Friday, February 21, 2014

လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္ စား လွယ္ အ ခ်ိဳ႕ ၏ ဖံုး နံ ပါတ္ မ်ား
Oo Yetun
သ တင္း ရ ယူ လုိ သူ မ်ား အ လြယ္ တ ကူ ဆက္ သြယ္ ႏိုင္ ရန္ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္ စား လွယ္ အ ခ်ိဳ႕ ၏ ဖံုး နံ ပါတ္ မ်ား ကို ေဖၚ ျပ လိုက္ ပါ သည္။

ပါတီအလိုက္ လႊတ္ေတာ္ တက္ေနတဲ့ အမတ္မ်ား

ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္ေနသည့္ အမတ္မ်ား

ဦးဝင္းေဆြ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္အမတ္ (အင္းအမို်းသားဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးပါတီ) ဝ၉၄၉၃၆ဝ၇၇၈
ဦးေအာင္သိန္း (ရြာငံ တသီပုဂၢလ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ ) အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ ဝ၉၄၉၃၅၉၅ဝ၉

အဲန္ဒီအက္ဖ္ အမို်းသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု
ဦးစိုးဝင္း (ျပည္သူ့အမတ္ စမ္းေခ်ာင္း) အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၅ဝ၂၂၇၉၇၊ ၅၁ဝ၁၂ဝ
ဦးခိုင္ေမာင္ရီ(ျပည္သူ့အမတ္အလံု)(အားကစား၊ယဥ္ေက်းမႈ၊ျပည္သူ့ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ) ဝ၉၅ဝ၆၉၃၄ဝ
ဦးေအာင္ဇင္ (ျပည္သူ့အမတ္) ဝ၉၇၃၁၉ဝ၉၁၉
ေဒၚတင္နြယ္ဦး (ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) စီးပြားေရးဘဲြ့ရ) ဝ၉၅၁၄၉၉၂ဝ
ေဒၚခင္ဝိုင္းျကည္ (အမို်းသား အမတ္) မဲဆနၵနယ္ (၁) ဝ၉-၇၃၁၁ဝ၅၄၅

အမို်းသားဒီမိုေရစီပါတီသစ္
ဦးသိန္းညႊန့္ (ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္အမတ္) ဝ၉၇၃ဝ၉၅၆၂၈
ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ (အမို်းသားလႊတ္ေတာ္အမတ္) ဝ၉-၇၃ဝ၈ဝ၉၆၉

စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးနွင့္ဒီမိုကေရစီပါတီ (ကခ်င္ျပည္နယ္) စဒက
ဦးခက္ထိန္နန္ (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္)
ေဒၚဒဲြဘူ (ျပည္သူ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္) ဝ၉၂၄ဝ၁၁၅ဝ

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
ဦးေဆာင္ဆီ ဒုတိယဥကၠဌ ဝ၉၅၂၇၅၉၈၃ / ၈၂ -၄ဝ၁၈၃ ၊
ဦးရဲထြန္း (သီေပါ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉၄၄၈၅၃၇၉၄၅
စိုင္းသီဟေက်ာ္ (ေငြစာရင္းေကာ္မတီဝင္) ဝ၉၄၂ဝ၇၂၅၅ဝ၁
စိုင္းေမာင္တင္ (ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္-လဲခ်ား) ဝ၉၂ဝ၂၁၃၅၈
ေဒၚနန္းဝါနု (ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉၅၂၂၈၄၆၈
စိုင္းဖိုးေအာင္ (မူဆယ္ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ ) ဝ၉၄၁ဝဝ၁၆၅၄
ေဒါက္တာစိုင္းေက်ာ္အုန္း (နမ့္ခမ္းအမတ္) ဝ၉၄၇၃၂၂၁ဝ၇ ၊၈၆-၁၃၉၈၈၂၆၂၄၁၄
ဦး စိုင္းစံမင္း (အမို်းသားလႊတ္ေတာ္- လားရိႈး) ဝ၉၆၇ဝ၁၂၅၉ ၊ ၈၂-၂၂၂၅၁

၂၁။ ဖလံု -စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ။ ၁၈ ဦးျပိုင္။
ေနာ္ေစးဝါ (အမို်းသမီးဥကၠဌ) (ျပည္သူ့အမတ္) ဝ၉၅၆၆ဝ၇၉၆ ၊ ဝ၅၈-၂၁၃ဝ၆
ဦးသိန္းေအာင္ (အမို်းသားလႊတ္ေတာ္) ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း)

၂၃။ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ
ဦးမို်းတင့္လြင္ (အမို်းသားအမတ္) ဝ၉၄၉၇၈၂၁၆၉
ေဒါက္တာဗညာေအာင္

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီ
ဦးဥာဏ္ေဆြဝင္း (ေက်ာက္ျကီး၊ပဲခူး) ျပည္သူ့အမတ္ ဝ၉၄၃ဝ၃၄၂၃၈ ၊ ဝ၅၄-၄၉ဝ၄၈

ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ။
ေဒါက္တာေအးေမာင္ (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္) ဝ၉၄၃ဝ၃၄၁၁၊ဝ၉၈၅ဝဝ၃၈၁
ဦးေဖသန္း (ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္-ေျမပံုအမတ္) ဝ၉၄၉ ၆၅ ၈၂၅၄
ဦးဘရွင္ (ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ -ဥပေဒျကမ္း) ဝ၉၄၉၆၅ဝ၄၅၄

ျပည္ေထာင္စု ျကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖံြ့ျဖိုးေရးပါတီ။
ဦးေဌးဦး (ျဟသၤာတ) ဒုဥကၠဌ ဝ၉၅ဝ၂၂၆၉၈
PSO ဗိုလ္ျကီးသန္းလိႈင္ ဝ၉၈၆ဝဝဝ၃၃
ဦးဝင္းသန္း (သာေပါင္း ျပည္သူ့အမတ္) ဝ၉၅ဝ၄၉၅၄၉
ဦးေအာင္သိန္းလင္း (ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ့ဖံြ့ျဖိုးေရးေကာ္မတီဥကၠဌ) ဝ၉၈၆ဝဝ၁၄၂
ဦးတင္ေမာင္ဦး (ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ့ေရးရာစီမံခန့္ခဲြေရးရာ အတြင္းေရးမွူး) ဝ၉၅ဝ၇၄၃၆၉ ၊ဝ၉၄၉၃၁၁၁၅၂

ဦးသိန္းထြန္း (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေျမယာေကာ္မတီအတြင္းေရးမွူး ) ဝ၉၄၉၇၄ဝ၂၈၈
ဦးမို်းေဆြ (ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္- ကခ်င္-တနိႈင္း) ဝ၉၄၇ဝဝ၆၁၁၁

ဦးစိုင္းသန္းနိုင္ (ဖါပြန္-ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉၅၆၆ဝ၂၇၈
ဦးခင္ေရႊ (ေဇကမBာ) အမို်းသားလႊတ္ေတာ္အမတ္- ရန္ကုန္) ဝ၉၅ဝ၁ဝ၃၇၃
(ကိုေမာင္ဦး -ကားေမာင္း ဝ၉၄၂ဝ၁၁၆၆၄၄ ၊ ဝ၉၈၆ဝဝ၁၂၂

ဦးမို်းျမင့္ (အမို်းသားအမတ္ ၊ လွ်ပ္စစ္ တစ္ ဒုဝန္ျကီးေဟာင္း) ၆၇-၄၁၈ဝ၄၉၊ ၄၁၈၁၅၉

ဦးေအာင္ျငိမ္း (အမို်းသားအမတ္ ျပည္သူ့တို့ရဲ့တိုင္ျကားစာနဲ့အသနားခံစာေကာ္မတီ) ဝ၉၆၈ဝ၇ဝ၁၃

ဦးလွေဆြ (မေကြး အမို်းသားအမတ္) အပါတ္စဥ္ ၈) ဝ၉၈၆၁၆၆ဝ၈ ၊

ေဒါက္တာျမင့္ျကည္ အမို်းသား ရန္ကုန္ အမွတ္(၈) ဝ၉၄၉၃၃၅၉၁၇ ၊ အိမ္ ဝ၉၈၆ဝ၁ဝ၁၇

ဦးနု (အမို်းသားအမတ္ ရန္ကုန္ –ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း) ဝ၉၅၁၁၉၆၆၂
ဦးျမင့္လိႈင္ (အမို်းသားအမတ္ သံတဲြ) ဝ၉၈၅၁၆ဝ၉၉
ဦးေရႊေအာင္ (အမို်းသားအမတ္ ) ဝ၉၅၁၄၅၄၃၇
ဦးညႊန့္တင္ (သံအမတ္ေဟာင္း)(အမို်းသားအမတ္ရန္ကုန္ အမွတ္၂) ဝ၉၅ဝ၁၃၄၄၈
ဦေအာင္ထြန္း (အမို်းသားအမတ္ေငြစာရင္း ဥကၠဌ) ဝ၉၈၃ဝဝ၁၄၁
ေဒါက္တာခင္ေလး (အမို်းသားေငြ စာရင္းအဖဲြ့) ဝ၉၈၆၈ဝဝ၅၈

ဦးသိန္းဝင္း (အမို်းသားအမတ္ ေငြစာရင္း ဥကၠဌ)

ဦးညဏ္လင္း ဝ၉၄၉၇၁၉၈၇၅
ဦးေဌးဝင္း (ဧရာဝတီတိုင္း) ဝ၉၄၉၇၆၆၁၄၉၊ ဝ၉၄၉၇၄၆၈၂၉
ေဒါက္တာ စိုးထြန္း (မနၱေလး) ဝ၉၂ဝဝဝ၅၃ဝ

အဲန္အယ္လ္ဒီ အမို်းသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ့ခု်ပ္

ဦးဝင္းျမင့္ (ပုသိမ္ျမို့ - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉၄၃၁၄ဝ၉၈ဝ
ဦးအုန္းျကိုင္ (မဟာေအာင္ေျမ- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄၃ဝ၂၇၃၇၆
ဦးဝင္းထိန္ (မိတၳီလာ - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄၉၃ဝ၆၁၅၅ ၊ဝ၁-၆၄၃၇၄၃

ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုး (အမို်းသားအမတ္ ရန္ကုန္တိုင္း) ဝ၉၅၁၈၃၇၉၁
ဦးျဖိုးေဇယ်ာေသာ္(ပုပၸသီရိ- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၂ဝဝဝ၄၇၁ ၊ ဝ၁-၃၉၂၈၉၃
မစနၵာမင္း (ရီြး) (ဇဗၺူသီရိ-- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၅ဝ၅၇၉၂၈
ဦးနိုင္ငံလင္း (ဒကိၡဏသီရိ-- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၅ဝ၇၁၄၆၁
ကိုမင္းသူ (မိုးကုတ္) (ဥတၱရသီရိ-- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄၃ဝ၆၆၄၃ဝ

ေဒၚစုစုလြင္(သံုးခြ- - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၁-၅၃၅ဝ၉၉
ေဒါက္တာမို်းေအာင္ (ဒဂံုဆိပ္ကမ္း- - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄၃၂ဝ၅၆၂၁
ေဒၚျဖူျဖူသင္း (မဂၤလာေတာင္ညႊန့္-- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၅ဝ၂၄ဝ၅၆
ျဖိုးမင္းသိန္း (လွည္းကူး- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၅ဝ၇၆၂၃၄ ၊
 ေဒၚေမဝင္းျမင့္ (မရမ္းကုန္း - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄၉၃ဝ၆၉၆၈ ၊ ဝ၁-၆၆၂၃၈၇
ဦးျမင့္သိန္း (မေကြး - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄ဝ၁၅၆၉၄၈၉ ၊ ဝ၆၁-၂ဝဝဝ၇၁
ေဒါက္တာေအာင္မိုးညို (ပြင့္ျဖူ- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄ဝဝဝ၂၇၃၄ဝ ၊ ဝ၆၃-၆ဝ၂၃၃
ဦးပိုက္ကို (ပခုကၠူ - - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄၇၂၃၄၁ဝ၂
ဦးျမင့္ေအာင္ (ျမိုင္ - -ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၆၂-၄ဝ၁၆၈
ေဒါက္တာတင္ေဌးေအာင္ - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္)ဝ၉-၄၇၂၂၇၂၂၅ ၊ ဝ၆၂-၃ဝ၂၈၈
ဦးခင္ေမာင္သိန္း (စစ္ကိုင္း- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄၃ဝဝ၄ဝ၂၉
ေဒၚခင္စမ္းလိႈင္ (ပုလဲ - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၅၁၈၈၃၁၇၊ ဝ၉-၈၆၃၂၉၆၆
ေဒၚခင္ေမႊးလြင္ (မင္းခင္-- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္)ဝ၉-၅၁၂၆၈၂၂၊ ဝ၉-၄၉၂၉၅၄၅၉
ေဒၚတင္တင္ရီ (ကြ်န္းစု-တနသၤသာရီ- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၈၇၆၃၁ဝ၃
ဦးေအာင္စိုး (ေလာင္းလံု-တနသၤသာရီ-- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၇၃၂၁၆၄၇၁
ဦးေအာင္စိုးျမင့္ (ေတာင္ငူ- - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၅၄-၂၃၅၉၁
ဦးစိန္ထြန္း (ထန္းတပင္- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္)ဝ၉-၇၃၆၁ဝ၁ဝ၄ ၊ ဝ၉-၄၉၄၃ဝဝ၇၃
ဦးျမင့္ဦး (သနပ္ပင္ - - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၈၆၅၁၂၄၂
ဦးေက်ာ္မင္း (လက္ပံတန္း- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၅၃၇၂၁၇၅ ၊ ဝ၅၃-၃၂၃၇၆
ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ (ေက်ာက္ပေတာင္း - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္)ဝ၉-၄၃၁၄၆၅၇၈
ဦးေပၚခင္ (နြားထိုးျကီး- - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၂၂၁၆၆၁၁
ေဒၚခင္သနၵာ (တံတားဦး - - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၆၆-၄၄၃၇၉
ဦးေက်ာ္သီဟ (ျပင္ဦးလြင္ -- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၅၁၅၇၅၂၆ ၊ ဝ၉-၄၉၅၇၉၁၁၈
ေဒၚခင္ေဌးျကြယ္ (ေမာ္လျမိုင္- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၇၃ဝ၉၆၉၁၉ ၊ ဝ၁-၅၄၃၄၆၁
ဦးစိန္ဝင္းဟန္(ခ) ဦးစိန္ဝင္း (မအူပင္- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၇၃၂၂ဝ၉၁၅ ၊ ဝ၁-၃၉၆၁၆၃
ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ (ေျမာင္းျမ- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္)ဝ၉-၄၉၁ဝ၃၂၆၈ ၊ ဝ၄၆-၅၆၃၈၇
ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း (ဝါးခယ္မ- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၇၃၂ဝ၆၄၆၉ ၊ ဝ၉-၄၉၂၉၈၂၁၃
ဦးေက်ာ္ျမင့္ (ျမန္ေအာင္- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၇၃ဝဝ၁၆၉ဝ
ေဒါက္တာသန္းေငြ (ကေလာ- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၈၁-၂၁၂ဝဝ

ေဒါက္တာျမင့္နိုင္ (စစ္ကိုင္း - အမို်းသားလႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄၇ဝ၆၁၃ဝ၁
ဦးမင္းဦး (ပဲခူး - အမ) ဝ၉-၄၉၄၅၃၁၆၅
ဦးေအာင္ျကည္ညႊန့္ (မေကြး- အမို်းသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီဝင္) ဝ၉၄၂၃၇၃၇၆၄၇ ၊ ဝ၉-၇၃၁၄၁၂၉၅ ၊

ဦးသိန္းေဆြ (ဖ်ာပံု- အမို်းသားလႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄၉၇၆၁ဝ၁၂ ၊ ဝ၁-၅၂၂၈၅၅
ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ အျမဲတန္းေကာ္မတီ ဆက္သြယ္ရမယ့္ဖုန္းမ်ား

ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္
ဦးေရႊမန္း ဥကၠဌ
ဦးနနၵေက်ာ္စြာ ဒုတိယဥကၠဌ

ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ အျမဲတမ္းေရးရာေကာ္မတီ

က်န္းမာေရးျမင့္တင္မႈေကာ္မတီ
ေဒါက္တာ ေက်ာ္ျမင့္ ဥကၠဌ ဝ၉၈၃ဝ၂၈ဝ၈
ေဒါက္တာ ေနလင္း အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၈၆ဝ၁ဝ၅ဝ ၊ဝ၁-၅၈၁၃၄၅

စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ ဘ႑ာေရးဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္မႈေကာ္မတီ
ဦးစိုးသာ ဥကၠဌ ဝ၉၈၆၃၇ဝ၃၉ ၊ ဝ၉၅၁၉၉၉ဝဝ၊ ဝ၆၇-၄၁၈၄၈၉ ၊ ဝ၁-၅၇၃၁ဝ၂
ဦးေအးေမာက္ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၈၆ဝဝ၄၂၂၊ ဝ၉၅၁၇၂၃၆၊ ဝ၁-၅၆၄၇၇၈

စီးပြားေရးနွင့္ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ
ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း ဥကၠဌ (PSO- ဝ၉၅ဝ၂၂၄ဝ၇) ၊ ဝ၆၇-၄၁၈၂၃၃
ဦးခင္ေမာင္ဦး အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၂၁၃ဝ၄၉ဝ ၊ ဝ၇၁-၂၅၆၅၁၊ ဝ၇၁-၂၁၅၆၇

စိုက္ပို်းေရးနွင့္ေမြးျမူေရးဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္မႈေကာ္မတီ
ဦးစိုးနိုင္ ဥကၠဌ PSO ဝ၉၈၆ဝဝ၇ဝ၈
ဦးေအာင္သန့္ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၄၃၁၃၉၃၈၃ ၊ ဝ၂-၅၇၅၇၁

တရားစီရင္ေရးနွင့္ ဥပေဒေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ
သူရဦးေအာင္ကို ဥကၠဌ ဝ၉၈၃ဝ၆ဝ၈၃ ၊ ဝ၆၇-၄၁၈၁၇ဝ (PSO ကိုမ်ဳိးေမာင္ ဝ၉၈၆၂၆၃၆၃)
ဦးျမင့္ထြန္း အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၅ဝ၂၄ဝ၆၆၊ ဝ၁-၅၃၅၂၁၉၊ ၅ဝဝ၄ဝ၉

တည္ဆဲဥပေဒမ်ား စိစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္
ဦးနနၵေက်ာ္စြာ (ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ) ဥကၠဌ တိုးခဲ့်ေကာ္မတီ (အဖဲြ့ဝင္မ်ားကို ၅-၉-၁၁ျဖည့္စည္းဖဲြ့)

တိုင္းရင္းသားေရးရာနွင့္ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈေကာ္မတီ
ဦးသိန္းေဇာ္ ဥကၠဌ ဝ၉၈၆ဝ၂၅ဝဝ
ေဒၚဒဲြဘူ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၂၄ဝ၁၁၅ဝ ၊ ဝ၇၄-၂ဝ၂၈၈

ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားနွင့္ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ
ဦးတင္ထြတ္ ဥကၠဌ ဝ၉၅ဝ၁၅၇၇ဝ ၊ ဝ၉၈၃ဝ၆ဝ၇၃
ဦးေဌးဝင္း အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၄၉၂၁၇၃၄၅၊ ဝ၆၇-၃ဝ၃၄၆ ၊ ဝ၆၇-၃ဝ၄၇ဝ

နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ
ဦးလွျမင့္ဦး (ဒီအက္စ္ေအ ၄) ဥကၠဌ ဝ၉၅ဝ၃၅၂၉၂၊ ဝ၉၈၆ဝ၁ဝ၄၃ ၊ ဝ၆၇-၄၁၈ဝ၇၅ ၊ ဝ၁-၆၅ဝ၆၉ဝ
ဦးကိုကိုထြန္း အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၅ဝဝ၈၇၉ဝ၊ ဝ၉၄၉၂၃၄၈၇ဝ

နိုင္ငံသားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးနွင့္ လူ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္တီ
ဦးေဌးဦး ဥကၠဌ ဝ၉၅ဝ၂၂၆၈၉ (PSO ဗိုလ္ျကီးသန္းလိႈင္ ဝ၉၈၆ဝဝဝ၃၃)
ဦးတင္ေမာင္ဝင္း အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၇၃ဝ၆၂၉၄၈၊ ဝ၁-၆ဝဝ၃၃၉

ပညာေရးျမင့္တင္မႈေကာ္မတီ
ေဒါက္တာ ခ်မ္းျငိမ္း ဥကၠဌ ဝ၉၅ဝ၂၂၃၅၉၊ဝ၉၅ဝ၂၂၃၄၁၊ ၆၇-၄၁၈၂၄၈
ေဒါက္တာ ျမဦး အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၄၉၂၇၅၈၅၁၊ ဝ၉၂ဝ၂၁၇ဝ၉

ပို့ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ
ဦးသိန္းေဆြ ဥကၠဌ PSO ဝ၉၄၉၂ဝ၁ဝ၇၈
ဦးမ်ဳိးေဆြ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၄၇ဝဝ၆၁၁၁ ၊ ဝ၉၉ဝ၄၅ဝ၉၇၊
ဝ၉၂ဝ၁၄၄၄၇၂၊ ဝ၇၄-၂၄၁၇၆

ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီ
ဦးတီခြန္ျမတ္ ဥကၠဌ ဝ၉၅ဝဝ၃၃၁၅၊ ဝ၉၆၇ဝဝ၈၆၄၉
ဦးေစာလွထြန္း အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၆၅ဝ၄၉၈၉

ျပည္သူ့ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၊
ဦးသူရိန္ေဇာ္ ဥကၠဌ ဝ၉၅၅ဝ၆၆၄၆
ဦးေမာင္တိုး အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၅၁၆ဝ၈၆၆

ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ
ဦးနနၵေက်ာ္စြာ ဥကၠဌ
ေဒါက္တာစိုးရင္ အတြင္းမွူး ဝ၉၄၃ဝ၈၃၁၁၁ / ဝ၁-၅၈၅၃ဝ၈

ျပည္သူ့ေရးရာစီမံခန့္ခဲြမႈေကာ္မတီ
ဦးေမာင္ဦး ဥကၠဌ ဝ၉၅ဝ၂၃၂၄၅
ဦးတင္ေမာင္ဦး အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၄၃၁၁၁၅၂၊ ဝ၉၅ဝ၇၄၃၆၉၊ ဝ၁-၆၁ဝ၇၈၉

ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင့္ေခတ္မီွဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္မႈစီစစ္ေရးေကာ္မတီ
ဦးေအာင္သိန္းလင္း ဥကၠဌ ဝ၉၈၆ဝ၂၁၅၇
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ဝင့္ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၅ဝ၄၁၇၅၅ ၊ ဝ၁-၅၈ဝ၈၇၂၊ ၅ဝ၃၃၄၇

ဘဏ္မ်ားနွင့္ ေငြေျကးဆိုင္ရာဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ
ဦးေအာင္ေသာင္း ဥကၠဌ ဝ၉၄၂၄၃၇၈ဝ (PSO ကိုေသာ္ဇင္ ဝ၉၈၃ဝ၆ဝ၇၄ )
ဦးေမာင္ေမာင္စိုး အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၅၁၇၂၈၁၈

ရင္းနီွးျမွုပ္နံွမႈနွင့္ စက္မႈလက္မႈဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ
ဦးေဌးျမင့္ ဥကၠဌ ဝ၉၈၆ဝ၁၅၁၇
ဦးျကည္သာ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၈၆၁၅၉၄၂၊ ဝ၆၇-၄၁၈၁၆၉ ၊
ဝ၉၅ဝ၁၆၉၁၁၊၊ ဝ၁-၅၅၃ဝ၆၇
ဦးဝင္းဦး (ရင္းနီွး မွု ဥပဒကြ်မ္းသူ) ဝ၉၅၂၃၂၇၆၁

ေရေျကာင္းပို့ေဆာင္ေရးဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္မႈေကာ္မတီ
ဦးျကည္မင္း ဥကၠဌ ဝ၉၅ဝ၉၆၆၇၃
ဦးေအးေဖ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၅၁၁ဝဝ၆၃၊ ဝ၁-၅၇၃၃၉၃

သယံဇာတနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ
ဦးလြန္းသီ ဥကၠဌ စ်သ- ဝ၉၅ဝ၄၂၉၅၇ ၊ ဝ၆၇-၄၁၈၃ဝ၂
ဦးသိန္းလြင္ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၅ဝ၅၃၉၂၂ ၊ ဝ၆၇-၄၁၈ဝ၅ဝ
ဝ၉၈၃ဝ၁၃၁၃ ၊ ဝ၁-၅၆ဝ၃ဝ၅

အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားနွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစီစစ္ေရးေကာ္မတီ
ဦးဝင္းစိန္ ဥကၠဌ ဝ၉၅ဝ၇၂၉၅ဝ၊ ၆၇-၄၁၈၁၁၃
ဦးသန္းျမင့္ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၈၃ဝ၄၄၃၅ ၊ ၆၇-၄၁၈ဝ၁၅

အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ ျပည္သူ့ဆက္ဆံေရးဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္မႈေကာ္မတီ
သူရဦးေအးျမင့္ ဥကၠဌ စ်သ- ဝ၉၆၄၅၂၂၃၄
ဦးေအာင္ျကိုင္ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၄၉၂၁၆၈၄၇ ၊ ဝ၆၁-၆၅ဝ၇၅

အမ်ဳိးသမီမ်ားနွင့္ကေလးသူငယ္မ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ
ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြ ဥကၠဌ (စ်သ-ဝ၉၄၉၃၃၇၄၉၈ )
ဦးျမင့္သူ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၈၃ဝ၄၂ဝ၃၊ ဝ၁-၃၉၃ဝ၄၆၊၇ဝ၉၂၉၅ ၊၂၂၁၈၃၈

ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ဥကၠဌ
ဦးဝင္းျမင့္ အတြင္းေရးမွူး 0943140980

credit to : Michael Myo Naing

0 အၾကံျပဳျခင္း: