Sunday, February 23, 2014

ဘာသာေရးသီးသန္႔ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ မစြက္ဖက္သင့္ပါဘူး။ (သူရဦးေအာင္ကုိ)


" ဘာသာေရးက ဘာသာေရးသီးသန္႔ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ မစြက္ဖက္သင့္ပါဘူး။ ဘာသာေရးကုိႏုိင္ငံေရးအလုိ႔ငွာ ဆြဲသြင္းအသုံးခ်တာတာကုိ လက္မခံပါဘူး။ "

သူရဦးေအာင္ကုိ
(ယေန႔ထုတ္ Messenger Journal)

0 အၾကံျပဳျခင္း: