Sunday, July 28, 2013

နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အမွန္တရားေပၚေပါက္ရန္ ရွင္းလင္းျခင္း


 Kyaw Xin Heart's photo.

>>> အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ။ က်ေနာ္တို႔သည္ နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္) ေက်ာင္းသား/သူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေျပာၾကားသမွ် ယခု အေၾကာင္းအၾကားမ်ားသည္ အမွန္တရားမ်ားသာျဖစ္ၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔သည္ အမွန္တရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသလို အမွန္တရားကိုခ်ျပေစလိုသည့္ အတြက္ ယခုလို သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ေျပာဆိုရွင္းလင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

>>> ပထမဦးစြာ က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈ ေက်ာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ တကၠသိုလ္သည္ ေက်ာင္းဖြံ႕ျဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားစြမ္းရည္ ျမင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားႏွင့္ဆရာ အထူးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိတဲ့ တကၠသုိလ္တစ္ခုပါ။ ယခုႏွစ္ ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေနျဖင့္ စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ အႏုပညာပေဒသာကပြဲ၊ အားကစားပြဲမ်ားတြင္လဲ ေဘာလံုးပြဲသာမက ၾကက္ေတာင္ရိုက္ပြဲ၊ စစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ျခင္းလံုးပြဲမ်ားက်င္းပေပးခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ တရားပြဲ၊ ဇူလိုင္လ ၈ရက္ေန႔ က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းမွာ ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵတရားပြဲမ်ား က်င္းပေပးခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းစည္းကမ္းပိုင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍လဲ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း စည္းႏွင့္ကမ္းႏွင့္ ျပဳမူေသာ တကၠသိုလ္ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ၾကားထဲက က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းသားစံုတြဲတစ္တြဲ၏ မသင့္ေတာ္ေသာ အျပဳအမူ ဗီဒီယိုဖိုင္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ပြဲသည္ အမွန္တရားေပၚေပါက္ရန္ ရွင္းလင္းပြဲျဖစ္သည့္အတြက္ က်ေနာ္တို႔ အမွန္အတိုင္းသာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးပါမယ္။

ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန႔ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ေန႔လည္၁နာရီအခ်ိန္တြင္ က်ေနာ္တို႔တကၠသိုလ္မွ ၇၅%မျပည့္မီေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ မိဘမ်ားကို ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ေမာ္ကြန္းထိန္း၊ ဌာနမွဴးမ်ား၊ ဌာနအလိုက္ မိသားစုဆရာမမ်ားေခၚယူေတြ႔ဆံုမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါပြဲ၌ ေက်ာင္းသားမ်ားေက်ာင္းတက္မွန္ကန္ေရး၊ ေက်ာင္းစည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား၊ ေက်ာင္း၏ Academic Plan၊ စာေမးပြဲစစ္မည့္ပံုစံ စသည္တုိ႔ကို ေခၚယူေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ၎ေန႔ ၎အခ်ိန္မွာပင္ သံုးထပ္ေဆာင္ Basement ေဒါင့္ခန္း၊ ေခ်ာင္အက်ဆံုးျဖစ္ေသာ စာသင္ခန္း 3B/6၌ အဆိုပါစံုတြဲသည္ ထိုအေရးကို အခြင့္အေရးတစ္ခုသဖြယ္ အသံုးခ်၍ မဖြယ္မရာျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေက်ာင္းသားတစ္စုမွ ေတြ႔ရာမွ ဖုန္းျဖင့္ Videoရိုက္၍ လူငယ္သဘာ၀ ေနာက္ေျပာင္လိုေသာ သေဘာျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မ်ားကို မစဥ္းစားဘဲ အခ်င္းခ်င္းျဖန္႔ေ၀ရာမွ အျခားေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားထံေရာက္သြားခဲ့ၿပီး အြန္လိုင္းေပၚတင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ သတင္းမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၎ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေက်ာင္းမွ သိလ်င္သိျခင္း သက္ဆိုင္ရာမိဘမ်ားအား ေခၚယူေတြ႔ဆံု၍ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါအသိေပးပံုမွာလဲ မီဒီယာတစ္ခုမွ ေဖာ္ျပသလို အသိေပးျခင္းမွာလဲ လံုး၀ လံုးဝ မဟုတ္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာမိဘမ်ားက ၎တို႔၏ သေဘာဆႏၵအရ သားသမီးမ်ားအား ႏႈတ္ထြက္စာတင္၍ ေက်ာင္းမွႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ေနာင္တြင္ အလားတူကိစၥမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ေမာ္ကြန္းထိန္း၊ စီမံဌာနမွဴး၊ အတန္းစစ္မ်ား၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားက စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ကို ယခင္ကထက္ပို၍ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းဆင္းသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ အေဆာင္လိုက္ လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားက စာသင္ခန္းမ်ားအား လိုက္စစ္၍ ေသာ့ခတ္ရန္ အေလးအနက္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ အဆိုပါကိစၥျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ မိမိတို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ တစ္ခ်ဳိ႕က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္၍ ပြင့္လင္းစြာေျဖရွင္းရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္သူ ပုဂၢိဳလ္မ်ား နစ္နာေစမည္ဆိုးေသာေၾကာင့္ ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။

အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားသည္ ဆင္ျခင္ထံုတရားမရွိသည့္ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္မရွိသည့္ လူမ်ား၏ အြန္လိုင္းေပၚ ျဖန္႔ေ၀မႈမ်ားေၾကာင့္ အြန္လိုင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ၿပီး က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ မိဘျပည္သူမ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့တယ္။ ဒါဟာျဖစ္လဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကလဲ လက္ခံပါတယ္။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ မီဒီယာမ်ားက အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကလဲ အျပဳသေဘာေဆာင္သည္မ်ားကို ၾကိဳဆိုပါသည္ လက္ခံပါသည္ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မည့္သည့္ေက်ာင္းမ်ားတြင္မဆို ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစရန္ အားလံုးပူးေပါင္း၍ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။
အခ်ဳိ႕ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းမ်ားတြင္ အဆိုပါကိစၥကို ခ်ဲ႕ကား၍ ေကာလဟာလမ်ား ပံုၾကီးခ်ဲ႕သတင္းမ်ား မမွန္မကန္သတင္းမ်ား ေဖာ္ျပ အပုတ္ခ်လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အဆိုပါခ်ဲ႕ကားမႈမ်ားေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္း၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားစြာ က်ဆင္းခဲ့ရပါတယ္။ ေမာင္ႏွမသားခ်င္း၊ သားသမီးခ်င္း၊ မညွာမတာေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိေက်ာင္းတက္ ပညာသင္ၾကားဆဲ ေက်ာင္းသူမ်ားအေပၚ ပတ္၀န္းက်င္မွ မတရား စေနာက္ ရန္စမႈမ်ား အဆမတန္ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေရနစ္သူကို ဆင္းမဆယ္ မကယ္ပဲ ၀ါးကူထိုးေနၾကတာဟာ ျဖစ္သင့္ပါသလား။ က်ေနာ္တို႔ေတြဟာ မ်ဳိးစစ္စိတ္ အျပည့္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔၏ မိသားစု၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ က်ေနာ္တို႔မွာ တာ၀န္အျပည့္ရွိပါတယ္။ ငါးခံုးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလံုးပုတ္ရမည့္အျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ညီမေတြအေပၚ မၾကံဳေစလိုပါဘူး။

က်ေနာ္တို႔ဟာ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံကို စက္မႈႏိုင္ငံအျဖစ္ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသားမ်ားက အေရးပါဆံုးအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနၾကပါတယ္။ ဒီလိုလူငယ္ေတြကို မိဘျပည္သူမ်ား မီဒီယာမ်ားက ေဖးမ မကူညီပဲ လ်စ္လ်ဴရႈ ၀ါးကူထိုးေနလ်င္ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္သည္ မေတြး၀ံ့စရာပါပဲ။

က်ေနာ္တို႔သည္ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏုိးေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ အကိုတို႔၊ အမတို႔ မီဒီယာမ်ားသည္လဲ အမွန္တရားကို သိခ်င္ေသာေၾကာင့္ ယခု နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အမွန္တရားေပၚေပါက္ရန္ ရွင္းလင္းပြဲကို တက္ေရာက္သည္ဟု က်ေနာ္တို႔ဘက္မွ ယံုၾကည္ပါသည္။
--------------------------------------------------------------------------------------
>>> အခုေျပာမယ့္စကားေတြက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုခု ကုိတုိက္ခုိက္ၿပီး ေျပာလုိျခင္းမဟုတ္ ၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔အမွန္တရားကုိေပၚေပါက္ဖုိ႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တာ၀န္ယူေျပာမယ့္အပုိင္းက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ အတဲြ (၂) ၊ အမွတ္ (၁၉) မွာပါတဲ့ ကုိဦးေဆြရဲ႔ အေရးေပၚအိတ္ဖြင့္ေပးစာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းမည္ျဖစ္။

စရွင္းခ်င္တဲ့အခ်က္က ခုိးရုိက္တဲ့အဖဲြ႔မွာဆရာတစ္ဦးပါတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္ အရုိးသားဆုံးေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒီဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ ကြ်န္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း အၾကိမ္ႀကိမ္နားေထာင္ၿပီးေၾကာင္း ၊ ဒီအခ်က္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္စုံစမ္းသိရွိထားခ်က္မ်ားအရ ခုိးရုိက္တဲ့အထဲမွာ ဆရာတစ္ေယာက္မွ မပါပါဘူးလုိ႔ အတည္ျပဳပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က “ေကာင္မေလးအေဖ ကုိယ့္ကုိကုိယ္သတ္ေသသြားၿပီတဲ့”ဆုိတဲ့အခ်က္ ၊ ဒီမွာရွိတဲ့ မီဒီယာသမားမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထက္ပုိသိမွာပါ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ သတ္ေသတယ္ဆုိတဲ့ကိစၥဟာ ရုိးရုိးမဟုတ္ပါဘူး ရဲအေရးပုိင္တဲ့ကိစၥပါ ၊ မႈခင္းကိစၥပါ၊ ဒီကိစၥကုိအတည္ျပဳခ်င္တယ္ဆုိရင္ အစ္ကုိတုိ႔ အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထက္ပုိၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္အတည္ျပဳႏုိင္မွာပါ။

ေနာက္တစ္ခ်က္ “အရပ္ထဲထိျပန္႔ေနတာေတြ၊ မွန္လားမွားလားမသိေပမဲ့ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေတာ့ရွိေနတာပဲ “ ဆုိတဲ့အခ်က္ ၊ သူ႔ရဲ႕မူရင္းေစတနာကုိေတာ့ ေလးစားလုိ႔ရေကာင္းရႏုိင္ပါတယ္ ၊ ဒါေပမဲ့စကားလုံး အေနအထားေတြကို လက္ခံလုိ႔မရႏုိင္ပါ သူကုိယ္တုိင္ေျပာထားတဲ့ အရပ္ထဲမွာျပန္႔ေနတဲ့ ပါးစပ္သတင္း ဆုိတာက ရပ္ကြက္ထဲမွာလက္ဖက္ရည္ဆုိင္ထုိင္ၿပီးေလးငါးေယာက္ေျပာရင္ ေလးငါးေယာက္ပဲသိပါမယ္၊ ဒီဂ်ာနယ္က ေစာင္ေရတစ္ေသာင္းထုတ္တယ္ဆုိပါစုိ႔ ၊ ဒါကိုလူေလးေသာင္းက ဖတ္တယ္ဆုိပါစုိ႔ ၊ ဒီလူေလးေသာင္းရဲ႔ ပါးစပ္ေတြကို ဘယ္္လုိထိန္းသိမ္း ႏုိင္မွာလဲ ၊ သူကပါးစပ္သတင္းလုိ႔ေျပာေပမဲ့ ပါးစပ္သတင္းလုိ႔မထင္ပဲနဲ႔ အမွန္လုိ႔ထင္သြားတဲ့သူေတြရွိမယ္ ၊ ဒီကိစၥစျပန္႔တုန္းက ေက်ာင္းသားလူငယ္အသုိင္း၀ုိင္း ၊ ေနာက္ေတာ့အြန္လုိင္းမီဒီယာအသုိင္းအ၀ုိင္း ၊ အဲဒီအခ်ိန္အထိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေမေတြမသိေသးပါဘူး၊ printed media မွာေက်ာင္းနာမည္နဲ႔ပါလာတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းနာမည္အမ်ားၾကီးထိခုိက္ပါတယ္ ၊ ၿပီးေတာ့လူႀကီးအသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ စၿပီးပ်ံ႔ႏွံ႔သြားတယ္ ၊ နယ္ထိပ်ံ ႔ႏွံ႔သြားတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က “သန္လ်င္တည္းခုိခန္းေတြမွာ GTC ၀တ္စုံေတြနဲ႔ အခန္းတုိင္းျပည့္ဆုိတဲ့ ပါးစပ္သတင္းကသန္လ်င္တစ္ၿမိဳ႔လုံးအသိပဲ ဆရာတုိ႔ေရ”တဲ့ “ဂ်ာနယ္ေတြကဘယ္ေလာက္ေရးေရး တာ၀န္ရွိသူလူႀကီးမင္းမ်ားက ဂရုမစုိက္ၾကပါဘူး ဆရာတုိ႔ေရ’ တဲ့ ၊ ဒီအခ်က္ကုိ သန္လ်င္ေက်ာင္းမွာ လက္ရွိတက္ေနတဲ့ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေရာ ၊ ဒီၿမိဳ႔နဲ့ အဆက္အသြယ္ရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ပါ လုံး၀ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ပါတယ္ ၊ သန္လ်င္တည္းခုိခန္းေတြမွာ ေက်ာင္း၀တ္စုံေတြနဲ႔အားလုံးအျပည့္ဆုိတဲ့ သတင္းဟုတ္မဟုတ္ဆုိတာကုိ အစ္ကုိအစ္မတုိ႔ကုိယ္တုိင္ စုံစမ္းႏုိင္ပါတယ္ “အျပည့္” ဆုိတဲ့စကားေပါ့ ၊ သန္လ်င္တည္းခုိခန္းေတြမွာ GTC ၀တ္စုံေတြနဲ႔ အခန္းတုိင္းျပည့္ဆုိတဲ့စကားက ေတာ္ေတာ္ေလးကုိထိခုိက္ေစပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ “ အခုေတာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတင္မက က်န္တဲ့မ႑ိဳင္ႏွစ္ခုေရာ ၊ စာနယ္ဇင္းေတြေရာ ၊ မိဘျပည္သူေတြေရာ၊ ဆရာ့၀တ္ကုိလ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ၾကတဲ့ဆရာဆရာမေတြေရာ ၀ုိင္း၀န္းၾကရမယ့္ အေျခအေနကုိေရာက္ေနပါၿပီ “ တဲ့ ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႔အေနအထားက လက္ရွိမွာ အားလုံးကႏုိင္ငံေတာ္အသစ္ဆီကုိ အတူတူပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ေနတဲ့အခ်ိန္ပါ ၊ ဒီလုိအခ်ိန္မွာအားလုံးက ၀ုိင္းကူညီရမယ့္အခ်ိ္န္ပါ ၊ ကုိေက်ာ္ဇင္ထက္ေျပာသလုိ ေရနစ္သူကုိ၀ါးကူထုိး သလုိေတာ့မျဖစ္ေစခ်င္ပါ ၊ အျပဳသေဘာနဲ႔၀ုိင္းေျပာတာကုိ္ လက္ခံႀကိဳဆုိပါတယ္ ၊ ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ ပါခ်ဳပ္နဲ႔ ဆရာေတြက တာ၀န္ေတြကုိလစ္ဟင္းေနတာမဟုတ္ပါ ၊ ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသား ၉၀၀၀ေက်ာ္ ရွိပါတယ္ ၊ ဒီထဲမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ေကာင္းမယ္ မေျပာလုိပါ၊ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းဟာ အားလုံးနဲ႔ယွဥ္ရင္ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏုိင္တယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က အေျဖစကားပါ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နားလည္တာက အိတ္ဖြင့္ေပးစာဆုိတာ ေရးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ကပုိ႔မယ္ ၊ သက္ဆုိင္ရာမီဒီယာက စာမ်က္နွာေပၚတင္ေပးတာေပါ့ ၊ ကုိဦးေဆြကုိယ္တုိင္က ပါးစပ္သတင္းလုိ႔ေျပာတယ္ ၊ အရပ္ထဲမွာ ျပန္႔ေနတာေတြလုိ႔ေျပာပါတယ္ ၊ ဒီလုိအခ်က္ေတြပါေနရဲ႔သားနဲ႔ စာမ်က္ႏွာေပၚတင္ေပးတဲ့ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ရဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိလည္းသိခ်င္ပါတယ္ ၊ ဒါကေတာ့ ဒီအပုိင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းသား ေတြရဲ႔ေျဖရွင္းခ်က္ပါ ။


ဒီတစ္ပတ္ထြက္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္မွာပါတဲ့အေၾကာင္းအရာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းကုိ လုံး၀ဂုဏ္သိကၡာက်သြားတဲ့အေနအထားကုိ ေရာက္သြားပါတယ္ ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီပဲြကုိစီစဥ္ရျခင္းလည္းျဖစ္တယ္။
ဦးစြာေျပာလိုတာက ဂ်ာနယ္မွာ ဒီသတင္းကုိမ်က္နွာဖုံးမွာတင္တယ္ ၊ ဒီကိစၥဟာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥဟုတ္ပါသလား ??? သမၼတနဲ႔ဆုိင္တဲ့သတင္းေတြက ႏုိင္ငံအတြက္ပုိအေရးမပါဘူးလား ??? ေက်ာင္းကအတဲြတစ္တဲြရဲ႔မဖြယ္မရာလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ဆုိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းကုိ ဘာရည္ရြယ္္ခ်က္နဲ႔လုပ္တာပါလဲ ၊ ဒါက စဥ္းစားစရာေတာ့ျဖစ္ပါတယ္ ၊ အဓိက က highlight လုပ္ထားၿပီး reporter နာမည္လည္းမပါပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထင္ျမင္ခ်က္ကေတာ့ အယ္ဒီတာအဖဲြ႔က တည္းျဖတ္ေရးသားခ်က္ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

အထဲမွာပါတဲ့အခ်က္ေတြကုိ ရွင္းျပပါမယ္ ၊ ဒီထဲမွာ အမွန္တစ္ခုပဲပါတယ္ ၊ က်န္တာ အကုန္တလဲြေတြပါ ၊ ဒါကုိေျပာခ်င္လုိ႔လည္း ဒီပဲြကုိလုပ္တာပါ ၊ ဒီကိစၥေက်ာင္းမွာျဖစ္ပြားခဲ့တယ္ဆုိတာ မွန္ပါတယ္ လက္ခံပါတယ္ ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေထာက္ျပတာကုိလည္း လက္ခံပါတယ္ ၊ ဒါေပမဲ့ ဒီထဲမွာထပ္ပါလာတာက “ပရုိဂ်က္တာနဲ့ျပသတယ္” တဲ့ ၊ ရွင္းရွင္းေျပာရမယ္ဆုိရင္အားလုံးသိပါတယ္ ၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဟာ ပညာရွိပါ ပညာတတ္ပါ ႏုိင္ငံျခားမွာ Ph.D ရထားတဲ့သူပါ ၊ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ပါ ၊ အားလုံးနားလည္ပါတယ္ ၊ ဘယ္သူက ဒီလုိမဖြယ္မရာတစ္ခုကုိ ေက်ာင္းသားေတြ မိဘေတြကိုေခၚၿပီး ဘယ္လုိျပမွာလဲ? စဥ္းစားတတ္ရင္ စဥ္းစားနုိင္ပါတယ္ ၊ ဒါမမွန္ဘူးဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံးသိပါတယ္ ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ခုေက်ာင္းမွာ BE ေရာက္ေနပါၿပီ ညီငယ္ေတြကုိလည္းဦးေဆာင္ရသလုိ အထက္ပုိင္းနဲ့ ၊ ဆရာ/မ နဲ့လည္း good relationship ရွိပါတယ္ ၊ အေသးစိတ္မဟုတ္ေတာင္ ေက်ာင္းကိစၥေတြကို အကုန္သိပါတယ္ ၊ ဒီလုိကိစၥမ်ိဳးေက်ာင္းမွာလုံး၀မၾကားမိပါဘူး၊ သူတုိ႔ဘယ္က သတင္းရၿပီးေရးလဲေတာ့ မသိပါ။

ေနာက္တစ္ခ်က္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႔က ႏုတ္ထြက္ခုိင္းတယ္ ေျပာပါတယ္ ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႔နဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းဘယ္လုိပတ္သက္သလဲ နည္းနည္းေျပာခ်င္ပါတယ္ ၊ နည္းပညာေက်ာင္းအားလုံးဟာ သိပၸံနဲ့နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ရဲ႔ စက္မႈနဲ႔သက္ေမြးပညာဦးစီးဌာနေအာက္မွာရွိပါတယ္ ၊ ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာင္ ဒါကရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႔က လုပ္ပုိင္ခြင့္မရွိပါဘူး ၊ ဒါေပမဲ့ ႏႈတ္ထြက္ခုိင္းတယ္ဆုိတာ လုံး၀မဟုတ္ပါဘူး ကၽြန္ေတာ္ရဲရဲေျပာရဲပါတယ္ ၊

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးထပ္ေျပာခ်င္ပါတယ္၊ ဒီကိစၥကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႔မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ အတည္ျပဳၿပီးပါၿပီ ၊ အားလုံးအေနနဲ႔လည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႔က ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူထံ သြားေရာက္ အတည္ျပဳေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ ဒီကိစၥမဟုတ္ေႀကာင္းကုိအာမခံပါတယ္ ။

မီဒီယာတစ္ခုအေနနဲ႔သတင္းတစ္ခုကုိတင္ရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ သိသင့္ပါတယ္ ၊ “သပန” ဟာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔မဆုိင္ပါ ၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ဒါဟာရွက္ဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ အေရးအသား တစ္ခုအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ထပ္ေျပာခ်င္တာ တစ္ေန႔က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္က တာ၀န္ရွိသူနဲ႔ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေတြ႔ဆုံတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့စကားတစ္ခြန္းကုိမွတ္မိပါတယ္ “ကၽြန္မတုိ႔သတင္းတုိက္က ေသေသခ်ာခ်ာ confirm ျဖစ္မွတင္တာပါ ကၽြန္မတုိ႔သတင္းကုိ ကၽြန္မတုိ႔တာ၀န္ယူပါတယ္ “ လုိ႔ေျပာခဲ့တာကုိ အားလုံးသိေအာင္ေျပာျပတာပါ ၊ ဒီေက်ာင္းသတင္းကုိေဖာ္ျပတယ္ဆုိရင္ ဒီအေၾကာင္းကုိ ေသေသခ်ာခ်ာသိထားသင့္တာပါ။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ဂယက္ရုိက္သြားတဲ့ကိစၥပါ ၊ အြန္လုိင္းမီဒီယာေခတ္မွာ သတင္းပ်ံ႔သြားတဲ့အခ်ိ္န္မွာ အားလုံးကခံျပင္းပါတယ္ ၊ ဒီမဖြယ္မရာကိစၥစျဖစ္ျဖစ္ခ်င္းမွာ တစ္ျခားမီဒီယာေတြကလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ေဖာ္ျပခ်က္မ်ိဳးေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္ ၊ ဒါေပမဲ့ ဒီဂ်ာနယ္မွာေတာ့ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္မွန္းေတာ့မသိပါဘူး အႏုတ္သေဘာေဆာင္တဲ့ အေရးအသားမ်ိဳးကုိပဲေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္ ၊ နားလည္ထားတာက သတင္းသမားေတြဆုိတာ ကုိယ့္ရဲ႔လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္နဲ႔အတူ က်င့္၀တ္ေတြကုိေလးစားလုိက္နာသင့္တယ္ထင္ပါတယ္ ၊ ဒီလုိသတင္းမ်ိဳးကုိဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ထူးထူးျခားျခား highlight လုပ္ၿပီး မ်က္နွာဖုံးမွာေရာ အထဲမွာပါ ေဖာ္ျပလဲမသိပါ ၊ ဒီသတင္းတင္လုိက္တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ဘာအက်ိဳးရွိသြားပါလဲ ??? လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိအျပဳသေဘာေဆာင္တင္ျပတာကိုလက္ခံပါတယ္ ၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီလုိရွင္းလင္းပဲြကုိလုပ္ျဖစ္တာပါ ။


>>> က်မက လက္ရွိနည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)မွာ တက္ေရာက္ေနတဲ့ေက်ာင္းသူပါ။ က်မေျပာခ်င္တာက ဂ်ာနယ္မွာေဖာ္ျပတဲ့ သတင္းမွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ ဒီစာမ်က္ႏွာေပၚကိုေရာက္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီေက်ာင္းသားအသိုင္းအဝိုင္းကမဟုတ္တဲ့ မိဘျပည္သူေတြ အထင္အျမင္မွားသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီဂ်ာနယ္ရဲ႕ေဖာ္ျပပံုကိုၾကည့္ပါ၊ က်မကArchေက်ာင္းသူျဖစ္တဲ့အတြက္ အေရာင္ေတြရဲ႕သေဘာတရားကို နားလည္ပါတယ္။ က်မသိတာက ဂ်ာနယ္ေတြမွာ Highlight ေဖာ္ျပတဲ့ေနရာမွာ ကာလာကို အဝါေရာင္သံုးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ဒီလို နက္ျပာေရာင္မ်ဳိးကို ယူေလ့ယူထမရွိပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ေခါင္းစဥ္ကိုဖတ္ၾကည့္ပါ။ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ ႏွစ္ဦး၏ ညစ္ညမ္းဗီဒီယို GTCေက်ာင္းတြင္ျပသတဲ့။ အဲ့ဒီအသံုးအႏႈန္းေလး ဒီတစ္ေပေတာင္မရွိတဲ့လက္မပတ္လည္ေလးက က်မတို႔ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ သိကၡာဘယ္ေလာက္ထိ ထိခိုက္တယ္ဆိုတာ ေက်ာင္းသူျဖစ္တဲ့က်မ အသိဆံုးပါ။

အားလံုးမွာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြလဲ ရွိၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ အစ္မ ညီမတစ္ေယာက္ အစခံရရင္ ေစ်းဘယ္ေလာက္လဲ ဘယ္ေလာက္တန္လဲ အေမးခံရရင္ ဘယ္လိုခံစားရမလဲ။ က်မေမးခြန္းျပန္ထုတ္ခ်င္ပါတယ္။ ဒီကိစၥျဖစ္ပြားသြားခဲ့တာကို က်မလက္ခံပါတယ္။ မျငင္းပါဘူး။ ဒီေက်ာင္းသားေတြ ေထာင္နဲ႔ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ထဲမွာ မျဖစ္ေစေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္းထဲက ျဖစ္ပြားသြားတဲ့အတြက္ က်မ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီသတင္းေထာက္ကေနၿပီးေတာ့ စာမ်က္ႏွာေပၚတင္လိုက္တဲ့ ကေလာင္သြား ဘယ္ေလာက္ထိ တစ္ဘက္သားအေပၚထိခိုက္သြားမလဲဆိုတာ ဒီမွာထိုင္ေနတဲ့ စာနယ္ဇင္းသမားေတြ အသိဆံုးပါ။ သူကဘယ္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဘယ္သူ႕ကို မႊန္းခ်င္လဲဆိုတာ က်မ မသိပါဘူး။ သိရေအာင္လဲ က်မလူၾကီးပိုင္းထဲမေရာက္ေသးပါဘူး၊ ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ပါ။ ဒီကေလာင္သြားရဲ႕ ဓားသြားက က်မတုိ႔ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားကို နာၾကင္ေစသြားၿပီး က်မတို႔ သိကၡာေတြပါ…………
က်မတို႔ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသူေတြဟာ အိမ္ထဲမွာပဲေနလို႔မရပါဘူး။ သြားရပါတယ္ လာရပါတယ္။ ယူနီေဖာင္းနဲ႔လဲ သြားရပါတယ္။ ဒီယူနီေဖာင္းကို ျမင္တာနဲ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြ အားလံုး မီဒီယာေတြ အသိပါ။ က်မေျပာခ်င္ ေထာက္ျပခ်င္တာက ဒီမီဒီယာေတြဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕အေရးၾကီးတဲ့ စတုတၳမာန္တိုင္ပါ။ ဒီကသတင္းသမားေတြအေနနဲ႔ ငါတို႔ ဒီေလာက္ထိ အေရးပါတဲ့ေနရာမွာ ရွိေနပါလားဆိုတာ ရင္ထဲမွာ အျပည့္အဝနဲ႔ ခံယူထားမယ္လို႔ က်မယံုၾကည္ထားပါတယ္။

က်မဒီေက်ာင္းကိုတက္ခဲ့တာကလဲ က်မေရြးစရာမရွိလို႔ တက္စရာမရွိလို႔ တက္ခဲ့ရတာမဟုတ္ပါဘူး။ က်မအမွတ္နဲ႔ က်မတက္ခ်င္တဲ့ ေက်ာင္း၊ က်မယူခ်င္တဲ့ေမဂ်ာ အကုန္ယူဖို႔ အခြင့္အေရးရွိခဲ့ပါတယ္။ က်မယူခ်င္တဲ့ ဘာသာရပ္က ဒီေက်ာင္းမွာ ရွိမယ္လို႔ က်မယံုၾကည္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ တက္ခဲ့တာပါ။ ဒီလိုမ်ဳိးက်မတက္ေနတဲ့ေက်ာင္းကို အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေထာက္ျပမႈေတြကို က်မတို႔လက္ခံပါတယ္။ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္တဲ့ ဒီကေလာင္သြားေၾကာင့္ က်မတို႔ရဲ႕စိတ္ဓာတ္ေတြ ရိုက္ခ်ဳိးခံရပါတယ္။ အဲေတာ့စဥ္းစားၾကည့္ပါ ေနာက္တက္လာမယ့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ ဒီေက်ာင္းမွာပဲ ငါတို႔လိုခ်င္တဲ့ ပညာတဲ့ ဒီမွာပဲရႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့သူေတြကို သူတို႔မိဘေတြက စိတ္ပူၿပီးမလႊတ္ေတာ့ရင္ ဒီလိုမ်ဳိးစိတ္မ်ဳိး မိဘေတြစိတ္ထဲ ေရာက္သြားေအာင္ ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရရင္ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။ ဒီကေလာင္သြားေၾကာင့္ ငါတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးၾကီးတဲ့ ဒီလိုက႑ေတြထိခိုက္သြားမလဲ စဥ္းစားမိရဲ႕လား။ စဥ္းစားမိတဲ့လူ ရွိမယ္လို႔လဲ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီလိုစဥ္းစားမိတဲ့လူေတြဟာ က်မတို႔ ခံစားခ်က္ေတြကုိ နားလည္ၿပီးေတာ့ ေထာက္ျပေပးေပးပါ။

ေနာက္တစ္ခုရွိပါေသးတယ္။ သတင္းသမားေတြဟာ သိတိုင္း၊ မွန္တိုင္း၊ အက်ဳိးရွိမွ ေရးသင့္မွေရးသည္တဲ့ ဒါသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္ထဲမွာပါတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ပါ။ အဲေတာ့ ဒီသတင္းေတြဟာ မွန္တယ္ပဲထားဦး ဖတ္တဲ့လူေတြအတြက္ ဘာအက်ဳိးမွမရွိရင္မေရးရပါဘူး။ သတင္းသမားေတြမွာလဲ သတင္းသမား က်င့္ဝတ္ေတြရွိမွာပါ။ ဒီစတုတၳမာန္တိုင္ သတင္းသမားေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာတကယ္ရွိပါသလား ျပန္ၿပီးေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိုေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ေအာင္ကိုလဲ ဘာမဟုတ္တဲ့ ဒီလက္မဝက္ဝန္းက်င္ Highlightေလးက က်မတို႔ရင္ကို လာထိမွန္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္GTCလို႔ေျပာတဲ့အတြက္ က်မတို႔ နည္းပညာေက်ာင္းက တစ္ေက်ာင္းထဲမဟုတ္ပါဘူး။ အားလံုးကစိတ္ဝင္စားေနတဲ့ Hotျဖစ္ေနတဲ့ သတင္းထည့္တာကို နားလည္ေပးႏိုင္ပါတယ္ အကုန္လံုးက စိတ္ဝင္စားေနၾကတယ္ ေက်ာင္းသားေတြထံမွာလဲ လူငယ္စိတ္ဓာတ္၊ လူငယ္ဆိုတာေသြးပူတယ္၊ အဲ့ေတာ့က်မတို႔ ကိုယ္တိုင္ရင္ထဲမွာ ခံစားရတာေပါ့။ ဒီကေလာင္ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲဆိုတာေတာ့ က်မမသိဘူးေပါ့။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ ဘယ္ကိုဦးတည္သြားလဲ မသိပါဘူး။

က်မတုိ႔ စာေမးပြဲလဲ နီးပါၿပီ အေရးၾကီးပါတယ္။ က်မတုိ႔ B.Tech 2nd yr ေတြပိုၿပီးေတာ့ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒီစာေမးပြဲနီးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီေက်ာင္းသားေတြ မခံခ်င္ျဖစ္ေအာင္ စိတ္ဆြၿပီးေတာ့ ဘာကိုဦးတည္ခ်င္တာလဲ။ က်မတို႔ဟာ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသားေတြ စဥ္းစားတတ္တယ္ အေတြးအေခၚရွိတယ္။ အသံုးခ်ခံမျဖစ္လိုဘူး။ ဘယ္လိုလွည့္ကြက္ေတြ ျဖစ္ေနလဲဆိုတာ မသိေတာ့ ဒီလွည့္ကြက္ေတြထဲမွာ အသံုးခ်ခံလိုက္ရမွာ စေတးလိုက္ရမွာေတာ့ က်မတို႔ မခံမရပ္ႏိုင္ပါဘူး။ အဲ့ေတာ့ဒီလိုမ်ဳိး ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိေပါ့ လုပ္ေနတယ္လို႔ ခံစားမိတယ္။ က်မတို႔ အခုလို ေက်ာင္းသားမ်ား အမွန္တရားေျဖရွင္းျခင္းပဲြေလးကို မလုပ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ ဒီေက်ာင္းသားထုထဲမွာ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ရွိေနတာေပါ့။ ဒီလိုမ်ဳိးလံုးဝ သတင္းအမွားၾကီးက က်မတို႔ကိုထိခိုက္သြားေစတယ္ေပ့ါ။ ၿပီးေတာ့ ထိခိုက္သြားတယ္ဆိုတာကလဲ သတင္းအမွန္နဲ႔မဟုတ္ဘူး သတင္းအမွားနဲ႔ေပါ့။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုမ်ဳိး မခံမရပ္ႏိုင္တဲ့ အရာေတြေၾကာင့္ သိမ္းထားတဲ့ခံစားခ်က္ေတြကို တစ္ေယာက္ေယာက္ကမ်ား သြားၿပီးေတာ့ ေသြးထိုးေပးလိုက္ရင္ ဘယ္လိုအေျခအေနေတြ ျဖစ္လာႏိုင္သလဲ။ ဒါက်မတို႕ စဥ္းစားရမယ္။ က်မတို႔ရဲ႕လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားေရးကို မထိခိုက္ေစလိုတဲ့ဆႏၵ က်မတို႔မွာ အျပည့္အဝရွိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်မတို႔ တုိင္ပင္ၿပီးေတာ့ ဒီပြဲကို လုပ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ က်မေျပာခ်င္တာ ဒီအခ်က္အလက္ေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္ကေန ခံစားသြားရတဲ့ ခံစားခ်က္ပါ။ ျပည္သူေတြက ဒီPrintedလုပ္ထားတဲ့ သတင္းေတြကို အမွန္လို႔ထင္သြားၿပီ ဒါကဒီလိုပါလားဆိုၿပီးေတာ့ အားလံုးကယံုၾကည္အားထားေနၾကရတာပါ။ ဒီလိုယံုၾကည္ေနမႈကို ယံုၾကည္မႈကိုအလြဲသံုးစားလုပ္ေနတယ္လို႔ ခံစားရပါတယ္။ ဒီမွာရွိေနတဲ့လူေတြကို က်မတို႔က ယံုၾကည္ပါတယ္ အားလဲ အားကိုးပါတယ္။ က်မေျပာခ်င္တာ ဒါပါပဲ။

က်မက နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိုဂ်ာနယ္ေတြက Highlightနဲ႔ေဖာ္ျပေပးတာေတြဟာ ျပည္သူေတြလက္ထဲကိုေရာက္သြားတာနဲ႔ ျပည္သူေတြဟာ သတင္းအမွန္လို႔ထင္သြားမွာပါ။ ဒီေကာလဟလေတြေၾကာင့္ က်မတို႔ နည္းပညာေက်ာင္းသူတစ္ရပ္လံုးက အမ်ားၾကီးကို ခံစားေနရတာပါ။ အျပင္သြားရင္ လံုျခံဳမႈလဲနည္းလာပါတယ္။ ယူနီေဖာင္းနဲ႔သြားရင္ ပတ္ဝန္းက်င္က ေနာက္ေျပာင္ေစာ္ကားတာေတြ ခံေနရပါတယ္။ ဒီလိုေကာလဟာလေတြက ေစာ္ကားခံေနရတာက တစ္ဆင့္ ဒီလိုသတင္းအတည္ပံုစံနဲ႔ ေစာ္ကားခဲ့တဲ့အတြက္ ပိုၿပီး ေစာ္ကားခံေနရပါတယ္။ က်မတို႔ နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)ဟာ က်မရဲရဲၾကီး အာမခံရဲပါတယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြထဲမွာ အေကာင္းဆံုးပါ။ အေတာ္ဆံုးေက်ာင္းသားေတြ ေမြးထုတ္ေပးေနတဲ့ေက်ာင္းဆိုတာ က်မအာမခံရဲပါတယ္။ က်မတုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းကလုပ္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ က်မတို႔ေက်ာင္းက ၃ႏွစ္ဆက္တိုက္ဗိုလ္ဆြဲခဲ့ပါတယ္။ အဲလို အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြရွိရဲ႕နဲ႔ ဒီလိုမ်ဳိးျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အတြက္ က်မတို႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို ဂုဏ္သိကၡာမရွိတဲ့လူေတြ၊ ဒီနည္းပညာေက်ာင္းသူေတြကိုလဲ ဒိီလိုအတန္းအစားလို႕ ထင္ျမင္ေနၾကပါတယ္။ ဒီလိုထင္ျမင္ေနတာကို ေခ်ဖ်က္ခ်င္တဲ့အတြက္ အမွန္တရားေပၚေပါက္ေစဖို႔အတြက္ ဒီပြဲေလးကိုလုပ္တာပါ။ က်မတို႔ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြဟာ အသက္ေတြအမ်ားၾကီး မၾကီးၾကေသးပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပညာသင္ၾကားေစလိုပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြတင္မကဘူး ေက်ာင္းသူေတြပါ ခံစားေစရပါတယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကသာ လံႈ႕ေဆာ္ေပးလိုက္ရင္ ဆူပူမႈေတြျဖစ္ပြားသြားႏိုင္ပါတယ္။ အဲလိုမ်ဳိးမျဖစ္ပြားေစႏိုင္ရန္ က်မတို႔ကလဲ က်မတို႔ေက်ာင္းသူေတြ ထိန္းပါတယ္။ မီဒီယာေတြလဲ ေသေသခ်ာခ်ာသိေအာင္လို႔ ရွင္းလင္းပြဲလုပ္ရတာပါ။ အခုခ်ိန္ကစၿပီး မီဒီယာသမားမ်ားမွ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ က်မတို႔ဘက္ကလဲ ေျဖႏိုင္သမွ် အမွန္အတိုင္း ေသေသခ်ာခ်ာေျဖေပးသြားပါမယ္။


မီဒီယာအသီးသီးမွ တစ္ဦးျခင္းစီ သိလိုသည္မ်ားေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္) ေက်ာင္းသားမ်ား

မဆိုင္းမတြ

ေျဖးေျဖးေျပာပါ အဘရယ္...

ပုဂံမွာ ဗလီေဆာက္မဲ. သီရိရြာ ဆိုတာ

ၿမန္မာ.ေသြး ပုဂံသား
~~~~~~~~~~~~

တကယ္ေတာ. ပုဂံမွာ ဗလီေဆာက္မဲ. ရြာနာမည္အရင္းကေတာ. သီရိပစၥယာရြာပါ။အရင္ကေတာ.
ရြာေပါ. အခုေတာ. ပုဂံျမိဳ.ၾကီးေရြ.လားျပီးတဲ.ေနာက္မွ၇ပ္ကြက္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ဆြယ္ေတာ္ေလး
ဆူမွာ တစ္ဆူ အပါအ၀င္ျဖစ္တဲ. ေလာကနႏၵာ ဘုရားအနီးမွာတည္ရွိျပီး အရင္တစ္ခ်ိန္က ကမၻာ.
ကုန္သေဘာၤၾကီးမ်ား ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္လုပ္တဲ. ဆိပ္.ကမ္းသာတဲ.ရြာေလးေပါ.။သီရိပစၥယာ
 နန္းေတာ္ ရာဟာလဲ ယခုအခ်ိန္ထိေအာင္ ေနရာအမွတ္သား ေက်ာက္စာတိုင္မ်ား အခိုင္အမာ
တည္ရွိေနေသာေၾကာင္. ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ား နန္းေတာ္တည္ခဲ.ေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။
ပုဂံ ကိုဘုရားဖူးလာသူတိုင္း သီရိပစၥယာရြာေလးကိုေတာ. မေရာက္မေနရ ေရာက္ကိုေရာက္
ရပါတယ္။ေလာကနႏၵာဆြယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး ရွိေနတာရယ္။အရပ္ ၈ေပေက်ာ္ တခ်ိန္ကခါက
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာနာမည္ၾကီးခဲ.တဲ.မဇီးကြက္စိန္ ေမြးဖြားရာရြာေလးေပါ.။ညဏ္ေတာ္မွာသဗၺညဳ၊အႏုမွာ
အာနႏၵာ ထုထည္မွာ ဓမၼရံ ဆိမ္.ကမ္းသာတာ ေလာကနႏၵာ ဆိုသည္.အတိုင္း သီရိပစၥယာရြာေလး
ဟာလဲ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းေဘးမွာ တည္ရွိေနေသာေၾကာင္. ဆိမ္.ကမ္းသာတဲ.ရြာေလးေပါ.။
အခုေတာ. ဒီသီရိပစၥယာဆိုတဲ.ရြာေလး ေငြရွင္ ေၾကးရွင္ ဘာသာျခားတို.ရဲ. လက္ထဲ ေရာက္ျခင္း
မလွေရာက္ေနရျပီးေပါ.။ရြာအေနာက္ဘက္ပိုင္း ရြာပိုင္ေျမမရွိေတာ. သလို ယခုဗလီေဆာက္မဲ.
ရြာရဲ.ဘက္ပိုင္းကိုဦးတိုက္ျပီး ဗလီေဆာက္မယ္ဆိုေတာ. ပုဂံသမိုင္နဲ. ပုဂံသားတို.ရာဇ၀င္ရိုင္း
ေတာ.မည္ေပါ့.။
By: ပုဂံၿပည္ မွ သူရဲေကာင္း

ဒီေနရာက ကြ်န္ေတာ့္တုိ႔ ပုဂံၿမိဳ႕၊ သိရိရြာက ဗလီေဆာက္မယ္ဆုိၿပီး သတင္းထြက္ေနတဲ့ေနရာပါ...

သံုးပြင့္ဆိုင္ေကာလဟာလရွင္းလင္းခ်က္

နိုင္ငံတကာထိုးေဖါက္ရန္ပရိတ္တရားနာ