Wednesday, June 5, 2013

ပုသိမ္ႀကီးနား ၿဂိဳလ္သားေတြ႕တယ္ဆုိလုိ႔ ဘာမ်ားလဲလုိ႔ ၊

Credit - Ko A Naw

ျမန္မာတြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သိသာစြာက်ဆင္း


The Voice Weekly
  ............................................................
    ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၄

    အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အရွိန္ႏွင့္လွိမ့္ ဝင္လာခ်ိန္၌ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး အနည္းငယ္ တင္းမာခဲ့သျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား သိသာစြာ က်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း The Wall Street Journal သတင္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

    ျမန္မာႏိုင္ငံဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ တ႐ုတ္ေတာင္ပိုင္းသို႔ဆက္သြယ္ ပို႔ေဆာင္မည့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ပို႔ေဆာင္ေရး ပိုက္လိုင္းႏွစ္သြယ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းကို ယခုႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း ေခတၱ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းသတင္းက ဆိုသည္။

    တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ယခုဘ႑ာႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြမွာ ေဒၚလာ ၄၀၇ သန္းသာ ရွိေတာ့ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၂ႏွစ္ခန္႔က ၈ ဒသမ ၂၇ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သျဖင့္ ၄ ဒသမ ၃၅ ဘီလီယံက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ ခံစာအရ သိရွိရသည္။

    ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တ႐ုတ္တို႔က ၂၉
    ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။

    ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တ႐ုတ္တို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ သည့္ လုပ္ငန္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဟိုတယ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။

    အထူးသျဖင့္ အႀကီးစား စက္ပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းလ်က္ရွိၿပီး ယင္းသည္ တ႐ုတ္သြင္းကုန္ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၁၇၅ သန္းခန္႔၏သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔္ရွိသည္ဟု ယင္းသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

    ျမန္မာႏိုင္ငံ အာဏာရွင္တို႔၏ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္အုပ္စုက ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနီးစပ္ဆုံးႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မတိုင္မီအထိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္ဆံခဲ့သည့္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ လည္းျဖစ္သည္။

    ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္ လာခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာထားမ်ားကို ထင္ရွားစြာျပသလာ ခဲ့ေၾကာင္း The Wall Street Journal သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

    တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ရွိလာၿပီးေနာက္ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္၏ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႊမ္းမိုးမႈမ်ား
    အေပၚ ျမန္မာတို႔က ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလာၾကသည္။

    ျပည္တြင္း၌ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ တ႐ုတ္တို႔ ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၇ ဘီလီယံတန္ဖိုး ရွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ သည္။ယင္းစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေထာက္ပံ့မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

    ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလကစတင္ၿပီး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ တို႔ ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ ေၾကးနီစီမံကိန္းလည္း ယာယီ ရပ္ဆိုင္းထားလိုက္ ရျပန္သည္။ ထို႔ျပင္ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ ကမ္း႐ိုးတန္းမွသည္ တ႐ုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း ကူမင္းအထိ ဆက္သြယ္မည့္ ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ ခ်ီၿပီး လုပ္ေဆာင္မည့္မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာလည္း ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ရေၾကာင္း The Wall Street Journal က ဆိုထားသည္။

    ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ China Mobile ႏွင့္ ၿဗိတိန္ Vodafone Group တို႔ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခိုင္မာေသာ ဥပေဒမရွိဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထား ရာမွ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္သို႔ ကိုယ္စားလွယ္ ၉၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္


မဇၩိမသတင္းဌာန | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇြန္လ ၀၅ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၀၆ မိနစ္

အေရွ႕အာရွ ကမၻာ့စီးပြါးေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (WEF) ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယေန႔ စတင္က်င္းပရာ ရာေပါင္းမ်ား စြာေသာ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းရွင္ ထိပ္သီးမ်ား တက္ေရာက္လ်က္ ရွိၾကသည္။

World-Economic-Forum-on-East-Asia-Naypyitaw ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ (WEF on East Asia) ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔က စတင္ျပဳလုပ္ေနရာ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥ်ိမ) သံုးရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၉၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။
MICC တြင္ သံုးရက္ၾကာက်င္းပမည့္ စီးပြါးေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၉၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ၿပီး WEF ၏ လူဦးေရအမ်ားဆုံး တက္ေရာက္ေသာ အစည္းအေဝးျဖစ္ၿပီး ထိုပမာဏကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အလြန္အမင္းစိတ္ဝင္စားမႈကို ျပသေနသည္ဟု WEF ၏ အာရွေဒသဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ ဆူရွန္႕ပါလာကူသီေရာင္း (Sushant Palakurthi Rao) အား ကိုးကား၍ AFP သတင္းတရပ္တြင္ ေရးသားထား သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က သမၼတျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ထူးျခားျမန္ဆန္လွေသာ စီးပြါးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ကမာၻကို အံ့အားတသင့္ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းသြားေစခ့ဲသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားအဖို႔လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလားအလာေကာင္း မ်ားရွိသည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ မ်က္စိက်လာေစခဲ့သည္။

“အေရးပါတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အမ်ားအျပားက သမၼတနဲ႔ ေတြ႔ဘို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္” ဟု အစိုးရ အရာရွိတဦးကေျပာသည္။

ေစ်းေပါေသာ လုပ္သားေစ်းကြက္ ရွိေနသည့္အျပင္ သန္းေပါင္း ၆၀ မွ်ေသာ စားသံုးသူ အသစ္မ်ား ရွိေနသည့္
ေစ်းကြက္ႀကီးက ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈတရပ္ ျဖစ္ေနသည္။

ထုိအထဲတြင္ ကိုကာကိုလာလည္း ပါဝင္ၿပီး အဂၤါေန႔က ပုလင္းသြတ္စက္ရံုသစ္တခုကို ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အဂၤလိပ္-ဒတ္ခ်္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ ယူနီလီးဗား ကလည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ အတြက္ ေရခ်ဳိးခန္းသံုးႏွင့္ အိမ္သာသံုးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မည့္ စက္ရံုတရံုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မၾကာမီဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။ ဇြန္လကုန္တြင္ အဆိုပါစက္ရံု၌ လုပ္သားအင္အား ၁၅၀ ခန္႔ ေရာက္ရွိလုပ္ကိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ယင္းတို႔ အနက္အခ်ဳိ႕မွာ ထိုင္းရွိစက္ရံုမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ရွိလာမည့္ သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏အေျပာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသာ ဥပေဒအေဆာက္အအံု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ခ်ဳိ႕တဲ့မလံုေလာက္မႈ၊ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက က႑ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ နည္းပါးေနေသးျခင္း စေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီး မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရလိမ့္ ဦးမည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဝင္ေရာက္လာမည့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈအခ်ဳိ႕ကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည့္
ေၾကျငာခ်က္တရပ္ကိုလည္း ယခုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ ႏိုင္ငံျခား ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ေငြထုတ္ စက္မ်ား မရွိေသး၊ ခရိဒစ္ကဒ္မ်ားအ သံုးျပဳ၍မရေသး၊ ဘလက္ဘယ္ရီႏွင့္ အျခား မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ား အတြက္ 3G ကြန္ယက္မရေသး ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားကို အဆုိပါေၾကျငာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေရးသားထားသည္။

ထိုသို႔စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနလင့္ကစား ျမန္မာအရာရွိမ်ားကေတာ့ အားတက္ေနၾကသည္။

“ဒါ က်ေနာ္တို႔ပြဲပဲ။ ဒါ က်ေနာ္တုိ႔ ကမာၻကို လုပ္ျပလိုက္တာပဲ” ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းဝန္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ အား ကိုးကား၍ AFP သတင္းက ေရးသားသည္။

က်န္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးကို မၾကာမီ လႊတ္ေပးပါမည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ က ဖိုရမ္ မက်င္းပမီ ယမန္ေန႔က တိုင္းျပည္သို႔ ေရဒီယိုမွ ေၾကညာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေထာင္တြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ က်န္ေသးသည္ဟု ႏိုင္/က်ဥ္းအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူ မ်ားက ေျပာသည္။
 http://www.mizzimaburmese.com/news/business/11895-2013-06-05-11-40-35.html

လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရး ကို ေျဗာင္ စိန္ေခၚေလျပီ ။


ကိုဝိုင္ ဝိုင္ေက's photo.
လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရး ကို ေျဗာင္ စိန္ေခၚေလျပီ ။
***************************************

(၄-၆-၂၀၁၃)

လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္းမ်ား ညဘက္ အိပ္ေနၾကခ်ိန္ အၾကမ္းဖက္ ျဖဳိခြဲစဥ္ သံဃာေတာ္မ်ား မီးေလာင္ဒဏ္ရာ (ေသရာပါ) ရေစေသာ ကိစၥ ကို မူ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ၊ တရားဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာေသာအားျဖင့္ တစ္မ်ဳိး ၊ ဥပေဒႏွင့္ အညီ စစ္ေဆးစီရင္မႈ ၊ အစရွိသျဖင့္  ေလသံ ( လံုးဝ ) မ ဟေသာ ...

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၏ ေၾကျငာခ်က္ ။

ေၾကျငာခ်က္တြင္ -

အကယ္၍ လာေရာက္ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳပဲ ဆက္လက္ေရွာင္တိမ္း ခိုေအာင္းေနပါက တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ တည့္မွတ္ မွန္ကန္ေစေရးကို အေလးထားျပီး အင္အားသံုး၍ ေက်းရြာအတြင္း ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ဖမ္းဆီးသည့္အခါ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ အႏၱရာယ္ျပဳျခင္း ၊ ဝရမ္းထုတ္ဆင့္ တရားခံေျပး ေၾကျငာထားသူအား အကာအကြယ္ေပးျခင္း ၊ ဖံုးကြယ္ေပးျခင္း ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါကလည္း ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ အေရးယူ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာေသာအားျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆးစီရင္မႈ ကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ရင္ဆိုင္ပါရန္ အသိေပး သတိေပးသည္ ။

ဟု ေဖာ္ျပပါရွိေလသည္။

***************************************

(၄-၆-၂၀၁၃)

လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္းမ်ား ညဘက္ အိပ္ေနၾကခ်ိန္ အၾကမ္းဖက္ ျဖဳိခြဲစဥ္ သံဃာေတာ္မ်ား မီးေလာင္ဒဏ္ရာ (ေသရာပါ) ရေစေသာ ကိစၥ ကို မူ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ၊ တရားဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာေသာအားျဖင့္ တစ္မ်ဳိး ၊ ဥပေဒႏွင့္ အညီ စစ္ေဆးစီရင္မႈ ၊ အစရွိသျဖင့္ ေလသံ ( လံုးဝ ) မ ဟေသာ ...

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၏ ေၾကျငာခ်က္ ။

ေၾကျငာခ်က္တြင္ -

အကယ္၍ လာေရာက္ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳပဲ ဆက္လက္ေရွာင္တိမ္း ခိုေအာင္းေနပါက တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ တည့္မွတ္ မွန္ကန္ေစေရးကို အေလးထားျပီး အင္အားသံုး၍ ေက်းရြာအတြင္း ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ဖမ္းဆီးသည့္အခါ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ အႏၱရာယ္ျပဳျခင္း ၊ ဝရမ္းထုတ္ဆင့္ တရားခံေျပး ေၾကျငာထားသူအား အကာအကြယ္ေပးျခင္း ၊ ဖံုးကြယ္ေပးျခင္း ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါကလည္း ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ အေရးယူ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာေသာအားျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆးစီရင္မႈ ကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ရင္ဆိုင္ပါရန္ အသိေပး သတိေပးသည္ ။

ဟု ေဖာ္ျပပါရွိေလသည္။

ကိုမင္းကိုႏုိင္ကို ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ ဒီမိုကေရစီဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားMa Su Mon
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းလို႔ နာမည္ေပးထားတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္နဲ႔ ကိုကုိႀကီးတို႔ အပါအ၀င္ မေန႔က အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦးမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခမ္းအနားမွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏုိင္ကို ကမၻာတ၀န္း ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကို ပံ့ပိုး ကူညီေပးေနတဲ့ NED အဖြဲ႔ရဲ႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီဆုကိုလည္း ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံေရးမွာ ၾသဇာေညာင္းတဲ့ အထင္ကရ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြပါ တက္ေရာက္ပါတယ္။ မႏွစ္က ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ မတက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီႏွစ္မွာ သူ႔ကို သီးသန္႔ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“က်ေနာ္ကေတာ့ က်ေနာ္ရခဲ့သမွ် ဆုေတြအားလံုးကို က်ေနာ့္တစ္ေယာက္တည္းကို ေပးတယ္လို႔ ဘယ္ေသာအခါမွ် မခံယူဘူး။ က်ေနာ္နဲ႔အတူ တုိက္ပြဲ၀င္ၾကတဲ့သူေတြ အားလံုးကိုယ္စား က်ေနာ့္ကိုေပးတယ္လို႔ပဲ ဘယ္ဆုကိုမဆို ခံယူထားပါတယ္။ အဲ့ဒီေပးအပ္တဲ့ ဆုတုိင္းဟာ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အထီးက်န္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေပါ့ ဒီတိုက္ပြဲထဲမွာ က်ေနာ္တို႔ လူးလိမ့္ခံေနရတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ေၾသာ္ ငါတို႔ အထီးက်န္ မဟုတ္ပါလား။ ကမၻာႀကီးက ငါတို႔နဲ႔အတူ ရွိေနေသးပါလား ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ိဳး အနည္းဆံုး ရပါတယ္။ အဲ့ဒါဟာ က်ေနာ္တို႔ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ တုိက္ပြဲ၀င္ဖို႔ စြန္႔လႊတ္႐ုန္းကန္ဖို႔အတြက္ ႀကီးစြာေသာ အေထာက္အပံ့ေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ က်ေနာ္ ဒီ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္ေတြအားလံုး ကိုယ္စား သူတို႔ရဲ႕ မိသားစု အားလံုးကိုယ္စား ဒီမိုကေရစီ ျမတ္ႏုိးတဲ့ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အားလံုးရဲ႕ကိုယ္စား က်ေနာ္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္။”


ကိုမင္းကိုႏုိင္ကို ဒီမိုကေရစီဆု ေပးအပ္တဲ့ အခမ္းအနား မတိုင္ခင္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကိုမင္းကိုႏုိင္အျပင္၊ သူနဲ႔အတူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုကိုႀကီးနဲ NED အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ကား ဂရက္ရွ္မန္း (Carl Gershman) ႔ NED အဖြဲ႔ရဲ႕ အာရွနဲ႔ ကမၻာ့ေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ အႀကီးတန္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဘ႐ိုင္ယန္ ဂ်ိဳးဇက္ (Brian Joseph) တို႔က ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္သဘာပတိေဟာင္း (Nancy Pelosi) ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ကမၻာႀကီးက ေမ့မထားခဲ့ပါဘူးလို႔ ေျပာသြားပါတယ္။

မေလးရွားရဲ ျမန္မာ ၅၀၀ ခန္႔ကို ဖမ္းဆီး


ကိုေဇာ္၀င္းလိႈင္

06.06.2013
မေလးရွားႏုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ အနီး၀န္းက်င္ ျမန္မာအမ်ားစုေနထုိင္တဲ့ ရပ္ကြက္ေတြမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းအတြင္း အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၅၀၀ ေလာက္ကုိ ရဲက ၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးသြားပါတယ္။ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရသူေတြဟာ အခု ေဆးရုံမွာ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနၾကရဆဲ ျဖစ္သလုိ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားတဲ့ရပ္ကြက္ေတြက ျမန္မာေတြဟာလည္း ကုိယ့္အိမ္ကုိယ္ မျပန္ရဲၾကပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က တင္ျပေပးပါမယ္။

မေလးရွားႏုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ျပင္က ျမန္မာအမ်ားစုအလုပ္လုပ္တဲ့ ေစ်းေတြမွာ မေလးရွားရဲေတြက ဒီကေန႔ ေတြ႔သမွ် ျမန္မာေတြကုိ လုိက္လံ ဖမ္းဆီးခဲ့တာလုိ႔ ကပ္ပုံး (၇) ရက္သားသမီး နာေရးကူညီမႈအသင္းက တာ၀န္ရွိသူ ကုိဆန္း၀င္းက ေျပာပါတယ္။

“ဒီေန႔မနက္ ၁၁ နာရီေလာက္မွာ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ကိုု ရဲကားႀကီးေတြ ေရာက္ခ်လာတယ္။ ျမန္မာဆုုိင္ကိုု အတင္းတက္ဖမ္းတယ္။ စားေသာက္တဲ့သူေတြကိုုေရာ၊ ပါမစ္ရွိရွိ - မရွိရွိ၊ အကုုန္အဖမ္းခံရတယ္။ အားလံုုးေပါင္း လူ ၅၀၀ ေလာက္ရွိတယ္ အဖမ္းခံထားရတာ။ အဓိကတာ၀န္ယူ ခ်ဳပ္ထားတာ ဂ်င္ဇန္းရဲစခန္းပါ။ ေတြ႔သမွ်လူ အကုုန္ေလွ်ာက္ဖမ္းေနတာ။ ဘာမွေမးျမန္းမႈလဲ မရွိဘဲနဲ႔။”

လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းအတြင္း ဒီေဒသမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ရုိက္ႏွက္ သတ္ျဖတ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ မေလးရွားရဲက အခုလုိ လုိက္လံ ဖမ္းဆီးမႈေတြ ျပဳလုပ္လာတာပါ။

အဲဒီ ဖမ္းထားတဲ့သူေတြထဲက တရား၀င္ေနထုိင္ခြင့္ အေထာက္အထားရွိသူေတြကုိ ရဲက ေနာက္ပုိင္းမွာ ျပန္လြတ္ေပးလုိက္တာေၾကာင့္ ဒီလူေတြကုိ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒနဲ႔ ဖမ္းဆီးသေဘာ သက္ေရာက္ေနတဲ့အေၾကာင္း ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕က ျမန္မာ - မူဆလင္ နာေရးကူညီမႈအသင္းက တာ၀န္ရွိသူ ကုိေအာင္ျမင့္က ေျပာပါတယ္။

“ဗမာျပည္သားမွန္ရင္ အကုန္လံုးကို ဖမ္းတယ္။ ဘယ္လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ မခြဲျခားဘူး။ အားလံုးကို ဖမ္းၿပီးေတာ့ ေခၚသြားတယ္။ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားရွိတ့ဲသူေတြကိုေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ ဥပေဒအရ အကုန္လံုးကို ျပန္လႊတ္ေပးတယ္ အကို။ သတင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေတာ့ သူတို႔က အကုန္လံုးကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူမယ္။ အကုန္လံုးကို လိုက္ဖမ္းတယ္။ အစိုးရက တရား၀င္ေၾကညာတာ။”

အၾကမ္းဖက္ ရုိက္ႏွက္ခံခဲ့ရသူေတြထဲက တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ ေဆးရုံမွာ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနၾကရဆဲျဖစ္ၿပီး တခ်ဳိ႕လည္း သြားစရာ ေနစရာ မရွိတဲ့ အခက္အခဲမ်ဳိးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနၾကရတာပါ။

ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ လူတစုက ဓါးနဲ႔ ၀ုိင္းခုတ္တာ ခံခဲ့ရၿပီး ေဆးရုံးမွာ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနတဲ့ ကုိကုိေမာင္ဆုိသူကေတာ့ သူ႔အေတြ႔အႀကံဳကုိ အခုလုိ ရွင္းျပပါတယ္။

“၃ - ၄ ေယာက္တက္လာတယ္။ ေနာက္တခါ ၄ - ၅ ေယာက္ ထပ္တက္လာတယ္။ က်ေနာ့္ကို သူတို႔ လာၿပီးေတာ့ သူတို႔ တခါတည္း ေခၚခ်သြားတယ္။ ျပန္လႊတ္ေတာ့ဘူး။ ေအာက္ကို ဆြဲခ်သြားေတာ့ မင္းက ဘာလဲလို႔ ေမးတယ္။ ဗုဒၶဘာသာလို႔။ ဗုဒၶဘာသာဆုိရင္ အေသသတ္မယ္တဲ့။ က်ေနာ္ ကရင္ပါ။ ခရစ္ယာန္ပါလို႔ ေျပာေတာ့ ခရစ္ယာန္လည္း သတ္မယ္။ ဗုဒၶဘာသာလည္း သတ္မယ္ အကုန္လံုးကို သတ္မယ္တဲ့။ က်ေနာ့္ လက္ႏွစ္ဘက္၊ ပါးတျခမ္းေပါ့ နားရြက္တဘက္ကေတာ့ သြားလိုက္တယ္ေပါ့။ နားရြက္တဘက္ ပါသြားတာေပါ့။ နားရြက္တဘက္ လံုး၀ကို ပ်က္စီးသြားတယ္။ ဒီေကာင္ေတြက ဘဂၤါလီ မူဆလင္ ၈ ေယာက္ေလာက္ပါတယ္။ ရခိုင္ မူဆလင္က ၂ ေကာင္ေလာက္ပါတယ္။ သံ႐ံုးကလည္း ဘာမွ မလုပ္ေပးဘူး။ အခုက်ေတာ့ နာေရးကူညီမႈ အသင္းကလည္း က်ေနာ့္ကို လာလာၿပီး ေျပာေနတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္ကလည္း ဒီမွာ ေနလို႔မရေတာ့ဘူး။ ေနာက္ဆံုးက် ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကိုပဲ ေျပးရေတာ့တာေပါ့။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို အကူအညီေတာင္းၿပီးလို႔ တကယ္လို႔ အဆင္ေျပတယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္ သံ႐ံုးကို သြားၾကည့္မယ္။ မနက္ျဖန္ သြားရင္လည္း သြားၾကည့္မယ္။”

ခုိကုိးရာမဲ့ေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကပ္ပုံး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ ဆက္လက္ ခုိလႈံေနၾကဆဲပဲလုိ႔ ကပ္ပုံးေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ဦးဣိႏၵကက ဗီြအုိေအကုိ ရွင္းျပပါတယ္။

“ေက်ာင္းထဲမွာ အရင္တုန္းက အတုိင္းပဲ ၂၀ နဲ႔ ၃၀ ၾကားမွာ မ်ားတယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဆုိေတာ့ မိန္းကေလးေတြ လက္မခံေတာ့ မိန္းကေလးေတြကိုေတာ့ နီးစပ္ရာ အိမ္ကို ပို႔ထားတယ္ေပါ့ေနာ္။ စားခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ ဒီေက်ာင္းကို လာလာစားၾကတယ္။ ဦးဇင္းကိုေတာ့ သူတို႔ အႀကံေပးထားတာက တခ်ိဳ႕လည္း ျပန္ၾကမယ္။ တခ်ိဳ႕လည္းပဲ အရင္ ေအးဂ်င့္ေပါ့ေလ အလုပ္အပ္ထားတဲ့ ေအးဂ်င့္ေတြနဲ႔ တျခားေနရာကို ေျပာင္းၿပီး အလုပ္လုပ္မယ္ေျပာတယ္။ အရင္ေနရာေတာ့ အလုပ္မလုပ္ရဲေတာ့ဘူးေပါ့။ မျပန္ရဲေတာ့ဘူးေပါ့။ အရင္ေနရာက ျပႆနာရွိတဲ့ ေနရာမို႔လို႔။ မူဆလင္ေတြ မ်ားတဲ့အခါက်ေတာ့ေလ။ ျမန္မာမူဆလင္ေတြ။”

အခုျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ မေလးရွားႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရုံးက ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအေပၚ တစုံတရာ လုပ္ေဆာင္ေပးေနျခင္း ရွိမရွိဆုိတာကုိ သိႏုိင္ဖုိ႔ သံရုံးကုိ ဗီြအုိေအက ဆက္သြယ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ဆက္သြယ္လုိ႔ မရခဲ့ပါဘူး။

ဒီကေန႔ေတာ့ မေလးရွားရဲက ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကုိ လုိက္လံ ဖမ္းဆီးတာကလြဲလုိ႔ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈေတြမရွိဘူးလုိ႔ ဒီကိစၥေတြကုိ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသူေတြက ေျပာပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္မႈေတြမွာ တာ၀န္ရွိသူကုိ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ရွိမရွိဆုိတာကုိေတာ့ မေလးရွားအာဏာပုိင္ေတြက သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးသလုိ ဒီအၾကမ္းဖက္မႈေတြ ဘယ္လုိ စတင္ခဲ့တယ္ဆုိတာကုိလည္း အခုခ်ိန္ထိ အတိအက် ေျပာႏုိင္သူ မရွိေသးပါဘူး။
http://burmese.voanews.com/content/malaysia-police-arrested-burmese-migrants/1675883.html

ဇြန္ (၆) ျမင္ကြင္း ရင္တြင္းမွတ္တမ္း (သမိုင္းခ်ည္စက္လူသတ္ပြဲ)


က်ြန္ေတာ့္အေဖကသမိုင္းခ်ည္မွ်င္ကမ်က္ရည္ယိုဗံုးထိမွန္ခံရသူတဦးေပါ့...
ရာထူးအခ်ခံရသလိုမဆလမ၀င္လို႕ယံုၾကည္မႈမရွိေခါင္းစဥ္နဲ႕ခဏခဏ
ေခၚအစစ္ခံခဲ့ရတယ္။


by ဂါ မဏိ (Notes) on Wednesday, June 5, 2013 at 12:50pm

ဗမာျပည္အလုပ္သမားလူတန္းစားဟာ၊ ေခတ္မီအလုပ္သမားလူတန္းစားအျဖစ္ စတင္ျဖစ္တည္လာစဥ္ကတည္းက၊ အလုပ္ သမားလူတန္းစားရဲ႕ သူရသတၱိကို ျပသခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားမႈကို ျပသခဲ့ပါတယ္။

နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ ‘၁၃ဝဝျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီး’ နဲ႔ ျပသခဲ့တယ္။ စကၠဴျဖဴ စီမံကိန္းနဲ႔ ကက္စဘီ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးေခတ္ တေလ်ာက္မွာလဲ၊ ဘီအိုစီအလုပ္သမားသပိတ္၊ ဒလသေဘၤာက်င္းသပိတ္၊ အလုံသစ္စက္သပိတ္ စတဲ့ သပိတ္ တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ရင္း၊ ‘၁၉၄၆ ခုႏွစ္ အေထြေထြသပိတ္ႀကီး’ဆီအထိ ဦးတည္ေခါင္းေဆာင္ လွဳပ္ရွားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

မဆလ ေခတ္ကို ေရာက္ေတာ့လဲ၊ ေဖါက္ျပန္ဆိုးဝါးလွတဲ့ မဆလတပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ တိုက္ပြဲဆင္ ခဲ့ပါတယ္။ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမႈ သမိုင္းမွာ၊ ဘယ္ေတာ့မွ ေဖ်ာက္ကြယ္ခ်န္လွပ္ထားလို႔မရႏိုင္တဲ့ အလုပ္သမား တိုက္ ပြဲတခုကေတာ့၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဇြန္ (၆) ရက္ အလုပ္သမားသပိတ္ႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

‘ ၇၄ ဇြန္ (၆) အလုပ္သမားသပိတ္ႀကီး’ လို႔ ေမာ္ကြန္းထိုးထားရမယ့္ အလုပ္သမားသပိတ္ တိုက္ပြဲႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ သပိတ္ႀကီးကို မဆလစစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ထုံးစံအတိုင္း အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲၿပီး၊ ႏွိပ္ကြပ္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသြးေျမ က်ရမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဇြန္ (၆) ရက္ေန႔မွာပဲ ပထမဆုံးေသြးေျမ က်ခဲ့ရတဲ့ေနရာကေတာ့၊ ရန္ကုန္ သမိုင္းခ်ည္စက္ေရွ႕ မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေန႔က အျဖစ္အပ်က္ကို ကိုယ္ေတြ႔ ေတြ႔ၾကဳံခဲ့ဖူးသူတေယာက္အေနနဲ႔ ျမင္ရာ ေဒါင့္ကေန ေလးေလး နက္နက္ မွတ္တမ္းတင္ ေဖၚျပပါရေစ …

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၆)ရက္ …

မနက္မိုးလင္းလို႔ စက္႐ံုအလုပ္သမားႀကီးေတြ အလုပ္ဆိုင္းအလိုက္ အလုပ္ဝင္ၾကခ်ိန္သာသာေလာက္မွာပဲ၊ ရန္ကုန္ အင္းစိန္ လမ္းမႀကီးတေလ်ာက္ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေဝစည္ လာပါတယ္။

ဒို႔အေရး - ဒို႔အေရး …

ဆိုတဲ့ေႂကြးေၾကာ္သံေတြဟာ ပထမေတာ့ ခပ္ပါးပါး ခပ္သဲ့သဲ့ေလးပါ ။ ေနာက္ေတာ့ တစထက္တစ …

‘ ဆန္လုံေလာက္စြာ ရရွိေရး - ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး ...’

‘ လုပ္ခြင္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး - ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး ...’

‘ ကုန္ေစ်းႏွဳန္း က်ဆင္းေရး - ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး...’

‘ အလုပ္သမားေကာင္စီ - ဖ်က္သိမ္းေပး ဖ်က္သိမ္းေပး ’

ေႂကြးေၾကာ္သံေတြဟာ မုတ္သုန္အၾကိဳ မိုးသက္ေလနဲ႔အတူ လမ္းမႀကီးေတြေပၚ ရပ္ကြက္ေတြေပၚ ဝဲပ်ံလြင့္စင္ေနပါ တယ္။

က်ေနာ္ဟာ အင္းစိန္မီးရထားစက္ေခါင္း႐ံုဖက္ဆီ ေျပးၾကည့္မိပါတယ္။ အလုပ္သမားထုရဲ႕ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြဟာ မိုးလုံးညံ ေအာင္ ထြက္ေပၚလာေနပါတယ္။ အဲဒီကေန အင္းစိန္လမ္းမႀကီးေပၚ ျပန္တက္လာ၊ အင္းစိန္လမ္းမႀကီးတေလ်ာက္အတိုင္း ကုန္ေၾကာင္းေလွ်ာက္ၿပီး ျပန္လာေတာ့၊ ခဝဲျခံမွတ္တိုင္ေရွ႕တည့္တည့္က ၅ သုံးလုံး ရာဘာဖိနပ္ စက္႐ံုႀကီးအတြင္းမွာလဲ လွဳပ္လွဳပ္ရွားရွား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီစက္႐ံုထဲမွာ က်ေနာ့္ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာ အလုပ္သမားတခ်ဳိ႕ ရွိေနတဲ့အတြက္ ခဏရပ္ၾကည့္ လိုက္မိပါတယ္။ မၾကာခင္ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ ထြက္လာပါတယ္။ ဆက္ၿပီးထြက္လာေတာ သမိုင္းလမ္းဆုံက ဓါတု (၄) ၊ ဓါတု (၆) စက္႐ံုေတြက ေႂကြးေၾကာ္သံေတြဟာလဲ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ထြက္လာတာ ၾကားရ ျပန္ပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္တက္လာ ေတာ့ ‘သမိုင္းခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္စက္႐ံု ’။

‘ ဆန္လုံေလာက္စြာ ရရွိေရး - ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး ’

‘ လုပ္ခြင္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး - ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး ’

‘ ကုန္ေစ်းႏွဳန္းက်ဆင္းေရး - ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး ’

‘ အလုပ္သမားေကာင္စီ - ဖ်က္သိမ္းေပး ဖ်က္သိမ္းေပး ’

ေႂကြးေၾကာ္သံေတြဟာ စက္႐ံုေတြအတြင္းကေန ညီညီညာညာထြက္ေပၚလာေနပါတယ္။ ပထမေတာ့ အတြင္းပိုင္း စက္႐ံုေတြ အတြင္းကေနပဲ ထြက္ေပၚလာေနတာပါ။

သမိုင္းခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္စက္႐ံုႀကီးရဲ႕ တည္ေဆာက္ထားပုံက၊ လမ္းမႀကီးဖက္ (ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးထူထားတဲ့ဖက္) ေျမကြက္ လပ္က်ယ္ႀကီးေပၚမွာ၊ ဂိတ္ေပါက္ သံတံခါးႀကီးနဲ႔အနီးမွာ တထပ္တိုက္အေဆာက္အဦရွည္ႀကီးတခု ရွိပါတယ္။ အဲဒီအ ေဆာက္အဦမွာ ႐ံုးခန္းနဲ႔ ေငြစာရင္းဌာနတို႔ ဆိုတာေတြ ရွိပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာ အလုပ္သမားေကာင္စီ လို႔ ဆိုင္းဘုတ္ တပ္ထားတဲ့ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္အစစ္အမွန္မဟုတ္တဲ့ အလုပ္သမားမင္းသားမ်ားရဲ႕ အခန္းရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြ ၿပီးတဲ့ေနာက္၊ သံတံခါးနဲ႔ ထပ္ၿပီးျခားထားတဲ့ ဝန္းျပင္က်ယ္ႀကီးေပၚမွာ ခ်ည္မွ်င္နဲ႔အထည္စက္႐ံုေတြ သူ႔႐ံုနဲ႔သူ အစီအရီ တန္း စီ တည္ရွိေနပါတယ္။ ပထမဆုံး ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ တိုင္ေန ထြက္ေနတဲ့ေနရာက အဲဒီအတြင္းစက္႐ံုေတြအတြင္းကပါ။ ေနာက္ မၾကာမီမွာပဲ အထဲက သပိတ္ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ ထြက္လာၿပီး၊ လမ္းမႀကီးေဘးက ဂိတ္ေပါက္ဝႀကီးဆီ ေရာက္လာ တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဂိတ္ဝသံတံခါးေဘးမွာ စားပြဲခုံတလုံးကို ခ်လိုက္ၿပီး၊ စားပြဲေပၚတက္ၿပီး မတ္တပ္ရပ္ကာ သပိတ္တရားကို ေဟာၾကပါတယ္။

အလုပ္သမားထုတရပ္လုံး အလုပ္လုပ္ေနၾကရင္းက ထမင္းငတ္ေနရတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ဆန္လုံေလာက္စြာ ရရွိဖို႔ ေတာင္းဆိုေနရတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ခြင္ထဲမွာလဲ အာမခံခ်က္မဲ့လွတဲ့အေျခအေနေၾကာင့္ လုပ္ခြင္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ကို ဖန္တီးေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနရတာျဖစ္သလို၊ လမ္းစဥ္ပါတီရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ ဆိုတာနဲ႔အတူ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြထဲမွာလဲ အလုပ္သမားေကာင္စီဆိုတာေတြ ေပၚလာၿပီး၊ ဒီအလုပ္သမားေကာင္စီေတြဟာ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ဘာမွလုပ္မေပး တဲ့အျပင္ ဖိႏွိပ္ဒုကၡေပး ဗိုလ္က်ေနတဲ့အဖြဲ႔အစည္းတရပ္အျဖစ္ပဲ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီအလုပ္သမားေကာင္စီဆိုတာေတြကို ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကရတာျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာၾက ေျပာၾက ရွင္းျပၾကပါ တယ္။

လက္ေတြ႔ ဘဝထဲကလာတဲ့၊ လက္ေတြ႔ခံစားေနရတဲ့ အက်ပ္အတည္းေတြေၾကာင့္၊ လက္ေတြ႔လိုအပ္ခ်က္အစစ္အမွန္ကို ရရွိ ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတဲ့အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ေႂကြးေၾကာ္သံေတြဟာ အင္မတန္မွ တရား မွ်တၿပီး အင္မတန္မွ ေၾကာင္းက်ိဳးက်တဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြလဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။

က်ေနာ္အပါအဝင္၊ ရပ္ကြက္ေတြထဲက လာေရာက္နားေထာင္ၾကသူ၊ ၾကည့္ၾက႐ွဳ႕ၾက အားေပးၾကသူေတြလဲ တျဖည္းျဖည္း မ်ားလာပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလဲ သပိတ္ေမွာက္ေနတဲ့ ဒီစက္႐ံုထဲမွာ ကိုယ့္မိ ကိုယ့္ဖ ညီအကိုေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြပါ ပါေနလို႔ အေျခအေနလာၾကည့္ၾကသူမ်ိဳးေတြလဲ ပါေနပါတယ္။

ဂိတ္ဝအတြင္းဖက္ သံတံခါးႀကီးေဘးမွာ ေတာင္းႀကီးတလုံးကို ကပ္ခ်ထားၿပီး၊ သပိတ္ကို သပိတ္ေမွာက္တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတဲ့ အလုပ္သမားႀကီးေတြကို အစာေရစာအျဖစ္ လွဴဒါန္းကူညီႏိုင္ဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံစီစဥ္ထားတဲ့အတြက္၊ ေဆးလိပ္၊ ထမင္းထုပ္၊ မုန္႔ပဲသေရစာေတြ လာေရာက္ကူညီလွဴဒါန္းၾကတာလဲ ေတြ႔ရပါတယ္။ က်ေနာ္လဲ အိပ္ကပ္ထဲ ပါလာခဲ့တဲ့ ပိုက္ဆံေလးနဲ႔ ေဆးေပါ့လိပ္တစီး၊ ငွက္ေပ်ာ ႏွစ္ဖီးဝယ္ၿပီး သံတိုင္ၾကားကေန လက္လွ်ိဳ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းလိုက္ရပါတယ္။ အလွဴခံေတာင္း ႀကီးဟာ တခဏတြင္းမွာပဲ အျပည့္အေမာက္ျဖစ္ျဖစ္သြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ သမိုင္းခ်ည္စက္နဲ႔ သိပ္မေဝးလွတဲ့ အုတ္က်င္းဂံုနီစက္႐ံုႀကီးအတြင္းမွာလဲ အလုပ္သမားထုဟာ အလုပ္သမား သပိတ္တိုက္ပြဲႀကီးကို ဆင္ႏြဲေနၾကပါၿပီ။ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြဟာ စက္႐ံုတခုနဲ႔ စက္႐ံုတခု ဆက္ေနၿပီး၊ စည္စည္ညံေအာင္ လႊင့္ပ်ံ ေဝ့ဝဲေနပါေတာ့တယ္။ ဆင္မလိုက္သေဘၤာက်င္းကလဲ သပိတ္ေမွာက္ေနသတဲ့၊ ဆပ္ျပာစက္႐ံုကလဲ သပိတ္ေမွာက္ ေနသတဲ့၊ သံမဏိစက္႐ံုကလဲ သပိတ္ေမွာက္ေနသတဲ့… ဆိုတဲ့အသံေတြဟာလဲ ေနရာေပါင္းစုံကေန ပ်ံ႕ႏွံ႔ဝင္လာပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ရန္ကုန္မိုးေလး တၿဖိဳက္ႏွစ္ၿဖိဳက္ရြာက်လာပါတယ္။ ဇြန္လရဲ႕မိုးေရစက္ေတြဟာ ခပ္ဖြဲဖြဲေလးပါပဲ။ သမိုင္းခ်ည္ စက္ေရွ႕က လူအုပ္ႀကီးဟာ လူစုကြဲ မသြားခဲ့ပါဘူး။ အင္းစိန္လမ္းမႀကီးရဲ႕ ေဘးတဖက္တခ်က္က ပလက္ေဖါင္းေတြေပၚမွာ လူေတြေတာင္ တျဖည္းျဖည္း ပိုပိုမ်ားလာပါတယ္။

ေန႔လည္ေလာက္မွာ စစ္ကားေတြ တန္းစီၿပီး ၿမိဳ႕ထဲဖက္ကေန ဝင္လာပါတယ္။ ဆယ္စီးေလာက္ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ကား ေတြေပၚမွာ သံေပပါႀကီးေတြေရာ သံဆူးၾကိဳးလိပ္ေတြပါ ပါလာခဲ့ပါတယ္။ ကားတိုင္းေပၚမွာ မ်က္ႏွာထားတင္းတင္းနဲ႔ လက္ နက္အျပည့္အစုံ၊ အီေကြးမင့္အျပည့္အစုံနဲ႔စစ္သားေတြ အျပည့္။ ေသနတ္ေတြမွာလဲ ဘက္နက္ေတြ အဆင္သင့္တပ္ထားလို႔။ တခ်ဳိ႕က ခါးမွာ မ်က္ရည္ယိုဗုံးေတြ အျပည့္ပတ္ထားလို႔။ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမွာ ကတုတ္က်င္းတခုခုကို အတင္းဝင္ေရာက္ သိမ္းဖို႔ အသင့္ျပင္ဆင္လာခဲ့တဲ့ ပုံစံမ်ိဳး။ စစ္သားတခ်ဳိ႕က ေနာက္ဆုံးကားေတြေပၚက ေပပါခြံႀကီးေတြကို ကားေအာက္ခ် လိုက္ၿပီး ေပတရာလမ္းမႀကီးေပၚမွာ စစ္ကားတန္းႀကီးရဲ႕ေနာက္ တန္းစီၿပီး ေထာင္ထားလိုက္ၾကတယ္။ ေရွ႕ကားေပၚက စစ္သားတခ်ဳိ႕လဲ ဆင္းလာၿပီး စက္႐ံုဂိတ္ဝအေပါက္နဲ႔ ဝါးတ႐ိုက္ေလာက္ အကြာမွာပဲ ေပတရာလမ္းမႀကီးေပၚ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ၿပီး မ်ဥ္းျဖဴသုံးေၾကာင္းကို စည္းသားေရးဆြဲလိုက္ၾကတယ္။ အဲဒီ မ်ဥ္းျဖဴသုံးေၾကာင္းရဲ႕ တလံကြာေလာက္မွာ ဘက္နက္တပ္ ေသနတ္ကိုင္စစ္သားေလးေယာက္ဟာ ရင္ေဘာင္တန္းၿပီး အသင့္အေနအထားနဲ႔ မတ္တပ္ရပ္ေနၾကတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ၊ တလံကြာေလာက္ဆီမွာ၊ ေနာက္တတန္း ေနာက္တတန္း ထပ္ၿပီး ထပ္ၿပီး မတ္တပ္ရပ္ေနၾကတယ္။ ဗိုလ္လုပ္တဲ့သူက ကား ေရွ႕ ေဘးမွာမတ္တပ္ရပ္ေနၿပီး လက္ထဲမွာ စကားေျပာစက္ကိုကိုင္ထားရင္း အဆက္မျပတ္ေမးးလိုက္ ေျဖလိုက္ သတင္းအပို႔ အယူေတြ လုပ္ေနတယ္။ ကားေပၚမွာလဲ လက္နက္ကိုင္စစ္သားေတြက အျပည့္။

စက္႐ံု အလုပ္သမားႀကီးေတြက အတြင္းစက္႐ံုေတြထဲကေန ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ တိုင္ေနၾကသလို၊ ဂိတ္ဝႀကီးအနီး အျပင္ ဝင္းထဲကေနလဲ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ အတိုင္အေဖါက္ညီညီ ေအာ္ေနၾကတယ္။ ဒီျမင္ကြင္းကို ျမင္ေနရတဲ့ ျပည္သူလူထုဟာ ရင္ထဲမွာ လွဳပ္ရွားမႈမ်ိဳးစုံနဲ႔ႏိုးၾကြေနၿပီး သပိတ္ေမွာက္အလုပ္သမားႀကီးေတြရဲ႕ တိုက္ပြဲကို စိတ္ေရာလူပါ အားေပးရင္း ရပ္ ၾကည့္ ေနမိၾကတယ္။ စစ္တပ္ကေတာ့၊ မ်ဥ္းသားထားတဲ့ လမ္းမအတြင္း ဆင္းမလာနဲ႔၊ လာတဲ့သူ ပစ္သတ္မယ္ ထိုးသတ္မယ္ ဆိုတဲ့အသြင္မ်ိဳးနဲ႔ ခပ္ထန္ထန္မ်က္ႏွာေၾကာကို ႏွစ္ဆတိုးၿပီး တင္းထားတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္လဲပဲ သပိတ္ႀကီးကို ေထာက္ခံသူတေယာက္အျဖစ္၊ အားေပးသူတေယာက္အျဖစ္၊ ျပည္သူပရိသတ္ႀကီးၾကားမွာ ပါဝင္တည္ရွိ ရပ္ၾကည့္ေငးေမာ ေနမိတယ္။

ဂိတ္ဝတံခါးႀကီးေရွ ႔က ခုံေပၚမွာ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး တရားေဟာေနတဲ့ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္တဦးက ‘က်ေနာ္တို႔ဟာ ျငိမ္း ခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပ သပိတ္ေမွာက္ေနတာ ျဖစ္တယ္၊ က်ေနာ္တို႔အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္ေတြကို တရားမွ်တစြာ ေတာင္း ဆိုေနတာျဖစ္တယ္...’ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို တခုခ်င္း ထပ္ၿပီး ရွင္းျပေနတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘတ္စ္ကားလိုင္းေတြလဲ ရပ္သြားလို႔ ကုန္းေၾကာင္းေလွ်ာက္ၿပီး ပလက္ေဖါင္းအတိုင္း ျပန္လာၾကရတဲ့၊ အင္းစိန္ ဖက္ကေန ၿမိဳ႕ထဲဖက္ဆီ ျပန္ၾကရမယ့္ ဝန္ထမ္းေတြ လက္လုပ္လက္စားေတြေရာ၊ တိေမြးကုတကၠသိုလ္ စက္မႈတကၠသိုလ္ တို႔ကေန သမိုင္းအေဆာင္ေတြဆီ ျပန္ၾကရမယ့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြေရာ၊ ကမာရြတ္ဖက္ကေန အင္းစိန္ဖက္ သမိုင္း ဖက္ျပန္ၾကရမယ့္ ဝန္ထမ္းေတြ ေစ်းသည္ေတြပါ ဒီေနရာေရွ႕ေရာက္လာၾကေတာ့ ဒီလို ျမင္ကြင္းႀကီးမ်ိဳးကို ျမင္လိုက္ၾကရ ေတာ့ …

မတိုင္ပင္ရပဲနဲ႔ ရပ္ၾကည့္ပါဝင္လာၾကသူေတြလဲ တေျဖးေျဖးမ်ားလာတယ္။ လူအုပ္ႀကီးက ပိုပို မ်ားလာတယ္။ တခ်ဳိ႕လဲ ျဖတ္ သြားျဖတ္လာသေဘာ၊ တခဏ။ တခ်ဳိ႕လဲ ဘာမ်ား ဆက္ျဖစ္ၾကဦးမလဲ ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္ၾကတဲ့သေဘာ သိခ်င္ၾကတဲ့သေဘာ ခပ္ၾကာၾကာ။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အလုပ္သမားထုရဲ႕ တိုက္ပြဲႀကီးကို အားျဖည့္ေပးခ်င္ အားရွိေစခ်င္တဲ့ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈမ်ိဳးနဲ႔။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ စစ္တပ္ကေန ဒီသပိတ္ေမွာက္အလုပ္သမားေတြကို အတင့္ရဲရဲ ဝင္ၿပီး အၾကမ္းမဖက္ဝံ့ေအာင္ အၾကမ္းမဖက္ ႏိုင္ေအာင္ အကာအကြယ္ေပးတဲ့သေဘာ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့သေဘာ သေဘာထားအမ်ိဳးမ်ိဳး ခံစားမႈအဖုံဖုံနဲ႔ ရပ္ၾကည့္ေနၾက ပါတယ္။ လူထုပရိသတ္ႀကီးဟာ တေျဖးေျဖးမ်ားမ်ားလာေနတယ္။ သြားတဲ့သူသြား၊ လာတဲ့သူလာနဲ႔ လမ္းဟာ ပလက္ေဖါင္း ေဘး ႏွစ္ဖက္ႏွစ္ခ်က္မွာေတာ့ ပြင့္ေနေသးတယ္။ အလ်ဥ္မပ်က္ စီးေမ်ာ လွဳပ္ရွားေနပါတယ္။ အဲဒါကို စစ္တပ္က ဘယ္လို ျမင္မိၿပီး ဘယ္လိုသေဘာေပါက္လိုက္တယ္ မသိပါဘူး။ ဘာဒါဖက္က အေပါက္ကို သြားလို႔ လာလို႔ ျဖတ္သန္းလို႔မရေအာင္ ပိတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အတြင္းပိုင္းက လူအုပ္ႀကီးဟာ ရွိၿပီးသားအတိုင္း၊ ေက်ာက္ခ်ထားသလို အေသျဖစ္သြားရ ပါေတာ့တယ္။

ဘာဒါ မွတ္တိုင္အနားက တန္းစီးရပ္ထားတဲ့ စစ္ကားတန္းႀကီးရဲ႕အဆုံး၊ ဝါးႏွစ္႐ိုက္သာသာေလာက္မွာ လွိဳင္ရဲစခန္း ရွိပါ တယ္။ လမ္းမႀကီးရဲ႕ တဖက္ျခမ္းမွာေတာ့ စက္မႈရိပ္သာ ႏွစ္ထပ္တိုက္အေဆာက္အဦးေတြ တန္းစီၿပီး တည္ရွိေနပါတယ္။ အခ်ိန္က တေျဖးေျဖးနဲ႔ ညေန သုံးနာရီေက်ာ္ေလာက္ ရွိလာၿပီ။ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြက ညံေနဆဲ။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ စကားေျပာစက္ကို လက္ကမခ်တမ္းကိုင္ၿပီး စကားေျပာေနတဲ့ စစ္ဗိုလ္က ဘယ္ကေန ဘာအမိန္႔ရ လိုက္သလဲ မသိပါဘူး။ တစုံတရာ လွမ္းေျပာလိုက္တယ္။ မ်က္ရည္ယိုဗုံးကိုင္ စစ္သားေတြက မ်က္ရည္ယိုဗုံးဝါဝါေတြကို ခါးကျဖဳတ္ၿပီး လက္ထဲကိုင္လိုက္ၾကတာ သတိျပဳလိုက္မိတယ္။ လူထုထဲမွာလဲ လွဳပ္ကနဲ ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ လွိဳင္ရဲစခန္းထဲက အဓိကရုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးပုလိပ္ေတြဟာ လက္တဖက္မွာ ဒိုင္းျခင္းၾကား၊ လက္တဖက္မွာတုတ္ေတြကို ကိုယ္စီကိုင္ၿပီး ထြက္ လာတာ ခပ္ပ်ပ် ျမင္လိုက္ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီဖက္ျခမ္းက နီးရာလူေတြကို လူအုပ္ႀကီးထဲကေန ျဖတ္သန္းရင္း ဘယ္ညာ ႐ိုက္ပါေတာ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ လူေတြဟာလဲ ေရွာင္ၾကတိမ္းၾက ျပန္ခုခံကာကြယ္ၾကနဲ႔ ဝုန္းကနဲ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္သြား ပါတယ္။

ေရွ႕ဆုံးစစ္သားေတြဖက္က မ်က္ရည္ယိုဗုံး ႏွစ္လုံး၊ လူအုပ္ႀကီးဘက္ ေျပးဝင္လာပါတယ္။ တရွဴးရွဴး မီးခိုးေတြနဲ႔ မ်က္ရည္ ယိုဗုံးေငြ႔ၾကားမွာ လူထုပရိသတ္ႀကီးဟာ ပလက္ေဖါင္းေပၚကေန ေပတရာလမ္းမေပၚ ၿပိဳက်လာပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေသ နတ္သံ ႏွစ္ခ်က္ ထြက္လာတယ္။

‘ ပစ္ ၿပီ ေဟ့ ’ ဆိုတဲ့အသံ -

‘ က်ည္ မပါဘူး ’ ဆိုတဲ့ အသံ -

ေနာက္ေတာ့ တဒိုင္းဒိုင္းအသံေတြၾကားမွာ …

‘ ဟ…က်ည္ ပါတယ္ ဟ... ေရွ႕မွာ ထိသြားၿပီ ...ေသြးေတြနဲ႔ မေတြ႔ဘူးလား...’ ဆိုတဲ့အသံ

ေတြနဲ႔အတူ၊ စစ္တပ္ရဲ႕ လူထုႀကီးဆီကို ေပတရာလမ္းမတေလ်ာက္ တည့္တည့္ပစ္ခတ္ေနသံေတြၾကားမွာ က်ေနာ္လဲ ပလက္ ေဖါင္းေဘး ခုန္ခ်ဝပ္ေမွာက္လိုက္ရပါတယ္။ ဝပ္ရင္း ေမာ့္ၾကည့္လိုက္မိေတာ့ ေသြးေတြနဲ႔ ထိမွန္ထားတဲ့ လူတေယာက္ကို လူ သုံးေလးေယာက္က အတင္းဝင္ဆြဲေနတာ ျမင္လိုက္ရတယ္။ မၾကာခင္မွာပဲ မ်က္ရည္ယိုဗုံးက မီးခိုးေငြ႔ေတြ ဟပ္မိၿပီး၊ မ်က္ ရည္ေတြ ေတြေတြ ေတြေတြ ထြက္က်လာလို႔ ခပ္ဝါးဝါးျဖစ္လာရာကေန၊ စက္မႈရိပ္သာေတြဖက္ဆီ ဆုတ္ေျပးသြားရတဲ့ လူ အုပ္ ႀကီးၾကားထဲ က်ေနာ္လဲ ပါသြားရေတာ့တယ္။

အုတ္က်င္းဖက္ျခမ္း ပလက္ေဖါင္းေပၚက လူအုပ္ႀကီးကလဲ၊ လမ္းေဘးရွိ ေဆာက္လက္စတိုက္တခုက ပုံထားတဲ့ အုတ္နီခဲ ေတြနဲ႔ စစ္သားေတြဆီ ျပန္ပစ္ရင္း တရုန္းရုန္းျဖစ္သြားတယ္။ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပဲ၊ စစ္တပ္ရဲ႕ လမ္းမတည့္တည့္တေလ်ာက္ ပစ္ေနတဲ့ က်ည္ဆံေတြဟာလဲ ေလးဘက္ေလးတန္ဆီကို အဆက္မျပတ္ လွမ္းပစ္ေတာ့တာပါပဲ။ ရက္ရက္စက္စက္ကို လူ အုပ္ႀကီးေတြဆီ လွမ္းပစ္ေတာ့တာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ လမ္းေဘးက အိမ္ေပၚက ၾကည့္ေနၾကသူေတြဆီကိုပါ ဝင္မွန္ပါတယ္။ စက္မႈရိပ္သာ တိုက္တန္းေတြဖက္ဆီ အေျပးဆုတ္လာရတဲ့ က်ေနာ္တို႔လူအုပ္ႀကီးရဲ႕ ေခါင္းေတြေပၚမွာလဲ က်ည္ဆံေတြ တဝီ ဝီ ျဖတ္လာပါတယ္။

မ်က္ရည္ယိုဗုံးဒဏ္ေၾကာင့္ မ်က္လုံးေတြ နီ၊ မ်က္ရည္ေတြ က် ၊ စပ္ပူ စပ္ေလာင္ခံစားၾကရရင္း၊ စက္မႈရိပ္သာက တိုက္ခန္း ေတြထဲ ေျပးဝင္လာရပါတယ္။ ‘ေရေပးပါ … ေရေလး ေပးၾကပါ ခင္ဗ်ာ...’ လို႔ ေတာင္းသံေတြနဲ႔အတူ၊ ေစတနာႀကီးလွတဲ့ အိမ္ခန္းရွင္ေတြက ေရအိုးေတြ ခ်ေပးလို႔၊ ကိုယ့္ပုဆိုး ကိုယ္ဆုတ္ျဖဲၿပီး၊ အဝတ္စကို ေရထဲႏွစ္၊ မ်က္ႏွာ အုပ္သူ အုပ္ၾကရ ၊ အိမ္ရွင္ေတြက ခ်ေပးတဲ့ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ လက္ကိုင္ပုဝါအစေတြ ေရဆြတ္ၿပီး မ်က္ႏွာသုတ္ၾက မ်က္ႏွာသစ္ၾကနဲ႔ တ႐ုန္း႐ုန္း ျဖစ္သြားရပါတယ္။ က်ေနာ္လဲ ပုဆိုးစုတ္စ ေရႏွစ္ၿပီး မ်က္ႏွာကို ခဏခဏသုတ္ေပးေနရတယ္။

ဒီနားမွာဆက္ေနရင္ ဒီဘက္ေတြအထိ ဆက္တက္လာၿပီးရွင္းရင္၊ အဖမ္းခံၾကရႏိုင္တာေၾကာင့္ ခပ္သုတ္သုတ္ဆက္ထြက္ လာခဲ့ၾကေတာ့၊ ဒဏ္ရာရသူ ႏွစ္ဦးကို မႏိုင့္တႏိုင္ ေပြ႔ယူလာၾကတဲ့လူအုပ္တအုပ္နဲ႔ ကင္ပြန္းျခံ ကင္ပြန္းျခဳံေတြ ၾကား သြား တိုးပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ပါ ဝိုင္းကူၿပီးသယ္ေပးခဲ့ရပါတယ္။ တေယာက္က ဒူးကို ထိမွန္ထားၿပီး ေျခေထာက္ႀကီးဟာ လည္ ထြက္ေနပါတယ္။ ေသြးေတြကလဲ ဒလေဟာ ထြက္လို႔။ တေယာက္က ေပါင္ရင္းမွာ မွန္ထားတာပါ။

သမိုင္းေကာလိပ္ဖက္ဆီ ဆက္ထြက္လာခဲ့ၾကၿပီး ဒဏ္ရာရထားသူ ႏွစ္ဦးကို လမ္းေဘးမွာ ခဏခ်ထားရင္း၊ အဲဒီတုန္းက ဘယ္ကထြက္လာမွန္းမသိရတဲ့ ပလကအလုပ္သမားကားႀကီးတစီးကို လူအုပ္နဲ႔ လက္ျပတားလိုက္ၾကၿပီး နီးရာ ေဆး႐ံု ေဆးခန္းတခုခုကို ပို႔ေပးပါလို႔ အကူအညီေတာင္းကာ ဝိုင္းၿပီးတင္ေပးလိုက္ၾကပါတယ္။ တဦးကေတာ့ ဒဏ္ရာရသူရဲ႕ ညီ ေတာ္လို႔၊ သူလိုက္သြားမယ္ဆိုၿပီး ဒဏ္ရာရထားသူနဲ႔အတူလိုက္သြားမွ က်ေနာ္တို႔လဲ ရပ္ကြက္ထဲ ဟိုေကြ႔ သည္ေရွာင္ ဝင္ရင္း လူစုခြဲၿပီး ျပန္လာခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ...

‘ ပုံ - သိန္းေအာင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းျပည္သူ႔ေကာင္စီ ’ ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ပုဒ္မ ၁၄၄ အမိန္႔ေက်ညာခ်က္ အသံဟာလဲ ေနရာအႏွံ႔ကေန ထြက္ေပၚလာေနပါတယ္။ ျမန္မာ့အသံကေန တဆင့္၊ ကားေတြေပၚကေန တဆင့္ လွည့္လည္ ေအာ္ဟစ္ေက်ညာေနသံဟာ သပိတ္ေမွာက္အလုပ္သမားထုရဲ႕ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြအၾကားမွာ ပ်ာေလာင္ခတ္မွ် ထြက္ေပၚ လာေနခဲ့ပါတယ္။

မေရွးမေႏွာင္းမွာပဲ ...

‘ပုံ - ေအးကို ၊ တိုင္းမွဴး ၊ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ’ဆိုတဲ့ ေက်ညာသံလဲ ထြက္ေပၚလာျပန္ပါတယ္။ စစ္မာန္ စစ္သံ တင္းတင္းနဲ႔ ေက်ညာလိုက္တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕အသံဟာ စစ္ကားေတြေပၚက တဆင့္၊ ျပည္သူလူထုႀကီးကို အေပၚ စီးကေန ခ်ိမ္းေျခာက္ေနသလို ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစိန္ဝင္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ဆန္အလုံအေလာက္ရွိတဲ့အေၾကာင္း၊ ဆန္ျပႆနာ တစုံ တရာမရွိႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပဆိုသံဟာ ျမန္မာ့အသံကေန ဆက္တိုက္လိုလို ထြက္ေပၚလာေနခဲ့ပါတယ္။

ညဖက္ေရာက္ေတာ့ သမိုင္းခ်ည္စက္ေရွ႕ဒီပစ္ခတ္မႈႀကီးေၾကာင့္ ေသြးေျမက်ရတာမွာ ေသေၾကထိခိုက္ ဒဏ္ရာရၾကရသူ ေတြ မနည္းလွေၾကာင္း၊ ဟိုက သည္က ထပ္ၿပီး ၾကားရပါတယ္။ က်ေနာ့္ေရွ႕မွာတင္ ျမင္လိုက္ရတာက ေလးေယာက္တိတိ။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ မျမင္လိုက္ရတဲ့ဘက္မွာက ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရွိေလမလဲ မသိပါ။ ဒါ..ဇြန္လ(၆)ရက္ သမိုင္းခ်ည္စက္ေရွ႕က က်ေနာ့္ကိုယ္ေတြ႔ မ်က္ျမင္အျဖစ္အပ်က္တကြက္ပါ ။ ဒီ သမိုင္းခ်ည္စက္ေရွ႕က ေသြးေျမက်ခဲ့ရမႈ အျဖစ္အပ်က္ႀကီးဟာ ‘၇၄ - ဇြန္(၆)အလုပ္သမားအေရးေတာ္ပုံႀကီး’ ရဲ႕ ဘယ္ေတာ့မွ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လို႔မရႏိုင္မယ့္ ကနဦးအဖြင့္နိဒါန္းသဖြယ္လဲ ျဖစ္ ခဲ့ပါတယ္။

ဇြန္လ (၆) ရက္အေက်ာ္ (ရ) ရက္ေန႔အကူးမွာလဲ သမိုင္းခ်ည္စက္ေရွ႕က ပထမဆုံးေသြးေျမက်ခဲ့ရရာ ေနရာအနီးမွာပဲ ေနာက္ထပ္ ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ႏွိပ္ကြပ္တာ ခံခဲ့ၾကရျပန္ၿပီး၊ ဆင္မလိုက္သေဘၤာက်င္းသပိတ္ကိုလဲ အတင္း ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြဲပစ္လို႔ ေသဆုံးရတဲ့ အလုပ္သမားေတြ ရွိခဲ့ရပါတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ဝင္ၿပီး အတင္းဖမ္းဆီးခံ ၾကရတာေတြ ကေတာ့၊ ဆႏၵျပတဲ့ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုတိုင္းလိုလိုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အင္းစိန္မီးရထားစက္ေခါင္း႐ံု၊ အုတ္က်င္းဂံုနီ စက္႐ံု၊ ဆင္မလိုက္သေဘၤာက်င္း၊ ဘီပီအိုင္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံုနဲ႔ သမိုင္းခ်ည္စက္တို႔က အလုပ္သမားေတြ အမ်ား ဆုံးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အုတ္က်င္းဂံုနီစက္႐ံုက အဖမ္းအဆီးခံၾကရသူေတြထဲမွာ က်ေနာ့္မိတ္ေဆြ စာေရးဆရာ ဖိုးေက်ာ့ တို႔လဲ ပါခဲ့ ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ (၉ဝ ဒႆမ ၁၉)ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္က တခဲနက္ေထာက္ခံဆႏၵျပဳထားၾကတဲ့ ‘၁၉၇၄- ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ’ ဆိုတာႀကီးကို လူထုႀကီးတရပ္လုံးရဲ႕ အက်ိဳးပြားအတြက္ ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖၚ အတည္ျပဳ ျပဌာန္း ႏိုင္ၿပီးၿပီလို႔ မိုးတလုံးေလတလုံးလိမ္ညာေႂကြးေၾကာ္ဟစ္ေအာ္ျပသေနဆဲ ကာလမွာပဲ၊ အသံေတာင္ မစဲေသးမီမွာပဲ၊ မဆလစစ္အစိုးရဟာ ဆန္ေတာင္းတဲ့အလုပ္သမားေတြကို က်ည္ဆံေတြပဲေပးၿပီး၊ သူတို႔ရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္ ဘီလူးသရုပ္ကို အစြယ္ တျပဴးျပဴးနဲ႔ ျပသခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာမွ ကာလတခု ျခားၿပီး၊ စက္႐ံု အလုပ္႐ံု ဝန္ထမ္းတိုင္းကို တလလွ်င္ လူတကိုယ္ ဆန္(၅)ၿပီ ႏွဳန္း ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီတိုက္ပြဲႀကီးရဲ႕ အက်ိဳးဆက္တခုလို႔ပဲ ေျပာရမွာပါ။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ‘အလုပ္သမားေကာင္စီ’ ဆိုတဲ့ နာမည္အစား၊ ‘အလုပ္သမားအစည္းအ႐ံုး’ လို႔ နာမည္အသစ္ေျပာင္းၿပီး သ႑ာန္အရ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေပးတာေတြ လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။

ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္တဲ့၊ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားရမယ့္ ဒီ ‘ ဇြန္ ၆၊ အလုပ္သမားအေရးေတာ္ပုံႀကီး’ ဟာ ဗမာျပည္အလုပ္သမားလွဳပ္ရွားမႈ သမိုင္းမွာသာမက၊ ဗမာျပည္စစ္အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရးသမိုင္းမွာေရာ၊ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရး လွဳပ္ရွားမႈသမိုင္းမွာပါ ထာဝရ ေမာ္ကြန္းထူထားခဲ့ရပါၿပီ။

အလုပ္သမားထုရဲ႕ ၈ုဏ္ေရာင္ေျပာင္တဲ့ တိုက္ပြဲဝင္စိတ္ဓါတ္ - ထာဝရ ဂုဏ္ေရာင္ ေျပာင္ပါေစ ...

ဇြန္(၆)စိတ္ဓါတ္ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ ...

( ဝင္းတင့္ထြန္း )
ဇြန္လ၊ ၁၉၉၉

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ေျပာေသာ ေျမနီကုန္း အေရးအခင္းပထမအၾကိမ္ နွစ္ပတ္လည္အေၾကာင္း


Kyaw Naing's photo.
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ေျပာေသာ ေျမနီကုန္း အေရးအခင္းပထမအၾကိမ္ နွစ္ပတ္လည္အေၾကာင္း


ျမန္မာ့အသံမွာလည္း ေျမနီကုန္းကိစၥနဲ့ ပတ္သက္လို့ ပါလာတဲ့ကိစၥကိုလညး္ က်မရွင္းပါရေစဦး။ ေျမနီကုန္းမွာေပါ့ေလ။ အဲဒီလို ျမန္မာ့အသံကေျပာသလို လုပ္သားျပည္သူ့ေန့စဥ္က ေရးသလိုေတာ့ က်မ ကဗ်ာဆန္ဆန္၊ ဝတၳဳဆန္ဆန္ေလးေတာ့ မေျပာတတ္ပါဖူး။ ကားကေလးတစ္စီးက လာတယ္ေပါ့ေလ။ အေရာင္ေလးကလည္း ဘယ္လိုလဲမသိပါဖူး။ နံပါတ္ကလည္း ဘယ္လိုလဲမသိပါဖူး။ ကားကေလးက တစ္ခါထဲ တံခါးပြင့္သြားတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က ဆင္းလာတယ္။ ဆင္းလာတဲ့အခါက်ေတာ့ ပန္းခ်သြားတယ္။ ပန္းခ်သြားျပီးေတာ့ ဒီအမ်ိဳးသမီးကို မဝတရံုးေရာက္မွ က်မမွန္းသိတယ္လို့ဆိုပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ဒီကိစၥဟာလည္းက်မျပန္ျပီးေတာ့ ရွင္းျပရမယ္။ ဒီအတိုင္းျဖစ္တာလဲ မဟုတ္ပါဖူး။ အဲဒီေန့ စမ္းေခ်ာင္းမွာ က်မတို့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ့ (၂၁)ရက္ေန့ ဇြန္လအေရးအခင္း တစ္နွစ္နွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ျပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ ေၾသာ္..အဲဒီအခမ္းအနားမွာလည္း လူက က်မတု့ိျမင္သေလာက္ေတာ့ ႏွစ္ေထာင္၊ သံုးေထာင္ေလာက္ရွိတယ္လို့ ျမင္ပါတယ္. ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ့အသံကေတာ့ ငါးရာေလာက္ပဲျမင္တယ္လို့ ဆိုတယ္။ 

က်မတို့ အျမင္ခ်င္းကေတာ့ သိပ္မတူဘူးေပါ့ေလ။ က်မတို့ ဒီရံုးကေန ျပန္လာေတာ့၊ ျပန္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ (တိပ္ေခြၾကားထဲမွာ ျပတ္သြား) ေရာက္လာျပီးေတာ့ ပန္းစည္းေလးခ်တယ္။ ပန္းစည္းေလးခ်ျပီးေတာ့ အေလးျပဳတယ္။ သိပ္လည္းမမ်ားပါဖူး။ ၁၅ေယာက္ေလာက္ပါ။ က်မတို့မွာ ဓာတ္ပံုေေတြရွိပါတယ္ ၾကည့္ခ်င္လို့ရွိရင္။ ၁၅ေယာက္ေလာက္ပဲ။ အားလံုးေအးေအးေဆးေဆးပဲ ဘာမွ ရုတ္ရုတ္ရက္ရက္လည္းမရွိဖူး။ ဒါေပမဲ့ က်မတို့ ျဖတ္လည္းသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘာလဲ။ ဟုိလက္နက္ကိုင္တပ္ေတြက လာျပီးေတာ့ ေျပးျပီးေတာ့ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းပဲ ဒီေက်ာင္းသားေတြကို ဖမ္းတာ၊ ဆြဲတာ က်မတို့ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ က်မေျပာတယ္။ ျပန္းသြားမယ္။ ဒီလိုေက်ာင္းသားေတြကို ဖမ္းတာဆီးတာ က်မတို့လ်စ္လွ်ဴရႈထားလို့ မျဖစ္ပါဖူး။ က်မတို့ေက်ာင္းသားမဟုတ္ပါဖူး။ ဒါ တစ္ျခားတပ္ဦးတစ္ခုလို့ က်မတို့နားလည္ပါတယ္။ က်မတို့ အဖြဲ.ခ်ဳပ္ဝင္မ်ားမဟုတ္ပါဖူး။ ဒါေပမဲ့ က်မတို့ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဝင္မ်ား မဟုတ္လို့ လ်စ္လွ်ဴရႈထားလို့ရွိရင္ နဝတ က က်မတို့ကို ပါတီနိုင္ငံေရးပဲလုပ္တယ္။ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရး မလုပ္ဖူးဆိုတာ ေျပာမွာကိုလည္း စိုးရေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို့လို့ ကိုယ့္ရဲ့ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သား အခ်င္းခ်င္းပဲ။ က်မအေနနဲ့  ဒီလိုေတာ့ လ်စ္လွ်ဴရႈထားလို့မရဖူးဆိုျပီး က်မ ပန္းစည္း တစ္ခုယူသြားျပီးေတာ့ ျပန္ျပီးေတာ့ခ်ပါတယ္။ ခ်လာတဲ့အခါက်ေတာ့ က်မတို့နဲ့ ပါလာတဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ကို ဖမ္းသြားတယ္။ က်မ ဘာမွ မလုပ္ပါဖူး။ ဖမ္းရင္လည္း ဖမ္းသြားေပ့ါ။ က်မ ကားထဲဝင္ျပီးေတာ့ ဆက္ျပီးေတာ့ ထြက္သြားတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ေသနတ္ေတြနဲ့ ပစ္တယ္။ ေအာက္က၊ အေနာက္ကေန ေသနတ္ေဖာက္သံေတြ ၾကားတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ က်မေျပာတယ္။ ျပန္လွည့္ရမယ္။ ဒီလို ေသနတ္ေဖာက္လို့ က်မတို့ဟာ ဆက္ျပီးထြက္သြားတယ္ဆိုရင္ မသင့္ေတာ္ဖူး။ 

ဒီဟာဟာ ေသနတ္ေဖာက္တာဟာ ျပည္သူလူထုကို ျခိမ္းေျခာက္ေနတာပဲ။ ျပည္သူလူထုက္ု ျခိမ္းေျခာက္ေနတာကို က်မကေနျပီးေတာ့ ဥပေကၡာျပဳျပီးေတာ့ ပစ္သြားတယ္ဆိုတာ မသင့္ေတာ္ဖူး ဆိုျပီး က်မျပန္ျပီးလွည့္လာပါတယ္။ ေသနတ္ပစ္တဲ့ေနရာကို ျပန္ျပီးေတာ့ လွည့္ခဲ့တယ္။ လွည့္တဲ့အခါ အူယားဖားယားနဲ့ ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္က ”ဘာလဲ၊ ေမာင္းမေျပးနဲ့ ပစ္မယ္၊” ဟာ ဘယ္သူက ေမာင္းေျပးေနလို့လဲ။ တမင္သက္သက္ ျပန္လာတာ။ ေမာင္းေျပးဖို့ မဟုတ္ပါဖူးဆိုတာ။ ဒါကိုလည္း သူက ရိုင္းရိုင္းစိုင္းစိုင္း စကားမရွည္နဲ့ေပါ့ေလ။ ပစ္မယ္။ ခတ္မယ္နဲ့။ ေသနတ္ၾကီးကလည္း တရမ္းရမ္းနဲ့လုပ္ေနပါတယ္။ က်မတို့ကို စခန္းေရွ့မွာ ရပ္ဆိုျပီး က်မတို့ စခန္းေရွ႕မွာ ရပ္တယ္။ စခန္းေရွ႕မွာ ရပ္ျပီးတဲ့ အခါက်ေတာ့ က်မတို့ကို TE11 ၾကီးေပၚမွာတက္ခိုင္းပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ က်မတို့အားလံုး အတူတူတက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က်ေတာ့ က်မဘယ္သူလဲဆိုတာ ေဘးက အရာရွိတစ္ဦးက ေကာင္းေကာင္းသိတယ္လုိ့ က်မထင္ပါတယ္။ 

ဒီမတိုင္ခင္မွာဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဖမ္းဆိုျပီး အရာရွိတစ္ဦးက ေအာ္ေနတာၾကားေတာ့ က်မ ဘယ္လိုလူမွန္းသိတယ္ဆိုတာ သိပ္ျပီးေတာ့ ထင္ရွားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားက မသိဖူးဆိုလို့ရွိရင္ က်မလက္ခံပါတယ္။ က်မကို လူတိုင္းက သိတယ္လို့ ထင္ေနလို့ရွိရင္ ေတာ္ၾကာ က်မ ေသြးၾကီးရာေရာက္ဦးမယ္။ မသိလို့ပဲေပါ့။ က်မတို့ကို TE11 ေပၚမွာ တက္ဆိုတာ၊ တက္ပါတယ္။ တက္ျပီးေတာ့ ဗိုလ္မွဴးၾကီးကိုယ္တိုင္ ေရာက္လာပါတယ္။ ဗိုလ္မွဴးၾကီးကေတာ့ အင္မတန္မွ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း လူၾကီးပီပီသသရွိပါတယ္။ က်မတို့ ဒါမွန္တာကို မွန္တဲ့ အတိုင္းေျပာမွာပါ။ က်မသက္သက္မဲ့ နဝတမို့လို့ တပ္မေတာ္အရာရွိမို့လို့ ေစာ္ကားခ်င္တဲ့ စိတ္ လံုးလံုးမရွိပါဖူး။ က်မတို့ကို မဝတ ရံုးေခၚသြားတယ္။ 

မဝတရံုးေရာက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ က်မတို့အားလံုး ထိုင္ျပီးေတာ့ ေဆြးေနြးၾကတာေပါ့ေလ။ ေဆြးေနြးၾကတဲ့ အခါက်ေတာ့ က်မေျပာပါတယ္။ ဒီ ၂/၈၈ ကိုေတာ့ လိုက္နာလို့ မျဖစ္ပါဖူး။ လူငါးေယာက္နဲ့ နိုင္ငံေရးလုပ္ဖို့ဆိုတာကေတာ့ မျဖစ္ပါဖူး။ က်မတို့ဟာ ဘာမွ ဆူဆူပူပူလည္း လုပ္မွာ မဟုတ္ပါဖူး။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပဲ လုပ္သြားမွာ ပါဆိုျပီးေတာ့ က်မေျပာသြားပါတယ္။ ဒီအာဏာဖီဆန္ေရးကိစၥနဲ့ ပတ္သက္ျပီးေတာ့လည္းေျပာသြားပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေျမနီကုန္းမွာ ျဖစ္တဲ့ ကိစၥနဲ့ ပတ္သက္လို့လည္းေက်ာင္းသားေလးေတြကို ဖမ္းလို့ က်မျပန္လာရတာပါဆိုျပီး က်မရွင္းျပသြားပါတယ္။ ဒီဟာေတြအားလံုးက်မ ရွင္းျပသြားျပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြအားလံုးျမန္မာ့အသံကလည္းမရွင္းျပသြားပါဖူး။ 

ဒီေတာ့ဒီကိစၥမွလညး္ က်မဟာ တမင္ဆူပူေအာင္ လံႈ့ေဆာ္ခ်င္လို့ ပနး္စည္းသြားခ်တယ္ဆိုတာ က်မဟာ ဆူပူေအာင္ လႈ့ံေဆာ္ခ်င္လို့မဟုတ္ပါဖူး။ ဒီေက်ာင္းသားေလးေတြကို က်မမ်က္စိေရွ႕မွာ ဖမ္းသြားတာျမင္လို့ပါ။ ေက်ာင္းသူေလး တစ္ေယာက္လညး္ပါသြားပါတယ္။ ဒီကေလးမ်ားဟာ ေအးေအးေဆးေဆးပန္းစည္းခ်ျပီးေတာ့ ေျပးဖို့ အဆင္သင့္ပဲ။ ေျပးရင္လညး္ ေျပးပါေစေပါ့။ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ လို့ရွိရင္ ဒီကိစၥဟာ ျပီးသြားမယ့္ကိစၥပဲ။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ့အားလံုုးျပီးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေတာ့ ေျမနီကုန္းမွာ လူတစ္ေယာက္ က်ဆံုးသြားတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥနဲ့လည္း က်မေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီလူဟာ အလုပ္သမားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီက စည္းရံုးေရးတာဝန္ခံတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလူက်သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ သြားျပီးေတာ့ ေကာက္တာ၊ သြားျပီးေတာ့ ကယ္တာဟာ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ။ ေက်ာငး္သားေလးမ်ားဟာ ဒီလူက်သြားတဲ့ ဦးသိန္းမိုးကို ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို သယ္သြားတယ္။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းက သံဃာေတာ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲ့ဒီေတာ့ က်မတို့ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူလူထုမ်ားဟာ ဆူပူခ်င္တဲ့လူထုမဟုတ္ဘူး။ သတ္ျဖတ္ခ်င္တဲ့လူထုမဟုတ္ဘူး။ တစ္ေယာက္အေပၚတစ္ေယာက္ ၾကင္နာတဲ့လူထုဆိုတာ အင္မတန္မွ ထင္ရွားပါတယ္။ ဦးသိန္းမိုး ဟာ အလုပ္သမားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီထဲက စည္းရံုးေရးတာဝန္ခံဆိုတာ သြားျပီးေတာ့ ေကာက္တဲ့ေက်ာင္းသားေလးေတြ သိပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းသားေလးေတြ သြားျပီးေကာက္တဲ့ အခါတုန္းက သူ အသက္မထြက္ေသးပါဘူး။ သူဘယ္သူဆိုတာ သူေျပာနိုင္ပါတယ္။ သူ့ရဲ့ ကဒ္ျပားေတြလည္း ေက်ာင္းသားေတြက ေတြ႕ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ငါတို့ရန္သူၾကီးဆိုျပီးေတာ့ မပစ္ထားပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားက သယ္သြားပါတယ္။ ေဆးရံုအေရာက္ လုိက္ပို့ေပးဖို့စီစဥ္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့က်မတို့ရဲ့ ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့ အင္အားစုေတြကို ဘာျဖစ္လို့ ဒီေလာက္ေတာင္မွ တိုက္ခိုက္ေနလဲ။ က်မတို့ဟာ ဆူပူေအာင္လုပ္ခ်င္တဲ့လူေတြ၊ အၾကမ္းဖက္ခ်င္တဲ့လူေတြ ဆိုလို့ရွိရင္ ဦးသိန္းမိုးၾကီးကို တစညၾကီးဟဲ့ ဆိုျပီးပစ္ထားခဲ့မွာေပါ့။ ဒီလိုစိတ္ေတြ မရွိပါဘူး။ က်မတို့ ျပည္သူလူထုအခ်င္းခ်င္းပဲ။ က်မတို့စိတ္မေကာင္းပါဖူး။ ဦးသိန္းမိုးတစ္ေယာက္က်သြားတယ္။ ဦးသိန္းမိုးဆိုတာဟာ တစညတို့၊ အလုပ္သမားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီတို့ဆိုတာ က်မတို့စိတ္ထဲမွာ မထားပါဘူး။ ျပည္သူထဲက တစ္ေယာက္က်သြားတယ္။ ဒီေလာက္ေတာင္မွ က်မတို့မွာ အသက္လံုျခံဳမႈ မရွိဘူးလား။ ဒီလိုအေျခခံလူ့အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ အသက္လံုျခံဳမႈ  က်မတို့ မရွိနိုင္ဘူးလား။ ဒီလိုလူ႕အခြင့္အေရးေတြလိုခ်င္လို့ က်မတို့ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈထဲမွာ ပါဝင္ေနတာပဲ။ ဒီလိုရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ့ က်မတို့ ဆက္ျပီးေတာ့ လုပ္သြားမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို့လို့ က်မတို့ မတရားတဲ့ အမိန္႕အာဏာ ဖီဆန္တယ္ဆိုတာ၊ ဒီလို မတရားတဲ့ အမိန့္အာဏာေတြကို မဖီဆန္လို့ရွိလို့ရွိရင္ တေျဖးေျဖး က်မတို႕မွာ ရွိစုမဲ့စု အခြင့္အေရးေလးေတြေတာင္မွ ေပ်ာက္သြားခ်ည္ရဲ့ ဆိုျပီးေတာ့ ယံုၾကည္လို့ ဖီဆန္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ေဒါက္တာေအာင္ခင္တည္းျဖတ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွလြတ္ကင္းေရးနွင့္အျခားစာတမ္း စာအုပ္အပိုင္း(ခ)- "သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အမွတ္-၆' မွထုတ္နုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။


@[100004478017278:2048:Kyaw Naing]
04/06/2013

ျမန္မာ့အသံမွာလည္း ေျမနီကုန္းကိစၥနဲ့ ပတ္သက္လို့ ပါလာတဲ့ကိစၥကိုလညး္ က်မရွင္းပါရေစဦး။ ေျမနီကုန္းမွာေပါ့ေလ။ အဲဒီလို ျမန္မာ့အသံကေျပာသလို လုပ္သားျပည္သူ့ေန့စဥ္က ေရးသလိုေတာ့ က်မ ကဗ်ာဆန္ဆန္၊ ဝတၳဳဆန္ဆန္ေလးေတာ့ မေျပာတတ္ပါဖူး။ ကားကေလးတစ္စီးက လာတယ္ေပါ့ေလ။ အေရာင္ေလးကလည္း ဘယ္လိုလဲမသိပါဖူး။ နံပါတ္ကလည္း ဘယ္လိုလဲမသိပါဖူး။ ကားကေလးက တစ္ခါထဲ တံခါးပြင့္သြားတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က ဆင္းလာတယ္။ ဆင္းလာတဲ့အခါက်ေတာ့ ပန္းခ်သြားတယ္။ ပန္းခ်သြားျပီးေတာ့ ဒီအမ်ိဳးသမီးကို မဝတရံုးေရာက္မွ က်မမွန္းသိတယ္လို့ဆိုပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ဒီကိစၥဟာလည္းက်မျပန္ျပီးေတာ့ ရွင္းျပရမယ္။ ဒီအတိုင္းျဖစ္တာလဲ မဟုတ္ပါဖူး။ အဲဒီေန့ စမ္းေခ်ာင္းမွာ က်မတို့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ့ (၂၁)ရက္ေန့ ဇြန္လအေရးအခင္း တစ္နွစ္နွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ျပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ ေၾသာ္..အဲဒီအခမ္းအနားမွာလည္း လူက က်မတု့ိျမင္သေလာက္ေတာ့ ႏွစ္ေထာင္၊ သံုးေထာင္ေလာက္ရွိတယ္လို့ ျမင္ပါတယ္. ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ့အသံကေတာ့ ငါးရာေလာက္ပဲျမင္တယ္လို့ ဆိုတယ္။

က်မတို့ အျမင္ခ်င္းကေတာ့ သိပ္မတူဘူးေပါ့ေလ။ က်မတို့ ဒီရံုးကေန ျပန္လာေတာ့၊ ျပန္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ (တိပ္ေခြၾကားထဲမွာ ျပတ္သြား) ေရာက္လာျပီးေတာ့ ပန္းစည္းေလးခ်တယ္။ ပန္းစည္းေလးခ်ျပီးေတာ့ အေလးျပဳတယ္။ သိပ္လည္းမမ်ားပါဖူး။ ၁၅ေယာက္ေလာက္ပါ။ က်မတို့မွာ ဓာတ္ပံုေေတြရွိပါတယ္ ၾကည့္ခ်င္လို့ရွိရင္။ ၁၅ေယာက္ေလာက္ပဲ။ အားလံုးေအးေအးေဆးေဆးပဲ ဘာမွ ရုတ္ရုတ္ရက္ရက္လည္းမရွိဖူး။ ဒါေပမဲ့ က်မတို့ ျဖတ္လည္းသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘာလဲ။ ဟုိလက္နက္ကိုင္တပ္ေတြက လာျပီးေတာ့ ေျပးျပီးေတာ့ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းပဲ ဒီေက်ာင္းသားေတြကို ဖမ္းတာ၊ ဆြဲတာ က်မတို့ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ က်မေျပာတယ္။ ျပန္းသြားမယ္။ ဒီလိုေက်ာင္းသားေတြကို ဖမ္းတာဆီးတာ က်မတို့လ်စ္လွ်ဴရႈထားလို့ မျဖစ္ပါဖူး။ က်မတို့ေက်ာင္းသားမဟုတ္ပါဖူး။ ဒါ တစ္ျခားတပ္ဦးတစ္ခုလို့ က်မတို့နားလည္ပါတယ္။ က်မတို့ အဖြဲ.ခ်ဳပ္ဝင္မ်ားမဟုတ္ပါဖူး။ ဒါေပမဲ့ က်မတို့ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဝင္မ်ား မဟုတ္လို့ လ်စ္လွ်ဴရႈထားလို့ရွိရင္ နဝတ က က်မတို့ကို ပါတီနိုင္ငံေရးပဲလုပ္တယ္။ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရး မလုပ္ဖူးဆိုတာ ေျပာမွာကိုလည္း စိုးရေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို့လို့ ကိုယ့္ရဲ့ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သား အခ်င္းခ်င္းပဲ။ က်မအေနနဲ့ ဒီလိုေတာ့ လ်စ္လွ်ဴရႈထားလို့မရဖူးဆိုျပီး က်မ ပန္းစည္း တစ္ခုယူသြားျပီးေတာ့ ျပန္ျပီးေတာ့ခ်ပါတယ္။ ခ်လာတဲ့အခါက်ေတာ့ က်မတို့နဲ့ ပါလာတဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ကို ဖမ္းသြားတယ္။ က်မ ဘာမွ မလုပ္ပါဖူး။ ဖမ္းရင္လည္း ဖမ္းသြားေပ့ါ။ က်မ ကားထဲဝင္ျပီးေတာ့ ဆက္ျပီးေတာ့ ထြက္သြားတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ေသနတ္ေတြနဲ့ ပစ္တယ္။ ေအာက္က၊ အေနာက္ကေန ေသနတ္ေဖာက္သံေတြ ၾကားတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ က်မေျပာတယ္။ ျပန္လွည့္ရမယ္။ ဒီလို ေသနတ္ေဖာက္လို့ က်မတို့ဟာ ဆက္ျပီးထြက္သြားတယ္ဆိုရင္ မသင့္ေတာ္ဖူး။

ဒီဟာဟာ ေသနတ္ေဖာက္တာဟာ ျပည္သူလူထုကို ျခိမ္းေျခာက္ေနတာပဲ။ ျပည္သူလူထုက္ု ျခိမ္းေျခာက္ေနတာကို က်မကေနျပီးေတာ့ ဥပေကၡာျပဳျပီးေတာ့ ပစ္သြားတယ္ဆိုတာ မသင့္ေတာ္ဖူး ဆိုျပီး က်မျပန္ျပီးလွည့္လာပါတယ္။ ေသနတ္ပစ္တဲ့ေနရာကို ျပန္ျပီးေတာ့ လွည့္ခဲ့တယ္။ လွည့္တဲ့အခါ အူယားဖားယားနဲ့ ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္က ”ဘာလဲ၊ ေမာင္းမေျပးနဲ့ ပစ္မယ္၊” ဟာ ဘယ္သူက ေမာင္းေျပးေနလို့လဲ။ တမင္သက္သက္ ျပန္လာတာ။ ေမာင္းေျပးဖို့ မဟုတ္ပါဖူးဆိုတာ။ ဒါကိုလည္း သူက ရိုင္းရိုင္းစိုင္းစိုင္း စကားမရွည္နဲ့ေပါ့ေလ။ ပစ္မယ္။ ခတ္မယ္နဲ့။ ေသနတ္ၾကီးကလည္း တရမ္းရမ္းနဲ့လုပ္ေနပါတယ္။ က်မတို့ကို စခန္းေရွ့မွာ ရပ္ဆိုျပီး က်မတို့ စခန္းေရွ႕မွာ ရပ္တယ္။ စခန္းေရွ႕မွာ ရပ္ျပီးတဲ့ အခါက်ေတာ့ က်မတို့ကို TE11 ၾကီးေပၚမွာတက္ခိုင္းပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ က်မတို့အားလံုး အတူတူတက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က်ေတာ့ က်မဘယ္သူလဲဆိုတာ ေဘးက အရာရွိတစ္ဦးက ေကာင္းေကာင္းသိတယ္လုိ့ က်မထင္ပါတယ္။

ဒီမတိုင္ခင္မွာဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဖမ္းဆိုျပီး အရာရွိတစ္ဦးက ေအာ္ေနတာၾကားေတာ့ က်မ ဘယ္လိုလူမွန္းသိတယ္ဆိုတာ သိပ္ျပီးေတာ့ ထင္ရွားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားက မသိဖူးဆိုလို့ရွိရင္ က်မလက္ခံပါတယ္။ က်မကို လူတိုင္းက သိတယ္လို့ ထင္ေနလို့ရွိရင္ ေတာ္ၾကာ က်မ ေသြးၾကီးရာေရာက္ဦးမယ္။ မသိလို့ပဲေပါ့။ က်မတို့ကို TE11 ေပၚမွာ တက္ဆိုတာ၊ တက္ပါတယ္။ တက္ျပီးေတာ့ ဗိုလ္မွဴးၾကီးကိုယ္တိုင္ ေရာက္လာပါတယ္။ ဗိုလ္မွဴးၾကီးကေတာ့ အင္မတန္မွ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း လူၾကီးပီပီသသရွိပါတယ္။ က်မတို့ ဒါမွန္တာကို မွန္တဲ့ အတိုင္းေျပာမွာပါ။ က်မသက္သက္မဲ့ နဝတမို့လို့ တပ္မေတာ္အရာရွိမို့လို့ ေစာ္ကားခ်င္တဲ့ စိတ္ လံုးလံုးမရွိပါဖူး။ က်မတို့ကို မဝတ ရံုးေခၚသြားတယ္။

မဝတရံုးေရာက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ က်မတို့အားလံုး ထိုင္ျပီးေတာ့ ေဆြးေနြးၾကတာေပါ့ေလ။ ေဆြးေနြးၾကတဲ့ အခါက်ေတာ့ က်မေျပာပါတယ္။ ဒီ ၂/၈၈ ကိုေတာ့ လိုက္နာလို့ မျဖစ္ပါဖူး။ လူငါးေယာက္နဲ့ နိုင္ငံေရးလုပ္ဖို့ဆိုတာကေတာ့ မျဖစ္ပါဖူး။ က်မတို့ဟာ ဘာမွ ဆူဆူပူပူလည္း လုပ္မွာ မဟုတ္ပါဖူး။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပဲ လုပ္သြားမွာ ပါဆိုျပီးေတာ့ က်မေျပာသြားပါတယ္။ ဒီအာဏာဖီဆန္ေရးကိစၥနဲ့ ပတ္သက္ျပီးေတာ့လည္းေျပာသြားပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေျမနီကုန္းမွာ ျဖစ္တဲ့ ကိစၥနဲ့ ပတ္သက္လို့လည္းေက်ာင္းသားေလးေတြကို ဖမ္းလို့ က်မျပန္လာရတာပါဆိုျပီး က်မရွင္းျပသြားပါတယ္။ ဒီဟာေတြအားလံုးက်မ ရွင္းျပသြားျပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြအားလံုးျမန္မာ့အသံကလည္းမရွင္းျပသြားပါဖူး။

ဒီေတာ့ဒီကိစၥမွလညး္ က်မဟာ တမင္ဆူပူေအာင္ လံႈ့ေဆာ္ခ်င္လို့ ပနး္စည္းသြားခ်တယ္ဆိုတာ က်မဟာ ဆူပူေအာင္ လႈ့ံေဆာ္ခ်င္လို့မဟုတ္ပါဖူး။ ဒီေက်ာင္းသားေလးေတြကို က်မမ်က္စိေရွ႕မွာ ဖမ္းသြားတာျမင္လို့ပါ။ ေက်ာင္းသူေလး တစ္ေယာက္လညး္ပါသြားပါတယ္။ ဒီကေလးမ်ားဟာ ေအးေအးေဆးေဆးပန္းစည္းခ်ျပီးေတာ့ ေျပးဖို့ အဆင္သင့္ပဲ။ ေျပးရင္လညး္ ေျပးပါေစေပါ့။ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ လို့ရွိရင္ ဒီကိစၥဟာ ျပီးသြားမယ့္ကိစၥပဲ။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ့အားလံုုးျပီးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေတာ့ ေျမနီကုန္းမွာ လူတစ္ေယာက္ က်ဆံုးသြားတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥနဲ့လည္း က်မေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီလူဟာ အလုပ္သမားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီက စည္းရံုးေရးတာဝန္ခံတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလူက်သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ သြားျပီးေတာ့ ေကာက္တာ၊ သြားျပီးေတာ့ ကယ္တာဟာ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ။ ေက်ာငး္သားေလးမ်ားဟာ ဒီလူက်သြားတဲ့ ဦးသိန္းမိုးကို ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို သယ္သြားတယ္။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းက သံဃာေတာ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီေတာ့ က်မတို့ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူလူထုမ်ားဟာ ဆူပူခ်င္တဲ့လူထုမဟုတ္ဘူး။ သတ္ျဖတ္ခ်င္တဲ့လူထုမဟုတ္ဘူး။ တစ္ေယာက္အေပၚတစ္ေယာက္ ၾကင္နာတဲ့လူထုဆိုတာ အင္မတန္မွ ထင္ရွားပါတယ္။ ဦးသိန္းမိုး ဟာ အလုပ္သမားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီထဲက စည္းရံုးေရးတာဝန္ခံဆိုတာ သြားျပီးေတာ့ ေကာက္တဲ့ေက်ာင္းသားေလးေတြ သိပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းသားေလးေတြ သြားျပီးေကာက္တဲ့ အခါတုန္းက သူ အသက္မထြက္ေသးပါဘူး။ သူဘယ္သူဆိုတာ သူေျပာနိုင္ပါတယ္။ သူ့ရဲ့ ကဒ္ျပားေတြလည္း ေက်ာင္းသားေတြက ေတြ႕ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ငါတို့ရန္သူၾကီးဆိုျပီးေတာ့ မပစ္ထားပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားက သယ္သြားပါတယ္။ ေဆးရံုအေရာက္ လုိက္ပို့ေပးဖို့စီစဥ္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့က်မတို့ရဲ့ ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့ အင္အားစုေတြကို ဘာျဖစ္လို့ ဒီေလာက္ေတာင္မွ တိုက္ခိုက္ေနလဲ။ က်မတို့ဟာ ဆူပူေအာင္လုပ္ခ်င္တဲ့လူေတြ၊ အၾကမ္းဖက္ခ်င္တဲ့လူေတြ ဆိုလို့ရွိရင္ ဦးသိန္းမိုးၾကီးကို တစညၾကီးဟဲ့ ဆိုျပီးပစ္ထားခဲ့မွာေပါ့။ ဒီလိုစိတ္ေတြ မရွိပါဘူး။ က်မတို့ ျပည္သူလူထုအခ်င္းခ်င္းပဲ။ က်မတို့စိတ္မေကာင္းပါဖူး။ ဦးသိန္းမိုးတစ္ေယာက္က်သြားတယ္။ ဦးသိန္းမိုးဆိုတာဟာ တစညတို့၊ အလုပ္သမားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီတို့ဆိုတာ က်မတို့စိတ္ထဲမွာ မထားပါဘူး။ ျပည္သူထဲက တစ္ေယာက္က်သြားတယ္။ ဒီေလာက္ေတာင္မွ က်မတို့မွာ အသက္လံုျခံဳမႈ မရွိဘူးလား။ ဒီလိုအေျခခံလူ့အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ အသက္လံုျခံဳမႈ က်မတို့ မရွိနိုင္ဘူးလား။ ဒီလိုလူ႕အခြင့္အေရးေတြလိုခ်င္လို့ က်မတို့ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈထဲမွာ ပါဝင္ေနတာပဲ။ ဒီလိုရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ့ က်မတို့ ဆက္ျပီးေတာ့ လုပ္သြားမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို့လို့ က်မတို့ မတရားတဲ့ အမိန္႕အာဏာ ဖီဆန္တယ္ဆိုတာ၊ ဒီလို မတရားတဲ့ အမိန့္အာဏာေတြကို မဖီဆန္လို့ရွိလို့ရွိရင္ တေျဖးေျဖး က်မတို႕မွာ ရွိစုမဲ့စု အခြင့္အေရးေလးေတြေတာင္မွ ေပ်ာက္သြားခ်ည္ရဲ့ ဆိုျပီးေတာ့ ယံုၾကည္လို့ ဖီဆန္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာေအာင္ခင္တည္းျဖတ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွလြတ္ကင္းေရးနွင့္အျခားစာတမ္း စာအုပ္အပိုင္း(ခ)- "သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အမွတ္-၆' မွထုတ္နုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။


Kyaw Naing
04/06/2013

ျမန္မာမ်ား အသတ္ခံရမႈ မေလးရွား သံအမတ္ကို ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန သတိေပး

r


    05 June 2013  |
    By The Voice Journal

ျမန္မာမ်ား အသတ္ခံရမႈ မေလးရွား သံအမတ္ကို ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန သတိေပးမေလးရွား ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ား အၾကမ္းဖက္ ခံရမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြား ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးဇင္ေယာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ မေလးရွား ႏိုင္ငံ သံအမတ္ကို ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ သတိေထာက္လႊာ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ား ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္ပိုင္းက ဆက္တိုက္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ ခံရသျဖင့္ အသက္ ေသဆုံးမႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈတို႔ကို ခ်က္ခ်င္း စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ သူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေပးရန္၊ ယင္းကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေအာင္ မေလးရွားအစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ သတိေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ပါရွိသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သားမ်ား၏ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေလးရွားႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို ယေန႔ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံ ဆာလာယန္းႏွင့္ အန္းပန္း႐ြာသစ္ တို႔တြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္ပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အုပ္စုလိုက္ဝင္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား သံုးဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ မေလးရွား ႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ ျမန္မာ အလုပ္သမား သုံးသိန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး တရားမဝင္ ျမန္မာလုပ္သား ေလးေသာင္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း မေလးရွား ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံး၏ အဆိုအရ သိရွိရသည္။

ေကအယ္တြင္ (ေအာ္ပရာစီ) စတင္ျပဳလုပ္ေနျပီ


ခြန္ ဒီးယမ္'s photo.
မေလးရွားမွာ အဖမ္းအဆီး အရမ္းၾကမ္းေနတယ္.... တရားဝင္ေရာ တရားမဝင္ေရာ.. ေတြ႕သမွ် ျမန္မာ အကုန္ဖမ္းတာ....
>>>
ေကအယ္တြင္ (ေအာ္ပရာစီ) စတင္ျပဳလုပ္ေနျပီ
Wednesday, June 5, 2013

ယခုလက္ရွိ ကြာလာလမ္ပူ ျမန္မာဆိုင္မ်ားတည္ရွိရာ လမ္းမ်ားအားလံုး
ပိတ္ဆို႕စစ္ေဆးမႈ႕ (ေအာ္ပရာစီ) စတင္ျပဳလုပ္ေနျပီ ယေန႕ 5.6.2013 နံနက္ 11 နာရီမွ စတင္ျပီး ကြာလာလမ္ပူျမိဳ႕ျမန္မာစားေသာက္ဆိုင္မ်ား
တည္ရွိရာ အနီးတစ္ဝိုက္ ရွိ လမ္းမ်ားအားလံုး ၊ ျမန္မာဆိုင္မ်ား ၊ လမ္းေထာင့္မ်ားတြင္ အင္အားရာေက်ာ္ရွိေသာ ရဲ ၊ လဝက ၊ ေရးလား
(ျပည္သူ႕စစ္)မ်ားပါဝင္သည့္ အထူးစီမံခ်က္တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ကာ မည္သူ႕ကို
မဆို စစ္ေဆးဖမ္းစီးမႈ႕စတင္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္ ။

ျပီးခဲ့တဲ့ 4 ရက္ဆက္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ၾကားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ႕မ်ား ေၾကာင့္ ယေန႕ကြာလာလမ္ပူတစ္ဝိုက္
Block Checking မ်ား ၊ ေနအိမ္မ်ားသုိ႕ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈ႕မ်ား ႏွင့္
ုျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားေနထိုင္မႈမ်ားေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ အထူးစီမံခ်က္
ျဖင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးမႈ႕မ်ား ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္တယ္လို႕ ဖမ္းဆီးသည့္ အဖြဲ႕တြင္ပါဝင္ေသာ ေရးလားမွ ေျပာျပခဲ့တာ သိရပါတယ္ ။

သို႕ပါေသာေၾကာင့္ ယေန႕ 5.6.2013 ညေနပိုင္း အဖမ္းဆီးမ်ားရွင္းလင္း
သည္အထိ အေထာက္အထားမရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ကြာလာလမ္ပူ
ၿမိဳ႕သို႕ သြားလာမႈဆင္ျခင္ရန္ သတိေပးရပါတယ္ ။ ယခု ခ်ိန္အထိ Mydin
ေဒါင့္ ၊ ကိုတာယာရာ ေထာင့္ ၊ ဂ်လန္းစီလန္း ၊ ဂ်လန္းလီပို႕ပူဒူး စသည့္
ျမန္မာဆိုင္မ်ားတည္ရွိရာလမ္းမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာဆိုင္တိုင္းစီ တစ္ဆိုင္ဝင္ တစ္ဆိုင္ထြက္ စစ္ေဆးဖမ္းဆီးေနေၾကာင္း မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာ တို႕အား အခ်ိန္မွီ သတိေပးရပါသည္ ။

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ား
မေလးရွားမွာ အဖမ္းအဆီး အရမ္းၾကမ္းေနတယ္.... တရားဝင္ေရာ တရားမဝင္ေရာ.. ေတြ႕သမွ် ျမန္မာ အကုန္ဖမ္းတာ....
>>>

Wednesday, June 5, 2013

ယခုလက္ရွိ ကြာလာလမ္ပူ ျမန္မာဆိုင္မ်ားတည္ရွိရာ လမ္းမ်ားအားလံုး
ပိတ္ဆို႕စစ္ေဆးမႈ႕ (ေအာ္ပရာစီ) စတင္ျပဳလုပ္ေနျပီ ယေန႕ 5.6.2013 နံနက္ 11 နာရီမွ စတင္ျပီး ကြာလာလမ္ပူျမိဳ႕ျမန္မာစားေသာက္ဆိုင္မ်ား
တည္ရွိရာ အနီးတစ္ဝိုက္ ရွိ လမ္းမ်ားအားလံုး ၊ ျမန္မာဆိုင္မ်ား ၊ လမ္းေထာင့္မ်ားတြင္ အင္အားရာေက်ာ္ရွိေသာ ရဲ ၊ လဝက ၊ ေရးလား
(ျပည္သူ႕စစ္)မ်ားပါဝင္သည့္ အထူးစီမံခ်က္တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ကာ မည္သူ႕ကို
မဆို စစ္ေဆးဖမ္းစီးမႈ႕စတင္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္ ။

ျပီးခဲ့တဲ့ 4 ရက္ဆက္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ၾကားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ႕မ်ား ေၾကာင့္ ယေန႕ကြာလာလမ္ပူတစ္ဝိုက္
Block Checking မ်ား ၊ ေနအိမ္မ်ားသုိ႕ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈ႕မ်ား ႏွင့္
ုျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားေနထိုင္မႈမ်ားေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ အထူးစီမံခ်က္
ျဖင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးမႈ႕မ်ား ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္တယ္လို႕ ဖမ္းဆီးသည့္ အဖြဲ႕တြင္ပါဝင္ေသာ ေရးလားမွ ေျပာျပခဲ့တာ သိရပါတယ္ ။

သို႕ပါေသာေၾကာင့္ ယေန႕ 5.6.2013 ညေနပိုင္း အဖမ္းဆီးမ်ားရွင္းလင္း
သည္အထိ အေထာက္အထားမရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ကြာလာလမ္ပူ
ၿမိဳ႕သို႕ သြားလာမႈဆင္ျခင္ရန္ သတိေပးရပါတယ္ ။ ယခု ခ်ိန္အထိ Mydin
ေဒါင့္ ၊ ကိုတာယာရာ ေထာင့္ ၊ ဂ်လန္းစီလန္း ၊ ဂ်လန္းလီပို႕ပူဒူး စသည့္
ျမန္မာဆိုင္မ်ားတည္ရွိရာလမ္းမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာဆိုင္တိုင္းစီ တစ္ဆိုင္ဝင္ တစ္ဆိုင္ထြက္ စစ္ေဆးဖမ္းဆီးေနေၾကာင္း မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာ တို႕အား အခ်ိန္မွီ သတိေပးရပါသည္ ။

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ား

ေျမာက္ဦး ပဋိပကၡ ပစ္ခတ္မႈ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးေသဆုံး

r ခင္ဦးသာ| June 5, 2013 | ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပရိန္ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ထိုေဒသ၌ လုံၿခဳံေရး တာ၀န္ယူထားေသာ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ၾကၿပီး ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားရာ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦး ေသဆုံးေၾကာင္း သိရသည္။ ပရိန္ရြာ ဘဂၤါလီ(မြတ္စလင္)ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္တခ်ဳိ႕သည္ အာဏာပိုင္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးမည့္ ေနအိမ္တန္းလ်ားမ်ား၌ ေနထိုင္ရန္ ျငင္းဆန္သည့္အျပင္ အုပ္စုဖြဲ႔ တိုက္ခိုက္ရန္မူသည့္အတြက္ လုံၿခဳံေရးတာ၀န္ယူထားသည့္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေျခာက္ လွန္႔ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ဦး ရဲစခန္းမွ စခန္းမႉး ရဲအုပ္ ေမာင္ေမာင္ျမ က ဧရာ၀တီ ကုိ ေျပာသည္။ “အိမ္ေဆာက္ေပးဖို႔ ပစၥည္း သယ္လာသူေတြ၊ လုံၿခဳံေရးေတြကုိ တုတ္ေတြ၊ ဓားေတြနဲ႔ လူအုပ္စုလိုက္ တိုက္ခိုက္ရန္ျပဳေတာ့ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္ တခ်ဳိ႕ထိခိုက္သြားတဲ့အျပင္ အသက္အႏၱရာယ္ကုိပါ စုိးရိမ္လာေတာ့ ခုခံကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ေျခာက္လွန္႔ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ တယ္၊ ၃ ဦး ေသတယ္၊ ၃ ဦးေလာက္ ဒဏ္ရာ ရတယ္ၾကားတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။ ေသဆံုးသူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း AP သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ အာဏာာပိုင္မ်ားသည္ ပရိန္ေက်းရြာရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္မ်ားအား မိုးမက်မီ အမိုး အကာေအာက္ ေရာက္ရွိေရး အတြက္ဟုဆိုကာ ေနအိမ္တန္းလ်ားမ်ား ေဆာက္ေပးေနေၾကာင္း ေျမာက္ဦး စခန္းမႉး က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ဒုကၡသည္မ်ားကမူ ၎တို႔ေျမကြက္မ်ား ဆုံး႐ွႈံးသြားမည္ကုိ စိုးရိမ္သည့္အတြက္ ထိုေျမ၌သာ ေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္မည္ဟု ျငင္းဆန္ၾကေၾကာင္း၊ အာဏာပိုင္မ်ားကလည္း စီစဥ္ေပးသည့္ ေနရာ၌သာ ေနထိုင္ရန္ ေျပာဆိုရာမွ အျငင္းပြား ႐ုန္းရင္း ဆန္ခတ္ျဖစ္၍ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ပရိန္ေက်းရြာႏွင့္ ယိုင္ေသေက်းရြာတို႔၌ ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီတို႔ အၾကား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ဘက္စလုံး၌ ရာခ်ီ၍ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္သြားခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္သည့္ ပုရိန္ကုန္းရြာႏွင့္ယိုင္ေသရြာမွ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တခ်ဳိ႕တြင္ ခိုလွႈံေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ပရိန္ႏွင့္ယိုင္ေသရြာမွ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ၎တို႔ရြာ အနီး၌ ဒုကၡသည္စခန္း တန္းလ်ား တည္ေဆာက္ထားေပးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ ဘဂၤါလီ ပရိန္ေက်းရြာသည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ေသာ ပုရိန္ကုန္း ေက်းရြာ၏ တဘက္ကမ္း ျဖစ္သည္။ ထိုေက်းရြာ ၂ ခု ၌ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ၇ ဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး ဘဂၤါ လီတခ်ဳိ႕လည္း ေသ ဆုံး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ပရိန္ေဒသ၌ ယခုအခါ လုံၿခဳံေရး ထူထပ္စြာ ခ်ထားၿပီး ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေပၚ၌ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေနေၾကာင္း ေျမာက္ဦး ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာ သည္။ http://burma.irrawaddy.org/archives/41435

“ယေန ့နံနက္၁၁ နာရီေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးဦးစိုးသိန္းတို ့စကား၀ိုင္းတိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ”Popular Journal
ေနၿပည္ေတာ္(MICC)တြင္က်င္းပေနေသာ
World Economic Forum on East Asia 2013တြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ျပည္ေထာင္စု
၀န္ၾကီးဦးစိုးသိန္း၊ေဒၚဇင္မာေအာင္၊
ဦးသန္ ့ျမင့္ဦးနွင့္BBC World News တင္ဆက္သူတို ့၏
Myanmar: What Future?ေဆြေႏြးပြဲတိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ
အစီအစဥ္ကိုယေန ့ဇြန္၆ရက္ေန ့နံနက္၁၁ နာရီမွမြန္းလြဲ၁၂နာရီ၁၄မိနစ္္အတြင္း
http://www.weforum.org/sessions/summary/myanmar-what-futureမွာ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရူနိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္