Sunday, February 23, 2014

ဒီေန႕ကာတြန္း

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ံုးသစ္ ေဆာက္လုပ္ေရး ေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႕ (စကၤာပူႏိုင္ငံ) ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၁)(၁) NLD ဗဟို အေဆာက္အဦကို အမ်ားၿပည္သူတို႔၏ ထည့္ဝင္ေငြၿဖင့္ အသစ္ ၿပန္လည္ တည္ေဆာက္မည့္အေၾကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံေရာက္ ၿမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား က်ယ္ၿပန္႔စြာ သိရိွၾကမည္ဟု ယံုၾကည္သည့္အေလွ်ာက္ ေစတနာရွင္မ်ား အလြယ္တကူ ပါဝင္ လွဴဒါန္း နိုင္ေစေရးအတြက္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ ဤအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

(၂) ဤအဖြဲ႔မွ ေစတနာရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ားကို လက္ခံရယူၿပီး၊ NLD ႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ ေပးပို႔ကာ၊ NLD ႐ံုးခ်ဳပ္မွ အလွဴရွင္ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ထုတ္ေပးေသာ ဂုဏ္ၿပဳလက္မွတ္ (က်ပ္တသိန္းႏွင့္အထက္) ႏွင့္ အလွဴလက္ခံၿဖတ္ပိုင္း (က်ပ္တသိန္းေအာက္) မ်ားကို စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ ပင္နင္ဆူးလား ပလာဇာရွိ သတ္မွတ္ထားေသာဆိုင္တြင္ လက္ခံရယူနိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးပါမည္။ ဆိုင္နာမည္အား ထပ္မံ ေၾကညာေပးပါမည္။

(၃) အလွဴရွင္မ်ားသည္ ...

၁။ မိမိအမည္
၂။ ၿမန္မာနိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ၿပားနံပါတ္
၃။ ျမန္မာျပည္ ေနရပ္လိပ္စာ
၄။ ဖုန္းနံပါတ္

တို႔ကို ေဖာ္ၿပေပးရမည္။ ( ၿမန္မာနိုင္ငံ ပါတီ ဥပေဒအရ အလွဴရွင္သည္ ႏိုင္ငံၿခားသား မၿဖစ္ရပါ။)

(၄) ေစတနာရွင္မ်ားထံမွ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ အလွဴေငြကို ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ထားပါသည္္။

(က) Account Transfer စနစ္ၿဖင့္ ေအာက္ပါ ဘဏ္အေကာင့္တ္မ်ားသို႔ ေပးပို႔ျခင္း။

DBS Saving 017-9-103082
ဦးတင္ေမာင္ဝင္း ( Ph: 9757 7641 ) ၊ ကိုဝဏၰေစာသိန္း ( Ph: 9227 6490 )

OCBC Saving 558 820 130 001
ကိုစိုးထြန္း ( Ph: 9487 4413 ) ၊ မေမေက်ာ္စိုးညြန္႔ ( ( Ph: 9721 3593 )

(ခ) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပင္နင္ဆူးလားရွိ ဆိုင္မ်ားသို႔ အခ်ိန္မေရြး သြားေရာက္ လွဴဒါန္းျခင္း

၁။ Yadanar Travel Pte Ltd # 01 – 25/A2
၂။ ေကာင္းမြန္ # 03- 54
၃။ ထပ္မံ ေၾကညာေပးပါမည္။

(ဂ) သေျပႏု၊ ပင္နင္ဆူးလား ပလာဇာတြင္ အလွဴလက္ခံ ၿဖတ္ပိုင္းၿဖင့္ ေကာက္ခံၿခင္း။
ေန႔လည္ ၃ - နာရီမွ ညေန ၇ - နာရီ ( စေန၊ တနဂၤေႏြ )

(ဃ) အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ အလွဴလက္ခံ ၿဖတ္ပိုင္းၿဖင့္ တစ္ဦးခ်င္း ေကာက္ခံၿခင္း။

(၅) အလွဴေငြမ်ားကို ၁-ရက္၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၄ မွ စတင္ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ျပီး သိရွိလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္းမွ ျဖစ္ေစ၊ ဤေပ့ခ်္မွ ျဖစ္ေစ စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ၂၄-နာရီအတြင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၆) သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အဦးၾကီး ၿဖစ္လာမည့္ ဤ႐ံုးခ်ဳပ္ဗဟို အေဆာက္အဦသစ္ကို ၿပည္သူ႔ေထာက္ကူမႈၿဖင့္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တတပ္တအားပါဝင္ရန္ စင္ကာပူႏိုင္ငံေရာက္ ၿမန္မာတရပ္လံုးအား ေလးစားစြာ နိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ေလးစားခင္မင္စြာျဖင့္

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ံုးသစ္ ေဆာက္လုပ္ေရး ေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႕ (စကၤာပူႏိုင္ငံ)

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကဲ့သို႕ အေယာင္ေဆာင္ဓါးျပတိုက္သူ ဘဂၤလီ (၅) ဦး ေမာင္ေတာတြင္ဖမ္းဆီး
ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ အတြင္း လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကဲ့သို႕ အေယာင္ေဆာင္ ဓါးျပတိုက္ေနသူမ်ားဟု ယူေရေသာ အဖြဲ႕၀င္ (၅) ဦးပါ ဘဂၤလီ အုပ္စု တစ္ခုကို တိုက္ရာပါ ေရႊထည္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အတူ ယမန္ေန႕ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႕က ေမာင္ေတာရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။

ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ အတြင္း ဘဂၤလီ ေက်းရြာမ်ားရွိ ခ်မ္းသာသူ မိသားစုမ်ားအား ဘဂၤလီ ဓါးျပမ်ားက အခ်င္းခ်င္း ဓါးျပတိုက္မူမ်ား က်ဴးလြန္ေနျပီး ထိုသို႕ တိုုက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုျခံဳတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို သိကၡာက်ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ျမန္မာ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကဲ့သို႕ (အထူးသျဖင့္) ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကဲ့သို႕ ဟန္ေဆာင္ကာ ဓါးျပတိုက္ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ပရွိ သူတို႕အေရးကို လူပ္ရွားေနေသာ မီဒီယာမ်ား၊ ေဒသအတြင္းက အိုင္အန္ဂ်ီအိုမ်ားမွ တဆင့္ ျမန္မာ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို လုပ္ၾကံ စြပ္စြဲေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ဖမ္းဆီးမိေသာ ဓါးျပ (၅) ဦးမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ေန႔ နံနက္(၁)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အလယ္သံေက်ာ္အုပ္စု ေမာင္တူလာရြာေန ဦးေရွာ္ဘီအူလာ (၆၂)ႏွစ္၊ (ဘ) ေနာ္ဇီရာေမာက္၏ ေနအိမ္ကို သြားေရာက္ၿပီး ဓါးျပတိုက္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး ယမန္ေန႕က ၎ေနအိမ္မွ ရရွိခဲ့ေသာ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ားကို ေမာင္ေတာျမိဳ႕ ပန္းထိမ္ဆိုင္တြင္ လာေရာက္ ေရာင္းခ်ေနစဥ္ ဖမ္းမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႕ ဖမ္းဆီး ရရွိမိခဲ့ျခင္းမွာ ဟုတ္မွတ္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာ ခရိုင္ရဲမွဴးၾကီး ဦးေရႊသန္းမွ နိရဥၥရာသို႕ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

“ သူတို႕က ေမာင္ေတာက ပန္းထိမ္ဆိုင္မွာ မေန႕က လာေရာင္းတဲ့ အခါ မသကၤာတဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို လာအေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ ဖမ္းဆီး စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္တဲ့အခါ ဓါးျပတိုက္ရာကေန ရလာတဲ့ ပစၥည္းေတြဆိုတာကို သိရပါတယ္။ သူတို႕ (၅) ဦးကလည္း ဓါးျပတိုက္တာက ၾကာေနျပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္သူမွ မသိႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုျပီး လာေရာင္းၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ဖမ္းဆီးသူမ်ားမွာ (၁) အဒူေမာ္ေလာက္ (ဘ) ဘာဆာမွ်ာ (၂) အာဇီဇူရာမန္ (ဘ) အဒူရႈကူရ္ (၃) မာမတ္အာယု (ဘ) မာမတ္ကာဆိမ္း (၄) မာမတ္အာေလာင္ (ဘ) ဟာေဆာင္းအာလီ (၅) ေအနာမ္မူလာ (ဘ) ေရာ္ရွိတ္ဒူလာတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကလည္း အလယ္သံေက်ာ္အုပ္စု ေမာင္တူလာရြာေန ဦးေရွာ္ဘီအူလာအိမ္ကို ဓါးျပ တိုက္ထားတယ္ဆိုတာကို မသိဘူး။ အဲဒီ ဖမ္းမိတဲ့ ဓါးျပေတြက ထုတ္ေဖၚေျပာမွ သိရတယ္။ အိမ္ရွင္ကို ေခၚယူစစ္ေဆးမွ သူကလည္း သူ႕အိမ္ကို ဓါးျပတိုက္ခံထားရတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ဖြင့္ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆီ မတိုင္ရေအာင္လည္း တိုင္တန္းတာေတြ လုပ္ရင္ တစ္အိမ္သားလံုးကို သတ္ပစ္မယ္လို႕ ဓါးျပေတြက ျခိမ္းေျခာက္ထားတယ္လို႕ ေျပာတယ္။ အခု ဖမ္းမိတဲ့ ဓါးျပေတြေရာ၊ အိမ္ရွင္ကပါ ၀န္ခံ ေျပာဆိုတဲ့ အတြက္ ဒီေရႊေတြဟာ ဦးေရွာ္ဘီအူလာအိမ္က ဓါးျပတိုက္သြားတဲ့ ပစၥည္းေတြဆိုတာ ေဖၚထုတ္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရဲမွဴးၾကီး ေျပာဆိုသည္။

၄င္းတို႔ထံမွ သိမ္းဆည္းရမိေသာ ေရႊထည္ပစၥည္း (၁၆) မ်ိဳး၊ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ (၈) က်ပ္ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ က်ပ္ေငြ သိန္း (၅၀) ေက်ာ္ဖိုးရွိေၾကာင္း ရဲမွဴးၾကီးက ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

ဖမ္းဆီးမိသူမ်ားအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ (ပ)၂၃/၂၀၁၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

Narinjara
(နိရဥၥရာ- ၂၂ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀၁၄)

Five Bangali arrested in Maungdaw
ဓါတ္ပံု- Share Arakan News

ဘာသာေရးသီးသန္႔ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ မစြက္ဖက္သင့္ပါဘူး။ (သူရဦးေအာင္ကုိ)


" ဘာသာေရးက ဘာသာေရးသီးသန္႔ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ မစြက္ဖက္သင့္ပါဘူး။ ဘာသာေရးကုိႏုိင္ငံေရးအလုိ႔ငွာ ဆြဲသြင္းအသုံးခ်တာတာကုိ လက္မခံပါဘူး။ "

သူရဦးေအာင္ကုိ
(ယေန႔ထုတ္ Messenger Journal)

ဘာသာေရး ကို ခုတံုးလုပ္ဟု ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ က ဖြင့္ခ်

အိုဘားမားႏွင့္ ဒလိုင္းလားမားတို႔၏ ေတြ႕ဆုံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ သံအမတ္ကို တ႐ုတ္အစိုးရ ဆင့္ေခၚ

The Voice Weekly

တိဘက္ ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားသူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလိုင္းလားမားကို အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားက အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ကို တ႐ုတ္အစိုးရက ဆင့္ေခၚ၍ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း CAN သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး က်န္းယီဆြီးက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ ဒန္နီယယ္ ခရစ္တန္ဘရစ္ကို ေသာၾကာေန႔က ဆင့္ေခၚ ေတြ႕ဆုံ၍ ဒလိုင္းလားမားႏွင့္ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားတို႔၏ ေတြ႕ဆုံမႈကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္အစိုးရ သတင္း မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံမႈကို အလြန္အမင္း စိတ္ဆိုးၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္” ဟု တ႐ုတ္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား၏ ေသာၾကာေန႔ အေစာပိုင္းက အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ တိဘက္ျပည္နယ္ ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားသူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလိုင္းလားမားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ တ႐ုတ္၏ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ တိဘက္ ျပည္နယ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလိုင္းလားမားကိုလည္း တိဘက္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားသူအျဖစ္ တ႐ုတ္က ယူဆထားသည္။

ယခု လုပ္ရပ္သည္ အေမရိကႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ဖ်က္ဆီးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု လုပ္ရပ္သည္ အေမရိက၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း တ႐ုတ္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး က်န္းယီဆြီးက ေျပာၾကားသည္။

တိဘက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလိုင္းလားမားသည္ ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ ဆႏၵျပမႈအၿပီး ၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အိႏၵိယတြင္ ထြက္ေျပး ခိုလႈံလ်က္ရိွသည္။

ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းတြင္ အမည္ခံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အေရးယူေပးရန္ ဦးေတဇ ေျပာၾကား
The Voice Weekly
ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသား အမည္ခံကာ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စိစစ္ အေရးယူေပးေစလိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေတဇက ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။
“အဲဒါေတြက တ႐ုတ္ျပည္ကေနလည္း ဝင္ေနပါတယ္။ နာမည္ခံၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ေတြ တက္လာတာကို ျမင္ခ်င္ပါတယ္” ဟု ဦးေတဇက ဆိုသည္။

ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး က႑တြင္ ႏိုင္ငံသား အမည္ခံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရွိေနျခင္းက တိုင္းျပည္ နစ္နာေစေသာေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္္ သူမ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒က ဆိုသည္။

အမည္ခံ ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အင္အားႀကီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ရန္ ျပည္တြင္း ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကိုင္သူမ်ားတြင္ ေခ်းေငြ၊ နည္းပညာစသည့္ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက ျမစ္ႀကီးနား၊ ဖားကန္႔တို႔က ၿမိဳ႕ႀကီး မျဖစ္ေသးပါဘူး။ တ႐ုတ္ျပည္ဘက္ျခမ္းမွာက (ေက်ာက္မ်က္ ေရာင္းဝယ္မႈျဖင့္ ႀကီးပြားလာေသာ ၿမိဳ႕မ်ား) ဖ်င္က်ိဳး၊ က်ဲယမ္၊ စုေပဆိုၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ႀကီး သုံးၿမိဳ႕ေတာင္ ျဖစ္ေနၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က မူရင္းပိုင္ရွင္ေတြဘာလို႔ ဒီေဒသေတြကလည္း အဲဒီလို မျဖစ္ႏိုင္ရမွာလဲ။ ေငြေၾကး အကူအညီ ဆိုတာေတြဘာေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာက္မ်က္အသင္းနဲ႔ ေပါင္းၿပီး လုပ္႐ုံနဲ႔ရၿပီ” ဟု အသင္းဥကၠ႒က ဆိုသည္။

“ေပၚလစီပိုင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ဖို႔ အႀကံေပးခ်င္တယ္။ ပူးေပါင္းဖို႔ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က အသင့္ရွိပါတယ္။ ေကာင္းရင္ ေကာင္းသလို မေကာင္းရင္ မေကာင္းသလို ဆုေပးဒဏ္ ေပးစနစ္လုပ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံပါမယ္” ဟု ဦးေတဇက အႀကံျပဳသည္။

ႏိုင္ငံသားအမည္ခံ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ အတည္ျပဳၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခ်ိဳ႕က ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ေလွ်ာက္ထားလာေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

သတၱဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၃,၀၀၇ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။


၂၀၁၅မွာ သမၼတျဖစ္မယ့္သူ

ေက်ာက္ေျမာင္းကေျခဥျပင္ဆင္ရန္လမ္းေလ်ာက္ဆႏၵျပပြဲDota Soldiers

က်န္းမာေရးကြန္ရက္ နယ္လွည့္ကြင္း လပၸတၱာျမိဳနယ္ ေဆးဝါးကုသျခင္းအမိ်ဳးသားဒိမိုကေရစီအဖြဲခ်ဳပ္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးကြန္ရက္
နယ္လွည့္ကြင္းဆင္းေဆးဝါးကုသေရးႏွင့္က်န္းမာေရးအသိပညာေပးလုပ္ငန္းအဖြဲ့မွအထူးကုသမားေတာ္ျကိး ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းဦးေဆာင္ေသာ ဆရာဝန္ျကိးမ်ား လူငယ္ဆရာဝန္ ဆရာမ မ်ား ၄၅ဦး ပါဝင္ေသာ အဖြဲမွ လပၸတၱာျမိဳနယ္ ဘုရားကုန္းေက်းရြာ ရွင္ေစာျမတ္ေစတီအာရုံခံ တန္ေဆာင္းတြင္ တေန့တာအခမဲေဆးခန္းဖြင့္လွစ္ျပိး ေဆးဝါးကုသျခင္း က်န္းမာေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနျပိျဖစ္သည္။(23း2း2014)

"ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕ တြင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္"--------------------------------------------------------
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊မံုရြာခရိုင္၊ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔ နံနက္(၁၁)နာရီ အခ်ိန္
ခန္႔တြင္ ေတာင္းဆိုခ်က္(၄)ရပ္ၿဖင္႔ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ႔ေၾကာင္းသိ ရသည္။ၿပည္သူ႕အားကစားကြင္း မွ ေစ်းလမ္းထိပ္အထိ လမ္းေလွ်က္ဆႏၵၿပခဲ႔ သည္။
အဆိုပါေတာင္းဆိုခ်က္(၄)ခုမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတအၿဖစ္သင္႔ဆံုး ၊ ပုဒ္မ၅၉(ဃ)၊(စ) ပယ္ဖ်က္ေပး၊ၿမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင္႔ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ မွ အဓမၼ သိမ္းဆည္းထားေသာ လယ္ယာေၿမမ်ား မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ အၿမန္ေပးပါ၊ ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္မွဳမွ(၇)ႏွစ္တိုင္တိုင္ခ်ိတ္ပိတ္ခံခဲ႔ရေသာ ေနအိမ္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တို႔ ၿဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ThanLarWaddy Times

ဗမာလူမ်ဳိးေတြက ရုုိးတယ္၊ အတယ္။ (ဦးဝီရသူ)ဦးဝီရသူ “၅၉ (စ)အတြက္ ျပင္ဆင္တာ လုုိလားတယ္။ ဒကာမ အတြက္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ မရိွ ေထာက္ခံတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၅၉ (စ)ကိုု အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ တုုိင္းရင္းသား မဟုုတ္တဲ့ သူေတြက အထူးသျဖင့္ ဗမာလူမ်ဳိးေတြက ရုုိးတယ္၊ အတယ္။ ဖ်ံက်တဲ့သူေတြ ဝင္လာမယ္ဆုုိရင္ ဦးဇင္းတုိ႔ တုုိင္းျပည္က ျပည္သူေတြဟာ ဖ်ံက်ခံႏိုုင္ဖုုိ႔ အဆင္သင့္ မရိွေသးဘူး။ ဖ်ံက်ကို ကာကြယ္ႏိုုင္မည့္ ဥာဏ္ရည္မရိွေသးဘူး” လို႔ ေျပာပါတယ္။

လြတ္ေတာ္မွာ ဒီမုုိကေရစီ အမတ္ေတြ ေနရာမ်ားမ်ားရဖုုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ အေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ သမၼတ မလုုပ္ဘဲနဲ႔ သမၼတကို ခ်ဳပ္ကုုိင္ႏိုုင္တဲ့ ဂုုိဏ္းခ်ဳပ္ႀကီး လုုပ္ေစခ်င္တဲ့ အေၾကာင္း ဦး၀ီရသူ က NLD နာယက ဦး၀င္းတင္အား မိန္႔ခဲ့ပါတယ္။

ခြန္ဘသာ (DVB သတင္းစဥ္)

ခ႐ိုနီကမွျပည္သူအစစ္

ဗိုလ္စိန္မွန္က ရဟန္း႐ွင္ၿပည္သူလူထုပံုရိပ္မ်ား
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ၂၀၀ ခန္႔ ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕ဆႏၵျပ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ယေန႔နံနက္ ၆နာရီက ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕ ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္ ၎ဆႏၵျပမႈကို ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕ဇိနမါရ္ေအာင္ ဘုရားေရွ႕မွ က်ိဳက္ကေလာ့ ဘုရားေရွ႕ထိလမ္းေရွာက္ ဆႏၵျပခ့ဲၾကၿပီး ျပည္သူလူထု အပါအဝင္ အင္အား ၂၀၀ ခန္႔ က ပုဒ္မ ၁၈ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)အပါအဝင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခ့ဲၾကသည္။ၵ