Monday, May 20, 2013

သမၼတ အိုဘားမားနဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ပူးတြဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

Published 21.05.2013

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို တရား၀င္ ခရီးစဥ္ ေရာက္ရွိေနတဲ႔ ျမန္မာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားနဲ႔ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံုအၿပီး ပူးတြဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

"ဝ" ေသြစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ..


Wai Yan De Mo


ဝျပည္ ေသြးစည္းေရး တပ္မေတာ္
ဝျပည္ ေသြးစည္းေရး တပ္္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း (UWSA)အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္္ ေ၀ေရွာက္ခန္း
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း (UWSA) ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူခ်န္း

အမ်ိဳးသား ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး ပါတီ (MYANMAR NATIONAL SOLIDARITY PARTY - MNSP) ယခုအခါ ဝျပည္နယ္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး ပါတီ/ တပ္မေတာ္ (UWSP/ UWSA) အမည္သို႔ ေျပာင္းလဲထားၿပီး ျဖစ္။
ဝ အမ်ိဳးသား

၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ဗကပမွ ခြဲထြက္ၿပီး ၉၊ ၅၊ ၈၉ ရက္ေန႔မွာ နဝတနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ ရွမ္းေျမာက္ အထူးေဒသ (၂) လို႔ သတ္မွတ္ ေပးခဲ့တယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အဖြဲ႕ - ေက်ာက္ညီလိႈင္ (က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အနားယူသြားခဲ့)၊ ေပါက္ယူခ်န္ (ေပါက္ဝွာခ်န္း)၊ ဦးေဇာ္မိုင္၊ လီစစ္ယူ၊ ေရွာက္နီလွ်င္၊ အိုက္လြန္း၊ ေက်ာက္ဝင္ကြမ္းတုိ႔ ျဖစ္တယ္။
ဝျပည္နယ္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး ပါတီ (ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ပီ/ ေအ)

ဥကၠ႒ႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ - ေပါက္ယူခ်န္၊
ဒုဥကၠ႒ - ေရွာင္မင္လန္း
ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ - လီစစ္ယူ၊
စစ္ဦးစီးမွဴး - ဘူလိႈင္ခန္း၊
စစ္ဦးစီး အဖြဲ႕ ပတာဝန္ခံ - အုိက္လြန္း၊
ဒုတာဝန္ခံ ေက်ာက္တုိးထန္း၊
အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီ - ဗဟိုေကာ္မတီ ၁၅ ဦး၊ အရံ ဗဟိုေကာ္မတီ ၅ ဦး၊ ေပါင္း ၂ဝ ဦး။
လား႐ိႈး ဆက္ဆံေရး ႐ံုးခ်ဳပ္ တာဝန္ခံ ဦးေက်ာက္အိုက္နတ္။

အေျခအေန အက်ဥ္း (၁၉၈၉ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးေနာက္)

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ေနာက္ပိုင္းလေတြ အတြင္းမွာ လူသူ လက္နက္ ဘ႑ာေရး အင္အား အေတာင့္တင္းဆုံးလို႔ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ ဝျပည္နယ္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ) အတြင္းမွာ စီးပြားေရး အားသန္တဲ့ ေဝေရွာ္ကန္း အုပ္စုနဲ႔ စစ္ေရး အားသန္တဲ့ ေပါက္ယူခ်န္ အုပ္စု ဆုိၿပီး အက္ေၾကာင္းအက္ရာ အရိပ္အေယာင္ေတြ ပုတီး (ဂ်ဳိးျဖဴ) လုိင္းနဲ႔ ဓားေျမာင္ (လင္းယုန္) လုိင္း ဆိုတဲ့ ဂုိဏ္းခြဲမႈေတြ ရွိလာတယ္လုိ႔ သတင္း ထြက္ေပၚ ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ အတြင္းမွာ အခုတိုင္ ညီၫြတ္မႈ ရွိေနတာကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ နဝတ/ နအဖနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ဘယ္အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့ အဖြဲ႕ထက္ မဆို ျပတ္ျပတ္သားသား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆက္ဆံၿပီး ညိႇႏိႈင္း လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း အေလ်ာ့ေပးမႈ သိပ္မရွိလွတာကို ၾကားသိေနရတယ္။ စစ္တပ္ကို စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားႏိုင္တယ္။ လက္ရွိမွာ ေတာင္ပိုင္း ဝ တပ္ဖြဲ႕ အပါအဝင္ တပ္အင္အား သံုးေသာင္းေလာက္ အထိ စနစ္တက် တုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္း ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တကယ္တမ္း လက္နက္ကိုင္ တိုက္ႏိုင္တဲ့ တိုက္ခုိက္ေရး အင္အားဟာ ၁၄,ဝဝဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ ရွိတယ္။ ျပည္သူ႔စစ္ အင္အားကလည္း ၃,ဝဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အင္အား အေျခအေန (၁၉၉၆ ခု အတြင္း)

မိုင္းေမာ္၊ ဝင္းေကာင္၊ မုန္ေပါက္၊ မိုင္းယြန္း စေသာ ခ႐ိုင္ ၄ ခ႐ိုင္၊ ပန္ခန္း (ပန္ဆန္း)၊ လုံထန္၊ နမ့္တိန္း စတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္ အျပင္၊ ေတာင္ပိုင္း စစ္ေဒသ ဆုိၿပီး ေဒသတခု တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္။

တပ္မ (၂၁၄) တပ္မမွဴး - ဆမ္ပလူး၊ ဒု-တပ္မမွဴး - ေက်ာက္ဝင္ကြမ္း၊ စစ္ဦးစီး (ပ) - အိုက္႐ြမ္း
တပ္ရင္း ၁ ရင္း အင္အား ၁၅ဝ ေယာက္ x တပ္ရင္း ၉ ရင္း = ၁,၃၅ဝ ေယာက္
တပ္မ (၄၁၇) တပ္မမွဴး - အိုက္လြန္း ၊ ဒု-တပ္မမွဴး - အိုက္က်န္း၊ စစ္ဦးစီးမွဴး - လီေရွာက္ယြင္
တပ္ရင္း ၁ ရင္း အင္အား ၁၅ဝ ေယာက္ x တပ္ရင္း ၉ ရင္း = ၁,၃၅ဝ ေယာက္ (နားဖဖန္းဂြင္တြင္ အေျခစိုက္)
တပ္မ (၄၁၈) တပ္မမွဴး - ေက်ာက္က်ဴံးထန္၊ စစ္ဦးစီးမွဴး - အိုက္ဆန္း၊ ဗ်ဳဟာမွဴး ေလာပိ၊ ရင္း (၈၉) ရင္းမွဴး - တာလွ်ံ
တပ္ရင္း ၁ ရင္း အင္အား ၁၂ဝ x တပ္ရင္း ၇ ရင္း = ၈၄ဝ ေယာက္ (က်ဴဟဲဂြင္တြင္ အေျခစိုက္)

ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ေဒသ (၁၉၉၆ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဖြဲ႕စည္း)

တပ္မွဴးႀကီး ေဝေရွာ္ကန္း၊ ဒုတပ္မွဴး ေဝေရွာ္ယင္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမွဴး ကေတာ့ ဥကၠ႒ ေပါက္ယူခ်န္ရဲ႕ညီ ေပါက္ယူယိ၊ စစ္ဦးစီးမွဴး - အိုက္ပလုန္း
မူလ (၄၂ဝ) တပ္မ၊ ဒဗလ်ဴအဲန္အို (WNO) + ခြန္ဆာ ခြဲထြက္မ်ား စုေပါင္းထား
တပ္ရင္း ၁ ရင္း အင္အား ၁၅ဝ x တပ္ရင္း ၇ ရင္း = ၁,ဝ၅ဝ ေယာက္ (မုန္းေပါက္ ၊ မုန္းယန္း ဂြင္တြင္ လႈပ္ရွား)
မုိင္းကြက္၊ ေဟြ႕ေအာ့္၊ ေနာင္ဝဲန္း၊ နမ့္ဟူးခြန္ စစ္ေဒသ (၁၇၁)
ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ပုိင္း၊ မုိင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝမ့္ဟုန္႔ စခန္း၊ (၁၇၁) စစ္ေဒသ တပ္မွဴး ေဝေရွာ္ယင္ (ေဝေရွာ္ကန္း၏ ညီ)
တပ္မဟာ (၄၆၈) တပ္မဟာမွဴး - စိုင္းဆမ္၊ (က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁ဝ၂ ကီလိုမီတာရွိ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္းေပါက္ ေဒသ)
ခ်င္းမိုင္ခ႐ုိင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မိုင္းယြမ္းဂြင္ တပ္မဟာ (၂၅၁၈)
ဟုိပန္၊ ဟုိယြက္ဂြင္ တပ္မဟာ (၄၁၄)၊
တပ္မဟာ (၃၆၉) ဌာနခ်ဳပ္ ဆီလူး

အထူးတပ္မဟာ (ဘိန္းေရာင္းဝယ္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး)

တပ္မဟာမွဴး - ေဝဆိုက္ထန္
တပ္ရင္း ၁ ရင္း အင္အား ၁ဝဝ x တပ္ရင္း ၄ ရင္း = ၄ဝဝ ေယာက္

အေျမာက္ တပ္မဟာ

တပ္မဟာမွဴး - ထင္က်ီမင္
တပ္ရင္း ၁ ရင္း အင္အား ၁၅ဝ x တပ္ရင္း ၃ ရင္း = ၄၅ဝ ေယာက္ (ပန္ခန္း (ပန္ဆန္း) ေဒသတြင္ အေျခစိုက္)

တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ အနီး ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ပန္ဆန္း ေျမာက္ဘက္ ၁၂၅ ကီလိုမီတာခန္႔ ကြာေဝးတဲ့ ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ အႀကီးအကဲ ေပါက္ယူခ်မ္းရဲ႕ ဇာတိ ဝ ေတာင္တန္းေပၚရွိ ေခြးမ နယ္ေျမ အတြင္းမွာ ေအေက-၄၇ (AK-47) ေမာင္းျပန္ ႐ိုင္ဖယ္နဲ႔ က်ည္ဆံ ထုတ္လုပ္တဲ့ စက္႐ံု တ႐ံုကို တ႐ုတ္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ကတည္းက စစ္လက္နက္နဲ႔ က်ည္ဆံေတြ စတင္ ထုတ္လုပ္ ေနၿပီလို႔ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းမွာ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့တယ္။ ဒီလို စစ္လက္နက္ ပစၥည္းထုတ္ စက္႐ုံ တည္ေထာင္ခဲ့တာဟာ ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ အတြက္ သက္သက္သာ မဟုတ္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းက မဟာမိတ္ တုိင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕ေတြကိုပါ ေရာင္းခ်ေပးဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ေဒသ

သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္း၊ နမ့္တိန္းေခ်ာင္း ေတာင္ဘက္ျခမ္း၊ ပန္ယန္း၊ မိုင္းေပါက္၊ မိုင္းယန္း ေဒသမပါ ၊ ေျမာက္ဘက္ျခမ္း။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ တပ္ဦး (PEACE AND DEMOCRATIC FRONT - PDF) အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခအေန

နဝတက ျပဳလုပ္တဲ့ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကို ကိုယ္စားလွယ္ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ တင္ျပမႈ မေအာင္ျမင္၊ သေဘာထား ၂ ရပ္ ခ်မွတ္ထား -

(၁) လက္နက္ကိုင္နည္းျဖင့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကာကြယ္ရန္
(၂) ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဒီမိုကရစီေရး အတြက္ လုံးပမ္းရန္

စီးပြားေရး အရ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ဘိန္းျဖဴ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ နဝတ/နအဖက ခြင့္ျပဳတဲ့ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း မွန္သမွ် ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း စီးပြားေရး အရ ေအာင္ျမင္မႈ သိပ္မရလို႔ သိရတယ္။၂ဝဝ၉ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔က ဝျပည္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (ယူဒလ်ဴအက္စ္ေအ) ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရိွရာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဧည့္ပရိသတ္ ၃ ေသာင္းနီးပါး တက္ေရာက္တဲ့ "ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ အႏွစ္ (၂ဝ) ျပည့္" အခမ္းအနားမွာ ဝ ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူခ်န္က ဝ ျပည္နယ္မွာ မူးယစ္ေဆးဝါး လံုးဝ ကင္းစင္တဲ့ ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံ ေၾကညာသြားသလို၊ စည္းလုံး ညီၫြတ္တဲ့ ဝ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေဒသႀကီး ေပၚေပါက္ေရး အတြက္ ႀကဳိးပမ္း သြားမယ္လို႔လည္း ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

ဝျပည္ ေသြးစည္းေရး တပ္မေတာ္

၂၀၁၃ခုႏွစ္

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧျပီလ UWSA သို႔ တ႐ုတ္မွ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ေထာက္ပံ့သည္ဆိုေသာ သတင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ သံ႐ံုးက ေမ ၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး '၀' ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီကလည္း ေမ ၁၀ ရက္က ဦးသိန္းေဇာ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ရွင္းလင္းခ်က္ အားလံုးမွာ သတင္းထြက္ေပၚအျပီး အခ်ိန္မ်ားစြာ ေနာက္က်ၿပီးမွ ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္ဘက္မွ ရွင္းလင္းခ်က္မွာ Janes Intelligence ၏ ေဖာ္ျပခ်က္ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျပီး '၀' ဘက္မွ ရွင္းလင္းခ်က္မွာ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္း၊ ေဖာ္ကာေလယာဥ္တစ္စင္းႏွင့္ သေဘာၤတစ္စင္းတို႔ကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အင္ဂ်င္မ်ား မပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ၀ယ္ယူခဲ့သည္မ်ားကို ေဒသတြင္း သဘာ၀ဥယ်ာဥ္ တည္ေဆာက္ရာ၌ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၀' ေဒသကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းအဆင့္မွ ျပည္နယ္အဆင့္သို႔ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈသည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၁၀ ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ '၀' အထူးေဒသ (၂) ပန္ဆန္းျမိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ '၀' ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီတို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီး ထိုေတြ႕ဆံုမႈတြင္ '၀' ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေရွာင္းမီလ်ံက '၀' ေဒသကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group
အင္တာနက္ သတင္းမ်ားႏွင့္ တရုတ္ရုပ္သံသတင္းမ်ား ေပါင္းစည္းေဖာ္ျပပါသည္..။

ဒီမိုေဝယံ
ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံလိုသူဦးေဆာင္သူ ၉ ဦးကိုရံုးထုတ္စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္မည္


DVB TV News
May 20, 2013 9:20am
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းက လူဦးေရစာရင္းေကာက္ခံရာမွာ
 ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံလိုသူ ေတြရဲ႕ ဆူပူအံုၾကြမႈထဲ ဦးေဆာင္သူလို႔ ယူဆရသူ ၉ ဦးကို ေမလ ၂၆
ရက္ေန႔မွာ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေတာ့မွာပါ။
 ဦးအံ့ဘုန္းျမတ္ သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

NLDအဖြဲ.၀င္၃ဦးကိုဖမ္းဆီးခဲ့မွဳဥကၠ႒ ေဒၚခင္မိုးမိုးကရွင္းျပ


DVB TV News
4 minutes ago
May 20, 2013 6:29pm
ျပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္အတြင္းကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊နန္းေဟာင္းေက်းရြာအုပ္စု
ေမာက္စံေက်းရြာကNLDရံုးကိုPNO ျပည္သူ.စစ္ကလာေရာက္၀ိုင္းခဲ့မွဳနဲ.NLDအဖြဲ.၀င္၃ဦးကိုဖမ္းဆီးခဲ့မွဳျဖစ္စဥ္နဲ.ပတ္သက္ျပီး ရွမ္းျပည္နယ္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚခင္မိုးမိုးကDVB ကိုအခုလိုရွင္းျပခဲ့ပါတယ္ ။(ရိုက္ကူး-ညိဳမာသက္)

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏႇင့္ သမၼတအိုဘားမားတို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ သမိုင္း၀င္ ေတြ႕ ဆံု

DVB TV NewsEleven Media Group's Page

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏႇင့္ သမၼတအိုဘားမားတို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ သမိုင္း၀င္ ေတြ႕ ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏႇင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ ကူညီမည္ဟု ကတိျပဳ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏႇင့္ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားတို႔သည္ ၀ါရႇင္တန္ရႇိ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ေမ ၂၀ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေမ ၂၁ ရက္ နံနက္အေစာပိုင္း) က သမုိင္း၀င္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏႇင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အတြက္ အကူအညီေပးရန္ ကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမ်ားကို အေမရိကန္က ေထာက္ခံေသာ လကၡဏာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္သုိ႔ ပထမဆုံး လာေရာက္သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ႀကိဳဆိုရင္း အိုဘားမားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ယခင္က ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲခဲ့ေသာ ''ဘားမား'' အစား တရား၀င္နာမည္ ''ျမန္မာ'' ဟု သုံးႏႈန္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မႈ အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ ေပၚလာေရး တြန္းအားေပးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က သမၼတ အိုဘားမားႏႇင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား ေရႇ႕ဆက္ျဖစ္ေပၚေရး ကတိျပဳခဲ့သည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္ရႇိ နာမည္ေက်ာ္ ဘဲဥပုံ ႐ုံးခန္းတြင္ အတူယႇဥ္ထိုင္ရင္း ႏႇစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ႏႇစ္ဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ဆက္လက္ လႊတ္ေပးေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သမၼတႏႇစ္ဦး၏ ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားႏႇင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က စကားျပန္မႇတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရႇိေနေၾကာင္း၊ သမၼတအိုဘားမား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏႇင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသြားမည့္ မူ၀ါဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ကူညီရာေရာက္ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၄၇ ႏႇစ္အတြင္း အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ႀကိဳဆိုခံရသည့္ ပထမဆုံး ျမန္မာသမၼတ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏႇင့္ ႏႇစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကင္းကြာခဲ့ရာမႇ သံတမန္ေရး မႇတ္တိုင္တစ္ခု ျပန္လည္ထူေထာင္ လာႏိုင္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

၁၉၆၆ ခုႏႇစ္တြင္ သမၼတဂြၽန္ဆင္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ေတာ္လႇန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းသည္ အေမရိကန္ အိမ္ျဖဴေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး သမၼတ ဂြၽန္ဆင္ႏႇင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ခဲ့ဖူးသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ျမန္မာသမၼတတစ္ဦး အေနျဖင့္ အေမရိကန္သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ အေနအထားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏႇစ္မ်ားက စဥ္းစား၍ပင္ မရသည့္ အရာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အေမရိကန္သုိ႔ အလုပ္သေဘာ ခရီးသြားေရာက္သည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၀ါရႇင္တန္ စံေတာ္ခ်ိန္ ေမ ၁၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၀ါရႇင္တန္ဒီစီသို႔ ေရာက္ရႇိခဲ့သည္။

ယင္းသည္ သမၼတအိုဘားမား ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ၿပီး ေျခာက္လအၾကာတြင္ ျမန္မာသမၼတ အေမရိကန္သုိ႔ ယခုလို သြားေရာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား၏ သမိုင္း၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတအိုဘားမားႏႇင့္ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၉ ရက္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရႇိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဧည့္ခန္းမ၌ ပထမဆုံး ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးသည္။

အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားႏႇင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား လာေရာက္ရင္းႏႇီး ျမႇဳပ္ႏႇံရန္၊ အေမရိကန္-အာဆီယံ စီးပြားေရး ေကာင္စီႏႇင့္ အေမရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းတို႔ႏႇင့္ ေတြ႕ဆုံသြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အား အိမ္ျဖဴေတာ္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ေစာလြန္းရာေရာက္ၿပီး အခ်ိန္မတန္ ေသးေၾကာင္းႏႇင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥအခ်ဳိ႕ႏႇင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရႇားသည့္ အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏႇင့္ ဒီမိုကေရစီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရႇာက္ေရး တို႔တြင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ က်န္ရႇိေနေသးေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ရႇိေနသည္ကို ေလ်ာ့တြက္၍ မရေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရႇိသူ ဂ်န္ပါစကီးက ေမ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

''ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏႇစ္ႏႇစ္အတြင္းမႇာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ တိုးတက္မႈေတြ ရႇိခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ ေလ်ာ့တြက္လို႔ မရပါဘူး။ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ရႇိေနေသးတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္လို႔ သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ တိုးတက္မႈေတြဟာ သိသာထင္ရႇား လြန္းပါတယ္'' ဟု အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရႇိသူ ဂ်န္ပါစကီးက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၃ ဦးအား ျမန္မာအစိုးရက လႊတ္ေပးအၿပီးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

၎က ျမန္မာအစိုးရက ေနာက္ထပ္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအခ်ဳိ႕အား ေမ ၁၆ ရက္ တြင္ လႊတ္ေပးခဲ့မႈကို အေမရိကန္အေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ မတ္လက စတက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးႏႇင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢႏႇင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မႇတ္ထားေသာ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ႐ုပ္သိမ္းေနသလို ျမန္မာႏိုင္ငံႏႇင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးသည့္ အေနျဖင့္ အေမရိကန္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ ဒသမ ၄ သန္းတန္ဖိုးရႇိ ကူညီေထာက္ပံ့မႈကို လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္တြင္ ေပးအပ္ရန္ အဆိုျပဳထားသည္။

ယင္းပမာဏသည္ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္တြင္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ပမာဏထက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၈ ဒသမ ၈ သန္း သိသိသာသာ တိုးျမင့္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား လက္ထက္တြင္ အေမရိကန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏႇင့္ ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏ မူ၀ါဒကို ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏႇင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ေဆြးေႏြးသည့္ လမ္းစဥ္ကို က်င့္သုံးလာခဲ့သည္။ အေမရိကန္-ျမန္မာ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးသည္ ၁၉၄၇ ခုႏႇစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားတုိ႔ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေမ ၂၀ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔ (ေမ ၂၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၀း၃၀ နာရီခန္႔) က ေတြ႕ဆုံစဥ္ (Photo: AFP)

ဒီေန႕ညေနသမၼတဦးသိန္းစိန္Johns Hopkins University မွာမိန္႕ခြန္းေျပာ

SAIS

Meeting with US - ASEA Business Council at 1730 .
dinner at US Chamber of Commerce

ျမန္မာေငြစကၠဴအတုမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ KIO အဖြဲ႔၀င္အခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိေနZaw Min Tun မႏၲေလး
ေမလ ၇ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာေငြစကၠဴအတုမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ KIO အဖြဲ႕မွ အခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိေန ေမလ ၇ ရက္ ၂၀၁၃ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ျမန္မာေငြက်ပ္ (၅၀၀၀)တန္ ေငြစကၠဴအတုမ်ား ဖမ္းဆီးရမိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္း ကြင္းဆက္ တရားခံမ်ားအား ဖမ္းဆီးေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္တရုတ္ႏုိင္ငံ ရင္က်န္းၿမိဳ႕တြင္ တရားခံ(၆) ဦးအား ျမန္မာေငြစကၠဴ အတုျပဳလုပ္သည့္စက္(၇)လုံး၊ ျမန္မာေငြအတု(၅၀၀၀)တန္ႏွင့္ (၁၀၀၀၀)တန္ ၁၁.၄ ကုေဋ တုိ႔အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ေငြစကၠဴအတုျပဳလုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စုစုေပါင္း ေငြစကၠဴအတု(၂၀)ကုေဋဖုိး ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ ေငြစကၠဴအတုမွာ (၁၃)ကုေဋခန္႔သာ ရွိေသး သျဖင့္ (၇)ကုေဋခန္႔မွာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း တရားခံမ်ားက ထြက္ဆုိခဲ့သည္။
ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေသာ တရားခံမ်ားတြင္ KIO အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ယခုအခါ လုိင္ဇာရွိ ၎တုိ႔၏အိမ္ႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕အား KIO မွ ခ်ိတ္ပိတ္ သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ယခုအခါ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၅၀၀၀)တန္ႏွင့္ (၁၀၀၀၀)တန္အတုအခ်ိဳ႕ ျမန္မာေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္း လည္ပတ္ေနသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ကုိ မထိခုိက္ႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေငြတုျပဳလုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎ေငြေၾကးမ်ားအား ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ သစ္မ်ား၀ယ္ယူရာတြင္ အသုံးျပဳလ်က္ ရွိသည္။ ေငြစကၠဴအတုမ်ား အေနျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ရႈပါက အတုႏွင့္အစစ္ခြဲရ လြယ္ကူေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ေငြအတုႏွင့္အစစ္ခြဲျခားပုံအား ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္လည္း သတိေပးေဖာ္ျပခဲ့သည္။ကုိခ်ိဳ(ေရႊလီ) Yingyin China
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွရင္က်န္းၿမိဳ႕ တြင္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေသာ ျမန္မာေငြစကၠဴအတုမ်ား ထုတ္လုပ္ရာ တြင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာပံုနိပ္စက္မ်ား
Posted From Myanma Lightစစ္သည္အင္အားက .... သံုးေသာင္းမွ ငါးေသာင္း..။ တပ္မဟာ ..(၇) ခု၊


ငရဲ သား's photo.
လက္နက္ကိုင္ အမ်ိဳးသားေရးကာကြယ္တယ္ ဆိုပီ ေႀကြးေက်ာ္ေနတဲ ့ အင္အားႀကီး သီရိလကၤာက တမီသူပုန္ေတြေတာင္ ေနာ္ေ၀အစိုးရအျပည့္အ၀ေထာက္ကပံ ့ေနတဲ ့ႀကားက အစိုးရကတကယ္ရွင္းရင္ တပါတ္မႀကာဖူး အမ်ိဳးျပဳတ္သြားတာလက္ေတြ ့...


ကူမင္းရဲ႕ ျပည္နယ္က ... ယူနန္ ...။

ယူနန္နယ္သား ငယ္ေမြးျခံေပါက္က .. ေ၀ေရွာက္ခန္ ...။

ေ၀ေရွာက္ခန္က  UWSA ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ...။
(က) တပ္မဟာ (၇၇၈)
  (ခ ) တပ္မဟာ(၇၇၂)
  (ဂ  ) တပ္မဟာ(၂၄၈)
  (ဃ)တပ္မဟာ(၅၁၈)
တို႔ကို ဦးစီးသူ ..။

ေပါက္ယူခ်န္က UWSA ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ..။(တရုပ္-ျမန္မာနယ္စပ္)
   (က)တပ္မဟာ (၃၁၈)
   (ခ) တပ္မဟာ(၄၁၈)
   (ဂ ) တပ္မဟာ(၄၆၈)
-


ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးညီအစ္ကို ဆယ္ဦးေက်ာ္အား အေမရိကန္ သမၼတ ဘုရွ္က ၂၀၀၅ မွာ ဘိန္းဘုရင္အျဖစ္ ဆုေငြထုတ္ Wanted ေၾကညာခဲ့သူမ်ား..။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UWSA ဆိုတာက ၀ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ ...။

သူတုိ႔ရဲ႕ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးအခ်ဳိ႕က ဟုန္ပမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု၊ Yangon Airways, 
Vest Spectrum (S) pte., Ltd.

ျပည္ပစီးပြားေရးအခ်ဳိ႕က ..။
တရုတ္ႏိုင္ငံမွ Dehong Thailong Hotel Co., Ltd၊ 
ထိုင္းႏိုင္ငံမွ Sangsiri Kankaset Company Limited ႏွင့္
 Khum Thaw Company Limited

စစ္သည္အင္အားက .... သံုးေသာင္းမွ ငါးေသာင္း..။ တပ္မဟာ ..(၇) ခု၊

တရုတ္ျပည္ ယူနန္နယ္တြင္ ၀ တရုတ္-၀ ကျပား တစ္သိန္းမွ သံုးသိန္းခန္႔အား လိုအပ္လွ်င္ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးရန္ တရုတ္မွ အသင့္ရွိဟု .. အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပ..။

လက္နက္အေနနဲ႔ .... ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ လက္နက္မ်ား အသင့္ရွိဟု ခန္႔မွန္းရ..။
james အပတ္စဥ္ထုတ္ စစ္ဂ်ာနယ္သတင္းတြင္ ၀တပ္မေတာ္အား လက္နက္တင္ ရဟတ္ယာဥ္ Gunship မ်ားေရာင္းခ်ထားေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာၿပီး မၾကာမီတြင္ ျပည္နယ္အျဖစ္ ေတာင္းဆိုသည့္သတင္းမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ထြက္ေပၚ ..။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဟီး ..

ျမန္မာ့ တုိင္းရင္းသား စစ္စစ္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တုိက္ပြဲမ်ား တုန္းက KIA အား တရုတ္တပည့္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ၾကေသာ  One Country One Army ျဖစ္ရမည္ဟု ခံယူခ်က္ျပင္းကာ ေရးသားေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သစၥာကို ေစာင့္သိရိုေသသူမ်ားျဖစ္ေသာ ..။
အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိပါးသူ လံုး၀ လက္မခံဟု ျပတ္သားစြာ ေၾကြေၾကာ္ၾကေသာ ...။

ေတာင္ၾကည့္ေျမာက္ျမင္ေသာသူတို႔ ....။

ေခြးေျခေသၤ့ အသစ္တို႔ ..၏  

UWSA ၀အေၾကာင္း ... ေ၀ဖန္ ေရသားခ်က္မ်ားအား..။

ဖြဘုတ္တခြင္ ..

မီးခြက္ထြန္း ရွာေပးၾကပါရန္...။

အင္း ...

ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္၊ ေက်းဇူးရွင္ဆိုေတာ့လည္း .....။

အမိန္႔အရ .. မေထြးႏိုင္ မအန္ႏိုင္ မေရးႏိုင္ ျဖစ္ေနၾကမွာပါ့ ...။

ငိငိငိ
ကူမင္းရဲ႕ ျပည္နယ္က ... ယူနန္ ...။

ယူနန္နယ္သား ငယ္ေမြးျခံေပါက္က .. ေ၀ေရွာက္ခန္ ...။

ေ၀ေရွာက္ခန္က UWSA ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ...။
(က) တပ္မဟာ (၇၇၈)
(ခ ) တပ္မဟာ(၇၇၂)
(ဂ ) တပ္မဟာ(၂၄၈)
(ဃ)တပ္မဟာ(၅၁၈)
တို႔ကို ဦးစီးသူ ..။

ေပါက္ယူခ်န္က UWSA ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ..။(တရုပ္-ျမန္မာနယ္စပ္)
(က)တပ္မဟာ (၃၁၈)
(ခ) တပ္မဟာ(၄၁၈)
(ဂ ) တပ္မဟာ(၄၆၈)
-


ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးညီအစ္ကို ဆယ္ဦးေက်ာ္အား အေမရိကန္ သမၼတ ဘုရွ္က ၂၀၀၅ မွာ ဘိန္းဘုရင္အျဖစ္ ဆုေငြထုတ္ Wanted ေၾကညာခဲ့သူမ်ား..။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UWSA ဆိုတာက ၀ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ ...။

သူတုိ႔ရဲ႕ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးအခ်ဳိ႕က ဟုန္ပမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု၊ Yangon Airways,
Vest Spectrum (S) pte., Ltd.

ျပည္ပစီးပြားေရးအခ်ဳိ႕က ..။
တရုတ္ႏိုင္ငံမွ Dehong Thailong Hotel Co., Ltd၊
ထိုင္းႏိုင္ငံမွ Sangsiri Kankaset Company Limited ႏွင့္
Khum Thaw Company Limited

စစ္သည္အင္အားက .... သံုးေသာင္းမွ ငါးေသာင္း..။ တပ္မဟာ ..(၇) ခု၊

တရုတ္ျပည္ ယူနန္နယ္တြင္ ၀ တရုတ္-၀ ကျပား တစ္သိန္းမွ သံုးသိန္းခန္႔အား လိုအပ္လွ်င္ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးရန္ တရုတ္မွ အသင့္ရွိဟု .. အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပ..။

လက္နက္အေနနဲ႔ .... ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ လက္နက္မ်ား အသင့္ရွိဟု ခန္႔မွန္းရ..။
james အပတ္စဥ္ထုတ္ စစ္ဂ်ာနယ္သတင္းတြင္ ၀တပ္မေတာ္အား လက္နက္တင္ ရဟတ္ယာဥ္ Gunship မ်ားေရာင္းခ်ထားေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာၿပီး မၾကာမီတြင္ ျပည္နယ္အျဖစ္ ေတာင္းဆိုသည့္သတင္းမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ထြက္ေပၚ ..။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဟီး ..

ျမန္မာ့ တုိင္းရင္းသား စစ္စစ္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တုိက္ပြဲမ်ား တုန္းက KIA အား တရုတ္တပည့္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ၾကေသာ One Country One Army ျဖစ္ရမည္ဟု ခံယူခ်က္ျပင္းကာ ေရးသားေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သစၥာကို ေစာင့္သိရိုေသသူမ်ားျဖစ္ေသာ ..။
အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိပါးသူ လံုး၀ လက္မခံဟု ျပတ္သားစြာ ေၾကြေၾကာ္ၾကေသာ ...။

ေတာင္ၾကည့္ေျမာက္ျမင္ေသာသူတို႔ ....။

ေခြးေျခေသၤ့ အသစ္တို႔ ..၏

UWSA ၀အေၾကာင္း ... ေ၀ဖန္ ေရးသားခ်က္မ်ားအား..။

မီးခြက္ထြန္း ရွာေပးၾကပါရန္...။

အင္း ...

ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္၊ ေက်းဇူးရွင္ဆိုေတာ့လည္း .....။

အမိန္႔အရ .. မေထြးႏိုင္ မအန္ႏိုင္ မေရးႏိုင္ ျဖစ္ေနၾကမွာပါ့ ...။

ျမန္မာ့ေႏြဦး၊ ထုိင္းေပၚလစီ အေရြ႕ႏွင့္ ေဒသတြင္း အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ


Htet Minlwin


မင္းလြင္ထက္

(စကားဦး- ယခုေဆာင္းပါးမွာ "Bangkok Post” တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ “Thailand, Myanmar share common destiny” ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆို တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းစာေရးသူမွာ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္၊ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဌာန၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေလ႔လာေရး ညႊန္ၾကားေရးမႈး၊ တြဲဖက္ပါေမာကၡ Thitinan Pongsudhirak ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာျပန္သူအေနႏွင့္ မူရင္းစာေရးသူႏွင့္ သေဘာတူျခင္း၊ မတူျခင္းထက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံးျပဳလုပ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒဆိုင္ရာ တုံျပန္မႈကို ရိပ္စားမိေစလိုသည့္ သေဘာထားေစတနာ ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ေႏြဦးအေပၚ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ေပၚလစီအေရြ႕ကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံကားတြင္ တင္ၾကည့္ႏုိင္လွ်င္ တစုံတရာ အက်ိဳးရွိမည္ဟု ယူဆျပန္ဆုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းကို ေျပာၾကသည့္အခါတိုင္း လိုသလို ခ်ဲ႕ကားဖြင့္ဆိုၾကသည့္ ကိစၥတစ္ခုမွာ ထိုစဥ္က ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ျမိဳ႕ေတာ္ အယုဒၶယကို ျမန္မာတပ္မ်ား ဖ်က္ဆီး ျဖိဳလွဲလိုက္ျပီး ခုႏွစ္လအၾကာ၊ ၁၇၆၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္၍ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံရပ္တည္လာခဲ႔သည္ ဆိုေသာ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။

အယုဒၶယပ်က္ျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံကို ျပန္လည္စုစည္းႏိုင္ခဲ႔ျခင္းမွာ တက္ဆင္ဘုရင္၏ ထူးျခားေသာ ရဲစြမ္းသတၱိ၊ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ မဟာဗ်ဴဟာ က်င္လည္လိမၼာမႈႏွင့္ စုစည္းႏိုင္မႈေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ဤကိစၥမွာ တစ္ပိုင္းတစ္စ မွန္သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွာ ယခင္ အတိတ္ကာလက ႏွစ္ဘက္အျပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ခဲ႔ေသာ၊ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း နာၾကည္းမုန္းတီးမႈမ်ား ရွိေနခဲ႔ၾကေသာ ထီးျပိဳင္နန္းျပိဳင္ အင္ပိုင္ယာႏွစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိရပ္တည္ခဲ႔ၾကသည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို အထင္အရွား မီးေမာင္းထိုးျပေနျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ကား ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးပင္ အတိတ္ကာလႏွင့္ မတူေတာ့ဘဲ ခြဲထြက္ခဲ႔ၾကျပီ ျဖစ္သည္။ ယခင္က မတူေသာ အေျခအေန၊ မတူေသာကံၾကမၼာမ်ားႏွင့္ ဘားမားႏွင့္ ဆိုင္ယမ္ဟူ၍ ယွဥ္တြဲ ရပ္တည္လာခဲ႔ၾကသည့္တိုင္ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွာမူကား ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္၊ လူမႈတည္ျငိမ္မႈရရွိေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ႔သည့္စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ရရွိရန္အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရေတာ့မည္႔အခ်ိန္ က်ေရာက္လာျပီ ျဖစ္သည္။

တက္ဆင္ဘုရင္အေၾကာင္း ေျပာၾကသည့္အခါတိုင္း ျမန္မာတပ္မ်ား အယုဒၶယကို စစ္ခ်ီေနဆဲ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေျမာက္ဘက္မွ တရုတ္တပ္မ်ား ဝင္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္လာၾကသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ယိုးဒယားရာဇဝင္တြင္ တမင္ခ်န္လွပ္ထားေလ႔ရွိပါသည္။ ဆင္ျဖဴရွင္မင္းအေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္လာသည့္ တရုတ္တပ္မ်ားကို ျပန္လည္ခုခံႏိုင္ေရး အယုဒၶယမွ တပ္မ်ား ျပန္လည္ဆုတ္ခြာရန္ ညႊန္ၾကားျခင္းမျပဳဘဲ အယုဒၶယအ၇တြင္ရွိေသာ အလုပ္ကို လက္စသတ္ျပီးမွ ျပန္လည္ ခ်ီတက္လာရန္ ညႊန္ၾကားခဲ႔သည္။ ဤတြင္ အယုဒၶယ က်ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္က ေရႊထီးေဆာင္းခဲ႔ေသာ အယုဒၶယႏိုင္ငံေတာ္ကား က်ဆုံးသြားခဲ႔ျပီ။ ထုိအခါမွ ျမန္မာတပ္မ်ား ျပန္လည္ထြက္ခြာ၍ တရုတ္တပ္မ်ားကို တိုက္ထုတ္ရသည္ျဖစ္ရာ အယုဒၶယတြင္ တပ္ငယ္တတပ္ခန္႔သာ ခ်န္ထားႏိုင္ခဲ႔သည္႔အတြက္ ေနာင္ ယိုးဒယားမင္း တက္ဆင္က ျပန္လည္တိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိင္းမင္းတက္ဆင္မွာ ယခုလက္ရွိ ခ်ကၠရီမင္းဆက္မတိုင္မီ ၁၅ ႏွစ္တာမွ် ယိုးဒယားႏိုင္ငံ(Siam)ကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သြားခဲ႔သည္။

သမိုင္းေၾကာင္းအရ စစ္ပြဲမ်ား၊ အႏိုင္အရႈံးမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည့္အခါတိုင္း ျမန္မာက အျမဲလို ယုိးဒယား (Siam) အေပၚ အသာစီးမွ ေနခဲ႔သည္ခ်ည္းသာျဖစ္သည္။ ၁၇ ရာစုအေစာပိုင္း တိုေတာင္းလွသည့္ ကာလတစ္ခုတြင္သာ ယိုးဒယားမင္း နရဲစြမ္၏ စစ္ေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ကြ်မ္းက်င္လိမၼာမႈႏွင့္ ယိုးဒယားတုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းသို႔ စစ္ခ်ီတက္ႏိုင္ခဲ႔ျခင္းသာ ယိုးဒယားတို႔ဘက္က ျပန္လည္ ေျပာဆိုေခ်ပစရာရွိပါသည္။ အင္ပိုင္ယာႏုိင္ငံႏွစ္ခုအျဖစ္ အျပိဳင္အဆိုင္ ျပဳခဲ႔ၾကသည့္အခ်ိန္အမ်ားစုတြင္ ျမန္မာကသာ ယိုးဒယားဘက္သို႔ စစ္ခ်ီတက္လာေလ႔ရွိပါသည္။ ျမန္မာမွာ သေဘာသဘာဝအားျဖင့္ပင္ စစ္တိုက္၊ စစ္ထိုးလိုေသာႏိုင္ငံ (warrior state) ျဖစ္ျပီး ယုိးဒယားမွာမူ ကုန္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကိုသာ အဓိကေဆာင္ရြက္လိုေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ အေကာင္းဆုံး ဥပမာျပႏိုင္သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာမင္းႏိုင္ငံမွာ စစ္ပြဲမ်ား၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ႔ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး တဖက္မွ ယိုးဒယားမင္းႏိုင္ငံမွာမူ ကုန္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးအလုပ္ကိုသာ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပထဝီအေနအထားမ်ား၊ သမိုင္းေၾကာင္းအစဥ္အလာမ်ားအရ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ မ်ိဳးဗီဇ (DNA) မ်ားမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံရပ္တည္မႈအၾကား တည္ရွိေနခဲ႔ျပီး ထိုမ်ိဳးဗီဇမ်ားကပင္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ရွိေနေသာ အေနအထားကို ရွင္းလင္းျပသေနျခင္းဟု ဆုိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ပထဝီအေနအထားသည္လဲ အထူးအေရးပါ ပါသည္။ ျမန္မာမွာ ထိုစဥ္က ျဗိတိသွ် သိမ္းပိုက္ထားေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံႏွင့္ ကပ္လ်က္ တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္ရာ၊ ၁၉ ရာစုအတြင္း ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕လိုေသာ ျဗိတိသွ်ႏွင့္ ေဒသတြင္း စစ္မင္းသဖြယ္ျဖစ္ခဲ႔သည႔၊္ စစ္ေသြးစစ္မာန္ၾကြယ္သည့္ ျမန္မာတုိ႔ သုံးၾကိမ္တိုင္ စစ္ပြဲမ်ား ဆင္ႏြဲခဲ႔ရသည္။ သုံးၾကိမ္စလုံးပင္ ျမန္မာ စစ္ရႈံးခဲ႔ရာ ၁၈၈၅ တြင္ ျမန္မာမင္းဆက္ ပ်က္သုဥ္းသြားခဲ႔ျပီး ျမန္မာ႔ဦးစြန္း ေျမသို႔ယြန္းခဲ႔ရသည္။ တစ္ဖက္တြင္လဲ ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္အၾကား ျမန္မာ တစ္ခါ စစ္ရႈံးတိုင္း ယိုးဒယားက ျဗိတိသွ်ကို လိုက္ေလွ်ာ ေစ႔စပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရေလ႔ရွိပါသည္။ ၁၉၀၉ ခုတြင္ ယိုးဒယားပိုင္ ေျမာက္ပိုင္း မေလးျပည္နယ္မ်ားကို အဂၤလိပ္လက္ အပ္ခဲ႔ရသလို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္အေရွ႕အိႏၵိယကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ သြတ္သြင္းျပီးေနာက္ ယိုးဒယားတုိ႔သည္လည္း အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားဘက္မွ ဖိအားေပးလ်က္ရွိေသာ ျပင္သစ္ကိုလိုနီမ်ားကို လိုက္ေလွ်ာမႈမ်ား ျပဳခဲ႔ရသည္။ ၁၈၉၃ တြင္ ျပင္သစ္တုိ႔သည္ ယေန႔ လာအိုႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားနုိင္ငံမ်ားကို အမ်ားစု သိမ္းပိုက္ထားျပီးျဖစ္သည္။ ဤသမိုင္းျဖစ္ရပ္တို႔ကို ျပန္လည္ေထာက္ရႈလွ်င္ စစ္ေသြးစစ္မာန္ၾကြယ္ဝသည့္အေလ်ာက္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ား၏ နယ္ခ်ဲ႕မႈကို ခံခဲ႔ရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိနယ္ခ်ဲ႕မႈကို ၾကံၾကံခံရင္ဆိုင္မႈမရွိဘဲ ေလယူရာတိမ္း၍ လက္ေတြ႔အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ေသာ၊ လြတ္လပ္ေရးမဆုံးရႈံးခဲ႔ဖူးဟု ဆုိႏိုင္ေသာ ယိုးဒယားႏုိင္ငံတို႔အၾကား သမိုင္းေၾကာင္းဆက္စပ္မႈမ်ားကို အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ဆယ္ရာစုတြင္လဲ ဤႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံအဖုိ႔ မတူညီေသာ မုန္တိုင္းမ်ား၊ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရိုက္ခတ္ဝင္ေရာက္ခဲ႔သည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ျပန္လည္ရရွိလာခဲ႔ျပီး ဒီမုိကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ထြန္းကားေသာ အေျခအေနေရာက္ရွိလာေသာ္လည္း ၁၉၆၂ တြင္မူ စီးပြားေရးအရ မည္သူ႔ကိုမွ် မွီခုိျခင္းမရွိသည့္ တံခါးပိတ္၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ႔သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ တံခါးပိတ္ဝါဒက်င့္သုံးခဲ႔ျပီးေနာက္တြင္မူ တု႔ံဆိုင္းသြားလိုက္၊ ျပန္လည္စတင္လာလိုက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး တံခါးဖြင္႔မႈမ်ားဆီ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ႔သည္။ ယခုတြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အတိတ္ကာလက ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား တေလွၾကီးႏွင့္ အေျပာင္းအလဲဆီ စတင္ခ်ဥ္းနင္း ဝင္ေရာက္လာခဲ႔ျပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ တည္ျငိမ္မႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ႔သည္။ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လတြင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ေတြ႔ဆုံမႈအျပီး ပြင့္လင္းလာေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္လာေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးုဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ထားျခင္းခံရေသာ ျမန္မာတုိ႔၏ မသိစိတ္တြင္ စြဲဝင္ကပ္ညွိေနသည့္ သူမ်ားထက္သာသည္ဆိုသည့္ ဘဝင္စိတ္(superiority complex) ပါဝင္ေကာင္း ပါဝင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေနပါသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း (၁၉၃၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ဆုိင္ယမ္(Siam)ဆိုေသာ အမည္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံ(Thailand)ဟု အမည္ေျပာင္းခဲ႔ေသာ) ထိုင္းႏိုင္ငံသည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အတူတူေလာက္ပင္ ၁၉၅၇ မွ ၁၉၈၈ ထိ အသြင္စုံ၊ အေရာင္စုံ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားက အမ်ားအားျဖင့္ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္က်င့္သုံးခဲ႔ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားတြင္ စီးပြားေရးကိုမူ တံခါးဖြင္႔ထားခဲ႔ၾကျပီး ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ အားေပးခဲ႔ၾကသည္။ ဤသည္မွာ ကိုလိုနီအျဖစ္ သြတ္သြင္းမခံရျခင္းေၾကာင့္ႏွင့္ နဂိုကပင္ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္လိုေသာ အထုံဗီဇေၾကာင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက ႏိုင္ငံ႔စီးပြားေရးကို ဦးစီးရန္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးနားလည္ကြ်မ္းက်င္သည့္ တက္ခႏိုကရက္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခြင္႔ျပဳခဲ႔ၾကျပီး ႏွစ္ေလးဆယ္ေက်ာ္ၾကာ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈၾကီးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ႔ၾကသည္။ ထုိစီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈၾကီးကပင္ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ကို ကူညီအားေပးမည့္ လူလတ္တန္းစားအလႊာကို ၾကီးထြားလာေစခဲ႔သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္း စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈၾကီးမွာ အင္အားျပင္းထန္ျပီး ရရွိလာသည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမွာ အေပၚပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းရွိ ထိပ္တန္းအရာရွိၾကီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ားအတြက္သာ စုပုံေနခဲ႔ရာ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားသို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ိဳးျပဳျခင္း မရွိခဲ႔ေပ။

ထုိင္းနိုင္ငံ၏ ဆုိခဲ႔ပါ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် လူမႈမညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ ၾကီးမားျခင္းတုိ႔မွာ ေနာင္တြင္ သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္(ယခင္ ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း)အတြက္ အျမတ္ထုတ္စရာ ျဖစ္လာခဲ႔သည္။ သက္ဆင္ကို ဖယ္ရွားခဲ႔သည့္ ၂၀၀၆ စစ္အာဏာသိမ္းမႈအျပီး ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးမွာ အီလည္လည္ အေျခအေနတြင္ တန္႔ေနခဲ႔သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ စ၍ သက္ဆင္္လိုလားသူ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအားလုံးအႏိုင္ရရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ခြင့္ မရရွိခဲ႔သလို သက္ဆင္ ဆန္႔က်င္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားမွာလဲ သက္ဆင္ကို ႏိုင္ငံေရးတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ စည္းျခားထားႏိုင္ခဲ႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ႔ပါ။

လြန္ခဲ႔သည့္ ရာစုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတုိ႔မွာ လားရာလမ္းေၾကာင္း မတူညီခဲ႔ေသာ္လည္း ၂၁ ရာစု အဝန္းအဝိုင္းသစ္တြင္မူ ျမန္မာ၊ ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပန္လည္ ခ်ိတ္ဆက္လာႏိုင္ခဲ႔ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနႏွင့္ (လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္) ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အေပၚမွီခုိေနရျပီ ျဖစ္သလို လုပ္သားကိစၥ၊ လုံျခံဳေရး ကိစၥ (ဥပမာ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရး)စသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မ်ားစြာ မွီခုိေနရျပီျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသာမရွိလွ်င္ ထုိင္းႏိုင္ငံအေနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္သလို ျမင့္မားေသာ လုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္လဲ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရပ္ဆုိင္းထားလိုက္ျပီျဖစ္သလို အလုပ္သမားမ်ား လႊဲပို႔ေသာ ဝင္ေငြမ်ားအပါအဝင္ အကူအညီမ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ထုိင္းႏိုင္ငံထံမွ လက္ခံရရွိေနျပီျဖစ္သည္။ သာဓက ျပရလွ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ (the Bank of Thailand) က မၾကာေသးမီက ျမန္မာက်ပ္ေငြကို ႏႈန္းရွင္ထားသည့္ကိစၥမ်ိဳးတြင္ ပါဝင္ကူညီခဲ႔ျခင္းမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို လက္နက္စြဲကိုင္ ေတာ္လွန္ေနေသာ ရွမ္း၊ ကရင္စသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို ကူညီျခင္း၊ ေထာက္ပ႔ံျခင္းစသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ၾကားခံထားမူဝါဒ (buffer policy)ကို ထုိင္းႏိုင္ငံအေနႏွင္႔ တရားဝင္ ဆက္လက္က်င့္သုံးျခင္းမရွိေတာ့သလို လက္ေတြ႔တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံမူဝါဒဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (consensus) ရရွိေနျပီဟုပင္ ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ယင္လတ္၏ အစိုးရပင္ျဖစ္ေစ၊ အတိုက္အခံ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အဘီဆစ္ ဝိဇၨာဇီဝ ၏ ၂၀၀၈-၂၀၁၁ အစိုးရကပင္ျဖစ္ေစ၊ ထုိင္းအစိုးရမ်ား၏ ျမန္မာအေရးမူဝါဒမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို က႑စုံျမွင့္တင္သြားရန္ ဆိုသည့္ မူဝါဒပင္ျဖစ္သည္။ ဤဘုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳး ထိုင္းအစိုးရအေနႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားမူဝါဒတြင္ ကိုင္စြဲထားျခင္း မရွိေခ်။

ေလာေလာဆယ္ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးၾကီးသည့္ ကိစၥတစ္ခုမွာ ထားဝယ္စီမံကိန္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥတြင္ ျမန္မာ ထိုင္း ႏွစ္ဘက္စလုံးအေနျဖင့္ ေရရွည္စဥ္းစားသည့္ အျမင္ရႈေထာင့္မွ သုံးသပ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုျပီး အေသးအဖြဲ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို အာရုံစုိက္၍ မ်က္ေတာင္တဆုံးသာ ၾကည့္ျခင္းမ်ိဳး မျပဳသင့္ဘဲ မ်က္စိတဆုံး၊ က႑စုံ အေရးၾကီးသည့္ ကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။ ေဒၚလာ ဘီလွ်ံခ်ီသည့္ ဤ စီမံကိန္းမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ အီတာလွ်ံ-ထိုင္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရး (Italian-Thai Development) ကုမၸဏီက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၌ ထားဝယ္တြင္ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၂၅၀ က်ယ္ဝန္းသည့္ စီမံကိန္း ရရွိျခင္းက အစျပဳခဲ႔သည္။ ထုိပေရာဂ်က္ ေႏွာင့္ေႏွးသြားသည္တြင္ ယင္လတ္အစိုးရက ပခုံုးေျပာင္းတာဝန္ယူကာ၊ ျပည္သူဘ႑ာမ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျပီး ITD ကို အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

ထို႔ျပင္ သက္ဆင္သည္လဲ ဤကိစၥေနာက္ကြယ္တြင္ ပါဝင္ေနသည္ဟု ယူဆရဖြယ္ရွိသည္။ သက္ဆင္ကလဲ ဤစီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားေနသည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုျပိး ထိုင္းသၾကၤန္ ဆုန္ကရမ္ ရက္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ နက္ရႈိင္းစြာ ကြဲျပားေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ဘက္တဘက္ဘက္ကို ရပ္ျခင္းျဖင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ ျပဳမိသည့္ အမွားမ်ိဳး မျပဳမိေစရန္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္လညး္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ဘက္စုံဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳး၊ အဓိကအက်ိဳးစီးပြားစပ္ဆုိင္သူမ်ားအားလုံး ပါဝင္ေအာင္ ဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သင့္သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံအေနႏွင့္လဲ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အလားတူ ဆက္ဆံသင္႔သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ အစုိးရအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းရွိေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္သလို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အဓိကအက်ိဳးစီးပြားစပ္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံး သေဘာေပါက္နားလည္ႏိုင္ႏိုင္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကို ထူေထာင္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လဲ မည္သည့္ အစုအဖြဲ႔ကိုမွ် မိမိ၏ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္အေပၚမူတည္၍ ပိုမို မ်က္ႏွာသာေပးဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

က်ယ္ျပန္႔စြာ စဥ္းစားလွ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဆီယံသို႔သြားရာလမ္းေၾကာင္း (ေကာ္ရစ္ဒါ) ျဖစ္သလို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိပြင့္လင္းလာေသာ အေနအထားက အေရွ႕ေတာင္အာရွကုန္းျပင္ကို ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ GDP ျမင့္မားလာေစရန္ လက္ယပ္ေခၚသည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာေစခဲ႔သည္။ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံစုေပါင္းထားေသာ စားသုံးသူေစ်းကြက္ၾကီးမွာ ဗီယက္နက္၊ ယူနန္ႏွင့္ မေလးရွားအခ်ိတ္အဆက္မ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္လွ်င္ သန္း ၃၅၀ ေက်ာ္ ၾကီးမားသည့္ ေစ်းကြက္ၾကီးျဖစ္သည္။ ဤအစုအေဝးၾကီးမွာ ေျမေပၚေျမေအာက္ ၾကြယ္ဝသည့္ သယံဇာတမ်ားလဲ ရွိေနသလို၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအရလဲ တုိးတက္လာေတာ့မည့္ အေျခအေနရွိေနသည္ျဖစ္ရာ ဤေဒသၾကီး၏ စီးပြားေရးမွာ ေသခ်ာေပါက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မည့္ အလားအလာရွိေနျပီး ၂၀၁၅ အာဆီယံ ကတိကဝတ္မ်ားနွင့္လဲ ပတ္သက္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ အဓိက စိန္ေခၚမႈတစ္ခုသာရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး…၊ ၾကီးမားသည့္ႏိုင္ငံေရးလဲရွိသလို ခပ္ေသးေသး နိုင္ငံေရးကိစၥေတြလဲ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ၾကီးမားသည့္ႏုိင္ငံေရးကိစၥမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဂ်ပန္ႏွင္႔ အာဆီယံတို႔က တဖက္တြင္ရွိေနသလို ႏွင့္ တဖက္တြင္ တရုတ္ ရွိေနသည့္ ပါဝါလြန္ဆြဲမႈမ်ားအၾကား အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္းျပင္၏ ပါဝါမွ်ေျခကို ဘယ္လိုထိန္းၾကမလဲဆိုသည့္ ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ဤေဒသမွာ သဘာဝအားျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ လႊမ္းမိုးမႈ ၾသဇာေအာက္တြင္ ရွိေနသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို အလုပ္ျဖစ္ျပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အက်ိဳးရွိသည့္အေျခအေနတြင္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ တဖက္မွ အျခား အင္အားၾကီးႏိုင္ငံၾကီးမ်ားက ေစာင့္ၾကည္႔ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အင္အားၾကီးႏုိင္ငံကိုမွ် အေရွ႕ေတာင္အာရွကုန္းျပင္ကို လႊမ္းမိုးရန္ ခြင့္ျပဳႏုိင္မည္မဟုတ္ေခ်၊ ဤရည္မွန္းခ်က္ကို ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံက အျခား အဓိကပေလယာမ်ားကို ထိန္းညွိေပးႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။

ေသးငယ္သည့္ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္ကေတာ့ အတြင္းပိုင္းျပႆနာမ်ားသာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲ၊ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ ၾကံဳရသည္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာဒီမိုကေရစီဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား လမ္းေခ်ာ္မသြားရန္ လိုအပ္သလို၊ ထုိင္းဒီမုိကေရစီသည္လည္း ယခုအေျခထက္ ပိုမိုက်စ္လ်စ္သိပ္သည္းေသာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဒီမုိကေရစီကို ေက်ာ္လြန္ေသာ အေနအထားေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံး ဒီမုိကရက္တစ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ခုိင္မာေအာင္တည္ေဆာက္၍ အျပန္အလွန္ ထိန္းညွိမႈ (checks and balances)၊ ျပည္သူလူထု ပါဝင္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ား ရွိလာေစရန္မွာ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွာ မတူေသာ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းေပၚတြင္ ကြဲျပားသည့္အဆင့္ေနရာမ်ား၌ ရွိေကာင္းရွိၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ အထူးနီးစပ္လွသည္ျဖစ္ရာ ယခင္ ရြပ္ရြပ္ခြ်ံခြ်ံ တိုက္ခဲ႔ဖူးေသာ ႏုိင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါ ရြပ္ရြပ္ခြ်ံခြ်ံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။

(Envoy ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၅၁၊ ၂၃.၅.၂၀၁၃ ၾကာသပေတးေန႔ထုတ္ စာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိျပီး)

စည္းစိမ္ ေလးမ်ဳိးကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ခံစားရတယ္လို႔ ေျပာဆို

The Voice Weekly

Sunday, May 19, 2013 at 9:17am


က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီၿပီး အရက္ခ်က္ စက္႐ုံေတြကို ထူေထာင္ၾကေပမယ့္ အရက္ခ်က္စက္႐ုံက ထြက္တဲ့ ေရဆိုးေတြကို အဆင့္ဆင့္ သန္႔စင္ၿပီးမွ စြန္႔ထုတ္တာေတြ မလုပ္ဘဲ အလြယ္တကူ စြန္႔ထုတ္ၾကတဲ့အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္တာေတြ သုံးမရေအာင္ ေရထုညစ္ညမ္းတာ ေတြကို ေဒသခံေတြ ခံစားေနရတာပါ။


ျပည္တြင္းျပည္ပက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ၾကတဲ့ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ အရက္ခ်က္စက္႐ုံေတြက ထိပ္ဆုံးကေန ပါဝင္ေနပါတယ္။ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း ျမန္မာ့ရင္းႏွီျမဳပ္ႏွံဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူစဥ္ ၂ ႏွစ္တာကာလ အတြင္းမွာ ဘီယာစက္႐ုံ ေျခာက္႐ုံနဲ႔ စီးကရက္စက္႐ုံ ႏွစ္႐ုံ ခြင္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ယမကာႀကဳိက္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္နယ္ေျမလို႔ေတာင္ တင္စားရမယ့္ ၁၉ လမ္းက စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလးငယ္ေတြကို စားပြဲထိုးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကတာ မျမင္ခ်င္အဆုံးပါ။ သူတို႔နဲ႔႐ြယ္တူ တျခားကေလးေတြ ကေတာ့ မိဘရင္ခြင္မွာ အိပ္စက္နားေနခ်ိန္၊ ပညာသင္ၾကား ေနရခ်ိန္ေပါ့။


အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရွားပါးမႈေၾကာင့္လား၊ တျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္းေတြကို ကံၾကမၼာက မေပးခဲ့လို႔လား။


ေဆးလိပ္၊ အရက္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြ လို႔ပဲေျပာေျပာ၊ မိသားစုရဲ႕အဓိကဝင္ေငြ အမ်ားႀကီး သုံးစြဲလိုက္ရေပမယ့္ ျပန္ရလိုက္တာကေတာ့ ပုလင္းခြံ ဘူးခြံေတြပါ။မိဘေတြရဲ႕ ခုိင္းေစခ်က္ေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ကေလးငယ္ေတြမွာ အရက္ေရာင္းၿပီး အိမ္အတြက္ ဝမ္းစာရွာေဖြ ေနၾကရတယ္။


မအိုေဆး ေခၚၾကတဲ့အတိုင္း ေသာက္သုံးသူေတြ အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈ အနည္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ထားတာေတြ မဟုတ္သလို အစစ္နဲ႔ခြဲမရေအာင္ ထုတ္ထားတဲ့ အတုေတြက နည္းပုံမွန္ေသာက္သုံးသူ ေတြေတာင္ ေရြးရခက္ေနပါတယ္ပုံမွန္ေသာက္သုံးသူ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဆက္ရက္မင္းစည္းစိမ္၊ ဝက္မင္းစည္စိမ္၊ နဂါးမင္းစည္းစိမ္နဲ႔ လဒမင္း စည္းစိမ္ ေလးမ်ဳိးကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ခံစားရတယ္လို႔ ေျပာဆိုၾကေပမယ့္ ေသခ်ာေပါက္ ရလဒ္ကေတာ့ က်န္းမာေရးထိခိုက္တာ၊ စီးပြားေရး က်ဆင္းတာနဲ႔ အထင္ေသးခံရမွာေတြပါ။

KOREA ASEAN COMMEMORATIVE SUMMIT မွ ျမန္မာပညာရွင္မ်ားရဲ႕ လက္စြမ္း

KOREA ASEAN COMMEMORATIVE SUMMIT (MYANMAR PERFORMANCE)
by Myanmar Classical Music

May 31 2009

ကုိးရီးယားႏူိင္ငံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ KOREA ASEAN COMMEMORATIVE SUMMIT မွာ ကုိးရီးယား နဲ႔ အာဆီယံ ၁၀ ႏူိင္ငံ ရုိးရာ ဂီတပညာရွင္မ်ား စုေပါင္းၿပီး ရုိးရာေတးသီခ်င္းမ်ားကုိ ရုိးရာတူရိယာမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းတီးခတ္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကပါတယ္။ အာဆီယံ ႏူိင္ငံ မ်ားမွ ရုိးရာတူရိယာမ်ား ေတးသီခ်င္းမ်ားကုိ တစ္ႏူိင္ငံခ်င္း သီဆုိတီး ခတ္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီပြဲမွာ အျခားပညာရွင္မ်ားနဲ႔အတူ ျမန္မာပညာရွင္မ်ားရဲ႕ လက္စြမ္းျပေဖ်ာ္ေျဖမႈကုိ နားဆင္ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။
တရုတ္ ဆန္ ့က်င္ ေရး ေၾကြး ေက်ာ္ သံ မ်ား ျဖင့္ အႏိုင္ ရရွိ ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လာမည္


  
by FNG on May 19, 2013Shinzo-Abe

ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ရွင္ဇို အေဘး သည္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန ့မွ ေမလ ၂၇ ရက္ ေန ့ထိ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ သို ့ လာေရာက္ လည္ ပတ္ မည္ ျဖစ္သည္။ အေဘး သည္ ၃၆ ႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ
သို ့ ပထမ ဦးဆံုး အႀကိမ္ လာေရာက္ လည္ပတ္ သည့္ ဂ်ပန္ အစိုး ရ အဖြဲ ့ ေခါင္းေဆာင္ ၀န္
ႀကီး ခ်ဳပ္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

၁၉၇၇ ခုႏွစ္ က ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ တာကီအို ဖူကာဒါ သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သို ့ ေနာက္ ဆံုး
လာေရာက္ လည္ ပတ္ ခဲ့ သည့္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ရွင္ဇို အေဘး ႏွင့္ အတူ  ဂ်ပန္ ထိပ္တန္း စီးပြား ေရး လုပ္ငန္း ရွင္ မ်ား
လည္း လိုက္ ပါ လာ မည္ ျဖစ္သည္။

အေဘး သည္ ျမန္မာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၊ အမ်ိဳးသား ဒီမို ကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစု ၾကည္ တို ့ ႏွင့္ ေတြ ့ဆံု မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ လ အတြင္း က ေရြးေကာက္ ပြဲ တြင္ အႏိုင္ ရရွိ ခဲ့ ၿပီး ဒုတိယ အႀကိမ္ ၀န္
ႀကီး ခ်ဳပ္ တာ၀န္ ထမ္း ေဆာင္ သည့္ ရွင္ ဇို အေဘးသည္  ဂ်ပန္ ပိုင္ ကၽြန္းမ်ား တရုတ္ ႏွင့္ အျငင္း
ပြား မႈ တြင္ တရုတ္ ဆန္ ့က်င္ ေရး ေၾကြး ေက်ာ္ သံ မ်ား ျဖင့္ လူ ႀကိဳက္ မ်ား လာသည့္ ဂ်ပန္ ဒီမို
ကရတ္တစ္ ပါတီ ေခါင္း ေဆာင္ ျဖစ္သည္။

အသက္ ၅၈ ႏွစ္ အရြယ္ ရွိ ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ရွင္ ဇို အေဘး သည္ ဂ်ပန္ ႏွင့္ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္
မ်ား တြင္ တက္ ေရာက္ သင္ၾကား ခဲ့ သူ ျဖစ္သည္။
freedomnewsgroup.com

သဘာ၀ ရင္းျမစ္က႑တြင္ ေဒၚလာ ၃၆ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ျမွုဳပ္ႏွံ
20.5.2013

ႏုိင္ငံတကာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား က႑မ်ား
တြင္ ျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ အထိရွိလာေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား က႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလ်ံ
နီးပါး၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ က႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ သတၳဳတြင္းထြက္ က႑တြင္ ၂ ဒႆမ ၈ ဘီလ်ံေက်ာ္
ျမွုဳပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ပမာဏသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ စုစုေပါင္း၏ ၈၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား က႑၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလ်ံနီးပါ ျမွဳပ္ႏွံခြင့္ ျပဳထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ လာေရာက္ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံသည့္ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဒႆမ ၆ ဘီလ်ံသာ ရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

spectrum.myanmar

အသံုးခ်ခံအျဖစ္ ပါ၀င္ေနသူမ်ားအား ပါတီအျဖစ္မွ ရပ္စဲသည္အထိNLD အေရးယူသြားမည္


NLD ၏ စည္းလွံဳးမွဳအတြက္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အသံုးခ်ခံအျဖစ္ ပါ၀င္ေနသူမ်ားအား ပါတီအျဖစ္မွ ရပ္စဲသည္အထိ အေရးယူသြားမည္
Monday, May 20, 2013

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္မီကာလ အထိ ပါတီတြင္း၌ အျခားျခား ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အသံုး ခ်ခံသတင္းေပးမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ယခု လက္ရွိအေျခတြင္လည္း ရွိေနႏုိင္ သည့္အတြက္ ယင္းသို႔ေသာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အသံုး ခ်ခံအျဖစ္ ပါ၀င္ေနသူ၊ အဖြဲ႕ အစည္းတြင္းသတင္းမ်ား အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ေပးပုိ႔ေနသူမ်ားအား စိစစ္ေတြ႕ရွိ ပါက ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္း ေရးမွ ပါတီ၀င္အျဖစ္မွ ရပ္ဆုိင္း သည္အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

““အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဦး တည္ခ်က္နဲ႔ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ မူ၀ါဒေတြအရ ဒီလုိမ်ဳိးလုပ္တာ ကို လံုး၀လက္မခံပါဘူး။ ပါတီ တြင္းစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးဆုိတာ အရမ္းကို အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီေတာ့ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္ေတြ ေၾကာင့္ ပါတီ၀င္အေယာင္ေဆာင္ အခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ပါတီတြင္းစည္းလံုး မႈထိခုိက္တာမ်ဳိး လံုး၀အျဖစ္မခံ ဘူး။ ေျပာရရင္ အရင္တုန္းကဆုိ အန္ကယ္တုိ႔ထဲမွာ တပ္က တုိ႔ အျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြက တုိ႔ လွ်ဳိၿပီးထည့္ထားတာ သတင္းေပး သတင္းယူဖုိ႔ ထည့္ထားတာ အမ်ားႀကီးပဲ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီ အျဖစ္ေတြကို စံနမူနာယူၿပီး ခု ခ်ိန္မွာ ေသခ်ာစိစစ္ၿပီး ဒီလုိျဖစ္ မွာကို လံုး၀လက္မခံဘူး။ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္ဟာ ဒီလုိမ်ဳိးျဖစ္ေနခဲ့မယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုရဲ႕ အသံုးခ်ခံျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ပါတီ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးက အေရးယူသြားမွာပါ”” ဟု ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ဦး၀င္းျမင့္မွ ေျပာၾကားရာ၌ လက္ရွိအေန အထားအရ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္း စည္း လံုးညီၫြတ္ေရးမွာ အလြန္အေရး ႀကီးလ်က္ရွိေနၿပီး အဖြဲ႕၀င္တြင္း စည္းလံုးမႈအတြက္ႏွင့္ လူထု၏ အျမင္၌ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ေစ ႏုိင္ေသာ အျပဳအမူမ်းအား လံုး၀ လက္ခံမည္မဟုတ္ဘဲ အေရးယူ သြားၿပီးဘာသာေရး၊ လူမႈေရးလႈံ႕ ေဆာ္မႈမ်ား၌ ပါ၀င္ေနသူရွိပါ ကလည္း အေရးယူသြားမည္ဟု သိရသည္။

ခန္႔ခန္႔(ဒႆနိက)

The Hot News