Monday, January 20, 2014

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ဦးကိုကိုႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္းMizzima - News in Burmese

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးထဲ ပါ၀င္ရန္ ေသခ်ာေသာ္လည္း လက္ရွိ တြင္ ေလ့လာသုံးသပ္ေနဆဲ အေျခအေနတြင္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း စရာမ်ား စြာ ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာမွသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ေရွ႕ဆက္သြားရမည့္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ား အေပၚ ၈၈ မ်ဳိး ဆက္မ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးကိုကိုႀကီးကို မဇၩိမမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသည့္ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားအေနနဲ႔ ေရွ႕ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္မွာ ဘယ္လိုပါ၀င္မလဲ။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ႏုိင္ငံေရးမွာ က႑ႏွစ္ခုအေနနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရွိမယ္။ တစ္ခုက ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ေျဖရွင္းေပးရမယ့္ လူထုေတြရဲ႕ ျပႆနာေတြရွိတယ္။ ပထမတစ္ခုက ဥပေဒေတြျပင္ဖို႔၊ ဖ်က္ဖို႔၊ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးနဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြကေန မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ ဆိုတဲ့ေနရာေတြ လုပ္ေဆာင္ရမွာက တစ္ပိုင္း၊ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာေတြကို ေျဖ ရွင္းေနတဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ သာမန္ျပည္သူေတြရဲ႕ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ကလည္း ေန႔စဥ္ရွိေနမွာ။

လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲ။
သာမန္လူထုေတြရဲ႕ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းတဲ့ အလုပ္ေတြကိုလည္း ပံုမွန္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္၊ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပဲ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထား အျမင္သံုးသပ္ခ်က္လည္း ထုတ္ျပန္ၿပီးတာေတြ ရွိတယ္၊ ေနာက္အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥတစ္ခုက ေအာက္ေျခလူထုၾကားထဲမွာ ဒီမိုကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတိုးတတ္ေအာင္၊ ျပန္႔ပြား လာေအာင္ ဆက္လုပ္ေနတယ္၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ထိပ္ပိုင္းက မူ၀ါဒေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အၾကံျပဳသင့္ တာ၊ ေဆြးေႏြးသင့္တာေတြကို ဆက္လုပ္မွာပါ၊

လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးကိုသြားဖို႔ အေနအထားကေရာ ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။

လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးထဲကို သြားဖို႔လည္း ခ်ိန္ဆေနတယ္၊ တကယ္ေတာ့ အမွန္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လူေတြရဲ႕ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ျဖတ္သန္းမႈအားျဖင့္လည္း လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ လုပ္ဖုိ႔လည္း စဥ္းစားေနၾကတာေတြရွိ တယ္။ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔လုပ္မလဲ ဆိုတာကို စဥ္းစားေနတယ္၊ တစ္ခုခု၀င္ၿပီး ဆံုးျဖတ္လိုက္ရင္ လက္ရွိႏုိင္ငံ ေရးအခင္းအက်င္းအေပၚကို ဘယ္လို သက္ေရာက္သြားမလဲဆိုတာေတြကိုလည္း ခ်ိန္ဆေနတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ထဲက တခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရးကိုသြားမယ့္ အင္အားစုေတြျဖစ္ လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးထဲ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ၀င္ျဖစ္မလဲ။

လိုပါေသးတယ္၊ ေလာေလာဆယ္ ႏွစ္ ႏွစ္ေလာက္ က်န္ပါေသးတယ္၊ အခုေျပာေနၾကတဲ့ ၂၀၁၅ ဆိုတာ က မွတ္တိုင္တစ္ခုပါ၊ ႏုိင္ငံေရးလမ္းမွာ ျဖတ္သြားရမယ့္ မွတ္တိုင္ တစ္ခုပါ၊ တကယ့္တကယ္ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ဆိုတာက ၂၀၁၅ တင္ မဟုတ္ဘူး၊ အလြန္ဟိုဘက္မွာ ႏုိင္ငံေရးက ပိုၿပီး သိမ္ေမြ႕လာမယ့္ အေျခ အေနေတြရွိေတာ့ အမ်ားႀကီး ျပင္ဆင္ရဦးမွာပါ။ တကယ္လို႔ သြားျဖစ္ၿပီဆိုရင္ အားလံုးကို အသိေပးမယ္၊ အခုေတာ့ ေလ့လာသံုးသပ္ေနတဲ့ အေျခအေနပဲ၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြ ၾကားထဲမွာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း စရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနေသးလို႔ပါ။

လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးထဲကို သြားဖို႔ဆိုရာမွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ထဲက ဘယ္သူျဖစ္ႏုိင္မလဲ။

ဘယ္သူသြားမယ္လို႔ေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ထားတာ မရွိဘူး။ တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ျဖတ္သန္းမႈ ေရြးခ်ယ္မႈေပၚမွာပဲ မူတည္မယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြ ရွိတယ္၊

အရပ္ဘက္အေနနဲ႔ ဆက္သြားမယ္ေပါ့။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း ဒီထဲကပဲ လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရးဘက္ကို ကူးေျပာင္းဖို႔ စိတ္ကူးတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။


လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးထဲ ၀င္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုမူ၀ါဒေတြနဲ႔ သြားမွာပါလဲ။

၈၈ ထဲက လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးကို ကူးေျပာင္းရင္ေတာ့ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာေတြက တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဦးတည္ခ်က္ေတြ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ တန္ဖိုး ေတြက တူၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္က မတူၾကဘူး။

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပိုင္းကိုပဲ ၾကည့္ရမွာ။ အဲဒီမွာပဲ အေရးႀကီးတယ္။ လူတိုင္းကေျပာတာ ပဲ။ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီဆိုတာေတြက လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔က အေတြ႕အၾကံဳ ေရာ၊ ရင့္က်က္မႈေရာ ျပႆနာကို ဘက္ေပါင္းစံုကေန ခ်ဥ္းကပ္တတ္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ လိုပါတယ္။ အခုက ရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြနဲ႔ ျဖန္႔က်က္မႈ အေျခအေနေတြ ရွိေနတယ္။ ကိုယ္ေတြက တစ္ခုခု ဆံုးျဖတ္လိုက္ရင္ ဘယ္လိုအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိမလဲ ဆိုတာေတြေပါ့၊ အဲဒါေတြကို ခ်ိန္ဆေနတဲ့သေဘာ ပါ။

လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္အေပၚ ဘယ္လို သံုးသပ္ပါသလဲ။

အေျပာင္းအလဲ စပ္ကူးမတ္ကူး ကာလမွာေတာ့ အျမင္သေဘာထားေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိမွာပဲ။ တစ္ခုရွိတာ က လက္ေတြ႕ ႏုိင္ငံေရးဆိုတာက ေသခ်ာတဲ့ခိုင္လံုတဲ့ ရလဒ္ေကာင္းေတြကို ရလာဖို႔ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ႀကိဳးစားၾကရတာပါ၊ အဲဒီလို ႀကိဳးစားတဲ့အခါမွာ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ နားလည္မႈရွိဖို႔ လိုတယ္။

တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း ေဆြးေႏြးတာ၊ တစ္ဦးခ်င္းလုပ္ေနတဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ က်န္တဲ့အင္အားစုေတြ အားလံုးၾကား မွာ ဘယ္လိုျဖစ္သြားမယ္ဆိုတဲ့ နားလည္မႈေပါ့။ က်န္တဲ့ အင္အားစုေတြ အားလံုးကလည္း လက္ေတြ႕က် တဲ့ဆံုးျဖတ္မႈေတြ ေတြးေခၚမႈေတြရွိဖို႔ လိုတယ္၊ ႏုိင္ငံေရးဆိုတာက မ်က္စိတစ္မွိတ္ေလာက္ ၾကည့္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ဘူး။ ေရရွည္ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္ရမယ့္ကိစၥပါ။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားတို႔ ေဆြးေႏြးေနမႈကို ဘယ္လိုသံုးသပ္လဲ။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ အခုလက္ရွိအေျခအေနကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳး စားေနဆဲပဲလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာေတြက ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ အျမစ္တြယ္လာတဲ့ ျပႆနာေတြ ဆို ေတာ့ ခဏေလးနဲ႕ အဆင္ေျပမွာမဟုတ္ဘူး။ ညႇိေနဆဲလို႔ပဲ ျမင္ထားတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးထားမႈေတြမ်ား ရွိပါသလား။

ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္ ေတြ႕တုန္းကေတာ့ က်န္းမာေရးကိစၥပဲ ေမးတာပါ၊ ဒါေပမဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ သေဘာထားေတြ၊ ေယဘုယ်အခ်က္ အလက္ေတြ ေျပာျဖစ္တာေတြ ရွိတယ္၊ ေထြေထြ ထူးထူး ကိစၥေတြေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္ လူအမ်ားကိုေျပာၿပီးသား ဖြဲ႕စည္းပံုကိစၥပါပဲ။

ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ၈၈ အေနနဲ႔ ဘယ္လုိအႀကံေပးခ်က္ေတြ ရွိပါသလဲ။

ဖြဲ႕စည္းပံုက ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပင္မယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျငင္း ပြားၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ေလာက္ျပင္မလဲ၊ ဘယ္လိုျပင္မလဲဆိုတာကိုသာ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းယူၾကတာ ပါ။ အခုလည္း အၾကံျပဳထားတာက ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တင္းက်ပ္လြန္း တာႀကီးကို ေထာက္ျပထားတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက ျပည္သူေတြဆီက ဆင္းသက္ ရမယ္ဆိုတာကို တကယ္လက္ေတြ႕မွာ အေကာင္အထည္ ေပၚလာဖို႔လိုတယ္ဆိုတာကို ေထာက္ျပထား တယ္၊ အဲဒါက ေနာက္ေနာင္ ဖြဲ႕စည္း ပံုျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသြင္ေျပာင္းလာေအာင္ ႀကိဳးစားေန တယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံုကိုျပင္ဖို႔ လက္ေတြ႕လုပ္ရမယ့္ အခ်က္ေတြကေရာ ဘာေတြျဖစ္မလဲ။

လက္ေတြ႕ ႏုိင္ငံေရးကေတာ့ ျပည္သူေတြၾကားထဲမွာပါ၊ ျပည္သူေတြၾကားထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးႏိုးၾကားေအာင္ လုပ္တဲ့အပိုင္းေပါ့။ ေနာက္ လူထုရဲ႕ဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္တဲ့သေဘာ ေနာက္တစ္ခုက အရွိတရားကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ သေဘာတူဖို႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲယူဖို႔ဆိုတာ၊ အဲဒါႀကီးက က်န္ ေနတယ္။ ေနာက္ေနာင္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို အခုလိုက်ပ္တဲ့ အေနအထားႀကီးမဟုတ္ဘဲ ျပဳလြယ္ ျပင္လြယ္ျဖစ္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔လိုတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အေနအထား ဘယ္လိုျဖစ္လာမယ္လို႔ သံုးသပ္ပါသလဲ။

တစ္ေလွ်ာက္လံုးက အာဏာရွင္ေအာက္မွာ ေနလာခဲ့ရတာကေန အခု ဘာပဲေျပာေျပာ အသြင္သဏၭာန္ အားျဖင့္- လႊတ္ေတာ္တို႔၊ လႊတ္ေတာ္ကေန ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့ အစုိးရတို႔ ေပၚလာေတာ့ ဒီကာလ မွာက ဘယ္သူ႕ ဘယ္သူမွာမွ အေတြ႕အႀကံဳ မရွိေသးဘူး။ သူ႕ဘာသာနဲ႔သူ ဦးေဆာင္တဲ့သူေတြကလည္း စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းေတြ၊ သူတို႔မွာလည္း ဒီမုိကေရစီ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳ မရွိဘူး။ ဒီဘက္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က အစုိးရကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အင္အားစုေတြ အေနနဲ႔ ရပ္တည္လာခဲ့ တာဆိုေတာ့ ဒီကာလမွာ ေရွ႕တိုးေနာက္ဆုတ္ ျဖစ္တာေတြကေတာ့ ရွိမွာပဲ။ အဲဒါကို ဘယ္ေလာက္အေျမာ္ အျမင္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ေက်ာ္လႊားၾကမလဲ။ တစ္ဖက္ကလည္း တြန္းထိုးလႈပ္ရွားမႈေတြ ရွိေနမွာျဖစ္သလို တစ္ဖက္ ကလည္း နားလည္မႈ တည္ေဆာက္တဲ့ကိစၥေတြ ရွိေနမွာပဲ။ အဲဒါေတြကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။

ေရရွည္ႏုိင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းကို ဘယ္လိုသြားမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရွိထားပါသလဲ။

လာမယ့္ ႏုိင္ငံေရးက ၂၀၁၅ က ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္တစ္ခုတည္းနဲ႔ မဆိုင္ဘူး၊ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္း အလဲအားလံုးနဲ႔ ဆိုင္တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္မယ့္ကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တိုင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်ေရးကိစၥပဲျဖစ္ ျဖစ္ အဲဒါေတြအားလံုးက တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ခြဲလို႔မရဘူး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစ္ၥ ေတြရွိတယ္။


ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆက္လုပ္ဖို႔ရွိတယ္၊ ၿပီးေတာ့ အဲဒီကေန ရလာတဲ့ ရလဒ္ေတြကို လႊတ္ေတာ္မွာ တရား၀င္ေအာင္ အတည္ျပဳေပးဖို႔ကိစၥေတြ ရွိတယ္၊ အဲဒီေတာ့ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကိစၥေတြရယ္၊ ၂၀၁၅ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲျပင္ဆင္မႈေတြ အားလံုးက ခ်ိတ္ဆက္ေနတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြ အားလံုးကို စဥ္းစားတာမ်ဳိး လုပ္ရမယ္၊ အဲဒါေတြကို ဆက္စပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ရမယ္လို႔ ျမင္တယ္။


0 အၾကံျပဳျခင္း: