Saturday, January 25, 2014

အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ သူ မ်ား တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ညီၫြတ္ေရး အဖြဲ႕၌ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္မႈ ဆုိင္ရာ သင္တန္း တက္ခဲ့သူမ်ား ပါဝင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ သူ မ်ား တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ညီၫြတ္ေရး အဖြဲ႕၌ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္မႈ ဆုိင္ရာ သင္တန္း တက္ခဲ့သူမ်ား ပါဝင္ တရား ဥပေဒ အရ စီရင္ႏုိင္ရန္ စံုစမ္း စစ္ေဆး မႈမ်ား ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိ

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္၌ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ပ သတင္းဌာန မ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက အတည္မျပဳ ႏုိင္ေသာ သတင္းမ်ားကုိ အေျခခံလ်က္ လြဲမွားစြာ ေကာက္ခ်က္ခ်ၿပီး သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤသတင္း မွားမ်ား၊ စြပ္စြဲေျပာဆုိ ခ်က္မ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ လူ႔အသုိက္အဝန္း ႏွစ္ခုအၾကား အထင္အျမင္ လြဲမွားေစရန္ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ ဖန္တီး ေျပာၾကား လုပ္ေဆာင္ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ယင္းသတင္းမွားမ်ား၊ စြပ္စြဲေျပာဆုိ ခ်က္မ်ားမွာ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ ဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားအား စုံစမ္း ေမးျမန္းျခင္း၊ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္းမ်ား မရွိဘဲ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။ ဤျဖစ္ စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတုိင္း ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၄ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ရက္၊ ညပုိင္းတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ငါးဦးပါသည့္ ရဲလွည့္ကင္း အဖြဲ႕သည္ ပုံမွန္လွည့္ကင္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုခ်ီးရားတန္း (အလယ္)ရြာ အေရာက္၌ တုတ္၊ ဓားကုိင္ေဆာင္ ထားသည့္ ဘဂၤါလီအုပ္စု အင္အား ၁ဝဝခန္႔မွ ဝုိင္းဝန္း ရန္မူမႈကုိ ခံခဲ့ရသျဖင့္ လူစုခြဲ ေရွာင္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ လူစုခြဲ တိမ္းေရွာင္စဥ္ ရဲလွည့္ကင္း အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မွာ လူစုကြဲ၍ က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး ၎ကုိင္ေဆာင္ေသာ လက္နက္ ႏွင့္အတူ ယေန႔တုိင္ ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ ရွိပါသည္။ နယ္ေျမခံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အင္အား စုစည္းၿပီး ယင္းလူစုကြဲ ေပ်ာက္ဆုံး က်န္ရစ္ခ့ဲသူအား ျပန္လည္ ရွာေဖြရန္ ၎ေက်းရြာသို႔ ထပ္မံ သြားေရာက္ ခဲ့ရာတြင္ တုတ္၊ ဓားကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ ဘဂၤါလီအုပ္စု အင္အား ၅ဝဝေက်ာ္၏ ဝုိင္းဝန္း ရန္မူမႈကုိ ခံခဲ့ရသည္။ အၾကမ္းဖက္ လူအုပ္စုသည္ အႏၲရာယ္ျပဳရန္ ခ်ဥ္းကပ္လာသည့္အတြက္ မိမိ ဘက္မွ ေသနတ္ရွစ္ခ်က္ ေဖာက္၍ သတိေပးခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔ သတိေပးပစ္ေဖာက္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ ျပည္သူ တစ္စုံ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ထိခုိက္ေသဆုံးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

တာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည့္ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးအား ေနာက္ပုိင္း ရက္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ ရွာေဖြခဲ့ေသာ္လည္း ေသြးစြန္းေနသည့္ ယူနီေဖာင္း၊ ခါးပတ္၊ ဖိနပ္ စသည့္ သဲလြန္စ အခ်ဳိ႕တို႔ကုိသာ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါ သည္။ တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၌ အစုိးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရပ္မိ ရပ္ဖမ်ား၊ ဗလီ ဆရာမ်ားအား ေတြ႕ဆုံၿပီး ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ရရွိေရး အတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ား၊ ရဲႏွင့္ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္မ်ား၊ UNHCR ၊ OCHA ဌာေနကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕သည္ ဒုခ်ီးရားတန္းရြာမွ ရြာသူ ရြာသားမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ သတင္း ေဖာ္ထုတ္ရန္ စစ္ေဆးမႈကို စိုးရိမ္၍ တိမ္းေရွာင္လာသူမ်ားကို လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံုၿပီး စံုစမ္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ေျဖၾကားခ်က္မ်ား အရ ယခင္ရက္မ်ား အတြင္း ျဖစ္စဥ္ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသလို ေပ်ာက္ဆံုးေနသူႏွင့္ ၎၏လက္နက္ အားလည္း မေတြ႕ခဲ့ပါ။

လံုၿခံဳေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနသူမ်ားအား အကြက္က်က် ႀကိဳတင္စီစဥ္ ဖန္တီးကာ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ဤသို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္သည္ ျပစ္မႈထုိက္ေသာ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕ဟု ေခၚေသာအဖြဲ႕၌ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈ ဆုိင္ရာ သင္တန္း တက္ခဲ့သူမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရၿပီး ယင္းတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္လ်က္ တရားဥပေဒ အရ စီရင္ႏိုင္ရန္ တည္ဆဲ ဥပေဒ ေဘာင္မ်ားအတြင္း လိုအပ္သည့္ စံုစမ္း စစ္ေဆး မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ တရားမွ်တ မႈရွိေရး၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ရရွိေရးႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး တို႔အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ သိမ္ေမြ႕ေသာ ကာလတြင္ ဘက္လိုက္မႈ မရွိေသာ၊ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကသာ ျမန္မာျပည္သူ မ်ားကို ကူညီရာ ေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရ တာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္စံုစမ္း အတည္ျပဳထားေသာ သတင္းမ်ား ကိုသာ ထုတ္ျပန္ သင့္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကိုလည္း ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ရာ ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ သံတမန္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ၁၉၆၁ခုႏွစ္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ဆုိင္ရာ ဗီယင္နာ ကြန္ဗင္းရွင္း ႏွင့္အညီ သံတမန္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

ေနျပည္ေတာ္

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္

0 အၾကံျပဳျခင္း: