Sunday, May 5, 2013

ျမန္မာမွာသမဂၢဖြဲ႕ေတာ့မယ္ဆို.....

ျမန္မာမွာသမဂၢက၄၀၀ေလာက္ေတာင္ရွိလို႕လား...

တူတာေတြအကုန္စုျပီးဗဟိုရံုးခ်ဳပ္ဖြဲ႕သင့္တယ္..
localေတြျပန္ခြဲရမယ္..local 102 စသျဖင့္...
ကေနဒါရဲ႕အၾကီးဆံုးUnion UFCW ဟာ
မန္ဘာ၆၀၀၀၀ေက်ာ္ရွိသလိုအၾကီးဆံုးသမဂၢျဖစ္တယ္။
သမဂၢရပ္တည္ဖို႕မန္ဘာေတြကအပတ္စဥ္မန္ဘာေၾကး
ေပးရတယ္။ေပးရတဲ့နုန္းထားကေတာ့ကြဲျပားမႈရွိနိုင္ေပ
မယ့္မေပးရင္လည္းရပ္တည္မရပါဖူး။ရံုးခ်ဴပ္နဲ႕ရုံးခြဲေတြ
မွာသင္တန္းေတြေပးရတယ္။သင္တန္းလာရတဲ့အတြက္
ရက္ေၾကးေပးရတယ္။သူတို႕တတ္က်ြမ္းမႈကအေရးပါ
တယ္။အလုပ္ခြင္ျပန္သြားလို႕steward အျဖစ္
အလုပ္ခြင္မွာတာ၀န္ယူရင္ေက်ျပြန္စြာထမ္းေဆာင္နိုင္
ရမွာျဖစ္ပါတယ္။နယ္ေျမကိုယ္စားလွယ္မ်ားအထိရံုးခ်ဴပ္
မွာတာ၀န္ထမ္းမယ့္သူေတြကိုအထက္ကရရွိထားတဲ့မန္
ဘာေၾကးမ်ားမွလစာရရွိမွာျဖစ္တယ္။

ဘ႑ာေရးနဲ႕စာရင္းအင္းအတြက္ေတာ့အျပင္ကတတ္
က်ြမ္းသူကိုငွားရမ္းနိုင္ပါတယ္။
ရရွိတဲ့မန္ဘာေၾကးမ်ားမွမန္ဘာမိသားစုအတြက္ေဆး၀ါး
အခမဲ့၀ယ္ယူခြင့္၊၂နွစ္တခါမ်က္မွန္လုပ္ခြင့္၊တမိသားစု
လံုးရဲ႕(သြား)အတြက္ကုန္က်ေငြက်ခံမႈအစရွိသည္တို႕
ကိုလဲတာ၀န္ယူေပးရပါတယ္။
unionမရွိေသးတဲ့အလုပ္ရံုေတြunionထားရွိခ်င္ရင္အ
လုပ္ရံုအတြင္းမဲခြဲ၇ပါတယ္။၄၀ရာနုန္းေလာက္ကYESရင္
အလုပ္ရွင္တားခြင့္မရွိေတာ့ပါဖူး။ျဖဳတ္ခ်င္တိုင္းျဖဳတ္လို႕
မ၇ေတာ့တဲ့အတြက္အလုပ္ရွင္ေတြကေတာ့unionရွိတာ
ၾကိဳက္ၾကမွာမဟုတ္ပါဖူး။
၆၀ရာနုန္းေလာက္ကYES ဆိုရင္မိမိတို႕လုပ္ငန္းမ်ိဳးကို
အထူးျပဳတဲ့union နဲ႕အျခားဖူလံုေရးဆိုင္ရာအေထာက္
အပံ့ေတြေကာင္းတဲ့unionကိုရွာျပီးဆက္သြယ္၇ပါတယ္။

အလုပ္ရံုေတြမွာsteward ရယ္ Chief steward ရယ္
union Representative ရယ္လို႕ထားရွိတယ္။အလုပ္
ကေနပဲလစာစားသူေတြျဖစ္တယ္။ဌာနခြဲမ်ားျပားမႈေပၚ
မူတည္ျပီးsteward ရယ္ Chief steward ေတြကိုထပ္
တိုးနိုင္တယ္။သမဂၢနဲ႕အလုပ္ပိုင္ရွင္ၾကားနားလည္မႈစာ
ခ်ဴပ္ေပၚအေျခခံျပီးအထက္ပါ၃ဦးကျပႆနာေတြေျဖ
ရွင္းနိုင္ရတယ္။ရံဖန္ရံခါနယ္ေျမကိုယ္စားလွယ္လဲလာ
ေရာက္ရပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ေသာျပႆနာေတြဟာအလုပ္သမားတရားရံုးအ
ထိေရာက္သြားတတ္ပါတယ္။အလုပ္သမားေရးရာက်ြမ္း
က်င္သူေတြကခံုသမာဓိလုပ္ျပီးအဆံုးအျဖတ္ေပးတာခံ
ယူရပါတယ္။
ဥာဏ္ပူေဇာ္ခကိုေတာ့သမဂၢကက်ခံရတာမ်ားပါတယ္။

union Representative ဟာအနည္းဆံုးရံုးခ်ဴပ္ကပို႕ခ်တဲ့
သင္တန္း၃၀ထက္မနည္းတက္ေရာက္ထားျပီးတတ္
က်ြမ္းနားလည္သူေတြျဖစ္တယ္။

ရံုးခ်ဴပ္မွာတာ၀န္ထမ္းတဲ့သူေတြဟာUnion steward
ကေနအဆင့္အဆင့္မဲနဲ႕တက္သြားသူမ်ားသာျဖစ္ပါ
သည္။အျပင္လူမပါပါ။

ထပ္မံတင္ျပပါအုံးမည္။

(ရဲရင့္ငယ္)

အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အမ်ားစု ေနထုိင္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ား၌ စီမံခ်က္ျဖင့္ စုံစမ္း စစ္ေဆးလ်က္ရွိ

ျပည္တြင္း၌ အၾကမ္းဖက္ ေဖါက္ခြဲဖ်က္စီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သတင္းမ်ား ရရွိထားသျဖင့္ လုံျခံဳေရးတုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားထား၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အမ်ားစု ေနထုိင္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ား၌ စီမံခ်က္ျဖင့္ စုံစမ္း စစ္ေဆးလ်က္ရွိ
Created on Sunday, 05 May 2013 02:02

myanmarpilice-may5
ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ႏွိမ္ႏွင္းရန္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေလ့က်င့္ေနမႈကုိ မတ္လအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ၀င္းျမင့္ေက်ာ္)
ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ ျပည္ပႏုိင္ငံ အခ်ဳိ႕မွ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ၀င္ေရာက္ၿပီး ေဖာက္ခြဲဖ်က္စီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သတင္းမ်ား ရရွိထားသျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအား လုံျခံဳေရး တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ရွိ လုံျခံဳေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး မင္းေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဒုတိယတိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးျဖစ္သူ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ထြန္းႏိုင္က "ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဂ်ီဟတ္ဆင္ႏြဲမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာၾကားလိုက္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းအတြင္းမွာ ယခင္ကထက္ လံုျခံဳေရးကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ၿမိဳ႕အ၀င္ အထြက္ေတြမွာလဲ ပိတ္ဆို႔စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္းမွာလည္း ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္။ တိုင္းတစ္ခုလံုး အေနနဲ႔ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ရဲအင္အားက တစ္ရက္ကို ပွ်မ္းမွ်ဦးေရ ၆၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိတယ္။ ဆူပူမႈေတြ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ေပါက္ကြဲမႈေတြ အကယ္၍ ျဖစ္ပြားလာၿပီဆိုရင္ ျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာကို အျမန္ဆံုး ေရာက္ရွိဖို႔ အျမန္ဆံုး စစ္ေဆးဖမ္းဆီး အေရးယူဖို႔အတြက္ အဖြဲ႕ေတြကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္တယ္။ ဗံုးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္တဲ့ အေထာက္အကူ ပစၥည္းေတြကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔လည္း လံုျခံဳေရးသတိ အျမဲတမ္းရွိေစဖို႔အတြက္ ပညာေရး ေဟာေျပာပြဲေတြမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားေနပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။
ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရန္ ဘာလီဗုံးေဖာက္ခြဲမႈ အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ အဘူဘာကာဘာရွာ၏ တုိက္တြန္းခဲ့မႈေၾကာင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား အမ်ားစု ေနထုိင္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးမ်ား၏ အစီအမံျဖင့္ စီမံခ်က္ ခ်မွတ္ကာ စုံစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ရွိ ရထားရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ တပ္ဖြဲ႕မွဴးျဖစ္သူ ရဲမွဴးႀကီး လွမုိးက ေျပာျပခဲ့သည္။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းယုရွိန္က "ကြၽန္ေတာ္တို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးက အျဖဴေရာင္နယ္ေျမလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ လံုး၀မျဖစ္ပြားေအာင္လို႔ေတာ့ အစစအရာရာ ႀကိဳၿပီးေတာ့ စီမံထားတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အမာခံ သတင္းေပးေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ လံုျခံဳေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ေန႔စဥ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ တပ္ေတြပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုလံုးမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ လွည့္လည္ၿပီးေတာ့ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ လုံျခံဳေရးဌာနမွ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး မင္းေအာင္က "ျပည္တြင္းကုိ အၾကမ္းဖက္သမားေတြက ၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ေဖာက္ခြဲဖ်က္စီးမႈ ျပဳလုပ္မယ္လုိ႔ သတင္းရရွိထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုံျခံဳေရးကုိ အရင္ကထက္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြက အခြင့္အေရးရတဲ့ အခ်ိန္ကုိ ေစာင့္ၿပီးေတာ့ ဖ်က္စီးမႈေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အျမဲတမ္း သတိရွိေနဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အခု နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္ေတြမွာ လုံျခံဳေရးကုိ တုိးျမႇင့္ထားပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ ရဲမႈးႀကီးျမ၀င္းက "အခုလုိ ေျပာဆုိေနတာေတြကုိ သတင္းရရွိၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕၀င္ၿမိဳ႕ထြက္ေတြမွာ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေနတယ္။ အဓိကေတာ့ လူစိမ္းေတြ ၀င္တာနဲ႔ သတင္းရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားတယ္။ ဟုိတယ္ေတြ၊ တည္းခုိးခန္းေတြကုိလည္း စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္။ သတင္းကုိ အျမန္ဆုံး ရရွိဖုိ႔အတြက္ ျဖန္႔ၾကက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းေတြကုိ လက္ဦးရရွိဖုိ႔အတြက္ အလႊာအသီးသီးကုိလည္း လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္" ဟု သုံးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား၏ ဗီဇာမ်ားကိုလည္း စနစ္တက် စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
"ကြၽန္ေတာ္တို႔ဌာန အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသားေတြရဲ႕ဗီဇာေတြကို ႏိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြနဲ႔အညီ စနစ္တက် စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္။ Black List စာရင္း၀င္တဲ့ သူေတြကိုေတာ့ အဓိကထားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေနပါတယ္" ဟု လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနမွ ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴးျဖစ္သူ ဦးသန္းႏိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ တပ္ဖြဲ႕ႀကီး ခုနစ္ဖြဲ႕ရွိၿပီး ယင္းတုိ႔မွာ မႈးခင္းတပ္ဖြဲ႕၊ သတင္းတပ္ဖြဲ႕၊ စည္ပင္သာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ရထား ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ေရေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ေလေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အျမန္လမ္းမႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
http://www.news-eleven.com/

လူထုေမာင္ကာဠဳ စစ္ေအာင္၊ ဆိတ္ဖြား စတဲ့သူေတြရဲ႕ ေရးဟန္တူညီေန


ေခတ္သစ္ ငရဲေခြးႀကီး လြတ္ေနၿပီ

5.5.2
(၁)
၁၉၃၆ ခုႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီလ။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္းက တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ အိုးေ၀မဂၢဇင္း၊ အဂၤလိပ္ပိုင္းက႑မႇာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ''ငရဲေခြးႀကီးလြတ္ေနျပီ''။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက တကၠသိုလ္ အာဏာပိုင္ မ်က္ႏႇာျဖဴေတြကို အမ်က္ေဒါသ ထြက္ေစခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကိုညိဳျမက ယမမင္း ကေလာင္နဲ႔ ေရးခဲ့တဲ့ ဒီေဆာင္းပါးကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ကိုေအာင္ဆန္းကို ေက်ာင္းထုတ္ခဲ့ရာကေန ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္လံုးကြၽတ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။                         
ဒီေန႔အခ်ိန္မႇာလည္း တရား မွ်တမႈနဲ႔ အမႇန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ရမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြ ရႇိလာခဲ့ပါျပီ။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္(သို႔မဟုတ္) လူတစ္စုတစ္ဖြဲ႕က လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေသြးေခ်ာင္းစီးေစမယ့္ အေျခအေနကို တြန္းပို႔ေနပါတယ္။ ဒီလူေတြမႇာ အာဏာရႇင္စနစ္ကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းလိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ျပည့္ႏႇက္ေနၿပီး သူတို့ရဲ႕ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြက ယခင္စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ယႏၲရား လည္ပတ္ခဲ့စဥ္က က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ တူညီေနပါတယ္။
အေရးယူမယ့္သူမရႇိ လက္ရဲ ဇက္ရဲႏိုင္တဲ့ သူေတြရဲ႕ အေနအထားက ''ေခတ္သစ္ ငရဲေခြးႀကီး လြတ္ေနၿပီ''ဆိုတဲ့ အေနအထားပါပဲ။
(၂)
ဆက္သြယ္ေရး ျမန္ဆန္လာမႈ၊ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳၿပီး အာဏာရႇင္စနစ္ကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းလိုသူေတြရဲ႕ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ပံုစံေတြဟာ ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏႇာေတြမႇာ အင္အား အလံုးအရင္းနဲ႔ ၀င္ေရာက္ေနရာယူၿပီး လိုခ်င္တဲ့ ပစ္မႇတ္ကို ရေအာင္ဖန္တီး လုပ္ေဆာင္လာၾကပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏႇစ္ႏႇစ္ သံုးႏႇစ္တာကာလက စတင္ျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ ဒီလူေတြ ေျခလႇမ္းဟာ အခုခ်ိန္မႇာ အေတာ္ေလး ခရီးေပါက္ေနခဲ့ပါၿပီ။ ဒီလူေတြဟာ အစိုးရရဲ႕ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ယႏၲရားကတစ္ဆင့္ လူထုၾကားကို က်ယ္ျပန္႔စြာနဲ႔ ၀င္ေရာက္ေနရာယူၿပီး ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။
(၃)
ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား ေရးသားခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရႇင္က ေခၚယူေမးျမန္းခံရတဲ့ လူေတြထဲမႇာ ကြၽန္ေတာ္လည္း ပါပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မႇာ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခံခဲ့ပါတယ္။ ရက္ရႇည္လမ်ား အခ်ိန္ယူ စုေဆာင္းၿပီး ကြၽန္ေတာ္ သိရႇိထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို စံုစမ္းေရး ေကာ္မရႇင္ကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္တည္းက ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားဟာ တစ္ဦးထက္မက ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးသားပါ။ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မႇာ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႕တစ္ခု ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ ရႇိႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြကိုလည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားနဲ႔ လူထုေမာင္ကာဠဳလိုလူေတြ၊  သူတို႔ရဲ့ေနာက္ကြယ္မႇာ ရႇိေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီး ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေျဖရႇင္းရပါလိမ့္မယ္။  ဒီလိုမႇမလုပ္ဘူးဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ မတိုင္မီ အခ်ိန္မႇာပဲ ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ေသြးေခ်ာင္းစီးမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ . . .
အံ့ၾသစရာ ေကာင္းတာက ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား ဒါမႇမဟုတ္ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္သူကို စံုစမ္းေရး ေကာ္မရႇင္အဖြဲ႕၀င္ေတြက သိေနတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ရရႇိထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ ဆိတ္ဖြားဟာ ဘယ္သူ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဆိတ္ဖြားနဲ႔ ဌာနတစ္ခုတည္း အလုပ္တြဲလုပ္ခဲ့တဲ့ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရႇင္အဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးက ဒါကုိ ေထာက္ခံၿပီး ဟုတ္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားသံုးတဲ့ IP လိပ္စာကို အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက လႊတ္ေတာ္က ရရႇိထားၿပီး ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ''ဆိတ္ဖြားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီ'' လို႔ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရႇင္ေတြ ေျပာတာကို ကြၽန္ေတာ္က အံ့ၾသျခင္း မရႇိပါဘူး။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဆိတ္ဖြားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းဟာ လူတစ္ဦးရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို ထိပါးတာ မဟုတ္ဘဲ သူ႔ေနာက္မႇာရႇိေနတဲ့ အဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ရပ္ကို ဖြင့္ထုတ္လိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
(၄)
ဆိတ္ဖြားအေနနဲ႔ သူ႔ကိုလႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မႇာ မဟုတ္ဘူး။ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရင္လည္း ထုတ္ေျပာ၀ံ့မႇာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ယူဆထားပံုပါပဲ။ ဆိတ္ဖြား မတိုင္ခင္က အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ စစ္ေအာင္ဆိုတဲ့ Facebook Account ကို ပိတ္လိုက္သလို ပေရာ္ဖက္ဆာ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား အမည္ခံ ေရးသားေနတဲ့ Voice of Myanmar ဘေလာ့ဂ္မႇာလည္း အသစ္ေရးသားျခင္း မျပဳေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အျခားတစ္ေနရာမႇာ နာမည္တစ္ခုနဲ႔ ထပ္ေပၚလာပါတယ္။ အဲဒီလူက ''လူထုေမာင္ကာဠဳ'' ဆိုတဲ့ Facebook Page ျဖစ္ပါတယ္။
စာေရးတဲ့လူေတြဟာ ကိုယ္ရဲ႕ စာေရးဟန္ကို အလံုးစံု မေျပာင္းလဲ ႏိုင္ၾကပါဘူး။ ဘယ္လိုနာမည္ေတြ သံုးၿပီး ေရးသည္ ျဖစ္ေစ ကာလ ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် မူလေရးဟန္ကို ေသြဖယ္ႏိုင္မႇာ မဟုတ္ဘူး။ စာေရးတဲ့တိုင္း သိၾကပါတယ္ လူထုေမာင္ကာဠဳကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈေတြအရ သူရဲ႕ေရးဟန္ေတြဟာ စစ္ေအာင္၊ ဆိတ္ဖြား စတဲ့သူေတြရဲ႕ ေရးဟန္နဲ႔ တျဖည္းျဖည္း တူလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ဆိတ္ဖြားနဲ႔ လူထုေမာင္ကာဠဳဟာ စစ္တပ္နဲ႔ သူတို႔လူ တစ္ခ်ဳိ႕ကိုသာ ခ်ီးေျမႇာက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ လမ္းသြားမယ့္ သူေတြကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။
အာဏာရႇင္စနစ္ကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းလိုသူ ၀ါဒျဖန့္ခ်ိေရး သမားေတြရဲ႕ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္က လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏႇာေတြမႇာ သူတို႔ရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ေတြ အင္အားေကာင္းလာေအာင္ ပထမဆံုး လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ဒုတိယဆင့္အေနနဲ႔ သူတို႔ေရးသားမႈေတြေအာက္မႇာ ဘယ္သူမဆို ၀င္ေရာက္ မႇတ္ခ်က္ ေပးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ပါတယ္။ တတိယဆင့္မႇာေတာ့ သူတို႔ေရးသားမႈကို သူတို႔ရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ေတြ ၀င္ေရာက္ မႇတ္ခ်က္ေရးေစၿပီး ေထာက္ခံမႈ ေရးသားေစပါတယ္။ ဒီေနာက္မႇာ တစ္ဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔သူတို႔ရဲ႕ ၀ါဒ ျဖန္႔ခ်ိ ေသြးထိုးမႈေတြကို က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
(၅)
လူထု ေမာင္ကာဠဳကို လူမႈကြန္ရက္သံုးတဲ့ လူေတြ သိၾကပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ လူထုေထာက္ခံမႈ ရရႇိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ မီဒီယာသမားေတြကို နည္းမ်ိဳးစံုသံုး ပုတ္ခတ္ တိုက္ခိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံတကာ တရား႐ံုးေတြ အေနနဲ႔ Facebook အသံုးျပဳသူရဲ႕ IP၊ ေမးလ္လိပ္စာေတြကို ေတာင္းဖို႔ ၀န္ေလးေနမႇာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ လူထုေမာင္ကာဠဳသိဖို႔ လိုပါတယ္...
လက္ရႇိအခ်ိန္မႇာ သူ႕ရဲ႕အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းေတြ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သာေကတ ဗလီကိစၥမႇာလည္း လူထုေမာင္ကာဠဳနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ေတြက လံႈ႕ေဆာ္မႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ။ မိထၲီလာျဖစ္ရပ္ မတိုင္ခင္မႇာလည္း အႀကိဳလံႈ႕ေဆာ္မႈေတြကို ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မႇာေတာ့ သူ႔ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္မႇာ အစၥလာမ္မုန္းတီးေရးကို အေျခခံၿပီး ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းေန ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြအၾကား ရန္တိုက္ေပးမႈေတြကို ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမႇာ လူထုေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆံုး ရႏိုင္ေခ်ရႇိတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို မြတ္စလင္ပါတီလို႔ ပုတ္ခတ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
(၆)
ရခိုင္ပဋိပကၡ မက်ယ္ျပန္႔ခင္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမႇာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ''မြတ္စလင္ကုလား'' ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရႇင္းလင္းမႈေတြ မရႇိေသးပါဘူး။ အစိုးရသတင္းစဥ္ အေနနဲ႔ ''မြတ္စလင္ကုလား'' ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကို အထက္လူႀကီးရဲ႕ အမိန္႔မရဘဲ ထည့္ခြင့္ မရႇိဘူးဆိုတဲ့ ေျပာဆိုခ်က္ေတြလည္း ရႇိေနပါတယ္။ ဒီေနာက္ကြယ္မႇာ ဘယ္သူက အမိန္႔ေပး ေစခိုင္းသလဲ ဆိုတာကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုတာလည္း မရႇိေသးပါဘူး။
ပေရာ္ဖက္ဆာ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားဆိုတာ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ အရာရႇိပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ သူနဲ႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ လႊတ္ေတာ္အမတ္က စံုစမ္းေရး ေကာ္မရႇင္မႇာ တရား၀င္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့တာ၊ သာမန္လူေတြ မရႏိုင္တဲ့ သတင္းေတြကို လူထုေမာင္ကာဠဳ စာမ်က္မႇာ အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီတင္ၿပီး လံႈ႕ေဆာ္မႈ ျပဳႏိုင္တာေတြက သံသယ ျဖစ္စရာေတြပါ။ ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြ သံုးတဲ့ ကေလာင္နာမည္ေတြကလည္း စစ္အစိုးရလက္ထက္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာေတြမႇာ သံုးစြဲခဲ့တဲ့ ကေလာင္အမည္ ေပးပံုေတြနဲ႔ ဆင္တူေနပါတယ္။
(၇)
အခုခ်ိန္မႇာေတာ့ ဆိတ္ဖြားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီလို႔ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရႇင္က ေျပာထားပါတယ္။ ဆိတ္ဖြားဆိုသူနဲ႔ သူ႕ေနာက္မႇာ ရႇိေနသူေတြကို လႊတ္ေတာ္က အေရးယူမလား။ အစိုးရက အေရးယူမလား ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ဆိတ္ဖြားနဲ႔ စပ္ဆက္ၿပီး ေပၚေပါက္လာတဲ့ လူထုေမာင္ကာဠဳနဲ႔ သူ႕ေနာက္မႇာ ရႇိေနသူေတြကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္အေရးယူဖို႔ လိုအပ္လာပါၿပီ။ ဒီလို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမႇလည္း ျပည္သူေတြအတြက္ အမႇန္တရားနဲ႔ မတရားမႈေတြကို ခံစားခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာ မြတ္စလင္ေတြအတြက္ မွ်တမႈေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။
အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္က အေရးမယူခဲ့ဘူး။ အစိုးရက အေရးမယူခဲ့ဘူးဆိုရင္ တရားမွ်တမႈကို လိုလားသူေတြက ႏိုင္ငံတကာကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသြားမႇာ ျဖစ္သလို International Criminal Court (ICC)၊ အျခားေသာ UN အဖြဲ႕အစည္းေတြကို တိုင္ၾကားပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံတကာ တရား႐ံုးေတြ အေနနဲ႔ Facebook အသံုးျပဳသူရဲ႕ IP၊ ေမးလ္လိပ္စာေတြကို ေတာင္းဖို႔ ၀န္ေလးေနမႇာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ လူထုေမာင္ကာဠဳသိဖို႔ လိုပါတယ္။
လံႈ႕ေဆာ္မႈေတြရဲ႕ အဓိက တရားခံဟာ ဦး၀ီရသူလို ဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္ေတြေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ ၉၆၉ လႈပ္ရႇားမႈေတြေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားနဲ႔ လူထုေမာင္ကာဠဳလို လူေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မႇာ ရႇိေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီး ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေျဖရႇင္းရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုမႇ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၂၀၁၅ခု ႏႇစ္ မတိုင္မီ အခ်ိန္မႇာပဲ ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ေသြးေခ်ာင္းစီးမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။
ေခတ္သစ္ငရဲေခြးႀကီးကို ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔က လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရမႇာ တာ၀န္ရႇိေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရႇင္ေရႇ႕မႇာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ အစစ္ခံခဲ့သလို ႏိုင္ငံတကာ တရား႐ံုးေရႇ႕မႇာလည္း ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ အစစ္ခံဖို႔ အဆင္သင့္ပါပဲ။

http://www.news-eleven.com/opinion/19217

ျမန္မာျပည္တြင္ ေသြးကင္ဆာေရာဂါကုိ(၁၀)ရက္အတြင္းပေပ်ာက္သြားေအာင္ကုသေပးနိင္


Myawady News's photo.
ျမန္မာျပည္တြင္ ေသြးကင္ဆာေရာဂါကုိ(၁၀)ရက္အတြင္းပေပ်ာက္သြားေအာင္ကုသေပးနိင္ 

ၿမန္မာၿပည္႔ရဲ႔က်က္သေရအရွိဆုံးသတင္းေလးတစ္ခုကုိေၿပာၿပခ်င္ပါတယ္
..အဲ႔ဒါကေတာ႔ေသြးကင္ဆာေရာဂါကုိ(၁၀)ရက္အတြင္းပေပ်ာက္သြားေအာင္ကုသေပးနိင္ခဲ႔တဲ႔
ဆရာမေလးႏွစ္ေယာက္ရဲ႔လိပ္စာကုိေၿပာၿပခ်င္ပါတယ္♣♣ဆရာဝန္မေလးႏွစ္ေယာက္ရဲ႔ေၿပာၿပခ်က္အရ
ဒီေရာဂါကုိကုသနိင္ေအာင္ကုိရီးယားနိင္ငံေတာေတာင္ထဲမွာရရွိထားတဲ႔တုိင္းရင္းေဆးနဲ႔ကုသနိင္ခဲ႔တာ
ၿဖစ္ပါတယ္၊အခုကုသေပးတဲ႔ဆရာဝန္မေလးႏွစ္ဦးကေတာ႔ ဆင္းရဲရွာပါတယ္ဒါေပမဲ႔သူတို႔ရဲ႔ၾကိဳးစားမွဳက..ယေန႔ကမၻာေပၚမွာဘယ္သူမွမကုသနိင္ေသးတဲ႔ပညာရပ္တစ္ခုပါ.
..ေသြးကင္ဆာေရာဂါကုိေသြးလုံးဝသြင္းစရာမလုိပဲေဆးကုသခ်ိန္..၁၀ရက္အတြင္းပေပ်ာက္ေအာင္
ကုသေပးေနၿပီးၿဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ဆရာမေလးႏွစ္ဦးရဲ႔ေမတၱာၿဖင္႔သာကုသေပးနိင္ေၾကာင္းကုိ
အသိေပးအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ..စံုစမ္းရန္လိပ္စာကေတာ႔..09421102672(ဆရာမေဒၚလွလွဝင္း).
.ဆရာမေဓထားထားေမ(ျမန္မာနိင္ငံေရေၾကာင္းတကၠသုိလ္ေဒး(သန္လွ်င္ၿမိဳ႔က်ိဳက္ေခါက္ဘုရား
ရဲ႔ေနာက္လမ္းေရေၾကာင္းလမ္းဆုံ)လူမ်ိဳးဘာသာမေရြးကုသေပးေနၿပီၿဖစ္ေၾကာင္းေၾကာ္ၿငာအပ္ပါသည္.
.ဒီသတင္းေလးကုိၿဖန္႔ေဝေပးၾကပါသူငယ္ခ်င္းမ်ားခင္ဗ်ာ..ရန္ကုန္ၿမိဳ႔(သန္လွ်င္)ၿမန္မာနိင္ငံေရးေၾကာင္း
တကၠသုိလ္အနီး..အာမခံၿဖင္႔ကုသေပးနိင္ၿပီးၿဖစ္ေၾကာင္း.

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=270415806392147&set=a.108208089279587.9371.100002711896074&type=1&theater ထိုေနရာမွမွ်ေဝပါသည္။

By Daily News


ၿမန္မာၿပည္႔ရဲ႔က်က္သေရအရွိဆုံးသတင္းေလးတစ္ခုကုိေၿပာၿပခ်င္ပါတယ္
..အဲ႔ဒါကေတာ႔ေသြးကင္ဆာေရာဂါကုိ(၁၀)ရက္အတြင္းပေပ်ာက္သြားေအာင္ကုသေပးနိင္ခဲ႔တဲ႔
ဆရာမေလးႏွစ္ေယာက္ရဲ႔လိပ္စာကုိေၿပာၿပခ်င္ပါတယ္♣♣ဆရာဝန္မေလးႏွစ္ေယာက္ရဲ႔ေၿပာၿပခ်က္အရ
ဒီေရာဂါကုိကုသနိင္ေအာင္ကုိရီးယားနိင္ငံေတာေတာင္ထဲမွာရရွိထားတဲ႔တုိင္းရင္းေဆးနဲ႔ကုသနိင္ခဲ႔တာ
ၿဖစ္ပါတယ္၊အခုကုသေပးတဲ႔ဆရာဝန္မေလးႏွစ္ဦးကေတာ႔ ဆင္းရဲရွာပါတယ္ဒါေပမဲ႔သူတို႔ရဲ႔ၾကိဳးစားမွဳက..ယေန႔ကမၻာေပၚမွာဘယ္သူမွမကုသနိင္ေသးတဲ႔ပညာရပ္တစ္ခုပါ.
..ေသြးကင္ဆာေရာဂါကုိေသြးလုံးဝသြင္းစရာမလုိပဲေဆးကုသခ်ိန္..၁၀ရက္အတြင္းပေပ်ာက္ေအာင္
ကုသေပးေနၿပီးၿဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ဆရာမေလးႏွစ္ဦးရဲ႔ေမတၱာၿဖင္႔သာကုသေပးနိင္ေၾကာင္းကုိ
အသိေပးအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ..စံုစမ္းရန္လိပ္စာကေတာ႔..09421102672(ဆရာမေဒၚလွလွဝင္း).
.ဆရာမေဓထားထားေမ(ျမန္မာနိင္ငံေရေၾကာင္းတကၠသုိလ္ေဒး(သန္လွ်င္ၿမိဳ႔က်ိဳက္ေခါက္ဘုရား
ရဲ႔ေနာက္လမ္းေရေၾကာင္းလမ္းဆုံ)လူမ်ိဳးဘာသာမေရြးကုသေပးေနၿပီၿဖစ္ေၾကာင္းေၾကာ္ၿငာအပ္ပါသည္.
.ဒီသတင္းေလးကုိၿဖန္႔ေဝေပးၾကပါသူငယ္ခ်င္းမ်ားခင္ဗ်ာ..ရန္ကုန္ၿမိဳ႔(သန္လွ်င္)ၿမန္မာနိင္ငံေရးေၾကာင္း
တကၠသုိလ္အနီး..အာမခံၿဖင္႔ကုသေပးနိင္ၿပီးၿဖစ္ေၾကာင္း.

ရွင္မ ဓါတ္တိုင္ ရွိခိုးေလာ-ရွင္သာ ရခိုင္တန္ေဆာင္ေလာ
လြန္ခဲ ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း-၃၀-ခန္ ့က က်ြန္ေတာ္ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူးခဲ ့ေသာ ရတနာျမိဳင္ရြာမွ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားႏွင့္ စကားေျပာျဖစ္သည္ ။ ရတနာျမိဳင္ရြာဟု ဆုိရာမွာ ယခုမ်က္ေမွာက္ အေျခအေနအရ ကိုမွံဳ ( ဘၾကီးမွံဳ ) က ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚ သမုတ္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ရြာမွ အလူအမ်ားက လက္ခံအသိအမွတ္ ျပဳထားျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္ ။ ရတနာျမိဳင္ရြာကား က်ိႏၱလီတံထားဦးကို ေမးတင္ထားသည့္ ရြာျဖစ္သည္ ။ ရတာနျမိဳင္ရြာသည္ သံတြဲျမိဳ ့ႏွင့္ ဂြျမိဳ ့သို ့သြားသည့္ လမ္းခလယ္တြင္ ရွိသည္ ။ သံတြဲျမိဳ ့ႏွင့္ ဂြျမိဳ ့နယ္သည္ မိုင္-၈၀-ခန္ ့ရွိသည္ ။ မည္သည့္ျမိဳ ့ကပင္လာလာ သြားသြား ရတနာျမိဳင္တြင္ စခမ္းရပ္ကာ မနက္စာကို စားေသာက္ရသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ မေစာျမင့္ ထမင္းဆိုင္သည္ ေရာင္းအားေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ခရီးသည္တို ့ စား၀င္ေသာက္ေပ်ာ္ေသာ နာမည္ၾကီးထမင္းဆိုင္ ျဖစ္သည္ ။

    တေန ့က ေဒၚေစာျမင့္ႏွင့္ စကားေျပာရေတာ့ သူမက ငါတို ့က ထမင္းဆိုင္ဘဲ ေရာင္းေနရေသးတယ္-နင္ကေတာ့ ေပ်ာ္ေပါ့-ဆိုကာ ၀မ္းသာအားရ ရီမူးေပ်ာ္ရႊင္ စကားေျပာသည္ ။ သူတို ့နွင့္ အတူ အျခားေသာရြာသူရြာသားမ်ားက စကားေျပာခ်င္ မ်က္ႏွာျပခ်င္ႏွင့္ ေပ်ာ္ေနရႊင္ေနၾကသည့္ ပံုမ်ားျမင္ေတာ့ က်ြန္ေတာ့္မွာ အယင္လြန္ခဲ ့ေသာနွစ္-၃၀-ခန္ ့က ဘ၀မ်ိုဳးျဖင့္ စကားေဖါင္ဖြဲ ့ ေျပာခ်င္သည့္ဆႏၵျဖစ္ရသည္ ။ သူတို ့ေတြ၏ ဓါတ္ပံုေတြကို ပို ့ေသာအခါ ရိုးသားေသာ သူတို ့ေတြ၏ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကို ျမင္ရသည္ ။ မိန္ခေလးေတြက သနပ္ခါး မလူး-ပါးျပင္မွာ လွတပတ မခ်ယ္သလို အဖြားၾကီးေတြ ( က်ြန္ေတာ္ႏွင့္ အတူတူ ရြာမွ ရွိေနခဲ ့စဥ္က ( မခ်စ္ေမ တို ့- မအံုးၾကည္တို ့အလွပေဂး ကြမ္းေတာင္ကုိင္ေတြ ) သည္ပင္ နဂိုရ္အိမ္မွာ ၀တ္ေနက် အ၀တ္အစားျဖင့္ ရုိက္ကူးျပီး ဓါတ္ပံုေတြ ပို ့ၾကသည္ ။ ေယာက်ၤားေတြ ဆိုလွ်င္လည္း ယင္းသို ့ပင္ျဖစ္သည္ ။ စင္စစ္အားျဖင့္ ရိုးသားျဖဴစင္ေသာ သူတို ့၏ ပံုေတြကိုျမင္ေတာ့ က်ြန္ေတာ္ေၾကနပ္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ျဖစ္ရသည္မွာေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္ ။ က်ြန္ေတာ့္ကို သတိရေၾကာင္း တမ္းတမ္းတတ ေျပာရွာၾကသည္ကို ၾကားရ၍ ၀မ္းသာမ်က္ရည္က်ရသည္ ။

     သူတို ့ေတြက က်ြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ စကားေျပာနိဳင္ဖို ့ ေတာ္ေတာ္ၾကီး ၾကိဳးစားၾကရွာသည္ ။ သို ့ေသာ္ သူတို ့ေျပာေသာစကားကို ၾကားရသည္ ။ က်ြန္ေတာ္ေျပာေသာစကားကို သူတို ့မၾကားတခ်က္ ၾကားတခ်က္ ။ က်ြန္ေတာ့္ပံုကို သူတို ့ျမင္သည္ ။ သူတို ့ရုပ္ကို တခါတေလျမင္သည္ ။ တခါတေလ ၀ါးေနသည္ ။  တခ်ိဳ ့နိဳင္ငံေရးသမားေတြ ေျပာသလို ယခုအစိုးရက အသံုးမက်လို ့ ယခုလိုျဖစ္ေနတာဟု က်ြန္ေတာ္ မေျပာခ်င္ ။ က်ြန္ေတာ္က နိဳင္ငံေရးသမား တဦးျဖစ္သလို နိဳင္ငံေရးစနစ္ တခုအေပၚ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အစိုးရကို ေကာင္းေနသည္ဟု ဆိုလွ်င္ ေကာင္းေကာင္း ေထာက္ခံမည့္သူျဖစ္သလို မေကာင္းလွ်င္လည္း မေကာင္းေၾကာင္း ပက္ပက္စက္စက္ ေ၀ဖန္ကန္ ့ကြက္ ရုတ္ခ်ေျပာဆိုမည့္သူျဖစ္သည္ ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ က်ြန္ေတာ္သည္ စနစ္ဆိုးတခုကို ေသခ်ာစြာ ေတာ္လွန္ ေျပာင္းလဲလိုေသာ နိဳင္ငံေရးသမားေကာင္းျဖစ္ခ်င္သည္ ။ အဆဲခံလိုေသာ နိဳင္ငံေရးသမား တဦးေတာ့ ဘယ္လိုမွ အျဖစ္မခံခ်င္ ။

     ထို ့ေၾကာင့္ ရတနာျမိဳင္မွ က်ြန္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ က်န္ရစ္သူမ်ားပီပီ ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္ စကားေျပာၾကမည္ဆိုေတာ့ ရင္ထဲမွာ မခ်ိတင္ကဲ ျဖစ္မိသည္မွာေတာ့ အမွန္ျဖစ္သည္ ။ က်န္ရစ္သူမ်ားႏွင့္ဟု သံုးစြဲျခင္းမွာ တခ်ိဳ ့ေသာ သူမ်ားက ကြယ္လြန္အနိစၥ ေရာက္သြားၾကျပီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ ခုေတာ့ က်ြန္ေတာ္စကားေျပာခ်င္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ လွလွပပ ရင္ေပါ့သြားေအာင္ စကား မေျပာျဖစ္ရ ။ သူတို ့၏ မ်က္ႏွာေတြကို အားရေအာင္ ၾကည့္ျပီး ေျပာခ်င္သည္ ။ သုိ ့ေသာ္ အားရေအာင္ မၾကည့္မျမင္ရ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေရႊသဘာ၀စီမံကိန္းျဖင့္ တႏွစ္ကို ဘီလီယံသန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ဆိုေသာ စီမံကိန္းကို က်ြန္ေတာ္တို ့ သိေနသည္ ။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ ၄င္း-ရခိုင္ကမ္းလြန္မွ၄င္း-ရခိုင္ကုန္းတြင္းပိုင္းေျမမွ၄င္း ထြက္ရွိေသာ ေရေပၚေရေအာက္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇါတကား ရခိုင္လူမ်ိဳးတို ့၏ နွလံုးေသြးမ်ားျဖစ္သည္ ။ ယင္းႏွလံုးေသြးမွ စီးက်သြားေသာ အင္အားစုမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွသည္ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ အနာဂါတ္အလွအပသည္ တိုးတက္ဖြံ ႔ျဖိဳးေသာ အလွပဆံုးပန္းခ်ီကားခ်ပ္ တခုလို ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္ ။ သို ့ေသာ္ ယင္းပန္းခ်ီကားခ်ပ္ထဲ၌ ငိုေၾကြးေနေသာသူမ်ား ၊ ထမင္းငတ္ေနေသာသူမ်ား- ဒုကၡသည္ျဖစ္ေနေသာသူမ်ား- စာေပမတတ္ေသာသူမ်ား- မုဆိုးမျဖစ္ေနေသာသူမ်ား- သင္ခ်ိဳင္းတြင္ သရဏာဂုဏ္ တင္ေနၾကရေသာ သူမ်ား- ပါရွိမည္မထင္ ။ တခ်ိန္ထဲမွာပင္ ယင္းအနာဂါတ္ပန္းခ်ီကားခ်ပ္မွာ ထိန္လင္းေနေသာ မီးသီးမ်ား-ေ၀ျဖာထြန္းလင္းေနေသာ အလွဴမီနီယံ မီးသီးမီးခိုင္မ်ား- ဖန္ျပြန္မီးအုပ္ေဆာင္းႏွင့္ တင့္ထယ္ေ၀ျဖာေနေသာ ပံုရိပ္မ်ား ပါရွိေနမည္ျဖစ္သည္ ။

    ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့စီမံကိန္းမွ ရရွိေသာ ေဒၚလာေငြမ်ားျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ေနမည့္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရသည္ ေရႊသဘာ၀ဓါတ္၏ မူလပိုင္ရွင္ ကာယကံမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာနိဳင္ငံသားတို ့၏ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္း ေပးနိဳင္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ေပးသင့္သည္ ။ က်ြန္ေတာ္ေျပာခ်င္သည္မွာ ေရႊဂါတ္စ္မွ လွ်ပ္စစ္မီးကို ၀ယ္ယူအသံုးခ်သြားမည့္ ( တရုပ္-ထိုင္း ) -နိဳင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္မီးကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်နိဳင္ခြင့္ ရရွိသြားလွ်င္ ၄င္းနိဳင္ငံ၏ ျပည္သူမ်ားက ၄င္းအစိုးရကို ျပည့္၀စြာ အယံုအၾကည္ရွိရွိ ေထာက္ခံေလးစား သြားမည္ျဖစ္သည္ ။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ သဘာ၀ဂါတ္စ္ကို ေရာင္းခ်ေသာ နိဳင္ငံမွ ျပည္သူမ်ားက သဘာ၀ဂါတ္စ္ကို မရရွိဘဲ လွ်ပ္စစ္ကို အက်ိဳးရွိစြာ မသံုးစြဲလွ်င္ ၄င္းျမန္မာနိဳင္ငံအစိုးရကို ျပည္သူတို ့ အယံုအၾကည္ပ်က္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္ ။

      ေရနံဆီမီးခြက္မွ မီးကိုကူးျပီး ထမင္းခ်က္ျပဳေနရေသာ ရခိုင္ရိုးမေတာင္တန္းနားက ရခိုင္လူမ်ိဳးတို ့သည္ ကမၻာၾကီးတခု၏ ျပင္ပစၾက၀႒ာကို ေရာက္ေနသလိုျဖစ္ေနသည္ ။ လြန္ခဲ ့ေသာႏွစ္ေပါင္း-၃၀-ေလာက္က က်ိႏၱလီျမိဳ ့မွာ လွ်ပ္စစ္ရံုးရွိသည္ ။ ျမိဳ ့နယ္လွ်ပ္စစ္ရံုးမွ ျမိဳ ့နယ္မူး ဦးျမေက်ာ္နွင့္ က်ြန္ေတာ္သည္ ယခုရတနာျမိဳင္ရြာကို လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ မည္သို ့မည္ပံု ေတာင္းဆိုေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုသည္ကို ထာ၀စဥ္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကခဲ ့သည္ ။ မဆလအစိုးရေခတ္ကပင္ က်ြန္ေတာ္သည္ ရတနာျမိဳင္ရြာတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ရရွိေစခဲ ့ခ်င္သည္ ။ ညို ့ညိဳ ့မွိဳင္းေနေသာ ကုကၠိဳလ္ပင္တန္း၏ အလယ္တြင္ ၀င္းပထိန္သာေနေသာ လေရာင္ေအာက္မွာ က်ြန္ေတာ္တို ့ သြားလာခဲ ့ရသည္ ။ ယင္းေတာသဘာ၀ကို ယေန ့တိုင္ မေမ့ ။ လမိုက္ရက္မ်ားဆိုလွ်င္ေတာ့  က်ြန္ေတာ္တို ့ရတနာျမိဳင္ကား ေမွာင္မည္းမည္းနဲ ့ အတိေမွာင္လြန္းမက ေမွာင္မိုက္ေနေသာ ရြာကေလးျဖစ္သည္ ။

    က်ိႏၱလီျမိဳ ့နယ္ခြဲတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးစက္ရွိျပီး ႏွစ္ေပါင္း-၃၀-ေလာက္ ရွိသည့္တိုင္ ရတနာျမိဳင္ရြာသို ့ လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္ မေရာက္ရွိ -လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိေသးသည္မွာ တခုခုလိုအပ္ေနျပီျဖစ္သည္ ။ ၁၀ -မိုင္သာသာမွ် ေ၀းကြာေသာ ယင္းရြာတို ့သည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိေသးသနည္းဆိုေသာ ေမးခြန္းကို ေမးျဖစ္ရျပန္သည္ ။ ယခင္က တပါတီစနစ္ဆိုးျဖင့္ မဆလအစိုးရလက္ထက္၌ ၄င္းရြာတို ့၏ အေျခအေနမ်ိဳးကို မည္သို ့မွ် မစြမ္းေဆာင္နိဳင္ၾကေသာ္လည္း ယခုလို ပြင့္လင္းစျပဳေနေသာ စနစ္သစ္တခုဆီ ဦးတည္ေရာက္ေနလာျပီ ဆိုလွ်င္ေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးက ရရွိသင့္ေနျပီမွာ အမွန္ျဖစ္သည္ ။ တေန ့က က်ြန္ေတာ္ႏွင့္ စကားေျပာေနခ်ိန္မွာ သူတို ့ႏွင့္ အဆင္မေျပ၍ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမေကာင္းေၾကာင္း ေျပာျဖစ္သည္ ။ သူတို ့ေတြက တာ၀ါတိုင္ ေဆာက္လုပ္ဖို ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရကိုလည္း တင္ျပထားသည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္ ။ သူတို ့တင္ျပထားသလို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရကေကာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကပါ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ညီလာခံအထိ ဤကိစၥကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေပးရန္ တိုက္တြန္းလိုသည္ ။

Mobile Phone -မ်ားအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မွုုအပိုင္းနွင့္ တယ္လီဖံုးလိုင္းမ်ား တည္ေဆာက္သည့္အပိုင္းရွိသည္ ။ MECTEL -ဖံုးလိုင္းအတြက္ လက္ရွိ-ေရဒီိယုိ႒ါနမွာ ( ၂၈၂ ) ခုသာ ရွိေနေသးရာ ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားရန္လိုသည္။ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ အင္တာနတ္သံုးစြဲသူ -၆၀၀၀၀၀- ရွိရာ နိဳင္ငံလူဦးေရ -၁-ရာခိုင္နံဳးမွ် သံုးစြဲေနျပီျဖစ္သည္ ။ Simcard- ကို တစ္သန္းေရာင္းခ်ျပီးခ်ိန္ နိဳင္္ငံလူဦးေရ သန္း( ၆၀ ) အတြက္ လူ-၆၀-မွာ တဦးက်စီ တန္ဖိုးနည္းဖံုးကို သံုးစြဲေနျပီျဖစ္သည္ဟု အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းကိုကိုးကားျပီး ေဖၚျပထားေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ဖတ္ရသည္ ။

     ရတနာျမိဳင္မွ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ -သူတို ့၏ သားသမီးမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုေသာအခါ လိုင္းမေကာင္း၍ ရုပ္ကို ေ၀၀ါးေသာ္လည္း ထိုင္ၾကည့္ေနရရာ တခုခုေတာ့ အစိုးရကို တိုက္တြန္းရေတာ့မည္ျဖစ္သည္ ။ သူတို ့ရြာမွလည္း က်ြန္ေတာ့္ကို ေျပာေပးေစခ်င္သည့္ ဆႏၵရွိေနသည္ ။ ဖံုးတခါေျပာလွ်င္ -Over sea call - ေခၚပါက -တမိနစ္ ေထာင္ေက်ာ္ကုန္သည္ဟု ေျပာသည္ ။ သို ့ျဖစ္၍ က်ိႏၱလီျမိဳ ့တံထားဦးမွ ရတနာျမိဳင္ရြာတ၀န္းသည္ အေရွ့ဖက္ရွိ ပုသိမ္-ေတာင္ငူ-ေရၾကည္-အသုတ္-ေျမင္းျမ- ရန္ကုန္ တို ့နွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ စီးပြါးေရးလုပ္ကိုင္ေနေသာ နယ္ေျမျဖစ္ရာ ပင္မအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္ အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္ ။ အင္တာနတ္လိုင္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေစရန္ တယ္လီဖံုးတိုင္မ်ား -တာ၀ါတိုင္မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ခ်က္ခ်င္းတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုသည္ ။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိဳင္ငံ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးမွလည္း ဤရခိုင္ျပည္၏ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို တိက်စြာကြင္းဆင္း စစ္ေဆးျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင့္ အၾကံျပဳလိုသည္ ။ ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးသည္ နိဳင္ငံေရးတရပ္ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းျမိဳ ့ေတာ္၀န္ ဦးျမင့္ေဆြက ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုသည္မွာ အမွန္အကန္ျဖစ္သည္ ။ သို ့အတူ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ဖြံ ့ျဖိဳးမွဳ အနည္းဆံုးျဖစ္ျပီး ျပည္မႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ရခိုင္ရိုးမေတာင္၏ ငယ္ေမြးရြာကေလးမ်ားအဖို ့မူ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးသည္ ႏွလံုးသား က်ြန္းခံေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာစရာသာ ရွိသည္ ။ က်ိႏၱလီျမိဳ ့နယ္ လ်ွပ္စစ္မွဴးသည္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရသို ့ ဂြျမိဳ ့နယ္ တေလွ်ာက္တြင္ ဓါတ္ၾကိဳးသြယ္တန္းရန္ အဆင့္ဆင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပရန္သင့္သည္ ။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဆိုလွ်င္ က်ြန္ေတာ္၏ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာ ေမာင္နွမမ်ားသည္ ခုအခ်ိန္ထိ လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္ကို ကိုင္တြယ္ဖက္ယမ္းျပီး မေနခဲ ့ဖူးၾကေသး ။ အကယ္၍ ဂြျမိဳ ့နယ္ တေလွ်ာက္လံုး လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္သာ စိုက္ထူျပီး ရွိေနခဲ ့ျပီ ဆုိပါက က်ြန္ေတာ္ေျပာခ်င္သည္ ။ ရွင္မ ဓါတ္တိုင္ ရွိခိုးေလာ- ရွင္သာ ရခိုင္တန္ေဆာင္ေလာ ဆိ္ုေသာ စကားကို က်ြန္ေတာ္ေျပာျဖစ္ေနသည္ဆိုလွ်င္ လြန္ပါ့မလား ။ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

အစၥလမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားရဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ့ သေဘာထား သိရွိလို


Ye Htut
ျပည္တြင္းက ပံုႏိွပ္မီဒီယာမီဒီယာအခ်ိဳ႕နဲ႕ အင္တာနက္မီဒီယာမ်ားမွာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားက အစၥလမ္ စစ္ေသြးၾကြဝါဒီအခ်ိဳ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဂ်ီဟဒ္စစ္ပြဲဆင္ႏြဲဖို႕ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႕ျပန္႕ေဖာ္ျပခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။

ဂ်ီဟဒ္စစ္ပြဲဆင္ႏြဲမယ္လို႕ ေျပာေနတဲ့ ျပည္ပက အစြန္းေရာက္ဝါဒီမ်ားရဲ့ ေျပာဆိုခ်က္ ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္လိုတဲ့ အစၥလမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားရဲ့ ပံုရိပ္ကို ထိခုိက္ေစပါတယ္။ ဒီလိုေျပာဆိုမႈမ်ားဟာ အစၥလမ္ဘာသာ အေပၚ နားလည္မႈလြဲမွားေစႏုိင္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ မတူကြဲျပားတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစညး္မ်ား နားလည္မႈတည္ေဆာက္ ေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ၊ သဟဇာတျဖစ္စြာေနထုိင္ႏုိင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါတယ္။

ဒီလို ေျပာဆိုတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားဟာ လူ႕အသိုင္းအ၀န္းႏွစ္ခုၾကားမွာ သံသယေတြပိုမိုမ်ားျပားလာေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွနဲ႕ ေဆာင္ရြက္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုးက သတိရိွရိွနဲ႕ တုန္႕ျပန္ဖို႕လိုပါတယ္။

မီဒီယာမ်ားအေနနဲ႕ ဒီလိုေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို သတင္းေရးသားတဲ့အခါမွာလည္း ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ေတြၾကားမွာ ထိတ္လန္႕မႈေတြ၊ သံသယေတြပိုမ်ားလာေအာင္ ေရးသားတာမ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ သတိထားသင့္ပါတယ္။

အဲဒီလိုေျပာဆိုမႈေတြကို သက္ဆုိင္ရာႏုိ္င္ငံအစိုးရမ်ားက လက္မခံဘူူးဆိုတာလည္း သတိျပဳ ေစလိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာရိွတဲ့ အစၥလမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားရဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ့ ဒီလိုအၾကမ္းဖက္တဲ့အယူအဆမ်ားအေပၚ သေဘာထား ကိုလည္း ေမးျမန္းေဖာ္ျပေပးႏုိင္ရင္ ပိုသင့္ေတာ္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။

အခုလို ထိလြယ္ရွလြယ္တဲ့အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ပံုႏိွပ္မီဒီယာမ်ားေရာ၊ အင္တာနက္မီဒီယာ မ်ားက ပါ Conflict Sensitive Journalism သေဘာတရားေလးကို ႏွလံုးသြင္းထားသင့္ေၾကာင္း ေမတၱာ ရပ္ခံတိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ Lucky Seven လက္ဖက္ရည္ဆိုင္က သတ္မွတ္ခ်က္


photo-လမ္းေပၚက လူMalaysia's peaceful election!

(၁၅)သိန္းျဖင့္ ငွားရမ္းထားေသာ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းျပန္လည္ လက္ခံျခင္းမရွိပါက တရားစြဲဆုိသြားမည္

ျမ၀တီ's photo.

လက္ရွိေငြေဆာင္အလွ

ဓါတ္ပံု-ေနဒြန္း