Sunday, January 5, 2014

ကင္ဂ်ဳံအြန္က ဦးေလးျဖစ္သူအား ေခြးစာေကြၽး ကြပ္မ်က္ခဲ့ကင္ဂ်ဳံအြန္က ဦးေလးျဖစ္သူအား ဆာေလာင္ေနေသာ ေခြးအေကာင္ ၁၂၀ ျဖင့္ ေခြးစာေကြၽး ကြပ္မ်က္ခဲ့ဖြယ္ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္သတင္းစာက ေဖာ္ျပ

News Eleven
 January 4, 2014

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္၏ ၾသဇာႀကီးေသာဦးေလး ဂ်န္ေဆာင္သက္အား ကြပ္မ်က္မႈမွာ ကနဦးက ေဖာ္ျပခဲ့သည္ထက္ ပိုမိုရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည္ဟု တ႐ုတ္အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ Wen Wei Po သတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
  
နံပါတ္ႏွစ္ေခါင္းေဆာင္ ဂ်န္သည္ အစာငတ္ေနေသာ ေခြးမ်ားကို ေလွာင္ထားသည့္ ေလွာင္အိမ္တစ္ခုအတြင္း ပစ္ထည့္ခံရၿပီး အရွင္လတ္လတ္ ကိုက္စားခံခဲ့ရသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
  
ဂ်န္ေဆာင္သက္ႏွင့္ အေပါင္းအပါငါးဦးကို အ၀တ္အစားမ်ားခြၽတ္၍ သံုးရက္ခန္႔ အစာမစားရေသးေသာ ေခြးအေကာင္ေရ ၁၂၀ ကို အစာေကြၽးခဲ့သည္။ ၎တို႔ေျခာက္ဦးေခြးစာျဖစ္ကာ မ႐ႈမလွေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ယင္းျဖစ္စဥ္ကို အႀကီးတန္းအစိုးရအရာရွိ ၃၀၀ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး တစ္နာရီခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
  
ေျမာက္ကိုရီးယား၌ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ကြပ္မ်က္ရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ကြပ္မ်က္ေရးေသနတ္တပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ စီရင္ေလ့ရွိသည္ဟု စင္ကာပူသတင္းစာ စထရိတ္တိုင္းမ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဂ်န္အား ေခြးစာေကြၽး၍ ကြပ္မ်က္မႈမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရ၏ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲမႈဥပမာတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္သတင္းစာ တစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ ဂလိုဘယ္တိုင္းမ္သ တင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
  
ယင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယားသတင္းစာမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္သတင္းစာအပါအ၀င္ အဓိကမီဒီယာမ်ားက အတည္မျပဳေသးေပ။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းေဖာ္ျပခ်က္ကို တ႐ုတ္အစိုးရက ကန္႔ကြက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိသည္ဟု သိရသည္။ ဂ်န္သည္ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ သတၱဳမ်ားကို တ႐ုတ္သို႔ တရားမ၀င္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံခဲ့ရေၾကာင္း စထရိတ္တိုင္းမ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဂ်န္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ တ႐ုတ္ဟန္ပန္စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးသူ၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္အၾကား အဓိကပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ ထင္ျမင္ခံခဲ့ရသည္။

အဆုိပါေဖာ္ျပခ်က္ကို အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ဂ်န္သည္ ေခြးေလွာင္အိမ္အတြင္း ေသဆံုးခဲ့ဖြယ္ရွိသည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားအေရးေလ့လာသူ ေဂၚဒန္ခ်န္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂ်န္သည္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားစစ္တပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတစ္ဦးအား လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ကြပ္မ်က္မႈအတြက္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ခ်န္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။
  
ကင္ဂ်ဳံအြန္၏ညႊန္ၾကားျပသသူ ဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အသက္ ၆၇ ႏွစ္ရွိ ဂ်န္သည္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အာဏာကို သိမ္းပိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္သူဟု စြပ္စြဲခံရကာ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရသည္။ 


ေျမာက္ကိုရီးယားသတင္းေအဂ်င္စီ KCNA က ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ေသာ ဓာတ္ပံု၌ စကိတ္အပန္းေျဖစခန္းကို စစ္ေဆးေနေသာ ကင္ဂ်ဳံအြန္

ဆိုတယ္..ပြတ္တယ္..ေပးတယ္

ကာခ်ဴပ္အမိန္႕ေပး/ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုျပသာနာမရွာပါနဲ႕

ဒီေန႕ကာတြန္း

ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၄င္းတို႔၏ ပါတီ၀င္မ်ားအား ဖုန္းမ်ားခ်ထားေပး ရန္ ဖိအားေပး


ThanLarWaddy Times
မံုရြာၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန မွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ၏ ေပးစာ
=======================================
ႏိုင္ငံေတာ္မွခ်ထားေပးေနလွ်က္ရွိေသာ တန္ဖိုးနည္းမိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသည္ အမွန္တစ္ကယ္လိုလားေနေသာ ဆင္ရဲသားလူတန္းစားမ်ား၏ လက္၀ယ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္အတြက္ အလြန္ခက္ခဲမွဳၿဖင္႔ရင္ဆိုင္ေနၾကရ သၿဖင္႔ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာမွ အနီးကပ္ၾကည့္ၾကပ္ ၿပီး ေက်းရြာရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္ၿပီး မဲႏွိဳက္ေပးေနသည့္အခ်ိန္တြင္ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၄င္းတို႔၏ ပါတီ၀င္မ်ားအား ဖုန္းမ်ားခ်ထားေပး ရန္ ဖိအားေပးသည့္ အေနၿဖင္႔ ပါတီရံုတံဆိပ္တရား၀င္ရိုက္ႏွိပ္ၿပီး စာမ်ားၿဖင္႔ ဖုန္းခ်ထားေပးရန္အတြက္ ေတာင္းခံပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အေနၿဖင္႔ မ်ားစြာမွ အခက္ၾကံဳေတြေနရပါေသာေၾကာင္႔ သလႅာ၀တီတိုင္မ္းကို ရင္ဖြင္႔လိုက္ ရပါသည္။

၀န္ထမ္းတစ္ဦး
မံုရြာၿမိဳ႕နယ္
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ သပိတ္ေမွာက္ရင္ ဦးသိန္းစိန္ ၊ ဦးေရႊမန္း ႏွင့္ ကာခ်ဳပ္ အရမ္းေပ်ာ္သြားမွာ

အေမ့သားေတြ...

Photo : စမ္းေခ်ာင္း ကိုကိုႀကီး

ေညာင္းရွာတယ္..အားႏြဲ႕ရွာတယ္

ဒီေန႕...ေသာင္းနဲ႕ခ်ီျပီးဆႏၵျပျပီ

ဆႏၵျပပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ မဟာဗႏၶဳလပန္ျခံအနီးလုံျခံဳေရး ရဲကား ေလးစီးနဲ ့ရဲမ်ား အေမရိကန္ သံရုံးေဟာင္းေဘးက တုိက္ျကီးေပၚတြင္ ေရာက္ရွိ ေနရာယူထားပါတယ္ ။ ဓါတ္ပုံ - အင္းသား