Friday, January 17, 2014

မေရာက္ခင္က ေၾကာက္ႏွင္႕ၿပီ

ညီသစ္
14th Jan,2014.

♚ ♛ ♜ လက္ကိုင္တုတ္အၿဖစ္ အစြန္းေရာက္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားကို အသံုးခ်သည္။ ႏုိင္ငံေရး ေဟာေၿပာပြဲမ်ားမွ ဆိုလွ်င္ မၿဖစ္ႏုိင္သည္႕အတြက္ ဘာသာေရး ေဟာေၿပာပြဲမ်ားမွ ၀ါဒၿဖန္႕ၿခင္းသည္ ၀ိနည္းလြတ္သည္။ ♚ ♛ ♜

===========================================

၂၀၁၀ - ၂၀၁၄ ဦးသန္းေရႊ အနားယူသည္။ မည္သူမွ် မထင္ အနည္းဆံုး အာဏာကို တနည္းနည္း တဖံုဖံုၿဖင္႕ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားအံုးမည္ဟု ယူဆခဲ႕ၾကသည္။ လြဲသည္။ ေနာက္တက္မည္႕ အစိုးရ အတြက္ Power house ၃ ခုကို စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး စနစ္တက် ခ်န္ရစ္ခဲ႕သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွင္႕ အစိုးရအဖြဲ႕အၾကားတြင္သာမက စစ္တပ္ကိုပါ ထပ္ေပါင္း၍ Power struggle ၿဖစ္ေစရန္ စီမံထားခဲ႕သည္။ လွသည္။ သမၼတ ၊ ဒုသမၼတ ၊လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ စသည္႕ ေနရာေလးေနရာကို ယခင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလက ရွိၿပီးၿဖစ္ေသာ စီနီယာစဥ္အတိုင္း မဟုတ္ဘဲ shuffle လုပ္ခဲ႕သၿဖင္႕ အာဏာရပါတီ၏ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အဖုအထစ္မ်ား မေက်မနပ္ၿဖစ္မူမ်ား ခ်န္ရစ္သြားခဲ႕သည္။ အကုန္လံုး စုစုစည္းစည္းႏွင္႕ သင္႕ၿမတ္ေနလွ်င္ ၄င္းအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားသည္။ အေရးၾကံဳလွ်င္ လႊမ္းမိုးရန္ ခက္ခဲမည္။ ပိုဆိုးပါက အႏၱရာယ္ပင္ ၿပန္ေပးႏုိင္သည္။ မည္သည္႕အတြက္ေၾကာင္႕ဟုု တိတိပပ မသိရေသာ္ညား ဒုတိယ သမၼတ သီဟသူရ တင္ေအာင္ၿမင္႕ဦး ႏွဳတ္ထြက္မူသည္ ထူးၿခားသည္။ အယံုၾကည္ရဆံုး၊ လႊမ္းမိုးရန္ အလြယ္ဆံုး၊ သစၥာအရွိဆံုးႏွင္႕ အေရးအပါဆံုး ၿဖစ္မည္ဟု ထင္သူကို ေသနတ္ေပးခဲ႕သည္။ က်န္လူမ်ားကို ေခါင္းေပါင္းႏွင္႕ ခ်ိတ္ထမီ ( ေဆာရီး ) ပုဆိုးသာ ေပးခဲ႕သည္။ ေသနတ္သည္ ပစ္၍ ရသည္။ နထင္အား ေထာက္ထားႏုိင္သည္။ ရင္၀ကို ခ်ိန္ထားႏုိင္သည္။ ေခါင္းေပါင္းႏွင္႕ ခ်ိတ္ထမီသည္ ပစ္၍ မရ။ ဦးသန္းေရႊ မဖန္တီးဘဲ ထြက္ေပၚလာခဲ႕သည္႕ တစ္ခုတည္းေသာ Power house မွာ NLD ပါတီႏွင္႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႕ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတ ၿဖစ္လာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးလိုက္သည္႕ ေနာက္ပိုင္း အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖိအားေပးမူ အနည္းငယ္ ေလ်ာ႕က်ေနသည္႕ အခ်ိန္လည္းၿဖစ္သည္။ ၿမစ္ဆံုကို ရပ္နားဆိုင္းငံ႕သည္။ ပို၍ ေပါ႕ပါးသြားသည္။ ကနဦး ကတိက၀တ္မ်ားအတိုင္း လုပ္ရန္ရွိသည္မ်ားကို အစေဖာ္သည္။ Political reform , economy reform, Peace reform။ အစ ေဖာ္သည္ မွန္သည္ အဆံုးမသတ္ႏုိင္ေသး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႕ အတူ NLD ပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင္႕ ေပး"ရ"သည္။ ေပးခဲ႕သည္မဟုတ္။ မေပးလွ်င္ ရုပ္ဆိုးမည္ ၿဖစ္၍ ေပး"ရ"သည္။ ထင္ထားသည္ထက္ ပို၍ေကာင္းေသာ ရလာဒ္မ်ိဳးၿဖင္႕ NLD ၾကားၿဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ပြဲခံသည္။ လက္ရွိအစိုးရ shock ၿဖစ္သည္။ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီ shock ၿဖစ္သည္။ NLD ပါတီ Shock ၿဖစ္သည္။ ၿပည္သူ shock ၿဖစ္သည္။ NLD သည္ ၿပိဳင္ဘက္ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီႏွင္႕ အာဏာရ အစိုးရ ဖြင္႕ေပးသည္႕ အတိုင္းအတာထက္ပို၍ အထဲသို႕ေရာက္သြားသည္။ NLD သည္ ၄င္းတို႕ ေပးသေလာက္သာ မယူ ပို၍ ယူၿပခဲ႕သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ၿဖစ္ခြင္႕ လမ္းစ မထင္မွတ္ပဲ ထင္ထားသည္႕ အခ်ိန္ထက္ ေစာ၍ေပၚလာသည္။ ၾကံ႕ဖြံ႕အၾကီးအကဲမ်ားအတြက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးဆိုသည္႕ ကိစၥၾကီးကို မေရာက္ခင္က ေၾကာက္ႏွင္႕ၿပီ ၿဖစ္သြားသည္။ မေၾကာက္၍ မရ။ လက္ရိွ အေၿခအေန လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး image အရ ၿပီးစီးသြားခဲ႕ေသာ ၾကားၿဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အတိုင္း မွ်မွ်တတ ယွဥ္ၿပိဳင္လွ်င္ NLD ကို မည္သို႕မွ် ႏုိင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း မဲအေရအတြက္ႏွင္႕ ဆို္င္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ အႏုိင္အရွဳံး ရလာဒ္မ်ားက အထင္အရွား သက္ေသရွိႏွင္႕ၿပီ။ အထူးသၿဖင္႕ စစ္တပ္ၿမိဳ႕ ၿပင္ဦးလြင္ႏွင္႕ ေနၿပည္ေတာ္ တစ္၀ုိက္ NLD ေအာင္ပြဲခံခဲ႕ၿခင္းက ထူးၿခားသည္။ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီႏွင္႕ အာဏာရ အစိုးရသည္ ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ကဲ႕သုိ႕ တေသြး တသံ တမိန္႕ တသန္းေရႊ တၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေခတ္ မဟုတ္ေတာ႕။ ဦးသန္းေရႊသည္ ၄င္း၏ လက္ထက္က ထင္းအစည္းကဲ႕သုိ႕ ရွိခဲ႕ေသာ အာဏာကို ခ်ိဳးလြယ္ဖဲ႕လြယ္ရန္ ခြဲ၍ ေပးခဲ႕သည္။ သူမသာ ကုိယ္မသာ ထင္ရာစိုင္းခြင္႕ႏွင္႕ လုပ္ပိုင္ခြင္႕။ ၾကားၿဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ NLD အႏုိင္ရရွိမူသည္ ၾကံ႕ဖြံ႕အတြက္ ၾကီးစြာေသာ သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံၿဖစ္သည္။ ယင္းအကိ်ဳးဆက္ေၾကာင္႕ ကိုယ္ထင္ရာ စိုင္းလိုသူ ေနာက္ေၾကာင္းၿပန္လုိသူ ရွဳပ္ရွဳပ္ေထြးေထြး ၿဖစ္ေစလိုသူမ်ား ရွိလာသည္။ လက္တန္ရွည္ၾကသူမ်ား ၿဖစ္ေလရာ ေနာက္ကြယ္မွာ ေနႏုိင္ၾကသည္။ ၾကားၿဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသည္တြင္ ရခုိင္ကိစၥ ၿဖစ္လာသည္၊ မိထီၱလာကိစၥ ၿဖစ္သည္။ လားရွိုးကိစၥ ၿဖစ္သည္။ ဟုိကိစၥ ဒီကိစၥ ၿဖစ္လာသည္။ သပိတ္က်ကြဲသည္။ လူေသသည္။ NLD ႏွင္႕ တည္ေပးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႕ တည္ေပးသည္။ အဆိုးဆံုးမွာ အေရအတြက္ မ်ားသည္ဟု ယူဆႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ ရခုိင္ေတြ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အၿမင္မၾကည္လင္မူမ်ား ရွိလာသည္။ မၾကင္လင္ေအာင္ ဖန္တီး၍ ရိုးရိုးသားသား အၿမင္မၾကည္ၿခင္းသာ ၿဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ ကခ်င္စစ္ပြဲၿဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႕ တည္ေပးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာမွ လုပ္မေပးႏုိင္ဘူးဟု ညည္းညဴရွာေသာ ကခ်င္ဒုကၡသည္ေတြ မီဒီယာေပၚ တက္လာသည္။ လက္ပံေတာင္း ၿပႆနာၿဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႕ "တရား၀င္" တည္ေပးၿပန္သည္။ လက္ပံေတာင္းေဒသတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား နင္မဲငဆ ရန္ေတြ႕သည္႕ အဆင္႕ ေရာက္ေတာ႕မည္႕ လကၡဏာမ်ား ၿမင္ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း မတတ္ႏုိင္ပါဘူးဟု စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ေၿပာၾကသူမ်ား ရွိလာသည္။ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ရွိလာသည္႕ ေနာက္ဆက္တြဲ လူနည္းစု အစၥလာမ္မ်ားဘက္ ေဒၚစု တဖက္သတ္ ရပ္တည္သေယာင္ ေဟာေၿပာလာသည္။၂၀၁၀ - ၂၀၁၄ ဦးသန္းေရႊ အနားယူသည္။ မည္သူမွ် မထင္ အနည္းဆံုး အာဏာကို တနည္းနည္း တဖံုဖံုၿဖင္႕ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားအံုးမည္ဟု ယူဆခဲ႕ၾကသည္။ လြဲသည္။ ေနာက္တက္မည္႕ အစိုးရ အတြက္ Power house ၃ ခုကို စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး စနစ္တက် ခ်န္ရစ္ခဲ႕သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွင္႕ အစိုးရအဖြဲ႕အၾကားတြင္သာမက စစ္တပ္ကိုပါ ထပ္ေပါင္း၍ Power struggle ၿဖစ္ေစရန္ စီမံထားခဲ႕သည္။ လွသည္။ သမၼတ ၊ ဒုသမၼတ ၊လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ စသည္႕ ေနရာေလးေနရာကို ယခင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလက ရွိၿပီးၿဖစ္ေသာ စီနီယာစဥ္အတိုင္း မဟုတ္ဘဲ shuffle လုပ္ခဲ႕သၿဖင္႕ အာဏာရပါတီ၏ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အဖုအထစ္မ်ား မေက်မနပ္ၿဖစ္မူမ်ား ခ်န္ရစ္သြားခဲ႕သည္။ အကုန္လံုး စုစုစည္းစည္းႏွင္႕ သင္႕ၿမတ္ေနလွ်င္ ၄င္းအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားသည္။ အေရးၾကံဳလွ်င္ လႊမ္းမိုးရန္ ခက္ခဲမည္။ ပိုဆိုးပါက အႏၱရာယ္ပင္ ၿပန္ေပးႏုိင္သည္။ မည္သည္႕အတြက္ေၾကာင္႕ဟုု တိတိပပ မသိရေသာ္ညား ဒုတိယ သမၼတ သီဟသူရ တင္ေအာင္ၿမင္႕ဦး ႏွဳတ္ထြက္မူသည္ ထူးၿခားသည္။ အယံုၾကည္ရဆံုး၊ လႊမ္းမိုးရန္ အလြယ္ဆံုး၊ သစၥာအရွိဆံုးႏွင္႕ အေရးအပါဆံုး ၿဖစ္မည္ဟု ထင္သူကို ေသနတ္ေပးခဲ႕သည္။ က်န္လူမ်ားကို ေခါင္းေပါင္းႏွင္႕ ခ်ိတ္ထမီ ( ေဆာရီး ) ပုဆိုးသာ ေပးခဲ႕သည္။ ေသနတ္သည္ ပစ္၍ ရသည္။ နထင္အား ေထာက္ထားႏုိင္သည္။ ရင္၀ကို ခ်ိန္ထားႏုိင္သည္။ ေခါင္းေပါင္းႏွင္႕ ခ်ိတ္ထမီသည္ ပစ္၍ မရ။ ဦးသန္းေရႊ မဖန္တီးဘဲ ထြက္ေပၚလာခဲ႕သည္႕ တစ္ခုတည္းေသာ Power house မွာ NLD ပါတီႏွင္႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႕ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတ ၿဖစ္လာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးလိုက္သည္႕ ေနာက္ပိုင္း အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖိအားေပးမူ အနည္းငယ္ ေလ်ာ႕က်ေနသည္႕ အခ်ိန္လည္းၿဖစ္သည္။ ၿမစ္ဆံုကို ရပ္နားဆိုင္းငံ႕သည္။ ပို၍ ေပါ႕ပါးသြားသည္။ ကနဦး ကတိက၀တ္မ်ားအတိုင္း လုပ္ရန္ရွိသည္မ်ားကို အစေဖာ္သည္။ Political reform , economy reform, Peace reform။ အစ ေဖာ္သည္ မွန္သည္ အဆံုးမသတ္ႏုိင္ေသး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႕ အတူ NLD ပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင္႕ ေပး"ရ"သည္။ ေပးခဲ႕သည္မဟုတ္။ မေပးလွ်င္ ရုပ္ဆိုးမည္ ၿဖစ္၍ ေပး"ရ"သည္။ ထင္ထားသည္ထက္ ပို၍ေကာင္းေသာ ရလာဒ္မ်ိဳးၿဖင္႕ NLD ၾကားၿဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ပြဲခံသည္။ လက္ရွိအစိုးရ shock ၿဖစ္သည္။ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီ shock ၿဖစ္သည္။ NLD ပါတီ Shock ၿဖစ္သည္။ ၿပည္သူ shock ၿဖစ္သည္။ NLD သည္ ၿပိဳင္ဘက္ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီႏွင္႕ အာဏာရ အစိုးရ ဖြင္႕ေပးသည္႕ အတိုင္းအတာထက္ပို၍ အထဲသို႕ေရာက္သြားသည္။ NLD သည္ ၄င္းတို႕ ေပးသေလာက္သာ မယူ ပို၍ ယူၿပခဲ႕သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ၿဖစ္ခြင္႕ လမ္းစ မထင္မွတ္ပဲ ထင္ထားသည္႕ အခ်ိန္ထက္ ေစာ၍ေပၚလာသည္။ ၾကံ႕ဖြံ႕အၾကီးအကဲမ်ားအတြက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးဆိုသည္႕ ကိစၥၾကီးကို မေရာက္ခင္က ေၾကာက္ႏွင္႕ၿပီ ၿဖစ္သြားသည္။ မေၾကာက္၍ မရ။ လက္ရိွ အေၿခအေန လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး image အရ ၿပီးစီးသြားခဲ႕ေသာ ၾကားၿဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အတိုင္း မွ်မွ်တတ ယွဥ္ၿပိဳင္လွ်င္ NLD ကို မည္သို႕မွ် ႏုိင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း မဲအေရအတြက္ႏွင္႕ ဆို္င္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ အႏုိင္အရွဳံး ရလာဒ္မ်ားက အထင္အရွား သက္ေသရွိႏွင္႕ၿပီ။ အထူးသၿဖင္႕ စစ္တပ္ၿမိဳ႕ ၿပင္ဦးလြင္ႏွင္႕ ေနၿပည္ေတာ္ တစ္၀ုိက္ NLD ေအာင္ပြဲခံခဲ႕ၿခင္းက ထူးၿခားသည္။ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီႏွင္႕ အာဏာရ အစိုးရသည္ ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ကဲ႕သုိ႕ တေသြး တသံ တမိန္႕ တသန္းေရႊ တၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေခတ္ မဟုတ္ေတာ႕။ ဦးသန္းေရႊသည္ ၄င္း၏ လက္ထက္က ထင္းအစည္းကဲ႕သုိ႕ ရွိခဲ႕ေသာ အာဏာကို ခ်ိဳးလြယ္ဖဲ႕လြယ္ရန္ ခြဲ၍ ေပးခဲ႕သည္။ သူမသာ ကုိယ္မသာ ထင္ရာစိုင္းခြင္႕ႏွင္႕ လုပ္ပိုင္ခြင္႕။ ၾကားၿဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ NLD အႏုိင္ရရွိမူသည္ ၾကံ႕ဖြံ႕အတြက္ ၾကီးစြာေသာ သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံၿဖစ္သည္။ ယင္းအကိ်ဳးဆက္ေၾကာင္႕ ကိုယ္ထင္ရာ စိုင္းလိုသူ ေနာက္ေၾကာင္းၿပန္လုိသူ ရွဳပ္ရွဳပ္ေထြးေထြး ၿဖစ္ေစလိုသူမ်ား ရွိလာသည္။ လက္တန္ရွည္ၾကသူမ်ား ၿဖစ္ေလရာ ေနာက္ကြယ္မွာ ေနႏုိင္ၾကသည္။ ၾကားၿဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသည္တြင္ ရခုိင္ကိစၥ ၿဖစ္လာသည္၊ မိထီၱလာကိစၥ ၿဖစ္သည္။ လားရွိုးကိစၥ ၿဖစ္သည္။ ဟုိကိစၥ ဒီကိစၥ ၿဖစ္လာသည္။ သပိတ္က်ကြဲသည္။ လူေသသည္။ NLD ႏွင္႕ တည္ေပးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႕ တည္ေပးသည္။ အဆိုးဆံုးမွာ အေရအတြက္ မ်ားသည္ဟု ယူဆႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ ရခုိင္ေတြ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အၿမင္မၾကည္လင္မူမ်ား ရွိလာသည္။ မၾကင္လင္ေအာင္ ဖန္တီး၍ ရိုးရိုးသားသား အၿမင္မၾကည္ၿခင္းသာ ၿဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ ကခ်င္စစ္ပြဲၿဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႕ တည္ေပးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာမွ လုပ္မေပးႏုိင္ဘူးဟု ညည္းညဴရွာေသာ ကခ်င္ဒုကၡသည္ေတြ မီဒီယာေပၚ တက္လာသည္။ လက္ပံေတာင္း ၿပႆနာၿဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႕ "တရား၀င္" တည္ေပးၿပန္သည္။ လက္ပံေတာင္းေဒသတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား နင္မဲငဆ ရန္ေတြ႕သည္႕ အဆင္႕ ေရာက္ေတာ႕မည္႕ လကၡဏာမ်ား ၿမင္ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း မတတ္ႏုိင္ပါဘူးဟု စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ေၿပာၾကသူမ်ား ရွိလာသည္။ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ရွိလာသည္႕ ေနာက္ဆက္တြဲ လူနည္းစု အစၥလာမ္မ်ားဘက္ ေဒၚစု တဖက္သတ္ ရပ္တည္သေယာင္ ေဟာေၿပာလာသည္။ လက္ကိုင္တုတ္အၿဖစ္ အစြန္းေရာက္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားကို အသံုးခ်သည္။ ႏုိင္ငံေရး ေဟာေၿပာပြဲမ်ားမွ ဆိုလွ်င္ မၿဖစ္ႏုိင္သည္႕အတြက္ ဘာသာေရး ေဟာေၿပာပြဲမ်ားမွ ၀ါဒၿဖန္႕ၿခင္းသည္ ၀ိနည္းလႊတ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းလာေသာ ယခုလို အခ်ိန္တြင္ လူပိန္းၾကိဳက္ မ်ိဳးေစာင္႕ ဥပေဒၾကမ္းဆိုသည္ႏွင္႕အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား မဲ မေပးေစရန္ အထိ လွည္႕ကာပတ္ကာ ေဟာေၿပာေနမူမ်ား ခပ္စိတ္စိတ္ ၾကားေနရသည္။ မည္သည္႕ ဘာသာမဆို ကိုးကြယ္ႏုိင္ၿပီး ဘာသာေရး လႊတ္လပ္ခြင္႕ ေပးထားသည္ ဆိုေသာ္လည္း အၿခား ဘာသာၿခားမ်ားအား ထိခုိက္ ေစာ္ကား ေနမူကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ညံ႕ဖ်င္းသည္။ ညံ႕ဖ်င္းခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနၿခင္းလည္း ၿဖစ္ႏုိင္သည္။ ၉၆၉ တံဆိပ္ႏွင္႕ လွဳပ္ရွားမူမ်ား အေရးယူမည္ဟု ဦးသူရေရႊမန္း အေမရိကန္တြင္ ေၿပာသည္။ စတစ္ကာ ခြာသူ အဖမ္းခံရသည္။ ယခုေနာက္ဆံုး ၿမစ္ဆံု။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႕ တည္ေပးႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားေနၾကသည္။ အဓိက အေၾကာင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မွီ NLD ႏွင္႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏုိင္ငံေရး ပံုရိပ္ ေလ်ာ႕ပါးေစရန္ ၿဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ သည္ လုိေသးသည္။ ၾကားကာလအတြင္း NLD ပါတီတြင္း ၿပႆနာမ်ား အေသးအဖြဲ ကိစၥရပ္မ်ားကို လက္ကိုင္တုတ္ မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတဆင္႕ ပံုၾကီးခ်ဲ႕ၾကမည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္း ဘာသာေရး ပဋိပကၡထက္ ပါတီခ်င္း ပဋိပကၡမ်ား အပုပ္ခ်မူမ်ား ေခ်ာက္ခ်မူမ်ားသာ ၿပည္႕လ်ွံေနမည္႕ ႏွစ္ဟု ခန္႕မွန္းမိသည္။ ၄င္းတို႕အၾကံ မေအာင္ၿမင္လွ်င္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ NLD ေအာင္ပြဲခံမည္။ ၄င္းတို႕အၾကံ ေအာင္ၿမင္လွ်င္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အမတ္အေရအတြက္ ထင္ထားသည္ထက္ နည္းႏုိင္ေသာ္လည္း NLD ေအာင္ပြဲခံအံုးမည္။

ကြ်န္ေတာ္႕ အၿမင္ပါ

 Nyi Thit
 မူရင္းလင့္ >>> https://www.facebook.com/nyi.thit.16/posts/346976752106776

တပ္ျကပ္ျကီးဦးေအာင္ေက်ာ္သိန္းကို လည္လွီးေသာ ဒုခ်၇ားတန္းဗလီပံု စိုး လင္းထြန္း

တပ္ျကပ္ျကီးဦးေအာင္ေက်ာ္သိန္းကို လည္လွီးေသာ ဒုခ်၇ားတန္းဗလီပံုပါ ဗလီနားက ၀ါး၇ံုမွာ ၇ဲယူနီေဖါင္းကို ေျမတြင္းမွ တူးေဖါ ္၇ရွိပံု ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး၇ာမွ ဒုတိယဗလီဆ၇ာ ထြက္ဆိုခ်က္အ၇ အဆိုပါ ဗလီမွာ လည္လွီးျပီး ေခ်ာင္းကန္းနားကို အေလာင္းကိုဆြဲယူကာ ေဖ်ာက္ဖ်က္လိုက္ေျကာင္း ေလး၀တီသတင္းေထာက္၇ဲ ့ သက္စြန့္ဆံဖ်ား မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုေတြျဖစ္ပါတယ္ သတင္းအျပည့္အစံုကို မနက္ဖန္တင္ေပးပါမယ္

 ေလး၀တီလြတ္လပ္ေသာ ၇ခိုင္သတင္းဌါန
 ေလး၀တီဓါတ္ပံု

ဒီေန႕ကာတြန္း

စာရင္းေဖ်ာက္လို႔ရတဲ႔ဘက္ဂ်က္ေတြနဲ႔ဆို ရင္Aung Myo Naing

ကာကြယ္ေရးဘက္ဂ်က္ က်ပ္ဘီလီယံ၂၀၀၀ ေက်ာ္ဆိုတာ စာရင္းေဖ်ာက္လို႔မရတဲ႔ဘက္ဂ်က္ စာရင္းေဖ်ာက္လို႔ရတဲ႔ဘက္ဂ်က္ေတြနဲ႔ဆို က်ပ္ဘီလီယံ ၂၅၀၀ ၃၀၀၀ ေက်ာ္အသာေလးရွိတယ္ ဥပမာႏွစ္ခုပဲေၿပာပါမယ္ စစ္တပ္အတြက္ စက္သံုးဆီကို တပ္ဘက္ဂ်က္က စာရင္းေဖ်ာက္ၿပီး စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနက က်ခံရတယ္ ဒီလိုဘဲစစ္တပ္ စက္ကိရိယာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စက္မွူဝန္ၾကီးဌာနေတြကက်ခံရတယ္ ဒီလိုစာရင္းေတြေဖ်ာက္ထားတာကို ဒီဝန္ၾကီးဌာနေတြက ပုလင္းတူဗူးဆို႕မိုလို႕ၿငိမ္ခံေနတာ ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္းဒင္းတုိ႕ ဒီလုိလုပ္လို႕ရရုိးလား ဒီလိုၿဖစ္ေနတာေတြကိုၿပည္သူေတြက်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႕သိရွိကန္႕ကြက္ဖို႕လုိတယ္ အခုကာကြယ္ေရးဘက္ဂ်က္ က်ပ္ဘီလီယံ၂၀၀၀ ေက်ာ္ဆိုတာကိုလံုးဝကန္႕ကြက္တယ္။

သမၼတသိန္းစိန္ကို ေျပာၾကည့္ပါလား။ အတုမရွိကေန အသက္မရွိ ျဖစ္သြားမယ္


(Ven Ravika- 17-1-2014)
===============
၁။ NLD က မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒကို မေထာက္ခံလို႕ သံဃာေတြက ၀ုဒ္မ ၅၉ (စ)ကို မျပင္ျဖစ္ေအာင္ တားဆီးၾကမယ္ဆိုပဲ။ ၂။ မူစလင္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ေမဇင္ေအး၊ ၾကည္ဝါထြန္း၊ ဆရာဆယ္၊ ဦးကိုနီတို႕က NLD ပါတီကို စီးမိထားၿပီဆိုပဲ။ ၃။ NLD က စစ္သား၊ ဘုရားသား၊ ေက်ာင္းသားကို ရန္ရွာတယ္ဆိုပဲ။ ၄။ ေဒၚစုက စစ္တပ္ကို ခနဲ႔မိလို႕ သမၼတ မျဖစ္သင့္ေတာ့ဆိုပဲ။ ၾကည့္ရတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မရွိရင္ သူတို႕လုိခ်င္တာ အကုန္ရမယ္လို႕ မေျပာ႐ုံတမယ္။ ၁။ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒလည္း အတည္ျဖစ္မယ္။ ၂။ ဘဂၤလီေတြလည္း ေနရာရၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။ ၃။ စစ္သား၊ ဘုရားသား၊ ေက်ာင္းသားေတြလည္း ညီၫြတ္ၾကမယ္။ ၅။ သမၼတသိန္းစိန္လည္း မျပဳတ္ေတာ့ဘူး။

 NLD မပ်က္ဘူးဆိုတာ ဒီလိုေျပာၾကည့္မယ္။

 ၁။ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကို ျပင္မယ္လို႕ ဖြတ္ပါတီက ေက်ညာခဲ့ၿပီသား။ ၂။ ေမဇင္းေအး၊ ၾကည္ဝါထြန္း၊ ဆရာဆယ္၊ ဦးကိုနီတို႕က ျမန္မာမူစလင္ေတြ။ ဧည့္ႏိုင္ငံသားလား၊ ႏိုင္ငံသားအျပည့္လား သူတို႕ပဲ သိၾကပါလိမ့္မယ္။ ဖြတ္ပါတီမွာ အျဖဴကဒ္ကိုင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတာင္ တက္ျဖစ္ေနတဲ့ ဘဂၤလီေတြ ရွိေနတာပဲ။ ဘာေၾကာင့္ ပါတီမပ်က္ေသးသလဲ။ ၃။ စစ္သားေတြကို ခ်စ္ၾကတယ္ဆိုရင္ သူတို႕ကို ေကာင္းေကာင္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ္။ သူတို႕မိသားစုဝင္ေတြကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ၾကည့္႐ႈရမယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ ဒါေတြ မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စစ္သားေတြဆိုတာ လူတစ္စုရဲ႔ အသုံခ်ခံမွ်ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဘုရားသားေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မေလးစားခဲ့တာ ဘယ္ေနရာမွာမွ မရွိခဲ့။ သံဃာေတာ္မ်ားကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုခဲ့ဖူးတာလည္း မရွိ။ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူကိုေတာင္ ပုဂၢဳိလ္ေရးအရ မပုတ္ခတ္ခဲ့။ သူ သမၼတ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႕ ေျပာခဲ့တာေတာင္ ဘာမွ ျပန္မေျပာခဲ့။ သူ႕ကို ေျပာသလိုသာ သမၼတသိန္းစိန္ကို ေျပာၾကည့္ပါလား။ အတုမရွိကေန အသက္မရွိ ျဖစ္သြားမယ္။ ၈၈-အေရးအခင္း၊ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္တို႕မွာ ဆႏၵျပေတာ့ တစ္မ်ဳိး။ အခု ၉၆၉ ကတစ္မ်ဳိးပါ။ ၉၆၉ ဟာ သံဃာထုအားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႕ မထင္ဘူး။ ၉၆၉ သာ ၈၈နဲ႕ ၂၀၀၇ တုန္းက သံဃာမ်ားလို လႈပ္ရွားၾကည့္ပါ။ ဘာျဖစ္သြားမယ္မွတ္လဲ။ သံဃာ့သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ အာဏာရွင္ကို ေထာက္ခံခဲ့ဖူးတာ မရွိ။ ျပည္သူဘက္ကပဲ ေနတယ္။ ေက်ာင္းသားဆိုတာ အစိုးရအသုံးခ်လို႕ မရခဲ့တဲ့ အင္အားစုတစ္ခုပါ။ အခုလည္း ေက်ာင္းသားနဲ႕ ဒီခ်ဳပ္ကို ရန္တုိက္ေပးေနၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားႏိုင္ငံေရးသမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ အာဏာရွင္ကို ေထာက္ခံခဲ့ဖူးတာ မရွိ။ ျပည္သူဘက္ကပဲ ေနတယ္။ သံဃာေတြက အစြန္းေရာက္ၿပီး အာဏာရွင္ကိုိ ေထာက္ခံၾကရင္ NLD ပ်က္မပ်က္ေတာ့ မသိဘူး။ ဗုဒၶဘာသာပညာတတ္မ်ားကို ဆုံးရွံးရရုံမွ်မက ဗုဒၶဘာသာေပ်ာက္ကြယ္မဲ့အႏၲရာယ္ေတာင္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတိရွိၾကပါေလ။ သံဃာက ကြဲၿပီးဆိုရင္ စစ္တပ္ကြဲတာထက္ ပိုဆိုးတယ္ဆိုတာ ညာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိသူတိုင္း သိၾကပါတယ္။

ကိုယ့္ရႈးကိုယ္ပတ္ပါေတာ့မယ္...။

ဆရာေတာ္ေတြမိႈင္းတိုက္ခံေနရျပီ
=================
တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋက ေကာ၀ိဒ၊
ဓမၼဘ႑ာ ဂါရိက ဘဒၵႏၱ ဣႏၵပါလ
( ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ နံပါတ္ ၁၁ တိပိဋက ဆရာေတာ္)
ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ေန႕က မႏၱေလး မဟာအတုလေ၀ယံဘံုသာ
(အတုမရွိ) ေက်ာင္းမွာလုပ္ခဲ့တဲ့ မဘသ သံဃညီလာခံဘာသာတရားကိုခုတံုးလုပ္ျပီးမွအနိုင္ရလိုတဲ့စိတ္ရွိတဲ့ပါတီေတြက်ဆံုးပါေစ။
ပါတီေတြၾကားထဲေရာက္ေနတဲ့ဘာသာေရးသမားေတြလဲစည္းျပင္ထြက္ေပးပါ။

ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ရုပ္ရွင္ ေလာကၾကီးပါဖိုး စိုး သူ
ဇာတ္ကားနာမည္ က ပင္လယ္ေရခ်မ္း ေႏြမခန္း
၀င္းထြန္းထြန္း အနဳပညာ ျပခ်က္

မြန္းတည့္ေန ဂ်ာနယ္ အား ျပည္သူတစ္ဦးအေနနဲ ့ ေတာင္းဆိုျခင္း.........


သို ့

ဒီေန ့မြန္းတည့္ေန ဂ်ာနယ္ရဲ ့ လုပ္ရပ္ဟာ သံဃာထု ရဲ ့ ညီညြတ္မႈ ့ကို ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္တဲ့ အေနအထားတစ္ခုပါ..။
မြန္းတည့္ေန ဂ်ာနယ္ အေနနဲ ့ တာ၀န္ယူမႈ ့နဲ ့ တာ၀န္ခံမႈ ့ကို ျပသေပးပါ..။အမွားအမွန္ျဖစ္စဥ္ အစံုအလင္ႏွင့္အတူ ေသခ်ာစြာ ရွင္းလင္း တင္ျပေစလိုပါတယ္..။ ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားေသာပံုမွာ သီတဂူ ဆရာေတာ္ဘုရားပံု ျဖစ္ျပီး.၊ ေရွ ့မ်က္ႏွာဖံုးတင္စာသားေတြဟာ အရွင္ ၀ီရသူ စာသားေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္...။

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး ေျပာတာေတြေရာ ၊ မေျပာတာေတြေရာ အကုန္ ေလ်ွာက္ျပီး လံုးႀကိတ္တာကေတာ့....သံဃာကို ေစာ္ကားရာ ေရာက္သလို ၊ အမ်ိဳးသားေရးကို ျပိဳကြဲေစရန္လဲ ျဖစ္ေစပါတယ္...။

အဲေတာ့ အခု ျဖစ္ရပ္နဲ ့ ပတ္သတ္ျပီး သီတဂူ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မေျပာတာကို ေျပာသလို ျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးေသာ ၊ သတင္းေပးေသာ ၊ သတင္းေရးေသာ သူမ်ားအားလံုး ေသခ်ာစြာ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ကာ ေျဖရွင္းေပးေစလို ပါေႀကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္..။

ဂ်ာနယ္တိုက္ တစ္ခုရဲ ့ မိမိရဲ ့ ဂ်ာနယ္ အေပၚ တာ၀န္ယူ မႈ ့ ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ ့တို ့ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ခ်ျပေပးရန္..ႏွင့္ မွားရင္လဲ မွားယြင္းသူအေနနဲ ့ မိမိ မွားယြင္းေႀကာင္း ၀န္ခံေတာင္းပန္ ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါရေစ..။

အမ်ိဳး ၊ဘာသာ ၊သာသနာ ဆိုတဲ့ အထဲမွာ သံဃာကို သင္းကြဲေအာင္ မလုပ္သင့္သလို ၊ သံဃာထုနဲ ့ ပတ္သက္ျပီး မဟုတ္မဟတ္ လုပ္ဇာတ္ေတြနဲ ့ သံဃာရဲ ့ ညီညြတ္မႈ ့ကို လဲ တစ္လြဲ အသံုးခ်ကာ.အထင္လြဲေစျပီး .သံဃာထုကို အႀကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ မလုပ္သင့္ ပါဘူး..။

သံဃာထုကို ျပိဳကြဲေအာင္ လုပ္တဲ့သူဟာ တကယ္ေတာ့ အမ်ိဳးသားေရး ဘံုရန္သူပါ...။

ဒီလို လုပ္ရပ္ေတြဟာ သံဃာထုရဲ ့ ညီညြတ္မႈ ့ကို ပ်က္စီးေစသလို ....

အမ်ိဳးသားေရးကို အခ်ိန္မေရြး သစၥာေဖာက္ႏိူင္တဲ့ လုပ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။

သို ့ပါေသာေႀကာင့္ ဒီျဖစ္ရပ္ကို လက္ခံႏိူင္တဲ့ အတိုင္းအတာအထိ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးပါရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္..။

တတိယ လူငယ္ မ်ိဳးခ်စ္ အင္အားစု
ဘစည္(စင္ကာပူ)
17.1.2014
ငရဲ သား
မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္ဟာ ဘာသာေရးအေၾကာင္း သတင္းေတြေဖာ္ျပေနေပမယ့္...
ဘယ္သူေတြပိုင္သလဲ ဆိုတာ သိမယ္ထင္ပါတယ္..။
-
-
-
-
ဒဲ့ ေ၀ဖန္ခ်င္တယ္..။

ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာမိသေလာက္ ျပည္တြင္းက မိုးက်ေရႊကိုယ္ ဘဂၤလီကုလားသူေဌးေတြက သူတို႔ ရပ္တည္မႈအရ ေဒၚစုကို လိုလားမႈ မရွိတာေလ့လာမိတယ္.။

ဥပမာ.။ ငပလီ၊ NAING ,FATHER LAND ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ျမန္မာျပည္ကို FDI ၀င္လာရင္ လက္ခံမယ္မထင္ဘူး..။ တနည္းေျပာရရင္ သူတို႔ အရင္လူေတြနဲ႔ ေပါင္းစားသလို စားလို႔မရေတာ့တဲ့ အတြက္ ေဒၚစုကို လက္ခံမွာမဟုတ္ပါ..။

အဲဒါကို ဘယ္လိုအေထာက္အထားနဲ႔ ေျပာႏုိင္သလဲ ဆုိရင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ ဘဂၤလီကုလားသူေဌးေတြမ်ားစြာရွိေနတာေတြ ..၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဘဂၤလီကုလားသူေဌးေတြရဲ႕ လႊတ္ေတာ္မွာေတာင္းဆိုခ်က္ေတြနဲ႔ OIC ေရာက္ လာခ်ိန္မွာ ေရွ႕ဆံုးက ပ်ာပ်ာသလဲလဲ ျဖစ္ေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြက သက္ေသခံေနပါတယ္..။

ေဒၚစုသာ သမၼတျဖစ္ခဲ့ရင္ FDI ၀င္လာမယ္...။ သူတုိ႔ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ ခက္ခဲလာမယ္..။
သူတို႔ ရပ္တည္မႈ ေပ်ာက္မယ္..။ သူတို႔ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ေတြေပ်ာက္မယ္..။ အရင္ကလို ေဘာင္းဘီ၀တ္ေဘာင္းဘီကၽြတ္ေတြကို ဂါၿပီး ပါမစ္ေတြယူ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ေတာင္းလို႔မရေတာ့မွာကို သူတို႔လည္း ေၾကာက္ၾကမွာပါ.....။

အဲဒီေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ ဒီလိုမ်ဳိး မီးေလာင္ရာ ေလပင့္မွာပဲ..။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ အင္အားစုေတြအမ်ားစုက အဲဒီ ကုလားသူေဌးေတြမ်ားတယ္..။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ၂၀၁၅ မွာ ေဒၚစုအာဏာမရမွ သူတို႔အတြက္ အဆင္ေျပမယ္..။ သူတုိ႔ ေပါင္းစားေနတဲ့လူေတြ (အခုလည္း ေပါင္းစားေနဆဲ) ေဘာင္းဘီ၀တ္ ေဘာင္းဘီ ကၽြတ္ေတြ အာဏာရမွ... သူတုိ႔အနာဂတ္ အဆင္ေျပမယ္..။

ေဒၚစုက ျပတ္သားတယ္..။ Rule Of Law ...သမား ..။ FDI ကလည္း ၂၀၁၅ အတြက္ သူ႔ကို ေစာင့္ေနတာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အခ်ဳိ႕ ျပန္ရုတ္သြားတာ ..တန္႔သြားတာကို ၾကည့္ရင္ သိႏုိင္တယ္..။

-
-
-
-
-
-
-
-
အေမေရ...။

အေမ့ကို တုိက္တဲ့ ... စစ္မ်က္ႏွာေတြ တစ္ျဖည္းျဖည္း မ်ားလာၿပီဗ်ာ..။.

တကယ္ ရင္နာပါတယ္...