာင္း) ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ စစ္ေဆးခံေနရသည္။ ကန္ေဒၚလာ၂သန္းပါေသာ လက္ဆြဲအိတ္တခု သူ၏ေနအိမ္တြင္ သိမ္းဆည္းရမိသည္ဟု ဆိုသည္။ ယခင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးျဖစ္သူ ဦးသိန္းေဇာ္ (ယခု ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ၾကီး) လည္း စစ္ေဆးခံရသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိပ္ပိုင္း လူၾကီး ၆၀ အနက္ ၂၀ မွာ ယာယီထိန္းသိမ္းခံထားရသည္။
တရုပ္ကုမၸဏီ Huawei and ZTE  တို႔က အလြန္အျမက္စြန္းရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရးကန္ထရိုက္မ်ား ရရန္ၾကိဳးစားၾကေနၾကပါသည္။ ၂၀၀၄ခုႏွစ္က ZTE သည္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနသို႔ ကန္ေဒၚလာသန္း၁၅၀ ေခ်းငွားျပီး ဆက္သြယ္ေရး၀ါယာၾကိဳးမ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းထက္ ၁၀ဆ ေစ်းၾကီးျပီးေရာင္းခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္ေရးကန္ထရိုက္မ်ားအတြက္ ထူးကုမၸဏီအုပ္စု အီလိုက္ႏွင့္ ရက္လင့္ တို႔လည္း စစ္ေဆးခံေနရသည္။
ယခင္ စီမံဘ႑ာ၀န္ၾကီး ဦးလွထြန္းက ျခစားမႈမ်ားကို စီစစ္ေနသည္။ ဦးလွထြန္းသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင္ ့နီးစပ္သူျဖစ္သည္။
ယခင္ ငါးလုပ္ငန္း၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္သိန္းလည္း စစ္ေဆးခံရျပီးေနာက္ အထက္တန္းအရာရွိ ဦးခင္ကိုေလးသည္ ခ်က္ခ်င္းတာ၀န္မွ ရပ္နားခံရသည္။ ယခု ငါးလုပ္ငန္း၀န္ၾကီး ဦးအုန္းျမင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသြားမည့္ခရီးစဥ္ ဖ်က္သိမ္းခံရျပီး ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရး အရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ေျပာင္းခံရသည္။ ျပင္သစ္ကုမၸဏီႏွင့္ မေဖၚျပႏိုင္ေသာ ကိစၥရွိသည္ဟု သိရသည္။
ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကို စစ္ေဆးခံရျပီး၊ သူ႔ကိုယ္ေရးအရာရွိမွာ တာ၀န္မွရပ္နားခံရသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ၾကီး ဦးျမင့္လိႈင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မသင့္ေလွ်ာ္ေသာ ေစ်းၾကီးသည့္ ဟိုက္ဘရစ္ဆန္စက္မ်ား တင္သြင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စစ္ေဆးခံေနရသည္။
အတိုက္အခံ အင္အယ္ဒီပါတီ ေျပာဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္၀င္းက ျခစားမႈထင္ရွားလွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ခ်ရန္လိုသည္ဟု ဆိုသည္။ ၾကံခိုင္ေရးပါတီ ဥကၠဌဦးေဌးဦးမွာ ျခစားမႈကိစၥအတြက္ အန္င္အယ္ဒီပါတီ အဆိုျပဳခ်က္ကို ပယ္ခ်လိုက္သည္။ သူတို႔သည္ ျခမစားပါ။ ျခစားမႈကို တိုက္ဖ်က္ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။  ၾကံခိုင္ေရးပါတီတြင္ ယခင္အစိုးရ အရာရွိေဟာင္းမ်ားစြာ ရွိသည္။
လာရီဂ်ာကင္ (ျမန္မာအေရး ကြ်မ္းက်င္သူ Bangkok)
moemaka.blogspot.com

ဦးေအာင္ေသာင္းက မိတၳီ လာၿပႆနာ ဗကပ လႊဲခ်

Aungmyo Tun's photo.

ၾကံ့ဖြ႔ံပါတီ ဗဟိုအတုိင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ေသာင္း က အေမရိကန္ သံအမတ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ မိတၳီ လာၿပႆနာ ေနာက္ကြယ္တြင္ ဗကပ ယူဂ်ီႀသဇာခံေတြ က အဓိကတရားခံျဖစ္သည္ဟုေျပာဆို။
ေတာင္သာေအာင္ေသာင္း ဘယ္ဖက္မွာခၽြန္တယ္၊ ဘယ္ေနရာေတြငတံုးဆိုတာ
သိၿပီးသားမို ့ သံေတာ္ဆင့္မွာပါလာတဲ့ ဒီလူ ့ေၿပာဆိုခ်က္ကို အဆင့္အတန္း
ပဲ့လြန္းလို ့ အဖက္ကိုမလုပ္ခဲ့ဘူး။ ဒါေပသည့္ မေန ့ညေနက ဗီြအိုေအၿမန္မာပိုင္း
ထုတ္လႊင့္မႈထဲ ေခါင္းႀကီးသတင္းအေနနဲ ့ မိတၳီလာၿပႆနာရဲ ့ ေနာက္ကြယ္မွာ
ဗကပ ယူဂ်ီႀသဇာခံေတြရဲ ့ လႈံ ့ေဆာ္ခ်က္ဟာ အဓိကတရားခံဆိုၿပီး
ဂ်ာနယ္ထဲပါတဲ့သေဘာထားမ်ိဳး လႊင့္ထုတ္သြားတာ နားေထာင္လိုက္ရေတာ့
အံ့ႀသမိပါတယ္။ သတင္းအက်ယ္လာဦးမလားလို ့ေမ်ွာ္ေပမယ့္ မလာေတာ့ဘူး။
ေခါင္းႀကီးသတင္းေလးအၿဖစ္ လႊင့္သြားတာ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ ့ဆိုတာေတာ့
ကာယကံရွင္မ်ားဘဲ သိေပလိမ့္မယ္။

ႏိုင္ငံေရးသမား၊ သတင္းသမားမ်ားအေနနဲ ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အရပ္ဖက္
အဖြဲ ့အစည္းေတြရဲ ့ ရပ္တည္ခ်က္မူ၀ါဒကို မိမိတို ့အလုပ္သေဘာအရ
အနိမ့္ဆံုး နားလည္ေက်ညက္ထားဖို ့လိုအပ္တယ္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ ့မူ၀ါဒ၊
ႀကံ့ဖြံ ့ရဲ ့မူ၀ါဒ၊ တိုင္းရင္းသားပါတီႀကီးေတြရဲ ့မူ၀ါဒအၿပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု
အၿပင္ဘက္က ဗကပ ပါတီ၊ ေကအန္ယူ၊ ေကအိုင္အို စတဲ့ သမိုင္းအစဥ္အလာရွိ
အဖြဲ ့ႀကီးေတြရဲ ့ မူ၀ါဒသေဘာထားနဲ ့ထုတ္ၿပန္ေႀကညာခ်က္ေတြ၊ တိုင္းၿပည္ထဲ
ၿဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ သူတို ့ရဲ ့သံုးသပ္ခ်က္အၿမင္ေတြ၊ အတိတ္မွာ
အလားတူပံုသ႑ာန္ဆင္တူတဲ့ ၿပႆနာမ်ိဳးေတြနဲ ့ပက္သက္ၿပီး သူတို ့ရဲ ့
ရႈၿမင္ခဲ့ပံုေတြကို ေလ့လာသိရွိထားဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ေအာင္ေသာင္းရဲ ့
သံုးသပ္ေၿပာဆိုခ်က္ဟာ ေခါင္းထဲထည့္ထားစရာလား၊ အရူးအႏွမ္းစကားလား
ဆိုတာ ခ်က္ခ်င္းအကဲၿဖတ္ၿပီးသားၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ေတာင္သာသား ေအာင္ေသာင္းအဖြဲ ့ရဲ ့စနက္ေတြ ေနာက္ကြယ္မွာ ရွိႏိုင္တယ္
ဆိုၿပီး အြန္လိုင္းသတင္းေတြမွာသာမက ႏိုင္ငံေရးသမာၻရွိသူေတြႀကားမွာ
တိုးတိုးတမ်ိဳး က်ယ္က်ယ္တမ်ိဳး ေၿပာဆိုေနသံေတြ ႀကားေနရတာ ႀကာပါၿပီ။
ဒါကိုလည္း ေအာင္ေသာင္း သိၿပီးသားၿဖစ္မွာမို ့ လက္ညိႈးထိုးစရာဆိုလို ့လည္း
ခုအခ်ိန္မွာ ေကအန္ယူ ဆိုၿပီး၊ NLD လြတ္ေၿမာက္နယ္ေၿမ ဘာဘာဆိုၿပီး 
“ငါတို ့မဟုတ္ ၿပီးေရာ” လို ့ အရင္ကလို မည္းမည္းၿမင္တရားခံခ်ည္း ဗ်ဴဟာနဲ ့
ေပါက္လြတ္ပဲစား စြပ္စြဲအၿပစ္ဖို ့ရန္ မၿဖစ္ေတာ့တဲ့အခါ စည္းကမ္းၿပည့္၀တဲ့
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႏွင့္အညီ “ဒါေတြအားလံုး ဒင္းတို ့ ဗကပ ေႀကာင့္“ ဆိုၿပီး 
စစ္အာဏာရွင္တို ့ဖြတ္သရြတ္ေက်ေအာင္ သံုးစြဲခဲ့တဲ့ ေခတ္ေဆြး၀ါဒၿဖန္ ့
ဓာတ္ၿပားေဟာင္းႀကီးကို မ်က္နွာေၿပာင္တိုက္ ထဖြင့္လိုက္ရတာဘဲၿဖစ္တယ္။

ရန္ကုန္အေၿခစိုက္ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ဒဲရက္မစ္ခ်ဲလ္တစ္ေယာက္
ေတာင္သာေအာင္ေသာင္းရဲ ့ ေခတ္ၿပိဳင္ႏိုင္ငံေရးအေတြးအၿမင္သံုးသပ္ခ်က္ေတြ
အေပၚ ဘယ္လိုမွတ္ခ်က္ေပးမလဲဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာပါဘဲ။ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး
သိခ်င္တာက ကန္သံအမတ္နဲ ့ ေဌးဦး/ေအာင္ေသာင္းေတြ ့ဆံုပြဲကို
ဘယ္ပြဲစားေတြ ကန္ထရိုက္သြင္းခဲ့ႀကသလဲ ဆိုတာပါဘဲ။
ေတာင္သာေအာင္ေသာင္း ဘယ္ဖက္မွာခၽြန္တယ္၊ ဘယ္ေနရာေတြငတံုးဆိုတာ
သိၿပီးသားမို ့ သံေတာ္ဆင့္မွာပါလာတဲ့ ဒီလူ ့ေၿပာဆိုခ်က္ကို အဆင့္အတန္း
ပဲ့လြန္းလို ့ အဖက္ကိုမလုပ္ခဲ့ဘူး။ ဒါေပသည့္ မေန ့ညေနက ဗီြအိုေအၿမန္မာပိုင္း
ထုတ္လႊင့္မႈထဲ ေခါင္းႀကီးသတင္းအေနနဲ ့ မိတၳီလာၿပႆနာရဲ ့ ေနာက္ကြယ္မွာ
ဗကပ ယူဂ်ီႀသဇာခံေတြရဲ ့ လႈံ ့ေဆာ္ခ်က္ဟာ အဓိကတရားခံဆိုၿပီး
ဂ်ာနယ္ထဲပါတဲ့သေဘာထားမ်ိဳး လႊင့္ထုတ္သြားတာ နားေထာင္လိုက္ရေတာ့
အံ့ႀသမိပါတယ္။ သတင္းအက်ယ္လာဦးမလားလို ့ေမ်ွာ္ေပမယ့္ မလာေတာ့ဘူး။
ေခါင္းႀကီးသတင္းေလးအၿဖစ္ လႊင့္သြားတာ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ ့ဆိုတာေတာ့
ကာယကံရွင္မ်ားဘဲ သိေပလိမ့္မယ္။

ႏိုင္ငံေရးသမား၊ သတင္းသမားမ်ားအေနနဲ ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အရပ္ဖက္
အဖြဲ ့အစည္းေတြရဲ ့ ရပ္တည္ခ်က္မူ၀ါဒကို မိမိတို ့အလုပ္သေဘာအရ
အနိမ့္ဆံုး နားလည္ေက်ညက္ထားဖို ့လိုအပ္တယ္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ ့မူ၀ါဒ၊
ႀကံ့ဖြံ ့ရဲ ့မူ၀ါဒ၊ တိုင္းရင္းသားပါတီႀကီးေတြရဲ ့မူ၀ါဒအၿပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု
အၿပင္ဘက္က ဗကပ ပါတီ၊ ေကအန္ယူ၊ ေကအိုင္အို စတဲ့ သမိုင္းအစဥ္အလာရွိ
အဖြဲ ့ႀကီးေတြရဲ ့ မူ၀ါဒသေဘာထားနဲ ့ထုတ္ၿပန္ေႀကညာခ်က္ေတြ၊ တိုင္းၿပည္ထဲ
ၿဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ သူတို ့ရဲ ့သံုးသပ္ခ်က္အၿမင္ေတြ၊ အတိတ္မွာ
အလားတူပံုသ႑ာန္ဆင္တူတဲ့ ၿပႆနာမ်ိဳးေတြနဲ ့ပက္သက္ၿပီး သူတို ့ရဲ ့
ရႈၿမင္ခဲ့ပံုေတြကို ေလ့လာသိရွိထားဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ေအာင္ေသာင္းရဲ ့
သံုးသပ္ေၿပာဆိုခ်က္ဟာ ေခါင္းထဲထည့္ထားစရာလား၊ အရူးအႏွမ္းစကားလား
ဆိုတာ ခ်က္ခ်င္းအကဲၿဖတ္ၿပီးသားၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ေတာင္သာသား ေအာင္ေသာင္းအဖြဲ ့ရဲ ့စနက္ေတြ ေနာက္ကြယ္မွာ ရွိႏိုင္တယ္
ဆိုၿပီး အြန္လိုင္းသတင္းေတြမွာသာမက ႏိုင္ငံေရးသမာၻရွိသူေတြႀကားမွာ
တိုးတိုးတမ်ိဳး က်ယ္က်ယ္တမ်ိဳး ေၿပာဆိုေနသံေတြ ႀကားေနရတာ ႀကာပါၿပီ။
ဒါကိုလည္း ေအာင္ေသာင္း သိၿပီးသားၿဖစ္မွာမို ့ လက္ညိႈးထိုးစရာဆိုလို ့လည္း
ခုအခ်ိန္မွာ ေကအန္ယူ ဆိုၿပီး၊ NLD လြတ္ေၿမာက္နယ္ေၿမ ဘာဘာဆိုၿပီး
“ငါတို ့မဟုတ္ ၿပီးေရာ” လို ့ အရင္ကလို မည္းမည္းၿမင္တရားခံခ်ည္း ဗ်ဴဟာနဲ ့
ေပါက္လြတ္ပဲစား စြပ္စြဲအၿပစ္ဖို ့ရန္ မၿဖစ္ေတာ့တဲ့အခါ စည္းကမ္းၿပည့္၀တဲ့
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႏွင့္အညီ “ဒါေတြအားလံုး ဒင္းတို ့ ဗကပ ေႀကာင့္“ ဆိုၿပီး
စစ္အာဏာရွင္တို ့ဖြတ္သရြတ္ေက်ေအာင္ သံုးစြဲခဲ့တဲ့ ေခတ္ေဆြး၀ါဒၿဖန္ ့
ဓာတ္ၿပားေဟာင္းႀကီးကို မ်က္နွာေၿပာင္တိုက္ ထဖြင့္လိုက္ရတာဘဲၿဖစ္တယ္။

ရန္ကုန္အေၿခစိုက္ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ဒဲရက္မစ္ခ်ဲလ္တစ္ေယာက္
ေတာင္သာေအာင္ေသာင္းရဲ ့ ေခတ္ၿပိဳင္ႏိုင္ငံေရးအေတြးအၿမင္သံုးသပ္ခ်က္ေတြ
အေပၚ ဘယ္လိုမွတ္ခ်က္ေပးမလဲဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာပါဘဲ။ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး
သိခ်င္တာက ကန္သံအမတ္နဲ ့ ေဌးဦး/ေအာင္ေသာင္းေတြ ့ဆံုပြဲကို
ဘယ္ပြဲစားေတြ ကန္ထရိုက္သြင္းခဲ့ႀကသလဲ ဆိုတာပါဘဲ။

၂၀၁၅ ခုႏႇစ္အလြန္ အန္အယ္လ္ဒီႏႇင့္ သမၼတဇာတ္လမ္း
 on Sunday, 07 April 2013 15:03
http://www.news-eleven.com
 Written by ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရႇိလိမ့္မည္ဟုလည္းေကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏႇင့္ ဥပေဒျပဳေရး ယႏၲရားမ်ားကို အမ်ားစု ထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္လိမ့္မည္ဟုလည္းေကာင္း၊သံုးသပ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ေတြ႕ေနရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သမၼတျဖစ္လိုေၾကာင္း ႏႈတ္ထြက္စကား အလြန္ကာလတြင္ သူမအေနျဖင့္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ မေသခ်ာေသာ္လည္း အန္အယ္လ္ဒီပါတီမႇ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးဦးသည္ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတျဖစ္လာမည္မႇာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရႇိေနသည္။ အကယ္စင္စစ္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ သမၼတဇာတ္ေတာ္ႀကီးသည္ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္အလြန္ ႏိုင္ငံေရးျပကြက္တြင္ ေခ်ာ္လဲေရာထုိင္ မေရာင္ရာဆီလူး အဆင့္ေလာက္သာ ခရီးေပါက္ခဲ့မည္ဆိုလ်င္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၌ ရင္ကြဲနာက်ရဖြယ္ ရွိေနသည္ဟုလည္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရႇိေနသည္။

၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏႇင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီတို႔သည္ အဓိက ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည့္ ပါတီႀကီးႏႇစ္ခု ျဖစ္သည္။ ပါတီႀကီးႏႇစ္ခုသည္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၌ ကိုယ္စားလႇယ္အမ်ားစု အႏိုင္ရရႇိေရးကို က်ားကုတ္ က်ားခဲ ႀကိဳးစားေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလ၊ မဲေပးသည့္ကာလႏႇင့္ မဲေရတြက္သည့္ကာလ ထိုကာလသံုးပါးလံုးတြင္ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈတို႔ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ အထူးလိုအပ္သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ မ႐ုိးမအီရႇိေနေသာ မဲလိမ္၊ မဲခိုး ဇာတ္လမ္းဆိုးမ်ားကလည္း ႐ုိးရာမပ်က္ ျပန္အသက္၀င္လာႏိုင္သည္ကို မေမ့မေလ်ာ့အပ္ဟု ေဆာ္ၾသလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမႇ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကာလသံုးပါးစလံုး၌ ထိထိေရာက္ေရာက္ လာေရာက္ ေလ့လာခြင့္ျပဳမည္ဆိုလ်င္ အတိုင္းထက္အလြန္ ေက်နပ္ဖြယ္ဟု မႇတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ ႏႇစ္ရပ္၌ ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၃၀ ထက္ ေလ်ာ့နည္း အႏိုင္ရရႇိခဲ့ပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရႇိေရး ေမ်ာ္မႇန္းခ်က္ႏႇင့္ တက္တက္စင္ လြဲခဲ့ၿပီဟု သံုးသပ္ရ မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏႇစ္ရပ္၌ ျပည္နယ္မ်ားမႇ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ၂၀၇ ဦးႏႇင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမႇ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ၂၉၁ ဦးတို႔ကို ေရြးေကာက္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားလႇယ္ ၂၉၁ ဦးကို ပိုမိုအေလးထားမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၃၀ ဦး အႏိုင္ရရႇိရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။ အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၃၀ ဦးသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အေကာင္းဆံုး ခံစစ္ေၾကာင္းကို ပံုေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏႇစ္ရပ္ေပါင္း ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၃၀ ဦး မျပည့္ပါက လႊတ္ေတာ္ႏႇစ္ရပ္အတြင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ၾသဇာရႇိမႈကို မ်ားစြာေလ်ာ့ပါးသြားေစလိမ့္မည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

အကယ္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၃၀ ေနရာ အျပည့္အႏိုင္ရရႇိမႈ မရႇိပါက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑သည္ ပိုမိုအေရးပါလာမည္မႇာ မုခ်ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏႇင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏႇစ္ရပ္၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မႇ အမည္စာရင္း တင္သြင္းသည့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႇယ္ ၁၆၆ ဦးတို႔၏ ၾသဇာအရႇိန္အ၀ါသည္လည္း တစ္ရႇိန္ထိုး တိုးတက္လာဖြယ္ရႇိေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏႇစ္ရပ္၌ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားက အမ်ားစုေနရာကို အႏိုင္ရရႇိထားခဲ့မည္ဆိုလ်င္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြက္ ပိုမိုခက္ခဲ က်ပ္တည္းေစမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း သံုးသပ္ၾကသည္။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၃၀ ဦး မျပည့္သျဖင့္ ကိုယ္စားလႇယ္ စုစုေပါင္း၏ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရည္မႇန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္လ်င္ လိုအပ္ေသာ ကိုယ္စားလႇယ္အေရအတြက္ကို မည္သို႔ ျဖည့္တင္းႏိုင္မည္ကို စဥ္းစားလာမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအေျခအေနကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္လည္း ႀကိဳတင္တြက္ဆၿပီး အဆိုးဆံုးအတြက္ ျပင္ဆင္ထားလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ပါတီမ်ားႏႇင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကုိ ရင္ဆိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ ကိုယ္စားလႇယ္အေရအတြက္ကို ျဖည့္တင္းေရးသည္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရႇိသည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္ကတည္းကစ၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏႇင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္လာေရးကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တည္ေဆာက္လာႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏႇင့္ ဆက္ဆံေရး အဖုအထစ္မ်ား ရႇိေနသည့္ ရခိုင္ႏႇင့္ရႇမ္းတိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားကို ဦးစားေပး ခ်ဥ္းကပ္စည္း႐ုံးၿပီးမဟာမိတ္အသြင္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္လာႏိုင္သည္ဟုလည္း ေကာက္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တပ္မေတာ္ႏႇင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအၾကား ပိုမိုရင့္က်က္ေသာ၊ နားလည္မႈရႇိေသာ၊ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အခင္းအက်င္းဆန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္တစ္ရပ္ကို ဦးတည္လာႏိုင္မည္ဟု...

ထို႔အျပင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီႏႇင့္ ကင္းကြာေနေသာ အျခားပါတီမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားႏႇင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မဟာမိတ္အသြင္ ဆက္ဆံေရးကိုလည္း ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဒုတိယႏႇစ္၀က္ပုိင္းတြင္ အရႇိန္အဟုန္ျမႇင့္ တည္ေဆာက္လာႏိုင္ဖြယ္ရႇိသည္ဟု မႇတ္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီႏႇင့္ မဟာမိတ္မဟုတ္ေသာ ႏုိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏႇင့္ မဟာမိတ္အသြင္ ဆက္ဆံေရးပံုေဖာ္မႈကို ေျခလႇမ္းသြက္သြက္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ဖြယ္ ရႇိေနသည္မႇာလည္း အေသအခ်ာျဖစ္သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ အလြန္ လႊတ္ေတာ္အခင္းအက်င္းအတြက္ ထိေရာက္၊ စနစ္က်ေသာ မဟာမိတ္မူ၀ါဒကို ေရးဆြဲခ်မႇတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာႏိုင္ဖြယ္ရႇိသည္ဟုလည္း အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အန္အယ္လ္ဒီ မဟုတ္ေသာ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားကို လိုက္လံ ေကာက္သင္းေကာက္ေသာ္ျငားလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၃၀ ဦး မျပည့္ပါက တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မႇ အမည္စာရင္း တင္သြင္းသူသည္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္တက္မည့္ သမၼတသစ္ျဖစ္ရန္ အလြန္ခဲယဥ္းမည္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာအားလံုးနီးနီးကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံတြင္ အပ္ႏႇင္းထားသည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကိုလည္း သမၼတမႇ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းသည့္အေလ်ာက္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီမႇ ကိုယ္စားလႇယ္တစ္ဦးဦး သမၼတျဖစ္လာမည္ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ စိုးရိမ္မည္မႇာ အေသအခ်ာျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေရြး ေကာက္ပြဲ အလြန္ကာလတြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏႇင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ တစ္ခုလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီဆိုလ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏႇင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အခန္းက႑သည္ ယခုထက္ ေပၚေပၚထင္ထင္ ျမင့္တက္ အေရးပါလာဖြယ္ ရွိႏိုင္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္အလြန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီမႇ ေရြးခ်ယ္သူ တစ္ဦးဦးျဖစ္လာပါက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏႇင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏႇင့္အညီ၊ ျပန္လည္ထိန္းညႇိလာႏိုင္ဖြယ္ ရႇိေနသည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏႇင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ အဖြဲ႕၀င္ (၁၁) ဦးပါ ၀င္ေသာ္လည္း အဖြဲ႕၀င္ေျခာက္ဦးမႇာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မႇ အမည္စာရင္း တင္သြင္းသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားက ေကာင္စီတြင္ အျမဲတမ္း အသာစီးရေနမည္မႇာ ျငင္းမရေသာ အခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏႇင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားက အမ်ားစုေနရာရရႇိထားသျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထား ႏိုင္သည့္ အသြင္ေဆာင္ေနသည္ဟုလည္း မႇတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။

၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏႇင့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ ဆက္ဆံေရးႏႇင့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီႏႇင့္ တပ္မေတာ္ဆက္ဆံေရးတို႔ကို မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ ခေရေစ့တြင္းက် ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို အရႇိန္အဟုန္ျမႇင့္ေနျခင္းကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္သံုးဦး၏ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းက အတည္ျပဳခဲ့သည္။
လက္ရႇိအာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏႇင့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးကို မႇန္းဆရန္ခဲယဥ္းသည္ဟုလည္း သံုးသပ္မႈအခ်ဳိ႕ ရႇိေနသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏႇင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အၾကား လူႀကီးလူေကာင္း သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ ရွိႏိုင္သည္ဟု အခ်ဳိ႕က မႇန္းဆၾကသည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ကာလမ်ားအတြင္း အန္အယ္လ္ဒီပါတီႏႇင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔သည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အစိုးရႏႇင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ပလူးပလဲႏိုင္လြန္း သည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရႇိေနသည္။ထို႔အတူ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏႇင့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီတို႔အၾကား အလုပ္သေဘာ မ်က္ႏႇာခ်င္းဆုိင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႐ုပ္လံုးေပၚလာႏိုင္သည္ဟု မႇတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏႇင့္ မဟာမိတ္ တည္ေဆာက္ဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ လမ္းကို ေလ်ာက္လာႏိုင္သည့္ အလားအလာကလည္း အားေကာင္းေနသည္။

လာမည့္ ႏႇစ္မ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏႇင့္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မဟာမိတ္အသြင္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ အလားအလာ ေကာင္းေနသည္ဟု အကဲခတ္အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကာလကတည္းက အန္အယ္လ္ဒီပါတီႏႇင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအတြက္ အေသးစိတ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အျပန္အလႇန္သေဘာ သူႏိုင္ ကိုယ္ႏိုင္သေဘာ ေဆာင္ေသာ နားလည္မႈတစ္ခုကို အနိမ့္ဆံုး ျပင္ဆင္ထားႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရႇိေနသည္။ ႏႇစ္ပါတီအၾကား နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္သတ္မႇတ္ရာတြင္ ပါတီႀကီးႏႇစ္ခုအၾကား အျပဳသေဘာ ညႇိႏိႈင္းသတ္မႇတ္ ေရြးခ်ယ္သည္အထိ
ေျခလႇမ္းက်ယ္လာႏိုင္ကိုလည္း ျငင္းဆန္ႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စည္း႐ုံးလႈပ္ရႇားမႈမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာႏိုင္ရန္ႏႇင့္ ျပည္သူ လူထုကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ရင္ဆိုင္ခ်ျပႏိုင္ရန္လည္း အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပလိုပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္တြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီမႇ သမၼတျဖစ္လာမည္ဆိုလ်င္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ျခင္းကို ႏိႈင္းယႇဥ္သံုးသပ္ခ်က္အရ ပိုမိုသေဘာေတြ႕မည္ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈသည္ သမၼတ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ ပုဒ္မျဖစ္လိမ့္မည္ဟုလည္း ထင္ေၾကးေပး သံုးသပ္မႈမ်ား ရႇိေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္လာလ်င္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းကလည္း ပိုမိုသေဘာက် လက္ခံလာမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ သူမ၏ တပ္မေတာ္ႏႇင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္လိုမႈကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ တပ္မေတာ္ထိပ္တန္း အရာရႇိႀကီးမ်ားကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သူမဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းမည့္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ထည့္သြင္းလာႏိုင္သည္ဟုလည္း ခန္႔မႇန္းတြက္ခ်က္ၾကသည္။ အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ ဖြဲ႕စည္းသည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရႇိခဲ့လ်င္ အဆိုပါအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသာမက အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမႇ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားပါ ပါ၀င္သည့္ ညႊန့္ေပါင္းအစိုးရ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရႇိသည္ဟုလည္း အကဲခတ္မ်ားက မႇတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၃၀ ဦး အႏိုင္ရရႇိေရးကို ရည္မႇန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးခံစစ္ကြင္းကို ျပင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၃၀ ထက္ ေလ်ာ့က်ႏိုင္မည့္ အေနအထားအတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏႇင့္ မဟာဗ်ဴဟာဆက္ဆံေရးကို ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလအတြင္း ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သမၼတျဖစ္ဖို႔ ခဲယဥ္းေနသည့္ ကာလတြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီသည္ သမၼတႏႇင့္ ဒုတိယသမၼတေနရာမ်ား၌ အႏိုင္ရရႇိခဲ့ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏႇင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသည္ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ အလြန္ အာဏာသံုးရပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပိုမိုအေရးပါလာမည္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တပ္မေတာ္ႏႇင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအၾကား ပိုမိုရင့္က်က္ေသာ၊ နားလည္မႈရႇိေသာ၊ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အခင္းအက်င္းဆန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္တစ္ရပ္ကို ဦးတည္လာႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ ျမန္မာတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁၃ ဦး ျပန္လည္ေတြ႔ရွိ ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ေသာ ျမန္မာတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁၃ ဦး ျပန္လည္ေတြ႔ရွိ

   on Sunday, 07 April 2013 10:25


ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ရေနာင္းျပည္နယ္ အနီးတြင္ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔က အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္တပ္ႏွင့္ တိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု မွားယြင္းစြာ သတင္းပို႔မိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာစစ္တပ္က ထုိင္းစစ္တပ္သို႔ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကား လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္ရပ္မွန္မွာ ျမန္မာစစ္သားမ်ား ကင္းလွည့္ေနခ်ိန္တြင္ ေတာမီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး သစ္ပင္မ်ား မီးေလာင္ရာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အသံမ်ားကို က်န္ရစ္သည့္ အဖြဲ႔၏ ေရဒီယိုစက္တြင္ ေသနတ္သံမ်ား အျဖစ္ ထင္မွတ္ခဲ့ၿပီး တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁၃ ဦးမွာလည္း လမ္းေပ်ာက္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ တပ္ရင္းသို႔ ျပန္လည္သတင္းပို႔ခဲ့ရာ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ အကူအညီေပးရန္ ျမန္မာစစ္တပ္က ဆက္သြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းစစ္တပ္မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“နားလည္မႈလြဲမွားၿပီး သတင္းပို႔ခဲ့တာပါလို႔ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ နယ္စပ္မွာ ဘာတိုက္ပြဲမွ မျဖစ္ခဲ့သလို ေသဆံုးမႈလည္း မရွိခဲ့ပါဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့ေသာ ျမန္မာတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁၃ ဦးကို ၎တို႔၏ တပ္ဖြဲ႔က ျမန္မာပိုင္ ေတာနက္အတြင္း ျပန္လည္ရွာေတြ႔သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းနယ္စပ္လံုျခံဳေရး တာ၀န္ယူထားသည့္ အမွတ္ ၂၅ ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး Uthit Anantananont က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကင္းလွည့္တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ဦး အနက္ ႏွစ္ဦးမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ ၁၃ ဦးကို ျပန္လည္မေတြ႔ခင္ တပ္ရင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း၊ အေျခအေနအားလံုး ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္သြားၿပီဟု ယူဆေၾကာင္း Uthit က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ေသဆံုးသည္ဆိုေသာ သတင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ ေဒသသို႔ သြားေရာက္စံုစမ္းရန္ စီစဥ္ထားသည့္ အမွတ္ (၄) တပ္နယ္မွ တပ္ရင္းမွဴး၏ ခရီးစဥ္ကိုလည္း ယခုအခါ ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း Uthit က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သစ္ပင္မ်ား မီးေလာင္ရာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အသံကို ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ျမန္မာကင္းလွည့္ တပ္ဖြဲ႔၀င္အခ်ဳိ႕က နားလည္မႈ လြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Surapong Towichukchaikul က မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ အတြင္းက ထိုင္းႏိုင္ငံသား ၉၂ ဦးကို နယ္ေျမခိုး၀င္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ ရေနာင္းျပည္နယ္ ကရာဘူရီခ႐ိုင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေကာ့ေသာင္း နယ္စပ္တြင္ ျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးထားခဲ့သူမ်ား အနက္မွ ၈၈ ဦးကို လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး က်န္လူမ်ားကို လက္နက္မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္မႈတို႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားဆဲ ျဖစ္သည္။

Ref:The Nation
http://www.news-eleven.com

၀န္ႀကီးဌာန အားလံုး၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၀န္းက်င္သာ ထိေရာက္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန အားလံုး၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၀န္းက်င္သာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ထိေရာက္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္

 on Sunday, 07 April 2013 20:54

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္ျဖစ္ေသာ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္အား ေတြ႔ရစဥ္

အစိုးရသစ္ ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ၀န္ႀကီးဌာနအားလံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဌာန အခ်ဳိ႕သာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ထိေရာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသးသည္ဟု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ ေနသူမ်ား၊ ေကာ္မတီအခ်ဳိ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ားျပည္သူအတြက္ ထိေရာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲသည္ဟု ဆိုရာတြင္ ေျပာင္းလဲလိုက္သည္ႏွင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေျပာင္းလဲေပးသည့္ အက်ဳိးဆက္ကို အမ်ားျပည္သူမွ ခံစားရျခင္း စံႏႈန္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ ျပန္လည္ အက်ဳိးျပဳႏုိင္သည့္ စံႏႈန္းျဖင့္ တိုင္းတာ၍ သံုးသပ္ျခင္းဟု ဆိုသည္။

၀န္ႀကီးဌာန ၃၆ ခုတြင္ စီးပြားေရး/ကူးသန္း၊ ဘ႑ာ/အခြန္၊ စီးပြား/စီမံ၊ ျပည္ထဲေရးေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕၊ လ၀က၊ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ အခ်ိန္တိုအတြင္း အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ျပန္လည္အက်ဳိးသက္ေရာက္ ေစခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လူတစ္ဦးတည္းမွ ခ်ဳပ္ကိုင္တင္သြင္းေနသည့္ စားအုန္းဆီအား မည္သူမဆို တင္သြင္းခြင့္ ျပဳလုိက္ျခင္း၊ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းခြင့္အား မည္သူမဆို တင္သြင္းခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္း၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လိုင္စင္မလိုဘဲ ကုန္သြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ ကုမၸဏီ မေထာင္ႏိုင္သူမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း ကုန္သြယ္မႈကတ္မ်ား ထုတ္ေပးကာ ကုန္သြယ္ေစျခင္း၊ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈ က႑တြင္လည္း မလိုအပ္သည့္ ဂိတ္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

အခ်ိန္မ်ားစြာေပး၍ လိုင္စင္ယူရသည့္ ျပႆနာမ်ား ကင္းရွင္းသြားၿပီး အမ်ားျပည္သူ အေနျဖင့္ လွ်င္ျမန္စြာ ကုန္သြယ္ႏိုင္သည့္အျပင္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္တင္သြင္းခြင့္ရသည့္ ကုန္စည္မ်ားကိုလည္း ယခုအခါ တင္သြင္းခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။

ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႕မႈမွရေငြ ထက္၀က္ခန္႕ ထပ္မံက်ဆင္းခဲ့၍ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေလ်ာ့က်မည့္ အေနအထား ၾကံဳခဲ့ေသာ္လည္း လွ်င္ျမန္စြာ ကုန္သြယ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အထက္ ျမင့္တက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြအား ႏႈန္းရွင္စနစ္သို႕ ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္အထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ အတြက္ ကုန္သြယ္မႈတြင္ ေငြလႊဲသည့္အခါ စင္ကာပူကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံမ်ဳိးအား ၾကားခံရန္ မလိုသည့္ အက်ဳိးဆက္အား အမ်ားျပည္သူမွ ရရွိခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ျပည္တြင္းအခြန္ ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္လည္း အခြန္ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ထိပ္တန္းအခြန္ထမ္း စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ကာ အခြန္မေပးေဆာင္ပဲ ေရွာင္တိမ္းသူမ်ားလည္း တြန္႕ဆုတ္ေစရန္ႏွင့္ အခြန္ေဆာင္ေန သူမ်ားကိုလည္း သိရွိႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အခြန္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အခြန္ထမ္း ပိုမ်ားျပားလာေစမည့္ နည္းလမ္းအား အသံုးျပဳ ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူမွ ပိုမို အခြန္ထမ္းေဆာင္ လာႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႕အတြက္ ယခုႏွစ္တြင္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီႀကီးအခ်ဳိ႕ အခြန္တိမ္းေရွာင္ ေနသည့္ၾကားမွ အခြန္ေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၂၅၀၀ နီးပါးအထိ ရရွိၿပီး ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ရရွိသည့္ ႏွစ္ဆအထိ ပိုရသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၌ အက်ဳိးပိုရွိခဲ့သည္။

ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕မွ မလိုအပ္သည့္ အဆင့္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာကို ဒုကၡခံရယူ လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ စာအုပ္ရေရး အခ်ိန္ကုန္လူပန္း ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားစြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနရျခင္း ဒုကၡမ်ားမွ သက္သာခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

လ၀က၏ D-Form ေလွ်ာ့ခ်ေပးမႈ၊ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမႈ၊ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္မႈ လြယ္ကူေစရန္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမႈမ်ားသည္လည္း အမ်ားျပည္သူအေပၚ အက်ဳိးရွိေစခဲ့သည္။

စီမံ/စီးပြား ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္လည္း ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ျခင္း ရွိခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ သက္တမ္းအား တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ One Stop Service ျဖင့္ ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ သက္တမ္းတိုးျခင္း မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား ေၾကာင့္လည္း လုပ္ကိုင္ရသူမ်ားအတြက္ အဆင့္မ်ားစြာ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပစရာ အခ်က္မ်ားစြာရွိသည့္ အေနအထား ရွိေနသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အနည္းငယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္သည့္ အခ်က္အရပင္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ျဖင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ မိုဘုိင္းဖုန္း သံုးစြဲႏိုင္မႈ ပိုမို တိုးလာခဲ့ရသည္။

ထိေရာက္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈ မရွိသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖက “လုပ္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပည္သူကို အက်ဳိးျပဳမယ္ဆိုရင္ လက္ေတြ႕က်က် ေျပာင္းလဲဖို႔လိုတာ။ အဓိကအခ်က္က Bottoms Up နည္းလမ္းနဲ႔ သြားတဲ့အထိ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရမယ္။ ေအာက္က ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းေတြကလည္း အထက္ကို တင္ျပႏိုင္ရမယ္၊ အထက္က ၀န္ႀကီးကလည္း လိုက္လုပ္ႏိုင္ရမယ္။ ၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ Capacity ကလည္း အေရးႀကီးတယ္။ အရင္လို အေပၚကေနလာတဲ့ စနစ္အတုိင္း ေခါက္႐ိုးက်ဳိးေနရင္ လည္ေနမွာပဲ။ တစ္ကယ္ အက်ဳိးရွိေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတဲ့ ေနရာမွာ State Organization တစ္ခုတည္းက ေျပာင္းတာမ်ဳိး မရဘူး။ အမ်ားျပည္သူအသံ နားေထာင္ရတယ္၊ Public Participate ယူမွရတယ္။ အခုလက္ေတြ႕က်က် ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဌာနေတြဆိုတာ အမ်ားျပည္သူအသံ နားေထာင္ၿပီး ေျပာင္းလဲလို႔ အက်ဳိးရွိလာတာလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ အခုထိလည္း ဥပေဒ အနည္းအက်ဥ္းပဲ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေသးတယ္ ေျပာင္းစရာ အမ်ားႀကီး က်န္ေသးတယ္” ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱဳႏွင့္ သယံဇာတေရးရာ ေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွေဆြက “ဥပမာ-သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန ဆိုပါေတာ့ မေျပာင္းလဲတာ မဟုတ္ဘူး ေျပာင္းလဲတယ္။ ေျမငွားရမ္းခကို အဆေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ ျမႇင့္လိုက္တယ္။ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးရွိမယ့္အစား အခက္ေတြ႕ကုန္တယ္။ ဒီလိုပဲ သစ္ေတာ၊ သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးဌာန အမ်ားစုက ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေနေပမယ့္ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးရွိေအာင္ မေျပာင္းလဲ ႏိုင္ေသးဘူး။ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဆိုရင္လည္း မီဒီယာဥပေဒကို ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ အမ်ားျပည္သူအသံကို နားေထာင္၊ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္တင္သင့္တာ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္သည္လို႕ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဆႏၵ၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အသံကို နားေထာင္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွ အမ်ားျပည္သူကို အက်ဳိးျပဳတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္မွာပါ” ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြအား အ႐ံႈးခံသံုးစြဲကာ အမ်ားျပည္သူ သိရွိသင့္သည့္ သတင္းမ်ားကိုပင္ ေရာင္းခ်ရန္အထိ အမ်ားျပည္သူအား အက်ဳိးရွိသည္အထိ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္း မရွိေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္း မီွခိုေနေသာ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ လယ္/ဆည္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ေတာင္သူမ်ားအေပၚ ထိေရာက္သည့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္မႈ မရွိေသးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

http://www.news-eleven.com

ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္တန္ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္ဆင္းသက္မည့္ ေလေၾကာင္းလုိင္း မရွိေသး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္ကုိ ၀န္ေဆာင္မႈကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ဆင္းသက္မည့္ ေလေၾကာင္းလုိင္း မရွိေသး

 on Sunday, 07 April 2013 21:04


ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္အား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ေတြ႔ျမင္ရစဥ္

ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္အား ၀န္ေဆာင္မႈ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားျဖင့္ ျပည္ပေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ဆင္းသက္ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဆင္းသက္မည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္း မရွိေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“ခုထိေတာ့ ျပည္ပေလေၾကာင္း လိုင္းေတြက ခရီးစဥ္ပ်ံသန္းဖို႔ ေျပာလာတာမ်ဳိး မရွိေသးပါဘူး။ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္ရဲ႕ အားသာခ်က္က သက္သာခြင့္ ေျခာက္လကို ထက္၀က္ႏႈန္း ေပးထားတယ္။ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာဆို ဘယ္အခ်ိန္ဆင္းခ်င္ပါတယ္ ဆိုတာ ေလေၾကာင္းလိုင္းက ေတာင္းဆိုလို႔ မရဘူး။ သတ္မွတ္ေပးတဲ့ အခ်ိန္ပဲဆင္းလို႔ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး စက္ပစၥည္း ကိရိယာနဲ႔ ေလဆိပ္အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းေတြကအစ အသစ္စက္စက္ပဲ ရွိပါေသးတယ္” ဟု ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေဆြထြန္းက ဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္အား ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ဆင္းသက္ အသံုးျပဳမည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား အတြက္ ေျခာက္လအတြင္း ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။ အဆိုပါ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ခရီးသည္ ၀န္ေဆာင္မႈစရိတ္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ ေျမျပင္ဆင္းသက္မႈ အခႏွင့္ ေလယာဥ္ရပ္နားခြန္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကင္းလြတ္ခြင့္၊ ေ၀ဟင္ပ်ံတက္ရန္ ကိရိယာမ်ား သံုးစဲြမႈစရိတ္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကင္းလြတ္ခြင့္၊ ခရီးသည္မ်ား ထြက္ခြာရာ ဂိတ္အသံုးစရိတ္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ခရီးသည္ ေလယာဥ္ထြက္ခြာ၊ ၀င္ေရာက္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈအခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ အငွားယာဥ္ခမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္ခမ်ား ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သစ္ႀကီးအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံမွ Buyers Credit (၀ယ္သူေခ်းေငြ စနစ္) ျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ Export Import bank of China တုိ႔မွ Loan aggrement ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး စီမံကိန္း လုပ္ငန္းအဆင့္ ၁ အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေလဆိပ္အေဆာက္အံု (ေျပးလမ္းတန္ဖိုးမပါ) အား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃၅.၁၈၁ သန္း အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ ေျမျပင္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို Pioneer Aerodr-ome Services Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္သို႔ ျပည္တြင္းရွိ ပုဂၢလိက ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွ ပံုမွန္ခရီးစဥ္ ပ်ံသန္းျခင္း မရွိဘဲ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း တစ္ခုတည္းသာ ပံုမွန္ခရီးစဥ္ ပ်ံသန္းလ်က္ရွိသည္။ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားမွ စင္းလံုးငွား ခရီးစဥ္မ်ားသာ ေျပးဆဲြျခင္းမွာ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ပံုမွန္သြားေရာက္သည့္ ခရီးသည္ နည္းပါးျခင္း၊ ေနျပည္ေတာ္မွ အျခားၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာမည့္ ခရီးသည္ မရွိသေလာက္ နည္းပါးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား အေနျဖင့္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္မႈ မရွိျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ဟု သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ကာ၊ ဆီျဖည့္တင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခုႏွစ္ ေမလမွ စတင္ကာ MPPE မွ ကူညီသြားမည္ဟု သိရသည္။
http://www.news-eleven.com/

အစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ တုိက္တြန္း


 အစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရ တုိက္တြန္း

 on Sunday, 07 April 2013 20:17


အစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ အစုိးရမ်ားအား ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာအစုိးရက တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ အစုိးရမ်ားအား ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တိုက္တြန္းရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“အင္ဒိုနီးရွားမွာ ျမန္မာငါးဖမ္းသမား ရွစ္ဦး အၾကမ္းဖက္ ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္အၿပီးမွာ အင္ဒိုနီးရွား အပါအ၀င္ အစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ အစုိးရေတြကို ျမန္မာသံ႐ုံးေတြက တစ္ဆင့္ တိုက္တြန္းဖို႔ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ထားပါတယ္။ အခုအင္ဒုိနီးရွားမွာတင္ မဟုတ္ဘူး။ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာလည္း ျမန္မာတခ်ဳိ႕ အၾကမ္းဖက္ခံရတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ၾကားေနရပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ဧၿပီလ ၅ ရက္က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ဆူမားၾတားျပည္နယ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ထိန္းသိမ္းေရး စခန္း၌ ဘဂၤါလီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသား ငါးဖမ္းသမား ၁၁ ဦးကို ဓားမ်ား၊ ေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္း တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရွစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

ျဖစ္စဥ္အမွန္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ တရားမွ်တစြာ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ (ဓား သုိ႔မဟုတ္ ေသေၾကေစေသာ ကိရိယာမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနရျခင္း အေၾကာင္းရင္း၊ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းရွိ လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ေစာင့္ၾကပ္ထိန္းသိမ္းမႈ အေျခအေန…
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ထိန္းသိမ္းေရး စခန္း၌ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာငါးဖမ္း သမားမ်ားၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရန္ပြဲသည္ ဘဂၤါလီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုဒၶဘာသာ ငါးဖမ္းသမားတစ္ဦးကို စတင္ ရန္စရာမွ ပဋိပကၡ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ေျပာၾကားသည္ဟု ဆူမားၾတားျပည္နယ္ ရဲအရာရွိ Endro Kiswanto က ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ အျပန္အလွန္ စကားမ်ားခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာက္ခဲမ်ား၊ ဓားမ်ားအသံုးျပဳ၍ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

အျဖစ္အပ်က္တြင္ ပါ၀င္သူဟု ယူဆရသည့္ ဘဂၤါလီ ၂၅ ဦးအား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနၿပီး အျပစ္ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားပါက အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္ဟု Endro Kiswanto က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လြတ္ေျမာက္သြားသူ ျမန္မာငါးဖမ္းသမား သုံးဦးအား လံုျခံဳေရး အျပည့္အ၀ရွိသည့္ သီးျခားအေဆာက္အဦတြင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ထားသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ ငါးဖမ္းသမား ရွစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ အင္ဒိုနီးရွား အစိုးရထံသုိ႔ အခ်က္သုံးခ်က္ ေတာင္းဆိုသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အခ်က္သုံးခ်က္မွာ (၁) ျဖစ္စဥ္အမွန္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ တရားမွ်တစြာ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ (ဓား သုိ႔မဟုတ္ ေသေၾကေစေသာ ကိရိယာမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနရျခင္း အေၾကာင္းရင္း၊ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းရွိ လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ေစာင့္ၾကပ္ထိန္းသိမ္းမႈ အေျခအေန။ (၂) စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ အျပစ္ရွိသူမ်ား၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပစ္ေပး အေရးယူရန္။ (၃) အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လုံျခံဳေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တို႔ ျဖစ္သည္။
http://www.news-eleven.com

ယခုႏွစ္ အခြန္ေငြရရွိမႈ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၅၀၀ နီးပါးအထိ တုိးတက္
မိမိကိုုယ္တုိင္ ေပးေဆာင္မည့္ အခြန္ကို ေၾကညာကာ အခြန္ထမ္းသည့္စနစ္ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္စမည္၊ ယခုႏွစ္ အခြန္ေငြရရွိမႈ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၅၀၀ နီးပါးအထိ တုိးတက္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကထက္ က်ပ္လီလ်ံ ၁၀၀၀ နီးပါး ပုိရ

Sunday, 07 April 2013 20:59

အခြန္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းႏုိင္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးရွိ အခြန္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ႐ုံးကုိ ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - IRD)

မိမိကိုယ္တုိင္ ထမ္းေဆာင္မည့္ အခြန္ပမာဏကို ကိုယ္တိုင္ေၾကညာကာ အခြန္ထမ္းေဆာင္သည့္ စနစ္ကို ယခု ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စတင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း အခြန္ေငြရရွိမႈမွာ ယခု ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၅၀၀ နီးပါးအထိ ထိုးတက္လာေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိပါသည္။

က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၅၀၀ နီးပါးဆိုသည္မွာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန တစ္ခုတည္းမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ ပမာဏျဖစ္ၿပီး အေကာက္ခြန္မွ ရရွိသည့္ပမာဏ မပါ၀င္ေသးသည့္ ပမာဏ ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

“၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ဘ႑ာ/အခြန္ ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္က ျပည္တြင္းအခြန္ ဦးစီးဌာန တစ္ခုတည္းက ေကာက္ခံတဲ့ ၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္၊ ထီခြန္ေလးမ်ဳိးကေန အခြန္ေငြက်ပ္ ၂၄၀၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၂၅၀၀ နီးပါးရတယ္။ ဒါက ေရွ႕ေျပးစာရင္းအရပါ။ သိပ္မၾကာခင္ စာရင္းအတိအက် ထပ္ၿပီးထြက္လာမွာပါ” ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ျပည္တြင္းအခြန္ ဦးစီးဌာနမွ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ေငြမွာ အျမင့္ဆံုးအျဖစ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၂၀၀ ေက်ာ္သာ ရရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ဘ႑ာ/အခြန္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အခြန္ ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အခြန္ႏႈန္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အခြန္ေငြ ပိုမိုရရွိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ အခြန္ထမ္း စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း အခြန္ထမ္းသင့္လွ်က္ မထမ္းပဲ ေရွာင္ေနသူမ်ားမွ အနည္းငယ္ ျပန္လည္အခြန္ေဆာင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အခြန္ေငြ ပိုမိုရရွိလာျခင္းဟု သိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ မိမိထမ္းေဆာင္မည့္ အခြန္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ေၾကညာကာ အခြန္ထမ္းသည့္ စနစ္ကို စတင္ႏိုင္မည္ ဆိုပါက အခြန္ေငြ ပမာဏမွာ ယခုထက္ ပိုမိုရရွိလာမည္ ဟုလည္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနတာ ၀န္ရွိသူမ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။

မထင္မွတ္သည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈ ရွိေနသည့္ၾကားမွ အခြန္ေငြ ပိုမိုရရွိလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈပိုင္းမွ ပိုမိုရရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္သင့္လ်က္ မထမ္းေဆာင္ပဲ အခြန္တိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ား၊ ေပးေဆာင္သင့္သည့္ အခြန္ပမာဏကိုပင္ မေပးေဆာင္ဘဲ အနည္းအက်ဥ္း ေပးေဆာင္ကာ တိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ကဲ့သို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးပါေသာ အသင္းထိပ္ပိုင္းတြင္ တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန ထိပ္ပိုင္းတြင္ တာ၀န္ယူထားသူအခ်ဳိ႕ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ေနသည္။

ႏွစ္အလိုက္ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ ပမာဏ(က်ပ္၊ သန္း)

ဘ႑ာႏွစ္       စုစုေပါင္း

၂၀၀၈-၂၀၀၉    ၉၅၅၃၁၅

၂၀၀၉-၂၀၁၀    ၁၀၃၆၈၀၈

၂၀၁၀-၂၀၁၁    ၁၂၂၂၈၅၇

၂၀၁၁-၂၀၁၂    ၁၅၃၈၇၆၆

၂၀၁၂-၂၀၁၃    ၂၅၀၀၀၀၀ နီးပါး

http://www.news-eleven.com/local/18886

တရုတ္ ဓါတ္ေငြ့ ပိုက္လိုင္းေရႊ႕ေပးေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ ေပးပို႕


6 ဧျပီလ 2013 - 23:24 GMT

ေရနံ နဲ့ ဓါတ္ေငြ့ ပိုက္လိုင္းျမန္မာနိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းျပည္နယ္ ကို မိုင္ ၈ဝဝ ခန့္ ရွည္လ်ားတဲ့ ပိုက္လိုင္း ရဲ့ သံုးပံု
တပံု ျဖတ္သန္းရာမွာ ရွမ္းေတာင္သူေတြ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ လယ္ယာ နဲ့ သီးနွံ စိုက္ခင္း ေတြ ပါဝင္ တဲ့ အတြက္ ေျမထိုးစက္ နဲ့
အထိုးခံရျပီး ျမို့နယ္ ေျခာက္ခု မွ ရွမ္းလယ္သမားေတြ ကို မတန္မရာ ေလ်ာ္ေျကးေငြ အဓမၼ လက္ခံ ခိုင္းပါတယ္။
အဲဒီအတြက္ တရုတ္အစိုးရ ပိုင္ CNPC ေရနံ နဲ့ ဓါတ္ေငြ့လုပ္ငန္း နဲ့ ျမန္မာ့ေရနံ နဲ့ ဓါတ္ေငြ့ေရာင္းဝယ္ေရး MOGE တို့
ကို ပိုက္လိုင္း လုပ္ငန္း အျမန္ ေရွြ့ေျပာင္းေပး ဖို့ ေဒသခံ လူထု က ေတာင္းဆို လိုက္ျကပါတယ္။ေဆာက္လုပ္ပံု ညံ့ဖ်င္းတဲ့
 အတြက္ ပိုက္လိုင္းေပါက္ရင္ နယ္ခံလူထု အနၱရာယ္ ရွိနိုင္ပံု၊ သီေပါ မွာဆိုရင္ ပိုက္လိုင္း ကို လွိုက္စား နိုင္တဲ့ ဆားေပါက္
 ေျမ ေတြေျကာင့္ ဓါတ္ေငြ့ ယိုစိမ့္ ေပါက္ကြဲ မႈ ျဖစ္နိုင္ပံု ကို ေျမာက္ပိုင္းရွမ္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေကာ္မတီ
 ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိုလ္ စိုင္းဆန္ေအး က ဘီဘီစီ ကို ေျပာပါတယ္။ရတနာ ဓါတ္ေငြ့ပိုက္လိုင္း က ကရင္ျပည္နယ္ နဲ့ မြန္ျပည္နယ္
 ျဖတ္ရာမွာ အေနာက္နိုင္ငံ က ေဖါက္ရာမွာပင္ ပိုက္လိုင္းေပါက္မႈ ေတြ ရွိတဲ့ အတြက္၊ တရုတ္ေဖါက္တဲ့ ပိုက္လိုင္း ကို
 ပိုျပီးစိုးရိမ္ေျကာင္း လည္း စိုင္းဆန္ေအး က ရွင္းျပပါတယ္။တရုတ္ ဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီ ကို လက္ပံေတာင္းေတာင္
စီမံကိန္း ရပ္တံ့ေအာင္ မလုပ္နိုင္ေပမယ့္၊ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းတဲ့ ၊ေဒသတေျကာ က လူထုနဲ့ ပါ ပူးေပါင္း ေတာင္းဆိုဖို့
 ေဆြးေနြး ထားေျကာင္း၊ အခုလည္း ဇင္းမယ္ က တရုတ္ေကာင္စစ္ဝန္ ရံုး ကို ေတာင္းဆိုခ်က္ ေပးပို့ ျပီးေျကာင္းလည္း သိရပါတယ္။
http://www.bbc.co.uk/burmese/burma/2013/04/130406_shan_gaspipelines.shtml

ပုဂၢလိက သတင္းစာေတြ ေရာင္း အားေကာင္း
မဆုမြန္

06.04.2013
လူထုတြင္းေန႔စဥ္ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ လက္ရွိအေျခအေနေတြကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပတဲ့အတြက္ ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြအေပၚ ျပည္သူလူထုက ပိုစိတ္ဝင္စားမႈရွိၿပီး ေစ်းကြက္ထဲမွာ ဝယ္လိုအားေကာင္းတဲ့အတြက္ ပုဂၢလိက သတင္းစာေတြရဲ႕ ေရာင္းအား ကလည္း ျမင့္တက္လာေနပါတယ္။ အခုလို ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြ ထြက္ေပၚလာတဲ့အတြက္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္ေတြရဲ႕ေရာင္းအားဟာ ေမွးမွိန္သြားႏိုင္တယ္လို႔လည္း သံုးသပ္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ မဆုမြန္က တင္ျပထားပါတယ္။

ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြ စတင္ထုတ္ေဝခဲ့တာ အခုဆိုရင္ သီတင္းတပတ္နီးပါးရွိၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ ေနာက္ပိုင္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး ပုဂၢလိကပိုင္ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာေတြကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလဆန္းက စတင္ထုတ္ေဝခြင့္ရခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလက္ရွိ ထုတ္ေဝေနၾကတဲ့ ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္သတင္းစာေတြ ကေတာ့ The Voice Daily၊ စံေတာ္ခ်ိန္၊ ေရႊႏိုင္ငံသစ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု စတဲ့ သတင္းစာ ၄ ေစာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝယ္ယူဖတ္႐ႈသူမ်ားတဲ့အတြက္ ပုဂၢလိကသတင္းစာ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ ေစာင္ေရေတြ တိုးလာၿပီး ေရာင္းအားေကာင္းေနတဲ့ အတြက္ ျပည္သူလူထုက ပုဂၢလိကသတင္းစာရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ သတင္းတင္ျပမႈအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈေတြကို ျပသလိုက္တာပဲျဖစ္တယ္လို႔ သတင္းစာဆရာ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္က ေျပာပါတယ္။

“သတင္းကိုေရြးဖတ္တဲ့သူေတြကေတာ့ ဖတ္တယ္ေလ။ ဖတ္တယ္ဆိုတာ က ေလး-ငါးရက္အတြင္းကုိ သူက ေစာင္ေရက ႏွစ္ဆေလာက္ တက္လာတယ္။ ဥပမာ The Voice ဆိုရင္လည္း ႏွစ္ေသာင္းကေနၿပီးေတာ့ ေလးေသာင္းေက်ာ္၊ ငါးေသာင္း ျဖစ္လာတာေပါ့ေနာ္။ ေရႊႏုိင္ငံဆိုရင္လည္း တစ္သိန္းေက်ာ္ေလာက္ေတာ့ သူလည္း ထုတ္ေနရတာပဲ။ ထုတ္ေနရေတာ့ အခုၾကည့္ေတာ့ ဆုိင္ေတြက သူတို႔ကေတာ့ ျဖန္႔ခ်ိေရးက ေသေသ ခ်ာခ်ာ ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကားေရာက္ေအာင္ေတာ့ သူတို႔မျဖန္႔ႏုိင္ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေရာင္းလို႔ေတာ့ ကုန္သြားတာေပါ့ေနာ္။ ကုန္သြားေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္း ေျပာရရင္ေတာ့ စၿပီးေတာ့ လူေတြၾကားထဲကို စေရာက္ၿပီေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ာနယ္ေတြကို ဖယ္ထုတ္တဲ့အဆင့္ထိေတာ့ မျဖစ္ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ သိပ္မၾကာပါဘူး အဲဒါကေတာ့။ အဲဒီသတင္းစာေတြ အကုန္လံုး အၿပိဳင္အဆိုင္ထြက္လာရင္ေတာ့ ဂ်ာနယ္ကို လံုး၀ဖယ္သြားလိမ့္မယ္ေလ။”

သတင္းစာ ထုတ္ေဝခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကတဲ့အထဲမွာ ေလာေလာဆယ္ သတင္းစာ ၁၆ ေစာင္ကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ကေန ထုတ္ေဝခြင့္ ေပးထားၿပီး သတင္းစာ ၄ ေစာင္ စၿပီးထုတ္ေဝေနၾက တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလက္ရွိထုတ္ေဝေနတဲ့ ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြအေနနဲ႔ ရန္ကုန္နဲ႔ နယ္ေတြမွာ ဝယ္လိုအားေကာင္းေနၿပီးေတာ့ ေစာင္ေရက လည္း ႏွစ္ဆတိုးလာေနတယ္လို႔ The Voice Daily သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ေျပာပါတယ္။

“စထုတ္တဲ့ေန႔က ႏွစ္ေသာင္းခြဲ၊ ဒုတိယရက္မွာ သံုးေသာင္း၊ ေနာက္တတိယ ရက္မွာ သံုးေသာင္းခြဲ၊ အခုေနာက္ဆံုးမွာ ေလးေသာင္း။ အဲဒါက သတင္းကေတာ့ အပတ္စဥ္မွာေဖာ္ျပတဲ့ဟာေတြကို ေန႔စဥ္မွာ ေဖာ္ျပတာပါပဲ။ အပတ္စဥ္မွာ အရင္ကေဖာ္ျပတယ္။ အခုေန႔စဥ္မွာေဖာ္ျပတယ္။ ဒါပါပဲ။”

အခုထုတ္ေဝေနၾကတဲ့ ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြ အမ်ားစုကေတာ့ လက္ရွိ ျပည္သူလူထုၾကားျဖစ္ပြားေနတဲ့ သတင္းထူးေတြကို ဦးစားေပး ေဖာ္ျပေနၾကၿပီး အစိုးရထုတ္ ေန႔စဥ္သတင္းစာေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ေတာ့ အစိုးရသတင္းကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္ နည္းေနေသးတယ္လို႔လည္း သတင္းစာဆရာ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္က ဆက္ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရနဲ႔နီးစပ္တဲ့ အာဏာရပါတီျဖစ္တဲ့ ၾကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီက ထုတ္ေဝတဲ့ သတင္းစာမွာေတာ့ အစိုးရသတင္းစာမွာပါတဲ့ သတင္းေတြအတိုင္း အခ်ိန္ကိုက္ ေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္ရွိတာကို ေတြ႔ရတယ္လို႔လည္း သူကေျပာပါတယ္။

“လူထုကေတာ့ အခုဟာက ေစ်းသက္သာတာေရာ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သူက အစိုးရနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဟာေတြ ကလည္း သူ႔မွာ အစံုဆံုးျဖစ္တာကိုး။ ဆိုေတာ့ သူ႔ကုိေတာ့ ဘယ္လိုမွ သြားၿပိဳင္ဆိုင္လို႔မရေသးဘူး။ အဲဒါလည္း သတင္းစာထုတ္တဲ့သူေတြလည္း ႀကိဳးစားေနၾက တာေပါ့ေလ။ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္ ဆိုရင္ ဒါ ႀကံ့ခိုင္ေရးက ထုတ္တာကိုး။ သူကေတာ့ အဲဒီသတင္းစာနဲ႔ တပံုစံတည္းပဲ။ ဒါေၾကာင့္လဲ ဟိုဟာကိစၥေတြ အျငင္းပြားတာ ေပၚလာတာေပါ့။ အစိုးရသတင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ျပန္ၾကားေရးက သူတုိ႔သတင္းေတြေရာင္းမယ္တို႔ ဘာတို႔ ဦးရဲထြဋ္တို႔ ေျပာလာၾကတဲ့အခါ က်ေတာ့ သူတို႔မွာ အျငင္းပြားမႈေတြ ဘာေတြ ေပၚလာတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ မရေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေတာ့ ဒါက ရသြားမွာေပါ့။”

ေန႔စဥ္သတင္းစာထုတ္ေဝဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကတဲ့အထဲမွာ လက္ရွိ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝေနတဲ့ ဂ်ာနယ္တိုက္တခ်ဳိ႕ ပါဝင္ေနၿပီးေတာ့ ေန႔စဥ္သတင္းဦးတဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္းမွာ အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္ေတြရဲ႕အခန္းက႑ဟာ ေမွးမိွန္သြားဖြယ္ ရွိတယ္လို႔လည္း သံုးသပ္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ အခုလက္ရွိထုတ္ေဝေနတဲ့ ပုဂၢလိသတင္းစာေတြ အပါအဝင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေန႔စဥ္ထုတ္ ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြ ထုတ္တာေတြ အေရအတြက္ ပိုမ်ားလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ေတြ ရဲ႕ ေရာင္းအားက သိသိသာသာ က်သြားႏုိင္တယ္လို႔လည္း ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္က ဆိုပါတယ္။

“အားလံုးက အခု ထြက္လာၾကမွာပဲေလ။ ထြက္လာၾကတဲ့အခါက်ရင္ အစိုးရသတင္းစာနဲ႔ၿပိဳင္ဆိုင္မႈက ဒါကေတာ့ တပိုင္း ျဖစ္လိမ့္မွာေပါ့။ ဒီဘက္မွာ အေရးႀကီးတာက အရင္တုန္းက သတင္းစာမရွိခင္မွာ အပတ္စဥ္သတင္းစာ ဆိုၿပီးေတာ့မွ အဲဒါေတြက တကယ္ေတာ့ ဂ်ာနယ္ေတြေပါ့။ အဲဒါေတြ ကေတာ့ ေမွးမိန္သြားမွာေတာ့ လံုး၀ေသခ်ာတယ္။ ဒါကေတာ့ ေျပာဖုိ႔ကိုမလိုဘူး။ လံုး၀ေသခ်ာတယ္။ သူက တပတ္မွတႀကိမ္ ထုတ္ရတဲ့သတင္းေတြ ဆိုေတာ့ သတင္းေတြပါတယ္၊ ေဆာင္းပါးေတြပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ အဲဒါေတြ ေမွးမိန္သြားမွာေသခ်ာတယ္။”

အခုလက္ရွိအေနအထားမွာေတာ့ သတင္းစာထုတ္ေဝသူေတြအေနနဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ နယ္ေစ်းကြက္ေတြအထိ ျဖန္႔ဖို႔ေတာ့ အခက္အခဲ ရွိေနေသးၿပီး အခ်ိန္အကန္႔အသတ္နဲ႔ ေပးေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေၾကာင့္လည္း အခ်ိန္မီ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈေတြမွာ အခက္အခဲရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လာမယ့္ ၂၀၁၃ သၾကၤန္ကာလ အၿပီးမွာေတာ့ လက္ရွိထုတ္ေဝေနတဲ့ သတင္းစာေလးေစာင္ အျပင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေဝခြင့္ျပဳထားတဲ့ ပုဂၢလိကသတင္းစာ ၁၆ ေစာင္ထဲက တခ်ိဳ႕သတင္းစာေတြကိုလည္း ထုတ္ေဝဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီး သၾကၤန္အလြန္ကာလမွာေတာ့ စတင္ထုတ္ေဝႏိုင္ေျခရွိပါတယ္။
http://burmese.voanews.com/content/private-daily-newspaper-04-06-13/1636125.html

မီဒီယာဥပေဒဦးရဲထြဋ္အင္တာဗ်ဴး။

ဦးရဲထြဋ္ (ဒု၀န္ၾကီး) ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ဦးတိုးေဇာ္လတ္ အင္တာဗ်ဴး။ ရိုက္ကူး ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္နဲ ့ကုိခန္ ့၊ တည္းျဖတ္ ကိုခန္ ့

လား . . . ေပါင္းမ်ားစြာႏွင္႔ က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ဖုန္း

The Voice Weekly's photo.
13 minutes ago ·
လား . . . ေပါင္းမ်ားစြာႏွင္႔ က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ဖုန္း
......................................................
(ေမာင္မုိးညဳိ၊ ေနာ္ကုိကုိ)

ကမၻာ့ေပၚတြင္ ပထမဆုံး မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း စတင္တီထြင္ခဲ့သည့္ ၁၉၇၃ခုႏွစ္ဧၿပီလ ၃ရက္ေန႔မွ ႏွစ္ေပါင္း၄၀ တိတိ ျပည့္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ပ္၁၅၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ေရာင္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၁၅၀၀တန္ဖုန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္သူလူထု အၾကား ထြက္ေပၚလာသည္။

G လား . . . C လား . . . 
........................

မူလက GSM ဖုန္းမ်ားသာ ေရာင္းခ်ထား ေပးမည္ ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ားစုက GSM သာ ခ်ထားေပးမည္ဟု ထင္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက ေရာင္းခ်ထားေပးမည့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားတြင္ GSM 3G အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေသာ WCDMA 3G ေရာ၊ CDMA 800 MHz ေရာ ပါဝင္မည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း CDMA 800 MHz ကိုသာ ဦးစားေပးေရာင္းခ်ထား မည္ျဖစ္ၿပီး WCDMA 3G မ်ားကို CDMA 800 ကြန္ရက္ မရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ ေရာင္းခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

WCDMA 3G ကို ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ ေဒသ အခ်ဳိ႕ကို ဦးစားေပးကာ အလုံအေလာက္ ေရာင္းခ်သြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီး အဆိုပါ လိုင္းကတ္မ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို သယ္ယူ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း မိုဘိုင္းလ္ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေဌးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ တစ္လလွ်င္ CDMA 800 MHz လိုင္းကတ္ သုံးသိန္းငါးေသာင္း ေရာင္းခ်သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလိုင္းကတ္မ်ားမွာ CDMA 450 MHz ကြန္ရက္တြင္ ဝင္ေရာက္အသုံးျပဳ ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၄င္းက ရွင္းျပသည္။
"GSM ေတြကလည္း ေနာက္ႏွစ္လ ေလာက္ဆို လိုသေလာက္ ေရာင္းႏိုင္ဖို႔ ျပင္ထားပါတယ္။ သိပ္မၾကာပါဘူး လာပါလိမ့္မယ္"ဟု ၄င္းကျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။

ကန္႔သတ္ခ်က္အေနႏွင့္ ဖုန္းကတ္ ဝယ္ယူၿပီး ၁၅ရက္အတြင္း ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ ႀကဳိတင္ေငြျဖည့္ကတ္ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳရမည္ ျဖစ္ၿပီး တစ္လလွ်င္ ၂၅၀၀ က်ပ္ဖိုး အသုံးျပဳရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္လျပည့္ခ်ိန္တြင္ စတင္ျဖည့္ထားသည့္ ၅၀၀၀ တန္ ႀကဳိတင္ေငြျဖည့္ကတ္မွ အသုံးမျပဳျဖစ္ဘဲ က်န္ေငြမ်ား ရွိေနေသးပါက ျဖတ္ေတာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

လိုင္းက်ပ္မွာလား
...................

"ဖုန္းစေရာင္းခ်ိန္မွာ ၿမဳိ႕ႀကီးေတြမွာ လိုင္းက်ပ္မႈ ျပႆနာေတြ ႀကံဳေတြ႔မယ္ ထင္တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဆင္ေျပသြားႏိုင္ တယ္"ဟု အိုင္တီပညာရွင္ ဦးရဲျမတ္သူက ေျပာၾကားသည္။
ဖုန္းေခၚဆိုရာတြင္ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈ မရွိျခင္း၊ ဖုန္းလိုင္းမၾကာခဏက်ျခင္း၊ အခန္းအတြင္းမွ အလြယ္တကူေျပာ၍ မရဘဲ အမ်ားအားျဖင့္ အိမ္ျပင္ထြက္ ေျပာရျခင္း၊ ၿမဳိ႕တြင္းတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း ဆက္သြယ္မႈ ဧရိယာ ေရာက္ေနသျဖင့္ ေခၚဆိုမရေၾကာင္းသာ ေျဖၾကားေနျခင္း စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္း အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဖုန္းလိုင္းအသစ္ ထပ္တိုးတိုင္း ျပည္သူလူထုမွာ လိုင္းက်ပ္ၿပီး ေခၚဆိုမရ ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာက ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

ယခုလည္း GSM ထက္ CDMA က လိုင္းပိုမိသည္ဆိုသျဖင့္ CDMA ဝယ္ထား ၾကသူမ်ားမွာ CDMA လိုင္းမ်ားထပ္မံခ် ထားေပးမည္ဆို၍ လိုင္းက်ပ္ၿပီး အလုပ္ မျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။
"လိုင္းကေတာ့ CDMA နဲ႔ GSM နဲ႔က မတူဘူးေလ။ CDMA တာဝါတိုင္ တစ္ခုဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မႈက GSM ထက္ပိုက်ယ္တယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ လူေန ျပန္႔တဲ့ ေဒသေတြမွာ CDMA နဲ႔ ၿမဳိ႕ႀကီး ေတြမွာ GSM ကို ဦးစားေပးခ်ထားရင္ အဆင္ေျပမယ္ထင္တယ္။ လိုင္းက်ပ္တာက အစပိုင္းေလာက္ေတာ့ ရွိႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ေျဖရွင္းလိုက္ရင္ ခဏပါ" ဟု ဦးရဲျမတ္သူ က သုံးသပ္ျပသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ 
....................

အေနအထားအရ CDMA 800 MHz မွာ အသုံးျပဳမႈ နည္းပါးေနေသးၿပီး လိုင္းအင္အားတိုးခ်ဲ႕မႈ အလုံအေလာက္ ျပဳလုပ္ထား၍ လိုင္းမက်ပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ လိုင္းအရည္အေသြးတြင္ GSM/3G လိုင္းမ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္ၿပီး ဆက္လက္၍လည္း ကြန္ရက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ သြားရန္ရွိသျဖင့္ လိုင္းက်ပ္စရာ မရွိေၾကာင္း အိုင္တီပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

"800 MHz ကြန္ရက္ေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္လို႔ လိုင္းက်ပ္စရာေတာ့ မရွိပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး MEC က လိုင္းေတြ ထပ္ခ်ဲ႕ဖို႔ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ သေဘာတူထားတယ္။ တာဝါတိုင္ေတြ အေဆာက္အအံုေတြ အသုံးျပဳခြင့္ေပါ့။ အဲ့ေတာ့ ေရာင္းေနရင္းနဲ႔ ကြန္ရက္ကို ထပ္ခ်ဲ႕သြားမွာ ဆိုေတာ့ လိုင္းက်ပ္စရာ မရွိပါဘူး" ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ၿမဳိ႕နယ္တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာက ရွင္းျပသည္။

Sim Card မ်ား ရရွိၿပီးေနာက္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား က်ပ္တည္းမႈ မရွိေစေရးအတြက္ လည္း ႀကဳိတင္စီမံ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ကလည္း မတ္လ ၂၉ရက္ေန႔က ေျပာၾကားထားသည္။ 

အဝင္ေခၚဆိုခ ေပးရမွာလား
...............................

ဧၿပီလ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွာ ျပည္သူလူထု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ႏႈန္းထားထက္ မ်ားစြာ ေဈးႏႈန္းခ်ဳိသာေနသျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုခမ်ား သီးျခားတိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမည္၊ အဝင္ေခၚဆိုခ ေပးရမည္ စသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ထင္ေၾကးသတင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ဖုန္းေခၚဆိုခ ႏႈန္းထားမ်ားကို မူလအတိုင္း တစ္မိနစ္ က်ပ္ ၅၀ႏႈန္းျဖင့္သာ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အဝင္ေခၚဆိုခကို ေကာက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားသည္။ 

သို႔ေသာ္ ကန္႔သတ္ခ်က္အေနႏွင့္ ဖုန္းလက္လႊဲလက္ေျပာင္း ေရာင္းခ်မႈ မရွိေစရန္ ဖုန္းကတ္ဝယ္ၿပီး ၁၅ရက္အတြင္း အနည္းဆုံး ငါးေထာင္က်ပ္တန္ ႀကဳိတင္ ေငြျဖည့္ကတ္ထည့္၍ အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၅ရက္အတြင္း အသုံးမျပဳပါက အလိုအေလ်ာက္ လိုင္းပိတ္သိမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္လလွ်င္ ၂၅၀၀ က်ပ္ဖိုး အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္လျပည့္ခ်ိန္တြင္ စတင္ျဖည့္ထားသည္ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ ႀကဳိတင္ေငြျဖည့္ကတ္မွ အသုံးမျပဳျဖစ္ဘဲ က်န္ေငြမ်ား ရွိေနေသးပါက ျဖတ္ေတာက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အင္တာနက္ပါမွာလား
........................

မိုဘိုင္းဖုန္း ကိုင္ေဆာင္သူ အမ်ားစုမွာ အင္တာနက္ေလွ်ာက္ထား အသုံးျပဳေလ့ ရွိသျဖင့္ ဖုန္းဝယ္ယူခ်ိန္တြင္ အင္တာနက္ပါ တစ္ပါတည္း ပါလာေစလိုၾကရာ ယခု အသစ္ခ်ထားေပးမည့္ ၁၅၀၀ တန္ မိုဘိုင္းလ္ ဖုန္းမ်ားတြင္ အင္တာနက္ပါလာမည္လား ဆိုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိၾကသည္။
"CDMA 800 MHz က အဓိက ဖုန္းေျပာဖို႔အတြက္ပဲ ရည္႐ြယ္တယ္။ နယ္ေတြမွာ လူတိုင္း အင္တာနက္သုံးမွာ မဟုတ္ဘူးေလ။ အင္တာနက္ သုံးခ်င္လည္း သုံးလို႔ရပါတယ္။ အဲေတာ့ သုံးခ်င္တဲ့သူ အတြက္ သီးသန္႔ေလွ်ာက္ဖို႔ေတာ့ လိုမယ္" ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း မိုဘိုင္းလ္ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေဌးဝင္းက ရွင္းျပသည္။

လိုင္းဖြင့္ခႏႈန္းထားကိုမူ ညႊန္ၾကားခ်က္ မလာေသးသျဖင့္ ယခင္ကကဲ႔သို႔ က်ပ္ တစ္ေသာင္း သတ္မွတ္မည္၊ မသတ္မွတ္မည္ ကိုမူ မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

၁၀လုံးလား.. ၁၁လုံးလား
............................

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခ်ထားေပးသည့္ ဖုန္းအမ်ဳိးအစား မ်ားသကဲ႔သို႔ ဖုန္းအမ်ဳိး အစားေပၚမူတည္ၿပီး ဂဏန္းအေရအတြက္ မွာလည္း ၀၉ အပါအဝင္ ၉လုံး၊ ၁၀လုံး၊ ၁၁လုံးဟူ၍ရွိရာ ယခုခ်ထားေပးမည့္ ဖုန္း မ်ားမွာ ဂဏန္းအေရအတြက္ မည္မွ်ျဖစ္မည္ ဆိုသည္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ၿမဳိ႕နယ္တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရမူ ယခုခ်ထားေပးမည့္ CDMA 800 MHz ဖုန္းမ်ားမွာ ယခင္ က်ပ္ငါးသိန္း ဖုန္းမ်ားကဲ႔သို႔ ၀၉၇၃ ႏွင့္စၿပီး ၁၀ လုံး ျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး 3g WCDMA မွာလည္း ယခင္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္း ဖုန္းမ်ားကဲ႔သို႔ ၀၉ အပါအဝင္ ၁၁လုံးျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
"ဂဏန္းထပ္တိုးဖို႔ မရွိပါဘူး။ တိုးစရာလည္း မလိုပါဘူး" ဟု၄င္းကေျပာဆိုသည္။

သိန္းလား.. သန္းလား
........................

ဖုန္းလိုင္းခ်ထားေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လိုင္းရွစ္သန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅တြင္ လိုင္း ၁၈ သန္း စုစုေပါင္း ၂၆ သန္း တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သိပ္သည္းဆအားျဖင့္ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ တြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ တြင္ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ တြင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္လာေအာင္ လ်ာထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က မတ္ ၂၉ ရက္ေန႔ က်င္းပသည့္ တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း Sim Card မ်ား ေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းလ်ာထားခ်က္မွာ အနိမ့္ဆုံး ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး ယင္းရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတႀကီးက ဆိုသည္။
တစ္လလွ်င္ Sim Card ၃၅၀,၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းခ်ေပးရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အစီအမံျဖင့္ ေရာင္းခ် ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတႀကီးက ယင္း အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ယခုခ်ထားေပးမည့္ အစီအစဥ္မွာ CDMA ကို တစ္လလိုင္းကတ္ ၃၅၀,၀၀၀ ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားကို အခ်ဳိးက်ျဖန္႔ခ်ိမည္ မဟုတ္ဘဲ လူဦးေရ အခ်ဳိးစားလိုက္ လူေန ထူထပ္ေသာ ေဒသမ်ားကို အေရအတြက္ ပိုမိုခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဌးဝင္း က ရွင္းျပသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ Sim Card မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေဈးႏႈန္းအတိုင္း ျပည္သူမ်ားထံ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ မွ်မွ်တတ ျဖန္႔ေဝေပးသြားရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Sim Card မ်ား ကို လစဥ္ေဈးႏႈန္း မေျပာင္းလဲဘဲ ျဖန္႔ေဝေပးမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုလ မရရွိပါ က ေနာက္လတြင္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတႀကီးက ေျပာၾကားထားသည္။

Handset ေတြ ေဈးတက္မွာလား
.....................................

မူလက GSM သာခ်ေပးမည္ ဆိုသည့္ သတင္းေၾကာင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းဆိုင္ အခ်ဳိ႕ မွာ GSM မ်ားသာ ဝယ္ယူထားသျဖင့္ မူလကတည္းက ေဈးကြက္အတြင္း မ်ားမ်ား စားစား မေတြ႔ရသည့္ CDMA 800 MHz Handset မ်ားမွာ ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း အမ်ားစုက ထင္ေၾကးေပး ေျပာ ၾကားၾကသည္။
"ကတ္အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ ေပးမယ္ဆိုတာ အဓိကက်ပါတယ္။ CDMA 800 MHz က Handset မွာ GSM ေလာက္ ေတာ့ ေမာ္ဒယ္မမ်ားဘူး။ ဒါေပမဲ့ ပစၥည္းျပတ္မယ္ေတာ့ မထင္ပါဘူး။ အလုံအေလာက္ Supply လုပ္ႏိုင္မွာပါ။ ဆင္းကတ္ အလုံ အေလာက္ မရမွာဘဲ စိုးရိမ္ပါတယ္။ Handset ေဈးေတြကေတာ့ အနည္းဆုံး Huawei က်ပ္ေလးေသာင္းဝန္းက်င္ ကေန အမ်ားဆုံး HTC က်ပ္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ အထိ ရွိပါတယ္" ဟု လူႀကီးမင္းဖုန္း ဆိုင္မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒၚဇာျခည္ က ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ပင္ မႏၲေလး မိုဘိုင္းလ္မားသား ဖုန္းဆိုင္မွ ဦးေအာင္ျမတ္ကိုကို ကလည္း မထင္ထားသည့္ CDMA 800 MHz ကို အရင္ခ်ေပးသျဖင့္ Handset ေဈးကြက္ နည္းနည္း ေျပာင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေဈးတက္မည္ မထင္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။
"ခုကေတာ့ Handset ေဈးကြက္ႀကီး ျဖစ္သြားၿပီေပါ့။ အဲဒီမွာ ဒီလုပ္ငန္းကို တစ္ကယ္ လုပ္တဲ့သူနဲ႔ ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်တဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြ ထိပ္တိုက္ေတြ႔မယ္ ထင္ပါတယ္။ သုံးတဲ့သူ မ်ားလာတဲ့အတြက္ Complaint ေတာ့ မ်ားလာမွာေပါ့" ဟု ၄င္းက သုံးသပ္သည္။

ကနဦး အေျခအေနတြင္ GSM ဖုန္းမ်ား ထြက္ေပၚမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေန၍ Handset အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ GSM Handset မ်ားကိုသာ ဝယ္ယူထားၾက ၿပီး CDMA Handset က ေဈးကြက္အတြင္း အနည္းငယ္သာ ရွိသျဖင့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း CDMA Handset ေဈးကြက္ လႈပ္ခတ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ရွိ Win Mobile ဖုန္းဆိုင္မွ ဦးစိုးေနာင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
"တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ေတာ့ အရမ္းလႈပ္သြားမယ္။ အခ်ိန္ရေသးတဲ့ အတြက္ ေဈးျပန္က်မွာပါ" ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ဖုန္းကတ္မ်ား ေရာင္းမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ရက္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ႀကဳိတင္ အသိေပးထားျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ Handset တင္သြင္းခ်ိန္ အလုံအေလာက္ ရရွိထားသျဖင့္ ေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္ႏိုင္ဖြယ္ နည္းပါးေၾကာင္း လူႀကီးမင္း ဖုန္းအေရာင္းဆိုင္မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒၚဇာျခည္မွ သုံးသပ္သည္။
CDMA Handset ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ လက္ရွိေပါက္ေဈးအရ အနိမ့္ဆုံး က်ပ္ ေလးေသာင္းမွ အျမင့္ဆုံးႏွစ္သိန္း ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေနၿပီး Handset မ်ားကို တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံက အမ်ားဆုံး တင္သြင္း ေၾကာင္း ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရွိရသည္။

GSM အမ်ဳိးအစား WCDMA 3G လိုင္းကတ္မ်ားေရာင္းခ်ေသာ နယ္ေဒသ မ်ားတြင္ GSM Handset မ်ား ေဈးကြက္ရႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးေနာင္ဝင္းက ဆိုသည္။
"GSM မၾကာမီမွာ ေရာင္းမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေနတဲ့အတြက္ GSM Handset ေလွာင္ထားတဲ့ သူေတြက ကိုင္ထားလက္စနဲ႔ ဆက္ကိုင္ထားလိမ့္မယ္" ဟု ၄င္းက ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ CDMA အတြက္ Handset အျမင့္မ်ား ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ နည္းပါးသျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းထားသည့္ Handset မ်ားသာ ဝယ္ယူအသုံးျပဳရမည္ ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ လိုင္းတြင္ GSM/3G တို႔ထက္ ေႏွးေကြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အိုင္တီပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။


......................................................
(ေမာင္မုိးညဳိ၊ ေနာ္ကုိကုိ)

ကမၻာ့ေပၚတြင္ ပထမဆုံး မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း စတင္တီထြင္ခဲ့သည့္ ၁၉၇၃ခုႏွစ္ဧၿပီလ ၃ရက္ေန႔မွ ႏွစ္ေပါင္း၄၀ တိတိ ျပည့္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ပ္၁၅၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ေရာင္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၁၅၀၀တန္ဖုန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္သူလူထု အၾကား ထြက္ေပၚလာသည္။

G လား . . . C လား . . .
........................

မူလက GSM ဖုန္းမ်ားသာ ေရာင္းခ်ထား ေပးမည္ ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ားစုက GSM သာ ခ်ထားေပးမည္ဟု ထင္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက ေရာင္းခ်ထားေပးမည့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားတြင္ GSM 3G အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေသာ WCDMA 3G ေရာ၊ CDMA 800 MHz ေရာ ပါဝင္မည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း CDMA 800 MHz ကိုသာ ဦးစားေပးေရာင္းခ်ထား မည္ျဖစ္ၿပီး WCDMA 3G မ်ားကို CDMA 800 ကြန္ရက္ မရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ ေရာင္းခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

WCDMA 3G ကို ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ ေဒသ အခ်ဳိ႕ကို ဦးစားေပးကာ အလုံအေလာက္ ေရာင္းခ်သြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီး အဆိုပါ လိုင္းကတ္မ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို သယ္ယူ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း မိုဘိုင္းလ္ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေဌးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ တစ္လလွ်င္ CDMA 800 MHz လိုင္းကတ္ သုံးသိန္းငါးေသာင္း ေရာင္းခ်သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလိုင္းကတ္မ်ားမွာ CDMA 450 MHz ကြန္ရက္တြင္ ဝင္ေရာက္အသုံးျပဳ ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၄င္းက ရွင္းျပသည္။
"GSM ေတြကလည္း ေနာက္ႏွစ္လ ေလာက္ဆို လိုသေလာက္ ေရာင္းႏိုင္ဖို႔ ျပင္ထားပါတယ္။ သိပ္မၾကာပါဘူး လာပါလိမ့္မယ္"ဟု ၄င္းကျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။

ကန္႔သတ္ခ်က္အေနႏွင့္ ဖုန္းကတ္ ဝယ္ယူၿပီး ၁၅ရက္အတြင္း ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ ႀကဳိတင္ေငြျဖည့္ကတ္ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳရမည္ ျဖစ္ၿပီး တစ္လလွ်င္ ၂၅၀၀ က်ပ္ဖိုး အသုံးျပဳရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္လျပည့္ခ်ိန္တြင္ စတင္ျဖည့္ထားသည့္ ၅၀၀၀ တန္ ႀကဳိတင္ေငြျဖည့္ကတ္မွ အသုံးမျပဳျဖစ္ဘဲ က်န္ေငြမ်ား ရွိေနေသးပါက ျဖတ္ေတာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

လိုင္းက်ပ္မွာလား
...................

"ဖုန္းစေရာင္းခ်ိန္မွာ ၿမဳိ႕ႀကီးေတြမွာ လိုင္းက်ပ္မႈ ျပႆနာေတြ ႀကံဳေတြ႔မယ္ ထင္တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဆင္ေျပသြားႏိုင္ တယ္"ဟု အိုင္တီပညာရွင္ ဦးရဲျမတ္သူက ေျပာၾကားသည္။
ဖုန္းေခၚဆိုရာတြင္ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈ မရွိျခင္း၊ ဖုန္းလိုင္းမၾကာခဏက်ျခင္း၊ အခန္းအတြင္းမွ အလြယ္တကူေျပာ၍ မရဘဲ အမ်ားအားျဖင့္ အိမ္ျပင္ထြက္ ေျပာရျခင္း၊ ၿမဳိ႕တြင္းတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း ဆက္သြယ္မႈ ဧရိယာ ေရာက္ေနသျဖင့္ ေခၚဆိုမရေၾကာင္းသာ ေျဖၾကားေနျခင္း စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္း အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဖုန္းလိုင္းအသစ္ ထပ္တိုးတိုင္း ျပည္သူလူထုမွာ လိုင္းက်ပ္ၿပီး ေခၚဆိုမရ ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာက ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

ယခုလည္း GSM ထက္ CDMA က လိုင္းပိုမိသည္ဆိုသျဖင့္ CDMA ဝယ္ထား ၾကသူမ်ားမွာ CDMA လိုင္းမ်ားထပ္မံခ် ထားေပးမည္ဆို၍ လိုင္းက်ပ္ၿပီး အလုပ္ မျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။
"လိုင္းကေတာ့ CDMA နဲ႔ GSM နဲ႔က မတူဘူးေလ။ CDMA တာဝါတိုင္ တစ္ခုဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မႈက GSM ထက္ပိုက်ယ္တယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ လူေန ျပန္႔တဲ့ ေဒသေတြမွာ CDMA နဲ႔ ၿမဳိ႕ႀကီး ေတြမွာ GSM ကို ဦးစားေပးခ်ထားရင္ အဆင္ေျပမယ္ထင္တယ္။ လိုင္းက်ပ္တာက အစပိုင္းေလာက္ေတာ့ ရွိႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ေျဖရွင္းလိုက္ရင္ ခဏပါ" ဟု ဦးရဲျမတ္သူ က သုံးသပ္ျပသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ
....................

အေနအထားအရ CDMA 800 MHz မွာ အသုံးျပဳမႈ နည္းပါးေနေသးၿပီး လိုင္းအင္အားတိုးခ်ဲ႕မႈ အလုံအေလာက္ ျပဳလုပ္ထား၍ လိုင္းမက်ပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ လိုင္းအရည္အေသြးတြင္ GSM/3G လိုင္းမ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္ၿပီး ဆက္လက္၍လည္း ကြန္ရက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ သြားရန္ရွိသျဖင့္ လိုင္းက်ပ္စရာ မရွိေၾကာင္း အိုင္တီပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

"800 MHz ကြန္ရက္ေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္လို႔ လိုင္းက်ပ္စရာေတာ့ မရွိပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး MEC က လိုင္းေတြ ထပ္ခ်ဲ႕ဖို႔ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ သေဘာတူထားတယ္။ တာဝါတိုင္ေတြ အေဆာက္အအံုေတြ အသုံးျပဳခြင့္ေပါ့။ အဲ့ေတာ့ ေရာင္းေနရင္းနဲ႔ ကြန္ရက္ကို ထပ္ခ်ဲ႕သြားမွာ ဆိုေတာ့ လိုင္းက်ပ္စရာ မရွိပါဘူး" ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ၿမဳိ႕နယ္တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာက ရွင္းျပသည္။

Sim Card မ်ား ရရွိၿပီးေနာက္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား က်ပ္တည္းမႈ မရွိေစေရးအတြက္ လည္း ႀကဳိတင္စီမံ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ကလည္း မတ္လ ၂၉ရက္ေန႔က ေျပာၾကားထားသည္။

အဝင္ေခၚဆိုခ ေပးရမွာလား
...............................

ဧၿပီလ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွာ ျပည္သူလူထု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ႏႈန္းထားထက္ မ်ားစြာ ေဈးႏႈန္းခ်ဳိသာေနသျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုခမ်ား သီးျခားတိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမည္၊ အဝင္ေခၚဆိုခ ေပးရမည္ စသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ထင္ေၾကးသတင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ဖုန္းေခၚဆိုခ ႏႈန္းထားမ်ားကို မူလအတိုင္း တစ္မိနစ္ က်ပ္ ၅၀ႏႈန္းျဖင့္သာ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အဝင္ေခၚဆိုခကို ေကာက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ကန္႔သတ္ခ်က္အေနႏွင့္ ဖုန္းလက္လႊဲလက္ေျပာင္း ေရာင္းခ်မႈ မရွိေစရန္ ဖုန္းကတ္ဝယ္ၿပီး ၁၅ရက္အတြင္း အနည္းဆုံး ငါးေထာင္က်ပ္တန္ ႀကဳိတင္ ေငြျဖည့္ကတ္ထည့္၍ အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၅ရက္အတြင္း အသုံးမျပဳပါက အလိုအေလ်ာက္ လိုင္းပိတ္သိမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္လလွ်င္ ၂၅၀၀ က်ပ္ဖိုး အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္လျပည့္ခ်ိန္တြင္ စတင္ျဖည့္ထားသည္ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ ႀကဳိတင္ေငြျဖည့္ကတ္မွ အသုံးမျပဳျဖစ္ဘဲ က်န္ေငြမ်ား ရွိေနေသးပါက ျဖတ္ေတာက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အင္တာနက္ပါမွာလား
........................

မိုဘိုင္းဖုန္း ကိုင္ေဆာင္သူ အမ်ားစုမွာ အင္တာနက္ေလွ်ာက္ထား အသုံးျပဳေလ့ ရွိသျဖင့္ ဖုန္းဝယ္ယူခ်ိန္တြင္ အင္တာနက္ပါ တစ္ပါတည္း ပါလာေစလိုၾကရာ ယခု အသစ္ခ်ထားေပးမည့္ ၁၅၀၀ တန္ မိုဘိုင္းလ္ ဖုန္းမ်ားတြင္ အင္တာနက္ပါလာမည္လား ဆိုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိၾကသည္။
"CDMA 800 MHz က အဓိက ဖုန္းေျပာဖို႔အတြက္ပဲ ရည္႐ြယ္တယ္။ နယ္ေတြမွာ လူတိုင္း အင္တာနက္သုံးမွာ မဟုတ္ဘူးေလ။ အင္တာနက္ သုံးခ်င္လည္း သုံးလို႔ရပါတယ္။ အဲေတာ့ သုံးခ်င္တဲ့သူ အတြက္ သီးသန္႔ေလွ်ာက္ဖို႔ေတာ့ လိုမယ္" ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း မိုဘိုင္းလ္ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေဌးဝင္းက ရွင္းျပသည္။

လိုင္းဖြင့္ခႏႈန္းထားကိုမူ ညႊန္ၾကားခ်က္ မလာေသးသျဖင့္ ယခင္ကကဲ႔သို႔ က်ပ္ တစ္ေသာင္း သတ္မွတ္မည္၊ မသတ္မွတ္မည္ ကိုမူ မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

၁၀လုံးလား.. ၁၁လုံးလား
............................

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခ်ထားေပးသည့္ ဖုန္းအမ်ဳိးအစား မ်ားသကဲ႔သို႔ ဖုန္းအမ်ဳိး အစားေပၚမူတည္ၿပီး ဂဏန္းအေရအတြက္ မွာလည္း ၀၉ အပါအဝင္ ၉လုံး၊ ၁၀လုံး၊ ၁၁လုံးဟူ၍ရွိရာ ယခုခ်ထားေပးမည့္ ဖုန္း မ်ားမွာ ဂဏန္းအေရအတြက္ မည္မွ်ျဖစ္မည္ ဆိုသည္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ၿမဳိ႕နယ္တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရမူ ယခုခ်ထားေပးမည့္ CDMA 800 MHz ဖုန္းမ်ားမွာ ယခင္ က်ပ္ငါးသိန္း ဖုန္းမ်ားကဲ႔သို႔ ၀၉၇၃ ႏွင့္စၿပီး ၁၀ လုံး ျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး 3g WCDMA မွာလည္း ယခင္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္း ဖုန္းမ်ားကဲ႔သို႔ ၀၉ အပါအဝင္ ၁၁လုံးျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
"ဂဏန္းထပ္တိုးဖို႔ မရွိပါဘူး။ တိုးစရာလည္း မလိုပါဘူး" ဟု၄င္းကေျပာဆိုသည္။

သိန္းလား.. သန္းလား
........................

ဖုန္းလိုင္းခ်ထားေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လိုင္းရွစ္သန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅တြင္ လိုင္း ၁၈ သန္း စုစုေပါင္း ၂၆ သန္း တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သိပ္သည္းဆအားျဖင့္ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ တြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ တြင္ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ တြင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္လာေအာင္ လ်ာထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က မတ္ ၂၉ ရက္ေန႔ က်င္းပသည့္ တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း Sim Card မ်ား ေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းလ်ာထားခ်က္မွာ အနိမ့္ဆုံး ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး ယင္းရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတႀကီးက ဆိုသည္။
တစ္လလွ်င္ Sim Card ၃၅၀,၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းခ်ေပးရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အစီအမံျဖင့္ ေရာင္းခ် ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတႀကီးက ယင္း အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ယခုခ်ထားေပးမည့္ အစီအစဥ္မွာ CDMA ကို တစ္လလိုင္းကတ္ ၃၅၀,၀၀၀ ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားကို အခ်ဳိးက်ျဖန္႔ခ်ိမည္ မဟုတ္ဘဲ လူဦးေရ အခ်ဳိးစားလိုက္ လူေန ထူထပ္ေသာ ေဒသမ်ားကို အေရအတြက္ ပိုမိုခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဌးဝင္း က ရွင္းျပသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ Sim Card မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေဈးႏႈန္းအတိုင္း ျပည္သူမ်ားထံ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ မွ်မွ်တတ ျဖန္႔ေဝေပးသြားရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Sim Card မ်ား ကို လစဥ္ေဈးႏႈန္း မေျပာင္းလဲဘဲ ျဖန္႔ေဝေပးမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုလ မရရွိပါ က ေနာက္လတြင္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတႀကီးက ေျပာၾကားထားသည္။

Handset ေတြ ေဈးတက္မွာလား
.....................................

မူလက GSM သာခ်ေပးမည္ ဆိုသည့္ သတင္းေၾကာင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းဆိုင္ အခ်ဳိ႕ မွာ GSM မ်ားသာ ဝယ္ယူထားသျဖင့္ မူလကတည္းက ေဈးကြက္အတြင္း မ်ားမ်ား စားစား မေတြ႔ရသည့္ CDMA 800 MHz Handset မ်ားမွာ ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း အမ်ားစုက ထင္ေၾကးေပး ေျပာ ၾကားၾကသည္။
"ကတ္အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ ေပးမယ္ဆိုတာ အဓိကက်ပါတယ္။ CDMA 800 MHz က Handset မွာ GSM ေလာက္ ေတာ့ ေမာ္ဒယ္မမ်ားဘူး။ ဒါေပမဲ့ ပစၥည္းျပတ္မယ္ေတာ့ မထင္ပါဘူး။ အလုံအေလာက္ Supply လုပ္ႏိုင္မွာပါ။ ဆင္းကတ္ အလုံ အေလာက္ မရမွာဘဲ စိုးရိမ္ပါတယ္။ Handset ေဈးေတြကေတာ့ အနည္းဆုံး Huawei က်ပ္ေလးေသာင္းဝန္းက်င္ ကေန အမ်ားဆုံး HTC က်ပ္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ အထိ ရွိပါတယ္" ဟု လူႀကီးမင္းဖုန္း ဆိုင္မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒၚဇာျခည္ က ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ပင္ မႏၲေလး မိုဘိုင္းလ္မားသား ဖုန္းဆိုင္မွ ဦးေအာင္ျမတ္ကိုကို ကလည္း မထင္ထားသည့္ CDMA 800 MHz ကို အရင္ခ်ေပးသျဖင့္ Handset ေဈးကြက္ နည္းနည္း ေျပာင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေဈးတက္မည္ မထင္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။
"ခုကေတာ့ Handset ေဈးကြက္ႀကီး ျဖစ္သြားၿပီေပါ့။ အဲဒီမွာ ဒီလုပ္ငန္းကို တစ္ကယ္ လုပ္တဲ့သူနဲ႔ ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်တဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြ ထိပ္တိုက္ေတြ႔မယ္ ထင္ပါတယ္။ သုံးတဲ့သူ မ်ားလာတဲ့အတြက္ Complaint ေတာ့ မ်ားလာမွာေပါ့" ဟု ၄င္းက သုံးသပ္သည္။

ကနဦး အေျခအေနတြင္ GSM ဖုန္းမ်ား ထြက္ေပၚမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေန၍ Handset အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ GSM Handset မ်ားကိုသာ ဝယ္ယူထားၾက ၿပီး CDMA Handset က ေဈးကြက္အတြင္း အနည္းငယ္သာ ရွိသျဖင့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း CDMA Handset ေဈးကြက္ လႈပ္ခတ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ရွိ Win Mobile ဖုန္းဆိုင္မွ ဦးစိုးေနာင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
"တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ေတာ့ အရမ္းလႈပ္သြားမယ္။ အခ်ိန္ရေသးတဲ့ အတြက္ ေဈးျပန္က်မွာပါ" ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ဖုန္းကတ္မ်ား ေရာင္းမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ရက္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ႀကဳိတင္ အသိေပးထားျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ Handset တင္သြင္းခ်ိန္ အလုံအေလာက္ ရရွိထားသျဖင့္ ေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္ႏိုင္ဖြယ္ နည္းပါးေၾကာင္း လူႀကီးမင္း ဖုန္းအေရာင္းဆိုင္မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒၚဇာျခည္မွ သုံးသပ္သည္။
CDMA Handset ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ လက္ရွိေပါက္ေဈးအရ အနိမ့္ဆုံး က်ပ္ ေလးေသာင္းမွ အျမင့္ဆုံးႏွစ္သိန္း ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေနၿပီး Handset မ်ားကို တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံက အမ်ားဆုံး တင္သြင္း ေၾကာင္း ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရွိရသည္။

GSM အမ်ဳိးအစား WCDMA 3G လိုင္းကတ္မ်ားေရာင္းခ်ေသာ နယ္ေဒသ မ်ားတြင္ GSM Handset မ်ား ေဈးကြက္ရႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးေနာင္ဝင္းက ဆိုသည္။
"GSM မၾကာမီမွာ ေရာင္းမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေနတဲ့အတြက္ GSM Handset ေလွာင္ထားတဲ့ သူေတြက ကိုင္ထားလက္စနဲ႔ ဆက္ကိုင္ထားလိမ့္မယ္" ဟု ၄င္းက ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ CDMA အတြက္ Handset အျမင့္မ်ား ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ နည္းပါးသျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းထားသည့္ Handset မ်ားသာ ဝယ္ယူအသုံးျပဳရမည္ ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ လိုင္းတြင္ GSM/3G တို႔ထက္ ေႏွးေကြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အိုင္တီပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။