Friday, February 21, 2014

လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္ စား လွယ္ အ ခ်ိဳ႕ ၏ ဖံုး နံ ပါတ္ မ်ား
Oo Yetun
သ တင္း ရ ယူ လုိ သူ မ်ား အ လြယ္ တ ကူ ဆက္ သြယ္ ႏိုင္ ရန္ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္ စား လွယ္ အ ခ်ိဳ႕ ၏ ဖံုး နံ ပါတ္ မ်ား ကို ေဖၚ ျပ လိုက္ ပါ သည္။

ပါတီအလိုက္ လႊတ္ေတာ္ တက္ေနတဲ့ အမတ္မ်ား

ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္ေနသည့္ အမတ္မ်ား

ဦးဝင္းေဆြ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္အမတ္ (အင္းအမို်းသားဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးပါတီ) ဝ၉၄၉၃၆ဝ၇၇၈
ဦးေအာင္သိန္း (ရြာငံ တသီပုဂၢလ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ ) အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ ဝ၉၄၉၃၅၉၅ဝ၉

အဲန္ဒီအက္ဖ္ အမို်းသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု
ဦးစိုးဝင္း (ျပည္သူ့အမတ္ စမ္းေခ်ာင္း) အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၅ဝ၂၂၇၉၇၊ ၅၁ဝ၁၂ဝ
ဦးခိုင္ေမာင္ရီ(ျပည္သူ့အမတ္အလံု)(အားကစား၊ယဥ္ေက်းမႈ၊ျပည္သူ့ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ) ဝ၉၅ဝ၆၉၃၄ဝ
ဦးေအာင္ဇင္ (ျပည္သူ့အမတ္) ဝ၉၇၃၁၉ဝ၉၁၉
ေဒၚတင္နြယ္ဦး (ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) စီးပြားေရးဘဲြ့ရ) ဝ၉၅၁၄၉၉၂ဝ
ေဒၚခင္ဝိုင္းျကည္ (အမို်းသား အမတ္) မဲဆနၵနယ္ (၁) ဝ၉-၇၃၁၁ဝ၅၄၅

အမို်းသားဒီမိုေရစီပါတီသစ္
ဦးသိန္းညႊန့္ (ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္အမတ္) ဝ၉၇၃ဝ၉၅၆၂၈
ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ (အမို်းသားလႊတ္ေတာ္အမတ္) ဝ၉-၇၃ဝ၈ဝ၉၆၉

စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးနွင့္ဒီမိုကေရစီပါတီ (ကခ်င္ျပည္နယ္) စဒက
ဦးခက္ထိန္နန္ (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္)
ေဒၚဒဲြဘူ (ျပည္သူ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္) ဝ၉၂၄ဝ၁၁၅ဝ

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
ဦးေဆာင္ဆီ ဒုတိယဥကၠဌ ဝ၉၅၂၇၅၉၈၃ / ၈၂ -၄ဝ၁၈၃ ၊
ဦးရဲထြန္း (သီေပါ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉၄၄၈၅၃၇၉၄၅
စိုင္းသီဟေက်ာ္ (ေငြစာရင္းေကာ္မတီဝင္) ဝ၉၄၂ဝ၇၂၅၅ဝ၁
စိုင္းေမာင္တင္ (ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္-လဲခ်ား) ဝ၉၂ဝ၂၁၃၅၈
ေဒၚနန္းဝါနု (ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉၅၂၂၈၄၆၈
စိုင္းဖိုးေအာင္ (မူဆယ္ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ ) ဝ၉၄၁ဝဝ၁၆၅၄
ေဒါက္တာစိုင္းေက်ာ္အုန္း (နမ့္ခမ္းအမတ္) ဝ၉၄၇၃၂၂၁ဝ၇ ၊၈၆-၁၃၉၈၈၂၆၂၄၁၄
ဦး စိုင္းစံမင္း (အမို်းသားလႊတ္ေတာ္- လားရိႈး) ဝ၉၆၇ဝ၁၂၅၉ ၊ ၈၂-၂၂၂၅၁

၂၁။ ဖလံု -စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ။ ၁၈ ဦးျပိုင္။
ေနာ္ေစးဝါ (အမို်းသမီးဥကၠဌ) (ျပည္သူ့အမတ္) ဝ၉၅၆၆ဝ၇၉၆ ၊ ဝ၅၈-၂၁၃ဝ၆
ဦးသိန္းေအာင္ (အမို်းသားလႊတ္ေတာ္) ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း)

၂၃။ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ
ဦးမို်းတင့္လြင္ (အမို်းသားအမတ္) ဝ၉၄၉၇၈၂၁၆၉
ေဒါက္တာဗညာေအာင္

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီ
ဦးဥာဏ္ေဆြဝင္း (ေက်ာက္ျကီး၊ပဲခူး) ျပည္သူ့အမတ္ ဝ၉၄၃ဝ၃၄၂၃၈ ၊ ဝ၅၄-၄၉ဝ၄၈

ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ။
ေဒါက္တာေအးေမာင္ (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္) ဝ၉၄၃ဝ၃၄၁၁၊ဝ၉၈၅ဝဝ၃၈၁
ဦးေဖသန္း (ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္-ေျမပံုအမတ္) ဝ၉၄၉ ၆၅ ၈၂၅၄
ဦးဘရွင္ (ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ -ဥပေဒျကမ္း) ဝ၉၄၉၆၅ဝ၄၅၄

ျပည္ေထာင္စု ျကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖံြ့ျဖိုးေရးပါတီ။
ဦးေဌးဦး (ျဟသၤာတ) ဒုဥကၠဌ ဝ၉၅ဝ၂၂၆၉၈
PSO ဗိုလ္ျကီးသန္းလိႈင္ ဝ၉၈၆ဝဝဝ၃၃
ဦးဝင္းသန္း (သာေပါင္း ျပည္သူ့အမတ္) ဝ၉၅ဝ၄၉၅၄၉
ဦးေအာင္သိန္းလင္း (ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ့ဖံြ့ျဖိုးေရးေကာ္မတီဥကၠဌ) ဝ၉၈၆ဝဝ၁၄၂
ဦးတင္ေမာင္ဦး (ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ့ေရးရာစီမံခန့္ခဲြေရးရာ အတြင္းေရးမွူး) ဝ၉၅ဝ၇၄၃၆၉ ၊ဝ၉၄၉၃၁၁၁၅၂

ဦးသိန္းထြန္း (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေျမယာေကာ္မတီအတြင္းေရးမွူး ) ဝ၉၄၉၇၄ဝ၂၈၈
ဦးမို်းေဆြ (ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္- ကခ်င္-တနိႈင္း) ဝ၉၄၇ဝဝ၆၁၁၁

ဦးစိုင္းသန္းနိုင္ (ဖါပြန္-ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉၅၆၆ဝ၂၇၈
ဦးခင္ေရႊ (ေဇကမBာ) အမို်းသားလႊတ္ေတာ္အမတ္- ရန္ကုန္) ဝ၉၅ဝ၁ဝ၃၇၃
(ကိုေမာင္ဦး -ကားေမာင္း ဝ၉၄၂ဝ၁၁၆၆၄၄ ၊ ဝ၉၈၆ဝဝ၁၂၂

ဦးမို်းျမင့္ (အမို်းသားအမတ္ ၊ လွ်ပ္စစ္ တစ္ ဒုဝန္ျကီးေဟာင္း) ၆၇-၄၁၈ဝ၄၉၊ ၄၁၈၁၅၉

ဦးေအာင္ျငိမ္း (အမို်းသားအမတ္ ျပည္သူ့တို့ရဲ့တိုင္ျကားစာနဲ့အသနားခံစာေကာ္မတီ) ဝ၉၆၈ဝ၇ဝ၁၃

ဦးလွေဆြ (မေကြး အမို်းသားအမတ္) အပါတ္စဥ္ ၈) ဝ၉၈၆၁၆၆ဝ၈ ၊

ေဒါက္တာျမင့္ျကည္ အမို်းသား ရန္ကုန္ အမွတ္(၈) ဝ၉၄၉၃၃၅၉၁၇ ၊ အိမ္ ဝ၉၈၆ဝ၁ဝ၁၇

ဦးနု (အမို်းသားအမတ္ ရန္ကုန္ –ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း) ဝ၉၅၁၁၉၆၆၂
ဦးျမင့္လိႈင္ (အမို်းသားအမတ္ သံတဲြ) ဝ၉၈၅၁၆ဝ၉၉
ဦးေရႊေအာင္ (အမို်းသားအမတ္ ) ဝ၉၅၁၄၅၄၃၇
ဦးညႊန့္တင္ (သံအမတ္ေဟာင္း)(အမို်းသားအမတ္ရန္ကုန္ အမွတ္၂) ဝ၉၅ဝ၁၃၄၄၈
ဦေအာင္ထြန္း (အမို်းသားအမတ္ေငြစာရင္း ဥကၠဌ) ဝ၉၈၃ဝဝ၁၄၁
ေဒါက္တာခင္ေလး (အမို်းသားေငြ စာရင္းအဖဲြ့) ဝ၉၈၆၈ဝဝ၅၈

ဦးသိန္းဝင္း (အမို်းသားအမတ္ ေငြစာရင္း ဥကၠဌ)

ဦးညဏ္လင္း ဝ၉၄၉၇၁၉၈၇၅
ဦးေဌးဝင္း (ဧရာဝတီတိုင္း) ဝ၉၄၉၇၆၆၁၄၉၊ ဝ၉၄၉၇၄၆၈၂၉
ေဒါက္တာ စိုးထြန္း (မနၱေလး) ဝ၉၂ဝဝဝ၅၃ဝ

အဲန္အယ္လ္ဒီ အမို်းသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ့ခု်ပ္

ဦးဝင္းျမင့္ (ပုသိမ္ျမို့ - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉၄၃၁၄ဝ၉၈ဝ
ဦးအုန္းျကိုင္ (မဟာေအာင္ေျမ- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄၃ဝ၂၇၃၇၆
ဦးဝင္းထိန္ (မိတၳီလာ - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄၉၃ဝ၆၁၅၅ ၊ဝ၁-၆၄၃၇၄၃

ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုး (အမို်းသားအမတ္ ရန္ကုန္တိုင္း) ဝ၉၅၁၈၃၇၉၁
ဦးျဖိုးေဇယ်ာေသာ္(ပုပၸသီရိ- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၂ဝဝဝ၄၇၁ ၊ ဝ၁-၃၉၂၈၉၃
မစနၵာမင္း (ရီြး) (ဇဗၺူသီရိ-- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၅ဝ၅၇၉၂၈
ဦးနိုင္ငံလင္း (ဒကိၡဏသီရိ-- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၅ဝ၇၁၄၆၁
ကိုမင္းသူ (မိုးကုတ္) (ဥတၱရသီရိ-- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄၃ဝ၆၆၄၃ဝ

ေဒၚစုစုလြင္(သံုးခြ- - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၁-၅၃၅ဝ၉၉
ေဒါက္တာမို်းေအာင္ (ဒဂံုဆိပ္ကမ္း- - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄၃၂ဝ၅၆၂၁
ေဒၚျဖူျဖူသင္း (မဂၤလာေတာင္ညႊန့္-- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၅ဝ၂၄ဝ၅၆
ျဖိုးမင္းသိန္း (လွည္းကူး- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၅ဝ၇၆၂၃၄ ၊
 ေဒၚေမဝင္းျမင့္ (မရမ္းကုန္း - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄၉၃ဝ၆၉၆၈ ၊ ဝ၁-၆၆၂၃၈၇
ဦးျမင့္သိန္း (မေကြး - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄ဝ၁၅၆၉၄၈၉ ၊ ဝ၆၁-၂ဝဝဝ၇၁
ေဒါက္တာေအာင္မိုးညို (ပြင့္ျဖူ- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄ဝဝဝ၂၇၃၄ဝ ၊ ဝ၆၃-၆ဝ၂၃၃
ဦးပိုက္ကို (ပခုကၠူ - - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄၇၂၃၄၁ဝ၂
ဦးျမင့္ေအာင္ (ျမိုင္ - -ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၆၂-၄ဝ၁၆၈
ေဒါက္တာတင္ေဌးေအာင္ - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္)ဝ၉-၄၇၂၂၇၂၂၅ ၊ ဝ၆၂-၃ဝ၂၈၈
ဦးခင္ေမာင္သိန္း (စစ္ကိုင္း- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄၃ဝဝ၄ဝ၂၉
ေဒၚခင္စမ္းလိႈင္ (ပုလဲ - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၅၁၈၈၃၁၇၊ ဝ၉-၈၆၃၂၉၆၆
ေဒၚခင္ေမႊးလြင္ (မင္းခင္-- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္)ဝ၉-၅၁၂၆၈၂၂၊ ဝ၉-၄၉၂၉၅၄၅၉
ေဒၚတင္တင္ရီ (ကြ်န္းစု-တနသၤသာရီ- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၈၇၆၃၁ဝ၃
ဦးေအာင္စိုး (ေလာင္းလံု-တနသၤသာရီ-- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၇၃၂၁၆၄၇၁
ဦးေအာင္စိုးျမင့္ (ေတာင္ငူ- - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၅၄-၂၃၅၉၁
ဦးစိန္ထြန္း (ထန္းတပင္- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္)ဝ၉-၇၃၆၁ဝ၁ဝ၄ ၊ ဝ၉-၄၉၄၃ဝဝ၇၃
ဦးျမင့္ဦး (သနပ္ပင္ - - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၈၆၅၁၂၄၂
ဦးေက်ာ္မင္း (လက္ပံတန္း- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၅၃၇၂၁၇၅ ၊ ဝ၅၃-၃၂၃၇၆
ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ (ေက်ာက္ပေတာင္း - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္)ဝ၉-၄၃၁၄၆၅၇၈
ဦးေပၚခင္ (နြားထိုးျကီး- - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၂၂၁၆၆၁၁
ေဒၚခင္သနၵာ (တံတားဦး - - ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၆၆-၄၄၃၇၉
ဦးေက်ာ္သီဟ (ျပင္ဦးလြင္ -- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၅၁၅၇၅၂၆ ၊ ဝ၉-၄၉၅၇၉၁၁၈
ေဒၚခင္ေဌးျကြယ္ (ေမာ္လျမိုင္- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၇၃ဝ၉၆၉၁၉ ၊ ဝ၁-၅၄၃၄၆၁
ဦးစိန္ဝင္းဟန္(ခ) ဦးစိန္ဝင္း (မအူပင္- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၇၃၂၂ဝ၉၁၅ ၊ ဝ၁-၃၉၆၁၆၃
ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ (ေျမာင္းျမ- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္)ဝ၉-၄၉၁ဝ၃၂၆၈ ၊ ဝ၄၆-၅၆၃၈၇
ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း (ဝါးခယ္မ- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၇၃၂ဝ၆၄၆၉ ၊ ဝ၉-၄၉၂၉၈၂၁၃
ဦးေက်ာ္ျမင့္ (ျမန္ေအာင္- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၇၃ဝဝ၁၆၉ဝ
ေဒါက္တာသန္းေငြ (ကေလာ- ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္) ဝ၈၁-၂၁၂ဝဝ

ေဒါက္တာျမင့္နိုင္ (စစ္ကိုင္း - အမို်းသားလႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄၇ဝ၆၁၃ဝ၁
ဦးမင္းဦး (ပဲခူး - အမ) ဝ၉-၄၉၄၅၃၁၆၅
ဦးေအာင္ျကည္ညႊန့္ (မေကြး- အမို်းသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီဝင္) ဝ၉၄၂၃၇၃၇၆၄၇ ၊ ဝ၉-၇၃၁၄၁၂၉၅ ၊

ဦးသိန္းေဆြ (ဖ်ာပံု- အမို်းသားလႊတ္ေတာ္) ဝ၉-၄၉၇၆၁ဝ၁၂ ၊ ဝ၁-၅၂၂၈၅၅
ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ အျမဲတန္းေကာ္မတီ ဆက္သြယ္ရမယ့္ဖုန္းမ်ား

ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္
ဦးေရႊမန္း ဥကၠဌ
ဦးနနၵေက်ာ္စြာ ဒုတိယဥကၠဌ

ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ အျမဲတမ္းေရးရာေကာ္မတီ

က်န္းမာေရးျမင့္တင္မႈေကာ္မတီ
ေဒါက္တာ ေက်ာ္ျမင့္ ဥကၠဌ ဝ၉၈၃ဝ၂၈ဝ၈
ေဒါက္တာ ေနလင္း အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၈၆ဝ၁ဝ၅ဝ ၊ဝ၁-၅၈၁၃၄၅

စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ ဘ႑ာေရးဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္မႈေကာ္မတီ
ဦးစိုးသာ ဥကၠဌ ဝ၉၈၆၃၇ဝ၃၉ ၊ ဝ၉၅၁၉၉၉ဝဝ၊ ဝ၆၇-၄၁၈၄၈၉ ၊ ဝ၁-၅၇၃၁ဝ၂
ဦးေအးေမာက္ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၈၆ဝဝ၄၂၂၊ ဝ၉၅၁၇၂၃၆၊ ဝ၁-၅၆၄၇၇၈

စီးပြားေရးနွင့္ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ
ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း ဥကၠဌ (PSO- ဝ၉၅ဝ၂၂၄ဝ၇) ၊ ဝ၆၇-၄၁၈၂၃၃
ဦးခင္ေမာင္ဦး အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၂၁၃ဝ၄၉ဝ ၊ ဝ၇၁-၂၅၆၅၁၊ ဝ၇၁-၂၁၅၆၇

စိုက္ပို်းေရးနွင့္ေမြးျမူေရးဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္မႈေကာ္မတီ
ဦးစိုးနိုင္ ဥကၠဌ PSO ဝ၉၈၆ဝဝ၇ဝ၈
ဦးေအာင္သန့္ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၄၃၁၃၉၃၈၃ ၊ ဝ၂-၅၇၅၇၁

တရားစီရင္ေရးနွင့္ ဥပေဒေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ
သူရဦးေအာင္ကို ဥကၠဌ ဝ၉၈၃ဝ၆ဝ၈၃ ၊ ဝ၆၇-၄၁၈၁၇ဝ (PSO ကိုမ်ဳိးေမာင္ ဝ၉၈၆၂၆၃၆၃)
ဦးျမင့္ထြန္း အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၅ဝ၂၄ဝ၆၆၊ ဝ၁-၅၃၅၂၁၉၊ ၅ဝဝ၄ဝ၉

တည္ဆဲဥပေဒမ်ား စိစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္
ဦးနနၵေက်ာ္စြာ (ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ) ဥကၠဌ တိုးခဲ့်ေကာ္မတီ (အဖဲြ့ဝင္မ်ားကို ၅-၉-၁၁ျဖည့္စည္းဖဲြ့)

တိုင္းရင္းသားေရးရာနွင့္ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈေကာ္မတီ
ဦးသိန္းေဇာ္ ဥကၠဌ ဝ၉၈၆ဝ၂၅ဝဝ
ေဒၚဒဲြဘူ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၂၄ဝ၁၁၅ဝ ၊ ဝ၇၄-၂ဝ၂၈၈

ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားနွင့္ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ
ဦးတင္ထြတ္ ဥကၠဌ ဝ၉၅ဝ၁၅၇၇ဝ ၊ ဝ၉၈၃ဝ၆ဝ၇၃
ဦးေဌးဝင္း အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၄၉၂၁၇၃၄၅၊ ဝ၆၇-၃ဝ၃၄၆ ၊ ဝ၆၇-၃ဝ၄၇ဝ

နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ
ဦးလွျမင့္ဦး (ဒီအက္စ္ေအ ၄) ဥကၠဌ ဝ၉၅ဝ၃၅၂၉၂၊ ဝ၉၈၆ဝ၁ဝ၄၃ ၊ ဝ၆၇-၄၁၈ဝ၇၅ ၊ ဝ၁-၆၅ဝ၆၉ဝ
ဦးကိုကိုထြန္း အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၅ဝဝ၈၇၉ဝ၊ ဝ၉၄၉၂၃၄၈၇ဝ

နိုင္ငံသားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးနွင့္ လူ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္တီ
ဦးေဌးဦး ဥကၠဌ ဝ၉၅ဝ၂၂၆၈၉ (PSO ဗိုလ္ျကီးသန္းလိႈင္ ဝ၉၈၆ဝဝဝ၃၃)
ဦးတင္ေမာင္ဝင္း အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၇၃ဝ၆၂၉၄၈၊ ဝ၁-၆ဝဝ၃၃၉

ပညာေရးျမင့္တင္မႈေကာ္မတီ
ေဒါက္တာ ခ်မ္းျငိမ္း ဥကၠဌ ဝ၉၅ဝ၂၂၃၅၉၊ဝ၉၅ဝ၂၂၃၄၁၊ ၆၇-၄၁၈၂၄၈
ေဒါက္တာ ျမဦး အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၄၉၂၇၅၈၅၁၊ ဝ၉၂ဝ၂၁၇ဝ၉

ပို့ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ
ဦးသိန္းေဆြ ဥကၠဌ PSO ဝ၉၄၉၂ဝ၁ဝ၇၈
ဦးမ်ဳိးေဆြ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၄၇ဝဝ၆၁၁၁ ၊ ဝ၉၉ဝ၄၅ဝ၉၇၊
ဝ၉၂ဝ၁၄၄၄၇၂၊ ဝ၇၄-၂၄၁၇၆

ဥပေဒျကမ္းေကာ္မတီ
ဦးတီခြန္ျမတ္ ဥကၠဌ ဝ၉၅ဝဝ၃၃၁၅၊ ဝ၉၆၇ဝဝ၈၆၄၉
ဦးေစာလွထြန္း အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၆၅ဝ၄၉၈၉

ျပည္သူ့ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၊
ဦးသူရိန္ေဇာ္ ဥကၠဌ ဝ၉၅၅ဝ၆၆၄၆
ဦးေမာင္တိုး အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၅၁၆ဝ၈၆၆

ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ
ဦးနနၵေက်ာ္စြာ ဥကၠဌ
ေဒါက္တာစိုးရင္ အတြင္းမွူး ဝ၉၄၃ဝ၈၃၁၁၁ / ဝ၁-၅၈၅၃ဝ၈

ျပည္သူ့ေရးရာစီမံခန့္ခဲြမႈေကာ္မတီ
ဦးေမာင္ဦး ဥကၠဌ ဝ၉၅ဝ၂၃၂၄၅
ဦးတင္ေမာင္ဦး အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၄၃၁၁၁၅၂၊ ဝ၉၅ဝ၇၄၃၆၉၊ ဝ၁-၆၁ဝ၇၈၉

ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင့္ေခတ္မီွဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္မႈစီစစ္ေရးေကာ္မတီ
ဦးေအာင္သိန္းလင္း ဥကၠဌ ဝ၉၈၆ဝ၂၁၅၇
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ဝင့္ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၅ဝ၄၁၇၅၅ ၊ ဝ၁-၅၈ဝ၈၇၂၊ ၅ဝ၃၃၄၇

ဘဏ္မ်ားနွင့္ ေငြေျကးဆိုင္ရာဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ
ဦးေအာင္ေသာင္း ဥကၠဌ ဝ၉၄၂၄၃၇၈ဝ (PSO ကိုေသာ္ဇင္ ဝ၉၈၃ဝ၆ဝ၇၄ )
ဦးေမာင္ေမာင္စိုး အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၅၁၇၂၈၁၈

ရင္းနီွးျမွုပ္နံွမႈနွင့္ စက္မႈလက္မႈဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ
ဦးေဌးျမင့္ ဥကၠဌ ဝ၉၈၆ဝ၁၅၁၇
ဦးျကည္သာ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၈၆၁၅၉၄၂၊ ဝ၆၇-၄၁၈၁၆၉ ၊
ဝ၉၅ဝ၁၆၉၁၁၊၊ ဝ၁-၅၅၃ဝ၆၇
ဦးဝင္းဦး (ရင္းနီွး မွု ဥပဒကြ်မ္းသူ) ဝ၉၅၂၃၂၇၆၁

ေရေျကာင္းပို့ေဆာင္ေရးဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္မႈေကာ္မတီ
ဦးျကည္မင္း ဥကၠဌ ဝ၉၅ဝ၉၆၆၇၃
ဦးေအးေဖ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၅၁၁ဝဝ၆၃၊ ဝ၁-၅၇၃၃၉၃

သယံဇာတနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ
ဦးလြန္းသီ ဥကၠဌ စ်သ- ဝ၉၅ဝ၄၂၉၅၇ ၊ ဝ၆၇-၄၁၈၃ဝ၂
ဦးသိန္းလြင္ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၅ဝ၅၃၉၂၂ ၊ ဝ၆၇-၄၁၈ဝ၅ဝ
ဝ၉၈၃ဝ၁၃၁၃ ၊ ဝ၁-၅၆ဝ၃ဝ၅

အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားနွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစီစစ္ေရးေကာ္မတီ
ဦးဝင္းစိန္ ဥကၠဌ ဝ၉၅ဝ၇၂၉၅ဝ၊ ၆၇-၄၁၈၁၁၃
ဦးသန္းျမင့္ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၈၃ဝ၄၄၃၅ ၊ ၆၇-၄၁၈ဝ၁၅

အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ ျပည္သူ့ဆက္ဆံေရးဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္မႈေကာ္မတီ
သူရဦးေအးျမင့္ ဥကၠဌ စ်သ- ဝ၉၆၄၅၂၂၃၄
ဦးေအာင္ျကိုင္ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၄၉၂၁၆၈၄၇ ၊ ဝ၆၁-၆၅ဝ၇၅

အမ်ဳိးသမီမ်ားနွင့္ကေလးသူငယ္မ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ
ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြ ဥကၠဌ (စ်သ-ဝ၉၄၉၃၃၇၄၉၈ )
ဦးျမင့္သူ အတြင္းေရးမွူး ဝ၉၈၃ဝ၄၂ဝ၃၊ ဝ၁-၃၉၃ဝ၄၆၊၇ဝ၉၂၉၅ ၊၂၂၁၈၃၈

ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ဥကၠဌ
ဦးဝင္းျမင့္ အတြင္းေရးမွူး 0943140980

credit to : Michael Myo Naing

စစ္ေတြ ၿမတည္းခိုခန္းတြင္ မေလး႐ွားလူမ်ိဳး၃ေယာက္အားစစ္ေတြၿမိဳ႕ခံ၁၀၀ ေက်ာ္ကပိတ္ဆို႕မေန.ညက စစ္ေတြၿမိဳ.သတင္း(ေနာက္ဆက္တဲြ)
=========================
စစ္ေတြ ၿမတည္းခိုခန္းတြင္ မေလး႐ွားလူမ်ိဳး မြတ္စလင္၃ေယာက္အား
ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးရာOIC မေလး႐ွားအဖြဲ႔မွာၿဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀.၂.၂၀၁၄ ည ၁၁း၀၀ နာရီ
----------------------------------
စစ္ေတြၿမိဳ႕ ျမ တည္းခိုရိပ္သာ တြင္တည္းေနသည့္မေလးရွား ၃ ဦး အင္ဘာလာ
ထဲသို႕ညေနဘက္တြင္ ၀င္သြားၿပီးေန၀င္မွျပန္ထြက္လာရာကို မသကၤာသျဖင့္
စစ္ေတြၿမိဳ႕ခံ၁၀၀ ေက်ာ္က ျမ တည္းခိုခန္းအား ပိတ္ဆို႕ထား ။

မေလးရွားမ်ားထံမွ ကင္မရာမ်ား မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ေတာင္းခံေနၾက ။
စည္းထိမ္းဆရာေတာ္မ်ား ေရာက္ရွိ ။ခုခ်ိန္ထိ ေျပလည္မွဳမရေသး ။ေဒါက္တာ
ေအးေမာင္ မေလးတြင္လုပ္ႀကံခံခဲ့ရမွဳႏွင့္လည္းဆက္စပ္မွဳရွိနိုင္သည္ဟုယူဆၿပီး
ေဒါသထြက္ေနၾကသျဖင့္ ထိန္းသိမ္းရခက္ခဲေနေႀကာင္း။
Than Tun Than.

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလူႀကီးမ်ား၏နိဳင္ငံေရးစကားမ်ား။

ဦးေန၀င္းေျမးမ်ားနွင့္ဦးေအာင္မင္းအဖြဲ႕လ်ွိဳ႕၀ွက္စြာေတြ႕ဆံု"ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖိုး အဲဒီ့လိုု (စစ္တပ္ဆိုုတာ ပစ္ရင္ မွန္ေအာင္ပစ္တယ္၊ မိုးေပၚေထာင္ၿပီး ေျခာက္တာ မပါဘူး) သတိေပးလိုက္တဲ့စကားေၾကာင့္ ဒီ Manual (အဓိကရုုဏ္းလက္စြဲ) ထဲမွာေရးထားတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ကို သတိလည္ၿပီး နားလည္ၿပီးေတာ့ အဲဒီ့မွာ လမ္းေပၚမထြက္ဘဲ အိမ္ထဲေနလိုက္ခဲ့လို႔ အသက္ခ်မ္းသာရသြားတဲ့လူေတြလည္း အမ်ားၾကီး ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္" ( ဦးေန၀င္းရဲ႔ေျမး ေအးေန၀င္း)

မဆလ သမၼတေဟာင္း ဦးေန၀င္းရဲ႔ေျမး ေအးေန၀င္းနဲ႔ ဒီဗြီဘီ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း (အပိုင္း ၂)

အဲဒီ့မွာ လမ္းေပၚမထြက္ဘဲ အိမ္ထဲေနလိုက္ခဲ့လို႔ အသက္ခ်မ္းသာရသြားတဲ့လူေတြလည္း အမ်ားၾကီး ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္" ေျပာရေအာင္
ထြက္တဲ့လူတိုင္းကိုပစ္မလို႕လား....
အခုထိပစ္ခ်င္ေနေသးတာလား...

အုန္းျမင့္ေခၚျပီးပါးရိုက္ခိုင္းရမယ္...
ေနမ်ိဳးေ၀ေခၚျပီးခုတ္သတ္ခိုင္းလိုက္ရရင္.....


ဒီေန႕ကာတြန္း

ျပန္မေပးႏိုင္သည့္ ေျမဧက သံုးသိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဒု၀န္ႀကီးေျပာၾကားEleven Media Group

လယ္ယာေျမတိုင္ၾကားမႈ ၇၄၅ မႈတြင္ ေျမဧက ငါးသိန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ အေၾကာင္းခိုင္မာ၍ ျပန္မေပးႏိုင္သည့္ ေျမဧက သံုးသိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အစိုးရကိုယ္စား ျပည္ထဲေရးဒု၀န္ႀကီး ကာကြယ္ေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ လယ္ယာေျမ ႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအပိုင္း ၁၊ ၂၊ ၃ တြင္ လယ္ယာေျမတိုင္ၾကားမႈ ၇၄၅ မႈ တြင္ ေျမဧရိယာဧက ငါးသိန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ အေၾကာင္းရင္း ခိုင္မာ၍ စြန္႔လႊတ္ျခင္းမျပဳႏိုင္သည့္ ေျမဧရိယာ ဧကသံုးသိန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအပိုင္း ၁ တြင္ အမႈ ၅၆၅ မႈတြင္ ၃၂၁၅၆၇ ဒသမ ၄၉၈ ဧက၊ အပိုင္း ၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၆၃ မႈတြင္ ၅၃၂၁၆ ဒသမ ၀၀၄ ဧက၊ အပိုင္း ၃ ၌ ၁၁၇ မႈတြင္ ၁၃၇၄၂၁ ဒသမ ၁၈၉ ဧက စုစုေပါင္းေျမဧရိယာ ၅၁၂၂၀၄ ဒသမ ၇၀၁ ဧကရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ၾကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက “ဒီျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ အေထာက္အထား ခိုင္မာစြာရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အတြက္ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စြန္႔လႊတ္ေျမေတြကို သက္ဆိုင္သူ လက္၀ယ္ျပန္ေပးဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းေတြျဖစ္တဲ့ လမ္းေဖာက္တာေတြ၊ တံတားေဆာက္တာေတြ၊ စက္႐ံုတည္ျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံုတည္ေဆာက္တာေတြ၊ တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႔မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးျခံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းေတြအတြက္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေျမသိမ္းေျမလႊဲျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ျပီးျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေၾကာင္းရင္း ခိုင္မာသည့္အတြက္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းမျပဳႏိုင္သည့္ ေျမယာမႈ ၃၅၈ မႈ၊ ဧရိယာ ၃၃၂၈၉၄ ဒသမ ၇၂၃ ဧက၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးကာ ညိႇႏႈိင္းေျပလည္သည့္အတြက္ မစြန္႔လႊတ္သည့္ ေျမမႈငါးမႈ၊ ဧရိယာ ၁၆၉၈ ဒသမ ၉၈ ဧကျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမႈေပါင္း ၃၆၃ မႈတြင္ ေျမဧရိယာ ၃၃၄၅၉၃ ဒသမ ၇၀၃ ဧက ကို စြန္႔လႊတ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီး ပိုေနသည့္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ စိစစ္ရာတြင္ ေျမယာ ၅၁ မႈ သိမ္းဆည္းေျမဧရိယာ ၇၉၀၂၆ ဒသမ ၆၉ ဧက ရွိသည့္အနက္ ဧရိယာ ၃၈၉၅၆ ဒသမ ၀၆ ဧက ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေျမမ်ားအနက္မွ ၅၈၇၂ ဒသမ ၆၅ ဧကအား သက္ဆိုင္သူမ်ားထံ ေပးအပ္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိသည့္ ေျမမ်ားကို ဆက္လက္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ၾကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တိုင္ၾကားစာပါ ဧကမွာ ၁၁၀၆ ဧကျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးသည့္ ဧကမွာ ၁၆၃၇ ဧကျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားေန၍ သက္ဆိုင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပုဂၢလိကမွ သိမ္းယူထားသည့္ ေျမယာကိစၥ ၁၃၅ မႈမွ ေျမဧရိယာ ၃၈၃၀ ဒသမ ၉၁ ဧကသည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥမ်ားအတြက္ တိုင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ညိႇႏႈိင္း၍ မရသျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမယာကိစၥ ၇၄၅ မႈအနက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္အထိ ေျမယာကိစၥ ၆၈၈ မႈကို စိစစ္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအား သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ လက္၀ယ္သို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းရင္း ခိုင္မာ၍မစြန္႔သည့္ ေျမအခ်ဳိ႕တြင္ ေျမယာနစ္နာေၾကးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေငြစာရင္း၌ ေတာင္းခံထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူလပိုင္ရွင္မ်ား၏ လက္၀ယ္သို႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရာက္ရွိရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သို႔ ထပ္မံေပးပို႔ထားသည့္ တိုင္ၾကားစာ ၃၃၈၇ ေစာင္၊ အစီရင္ခံစာအပိုင္း ၄ တိုင္ၾကားစာႏွစ္ေစာင္ ကိုလည္း စိစစ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္က နစ္နာသူ ေတာင္သူမ်ား၏ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ၄၂၄၃ ေစာင္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနသို႔ ၂၁၉၂ ေစာင္၊ စုစုေပါင္း ၆၄၃၅ ေစာင္ေပးပို႔သည္ဆိုေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွ ေပးပို႔သည့္ ၃၃၈၉ ေစာင္သာ လက္ခံရရွိေၾကာင္း၊ တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက မသိရွိသည့္အတြက္ အျမန္ျပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ၾကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ျမိဳ႔နယ္အသီးသီးတြင္ ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ႐ံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း၊ ျပန္လည္စြန္႔ပစ္သည့္ ေျမမ်ားတြင္ တိုင္ၾကားထားသည့္ ေျမမ်ားပါ၀င္ျခင္း ရွိမရွိစံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပါ၀င္ပါက သက္ဆိုင္ရာ၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီမ်ားသို႔ ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ မွန္ကန္ပါက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ လယ္ယာေျမ ႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းဖယ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားသည္ စာရြက္ေပၚႏွင့္ ပကတိအေျခအေနမ်ားအေပၚ၌ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ လိုရာဆဲြ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မရိွ၍ ယခုကဲ့သုိ႔ေသာျပႆနာမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားရိွေနသည္။

တပ္ပိုင္ေျမဟုဆိုကာ ဖယ္ရွားခံရေသာ သမီးကေလးေက်းရြာေဒသခံမ်ားက ၎တို႔ေက်းရြာသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မဟုတ္ဘဲ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ မွ ၃၇ ႏွစ္အတြင္း အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္။
သမီးကေလး ေက်းရြာ၌ရွိေသာ လဂြမ္းျပင္ေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္း၏ ေက်ာက္စာကမၸည္း ေမာ္ကြန္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီလက္ထက္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ လဂြမ္းျပင္ေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းမွာ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ သမီးကေလးေက်းရြာအနီး တည္ရွိေနေၾကာင္း ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ေရးထိုးေဖာ္ျပထားသည္။

(ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း ရွင္းလင္းစဥ္ )

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ မီးရထားစက္ေခါင္းစက္ရုံေျမအတြင္းအိမ္အခ်ဳိ႕ကုိသက္ဆုိင္ရာမွအင္အားသုံးဖယ္ရွား


Eleven Myanmar
Published on Feb 21, 2014

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ မီးရထားစက္ေခါင္းစက္ရုံေျမအတြင္းေနထုိင္သည­့္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္အခ်ဳိ႕ကုိ သက္ဆုိင္ရာမွ အင္အားသုံးဖယ္ရွား
အင္အား(၃၀၀)ခန္႕ျဖင့္ ဖယ္ရွားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္(၁၅)လုံးခန္႕ ဖယ္ရွားျခင္းခံခဲ့ရ

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ NLD ရံုးတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေ၇စီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ၈၈မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႔တို႔ေတြဆံု

အတုူတူထိုင္ေနရာကေနထခ်တာဗ်ာ

Video link

ဒုိင္းမြန္းေရႊၾကည္ နဲ႕႔ကုလားမုန္း ေနမ်ိဳးေ၀ နပန္းလံုးလုနီးပါးထိပ္တိုက္တိုး

တပ္ကျပည္ထဲေရးကတဆင့္သိမ္းခဲ့တယ္တဲ့....

ျပည္ခ်စ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ကုိယ့္ျပည္သူကုိ လိမ္ပါ႔မလား

7Day ေန႔စဥ္သတင္းစာ

Ye Min Tun

ကိုကိုးကၽြန္းကိစၥက ပါးစပ္ၾကီးနွင့္ ယံုခိုင္းေနမည့္အစား။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ မီဒီယာေတြကို ကိုကိုးကၽြန္းကို ဖိတ္ေခၚျပီး ေလ့လာခြင့္ေပးလိုက္ေလ။
အိႏိၵယအပါ၀င္နိုင္ငံတကာ လိမ္သလား ဘယ္သူလိမ္သလဲ သိခ်င္လိုက္ပါဘိ။

ဒုိင္းမြန္းေရႊၾကည္ နဲ႕႔ကုလားမုန္း ေနမ်ိဳးေ၀ နပန္းလံုးလုနီးပါးထိပ္တိုက္တိုးအတုူတူထိုင္ေနရာကေနထခ်တာဗ်ာbY အဂၢမဟာ သေရစည္သူ ဒီမုိဖက္တီး
=============
ဦ၀ီရသူက သမီးကေလးေက်းရြာ ဒုကၡသည္မ်ားထံ ဒုိင္းမြန္းေရႊၾကည္ အား ေခါင္းေဆာင္သြားၿပီး ဘာသာေရးျပသနာစတင္ရန္ စကားစစ္ထုိးခုိင္းပုံ

ေမေမ တုိက္တြန္းလုိ႔ သားတုိ႔ ေရဗူးနဲ႔ ေပါက္ခံေနရပါတယ္ ။ အရင္ကဆုိ သားတုိ႔က ရုိက္ၿပီး ကန္ၿပီးသားအဂၢမဟာ သေရစည္သူ ဒီမုိဖက္တီး

7Day ေန႔စဥ္သတင္းစာ မ်က္ႏွာဖုံးမွ

ဦးဝင္းတင္ မႏၲေလးေရာက္ခိုက္ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ႀကီးမ်ားကို ဖူးေတြ႔U Naing Win

ဒီေန႔ ..... ဘဘဦးဝင္းတင္ မႏၲေလးေရာက္ခိုက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္မ်ားႏွင့္အတူမစိုးရိမ္တိုက္သစ္, တိုက္ေဟာင္းႏွင့္ မဟာဝိသုဒၶါရုံေက်ာင္းတိုက္မ်ားကို လွည္လည္ျပီး ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ႀကီးမ်ားကို ဖူးေတြ႔ ၾသဝါဒခံယူၾကပါတယ္။

မစိုးရိမ္တိုက္ေဟာင္းေရာက္ေတာ့ နာယကဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးက ျမန္မာ့သမိုင္းအစဥ္အလာအရ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားဟာ မိမိျပည္သူျပည္သားတို႔ အက်ိဳးကို ေရွ႕ရႈ၍ ႏိုင္ငံ႔အေရးကို ဝင္ေရာက္ေျပာဆို လုပ္ကိုင္ရတဲ႔ ဓေလ့ရိွတဲ႔႔အတြက္ ဘုန္းႀကီးေတြ ႏိုင္ငံေရးထဲဝင္မပါရဆိုတာကို သေဘာမတူေၾကာင္း မိန္႔ၾကားပါတယ္။

ဘဘဦးဝင္းတင္က ျပန္လည္ေလ်ွာက္တင္တဲ႔အခါမွာ ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ ျပည္သူျပည္သားတို႔ရဲ႕ အက်ိဳးအတြက္ ႏိုင္ငံ႔အေရး ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ႔ၾကတာကို ပံ႔သကူမေထရ္, ဒီသာပါေမာက္မေထရ္တို႔ကို ပုံျပဳေလ်ွာက္တင္ၿပီး တိုင္းသူျပည္သားအက်ိဳးအတြက္ ဘုန္းႀကီးေတြ ႏိုင္ငံ႔အေရးဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္တာကို သူလည္းသေဘာတူပါတယ္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း ျပည္သူျပည္သားမ်ားရဲ႕အက်ိဳးသက္သက္သာ ေရွ႕ရႈေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး၊လူတစ္စု, ပါတီတစ္ခု, အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရဲ႕ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ, ေသြးေထြးလႈံ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ေတာ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးကို ဝင္ေရာက္မလုပ္ကိုင္ၾကပါရန္ႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္မ်ားကိုလည္း အစဥ္ဆုံးမထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကပါရန္ ဦးတင္ေလ်ွာက္ထားသြားပါေၾကာင္း ။

( ေအာက္ပုံမွာ ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ မဟာဝိသုဒၶာရုံ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကို ဘဘဦးဝင္းတင္ လ်ွာက္တင္ေနပုံပါ )

Utto Maha Aung Myay

ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးေသာင္းဒန္၊ကဗီဒီယို သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနသူရိန္ကို အမႈဖြင့္ အေရးယူေပးရန္ တုိင္ၾကား

 ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

** တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ႕ ကို ေမးခြန္းထုတ္သင့္ၿပီ **

ဗီဒီယိုသ႐ုပ္ေဆာင္ ေနသူရိန္၊ အမည္ရင္း စေနထြန္း (၇၇) ဗီဒီယို ထုတ္လုပ္ေရး မိသားစု၏ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၉)ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁း၃၀) အခ်ိန္ခန္႔ႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔ ညေန (၆း၃၀) အခ်ိန္တို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္း၊ မီးပြိဳင့္တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ယာဥ္ထိန္းရဲတစ္ဦးအား အုပ္စုျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းအႏိုင္က်င့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ေသာ ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးေသာင္းဒန္၊ ကိုယ္ပိုင္ အမွတ္ -လ/၁၉၇၇၅၄ က ဗီဒီယို သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနသူရိန္ကို အမႈဖြင့္ အေရးယူေပးရန္ တုိင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာနသို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔က လာေရာက္ ေျပာၾကားသည္။

ကၽြန္ေတာ္ တပ္ၾကပ္ႀကီး ေသာင္းဒန္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္-လ/ ၁၉၇၇၅၄ မွ ရင္ဖြင့္လုိက္ပါသည္။ ျဖစ္စဥ္က ဒီလိုပါ ကၽြန္ေတာ္ တာ၀န္က်ေနသည့္ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္း မီးပြိဳင့္တြင္ ၉-၂-၂၀၁၄ (၁၁း၃၀) နာရီအခ်ိန္ခန္႔ မီးပြိဳင့္ျပင္တဲ့အဖြဲ႕ မီးျပန္ခ်ိန္ရန္ ျပဳျပင္ေနစဥ္ မီးပြိဳင့္မီးျဖတ္ လုိက္တယ္။ တာ၀န္အရ ကၽြန္ေတာ္ ကားေတြကို ထိန္းရတယ္၊ လက္ထြက္ျပရတယ္၊ အဲဒီမွာ ၇ဃ/၇၇၇၄ ကားက ဖရီးေၾကာက တည့္ထြက္လာတယ္၊ ထြက္လာတဲ့ကားကို လက္ျပၿပီး တားထားတယ္၊ ဒီကားကမရပ္ဘူး။ ဆက္ေမာင္းလာၿပီးပြိဳင့္အလယ္ေကာင္ အထိေရာက္လာတယ္၊ သူတို႔ကကားေပၚက ဆင္းလာၿပီး မင္းကဘာေကာင္မို႔ ငါ့ကားကိုတားတာလဲ၊ ဘာျဖစ္တယ္/ ညာျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ကို ရန္လုပ္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္က ညီေလး ဆက္ေမာင္းသြားဖို႔ ဆက္ေျပာတယ္၊ ဖရီးေၾကာက ထြက္လာလို႔ ဟိုဘက္ယာဥ္နဲ႕တုိက္မိမွာစိုးလို႔ ယာဥ္ေၾကာကို ပိတ္တာလို႔ ကၽြန္ေတာ္က ေျပာတယ္၊ မရဘူး။ သူက ကၽြန္ေတာ့္ ယူနီေဖာင္းအက်ႌကို ေဆာင့္ဆြဲတယ္၊ကၽြန္ေတာ္က တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနတယ္၊ မင္း အဲဒီလိုေတာ့ မလုပ္နဲ႕၊ မလုပ္သင့္ဘူး။ လို႔ေျပာတယ္၊ ေနာက္ထပ္ တစ္ႀကိမ္လည္း ဆက္ကာဆက္ကာ ေဆာင့္ဆဲြတာ လုပ္တာေပါ့ေနာ္၊ ကၽြန္ေတာ္က သူ႔ကို ျပန္ေဆာင့္တြန္းလိုက္တယ္၊ အဲဒီမွာ သူ႕ကားထဲက အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ထြက္လာတယ္။ သူနဲ႕အတူပါလာတဲ့ အမ်ိဳးသမီးက သူ႔ကို ထိန္းၿပီး အမ်ိဳးသမီးက ခ်ဳပ္ၿပီး ေခၚသြားတဲ့အခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္က ရန္ထပ္မျဖစ္ ေစခ်င္တဲ့အတြက္ သိမ္ျဖဴလမ္းက ကားကို ကန္ေတာ္ႀကီး ဟိုတယ္ဘက္ ေကြ႕ကားကို ထြက္သြားခိုင္း လိုက္တယ္၊ သူလည္း ဆက္ေမာင္း သြားတယ္ ကၽြန္ေတာ္တပ္ဖြဲ႕မွဴးကို ခ်က္ခ်င္း သတင္းပို႔တယ္။ ေနာက္ေန႔ ၁၀-၂-၂၀၁၄ ညေန ၆း၃၀ အခ်ိန္ ဂ်ာမနီ သမၼတ လမ္းေၾကာင္းရွိတယ္၊ ယူနီေဖာင္း အျပည့္အစံု ေရာင္ျပန္အက်ႌ ၀တ္ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အနားမွာ စည္ပင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ပဲ ရွိတယ္။

အဲဒီ စည္ပင္အမ်ိဳးသမီးက ဟိုဘက္မွာ ရပ္ေနတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္က ဒီဘက္မွာ ရပ္ေနၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူတို႔ကား ပထမေန႔ကကား ၉ဃ/၇၇၇၄ အဲဒီ ကားနဲ႕ထပ္ၿပီး မိသားစု ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီကားထဲက အဘိုး ႀကီးတစ္ေယာက္ကို ဦးေလး ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပမယ္၊ မင္းတို႔ ဘာျဖစ္တာလဲတဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ ရွင္းျပတာကို ဆံုးေအာင္ နားေထာင္ၿပီးမွ ဦးေလး ႀကိဳက္သလို ဆံုးျဖတ္ပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္က ေျပာတယ္ ရွင္းျပဖို႔ လုပ္ေနတုန္း ရွိေသးတယ္။ဟိုဘက္က သူနဲ႕ပါလာတဲ့ သံုးေလးေယာက္ကေပါ့။ ၀ိုင္းၿပီဆြဲတယ္ တုတ္ေတြနဲ႕ ႐ိုက္မလိုလုပ္၊ ခဲႏွင့္ထုမယ့္သူကလည္း ခဲနဲ႕ထုမယ့္ပံု အဲဒီလိုလုပ္ၾကတယ္၊ ေနာက္ထပ္ ဘာလုပ္သလဲဆိုေတာ့ အရပ္ပုပုနဲ႕ လူက ကၽြန္ေတာ့္ကို ခဲႏွင့္လိုက္ထုဖို႔ လုပ္တယ္၊ ပထမေန႔က လာတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းက ၉ဃ/၇၇၇၄ ယာဥ္ေမာင္း သူက ကၽြန္ေတာ့္ကို စည္ပင္အမ်ိဳးသမီးဆီက တံျမက္စည္းကို ယူၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို ႐ိုက္မယ္ လုပ္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ရွင္းျပေနရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္ပဲ အ႐ိုက္ခံရမွာ ျဖစ္တယ္၊ အဲဒီကားထဲမွာ ပါလာတဲ့ အသက္ ၅၀ ၀န္းက်င္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးကလည္း သူ႔ဖိနပ္နဲ႕ကၽြန္ေတာ့္ကို လုိက္႐ိုက္တယ္၊ လိုက္႐ိုက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ လက္နဲ႕ ကာတယ္၊ ဟိုဘက္ကလည္း လိုက္႐ိုက္တယ္၊ အဘိုးႀကီးကလည္း ေဆာင့္ဆြဲတယ္။ လက္ကိုင္ ထားတယ္ အတင္း႐ုန္းထြက္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခ်ဳပ္သလို ျဖစ္ေနတယ္။ အတင္း လက္ကိုဆြဲျဖဳတ္ လိုက္တယ္၊ စုစုေပါင္းအားလံုး (၇)ဦးေလာက္ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီမီးပြိဳင့္နားမွာ ဆက္ရပ္ေနရင္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို ၀ိုင္းလုပ္ၾကေတာ့မွာ၊ အဲဒီေတာ့ ပိြဳင့္အလယ္နားမွာ သြားရပ္လိုက္ၿပီး စကားေျပာစက္ကို ကိုင္ထားတယ္၊ အရပ္ပုပုနဲ႕လူက ကၽြန္ေတာ့္ကို လိုက္ကန္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ စကားေျပာစက္ ကိုင္ထားတဲ့ လက္ကို ထပ္ကန္တယ္၊ စကားေျပာစက္ကို ကၽြန္ေတာ္ ဆုပ္ထားတယ္၊ ဆုပ္ထားတဲ့ လက္က ဒဏ္ရာရၿပီး ဖူးေရာင္ သြားတယ္၊ ေဆး႐ံု ျပၾကည့္ေတာ့ အ႐ိုးနည္းနည္း အက္သြားတယ္တဲ့၊ လက္က ေရာင္ေနတယ္၊ အခုလက္ကို ေက်ာက္ပတ္တီး စည္းထားရတယ္၊ အဲဒီ စကားေျပာစက္ကလည္း ေအာက္ျပဳတ္က်သြားတယ္၊ ယူနီေဖာင္းအက်ႌက ခရာႀကိဳးလည္း ျပဳတ္က်သြားတယ္၊စည္ပင္အမိ်ဳးသမီးက ခရာကိုေကာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ ေက်ာပိုးအိတ္ထဲကို ထည့္ေပးလိုက္တယ္။ ေ၀ၚကီေတာ္ကီလည္းကြဲသြားတယ္။ အဲဒါကိုသူတုိ႔ ယူသြားၾကတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ဒါေတြ လုပ္ႀကံၿပီး ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ တရားလိုလုပ္ၿပီး မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ လိမ္ညာၿပီးေျပာခဲ့တာ တစ္ခုမွ မပါပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ့္ အထက္ တာ၀န္ရွိ လူႀကီးမ်ားကိုလည္း တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံၿပီး သူတို႔က ကၽြန္ေတာ့္ ကိုေတာင္ ျပန္အေရးယူမည့္ သေဘာ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အထက္ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ဘက္က ရပ္တည္ေပးသည့္ အရိပ္အေယာင္ မေတြ႕ရပါ။ “လက္ကို မီးပြားက်ရင္ ေခြးေပၚခါခ်”တဲ့သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါသည္။ ေငြမ်ားတရားႏိုင္ သူတို႔ဘယ္လို ၀င္ထားၾကသည္ မသိ၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ျဖစ္စဥ္ အမွန္အတိုင္း ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ စီးပြားရွင္ဘက္ မလိုက္ဘဲ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနသည့္ ဂ်ဴတီအခ်ိန္မွာ တာ၀န္က် ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းတစ္ဦးကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အုပ္စုဖြဲ႕ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္စြာ အႏိုင္က်င့္သြားသည့္ အမည္ရင္း စေနထြန္း၊ ဗီဒီယို သ႐ုပ္ေဆာင္ေနသူရိန္၊ (၇၇) ဗီဒီယို ထုတ္လုပ္ေရး မိသားစု (ေနာက္မွသိရ)အား ဘက္မလိုက္ဘဲ အမွန္အတုိင္း အေရးယူေပးပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားအား ရင္ဖြင့္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္ဟု ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာၾကားသည္။

တာေမြေအာင္ကို

အသက္ ၂၀ အရြယ္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တစ္ဦးက အသက္ ၆၀ အရြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကို ႐ိုက္ႏွက္မႈလူစုလူေ၀း ျဖစ္ေပၚ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္ညက ေတာင္ဒဂံု ၂၀ ရပ္ကြက္တြင္ လူငယ္တစ္ဦးက အသက္ ၆၀ ေက်ာ္အရြယ္ အဘိုးအိုတစ္ဦးကို ႐ိုက္ႏွက္ရာမွ လူ ၂၀၀ ခန္႔ လူစုလူေ၀း ျဖစ္ပြား
EMG
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္ ည ၁၁ နာရီ၀န္းက်င္က ေတာင္ဒဂံု ၂၀ ရပ္ကြက္တြင္ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက အသက္ ၆၀ ေက်ာ္အရြယ္ အဘိုးအိုတစ္ဦးကို ႐ိုက္ႏွက္ရာမွ ႐ိုက္ႏွက္သူ အမ်ဳိးသား၏ အိမ္ေရွ႕တြင္ လူဦးေရ ၂၀၀ ခန္႔ လူစုလူေ၀း ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္ ည ၁၀ နာရီခန္႔ က ေတာင္ဒဂံု ၂၀ ရပ္ကြက္၊ ရတနာလမ္းတြင္ ယင္းရပ္ကြက္၏ ရာအိမ္မွဴးျဖစ္သူ ႐ိုက္ႏွက္ခံရသည့္ ဦးခင္ေအးသည္ ႐ိုက္ႏွက္သူ ကိုထြန္းထြန္းလင္း၏ အိမ္နံေဘး၌ တည္ရွိေသာ တက္ေနလင္းကဖီးတြင္ ထိုင္ေနစဥ္ ကိုထြန္းထြန္းလင္းမွ ရန္စေသာေၾကာင့္ ယင္းဆိုင္မွ ထြက္လာခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ထြက္လာၿပီးေနာက္ ဆိုင္ေရွ႕အေရာက္တြင္ ကိုထြန္းထြန္းလင္းမွ ဦးခင္ေအးအား ထိုးႀကိတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုးႀကိတ္မႈေၾကာင့္ ဦးခင္ေအး၏ ၀ဲဘက္မ်က္ခံုးႏွင့္ ႏွာေခါင္းတို႔တြင္ ဖူးေရာင္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ ထိုးႀကိတ္မႈအေပၚ ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူလူထုက ကိုထြန္းထြန္းလင္းအား မေက်နပ္၍ ၎ေနထိုင္ရာ အိမ္ေရွ႕တြင္ ေအာ္ဟစ္ၾကရာမွ လူဦးေရ ၂၀၀ ခန္႔ လူစုလူေ၀း ေပၚေပါက္ခဲ့ရၿပီး ည ၁၂ နာရီခန္႔ တြင္ ရဲလံုျခံဳေရးမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီခန္႔တြင္ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။

“ရပ္ကြက္ရာအိမ္မွဴးကို ထိုးႀကိတ္တဲ့သူကေတာ့ ထြက္ေျပးသြားတယ္။ သူ႔ကိုဖမ္းမိဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ေနတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ သူတို႔အိမ္က ဧည့္သည္ အပါအ၀င္ မိသားစု ခုနစ္ေယာက္ကို အေျခအေနေတြ တည္ၿငိမ္ေအာင္႐ံုးမွာ ခဏေခၚထားေပးပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူကလည္း ယဥ္ေက်းၾကလို႔ ဘာမွဒီေလာက္ထိ မျဖစ္တာပါ။ လိုအပ္ရင္ေတာ့ အဲဒီအနီးတစ္၀ိုက္ လံုျခံဳေရးထပ္ခ်သြားရမွာေပါ့”ဟု ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴး ေအာင္ဆန္းဦးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၃ နာရီခန္႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားတဲ့အခ်ိန္တုန္းက အဲဒီလူ (ကိုထြန္းထြန္းလင္း) က အရက္ေသာက္ထားပါတယ္။ သူက ကြၽန္ေတာ့္ကို အရင္တုန္းကလည္း ဒီလုိရန္စခဲ့ဖူးပါတယ္။ ရန္ၿငိဳးရန္စေတာ့ မရွိပါဘူး။ သူမူးယစ္ရမ္းကားမႈနဲ႔ အခ်ဳပ္က်ခဲ့ဖူးတာကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကိုေရာ ကြၽန္ေတာ့္ကိုေရာ မေက်နပ္လို႔ အခုလိုလုပ္တာလို႔ ထင္ပါတယ္။သူကသာ ဆက္တိုက္ထိုးတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တစ္ခ်က္မွ မခုခံလိုက္ရပါဘူး”ဟု ေတာင္ဒဂံု ၂၀ ရပ္ကြက္ ရာအိမ္မွဴး ဦးခင္ေအးကဆုိသည္။

အသက္ ၂၀ အရြယ္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တစ္ဦးက အသက္ ၆၀ အရြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကို ႐ိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ လူစုလူေ၀း ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ၏ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈေၾကာင့္ ႐ိုက္ႏွက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္သာ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။ ထို႔ျပင္႐ိုက္ႏွက္သူ ကိုထြန္းထြန္းလင္းမွာ ရဲစခန္းတြင္ ယခင္ျပစ္ခ်က္ေဟာင္းမ်ား ရွိခဲ့ဖူးသူျဖစ္ၿပီး ရပ္ကြက္တြင္း ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္လည္း ကေတာက္ကဆျဖစ္မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား၊ ရဲစခန္းမွဴးႏွင့္ အ႐ိုက္ခံရသူ ရာအိမ္မွဴး ဦးခင္ေအးတို႔၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ စံုစမ္းသိရသည္။