Wednesday, February 26, 2014

ေနာက္ကြယ္မွ အဆီအႏွစ္စုပ္သူမ်ား 7Day News Journal
 ေရးသားသူ- ေအာင္သူရ၊ ျပည္သိမ္း

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ ေဒၚလာသန္းႂကြယ္သူေဌးဟု ကိုယ္တုိင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ေသာ၊ ႏိုင္ငံတြင္း အခ်မ္းသာဆံုးဆယ္ဦးတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ သူေဌးႀကီးဦးေတဇက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရးႀကီးကိစၥတစ္ရပ္ တင္ျပခဲ့သည္။ “တ႐ုတ္ျပည္ကလည္း ၀င္လုပ္ေနပါတယ္။ စိစစ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ ဦးေတဇက ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမည္ခံၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ စီမံႀကီးၾကပ္ေပးရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။ အမည္ခံလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားမွာ လုပ္ငန္းႀကီးမားေသာ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းတြင္မဟုတ္ေပ။ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္း၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ၿခံေျမေရာင္း၀ယ္ေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း စသည့္က႑မ်ိဳးစံုတြင္ ဥပေဒကုိ လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ကာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရသည္။ အမည္ခံလုပ္ကုိင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားသာမက ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားပါ၀င္သည္။ ရာဂဏန္းမွ်သာရိွေသာ ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြားမ်ားကုမၸဏီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမည္ခံၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကုမၸဏီ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ရိွေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားကဆုိသည္။ “အထည္ခ်ဳပ္အသင္း၀င္ေတြထဲမွာေတာင္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ က်န္ေသးတယ္”ဟု အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးျမင့္စုိးကေျပာသည္။ ထို႔ကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအမည္ခံ၍ လုပ္ကုိင္ေနၾကျခင္းမွာ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းကပင္ ရိွေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုေနာက္ပုိင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသျဖင့္ လုပ္ကုိင္သူမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္သည္။ “ဒီလိုျဖစ္တာက အရင္အစိုးရလက္ထက္က စက္႐ံုငွား၊ ေျမငွားရင္း ႏိုင္ငံျခားသားကုိ အစုိးရဆီကပဲခြင့္ျပဳတယ္။ ပုဂၢလိကဆီကငွားရင္ တစ္ႏွစ္ပဲခြင့္ျပဳတယ္”ဟု လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္ဥကၠ႒ ဦးျမတ္သင္းေအာင္ကရွင္းျပသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ေျခာက္က်ပ္သာသတ္မွတ္ထားသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အမည္ခံခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား သာသနာပုိင္ေျမ ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ေျမ၊ အမႈအခင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပလူေနထုိင္မႈတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခိုက္ေစေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ရိွေသာ ေျမမ်ားမွလဲြ၍ က်န္ေျမယာမ်ား ငွားရမ္းခြင့္ေပးခဲ့သည္။ က်န္ေျမမ်ားကို ႏွစ္ ၃၀ ႏွင့္ ထပ္တုိး ၁၅ ႏွစ္စီ ႏွစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ႏွစ္ ၆၀ ငွားရမ္းခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အလားတူ ေငြလဲႏႈန္းကုိလည္း တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ေျခာက္က်ပ္အစား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးႏႈန္းရွင္ျဖင့္ ေန႔စဥ္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းလဲေပးလုိက္ေသာ္လည္း နာမည္ခံလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားမွာ ေလ်ာ့မသြားပဲ ပိုမုိတုိးပြားလာလ်က္ရိွသည္။ ထုိသုိ႔မ်ားျပားေနျခင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားအား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ တစ္ရာရာခုိင္ႏႈန္း ခြင့္မျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမည္ခံခုိင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကဆုိသည္။ “အမည္ခံလုပ္ေပးတဲ့လူအမ်ားစုက အမ်ိဳးသမီးေတြမ်ားတယ္။ Living Together (လက္မထပ္ဘဲအတူေနျခင္း) ေနတယ္။ ႐ံုးအလုပ္ေလး၊ ဘာေလး ကူလုပ္ေပးရတယ္။ လစာေပးထားတယ္။ အက်ိဳးအျမတ္ေတာ့ ခဲြမေပးဘူး”ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကဆိုသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အမည္ခံၿပီးလုပ္ကုိင္ေပးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူမႈခံရႏုိင္သည္။ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ျပန္လည္ေရးဆဲြသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အမ်ားဆံုးခြင့္ျပဳထားသည္။ “အခြန္ေရွာင္မယ္။ စိတ္ႀကိဳက္အလုပ္လုပ္မယ္။ အစိုးရကန္႔သတ္ခ်က္ေက်ာ္ၿပီး လုပ္ခ်င္တာေပါ့။ ဘာ Responsibility(တာ၀န္ယူမႈ)မွမယူခ်င္ပဲ အေျခအေနမေကာင္းရင္ ဆုတ္ျပန္လို႔ လြယ္ေအာင္ေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားကုိ အမည္ခံခုိင္းတာ”ဟု Nature Dream ခရီးသြားကုမၸဏီမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚစပယ္ေအာင္က ႏုိင္ငံသားအမည္ခံ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ၏အျမင္ကုိေျပာသည္။ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအားနည္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ အခြန္ေရွာင္ရန္ႏွင့္ ေငြမည္းမ်ားကုိ ေငြျဖဴလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား အမည္ခံလုပ္ခုိင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ဦးကဆုိသည္။ “ဖက္စပ္လုပ္တာလည္း သူတုိ႔လွည့္ခ်င္တုိင္းလွည့္လို႔ရတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးကုိ အမည္ခံသက္သက္နဲ႔ လုပ္တာမ်ားတယ္။ ဒါအႏၲရာယ္ရိွတယ္”ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအးေက်ာ္ကေထာက္ျပသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအမည္ခံ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕သည္ တုိင္းျပည္ပံုရိပ္က်ဆင္းေစသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိပင္ လုပ္ကုိင္မႈမ်ားရိွလာေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ အမည္ခံလုပ္ကုိင္ထားေသာ ခရီးသြားကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွာ Night Tour မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။ အလားတူ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမည္ခံ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ကုိင္မႈမ်ားစြာရိွသည္။ ဥပမာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးက ျမန္မာတုိင္းရင္းသူႏွင့္ေပါင္းဖက္ကာ ထိုအမ်ိဳးသမီးအမည္ျဖင့္ ေျမမ်ားလုိက္လံ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည္။ ထုိသုိ႔ ၀ယ္ယူထားၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြား၍ စ,သံုးလံုးကစစ္ေဆးစဥ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္က တိုက္ေပၚမွခုန္ခ်၍ မိမိကိုယ္မိမိသတ္ေသသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ယခုေလာေလာဆယ္မွာပင္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းအနီး ေျမကြက္၀ယ္ယူရာတြင္ အမည္ခံခုိင္းထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားထြက္ေျပးသျဖင့္ ပုိင္ရွင္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာသို႔ တုိင္ၾကားအမႈဖြင့္ထားသည္။ ထိုသိ႔ု ႏုိင္ငံသားအမည္ခံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ “လိမ္လည္မႈ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ ဌာနဆုိင္ရာကို မမွန္မကန္လုပ္မႈ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈတုိ႔နဲ႔ အေရးယူလုိ႔ရတယ္”ဟု မည္သို႔အေရးယူႏုိင္ေၾကာင္း Internatioal Law Firm မွ ေရွ႕ေနဦးသန္းေမာင္က ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အပါအ၀င္ ကုမၸဏီမ်ားမွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးသည့္ဌာနတို႔က အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ၿပီး အေရးယူမႈမ်ားလည္းရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအေျခအေနကုိ အမည္ခံၿပီးလုပ္ကုိင္ေပးေနသူအမ်ားစုက မသိရိွၾကေပ။ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕တက္လာၿပီးေနာက္ နာမည္ခံလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုင္ရွင္မွန္အမည္ေျပာင္းရန္ တရား၀င္ဖိတ္ေခၚခဲ့သျဖင့္ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕မွာ အမည္ေျပာင္းလဲလုပ္ကုိင္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အားနည္းေနမႈႏွင့္ ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားရိွေနသျဖင့္ အမည္ခံလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေလ်ာ့မသြားပဲ ဆက္လက္တိုးပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။ “ႏုိင္ငံျခားသားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေအာင္ လုပ္ဖုိ႔လို႔တယ္”ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ကအႀကံျပဳသည္။ ထုိ႔အျပင္ သက္ဆုိင္ရာအသင္းအဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင့္လည္း အမည္ခံလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ သတင္းေပးတုိင္ၾကားမႈမ်ား လုပ္ရန္လိုေၾကာင္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကဆုိသည္။ အမည္္ခံရင္းႏွီးျမႇဳႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရရိွမည့္အခြန္ေငြမ်ားဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္း၌ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား အခြင့္အေရးရပုိင္မႈ ဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ လုပ္ငန္းတူ ႏုိင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္လည္း တရားမ၀င္ေနာက္ကြယ္မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကးအင္အားမယွဥ္ႏိုင္ဘဲ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ထု႔ိအျပင္ တိုင္းျပည္၏ တရား၀င္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိပါ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ပါက အခြန္အခမ်ား စနစ္တက်ေပးေဆာင္ေနသည့္အျပင္ လူမႈဘ၀တာ၀န္ယူမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား မျဖစ္ေစေရး စသည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးႏွင္းဦးကေျပာသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား အမည္ခံလုပ္ကုိင္ေစမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နစ္နာမႈမ်ား မ်ားစြာရိွသည္။ ထုိအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေတဇက ယခုလို မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေက်ာက္စိမ္းအဓိကထြက္ေသာ ဖားကန္႔ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားမွာ အခုခ်ိန္ထိ မတုိးတက္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကြမ္ဂ်ိဳးခ႐ိုင္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သြားၿပီဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပုံ- ေက်ာ္ဇင္သန္း
ေနာက္ကြယ္မွ အဆီအႏွစ္စုပ္သူမ်ား
--------
ေရးသားသူ- ေအာင္သူရ၊ ျပည္သိမ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ ေဒၚလာသန္းႂကြယ္သူေဌးဟု ကိုယ္တုိင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ေသာ၊ ႏိုင္ငံတြင္း အခ်မ္းသာဆံုးဆယ္ဦးတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ သူေဌးႀကီးဦးေတဇက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရးႀကီးကိစၥတစ္ရပ္ တင္ျပခဲ့သည္။

“တ႐ုတ္ျပည္ကလည္း ၀င္လုပ္ေနပါတယ္။ စိစစ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ ဦးေတဇက ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမည္ခံၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ စီမံႀကီးၾကပ္ေပးရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။

အမည္ခံလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားမွာ လုပ္ငန္းႀကီးမားေသာ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းတြင္မဟုတ္ေပ။ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္း၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ၿခံေျမေရာင္း၀ယ္ေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း စသည့္က႑မ်ိဳးစံုတြင္ ဥပေဒကုိ လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ကာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရသည္။

အမည္ခံလုပ္ကုိင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားသာမက ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားပါ၀င္သည္။

ရာဂဏန္းမွ်သာရိွေသာ ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြားမ်ားကုမၸဏီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမည္ခံၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကုမၸဏီ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ရိွေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားကဆုိသည္။

“အထည္ခ်ဳပ္အသင္း၀င္ေတြထဲမွာေတာင္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ က်န္ေသးတယ္”ဟု အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးျမင့္စုိးကေျပာသည္။

ထို႔ကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအမည္ခံ၍ လုပ္ကုိင္ေနၾကျခင္းမွာ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းကပင္ ရိွေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုေနာက္ပုိင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသျဖင့္ လုပ္ကုိင္သူမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီလိုျဖစ္တာက အရင္အစိုးရလက္ထက္က စက္႐ံုငွား၊ ေျမငွားရင္း ႏိုင္ငံျခားသားကုိ အစုိးရဆီကပဲခြင့္ျပဳတယ္။ ပုဂၢလိကဆီကငွားရင္ တစ္ႏွစ္ပဲခြင့္ျပဳတယ္”ဟု လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္ဥကၠ႒ ဦးျမတ္သင္းေအာင္ကရွင္းျပသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ေျခာက္က်ပ္သာသတ္မွတ္ထားသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အမည္ခံခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား သာသနာပုိင္ေျမ ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ေျမ၊ အမႈအခင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပလူေနထုိင္မႈတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခိုက္ေစေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ရိွေသာ
ေျမမ်ားမွလဲြ၍ က်န္ေျမယာမ်ား ငွားရမ္းခြင့္ေပးခဲ့သည္။ က်န္ေျမမ်ားကို ႏွစ္ ၃၀ ႏွင့္ ထပ္တုိး ၁၅ ႏွစ္စီ ႏွစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ႏွစ္ ၆၀ ငွားရမ္းခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

အလားတူ ေငြလဲႏႈန္းကုိလည္း တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ေျခာက္က်ပ္အစား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးႏႈန္းရွင္ျဖင့္ ေန႔စဥ္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ထုိ႔ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းလဲေပးလုိက္ေသာ္လည္း နာမည္ခံလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားမွာ ေလ်ာ့မသြားပဲ ပိုမုိတုိးပြားလာလ်က္ရိွသည္။

ထုိသုိ႔မ်ားျပားေနျခင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားအား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ တစ္ရာရာခုိင္ႏႈန္း ခြင့္မျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမည္ခံခုိင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကဆုိသည္။

“အမည္ခံလုပ္ေပးတဲ့လူအမ်ားစုက အမ်ိဳးသမီးေတြမ်ားတယ္။ Living Together (လက္မထပ္ဘဲအတူေနျခင္း) ေနတယ္။ ႐ံုးအလုပ္ေလး၊ ဘာေလး ကူလုပ္ေပးရတယ္။ လစာေပးထားတယ္။ အက်ိဳးအျမတ္ေတာ့ ခဲြမေပးဘူး”ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကဆိုသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အမည္ခံၿပီးလုပ္ကုိင္ေပးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူမႈခံရႏုိင္သည္။

ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ျပန္လည္ေရးဆဲြသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အမ်ားဆံုးခြင့္ျပဳထားသည္။

“အခြန္ေရွာင္မယ္။ စိတ္ႀကိဳက္အလုပ္လုပ္မယ္။ အစိုးရကန္႔သတ္ခ်က္ေက်ာ္ၿပီး လုပ္ခ်င္တာေပါ့။ ဘာ Responsibility(တာ၀န္ယူမႈ)မွမယူခ်င္ပဲ အေျခအေနမေကာင္းရင္ ဆုတ္ျပန္လို႔ လြယ္ေအာင္ေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားကုိ အမည္ခံခုိင္းတာ”ဟု Nature Dream ခရီးသြားကုမၸဏီမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚစပယ္ေအာင္က ႏုိင္ငံသားအမည္ခံ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ၏အျမင္ကုိေျပာသည္။

ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအားနည္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ အခြန္ေရွာင္ရန္ႏွင့္ ေငြမည္းမ်ားကုိ ေငြျဖဴလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား အမည္ခံလုပ္ခုိင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ဦးကဆုိသည္။

“ဖက္စပ္လုပ္တာလည္း သူတုိ႔လွည့္ခ်င္တုိင္းလွည့္လို႔ရတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးကုိ အမည္ခံသက္သက္နဲ႔ လုပ္တာမ်ားတယ္။ ဒါအႏၲရာယ္ရိွတယ္”ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအးေက်ာ္ကေထာက္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအမည္ခံ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕သည္ တုိင္းျပည္ပံုရိပ္က်ဆင္းေစသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိပင္ လုပ္ကုိင္မႈမ်ားရိွလာေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ အမည္ခံလုပ္ကုိင္ထားေသာ ခရီးသြားကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွာ Night Tour မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

အလားတူ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမည္ခံ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ကုိင္မႈမ်ားစြာရိွသည္။ ဥပမာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးက ျမန္မာတုိင္းရင္းသူႏွင့္ေပါင္းဖက္ကာ ထိုအမ်ိဳးသမီးအမည္ျဖင့္ ေျမမ်ားလုိက္လံ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည္။ ထုိသုိ႔ ၀ယ္ယူထားၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြား၍ စ,သံုးလံုးကစစ္ေဆးစဥ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္က တိုက္ေပၚမွခုန္ခ်၍ မိမိကိုယ္မိမိသတ္ေသသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ယခုေလာေလာဆယ္မွာပင္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းအနီး ေျမကြက္၀ယ္ယူရာတြင္ အမည္ခံခုိင္းထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားထြက္ေျပးသျဖင့္ ပုိင္ရွင္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာသို႔ တုိင္ၾကားအမႈဖြင့္ထားသည္။

ထိုသိ႔ု ႏုိင္ငံသားအမည္ခံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ “လိမ္လည္မႈ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ ဌာနဆုိင္ရာကို မမွန္မကန္လုပ္မႈ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈတုိ႔နဲ႔ အေရးယူလုိ႔ရတယ္”ဟု မည္သို႔အေရးယူႏုိင္ေၾကာင္း Internatioal Law Firm မွ ေရွ႕ေနဦးသန္းေမာင္က ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အပါအ၀င္ ကုမၸဏီမ်ားမွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးသည့္ဌာနတို႔က အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ၿပီး အေရးယူမႈမ်ားလည္းရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအေျခအေနကုိ အမည္ခံၿပီးလုပ္ကုိင္ေပးေနသူအမ်ားစုက မသိရိွၾကေပ။

ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕တက္လာၿပီးေနာက္ နာမည္ခံလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုင္ရွင္မွန္အမည္ေျပာင္းရန္ တရား၀င္ဖိတ္ေခၚခဲ့သျဖင့္ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕မွာ အမည္ေျပာင္းလဲလုပ္ကုိင္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အားနည္းေနမႈႏွင့္ ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားရိွေနသျဖင့္ အမည္ခံလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေလ်ာ့မသြားပဲ ဆက္လက္တိုးပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။

“ႏုိင္ငံျခားသားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေအာင္ လုပ္ဖုိ႔လို႔တယ္”ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ကအႀကံျပဳသည္။

ထုိ႔အျပင္ သက္ဆုိင္ရာအသင္းအဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင့္လည္း အမည္ခံလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ သတင္းေပးတုိင္ၾကားမႈမ်ား လုပ္ရန္လိုေၾကာင္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကဆုိသည္။

အမည္္ခံရင္းႏွီးျမႇဳႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရရိွမည့္အခြန္ေငြမ်ားဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္း၌ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား အခြင့္အေရးရပုိင္မႈ ဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ လုပ္ငန္းတူ ႏုိင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္လည္း တရားမ၀င္ေနာက္ကြယ္မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကးအင္အားမယွဥ္ႏိုင္ဘဲ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ထု႔ိအျပင္ တိုင္းျပည္၏ တရား၀င္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိပါ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ပါက အခြန္အခမ်ား စနစ္တက်ေပးေဆာင္ေနသည့္အျပင္ လူမႈဘ၀တာ၀န္ယူမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား မျဖစ္ေစေရး စသည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးႏွင္းဦးကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား အမည္ခံလုပ္ကုိင္ေစမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နစ္နာမႈမ်ား မ်ားစြာရိွသည္။ ထုိအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေတဇက ယခုလို မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာက္စိမ္းအဓိကထြက္ေသာ ဖားကန္႔ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားမွာ အခုခ်ိန္ထိ မတုိးတက္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကြမ္ဂ်ိဳးခ႐ိုင္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သြားၿပီဟူ၍ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပုံ- ေက်ာ္ဇင္သန္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္(ၿငိမ္း)၏ မိသားစု ဘဝေကာက္ေၾကာင္း သားျဖစ္သူႏွင့္ပံုေဖာ္ျခင္း ၈၈ အာဏာသိမ္း၊ ၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး စစ္တန္းလ်ား ျပန္လိုခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ႏိုုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚမွ ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္(ၿငိမ္း)၏ မိသားစု ဘဝေကာက္ေၾကာင္း သားျဖစ္သူႏွင့္ပံုေဖာ္ျခင္း


လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတုိင္းတြင္ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလမွ ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းေနေသာ လူမႈျဖစ္စဥ္သည္ ပိုမုိ၍ပင္ နားလည္ရခက္ခဲ နက္နဲသည့္သဘာဝရွိေပသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားသည္ အေပၚယံတြင္ရွင္းလင္းေသာ္လည္း ေအာက္ေျခတြင္ အလြန္သိမ္ေမြ႕ ႐ႈပ္ေထြး၏။ အခ်ိဳ႕ကား ႐ႈပ္ေထြးသေယာင္ရွိေသာ္လည္း အေျခခံအားျဖင့္ ရွင္းလင္းေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က တုိင္းျပည္ကို အာဏာသိမ္းခဲ့သူ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူ၊ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ စစ္ တန္းလ်ားျပန္မည္ဟု တုိင္းျပည္ကို ေျပာခဲ့သူ၊ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေျဖာင့္မတ္စြာ က်င္းပေပးခဲ့သူ၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚမွ ႐ုတ္ခ်ည္းေပ်ာက္ ကြယ္သြားခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္၏ ဘဝဇာတ္ခံုအေၾကာင္းစံုကို သက္ရွိထင္ရွား ေမးျမန္း၍မရႏိုင္ေတာ့ေသာ္လည္း ၄င္း၏ သားႀကီးျဖစ္သူ ဦးသီဟေစာအား
ေပၚျပဴလာနယူးစ္အယ္ဒီတာအဖြဲ႕မွ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ဦးသီဟေစာႏွင့္ အေမးအေျဖကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

►    ဦးသီဟေစာရဲ႕ ဘဝနဲ႔ မိသားစုအ ေၾကာင္း နည္းနည္းေလာက္ ေျပာျပေပး ပါလား။
သိပ္ေတာ့ မ်ားမ်ားစားစား မရွိပါ ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က နဂိုကတည္းကလည္း သာမန္လုိပဲ ေနလာၾကေတာ့ သာမန္လို ပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ၁၉၈၂ ေလာက္ မွာ အလုပ္စလုပ္တယ္။ စလုပ္ေတာ့ ၃ က်ပ္ ၁၅ ျပားေပါ့။
ေနာက္ဆံုးႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန မွာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးလုပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့အထိ ကေတာ့ ေက်ာ္လာတာ တစ္ဆင့္မွ မရွိ ဘူး။ ၁၉၇၉မွာ ကြၽန္ေတာ္ ႐ူပေဗဒနဲ႔ ဘြဲ႕ရတယ္။ အေဖက တုိင္းမွဴးလုပ္ေန တာ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မိသား စုမွာ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွိတယ္။ ၾကက္ ကေလးအေကာင္ တစ္ရာ၊ ႏွစ္ရာ ေလာက္နဲ႔လုပ္တယ္။ မနက္ဆို ၅ နာရီ ထရတယ္။ ၾကက္စာအတြက္ ကန္စြန္း ရြက္ေတြ၊ ဘာေတြစဥ္းမယ္။ ၾကက္စာ ေတြ ေကြၽးတယ္။ ၾကက္ေခ်းက်ံဳးမယ္။ ေရတုိက္မယ္ေပါ့။ ဒီလိုေတြ ကြၽန္ေတာ္ လုပ္ တယ္။
အမွန္အတုိင္း ေျပာရရင္ အစိုးရဝန္ထမ္းအလုပ္ကို ကြၽန္ေတာ္ ဝါသနာမပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ အေဖက လုပ္ခုိင္းတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ပုသိမ္မွန္စက္႐ံု မွာ အလုပ္သြင္းေပးတယ္။ တစ္ေန႔ကို ၃က်ပ္ ၁၅ျပားရတာေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ အေဖက စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တာဝန္နဲ႔ ရန္ကုန္ ေရာက္လာတယ္။ ၁၉၈ဝ ႏွစ္ေတြေလာက္ က ထင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ အမွတ္ (၁) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွာ ၁၆ဝ စေကးက စ ၿပီးအလုပ္ဝင္လုပ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားဘာ သာ အင္စတီက်ဳမွာ ကြၽန္ေတာ္ ဂ်ာမန္ ဘာသာအခ်ိန္ပိုင္းသင္တန္း တက္ေသး တယ္။ အမွတ္(၁) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးစေတြ႕ ရတယ္။ အဲဒီတုန္းက ကြန္ပ်ဴတာက ၃၂ ကီလိုဗိုက္ပဲရွိတယ္။ ဒါေလးကို ပ႐ိုဂရမ္းမင္းလုပ္ၾကတာေ ပါ့။ ေနာက္က်ေတာ့ လစာေပးတဲ့ စာရင္းဇယားေတြကို ကြၽန္ ေတာ္တို႔ တစ္လေလာက္လုပ္ရမွာ ၃ ရက္နဲ႔လုပ္ႏုိင္တယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကိုေရာက္တယ္။ ေတာင္ကို ရီးယားႏုိင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕မွာ တတိယအ တြင္းဝန္အျဖစ္ ၅ ႏွစ္ေလာက္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီး ယားမွာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနတုန္းမွာ ပဲ ကြၽန္ေတာ့္အေဖကိစၥေတြ ျဖစ္တာပါ။
ကြၽန္ေတာ္ ဖိလစ္ပိုင္မွာ ဒုတိယ အတြင္းဝန္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန တုန္းကြၽန္ေတာ့္အေဖဆံုးတာပါ။ ေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ့္အေဖဆံုးတာ ကြၽန္ေတာ္မသိ လိုက္ ဘူး။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ ထမ္းသေဘာသဘာဝအရ ႏုိင္ငံျခားမွာ သံုးႏွစ္ေလာက္ေန၊ ျမန္မာျပည္မွာ သံုး ႏွစ္ေလာက္ေနရတယ္။ ျပန္လာတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္ဌာန ကို စာတင္တယ္။ ႏိုင္ငံ ျခားျပန္မလႊတ္ပါနဲ႔ေတာ့လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာတယ္။ ဒီမွာ အေမက်န္ရွိေနေသး တာ။ ဒီေတာ့ အေမမရွိေတာ့တဲ့အခါ က်ရင္ ကြၽန္ေတာ္ ယူက်ံဳးမရျဖစ္ မိမယ္။
ကြၽန္ေတာ့္ဘဝမွာ မိဘႏွစ္ပါးက အေရး ႀကီးဆံုးပဲ။ ကြၽန္ေတာ္မရွိတုန္း အေဖ ဒီ လိုျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ မရွိတုန္း ဒီလို မ်ိဳးအေမထပ္ျဖစ္ရင္ ကြၽန္ေတာ္ ယူက်ံဳး မရျဖစ္မိ မယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာေန လုိက္တာ ၁၂ ႏွစ္ေလာက္ ၾကာတယ္။ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ခရစ္စမတ္ ေန႔မွာအေမဆံုးသြားတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ တစ္ ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္အၾကာမွာ ကြၽန္ေတာ့္သား ၁ဝတန္းေအာင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ အိမ္ ေထာင္က်စကတည္းကFamily Plan  တစ္ခုရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ကေလး ယူတဲ့အခါမွာ တစ္ေယာက္ပဲ ယူခဲ့တယ္။ ဒီကေလးကိုပညာတတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ ေအာင္လို႔ရည္ရြယ္ထားခဲ့တယ္။ ကေလး ယူကတည္းက ကေလးတစ္ေယာက္ကို ဘယ္ေလာက္အထိ ေစာင့္ေရွာက္ မလဲ ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္စဥ္းစားတယ္။ ကိုယ့္ ဆီက ေမြးလာတဲ့ကေလးတစ္ေယာက္ကို လူ႔ေလာကမွာ တင့္တင့္တယ္တယ္ ျဖစ္ ေစခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္သားကို စာ   ေကာင္းေကာင္းသင္ေပးမယ္။ ႏိုင္ငံျခား မွာစာသင္မယ္။ ဒီအတြက္ ကုန္က်စ ရိတ္မ်ားမယ္။ ကေလးမ်ားမ်ားယူရင္ အခုလိုမ်ိဳး ကေလးတစ္ေယာက္တည္းကို ေပါက္ေ ပါက္ေျမာက္ေျမာက္ လုပ္ေပးႏုိင္ မွာမဟုတ္ဘူး။ သူတု႔ိက ေနာက္ထပ္က ေလးေတြ ရလာခဲ့ရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေယာက္ သံုးေယာက္ေလာက္ ယူျဖစ္ မွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိသားစုမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္ကသားအႀကီးဆံုး။ ကြၽန္ေတာ့္ ေအာက္မွာ ကြၽန္ေတာ့္ညီမရွိတယ္။ ၿပီး ေတာ့ဆံုးသြားတဲ့ ညီတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ ညီမမွာလည္း ကေလးႏွစ္ ေယာက္ပဲရွိတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ညီမက အဂၤလန္မွာေနတယ္။ သူတို႔က သမီးႏွစ္ေယာက္။ ကြၽန္ေတာ္က သားတစ္ ေယာက္။ ကြၽန္ေတာ့္ သားက အခုအသက္ ၂၂ ႏွစ္။ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္လတုန္း က ကြၽန္ေတာ့္သား Graduation  ရွိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ဗီဇာေလွ်ာက္ၿပီး သြားခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ အီတလီ၊   ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ ဆီေရာက္သြားတယ္။ ညီမေတြဆီလည္း ဝင္တယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွာ အလုပ္ လုပ္တုန္းကေတာ့ အေရွ႕ဘက္ႏိုင္ငံေတြ ဆီကိုသာ ေရာက္ခဲ့ၿပီးေတာ့ အေနာက္ ဘက္ႏုိင္ငံေတြကို မေရာက္ခဲ့ဘူး။ သူတို႔ ရဲ႕ လူေနမႈဘဝ ေနထုိင္မႈ ပံုစံေတြကို ကြၽန္ေတာ္ စိတ္ဝင္စားတယ္။ ေလ့လာ ခဲ့တယ္။ သူတို႔လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ေတြးေခၚမႈ ပံုစံေတြကို ေလ့လာတာေပါ့။  ကြၽန္ေတာ့္ သားက ႏုိင္ငံျခားမွာ။ ကြၽန္ေတာ္ရယ္၊ အမ်ိဳးသမီးရယ္ ဒီမွာေနတယ္။ ေယာကၡမ ႀကီးေတြကလည္း အသက္ ၈ဝ ေက်ာ္ေတြ ဆိုေ တာ့ ကြၽန္ေတာ္ပဲ ဒီမွာ Struggle  လုပ္ေနရတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သာမန္ ဘဝပါပဲ။ ဘာမွေထြေထြထူးထူး မရွိပါဘူး။

►ဦးသီဟေစာတုိ႔ ေမာင္ႏွမေတြရဲ႕ ငယ္ ဘဝပံုရိပ္ေတြကိုလည္း ေျပာျပပါဦး
ကြၽန္ေတာ္တို႔က သာမန္ပါပဲ။ ငယ္ငယ္တုန္းက စာသင္တယ္။ ပညာ ေရးဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕  Struggling   ပါပဲ။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြက ၅ ႏွစ္ ႀကီး၊ ၅ ႏွစ္ငယ္ေတြ။ ကြၽန္ေတာ္က ၅၇ ႏွစ္၊ ညီမက ၅၂ ႏွစ္၊ ဆံုးသြားတဲ့ ညီက ၄၇ ႏွစ္ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ၁ဝ ႏွစ္ကြာ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကြာျခားမႈေတာ့ ရွိတယ္။ အသက္တစ္ႏွစ္၊ ႏွ စ္ႏွစ္ေလာက္ သာကြာတဲ့ေမာင္ႏွမေတြလိုမ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ မတူဘူးေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြရဲ႕ ၾကားမွာ Obedience  လိုမ်ိဳးေတြလည္း မဟုတ္ဘူး။ ညီအစ္ ကို ေမာင္ႏွမေတြ ပံုစံမ်ိဳးလည္းမဟုတ္ဘူး။ အဓိကစာဖတ္ၾကတယ္။ ညီမဆို လည္း ေဆးေက်ာင္းဝင္ဖုိ႔ စာဖတ္တယ္။ ကြၽန္ ေတာ္ တကၠသိုလ္တက္ေနတုန္းကလည္း ရန္ကုန္မွာ ၄ႏွစ္တာကာလေပါ့။ ေႏြ ေရာက္မွ နယ္ျပန္ျဖစ္တယ္။ မိသားစု က နယ္မွာ ရွိတာကိုး။ အဲဒီလိုပဲ စာဖတ္ တဲ့အခ်ိန္ စာဖတ္တယ္။ အျခားရယ္ စရာေမာစ ရာေျ ပာျဖစ္ၾကတယ္။ တျခား ေထြေထြထူးထူး ေျပာစရာမရွိပါဘူး။

►ဦးသီဟေစာရဲ႕ဖခင္က မႏၲေလးမွာ တပ္ သားဘဝကေန ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အထိ ျဖစ္ခဲ့တာေနာ္။ ဟုတ္ပါသလား။
ဟုတ္ပါတယ္။ တပ္သားဘဝကေန ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အထိ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။

►ဦးသီဟေစာတု႔ိက Military  ထက္ Intellectual  ဘက္ကို ပိုေရာက္သြားတဲ့ သေဘာေပါ့။
ဟုတ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဲဒီလို ျဖစ္သြားတယ္။ အလုပ္ထဲက အ ေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔ ေပါင္းတယ္။ ေက်ာင္းက သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေပါင္း တယ္။ တပ္ထဲက လူေ တြနဲ႔ သိပ္ထိေတြ႕ မႈ မရွိဘူး။ အေဖက မႏၲေလးမွာ ေနခဲ့ တယ္။ ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္ (အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး)ရဲ႕ တပည့္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ အေဖေျပာတဲ့ စကား ေတြထဲမွာေတာ့ ‘ငါတို႔က ဗိုလ္ေဇယ်တို႔၊ ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္တို႔နဲ႔ သိတယ္ကြ’ဆုိၿပီး ေျပာၾကားဖူးတာရွိတယ္။ ၾကား ဖူးတယ္။ဦးသီဟေစာအေဖ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး   ေစာေမာင္)လက္ထက္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အေျဖာင့္ မတ္ဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲေတြထဲက တစ္ခု လို႔ ကမၻာက အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေ စာေမာင္ရဲ႕ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ မတ္မတ္ေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းေတြဟာ အဲဒီ တုန္းက ေျပာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါ တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္   ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးရင္ စစ္တန္းလ်ားျပန္မယ္ဆိုတဲ့ ဟာမ်ိဳးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္း ဦးသီ ဟေစာအေဖရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈဟာ မ ေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာ ေမာင္ လို ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ပံုစံမ်ိဳး တ႐ုတ္ ျပည္မွာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က ေက်ာင္းသား ေတြ ဆႏၵျပတဲ့အခါမွာ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံ ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ေပး ဖို႔ သေဘာထား   ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ တ႐ုတ္ ေခါင္းေဆာင္ ေက်ာက္က်ိယန္လည္း သူ႔ရဲ႕ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ သေဘာထား မ ေအာင္ျမင္ဘဲ ကြယ္လြန္သည္အထိ ေန အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ေနသြား ခဲ့ရတယ္။ သူကြယ္လြန္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပိုင္း အခ်ိန္ေတြမွာ ေရးထားခဲ့တဲ့ Prisoner of the State; ‘The Secret Journal of Zhao Ziyang’  ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထြက္ရွိ လာခဲ့ပါတယ္။

►ဦးသီဟေစာအေဖမွာ ေရာ ဒီလိုမ်ိဳး ဒိုင္ယာရီေတြ၊ ဘာေတြ ေရးထားခဲ့တာေတြ ရွိလား။
ရွိေကာင္းလည္း ရွိႏုိင္တယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ မိသားစုက ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳး လည္း ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အေဖက သူ႔ ႐ံုးမွာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ အလုပ္ လုပ္တယ္။ သူအ လုပ္က ကိစၥေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိသားစုနဲ႔ သိပ္တုိင္ပင္ ေလ့ မရွိဘူး။ သူ႔ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေတြရဲ႕ အေပၚမွာပဲ ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္ ထားၿပီး အလုပ္လုပ္ေလ့ရွိတယ္။ ႐ံုးက ကိစၥေတြကို အိမ္ကို သယ္မလာဘူးေပါ့ ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေဖ အၿငိမ္းစားယူ ၿပီးေနာက္မွာ အေမက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဒီလိုမ်ိဳး ကိစၥေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ိဳးေတြနဲ႔
မပတ္သက္ေစခ်င္ဘူး။ ခပ္ေဝးေဝးေန ခိုင္းတယ္။ ေအးေအးေဆးေဆးေနခိုင္း တယ္။
ကြၽန္ေတာ့္အေဖက ေရာက္တဲ့ ေနရာမွာ ေရာက္သလိုပံုစံ ေနတယ္။ ဗုိလ္မွဴးျဖစ္ရင္လည္း ဗိုလ္မွဴးေပါ့။ လူ တုိင္းကေတာ့ ဒီလိုပဲ ျဖစ္မယ္ထင္ပါ တယ္။ သမား႐ိုးက်ေပါ့။ အေၾကာင္း တုိက္ဆုိင္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးျဖစ္လာတာ ေပါ့ေလ။ အေျခအေန အရပ္ရပ္ေပါ့။
စစ္တန္းလ်ားျပန္မယ္ဆိုတာက လည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၿပီး မွ ေမးတာ။ ေဖေဖ ဒီကိစၥက အေဖ တ ကယ္ရည္ရြယ္ၿပီးမွ ထားတဲ့ကိစၥလား။ကြၽန္ေတာ့္အေဖ က ”ဒီကိစၥကို တကယ္ ရည္ရြယ္ထားတာပါ။ တုိင္းျပည္အတြက္ လည္းေကာင္းသလို တပ္မေတာ္အတြက္ လည္းေကာင္းတယ္။ ငါတို႔က စစ္သား ေတြပဲ။ ငါတို႔က တုိင္းျ ပည္ကို ကာကြယ္ ရမယ္။ က်န္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးကိစၥေတြက ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးလုပ္တဲ့သူေတြက သူတုိ႔ ဘာသာသူတို႔ စီစဥ္ လုပ္ကိုင္ၾကလိမ့္ မယ္” လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။

►တပ္မေတာ္ သမိုင္းနဲ႔ ဓာတ္ပံုေတြ ေဖာ္ ျပရာမွာ ကာလတစ္ခုအထိ အခ်ိဳ႕ ဓာတ္ပံုေတြကို ေဖာ္ျပခြင့္ မရတာမ်ိဳး ရွိ ခဲ့ပါတယ္။ ေနာင္ ေဖာ္ျပခြင့္ ရတဲ့အခါ က်ေတာ့ သားႀကီး တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဦးသီဟေစာ ဘယ္လို ခံစားရပါသလဲ။
အေဖက မိသားစုဘဝကို သာမန္ ပဲ ေနလာခဲ့တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အတြက္ကေတာ့ အေဖ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ျဖစ္လုိ႔လည္း ဘာမွေတာ့ ထူးမသြားဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မျဖစ္လို႔လည္း ဘာမွ ေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္အေဖ အ ၿငိမ္းစား ယူတဲ့အခါက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ လြတ္လပ္သြား ေသးတယ္။

►ဦးသီဟေစာ အခု အၿငိမ္းစားယူၿပီးတဲ့ အခါ ဘာေတြ ဆက္လုပ္မယ္လို႔ ရည္ ရြယ္ထားပါသလဲ။ က်န္တဲ့အခ်ိန္ေတြ ကို ဘယ္လိုျဖတ္သန္းမယ္လို႔ စိတ္ကူး ထားပါသလဲ။
ကြၽန္ေတာ္ အစိုးရဝန္ထမ္း လုပ္ သက္အားလံုး ၃၃ ႏွစ္ရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ ၂၅ ႏွစ္ေတာင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝ၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက အၿငိမ္းစားယူခဲ့ေပမယ့္ အသက္ကေတာ့ မျပည့္ေသးပါဘူး။ ၆ လေလာက္ပဲ ရွိေသးတဲ့အတြက္ ကြၽန္ ေတာ္ သိပ္အေျခမက်ေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ အေနအထားက ကုိယ့္ မွာ ရွိတဲ့ အိမ္တစ္လံုးကို ငွားထားတယ္။ ေယာကၡမႀကီးေတြနဲ႔ ေနတယ္။ စား ေလာက္ေသာက္ေလာက္တဲ့ အေနအ ထားရွိေပမယ့္ အမွားခံႏိုင္တဲ့ အေျခအ ေနမွာ မရွိပါဘူး။ ဘာလုပ္လုပ္ ေသ ေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီးမွ လုပ္ ရပါတယ္။

Popular Myanmar News Journal

သူမ်ားလမ္းေၾကာင္းေပၚတက္ေမာင္းတဲ့ အဓိပတိCoko Dmoe

စကၤာပူ ေက်ာင္းသား ၅၈ ေယာက္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္ ညေန ၅ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ရိုင္ရယ္ ကုမုျဒာ ဟိုတယ္ရွိ အစည္းေ၀းခန္းမေဆာင္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ Dr. Suzaino Kadin ႏွင့္ Prof. Eduardo Araral ဦးေဆာင္ေသာ စကၤာပူ ႏိုင္ငံ Lee Kuan Yew School of Public Policy မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို ့လာေရာက္ ေလ့လာေသာ ေက်ာင္းသား ၅၈ ေယာက္ကို ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားမ်ား ႏွင့္အတူ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပက္သက္၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

NLD Chairperson

ကရင္မွာ သစ္ခုတ္ရင္း ႀကီးပြားလာတဲ့ Htay Family က သူေဌး ဦးလွေဌး

ကုိယ္ပုိင္ ျပည္နယ္အျဖစ္ ရွမ္းျပည္မွ ခဲြထြက္လုိ

ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေတြရဲ႕ အမိန္႔ရွိတဲ႔အတိုင္း ဖ်က္ၿပီးေတာ႔ ....လို႕ဆိုတယ္။။
 Eleven Media Group

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ဧရိယာအတြင္းတြင္ ပါရွိေသာ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး သိမ္ေက်ာင္းႏွင့္ ေစတီေတာ္တို႔အား ေညာင္ပင္ႀကီး-ယင္းမာပင္ ကားလမ္းေဘးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တည္ထားကိုးကြယ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံမွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္က ၾသ၀ါဒခံယူခဲ့ရာ ဆရာေတာ္မ်ား၏ သေဘာတူလက္ခံခ်က္အရ ေျပာင္းေရႊ႕ေရးေကာ္မတီမွ မၾကာမီေျပာင္းေရႊ႕ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ သိမ္ေက်ာင္းႏွင့္ ေစတီေတာ္အား ေညာင္ပင္ႀကီး-ယင္းမာပင္ ကားလမ္းေဘးသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမည္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ယင္းမာပင္ခ႐ိုင္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ဧရိယာအတြင္းတြင္ ပါရွိေသာ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး သိမ္ေက်ာင္းႏွင့္ ေစတီေတာ္တို႔အား ေညာင္ပင္ႀကီး-ယင္းမာပင္ ကားလမ္းေဘးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တည္ထားကိုးကြယ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံမွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္က ၾသ၀ါဒခံယူခဲ့ရာ ဆရာေတာ္မ်ား၏ သေဘာတူလက္ခံခ်က္အရ ေျပာင္းေရႊ႕ေရးေကာ္မတီမွ မၾကာမီေျပာင္းေရႊ႕ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အစီရင္ခံစာမွာ ပါတဲ့အတိုင္း လက္ရွိ သိမ္ေက်ာင္းႏွင့္ ေစတီေတာ္ကို မူလအေနအထားမပ်က္ ေျပာင္းေရႊ႕မွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေန႔ ၾသ၀ါဒခံယူတဲ့ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေတြရဲ႕ အမိန္႔ရွိတဲ႔အတိုင္း ဖ်က္ၿပီးေတာ႔ ရရွိလာတဲ့ ဌာပနာေတြကအစ ေျမမႈန္ပါမက်န္ရေအာင္ အကုန္ယူၿပီး ေရႊ႕ေၿပာင္းတည္ထားမယ့္ ေစတီေတာ္အသစ္မွာ ဌာပနာေတြအျဖစ္ ထည့္သြင္းသြားမွာပါ။ ေျပာင္းေရႊ႕မယ့္ရက္ကေတာ့ အတိအက် မသတ္မွတ္ရေသးပါဘူး။သာသနိကအေဆာက္အအံုမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿပီး မၾကာမီ ေျပာင္းေရႊ႕သြားမွာပါ။ ယခုေစတီေတာ္နဲ႔ သိမ္ေက်ာင္းတို႔ထက္ ဥာဏ္ေတာ္ျမင့္ၿပီး တည္ေဆာက္သြားမွာပါ”သာသနာေရးဒု၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္ သာသနိကအေဆာက္အအံုမ်ားစာရင္းမွာ ဥာဏ္ေတာ္ ၂၇ ေပရွိ ေစတီေတာ္တစ္ဆူ၊ အလ်ား ၂၃ ေပ၊ အနံ ၁၈ ေပ၊ အျမင့္ ၁၅ ေပရွိ သိမ္ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္၊ အလ်ား ၂၀ ေပ အနံ ၁၆ ေပ၊ အျမင့္ ၁၅ ေပရွိ ဂႏၶကုဋိေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္၊ ၇၂ ေပပတ္လည္ရွိ မဟာရံအုတ္တံတိုင္းႏွင့္ အ၀င္မုခ္ဦးတို႔ ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုေရႊ႕ေျပာင္းမည့္ေနရာႏွင့္ မူလေနရာတို႔မွာ ကိုက္ ၁၅၀၀ ခန္႔ ကြာေ၀းၿပီး ေက်ာ္ရြာ၏ေတာင္ဘက္ ေပ ၃၀၀ ခန္႔အကြာ ေညာင္ပင္ႀကီး-ယင္းမာပင္ ကားလမ္းေဘး အလ်ား ၄၀၀ ေပ၊ အနံ ၂၀၀ ေပရွိ ေျမေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ျဖင့္ အခြန္လြတ္သာသနာ႔ေျမဂရမ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီးပါက သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ မူလအလွဴရွင္ႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ့သည္ အလွဴရွင္မ်ား၏ အမည္ကို ကမၸည္းထိုးၿပီး ကမၻာတည္ေနရာျပစနစ္ (GPS) ျဖင့္တိုင္းတာထားၿပီး မူလတည္ရွိေနရာ သာသနိကအေဆာက္အအံုမ်ား ၏ေနရာအမွန္ကိုလည္း ေက်ာက္စာတြင္ ထည့္သြင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

(လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ သိမ္ေက်ာင္းႏွင့္ ေစတီေတာ္တို႔အား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၿဖိဳးေ၀))

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာမူးယစ္ရာဇာ ၆ ဦးက အမတ္ျဖစ္ေနBy Khin Nyein Thit

မေန႔က တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ပြဲကိုသြားေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥေတြကို သိလာရတယ္။ မူးယစ္ရာဇာေတြကို အစိုးရတပ္က အကာအကြယ္ေပးေနတယ္။ ၂၄ ရက္ေန႔က TNLA က ဘိန္းခင္းေတြကို ၀င္ဖ်က္လို႔ ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္နဲ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္တယ္။ အံၾသစရာပဲ တပ္မေတာ္က ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္ဘက္၀င္တိုက္တယ္။ ဘိန္းခင္းကို အကာအကြယ္ေပးေနတယ္။ လြတ္ေတာ္ထဲမွာမူးယစ္ရာဇာ ၆ ဦးက အမတ္ျဖစ္ေနတယ္။ ပေလာင္လူငယ္ ၉၁% ကမူးယစ္ေဆး၀ါးရဲ႕ သားေကာင္ျဖစ္ေနတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသားေတြက ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွာ ဘိန္းလာစိုက္ၾကတယ္။ ပေလာင္ေတြ စီးပြားပ်က္ေအာင္လို႔ တရုတ္ကေန လက္ဘက္ေတြတရားမ၀င္၀င္လာတယ္။ အေကက္အခြန္ဌာနက ေငြယူၿပီး မသိသလိုေနတယ္။ ပေလာင္ေတြ ေလက္ဘက္ေစ်းကြက္ပ်က္ေတာ့ ဘိန္းခင္းေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကရတယ္။ ဘယ္လိုလဲ အစိုးရမင္းေတြရယ္။ ေျပာလိုက္ရင္ ေလႀကီးမိုးႀကီးူေတြႀကီးပဲ တိုင္းျပည္ကို အဖတ္မဆယ္ပဲနဲ႔ ပ်က္ေအာင္ဖ်က္ေနတယ္။

ဒါဟာ အတည္ဆုိရင္ေတာ့

ၾကားျဖတ္မွာတေနရာနိုင္တာေလးပါထည့္ၾကြားရမွာ


အဂၢမဟာ သေရစည္သူ ဒီမုိဖက္တီး


လူငယ္တစ္ဦး၏ရင္တြင္းစကား

- ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ အင္အား၊အရည္အခ်င္း၊စိတ္ေစတနာ၊ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔အေျခအေနဖန္တီးႏိုင္ခြင့္မ်ား သာလြန္ေကာင္းမြန္
- ႏိုင္ငံအက်ိဳး၊ျပည္သူ႔အက်ိဳးသယ္ပိုးတ့ဲ….ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး…
- ဇာတိကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္၊ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္ရွိ သူတိုင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို အားေပးသည္။

ကၽြန္မကေတာ့ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊မိုးေစြအုပ္စု၊မိူးေစြေက်းရြာသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ သမိုင္းဘာသာနဲ႔ ဘြဲ႕ရၿပီး ေတာင္သူ လုပ္ကိုင္ေန သူတစ္ဦးျဖစ္ပါ တယ္။ ကၽြန္မ မိသားစုျပည့္ျပည့္စံုစံု ၊ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္းမပူမပင္ေနခ်င္တယ္။ မိသားစုလူေနမႈဘ၀ျမင့္မားခ်င္တယ္။ ကၽြန္မလိုပဲ အျခားရြာသူရြာ သားမ်ား ကိုလည္း သက္ေတာင့္သက္သာ ဘ၀ မ်ိဳးျမင္ ခ်င္ပါတယ္။ ဒီရြာမွာေမြး၊ ဒီရြာမွာႀကီး ဒီရြာမွာဘဲ ပညာေတြသင္ခ့ဲလို႔ ဇာတိကိုခ်စ္တ့ဲစိတ္၊ ျမန္မာကို ခ်စ္စိတ္ျပင္းျပပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အက်ိဳးကိုလည္း ကၽြန္မတတ္ႏိုင္ သည့္ဘက္ မွ လုပ္ေဆာင္ေပး လိုစိတ္၊ တာ၀န္ေက်ခ်င္စိတ္ရွိပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတည္ေဆာက္မႈမွာပါ၀င္ခ်င္လို႔ ဘာလုပ္ရမလဲလို႔ ကၽြန္မအႀကိမ္ႀကိမ္စဥ္းစားခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုေတြ႕ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္၊ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္တ့ဲ အဖြဲ႕ဟာ (၁)ဖြဲ႕ပဲရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါပဲ။ ဘာေတြ ထူးျခားေန လို႔လဲဆိုေတာ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးစာ အျခားအဖြဲ႕မ်ားထက္ အင္အား၊ အရည္အခ်င္း၊ စိတ္ေစတနာ၊အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ အေျခအေနဖန္ တီးႏိုင္မႈစတ့ဲ အခ်က္မာ်းသာလြန္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။
အင္အားအေနနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ရြာ၊ၿမိဳ႕နယ္ကစလို႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုး မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္အင္အားဟာ အျခားပါတီအဖြဲ႕မ်ားထက္ အဆမ်ား စြာမ်ားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ပါတီ၀င္အင္အား အမ်ားဆံုးပါတီျဖစ္ပါတယ္။ အင္အားသာပါတယ္။
အရည္အခ်င္းအေနနဲ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဟာ ရပ္/ေက်း၊ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ တိုင္းဗဟို အဆင့္အားလံုး စနစ ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ပါတီ၀င္မ်ားအရည္ အခ်င္းျပည့္ေရးအစဥ္ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးေနပါတယ္။ ပါတီ အႀကီးအကဲ မ်ားကလည္း တစ္ဦးခ်င္းေရာ၊အဖြဲ႕လိုက္ပါ ဘယ္ပုဂိဳလ္၊ ဘယ္ အဖြဲ႕နဲ႔မွမယွဥ္ႏိုင္တ့ဲအရည္အခ်င္း မ်ား ရွိၾကပါတယ္။ပါတီ၀င္တစ္ဦးခ်င္းေရာ ၊ပါတီအဆင့္ဆင့္ေကာ္မတီမ်ားေရာ အျခားပါတီအဖြဲ႕မ်ားထက္အမ်ားႀကီး သာပါတယ္။ အရည္အခ်င္းသာပါတယ္။
စိတ္ေစတနာနဲ႔ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဟာ ျပည္သူ႔အက်ိဳး ၊ေဒသ အက်ိဳး လုပ္ခ်င္တ့ဲစိတ္ေစတနာေကာင္း၊ စိတ္ ေစတနာမွန္ရွိတ့ဲ ျပည္သူမ်ား နဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ျပည္သူမ်ားထဲက ျပည္သူမ်ားျဖစ္တ့ဲ ပါတီ၀င္မ်ား ဟာ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္နဲ႔ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဖာ္ေဆာင္ေပး လို႔ ေစတနာမြန္ျမတ္ပါတယ္။ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းပါ တယ္။ အျခားပုဂိဳလ္အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ရလိုမႈကိုခံစားခ်က္ေတြ နာၾကည္းခ်က္ ေဒါသ အာဃာတ အၿငိဳးအေတး ဂလ့ဲစားေတြနဲ႔လုပ္ေနတာ လည္း ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕စိတ္ေကာင္းေစတနာမွန္လို႔ ျပည္သူ႔အ က်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေနပါတယ္။ စိတ္ေစတနာသာပါတယ္။
အေတြ႕အၾကံဳအေနနဲ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဟာ အသင္းဘ၀၁၉၉၃ခုႏွစ္ ကတည္း က ယေန႔အထိ ျပည္သူ႔အက်ိဳး သယ္ပိုးခ့ဲတ့ဲ အစဥ္အလာရွိလို႔ အေတြ႕အၾကံဳရွိတ့ဲအဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳး၊ျပည္သူ႔အက်ိဳးထမ္းေဆာင္ ၿပီး ရရွိၿပီးအေတြ႕အၾကံဳရွိတ့ဲအဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳး ျပည္သူ႔အက်ိဳး ထမ္းေဆာင္ၿပီး ရရွိၿပီးအေတြ႕အၾကံဳ ေကာင္းမ်ားကို အေျခခံေဆာင္ ရြက္ေနကိုေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ အျခားပါတီအဖြဲ႕မ်ားကေတာ့ ဘာလုပ္ ရမွန္းမသိ။တည္ေဆာက္ေရးအေတြ႕အၾကံဳမရွိတာကိုေတြ႕ေနရပါတယ္။

အေျခအေနဖန္တီးႏိုင္ခြင့္ကေတာ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဟာ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲအမ်ားဆံုးရရွိခ့ဲတ့ဲ အႏိုင္ရ ပါတီျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာ၃၁၄ေနရာမွာ ၂၅၉ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၅၉ေနရာ မွာ ၁၂၉ေနရာ တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၆၃၉ေနရာမွာ ၄၉၄ေနရာ စုစုေပါင္း၁၁၁၂ေနရာမွာ ၈၈၂ေနရာ အႏိုင္ရခ့ဲတ့ဲ ဦးေဆာင္ပါတီျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္တိုင္းမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမ်ားဆံုးရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကိး ၊ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌမ်ားဟာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကသာ အေျခအေနမွန္တီးႏိုင္စြမ္းအမ်ားဆံုးရွိပါတယ္။အေျခအေနဖန္တီးႏိုင္ခြင့္သာပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မႏိုင္ငံအက်ိဳး၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳး၊ေဒသ အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ခ့ဲပါတယ္။ ရပ္/ေက်းပါတီ၀င္လူငယ္တာ၀န္ေပးအပ္ခံရၿပီး ေဒသအက်ိဳး ျပည္သူရဲ႕ အက်ိဳးကို တက္တက္ၾကြၾကြ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရ ပါ တယ္။ ေဆာင္ရြက္ေန ပါတယ္။ ေဒသခံလူငယ္မ်ားဟာလည္း ကၽြန္မနဲ႔အတူ ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ေနၾကပါတယ္။
ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးကို အစဥ္သယ္ပိုးခ်င္ရင္ ပါတီဟာအရွည္သျဖင့္ ဦးေဆာင္ပါတီအျဖစ္ရရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေဆာင္ပါတီျဖစ္ဖို႔အနီးဆံုး ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးကို စြမ္းစြမ္းတမံ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ပါမည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေအာင္မည္ဟု ကၽြန္မယံုၾကည္ပါသည္။Chit Ko Ko
ဟိ ဟိ သူမ်ားေရးေပးတာ လာဖတ္ျပေနတယ္ နည္းနည္း ပါးပါးေတာင္ စကားလို မေျပာတတ္ဘူး စာလိုဘဲ ဖတ္ျပေနတယ္ အႏွစ္မဲ့တဲ့ က်ီးအာသီးလိုဘဲ

Yiyimyint Myint
ဒီလိုစာဖတ္ ေနတဲ႕ပံုႀကီး ဘာလို႕ ရွယ္တာလဲ။

အဂၢမဟာ သေရစည္သူ ဒီမုိဖက္တီး
မေျပာင္းဘူးကြယ္ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္

Kyaw Soe Win
သနားစရာေကာင္းလုိက္တဲ့ ခေလးမ။ သူဘာေျပာေနမွန္းေတာင္ သူသိပံုမရဘူး။ စဉ္းစားစရာတခုေပၚလာတာက သူ ဦးေႏွာက္အထုတ္ခံရၿပီးမွ ဘြဲ႕ရတာလား။ ဘြဲ႕ရၿပီးမွ ဦးေႏွာက္အထုတ္ခံရတာလားဆိုတာပါ

Zaw Naing Linn
ကၽြန္မဟာ သမိုင္းဘာသာနဲ႔တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကုိ၁၀ရက္တည္းနဲ႔ေက်ာင္းတက္ၿပီး ဘြဲ႕ရၿပီး ျဖစ္ေပမဲ႕အခုမိသားစုစား၀တ္ေနေရးေၾကာင္႔ေန႔တြက္၆၀၀၀/က်ပ္ နဲ႔သူမ်ားေရးေပးထားတဲ႔ဘာမွန္းမသိတဲ႔ရူးေၾကာင္ေၾကာင္အမွန္တခုမွမပါတဲ႕စာကုိလာဖတ္ေပးေနရတာ နားလည္ေပးပါရွင္ မၾကာခင္ဒုတိယအသုတ္မွာ တရုတ္ျပည္ကုိ အိမ္ေဖာ္အလုပ္ရမယ္ဆုိလုိ႕ဖတ္ေပးရတာနားလည္ေပးပါရွင္။အိမ္ေဖာ္အလုပ္ေပးမဲ႔ပါတီကုိေက်းဇူးဆပ္တာပါ။

Lin Aung
သမီးၾကည့္ရတာ ဂ်ာနယ္မဖတ္ဘူး။ သတင္းစာဖတ္တယ္။
INTERNET မေလ့လာဘူး ဘေျပာင္TVပဲၾကည့္တယ္။
ရန္ကုန္မေရာက္ဖူးဘူး ေနျပည္ေတာ္ပဲ ေလ့လာတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဆိုတာသိခ်င္မွသိမယ္
တစ္နပ္စား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကိုေတာ့ သူရဲေကာင္းသဖြယ္အားက်ေနမယ္ထင္မိတယ္။
ငယ္တဲ့သူဆိုေတာ့ ဦးလည္း ဆက္မေရးခ်င္ေတာ့ဘူးသမီးရယ္။

Mary Noi
 ေအာ္......အ၀တ္အစားနဲ႕ အေခၚအေ၀ၚဘဲ ေျပာင္းသြားတာ - အရင္ က လမ္းစဥ္လူငယ္ အတုိင္းပါဘဲလား ...။ ေျပာခုိင္းတာဘဲ ဖတ္ေနရတယ္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ကြဲလြဲမႈ မျဖစ္ေသးဘူး။ မေသခင္ အေျပာင္းအလဲ ျမင္ခ်င္ျပီဗ်ိဳ႕ .......။

၂၀၁၅ မတုိင္မီေျဖပါ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး7Day News Journal

ေရးသားသူ- ရန္မ်ိဳးႏုိင္၊ ထြန္းခုိင္၊ မင္းဟိန္းေက်ာ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အျမန္လမ္းမႀကီးမွတစ္ဆင့္ လာေရာက္ပါက ဦးစြာေတြ႕ရိွရေသာ ကံ့ေကာ္ပန္းအ၀ုိင္းအနီးတြင္ လွပခံ့ညားလွသည့္ အေဆာက္အအံုႀကီးတစ္ခုက ဆီးႀကိဳေနမည္ျဖစ္သည္။

ေျမဧကေပါင္းမ်ားစြာက်ယ္၀န္းသည့္ ေျမဧရိယာအတြင္း ေခတ္မီဒီဇုိင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ပံုေဖာ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုႀကီးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အႀကီးမားဆံုးပါတီဌာနခ်ဳပ္႐ံုးဟူ၍ပင္ ေခၚဆိုႏုိင္မည့္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံတည္ေဆာက္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီပုိင္
ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးအေဆာက္အအံုႀကီးပင္ျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ခမ္းနားလွသည့္အေဆာက္အအံုႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏသာမက ထို႔ထက္မ်ားျပားလွသည့္ ေငြေၾကး၊ အေဆာက္အအံု၊ လုပ္ငန္းမ်ားပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ ပါတီႀကီး၏ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈမ်ားသည္ မည္ကဲ့သို႔ရရိွလာပါသနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအႀကိဳကာလမ်ားတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအေနျဖင့္ မျဖစ္မေနေျဖရမည့္ ၂၀၁၀ ကပင္ တင္က်န္ခဲ့သည့္ ေမးခြန္းေႂကြးျဖစ္သည္။

အသင္းပိုင္အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေငြေၾကး၊ လုပ္ငန္းပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားသည္ ယခင္အစိုးရက ျပည္သူမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းေငြေၾကး၊ ဘ႑ာမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ယခုလက္ရိွပါတီပုိင္ျဖစ္ေနေသာ ဓနဥစၥာမ်ားသည္ ျပည္သူပုိင္မ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသည္။

ထုိအခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္အတြင္းေရာက္ရိွေနသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေမးျမန္းေသာ္လည္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားျခင္းမရိွခဲ့ေပ။

မၾကာမီႏွစ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ေတာ့မည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ၌ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ဦးမည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ပါတီပုိင္ဆုိင္မႈစာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ရရိွလာသည္ကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္မွသာ ျပည္သူမ်ား၏သံသယမ်ားကုိ ေျဖေဖ်ာက္ႏိုင္ၿပီး လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အျမင္ရွင္းရွင္းျဖင့္ မဲေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ား ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည့္ ကာလမွာပင္ အသင္းအျဖစ္တည္ရိွေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းမွ ယင္းတုိ႔၏ဌာနခ်ဳပ္ကုိ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန ႐ံုးတစ္႐ံုးထက္ပင္ ပိုမုိခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ အသင္းဌာနခ်ဳပ္႐ံုး၏ ေဆာက္လုပ္ကုန္က်မႈစရိတ္ မည္ေရြ႕မည္မွ်ရိွခဲ့သည္ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းမရိွဘဲ အသင္းမွပါတီအျဖစ္ကူးေျပာင္းခ်ိန္တြင္ အဆိုပါဌာနခ်ဳပ္႐ံုးအပါအ၀င္ အသင္းပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ားအားလံုးကုိ ပါတီမွလက္လဲႊရယူခဲ့သည္။

အျငင္းပြားစရာမဲရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တစ္ခုတည္းတြင္သာ အသာရခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္လည္း အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထက္ အသာရခဲ့သည္။

ထုိဘ႑ာေရးအားသာခ်က္က ေနာင္လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအတြက္ အားသာခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာသည္။

မၾကာေသးမီက ေနထိုင္ေရးစိတ္မေအးႏိုင္ဘဲ ေျပးစရာေျမမရိွျဖစ္ေနေသာ သမီးကေလးေက်းရြာသူရြာသားမ်ားကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေနစရာေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

ေက်ာခင္းစရာမရိွေတာ့သည့္ အိမ္ေထာင္စု ၁၅၀ ေက်ာ္မွ ရြာသူရြာသားမ်ားကမူ ေရြးခ်ယ္စရာမရိွ။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သူတို႔စီမံတဲ့ေနရာလိုက္ေနမွာပါ”ဟု ရြာသားတစ္ဦးကဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္သူမ်ားကမူ ၂၀၁၅ အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ကလည္း ပါတီမ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈကုိတင္ျပရန္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရိွ၍ အျခားပါတီမ်ားနည္းတူ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး၏ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈ မည္မွ်ရိွသည္ကုိမသိေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အစုိးရက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျငင္းပြားစရာႀကိဳတင္မဲမ်ား၊ ပယ္ပဲမ်ားရိွခဲ့သည္ဟု စြပ္စဲြမႈမ်ားၾကား ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအာဏာရရိွေရးကုိသာ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အသင္းအျဖစ္ရိွေနစဥ္ကတည္းက ရရိွထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လဲႊေျပာင္းရယူခြင့္ေပးခဲ့သည္ဆုိသည့္ စြပ္စဲြမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြမက်င္းပမီ ၂၂၇ ရက္တိတိအလို ၂၀၁၀ မတ္လ ၂၅ ရက္က တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္က အစည္းအေ၀းတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိအစည္းအေ၀းက ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးရိွ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွ ႏိုင္ငံပိုင္စက္သံုးဆီဆုိင္ ၁၉ ဆုိင္ကုိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးထံ အၿပီးအျပတ္ေရာင္းခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ အထင္ကရေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔၊ ဗုိလ္တေထာင္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ မရမ္းကုန္း၊ ေတာင္ဥကၠလာ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးရိွ စက္သံုးဆီဆုိုင္ ၁၉ ဆုိင္အတြက္ က်ပ္ေငြ ၁၅၀၁ ဒသမ ၃၄၉ သန္းသာ ေပးေခ်ခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္က ျပည္ခုိုင္ၿဖိဳးသည္ အသင္းအျဖစ္သာရိွေနဆဲျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံပုိင္ပစၥည္းမ်ားေ၀ျခမ္းေရးအစီအစဥ္အတြက္ မည္သူမွ်ေစာဒကက်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ မတက္ရဲခဲ့ၾက။

အစုိးရသစ္လက္ထက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားစတင္မွ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆုိပါေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေျမေစ်းေခါင္ခုိက္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရေတာင့္ရခဲအခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ႏွစ္ပတ္တိတိၾကာမွ ျပည္သူကုိ တရား၀င္အသိေပးခဲ့သည္ဆုိသည္ကုိေတာ့ အာဏာပုိင္မ်ားေရာ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဘက္ကပါ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းမရိွခဲ့ေပ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းေျပးဆဲြေနသည့္ ယာဥ္လုိင္းအခ်ိဳ႕သည္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက လုပ္ပုိင္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး မၾကာမီကာလအတြင္းကမွ အမည္ေျပာင္းလဲေျပးဆဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေျပးဆဲြေနသည့္ အေ၀းေျပးယာဥ္လိုင္းအခ်ိဳ႕မွာလည္း ပါတီပုိင္ယာဥ္လုိင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမစမီ ၁၇ ႏွစ္ခန္႔အလုိကတည္းက တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းအရာရိွႀကီးမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းထားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံပုိင္အေဆာက္အအံုမ်ား၊ အားကစားကြင္းမ်ား၊ အသံုးျပဳခြင့္ရရိွခဲ့သည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအသင္းသည္ ပါတီအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္း ထုိအခြင့္အေရးဆက္လက္ရရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္းရိွသည္။

ႏိုင္ငံပုိင္ႏွင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားရရိွရန္ ခက္ခဲလွသည့္ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက အေဆာက္အအံုအခ်ိဳ႕ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရခဲ့သည္။

အဆုိပါအေဆာက္အအံုမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕သည္ အခမဲ့ေဆးကုခန္းမ်ား ျဖစ္သြားၾကသည္။ ေ၀ဖန္မႈအခ်ိဳ႕က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏ေဆးခန္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္အလုပ္မျဖစ္ဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္အပါအ၀င္ အကြက္အကြင္းေကာင္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေျမေနရာဦး႐ံုသက္သက္သာျဖစ္သည္ဟုေျပာသည္။

ျပည္ခိုုင္ၿဖိဳး၏ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးလွေဆြက အဆိုပါစြပ္စဲြခ်က္မ်ားသည္ မျဖစ္ညစ္က်ယ္ေျပာစကားမ်ားဟု တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

“ႀကံ႕ခုိင္ေရးက ရာခ်ီတဲ့ေဆးခန္းေတြ ဒီေန႔ထိကုေနတယ္။ အလကားကုေပးေနတယ္”ဟု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး၏ “ၿဖိဳးေစတနာ”ေဆးခန္းမ်ားအေၾကာင္း ဦးလွေဆြကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေျမသိမ္းသည္ဟုဆိုလိုက္လွ်င္ ယခင္အစိုးရ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ခ႐ိုနီတုိ႔ကုိသာ ေျပးျမင္ၾကေပလိမ့္မည္။

လက္ရိွ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္႐ံုးအပါအ၀င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သမုိင္းလမ္းဆံုရိွ ၿဖိဳးေစတနာေဆးခန္းေျမေနရာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ခြင္ျပည့္ကြက္က် ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ယခင္အသင္း႐ံုး၊ ယခုပါတီ႐ံုးမ်ား တည္ရိွေနသည့္ ေျမေနရာမ်ားသည္ ယခင္က မည္သူပိုင္ဆုိင္ခဲ့သည့္ ေျမေနရာမ်ားျဖစ္ပါသနည္း။

အမွန္တကယ္ပင္ မူလပုိင္ဆုိင္သူမ်ားထံမွ တန္ရာတန္ေၾကးေပး၍ ၀ယ္ယူထားခဲ့ျခင္းဟုတ္ပါသလား။ ထုိေမးခြန္းကုိ စနစ္တက်၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းမျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕မွ ပုဂိၢဳလ္အခ်ဳိ႕ကေျပာၾကားသည္။

ၿဖိဳးေစတနာေဆးကုခန္း ေျမေနရာမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးရရိွေနသည့္ ေျမေနရာမ်ားသည္ အသင္းအျဖစ္တည္ရိွေနဆဲကာလအတြင္းက ရရိွထားေသာ ေျမေနရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု စြပ္စဲြမႈမ်ားအတြင္း ပါတီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခ်ိန္တြင္ တစ္စံုတစ္ရာေျဖရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္သူတုိ႔ကေျပာသည္။

၁၉၈၈ အေရးအခင္းအၿပီး ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီသည္ ထုိအခ်ိန္က အသြင္ေျပာင္းစဥ္ ပုိင္ဆုိင္မႈအေျခအေနကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရသည္ဟု တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ၏ ရန္ကုန္အေနာက္ပုုိင္းခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔တုန္းကလည္း တုိင္တာေတြ၊ ေတာတာေတြရိွတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကုိ ကူးေျပာင္းတဲ့ဟာေတြ ရွင္းလင္းျပရတာေပါ့။ အခုေတာ့ အာဏာရပါတီျပည္ခုိင္ၿဖိဳးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ရွင္းျပတာမ်ိဳးမေတြ႕ရဘူး”ဟု ဦးခင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့သည့္ ဖဆပလပါတီအေနျဖင့္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ တပ္သို႔အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲ့ရခ်ိန္တြင္ ပါတီပုိင္အေဆာက္အအံုႏွင့္ အနည္းငယ္ေသာေငြေၾကးမ်ားကုိပါ ေပးအပ္လုိက္ရသျဖင့္ ပါတီႏွစ္ျခမ္းကြဲေသာအခ်ိန္တြင္ အေမြအႏွစ္ဟူ၍ မက်န္ခဲ့သျဖင့္ ေ၀ျခမ္းရန္၊ အေမြဆက္ခံရန္
မလိုေတာ့ေၾကာင္း ယင္းပါတီတြင္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)ဥကၠ႒ ဦးသုေ၀က ၎၏အေတြ႕အႀကံဳကုိေျပာျပသည္။

“ႀကံ႕ခိုင္ေရးအသင္းက အရင္အစိုးရ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့အသင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ပုိင္ဆုိင္မႈအေဆာက္အအံုေတြဟာ ျပည္သူပုိင္ေတြျဖစ္တယ္။ အသင္းကုိဆက္ခံတဲ့ ပါတီကလည္း ဒါေတြကုိယူတယ္ဆိုေတာ့ ျပည္သူပုိင္ကုိ သူတို႔ပိုင္လုပ္လုိက္တဲ့သေဘာပဲ”ဟု ဦးသုေ၀ကဆုိသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ေငြေၾကး၊ ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအံု၊ ယာဥ္၊ ပစၥည္းတို႔ကုိ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္ေသာနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ရယူသံုးစဲြျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႁခြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕ထည့္သြင္းထားၿပီး ထုိႁခြင္းခ်က္မ်ားက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္သူတုိ႔ကဆိုသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားရရိွထားသည့္ ရန္ပံုေငြမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အျမတ္ေငြမ်ားကုိ ထင္သာျမင္သာခ်ျပရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ကေျပာသည္။

“အခုေတာ့ ဘယ္ကရလဲမေမးပါနဲ႔။ ဘယ္လိုသံုးလဲမေမးပါနဲ႔ဆုိေတာ့ အဲဒါပါတီမဟုတ္ဘူး။ ကုမၸဏီပဲျဖစ္လိမ့္မယ္”ဟု ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ကေျပာသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ပိုမုိအႀကိတ္အနယ္ရိွလာမည့္ အေျခအေနတြင္ရိွေသာေၾကာင့္ ပါတီမ်ား၏ စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ ေရြးေကာက္ပဲြကာလတြင္ လြန္စြာအေရးပါလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ အမည္မေဖာ္လိုသူ တစ္သီးပုဂၢလလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကေျပာသည္။

“လက္ရိွသတ္မွတ္ခ်က္အရ တစ္ေယာက္ငါးသိန္းဆိုရင္ပဲ ေနရာတုိင္း၀င္ၿပိဳင္တဲ့ပါတီက သိန္း ၆၀၀ ေလာက္ကုန္မယ္။ ဒါေတာင္ ေရြးေကာက္ပဲြကုန္က်စရိတ္မပါေသးဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲစရိတ္က သတ္မွတ္ထားသလို တစ္ေယာက္သိန္း ၁၀၀ ႏႈန္းနဲ႔သံုးရင္ပဲ သိန္းကုိ သိန္းဂဏန္းနဲ႔ခ်ီကုန္မယ္။ ေတာ္႐ံုပါတီက ေနရာတိုင္းၿပိဳင္ဖို႔ဆုိတာမျဖစ္ႏုိင္ဘူး”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ပါတီရန္ပံုေငြေတာင့္တင္းရန္ ႀကိဳးစားျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွသည့္ ကိစၥတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းပါတီမ်ားလည္း သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ ရန္ပံုေငြေတာင့္တင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး၏ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးလွေဆြကေျပာသည္။

“ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ရန္ပံုေငြေတာင့္ေအာင္ ရွာၾကတာပဲ။ အုိဘားမားလည္း ရွာတာပဲ။ ဟီလာရီကလင္တန္လည္း ရွာတာပဲ”ဟု ဦးလွေဆြကေျပာသည္။

“ႀကံ႕ခိုင္ေရးအသင္းကပိုင္တဲ့ ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္း၊ အေဆာက္အအံုေငြေၾကးေတြဟာ အစိုးရကလဲႊေျပာင္းေပးခဲ့တဲ့ ျပည္သူပုိင္ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကုိ ပါတီပုိင္လုပ္ပစ္တာကေတာ့ မတရားဘူးလုိ႔ထင္တယ္။ သိကၡာရိွတဲ့သူေတြဆိုရင္ ဒီလိုမလုပ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ သူတို႔ပါတီက ျပည္သူအားလံုးေထာက္ခံထားတဲ့ ျပည္သူ႔ပါတီဆုိရင္ေတာ့ တစ္မ်ိဳးေပါ့။ ခုေတာ့ အဲလိုလည္းမဟုတ္ဘူးဆိုေတာ့ေလ”ဟု ဦးသုေ၀ကေျပာသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပရန္လည္း လအနည္းငယ္သာလုိေတာ့သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးစတင္ဖဲြ႕စည္းသည့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ပါတီအျဖစ္ေျပာင္းလဲကာ အစိုးရဖဲြ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ အထိ ၂၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး၏ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ေနရာ အစဥ္အဆက္ရရိွခဲ့သည္။

ယင္းအစဥ္အလာကုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္းရိွ၊ မရိွကုိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက အျခားပါတီမ်ားထက္ ႏွာတစ္ဖ်ားသာမသာကုိေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြအေျဖမဲေရတြက္ၿပီးခ်ိန္အထိ ေစာင့္စားရဦးမည္။

သုိ႔ေသာ္ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက အျခားပါတီမ်ားထက္ ပါတီရန္ပံုေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအင္အားက အစစအရာရာ အသာစီးရေနမည္မွာေတာ့ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပုံ- ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)

CRITICAL THINKING ျပီးေျပာရရင္နွေျမာစရာ

ျပည့္တန္ဆာ တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ ဖာေခါင္းကုိ ဥကၠဌ ခန္႕ထားသလို
 Moe Zay Nyein

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈပေပ်ာက္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌႀကီးက အေျမာက္တပ္ညႊန္မွဴးေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း(ၿငိမ္း)ဆိုတာ ေတြ႔လိုက္ရေတာ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဧရာ၀တီ ဘေလာ့မွာပါခဲ့ဖူးတဲ့ ေပးစာတစ္ခုကို ေျပးသတိရမိတယ္။ မဖတ္ဖူးေသးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ အတြက္ ေအာက္က ကြန္မန္႔ေတြ ကိုပါ ကူးယူေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ မူရင္းပို႔စ္ကိုေတာ့ http://blog.irrawaddy.org/2011/09/blog-post_8099.html မွာ သြားေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါေၾကာင္း-

ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး
FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2011

လူတိုင္းအေပၚ စားရ၀ါးရမွ ေနရာေပးေသာ၊ ရာထူးေပးေသာ၊ အရည္အခ်င္းကိုမၾကည့္ ေငြတြင္းကိုသာ ၾကည့္ေသာ ဗိုလ္႐ႈပ္ တေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။
တခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းမႉးမ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားမွာ တာ၀န္က်ေသာ ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ခန္႔တြင္သာ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး တခုတည္း၌ ေျမကြက္ ရယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ျမ၀ါး တေယာက္မွာမူ တျပည္လံုးရွိ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ တပ္ရင္း၊ တပ္မ ေနရာမ်ားကို ႀကိဳက္ေစ်းရမွ ရာထူး ေနရာေပးကာ ေလလံျမင့္မွ ရာထူး တိုးျမွင့္ေစျခင္း၊ ေနရာေကာင္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေစျခင္းမ်ားျဖင့္ ေလလံေၾကး ျမင့္မားစြာ ခြဲတမ္းႏွင့္ ေနရာယူ ေရာင္းစားခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တခုပင္ စြန္းေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
အေနၾကာၿပီး ေနရာမေကာင္းေသာ္လည္း အေသသာခံလိုက္ပါ။ ေတာ္႐ံုေၾကးႏွင့္ မတိုး၍ စစ္အာဏာရွင္ပီပီ အရည္အခ်င္းရွိေသာ သူမ်ားကို အၿမဲတေစႏွိပ္ကြပ္လ်က္ ေခ်ာင္းထိုးထားျခင္းကို ခံရပါသည္။ ေျခလ်င္၊ တိုင္း တပ္မမ်ားတြင္ အေနၾကာလွ်င္ ေပးေျပာင္းေသာ္လည္း ျမ၀ါးမွာ ထံုးစံမရွိပါ။
တိုင္းမႉးမ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားမွာ ေျမကိစၥ အနည္းငယ္ျဖင့္ အနားယူ ရျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းခံရေသာ္လည္း ျမ၀ါးမွာမူ ပန္းပန္လ်က္ ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ ၆ လံုး၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ family house အပါအ၀င္ ၆ လံုး၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ ၁၃ လံုးႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း မ်ားစြာ …။ ရာဘာခင္းမ်ား ေသာင္းခ်ီကာ ႔႔႔။
တပည့္မ်ားမွာလည္း စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ျမ၀င္း၏ဒဏ္ မခံႏိုင္၍ အရပ္ဖက္ထြက္၊ အၿငိမ္းစားယူ၊ ႏိုင္ငံေရး ခိုလႈံသြားျခင္းမ်ားရွိကာမူ ရယ္ေမာလ်က္ပင္ ရွိေနပါသည္။ တပ္မေတာ္တြင္ အသက္ျပည့္ သြားေသာ္လည္း တပ္ဖြဲ႔၏ စစ္ေခါင္းေဆာင္၊ အႀကံေပး အျဖစ္ ဆက္လက္ တာ၀န္ယူ ထမ္းေဆာင္ေနဦးမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနသည္ မွာလည္း အံၾသစရာေကာင္းေသာ အခ်က္တခု ျဖစ္ပါသည္။
စစ္ေခါင္းေရွာင္ႀကီးမ်ားမွ မ်က္စိမွိတ္၊ နားပိတ္ေနျခင္းအေပၚ ဘာယၾတာေကာင္းေန သလဲလို႔ သံသယ၀င္ကာ ထူးျခား အံၾသ မွင္သက္လ်က္ရွိၾကပါေၾကာင္း။

(Comments)

မာမီျမ၀င္း
SEPTEMBER 10, 2011 AT 12:29 PM
နတ္ကေတာ္ ျမ၀င္းတေယာက္ ဖိဖားတဲ႔ေနရာမွာ သူ႔အေဖခ်ိဳကုပ္ေတြနဲ႔ နင္လား ငါလားပါပဲ။ သူ႔အိမ္မွာ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြနဲ႔ ေတြ႔တဲ႔ အခါ ၾကမ္းျပင္မွာပဲ ထိုင္ခိုင္းေလ႔ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ႔ကိစၥေတြကေတာ့ စဥ္းစားၾကည့္ေပါ႔ဗ်ာ။ ကက(မ) (ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံး) က G3, G2, G1 ေတြကလဲ သခင္အားရ ကြ်န္ပါး၀ဆိုတဲ႔အတိုင္းပဲ ျမ၀င္းအၾကိဳက္ အရာရွိအခ်င္းခ်င္းကို ဖိႏွိပ္တဲ႔ေနရာေတြမွာ သူမတူေအာင္ ထူးခြ်န္ၾကပါေပတယ္။ ကက(မ)ကို တာ၀န္နဲ႔လာရတဲ႔ အရာရွိေတြ G3 ရုံးခန္းမွာေတာင္ ထိုင္ခြင္႔မရွိဘူး။ မယုံဘူးဆိုရင္ ကကမမွာ လက္ရွိ၊ အရင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ႔ မာမီျမ၀င္းရဲ႕ တပည္႔ေတြရဲ႕နာမည္နဲ႕တကြ ေျပာျပမယ္။

Anonymous
SEPTEMBER 10, 2011 AT 9:51 PM
သူပိုင္ဆိုင္မႈရဲ႕ ဆယ္ပံုတစ္ပံုေတာင္မွ႔႔႔ သတင္းမရလိုက္ပါလား။ ဧရာ၀တီ ဘေလာက္ခ္႔႔႔႔တင္ထားတာနဲ႔႔႔႔ဗိုလ္ၿမ၀င္းၾကီး႔႔႔လက္ရွိပိုင္ဆိုင္မႈက ေကာင္းကင္နဲ႔ေၿမၾကီးပါ။ ထပ္စံုစမ္းေပးပါဦး႔႔႔႔႔႔ kkm


Anonymous
SEPTEMBER 12, 2011 AT 1:13 AM
ဒီလူ႕အေၾကာင္းကို သိတဲ့လူနည္းတယ္။ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕ ဓါးျမ ဂိုဏ္ေခါင္းေဆာင္ ပါ။ ဓားျမဆိုလို႕ တျခားလူကို တုိက္တာမဟုတ္ဘူး။ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕ သား အခ်င္းခ်င္း လက္ေအာက္ငယ္သားဆီက ေခါင္းပံုျဖတ္တာ။ သူမေက်နပ္ရင္ ဗိုလ္မႈးႀကီး အဆင့္လည္း ကေလးလို လူပံုလည္မွာ ဂၽြမ္းထိုးခိုင္းတယ္။ သူ႕ရဲ႕ အရည္အခ်င္းက "အာ" ေကာင္း တယ္။ ယံုေအာင္ေျပာတတ္တယ္။ လူႀကီးေတြကို ေျမပံုေထာက္ၿပီး စာရြက္ေပၚမွာ စီမံကိန္းေတြ နဲ႕ စနစ္တက် လိမ္တတ္တယ္။ "က်"သြားေအာင္ေျပာတတ္တယ္။ သူ႕အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ လိုအပ္တဲ့သူဆိုရင္ ဖူးဖူးမႈတ္ ၿပီး ဖင္မူးေတာင္းေထာင္ေနေအာင္ ကန္ေတာ့တယ္။ အဲဒီ့သူဘဲ သူ႕အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ မလိုေတာ့ ဘူးဆိုရင္ ေျခရာတိုင္းလို႕ ရၿပီဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္း မေကာင္းတုတ္တယ္။ သူမ်ားမေကာင္းေၾကာင္းကို အေကာင္းေျပာ သလိုလိုနဲ႕ လွလွပပ ေခ်ာက္တြန္းတတ္တယ္။ အယင္ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕ ညႊန္မႈး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကည္၀င္းကို သူဘယ္လိုဆက္ဆံသြားတယ္ဆိုတာ မွီတဲ့သူတိုင္း သိၾကတယ္။ သူအိမ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိတာလည္း အမွန္ဘဲ။ အဲဒီအိမ္ေတြ ေဆာက္ဖို႕ တပ္ရင္းေတြက တပ္ရင္မႈးေတြကို သစ္၊ ေငြ ၊ ေရႊ စသည္ျဖင့္ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ ညွစ္တယ္။ ေယာက်ၤားကို ေပးၿပီးလို႕ ၿပီးၿပီေတာ့မထင္နဲ႕ အိမ္က်ရင္ မိန္းမက ထပ္ေတာင္းတယ္။ မေပးလို႕ကေတာ့ အေျမာက္တပ္မွာ ထြက္ခ်င္စိတ္ ေပါက္သြားေအာင္ လုပ္တယ္။သူဖားရမဲ့သူဆို သူက အကြက္ေစ့ေအာင္ဖားတယ္။ သူဖားရမဲ့သူအိမ္ကိုမ်ား ဖုန္းဆက္ၿပီဆိုရင္ မေန႕တေန႕ကမွ စကားတတ္တဲ့ ကေလးကိုပါ ဖုန္းေျပာတာ။ တစ္ခါေျပာရင္ ၁ နာရီခြဲ ၂ နာရီၾကာတယ္။ မယံုမရွိပါနဲ႕။ အားလံုးကို ေထာင့္ေစ့ေအာင္ ဖားၿပီးၿပီ ဆိုရင္ လက္ေဆာင္ကိုလည္း ေထာင့္ေစ့ေအာင္ကို ေပးတတ္တာ။ အေျမာက္တပ္လည္း အခုေတာ့ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေတာ္ေတာ္နိမ့္က် ေနၿပီ။ သူကို႕ဖားတဲ့သူေတြ ေနရာေပးေတာ့ ပညာသည္လိုင္းမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပညာရပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေတာ္တဲ့သူက သိပ္ဖားေလ့ မရွိဘူး။ သူ႕ကိုဖားတဲ့သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အေျမာက္နဲ႔ ပါတ္သတ္ရင္ ဘာလုပ္လို႔ ဘာကိုင္ရမွန္း မသိတဲ့လူေတြ။ စစ္ဆင္ေရးမွာ အဲလူေတြက ဘာမွ သံုးမရဘူး။ အခု ျမန္မာျပည္မွာ တိုက္ပြဲ တစ္ခုခု ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ၾကည့္။ အယင္တုန္းကလိုေတာ့ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕ စြမ္းရည္ေတြ သြားမယံုလိုက္နဲ႕။ ကိုယ့္ေခါင္းေပၚ ျပန္က်လာမယ္။ ဘာမွ အရည္အေသြး မရွိေတာ့ဘူး။ ေပၚပင္ေတြ လုပ္ေနတာ။ ဖားတဲ့သူေတြ ေနရာေပးေနတာ။ အခုလက္ရွိ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕အေၾကာင္း တကယ္ အတြင္းက်က်သိရင္ စာဖတ္သူေတြ ေအာ့ႏွလံုးနာ သြားလိမ့္မယ္။ သူ႕အေၾကာင္းဆက္ေရးေနရင္ တစ္ေန႕လံုးဘာအလုပ္မွ လုပ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ သိပ္မ်ားလြန္းလို႕။ ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြ တပ္မေတာ္မွာ မထားသင့္ေတာ့ပါဘူး။ သူ႕လက္ေအာက္က ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေတာ္တဲ့ ဒုညႊန္မႈး ဗိုလ္မႈးႀကီး ေအးေသာ္ ကိုလည္း ကန္ထုတ္လိုက္ တယ္။ တကယ္ေတာ္တဲ့ ဗိုလ္မႈးႀကီး သက္ဦးလိုလူကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းႏွိပ္ကြက္ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အေျမာက္တပ္က မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ သူငယ္ခ်င္းေတြ ရင္ဖြင့္လြန္းတာရယ္ ၊ ကၽြန္ေတာ့္ ဆရာသမားနဲ႕ ေနစဥ္ သူ႕အေၾကာင္း ေလ့လာခြင့္ ရတာရယ္ေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ သိေနတယ္။ ဒါေတာင္ မေရးသင့္တာေတြ မေရးဘဲ တျခားေသာသူေတြပါနစ္နာမွာစိုးလို႕ ခ်န္ထားခဲ့ တာပါ။ တပ္မေတာ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေငြလို လူမ်ိဳး ျဖဳတ္တယ္ ဆိုရင္ ၊ သူ႕လိုလူမ်ိဳး ေထာင္ပါ ခ်သင့္တယ္။ သူ႕ေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့ရတဲ့ မိသားစု ဘ၀ေတြ အမ်ားႀကီး။ နစ္နာခဲ့ရတဲ့ အရည္အခ်င္းရွိ စစ္သည္ အရာရွိေတြ မ်ားေနပါၿပီ။ ဒီလိုလူမ်ိဳးကုိ လက္ေအာက္က အေသးစိတ္ ေရးၿပီး ေဖာ္ထုတ္သင့္ပါၿပီ။ အခုလို အေပၚယံေလး ေရးၿပီး ဘာမွ ထိထိမိမိ မရွိတဲ့ စာမ်ိဳးနဲ႕ေတာ့ မလံုေလာက္ပါဘူးလို႔ အႀကံေပး လိုက္ခ်င္ပါတယ္။

Anonymous
SEPTEMBER 24, 2011 AT 7:45 PM
20႔10႔2011 ရက္မွာသူ႔သမီးအငယ္ weeding ရန္ကုန္ ဆီဒိုးနား မွာလုပ္ရန္ စိုင္းၿပင္းေနတယ္။ အေၿမာက္တပ္ေတြ အားလံုး မရွိတဲ့အထဲကတနင့္တပိုး လက္ဖြဲ႕ ေပးရဖို႔စိတ္ညစ္ေနၾကျပီ။ လက္ဖြဲ႕ ကို checklist နဲ႔စစ္မွာေလ။နည္းသြားရင္၊မေပးမိရင္ ေသမဲ့သာ ျပင္ေပေတာ့။

Anonymous
SEPTEMBER 30, 2011 AT 11:38 AM
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့အေျမာက္တပ္ကအရာရွိတစ္ဦးပါ ကၽြန္တာ္တို႔ ညႊန္မွဴးေတာ့ ဒီသတင္းကို ဖတ္ၿပီးပင္စင္ယူခါနီး ဖင္က်ိန္းေနေလရဲ႕။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရင္ဖြင့္ခ်င္တာေတြနဲ႔ ထပ္တူက်လို႕ အားရလိုက္တာဗ်ာ သူ႕အခ်ိဳးတိုင္းလာမယ့္သူ႕တပည့္ေတြပဲ အေျမာက္တပ္မွာ ႀကီးပြားၾက မွာပါပဲ သူ႕အေၾကာင္း မၾကာခဏတင္ေပးပါဦး အဲဒါမွသူ႕ရဲ႕ ေၾကာင္သူေတာ္ၾကြက္သူခိုးဇာတ္လမ္းေတြ ဘူးေပၚသလိုေပၚမွာ ဒီသတင္းကထိေရာက္မႈရွိပါတယ္။ ခုလဲပင္စင္ယူခါနီ ခါေတာ္မီ သူ႕သမီးက မဂၤလာေဆာင္ဦးမယ္ဆိုပဲ အေျမာက္တပ္က တပ္မွဴးေတြေတာ့ ေခါင္းက်ိန္းေနေလရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ရလာတဲ့ရာထူးေတြကိုလဲ သူေပးထားတဲ့ရာထူးေတြတဲ့ အံ့လဲအံ့ေလာက္ပါရဲ႕ဗ်ာ

Anonymous
SEPTEMBER 30, 2011 AT 9:38 PM
အေျမာက္တပ္ကအေၾကာင္းေတြေျပာခ်င္လြန္းလို႔ပါ။အခု ခင္ဗ်ားတို႔ ေျပာေနၾကတဲ႔ ျမ၀ါးသမီးအငယ္မ ေအာက္တိုဘာ(၂၀) မွာ မဂၤလာေဆာင္မယ္ ေျပာပါတယ္။အၾကီးမေဆာင္တုန္းကလည္း တပ္ရင္းတစ္ရင္း (၂) သိန္း၊ တပ္မတစ္ခု (၅) သိန္း ကေန (၁၀) သိန္းထိ ေပးခဲ႔ရပါတယ္။ အခု အငယ္မကိုလည္း တပ္ရင္းမွဴး (၂) သိန္း ၊ ဗ်ဴဟာမွဴး (၃) သိန္း ၊ တပ္မတစ္ခု ကို (၁၀) သိန္းႏွဳန္း အျပိဳင္ေၾကး ေခၚ ေနပါတယ္။ ျမ၀ါး(ျမ၀င္း) က ပင္စင္သြားေတာ့မွာမို႔ လက္လႊဲယူမဲ ႔တပ္မမွဴး ေတြက လည္း သူရ ႏွိဳးႏွိဳး၊ ကိုယ္ရ ႏွိဳးႏွိဳး နဲ႔ပဲ ဖိေကာက္ ေနၾကပါတယ္။ ေဘာနပ္ၾကီး ၊ သထံု ၊ ေအာင္ပန္း၊ အုတ္တြင္း တပ္မ ေတြက တပ္ရင္းမွဴး ကေတာ္ေတြက မလာမေနရဆိုဘဲ။ မိတၱီလာက တပည္႔ၾကီး ေဇာ္၀င္း နဲ႔ မရွမ္းမ ကေတာ့ အစအဆံုးအကုန္ခံ ၾကမယ္ဆိုဘဲ ။
အၾကီးမတုန္းကလည္း ပြဲတက္၀တ္ဆံုခ်ိတ္ေတြကို တစ္ေယာက္ တစ္သိန္းနီးပါး၀ယ္ျပီး ပြဲတက္ခဲ႔ရတယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ Silk Style က ပိုးနဲ႔ပြဲတက္ၾကရမွာတဲ႔။ တစံု (၂) သိန္း နီးပါးေပးရပါတယ္။
တပ္ရင္းမွဴး ကေတာ္ေတြက တစ္လတစ္ခါ လူသစ္ (၂)သိန္း ၊(၃) သိန္း နဲ႔ စုရ ၊အေကာက္အခံ ကမ်ားေနမို႔လို႔ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ျမ၀ါး ကေတာ့ မ်က္ျဖဴစိုက္ေလ ဆရာၾကိဳက္ေလပါပဲ ။ ျမ၀ါးကို ဒီအတိုင္းပဲၾကည့္ေနၾကေတာ့မွာလားဗ်ာ ။ မစခ (၉၀၄) က ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သက္လြင္ ကလည္း ခြဲမွဴးတုန္းက မိုေလ၀သတိုင္းထြာေရး ၊ တပ္ရင္းမွဴးၾကေတာ့ ရန္ကုန္ (၅၀၃)မွာ ေျမကို အ၀ိစိ ထိတူးေရာင္းျပီး ဖားခဲ႔လို႔အခု အေျမာက္တစ္ခ်က္မွမပစ္ဖူးဘဲ တပ္မမွဴး ျဖစ္ေနပါျပီ ။ ကြ်န္ေတာ္ သူမ်ားမေကာင္းေျပာ တာ မဟုတ္ပါဘူး ၊ အေျမာက္က တစ္ကယ္ေတာ္ တဲ႔ ဒုညႊန္မွဴးလိုလူမ်ိဳးနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ပါ၊ ဖြဲ႔နဲ႔ ဇကြဲပါ ။အခုလည္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သက္လြင္ ကတပ္ေတြကအခြန္ေတြေကာက္ ၊တပ္စစ္ လာေတာ့ အပံုလိုက္ေပးနဲ႔ တစ္ေန႔ ႏွစ္ခါဖုန္းဆက္ ဖားျပီး ညြႊန္ၾကားေရးမွဴး (ဓါးျပေခါင္းေဆာင္) လက္သစ္ျဖစ္မယ္႔သူဆိုျပီ ၾကံဳး၀ါးေနပါတယ္ ။ ျပီးေတာ့ သူက မဂၤလာေဆာင္အတြက္ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ားကို (၁၀) ရက္ေန႔ထက္ေနာက္မၾကဘဲ
ဆက္ေၾကး တစ္ရင္းတစ္ရင္းကို (၃) သိန္းေကာက္ျပီး ယစ္ပူေဇာ္ဖို႔ လုပ္ေနပါတယ္။ဒါေၾကာင္႔ အထက္ေအာက္မွာ ရွိၾက တဲ႔ လူသူေတာ္ ေကာင္း ၊ နတ္သူေတာ္ ေကာင္းမ်ား အေျမာက္တပ္ၾကီးကို ေစာင္႔ေရွာက္ၾကပါရန္ အေၾကာင္းၾကားေပးၾကပါဦးလို႔။

Anonymous
OCTOBER 12, 2011 AT 3:43 PM
အခုဒီသတင္းေတြကိုဖတ္ၿပီး သူ႕သမီးမဂၤလာေဆာင္ မွာ ေရႊနဲ႕ေငြသား လက္မဖြဲ႕ရဆိုပဲ အင္း တိုက္တို႕ ကားတို႕ပဲလက္ခံေတာ့မယ္တူပါရဲ႕ လက္မဖြဲ႕ရဆိုၿပီး ဘာလို႔ အျပတ္မေျပာတာလဲဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ တို႕ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုေမးလိုက္ခ်င္ရဲ႕ ကိုယ့္ကုိယ္ကို ကလိထိုး တစ္ဆယ္ဖိုး ေလာက္သာရီခ်င္ေတာ့တယ္ဗ်ာ

Anonymous
JANUARY 1, 2012 AT 2:30 AM
မဂၤလာႏွစ္သစ္မွာ ခ်စ္ေသာ အေျမာက္တပ္သားအေပါင္း မဂၤလာရွိ ၾကပါေစ။ ျမ၀ါး ကေတာ့ ၀ါးျပီးရင္း ၀ါးဆိုသလို ႏွစ္သစ္မွာစားျပီး၀ါးျပီး သိမ္းၾကံဳး ယူဦးမွာပါ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ မဂၤလာရွိဖို႔က ျမ၀ါးမရွိမွျဖစ္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့NewYear ညမွာဆုေတာင္း ခ်င္တာကေတာ့ ျမ၀ါးၾကီးျမန္ျမန္ျပဳတ္ဖို႔ပါဘဲ။ သူကေတာ့ ေနာက္ တစ္ႏွစ္ေတာင္ ေနခ်င္တယ္ဆိုဘဲ။ႏွစ္သစ္မွာ လူသစ္စိတ္သစ္နဲ႔ စိတ္သေဘာထား မွန္ကန္တဲ႔ director အသစ္တစ္ေယာက္ရပါေစလို ႔ဆုတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

Always Gunners Group
JANUARY 23, 2012 AT 10:56 PM
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း(ျမ၀ါး)အတြက္ အမိန္႔ျပန္တမ္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း(ခ)ဗိုလ္ျမ၀ါးသည္ ၉႔ ၁႔ ၁၀၁၂ ေန႔မွစ၍ အေျမာက္ တပ္ဖြဲ႔တြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ ျပီျဖစ္သည္။ သင္သည္ တပ္ဖြဲ႔တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကာလ အတြင္း အထက္လူၾကီးကို ေဖာ္လံဖား ၊ တန္းတူကို ကတံုးကတိုက္ ေခ်ာက္တြန္း ၊ ေအာက္လူကို ေလွကားထစ္လိုနင္းကာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ရာထူးအထိ မတန္တရာ တက္လွမ္းခဲ့ သူျဖစ္သည္။ သင္႔လက္ထက္တြင္ ငါတို႔အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔ သည္ စိတ္ဓါတ္ မွစ၍ အဖက္ဖက္ တြင္ ယို႔ယြင္း ပ်က္ဆီးခဲ႔ရသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုၾကာျမင္႔ခဲ႔ျပီျဖစ္သည္။သင္သည္ သင္႔ကိုေနရာေပးသူ ၊ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးခဲ႔သူမ်ား ျဖစ္သည္႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကည္၀င္း ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔ အစရွိသည္႔ လူၾကီးမ်ားက္ု လည္း ရိုင္းျပစြာဆက္ဆံ ခဲ႔သည္။ ဗိုလ္မွဴးၾကီးျမင္႔ရွိန္ ကဲ့သို႔ေသာ (စီနီယာ)မ်ားကို လည္း (ဟန္းကတိုင္း) ေတာထဲပို႔ျပီး သက္ျပည့္အထိေနေစကာ ပင္စင္ယူ ေစခဲ႔သည္။စီနီယာမ်ားကို ေတာထဲတြင္ ထားျပီး မေန႔တစ္ေန႔ကမွ ဗိုလ္မွဴးျဖစ္ေသာသူေတြကို(ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ ၊ မိတၱီလာ ၊သိမ္ဇရပ္) ျမိဳ႔ၾကီးမ်ားေပၚ ေခၚထားခဲ့သည္။ ထိုေခတၱ တပ္ရင္းမွဴး မ်ားထံမွ တလ (၅) သိ္န္း မွ (၁၀) သိန္းထိ ဆက္ေၾကးေကာက္ယူကာ ကိုယ္ပိုင္တိုက္ (၁၆)လံုးထိ ေဆာင္ယူ ခဲ႔သည္။ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔မွ အျငိမ္းစားယူ (အျပင္ေရာက္ ရွိေနေသာ) အရာရွိၾကီး မ်ားကိုလည္း သင့္လက္ထက္တြင္ မည့္သည့္တပ္ကိုမွွ် အ၀င္မခံ၊ တပ္ဖြဲ႔ ေန႔လည္း မဖိတ္ဘဲ ျပစ္ပယ္ခဲ႔ရာ ငါတို႔မွာ သီးျခား ျပင္ပ တြင္ တပ္ဖြဲ႔ေန႔က်င္းပျပီး ေတြ႔ဆံုခဲ႔ၾကရသည္။ ယခု သင္လည္းဒီဘ၀ကို ေရာက္ရွိျပီ ျဖစ္လို႔ ဘာမ်က္နာနဲ႔ငါတို႔ တပ္ဖြဲ႔၀င္ေဟာင္းေတြ ၾကားထဲလာ မလဲ ၊ ယခု ဘာမ်က္ႏွာ နဲ႔အရွက္မရွိ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔ ေတြၾကားထဲ သြားမလဲ သိခ်င္လွသည္။ Once A Gunner Always A Gunner ထဲတြင္သင္မပါ။သင္သည္ always a destroyer ျဖစ္သည္႔အတြက္ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔မွ သင္အား အျပီးတိုင္ထုတ္ပယ္လိုက္သည္။ သင္လိုရာသို႔သြားႏိုင္ျပီ ေမာင္ျမ၀င္း။
ပံု
Always gunners အဖြဲ႔

(ကာခ်ဳပ္)ကို ဘယ္သူျဖဳတ္ႏိုင္သလဲ U Tun Kyi

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအေၾကာင္း
ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမွာ ခက္မ(၃)ျဖာရွိတယ္။
(၁) ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ (Legislative Power)
(၂) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ (Executive Power)
(၃) တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ျဖစ္တယ္။ (Judicial Power)
(၁) ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ (The Legislative Power)
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားမွာ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဥပေဒေတြကို လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ တင္ျပေဆြးေႏြးၿပီး အမ်ားစု သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ အတည္ျပဳၾကတယ္။ “ဥပေဒတို႔သည္ ျပည္သူတို႔၏ သေဘာဆႏၵတြင္ အေျခခံသည္” ဆိုတဲ့ မူအရျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္တဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာ ဥပေဒ၊ အမိန္႔ေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကေပမဲ့ ဒီဥပေဒ၊ အမိန္႔ေတြဟာ ရွင္ဘုရင္ေတြ၊ အာဏာရွင္ေတြ၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ၊ ဘာသာေရးအႀကီးအကဲေတြရဲ႕ အလိုဆႏၵ၊ စိတ္ကူးေပါက္ရာ တဒဂၤစိတ္ခံစားခ်က္ စိတ္ကူးေတြအတိုင္း ျပဳလုပ္ျပဌာန္းခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵ၊ သေဘာထား မပါခဲ့ပါဘူး။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြ တည္ေထာင္ထားေပမဲ့၊ ဥပေဒျပဳအမတ္ေတြ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ျပည္သူထဲက ျပည္သူ႕ကိုယ္စား၊ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္ လိုက္တဲ့၊ ျပည္သူ႕အတြက္ အမတ္ေတြ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြမဟုတ္ဘဲ ဟန္ျပအမတ္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ခန္႔အပ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားျပဳသူေတြရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ေတြျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလႊတ္ေတာ္မ်ိဳးေတြက ျပဠာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒေတြဟာလည္း “ဘယ္ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႕အသံမွ မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူး” ။ From the people, by the people, of the peopel, for the people.
“ျပည္သူ႕အသံ၊ လႊတ္ေတာ္အသံ” ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္အစစ္အမွန္မ်ား ပါ၀င္ၾကရပါမယ္။ ျပည္သူမ်ားလိုလားတဲ့ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း ျပဳလုပ္ၾကရပါမယ္။ ဥပေဒေတြ အတည္မျဖစ္မီ ကာလမွာလည္း၊ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိခြင့္၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားထဲက စိတ္၀င္စားသူမ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္၊ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အယူအဆ၊ သေဘာထား၊ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခြင့္နဲ႔ တင္ျပေဆြးေႏြးခြင့္မ်ား ေပးရပါမယ္။ ဒါမွသာ မိမိတို႔ပါ၀င္ ေဆြးေႏြး၊ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ထားတဲ့ ဥပေဒကို ျပဌာန္းတယ္လို႔ ျပည္သူမ်ား လက္ခံရႈျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဤျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း၍ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားၿပီး ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကိုက်င့္သုံးပါတယ္။
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ (၃၃၀)နဲ႔ တပ္ခန္႔ကိုယ္စားလွယ္ (၁၁၀) စုစုေပါင္း (၄၄၀) ရွိတယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ (၁၆၈)နဲ႔ တပ္ခန္႔ကိုယ္စားလွယ္ (၅၆) စုစုေပါင္း (၂၂၄) ရွိတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အရပ္သားအမတ္ (၄၉၈)ဦးနဲ႔ တပ္ခန္႔ကိုယ္စားလွယ္ (၁၆၆)ဦး ပါ၀င္တယ္။
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဟာ သူရဦးေရႊမန္းျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဟာ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ျဖစ္တယ္။ ဒုတိယအလွည့္က် ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကဟာ သူရဦးေရႊမန္းျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းပါတယ္။ ျပဌာန္းတဲ့ ဥပေဒေတြဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္မႈ ရွိ/မရွိကို ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံးကစီစစ္ႏိုင္ပါတယ။ (ပုဒ္မ-၄၆၊ ၃၂၂) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံးဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႕၀င္ေတြကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ၿပီး ရာထူးမွရပ္စဲႏိုင္တယ္။ (ပုဒ္မ-၃၀၂၊ ၃၃၄)
(၂) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ။ (The Executive Power)
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲဟာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္တယ္။ ဦးသိန္းစိန္ဟာ သမၼတျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းနဲ႔ ဦးဥာဏ္ထြန္းတို႔ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သမၼတကို သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႕နဲ႔ ေရြးတယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕ကတစ္ဦး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕က တစ္ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွာ တပ္ခန္႔ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕ကတစ္ဦး၊ ဒုတိယသမၼတ(၃)ဦး ေရြးၾကရတယ္။ သူတို႔ထဲက တစ္ဦးကို သမၼတအျဖစ္ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕က ဆႏၵမဲေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္တယ္။
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းတယ္။
(က) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၊ (ခ) ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ (ဂ) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား (ဃ) ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္
၀န္ႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ျခင္း
(က) ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေဒသေရးရာ၀န္ႀကီးနဲ႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားမွအပ က်န္၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးမ်ားကို သမၼတက အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း၊ ခန္႔အပ္ျခင္း တာ၀န္ေပးျခင္း ျပဳႏိုင္တယ္။
(ခ) (ျပည္၊ ကာ၊ နယ္) ၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီးမ်ားကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ အမည္စာရင္း ရယူ၍ခန္႔ထားရမယ္။
(ဂ) အျခားဌာနမ်ားမွာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုလွ်င္ (တပ္/ခ်ဳပ္) ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္ရမယ္။
ယေန႔အထိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွာ ၀န္ႀကီးနဲ႔ဒု၀န္ႀကီး (၉၇)ပါး ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ “သက္ဦးဆံပိုင္မင္းတို႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္အာဏာရွင္၊ တစ္ပါတီအာဏာရွင္တို႔ရဲ႕ တစ္ခ်က္လြတ္အာဏာ နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး” စနစ္ေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလြန္ခါးသီး၊ ဆိုး၀ါးလွပါတယ္။ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈ ကင္းမဲ့သလို၊ တရားမွ်တမႈလဲ ကင္းမဲ့ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြလက္ထက္မွာ ဥပေဒျပဳေရးကိုလဲ သူတို႔ပဲ အမိန္႔ေတြ၊ ဥပေဒ ေတြနဲ႔ ျပဳခဲ့ၾကတယ္။ ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ အေရးယူသူဟာလဲ သူတို႔ပဲျဖစ္တယ္။ ဥပေဒမွာ မပါရွိတဲ့၊ ဥပေဒနဲ႔ မညီတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ဥပေဒမဲ့စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚ၊ အေရးယူ၊ အျပစ္ေပး၊ ျပစ္ဒဏ္ခတ္၊ ႏွိပ္စက္၊ ဖမ္းဆီး၊ သတ္ျဖတ္တာေတြ ရွိလာခဲ့တယ္။ ျပည္သူေတြမွာ “ဥပေဒ” ဆိုရင္ကို “သူတို႔လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္ၾကေတာ့မွာပဲ” လို႔ အထင္ေရာက္ ၿပီး ေၾကာက္လာခဲ့ၾကရတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီေကာ။ ကမၻာေပၚက ယဥ္ေက်းတဲ့၊ ဥပေဒစိုးမိုးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အလုပ္ကို သတ္မွတ္ျပဠာန္းထားတဲ့ ဥပေဒမ်ားနဲ႔ အညီသာ အေရးယူ၊ အတည္ျပဳ၊ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ရေၾကာင္း လက္ခံ၊ ခံယူ ထားၾကပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူအႀကီးအကဲ၊ သမၼတ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၀န္ႀကီးမ်ားဟာလည္း တရားဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခြင့္မရွိပါ။ “ဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွမရွိ” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးကို လက္ခံၾကရပါတယ္။ (No one is above the law) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ႕ အထက္မွာဆိုရင္ ပိုၿပီးမရွိသင့္ဘူးေပါ့။
အုပ္ခ်ဳပ္သူဟာ အမ်ားျပည္သူနည္းတူ တရားဥပေဒရဲ႕ လက္ေအာက္မွာပဲ ရွိၾကရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ မယ္၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ က်င့္သုံးမယ္၊ ေကာင္းမြန္သန္႔ရွင္းတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ တကယ္ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီသာ အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္လို႔ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ခံယူရမယ္။ ဒီအတိုင္းလဲ က်င့္သုံးရမယ္။ က်င့္သုံးဖို႔ အားထုတ္ ရပါမယ္။ “ေရးသားျပဌာန္းထားတာက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္” ဆိုေပမဲ့ အာဏာရွင္ရဲ႕လကၡဏာ၊ အက်င့္၊ စရိုက္၊ လုပ္ပုံလုပ္နည္းကို မေဖ်ာက္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ဘယ္ျပည္သူကမွ ေကာင္းမြန္တဲ့အစိုးရလို႔ ယုံၾကည္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးတဲ့စနစ္ (Rule of law) ခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္၊ အစြမ္းကုန္ ဂရုစိုက္ တည္ ေဆာက္ၾကပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္း ကသာလွ်င္၊ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ ခြင့္မ်ားကို ထိန္းသိမ္း၊ ကာကြယ္၊ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္လို႔ျဖစ္တယ္။ အက်င့္ပါေနတဲ့ တစ္ခ်က္လြတ္အမိန္႔ေတြ၊ အာဏာေတြ၊ အင္ အားသုံးမႈေတြ၊ ၿငိမ္ေအာင္၊ ၀ပ္ေအာင္၊ ပိေအာင္၊ ျပားေနေအာင္လုပ္တဲ့ အေလ့အထေတြကို အျမစ္ကလွန္ၿပီး အဟုတ္ေျပာင္း ရပါမယ္။ (အဟုတ္မေျပာင္းရင္) ဘယ္ျပည္သူကမွ် တရားမွ်တတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈလို႔ လက္မခံၾကပါဘူး။
မၾကာမီကာလအထိ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားဟာ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာကိုလည္း ကိုင္ တြယ္ခဲ့ၾကတယ္။ တရားစီရင္ေရး ေဆာင္ရြက္တဲ့ တရားေရးမ႑ိဳင္နဲ႔၊ တရားသူႀကီးမ်ားရဲ႕ ေခါင္းေပၚမွာလဲ တက္ထိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘယ္လိုဆုံးျဖတ္၊ ဘယ္လိုျပစ္ဒဏ္ခ် စတဲ့ တရားရုံး သက္ေသခံခ်က္ေတြမွာ မပါတဲ့၊ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မွာမပါတဲ့ စီရင္ခ်က္ေတြ ကို ခ်မွတ္ခိုင္းခဲ့ၾကတယ္။ သမိုင္းတစ္ခုပါ။ ျငင္းကြယ္လို႔ မရပါဘူး။ သူတို႔ခိုင္းသမွ်ကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး လိုက္လုပ္ၿပီး၊ ေအာက္လက္ကိုလည္း လုိက္လုပ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးလည္း ရွိခဲ့တယ္။ သမိုင္းတစ္ခုပါ။ (မၾကာမီကာလ) ဆိုတာနဲ႔ (ယေန႔စနစ္သစ္အစိုးရ) ဆိုတဲ႔ (ကာလ) ေလးဟာ ဘာမွ မၾကာေသးပါဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္သူေရာ၊ တရားသူႀကီးေရာ မေျပာင္းလဲၾကေသးပါဘူး။ စနစ္သာ ေျပာင္းလဲသြားၿပီလို႔ ေျပာေနၾကတာပါ။

(၃) တရားစီရင္ေရးအာဏာ ။ (The Judicial Power)
တရားစီရင္ေရးက႑မွာ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို ထည္ေထာင္ထားတယ္။ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ က ဦးထြန္းထြန္းဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားက ဦးသာေဌး၊ ဦးစိုးညြန္႔၊ ဦးျမသိမ္း၊ ဦးျမင့္ ေအာင္၊ ဦးေအာင္ေဇာ္သိန္းနဲ႔ ဦးျမင့္ဟန္တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ဟာ (ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခ ခံခုံရုံးနဲ႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားရုံးမ်ားရဲ႕ အာဏာကို မထိခိုက္ေစဘဲ) ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အျမင့္ဆုံးတရားရုံးျဖစ္တယ္။
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ဟာ (ေရွ႕ေတာ္သြင္း၊ အာဏာေပး၊ တားျမစ္ေစ၊ အာဏာပိုင္ေမး၊ အမႈေခၚ) စာခၽြန္ ေတာ္မ်ား ထုတ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ (ပုဒ္မ-၂၉၆)
တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မွာ တရားလႊတ္ေတာ္ (၁၄)ရပ္ရွိတယ္။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ (၁၄)ဦးနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တရားသူႀကီး (၃၈)ဦး ရွိတယ္။ ဥပေဒခ်ဳပ္ (၁၄)ဦးရွိတယ္။
ခရိုင္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ တရားရုံးမ်ား ရွိတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံးဆိုတာရွိတယ္။ အဖြဲ႕၀င္(၉)ဦးရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက (၃)ဦး၊ ျပည္ သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က(၃)ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က(၃)ဦး အမည္စာရင္းတင္သြင္းၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔ ခန္႔ထားတယ္။ ပထမအႀကိမ္ ခန္႔ထားခဲ့တဲ့ ခုံုရုံးအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ (၂၅-၂-၂၀၁၃) ေန႔က ပုဂၢိဳလ္(၉)ဦး ထပ္မံခန္႔ထားခဲ့ပါတယ္။

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတရားရုံး
တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားရုံးမ်ား ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ထားတယ္။ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ ေရးမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ဟာ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္တယ္။ (ပုဒ္မ-၃၄၃)
တရားစီရင္ေရးမွာ တရားသူႀကီးမ်ားဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာတို႔နဲ႔ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးတယ္။ တရားသူႀကီးမ်ားဟာ မိမိရဲ႕လုပ္ငန္း၊ မိမိရဲ႕အတတ္ပညာကို စနစ္တက် ေလ့လာဆည္းပူး တတ္ေျမာက္၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ရမယ္။ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာသိကၡာသုံးရပ္ ျပည့္စုံရမယ္။ (ခ်စ္၊ မုန္း၊ ေၾကာက္၊ တုံး) အဂတိတရားေလးပါး ကင္းရမယ္။ သမာ သမတ္က်တဲ့စိတ္၊ သူတစ္ပါးအလႊမ္းမိုး မခံလိုတဲ့စိတ္၊ ရဲရင့္၊ ျပတ္သားတဲ့စိတ္ရွိၾကရမယ္။ တရားသူႀကီးမ်ားဟာ ဥပေဒရဲ႕ မ်က္ႏွာမွအပ အျခားမည္သူရဲ႕ မ်က္ႏွာမွမၾကည့္ဘဲ တည့္မတ္၊ မွန္ကန္စြာ တရားစီရင္ၾကရမယ္။ အာဏာ၊ အင္အား တစ္စုံတစ္ရာရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္မွာေရာက္ေနရင္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္အေပၚ ျပည္သူရဲ႕ အယုံအၾကည္ ကင္းမဲ့သြားပါတယ္။ သမိုင္းမွာ ေတြ႕ခဲ့ ျမင္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ တရားသူႀကီးမ်ားဟာ ပညာရွိ၊ သူေတာ္ေကာင္း၊ ဂုဏ္အသေရရွိသူ၊ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားသူမ်ား ျဖစ္တယ္လို႔ မိမိကိုယ္ကိုယ္၊ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ခံယူႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ရွိရပါမယ္။ အာဏာ၊ ၾသဇာရွိသူေတြရဲ႕ ခိုင္းဖတ္၊ ခိုင္းတာမလုပ္ရင္၊ (ျပဳတ္၊ ေျပာင္း၊ ေျပး) ျဖစ္သြားမွာကို ေၾကာက္ေနရတဲ့ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ရပါမယ္။ အစိုးရ၊ အာဏာပိုင္၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္၊ အႀကီး အကဲ၊ ၀န္ႀကီး စတဲ့ သူေတြပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားရုံးကို ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ဥပေဒရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ကို ခံယူရမယ္ဆိုရင္၊ တရား သူႀကီးမ်ားဟာ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ တရားရုံးက်င့္စဥ္မ်ားအတိုင္း တည္တည္တ့ံတံ့ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမွသာ ဘယ္ျပည္သူမဆို တရားဥပေဒအရာမွာ တန္းတူညီမွ် ျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္သူမ်ားက ယုံၾကည္ၾကမွာပါ။ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ဥပေဒမဲ့ ျပဳ လုပ္မႈ၊ မတရားမႈေတြကို ဘယ္သူမွ အေရးမယူရဲ၊ တရားမစြဲရဲရင္ျဖစ္ေစ၊ ငါတို႔ ဘာလုပ္ခဲ့လုပ္ခဲ့၊ တရားစြဲဆိုမႈမျပဳလုပ္ရဘူး လို႔၊ လုပ္ထားခဲ့ရင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူေတြဟာ တရားစီရင္ေရးကို မယုံၾကည္၊ မကိုးစားၾကေတာ့ပါဘူး။
ဒါဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (၃)ရပ္ အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပါ။
ကိုျဖဴ ။ ။ (ကာခ်ဳပ္)ကို ဘယ္သူျဖဳတ္ႏိုင္သလဲဆရာ။
ယူတီေက ။ ။ (ေျခဥ)မွာ မပါဘူးဗ် ။ အဲ . . . (ကာခ်ဳပ္) ကေတာ့ အာဏာ (၃)ရပ္ကို သိမ္းယူႏိုင္တယ္တဲ့။
(ပုဒ္မ-၄၀(ဂ)၊ ၄၁၈၊ ၄၁၉)

UTK (မဟာ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံ၊ ဥပေဒ)

၀န္ၾကီးနဲ႕အိပ္တဲ့စပ်စ္သီးကဘယ္သူလဲ

အေမ၀ုိင္းက ေအာက္က ခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိပဲ ႏွစ္သက္

ဖြတ္ပါတီကအေတာ္ဆံုးဆိုတဲ့ ၅ ေယာက္ေလာက္ဘဲဆြဲထုတ္ျပစမ္းပါအတုယူခ်င္လို႕
NLDမွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလြဲရင္ က်န္တဲ့ေကာင္ေတြ တစ္ေကာင္မွေသာက္သုံးမက်ဘူး၊ ၂၀၁၅မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ ဒီ/႐ႈပ္ ပါတီကဦးမဲပါ၊ ၾကံ့ဖြံ႕က ဘူးလက္လွေဆြနဲ့ ၿပိဳင္ပါတယ္ဆုိၿပီး ပုံကိုျပၿပီးၿပိဳင္ပါ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံဗီႏိုင္းခ်ိတ္ၿပီးၿပိဳင္တာသတ္ၲိမရွိလို့ဘဲ

hotnews


သမၼတဦးသိန္းစိန္တက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ျပည္ တြင္းေသြးထြက္သံယိုမႈေတြကို အမ်ားႀကီးေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒီေနာက္ပိုင္းအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈေတြ ကေန တုိင္းရင္းသားေတြဘက္က ဖက္ဒရယ္ကိုပံုေဖာ္ဖို႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အခြင့္အေရးပိုင္းေတြကို ေတာင္းဆိုလာတယ္။ သူတုိ႔ဘက္က ေတာင္းဆိုမႈေတြအေပၚ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘယ္လုိ သုံးသပ္ပါသလဲ။

ေဆးမတိုးေတာ့တဲ့ တီဘီေရာဂါဆုိတာရွိတယ္။ တီဘီေရာဂါဆုိတာ ေဆးမွန္မွန္ေသာက္မွ ေပ်ာက္မွာ။ ကမ္ၻာေပၚမွာ ဒီေရာဂါ အရမ္းဆုိးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒါလုပ္ေပးမယ္။ ဒါလုပ္ေပးမယ္ဆုိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ လုပ္လာတာ။ ဒီထိေရာက္လာၿပီ။ ဒါလည္း လာဘ္က မျပည့္ႏိုင္ေသးဘူး။ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းေတြက ဘယ္လိုေျပာရမလဲဆုိေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ဆုိတာအကုန္လိုက္ေလ်ာၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာပါ ထိပါးလာႏိုင္တာမ်ဳိးဆုိရင္ ဘယ္လို လိုက္ေလ်ာလို႔ရမလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဆုိတာ ၿခံစည္း႐ိုးနာနာခတ္မွရမွာဗ်။ တစ္ေယာက္  နဲ႔ ခင္မင္မႈ တာရွည္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ၿခံစည္း႐ိုးနာနာ ခတ္ရမယ္။ ကိုယ့္အိမ္အၿမဲလာတဲ့ မိတ္ေဆြနဲ႔ အၿမဲ ခင္ခ်င္ရင္အိမ္ကမီးခံ ေသတၱာကို ေသာ့ခတ္ထားရမွာ ေပါ့။ ခုတုိင္းရင္းသားေတြ၊ တုိင္းရင္းသားေတြလုိ႔ ေျပာ ေနၾကတယ္။ ဗမာလည္းတုိင္းရင္းသားပဲေလ။ ဗမာက ေရာ ေျပာခြင့္မရွိဘူးလား။ ကၽြန္ေတာ္ဗုဒ္ၶဘာသာ ဗမာ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေျပာမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပ်က္စီးေစလိုတဲ့ ဆႏၵဘာမွမရွိဘူး။ ခKIAက မိုးေမာက္မွာ သာသနိက အေဆာက္အအံု ေတြနဲ႔ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ေတြကို ဖ်က္ဆီးလိုက္တယ္။  ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ေတြဆို ေခါင္းေတြျပတ္၊ ခါးေတြျပတ္နဲ႔ ေခါင္းေတြေျမခနဲ႔ဒီဖိုင္ေတြ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို ဟိုက ေဒသခံသံဃာေတာ္ေတြ ပို႔ေပးထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကေတာ့ ျပႆနာမျဖစ္ခ်င္ဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ ျမန္ျမန္ရေလေလ ေကာင္းေလေလပဲ။

ခု ဦးေအာင္မင္းတို႔ဦးေဆာင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြ လုပ္ေနတာပဲ။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ Power Sharing အတြက္လည္းလုပ္ ေနတာပဲ။ ႏွစ္ဖက္ အေျပာအရေတာ့ Peace Process ေတြ ေတာ္ေတာ္ေအာင္ျမင္ေနၿပီဆိုတယ္။ ဒီအေပၚဗိုလ္မွဴး ႀကီး ဘယ္လိုသုံးသပ္ပါသလဲ။

ေျပာရရင္ ခုဦးေအာင္မင္းတို႔သြားေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလမ္းေၾကာင္းက အကုန္လိုက္ေလ်ာေပးမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးဆိုရင္ ျဖစ္ပါ့မလား။ ဒီအေပၚကၽြန္ေတာ္ သံသယရွိတယ္။ အကုန္လုံး လိုက္ေလ်ာမယ္။ သယံ  ဇာတေ၀ျခမ္းေရး၊ အာဏာေ၀ျခမ္းအသုံးခ်ေရးဆိုတာ ေျပာေနတယ္။ ေဆြးေႏြးေနတယ္။ အဲဒါေတြကရေန ၿပီဗ်။ ကခ်င္မွာ ၁၀ေပပတ္လည္က်င္းတစ္က်င္းတူးရင္KIA ကို ႏွစ္ေသာင္းေပးရတယ္။ လူတစ္ေယာက္လာ တူးရင္ ငါးေထာင္ေပးရတယ္။   ဘာဖက္ဒရယ္ေတြ၊ Power Sharing ေတြ ေျပာေနစရာ မလိုဘူး။ ဟိုမွာ ဖက္ဒရယ္ အကုန္ရေနၿပီ။ သူ႔ဟာသူ အုပ္ခ်ဳပ္ေနၿပီ ေလ။  ဟိုမွာ  ဖက္ဒရယ္က ရေနၿပီေလဗ်ာ။

ခုလုိမ်ဳိး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္တဲ့အခါ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ဖို႔ဆုိတဲ့ အခ်က္လည္း ပါေနတယ္။ ဒီေတာ့ တုိင္းရင္းသားအားလုံး စုေပါင္းပါ၀င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္တစ္ခုျဖစ္လာဖို႔အေပၚ ဗိုလ္မွဴးႀကီးရဲ႕Per-sonal အျမင္ေလးေျပာျပေပးပါဦး။

ဟိုးအရင္တုန္းက  ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တီကလစ္တို႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမစ္ဒြန္းတို႔ စသျဖင့္  ကရင္ေတြ ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လိုတာ၀န္ႀကီးေတြ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ တယ္။ အဲဒီခ်ိန္ မွာပKNDOက အင္းစိန္ကို၀င္တုိက္ တယ္။ ဒီေတာ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသား ေတြကိုမယုံခဲ့ဘူး။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဲဒါေတြေပၚမူတည္ ၿပီး တုိင္းရင္းသားေတြကို ေနရာေကာင္းေကာင္း၊Com-ander ေနရာေတြ မေပးေတာ့ဘူး။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္အယ္လ္ ကြန္ဖန္ဆိုလည္း ကခ်င္ပဲ။ သူဒီရာထူးရခဲ့တယ္။ သူလို ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ဳိး ဆက္တည္ၿမဲေနရင္ေတာ့ ေကာင္းမယ္။ ဒါေပမKIAကလည္း သူ႔ကိုသတ္လုိက္ေသးတယ္။ ဆုိလိုတာက ေျပးဖို႔ႀကံစည္ခဲ့ေသာ္လည္းKIA က လာ သတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ တုိင္းမွဴးတစ္ေယာက္ကိုလုပ္ႀကံ  ၿပီးေတာ့ သူတို႔အိမ္သူတို႔မီး႐ႈိ႕ၿပီးထြက္ေျပးသြားတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အယ္လ္ကြန္ဖန္ၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ဘ တက္လာတာပဲ။ ေနာက္ပိုင္းတုိင္းရင္းသားေတြထဲက  တပ္မေတာ္မွာ ေမဂ်ာေလာက္နဲ႔ နားသြားရရွာတယ္။ အင္မတန္ေတာ္တဲ့ကခ်င္ေတြ၊  ကရင္ေတြလည္း ရွိပါ တယ္။ တပ္မေတာ္မွာ ရာထူးႀကီးရမွ အျပင္ဌာန ေတြမွာ  ေနရာေကာင္း ျပန္ရတာေလ။ ဒါကိုအားလုံး သိပါတယ္။ ေျပာရရင္စီပိုးလို႔ေခၚတာေပါ့ဗ်ာ။ ခရစ္ ယာန္၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္စသျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ။

တစ္ခ်ိန္က တုိင္းျပည္ရဲ႕အေျခ အေနအရပ္ရပ္ ေၾကာင့္ ဒီလိုမူ၀ါဒေတြျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုရင္လည္း လက္ရွိ ပြင့္လင္းလာတဲ့ေခတ္၊ ဒီမိုကေရစီကို ဦးတည္ေလွ်ာက္  လွမ္းေနတဲ့ ေခတ္မွာ ဒါေတြကိုဘယ္လို ေျဖေလွ်ာ့မလဲ သိပါရေစ။

ခုေခတ္မွာေတာ့ ဒါေတြကို ေျဖေလွ်ာ့မယ္။ ေျဖ ေလွ်ာ့ၿပီးရင္ ခုတပ္ထဲမွာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္းစသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေတြ အကုန္ရွိတယ္။ အရင္ တုန္းကဆိုရင္ေတာ့ ရခိုင္ေသြးခ်င္းေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားတယ္။ ခုက်ေတာ့ ရခိုင္ေတြ၊ ခ်င္းေတြက တပ္ထဲ မ၀င္ေတာ့ဘူး။ မေလးရွားပဲသြားၾကေတာ့တယ္။ သူတို႔ နယ္ေျမေတြမွာလုပ္ရကိုင္ရတာ ခက္လို႔ဆိုၿပီး ခ်င္းမွာ ဆုိဘာမွ မထြက္ဘူး။ ေတာင္ဇလပ္ပင္ေတာ့ ထြက္ တယ္။ ဒါကလည္း ေကြ႕ေကာက္ၿပီးေပါက္တာ။ ဘာ ပရိေဘာဂမွလည္း လုပ္လို႔မရဘူး။ ဒါဆို ဒါေတြကို Tourist Lineအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ စိတ္၀င္စား ေအာင္ ဘယ္လိုျပမလဲ။  ဒါေတြလည္းမသိဘူး။ ဒါေတြ ေခတ္မစားေတာ့  မေလးလိုေနရာမ်ဳိးမွာ  ခ်င္းေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။

လက္ရွိမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြလုပ္ေနတယ္ဆုိေသာ္ ျငားလည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ေအာက္ေျခမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြၾကားျဖစ္ပြားတဲ့ တုိက္ပြဲအခ်ဳိ႕အေပၚ မူတည္ၿပီး သမ္ၼတဟာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္အေပၚ ၾသဇာမေညာင္းဘူးလို႔ ေ၀ဖန္မႈေတြရွိေနပါ တယ္။ ဒီလို ေ၀ဖန္မႈေတြအေပၚ ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါ သလဲ။

ဒါကို ကၽြန္ေတာ္ လုံး၀ အယုံအၾကည္ မရွိဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ယေန႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာသမၼတႀကီး က ေျပာလိုက္တဲ့အဆို၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ဆုိရင္ တပ္မ ေတာ္သားေတြအကုန္လုံးေထာက္ခံတယ္။ ဒါမေကာင္း ဘူးဆုိၿပီး လႊတ္ေတာ္က ေျပာလည္းမရဘူး။ သမ္ၼတ ႀကီး ရဲ႕သေဘာထားဆိုတာနဲ႔ တပ္မေတာ္သားေတြ အကုန္လုံးက ေထာက္ခံတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့  လႊတ္ေတာ္ကိုၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အခင္းအက်င္းကုိ မၾကည့္တတ္တဲ့ သူေတြ၊  နား မလည္တဲ့သူေတြဘဲ ေလွ်ာက္ေျပာေနၾကတာ။ တပ္မ ေတာ္ ဟာ သမၼတႀကီးဘက္မွာ အျပည့္အ၀ရွိ တယ္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဆိုတာ သမၼတတုိင္းကို သစၥာ ခံရမယ္ဆိုတာရွိၿပီးသားပဲေလ။ သမၼတက တပ္မေတာ္ အေပၚၾသဇာမရွိရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သမၼတရဲ႕အဆို ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ေနရမွာေပါ့။ ခု တပ္မေတာ္ သားေတြက သမၼတႀကီးနဲ႔ သေဘာထား  ဆုိရင္မ်က္စိမွိတ္ၿပီးကို ေထာက္ခံၾကတာ။

တစ္ခါတုန္းက ဗိုလ္မွဴးႀကီးေျပာခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးမွာ ေရႊလက္နဲ႔ေခၚလို႔ မလာရင္ ဘူးလက္လႊတ္မယ္ ဆုိတာက ျပည္တြင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ ေ၀ဖန္ခံလိုက္ရပါ  တယ္ေနာ္။ ဒီစကားကဘာကိုမ်ားဦးတည္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဆိုလိုခ်င္တာလဲ ျပည့္စုံစြာ ေျပာျပေပးပါဦး။

ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာက ေရႊလက္နဲ႔  ေခၚတုန္းမွာ လာဖို႔ေကာင္းတယ္။   ကၽြန္ေတာ္စကားက ကၽြန္ေတာ္ ရမ္းေျပာတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဒါမွန္တယ္ဆုိတာကို ေထာက္ခံသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာ တာကေရႊလက္နဲ႔ ေခၚတုန္းလာပါ။ ဘူးလက္လႊတ္တာ မလိုခ်င္ပါနဲ႔။  ဘူးလက္လႊတ္မယ္လို႔ဆုိလိုတာ မဟုတ္ ဘူးေနာ္။ ေနာက္ၿပီး ဂ်ာနယ္တစ္ခုမွာ ေရးထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က လိုင္ဇာကိုသိမ္းၿပီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးမယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီလို လုံး၀မေျပာထားဘူး။ ေျပာခ်င္တာက လက္နက္ကိုင္  အဖြဲ႕အစည္းေတြ ၿမိဳ႕ေပၚေရာက္ကုန္ၿပီ။ ၿမိဳ႕မွာ အေျခခ်ေနၾကၿပီ။ ဒါကို ျမင္ေတာ့၀မ္းသာပါတယ္။

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွာ အစိုးရနဲ႔အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕ေတြအမ်ားႀကီးပဲ။ ဒီထဲမွာဗိုလ္မွဴးႀကီးရဲ႕ သေဘာ ထားအရ၊ အျမင္အရနမူနာ အယူသင့္ဆုံးနဲ႔ စံျပအျဖစ္ ဆုံး တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕က ဘယ္အဖြဲ႕လို႔ျမင္ပါသလဲ။

ေျပာရရငKNUကို နမူနာယူသင့္တယ္။ KNUဟာ တကယ့္ကို အားလုံးက လက္မွတ္ထိုးခ်ိန္မွာ သူမထိုးခဲ့ဘူး။ ေျပာရရင္ န.၀.တ/န.ယ.က အစိုးရ လက္ထက္မွာ အားလုံးနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ ၿပီးသားဗ်။ အဲဒီလို ရွိၿပီးသား သေဘာတူညီခ်က္ကိုျပန္ ၿပီး ေဖာက္ဖ်က္တာ၊  ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တာဘယ္သူလဲ။KIAပဲေလ။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္ မွတ္ ထိုးမယ္ဆိုတာထုိးစရာမလိုဘူး။ KIAနဲ႔ပဲ ထိုးရ မွာ။ က်န္အဖြဲ႕ေတြ အားလုံးကထိုးၿပီးသားပဲ။ ျပန္ထိုးရမွာKIAနဲ႔တဲ့။ဒီ Agreementက ပ်က္ျပယ္ တာမ်ဳိးမရွိဘူး။ ခုမီးက်ိဳး ေမာင္းပ်က္ျဖစ္ေနတဲ့CNFတုိ႔ ဘာတို႔ကို လာၾကပါ။ ဆရာႀကီးတို႔ဆိုၿပီးလုပ္ေနရ တယ္။ CNF ကိုလက္မခံတဲ့ ခ်င္းေတြအမ်ားႀကီးပဲ။ ဦးေအာင္မင္းတုိ႔ကလည္း နည္းနည္းဆို ငါတုိ႔က အဖြဲ႕ ေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔လုပ္တာဆုိၿပီး။ Peace Prize ေလးမ်ား ရမလားဆုိ ၿပီးထင္ပါရဲ႕ဗ်ာ။ ဒီလုိမ်ဳိးလုပ္တာေတြေတာ့  မေကာင္း ဘူး။ ဥပမာ ပအို၀့္ထဲက ဦးခြန္ဥကၠာဆုိရင္UNFCညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီမွာ အတြင္းေရးမွဴးတဲ့။ UNFCကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ကုလသမဂ္ၢေဘာလုံး အသင္းလို႔ပဲ သိတယ္။ ဦးခြန္ဥကၠာက အတြင္းေရးမွဴးလို႔ ေျပာတယ္။ သူကပအို၀့္နီလား၊ ပအို၀့္ျဖဴလား။ သူ႕ကို ပအို၀့္နီကလည္း လက္မခံဘူး။ ပအို၀့္ျဖဴကလည္း လက္မခံဘူး။ ဒါဆုိပအို၀့္ေၾကာင္က်ားေပါ့။ အဲဒီ ပအုိ၀့္ ေၾကာင္က်ားက အဲဒီမွာ အတြင္းေရးမွဴးလုပ္ေနတယ္။ သူတို႔နဲ႔ လက္မွတ္ထိုးမယ္ေျပာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာ တယ္။  ဒါ မလိုဘူး။ ယခင္ န.၀.တ/န.ယ.က  ေခတ္ကတည္းက လက္မွတ္ထိုးၿပီးသားပဲ။ အဲဒါ မပ်က္ျပယ္ဘူးေလ။ အဲဒီလို မပ်က္ျပယ္တာကို ျပန္ထုိး မယ္ဆိုတာကိုက အဓိပ္ၸာယ္လုံး၀မရွိဘူး။ ဒါကို ျပန္ ခ်ဳိးေဖာက္တာKIA ပဲ၊ ဒါေၾကာင့္သူနဲ႔ပဲ ျပန္ထိုးရမွာ။ ဥပမာ အလင္း ၀င္တဲ့သူေတြအကုန္ျပန္လာခဲ့။ ငါတို႔နဲ႔ လက္မွတ္ျပန္ထိုးၾကရေအာင္။ လူအမ်ားႀကီးနဲ႔ထိုးတာ ဆိုၿပီး မရွိေတာ့တဲ့ သူေတြနဲ႔ လက္မွတ္လိုက္ထိုးၿပီး က်ားေသကို ျပန္အသက္သြင္းေနၾကတယ္။ အဓိကKIA  ပဲ။ မေက်နပ္ရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလာရွင္း။ မသိ ေအာင္ လက္သီးပုန္းေတာ့ ေခ်ာင္းမ႐ိုက္နဲ႔။ ျမစ္ဆုံ ကိစ္ၥမွာဆိုလည္း ေ၀ခြဲမတည့္လိKIA က စတီဗင္ ေလာတို႔ စက္႐ုံကို ဗုံးခြဲခဲ့တာပဲေလ။ သူတို႔မရလို႔ဆုိတဲ့ သေဘာနဲ႔လုပ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေလွ်ာက္ေျပာ ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ သက္ေသအေထာက္အထား အကုန္ရွိတယ္။

တိုင္းရင္းသားေတြ အေနနဲ႔က အစိုးရအေပၚမွာ ေစာင့္ၾကည့္ေနရတဲ့ အေနအထားမွာပဲ ရွိေသးတယ္။ အျပည့္အ၀ယုံၾကည္လို႔ မရေသးဘူးလို႔ဆုိတယ္။ အစိုးရ ရဲ႕ ဘယ္လိုအခ်က္မ်ဳိးေတြ မူ၀ါဒမ်ဳိးေတြက တုိင္းရင္း သားေတြအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္စရာအေနအထားမ်ဳိးေတြ ျဖစ္သြားေစတာလဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လႊတ္ေတာ္ရွိတယ္။  အစိုးရရွိ တယ္။ မ႑ိဳင္အစုံရွိတယ္။ ဒီလိုမ႑ိဳင္အစုံ ရွိရဲ႕သားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာ  စကားသြားေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အယုံအၾကည္မရွိဘူး။ လာခဲ့ပါလႊတ္ေတာ္ထဲကို။ ၈၈ တုိ႔ဘာတို႔လည္း ဒီအတုိင္းပဲ။ ဟိုဘက္ကေနသြားမယ္။ ဒီဘက္ကေန  သြားမယ္။ ကၽြန္ေတာ္အဲဒါေတြတစ္ခုမွ အယုံအၾကည္မရွိဘူး။ ဒါေတြမွာ အလာကားပါဗ်ာလို႔ ေျပာရမွာေပ့ါ။ တကယ္တမ္း  သူတို႔မွာဆႏ္ၵမရွိပါဘူး။ တကယ္တမ္း ဆႏၵရွိတဲ့KNU  ဆႏၵတကယ္ရွိတယ္။ ျပန္လည္း မလုပ္ေတာ့ဘူး။ ခုၿပီးသြားၿပီ။KNU က ဘယ္နည္းနဲ႔မွျပန္လုပ္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရအဆက္ဆက္မွာ သူတုိ႔ဆန္႔က်င္ခဲ့တယ္။ ခုေတာ့ သူသိသြားၿပီ။ တေလာက ကခ်င္က ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ေယာက္က ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကခ်င္ ျပည္နယ္မွာ ေက်ာက္စိမ္းေတြ၊ သစ္ေတြအကုန္ေျပာင္ သြားေတာ့မွ ဳႈဗ နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္တဲ့။ အဲဒီလို ကုန္သြားတဲ့ တစ္ေန႔ပဲျဖစ္ႏုိင္မယ္တဲ့။

ဒါဆို အဲဒီေက်ာင္းဆရာမ ေျပာသြားတဲ့ စကား အေပၚမွာေရာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးရဲ႕ Personal အျမင္အရ ဘယ္လို သုံးသပ္လိုပါသလဲ။

ေက်ာင္းဆရာမကေတာ့ သူ႔စိတ္ထဲရွိက ေျပာ သြားတာေပါ့ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္တာကေတာ့ စဥ္းစား ၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ။ ဘယ္ေလာက္ထိ၊ ဘယ္အတုိင္းအတာ ထိ လိုက္ေလ်ာၾကမွာလဲဗ်ာ။ အခုဟာ သူတို႔အေနနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ေပးပါလို႔ကို ေတာင္းေနစရာ မလိုဘူး။ ဖက္ ဒရယ္ကရ ၿပီးေနၿပီေလ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို တစ္ေယာက္ ကလာေျပာတယ္။ အစိုးရဆီက တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ကခ်င္မွာေက်ာက္တူးခ်င္တယ္တဲ့။ အဲဒါတစ္ေယာက္ ကျပန္ေျပာ တယ္။KIA နယ္ေျမထဲမွာ အစိုးရဆီက တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္လည္း ဘာမွအသုံး၀င္မွာ မဟုတ္ ဘူးတဲ့။KIAက ၁၀ ေပပတ္လည္ကို ႏွစ္ေသာင္းယူ တယ္။ လူတစ္ေယာက္   ငါးေထာင္ယူတယ္။ အစိုးရ က်ေတာ့ တစ္ျပားမွမရဘူး။ ဖက္ဒရယ္ဆုိတာ ေတာင္း ေနစရာမလိုဘူး။ ရၿပီးေနၿပီေလဗ်ာ။

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းလူမႈအေထာက္ အကူျပဳပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ Peace Processေတြမွာ ပါ၀င္ေနမႈ အခန္းက႑ကိုေရာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘယ္လို သုံးသပ္ပါသလဲ။ သူတို႔ရဲ႕ ပြင့္လင္းမႈကေရာ တုိင္းျပည္အတြက္ အမွန္တကယ္ အေပါင္းလက္ၡဏာ ေဆာင္ေနၿပီလို႔ ယူလို႔ရႏုိင္ပါမလား။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔  ေျပာရရင္  ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕ အစည္း လို႔ဆုိေနတဲ့ သူေတြေတာင္မွ မပြင့္လင္းဘူး။ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ပါးစပ္ကသာ ပြင့္လင္းေနတာ။ မင္းကို ႏုိင္သူ႔စာအုပ္ထုတ္တယ္။ ၾကည္ျဖဴသွ်င္က အကုန္၀ယ္  သြားတယ္။ သိန္းဘယ္ေလာက္ဖိုးေရာင္းရသလဲ၊ မင္း ကိုႏိုင္ ဘယ္သူ႔မွမေျပာဘူးေလ။ ေျပာရင္အခြန္ေဆာင္ ရမယ္ေလ။ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕ အစည္း ဆုိရင္ ေျဗာင္ေျပာေပါ့ဗ်ာ။ ဥပမာ အေနနဲ႔ေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ကို ေဂ်ာ့ဆုိးေရာစ္ ေငြဘယ္ေလာက္ပံ့ပိုး ထား တယ္ဆိုတာသူတို႔မေျပာဘူး။ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဆုိတာ ေဂ်ာ့ဆိုးေရာစ္ရဲ႕ နာမည္ပဲ။ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ လည္း ပြင့္လင္းဖို႔လိုေသးတယ္ေလ။

၂၀၀၈ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကေန ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ၿပီးလည္း ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ။ ဒီေတာ့ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အတြက္ ကန္႔သတ္ထားတယ္လို႔ အမ်ားက ေ၀ဖန္ေနတဲ့ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ေရး၊ မျပင္ေရးစသျဖင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးနဲ႔ သေဘာထားအျမင္ကိုလည္း သိပါရေစ။

၅၉ (စ) က  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကန္႔သတ္ထားတာဆုိရင္ ဒါစြပ္စြဲတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္ကေတာ့  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသားဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းရဲ႕သမီးျဖစ္တယ္။NLD မွာလည္း  ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က လြဲၿပီး က်န္တဲ့ေကာင္ေတြ တစ္ ေကာင္မွ ေသာက္သုံးမက်ဘူးဆုိတာလည္းသိတယ္။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္မယ္ဆိုရင္လည္း  လက္ခံတယ္။ ဒီေတာ့ သူ႔ကိုသမၼတျဖစ္ေအာင္ဘယ္လို နည္းနဲ႔ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမလဲေပါ့ေနာ္။ သူ႔မွာ ခင္ပြန္းက လည္းေသသြားၿပီ။ ႏုိင္ငံျခားက သူ႔သားႏွစ္ေယာက္   ျမန္မာႏုိင္ငံသား ခံယူလိုက္ရင္ၿပီးေရာ၊ ေခၽြးမေတြ ဘာေတြဆိုရင္လည္း ကင္းလြတ္ေစဆုိၿပီး ေျဖေလွ်ာ့ ေပးလို႔ရတယ္ေပါ့ေနာ္။  အဲဒီမွာ ဦးကိုနီက ဘာထ ျဖစ္သလဲဆုိရင္ ဦးလွေဆြ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသား သားႏွစ္ေယာက္ကို ဘယ္ႏုိင္ငံသား ခံယူပါ၊  ဒီႏိုင္ငံသားခံယူပါလို႔  ေျပာခြင့္မရွိဘူးတဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ ဆိုလိုခ်င္တာက သားႏွစ္ေယာက္လို ေျပာ လို႔မရရင္ သန္းေျခာက္ဆယ္ေသာ ျပည္သူေတြကို ဘယ္လိုေျပာမလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး လား။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔တတ္ႏိုင္သမွ် ေျဖေလွ်ာ့ေပးမယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာလည္း အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ ေယာက္ပါ။ သူ႔ကို ပုဂ္ၢလိက အျမင္ ကပ္တာမ်ဳိး လုံး၀မရွိပါဘူး။

ဗိုလ္မွဴးႀကီးခုနကေျပာသလိNLD မွာေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကလြဲၿပီး က်န္တဲ့သူေတြမွာ အရည္အခ်င္း မရွိဘူးဆုိရင္NLD အေနနဲ႔ အင္အားစုတစ္ခုအေနနဲ႔ ပတ္သက္လာမယ့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းေပၚမွာေရာ ဘယ္လိုျမင္ သလဲ။ ဘာလို႔ဆုိေတာ့ အစိုးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕ႏုိင္ဖို႔ သူ႔ရဲ႕ အင္အားစုေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာမွတ္ေက်ာက္တင္ ခံၾကရတာ ျဖစ္လို႔ပါ။

ကၽြန္ေတာ္ေျပာမယ္။ ၂၀၁၅မွာ NLD က ဘယ္ လိုပြဲထြက္လာမလဲဆုိေတာ့ ကိုယ့္ပုံကိုယ္ မျပရဲတဲ့သူ ေတြပဲ။ လာလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ပုံ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပရဲတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကိုပဲၾကည့္။  ႀကံ့ခိုင္ေရးက ဦးျဖဴနဲNLD က ဦးမဲတို႔ၿပိဳင္ၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီမွာ ႀကံ႕ခိုင္ေရးဦးျဖဴက သူ႔ဓာတ္ပုံႀကီး ခ်ိတ္ၿပီးျပတယ္။  ဗီႏုိင္းနဲ႔ထုတ္ၿပီးကားနဲ႔ လွည့္တယ္။NLDကဦးမဲက ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဘိလတ္သြားတုန္း အက်ႌ ထဲ လက္ႏႈိက္ထားတဲ့ ပုံကိုခ်ိတ္ၿပီးလာတာ။ ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပု၀ါႀကီးနဲ႔ပံုကို ပုံႀကီးခ်ဲ႕ ခ်ိတ္ ထားတယ္။

ႀကံ႕ခိုုင္ေရးက ဦးျဖဴက လူေဖာ္ၿပီးNLD က ဦးမဲက ပုန္းေနတယ္ဆုိေတာ့ သူကဘာတုန္း။သူတို႔က ကၽြန္ ေတာ္တို႔ ႀကံခိုင္ေရးေတြကို မိုးက်ေရႊကိုယ္လို႔ ေျပာ ၾကတယ္။ သူတို႔ကက်ေတာ့ ေျမလွ်ဳိးၿပီးလာတာဗ်။ ေရာက္လာတာဗ်။ ေျပာခ်င္တာက ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ၿပိဳင္မယ္NLD က အမတ္ေတြ ကိုယ့္ပုံ ကိုယ္ေဖာ္ၿပီးၿပိဳင္ပါ။ ဓာတ္ပုံႀကီးနဲ႔လာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ ဒီ႐ႈပ္ပါတီက ေမာင္မဲျဖစ္ပါတယ္။ ႀကံ႕ဖြံ႕ က ဘူးလက္လွေဆြနဲ႔ ၿပိဳင္ပါမယ္ဆိုၿပီး သတိ္ၱရွိရွိၿပိဳင္ ပါ။ ခုဟာက သူတို႔ပုံလည္းမေဖာ္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ေတာ့လည္း ဘာမွမေျပာရဲဘူး။ လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာနင္လား၊ ငါလား အစိုးရကို အတိုက္အခံလုပ္ တာ ႀကံ႕ခိုင္ေရးက အမတ္ေတြပဲ။ ဒီခ်ဳပ္လား၊ ဒီ႐ႈပ္ လားေတာ့  မသိဘူး။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္းဘာမွ မေျပာ။ စည္း႐ုံးေရးဆင္းေတာ့လည္းသူ႔ ပုံသူမေဖာ္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပုံႀကီးနဲ႔ဆိုေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကဘယ္တုန္းကမ်ားNLD  ပါတီ၀င္ သြားလည္းမသိဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံႀကီးကိုသုံးၿပီး စည္း႐ုံး ေရးဆင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔  ဘယ္လိုမွ မယွဥ္ႏုိင္ဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုတာက ျပည္သူေတြနဲ႔အျမင္မွာ နံ႔သာဆီနဲ႔ လက္ပံတုံးလိုပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ယွဥ္ရင္ ႐ႈံးမွာပဲ။ စႏ္ၵာမင္းပဲ လာလာ၊ ေဇယ်ာေသာ္ပဲလာလာ။ ဘူးလက္လွေဆြနဲ႔ၿပိဳင္မယ္။ စႏၵာမင္းဆိုလည္း စႏ္ၵာမင္းပုံကိုေဖာ္ၿပီးၿပိဳင္၊ ေဇယ်ာ ေသာ္ဆိုလည္း သူ႔ပံုကိုသူေဖာ္ၿပီးေတာ့ၿပိဳင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းပုံနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပုံကို ေဖာ္ျပၿပီးေတာ့ သူတို႔ပုံကို  သူတို႔မေဖာ္ဘဲ ေရြး ေကာက္ပြဲ၀င္ၿပိဳင္ရင္ေတာ့သတ္ၱိမရွိလို႔ပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ ဒီလိုပဲျမင္တယ္။ ဒီလိုပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္နဲ႔ဆိုလည္း ဘယ္လိုမွ  မယွဥ္ႏုိင္ပါဘူး။ လာမယ့္ ၂၀၁၅   ပြဲထြက္တဲ့အခါNLD  အေနနဲ႔ သတိ္ၱရွိၾကပါ။ ေနာက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာလည္း အသက္လည္းရလာၿပီ။ ခ်င္းေတာင္လို ေရခဲတဲ့ေနရာေတြ သြားမေနပါနဲ႔။ က်န္းမာေရး ထိမွာစိုးလို႔ပါဗ်ာ။ အဲဒီခ်င္းေတာင္လိုေနရာေတြမွာ တုိင္းရင္းသားေတြကိုပဲေပးလိုက္ပါ။ သတိ္ၱဆိုတာက  ဒါငါ့ပုံ ဒီပုံခ်ိတ္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ အေရြးခံ မယ္။ ဒါဆုိျပည္သူက အကဲခတ္ၿပီး ေရြးသင့္မေရြး သင့္ စဥ္းစားလို႔ရၿပီေလ။ ခုဟာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံပဲ သုံးေနတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာျမန္မာျပည္သူ ေတြရဲ႕ ႏႈိင္းမရတဲ့ ဖခင္။NLD  ပါတီရဲ႕ ေခါင္း ေဆာင္လည္းမဟုတ္ဘူး။ ပါတီ၀င္လည္း မဟုတ္ဘူး။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၅ရက္ေန႔ကDVBဦးေဆာင္ ၿပီးလုပ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ဗိုလ္မွဴးႀကီး တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရပါ တယ္။ အဲဒီလိုတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ရလဒ္ေတြက ဘာေတြ မ်ားရခဲ့သလဲ။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ ရလဒ္ေတြကေရာ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ဘယ္ေလာက္ အထိ အက်ဳိးရွိေစခဲ့ပါသလဲ။

DVB ကလုပ္တဲ့အေျခခံဥပေဒအေပၚသေဘာ ထားအျမင္ေဆြးေႏြးပြဲကိုတက္တဲ့အခါမွာ ဦးကိုနီတို႔၊ ကိုျမေအးတို႔ကSpeaker  အေနနဲ႔ေျပာၿပီး  NLD က ဦးတင္ဦးလည္းပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္က Live  လႊင့္ေနတယ္ထင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ရဲ႕အျမင္ကိုေျပာလိုက္တာ။DVB ကNLDVB ျဖစ္ သြားတယ္။NLD  ကိုပဲ ေဇာင္းေပးၿပီးလႊင့္ၾကတယ္။NLD ကိုပဲ ေဇာင္းေပးၿပီး ေဖာ္ျပၾကတယ္။ အရင္ တုန္းက ဦးတင္ဦးတို႔၊ ဦးကိုနီတို႔ကိုအရမ္းအထင္ႀကီး ခဲ့တယ္။ ဒီပြဲေရာက္မွ ဒီလူေတြဟာ အလကား လူ ေတြမွန္းကၽြန္ေတာ္သိလိုက္ရတယ္။ အဲဒီမွာ ဦးတင္ဦး က တပ္မေတာ္ကိုေျပာတယ္။ တပ္မေတာ္ ႀကီးဟာ ျပည္သူ႔ခ်ဥ္ဖတ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဦးကိုနီက လည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လံုး၀ေျပာင္းပစ္ရမယ္တဲ့။NLD ကေတာ့ ျပဳျပင္ဖုိ႔ေျပာတာပါတဲ့။ ကၽြန္ေတာ့္ အယူအဆကေတာ့ ေျပာင္းပစ္မယ္တဲ့။ ဒီလိုဆို ကိုယ္တက္လာတဲ့ သစ္ကိုင္းကိုကိုယ္ျပန္ခုတ္သလိုပဲ။DVB က လုပ္တဲ့သေဘာထားဖလွယ္ပြဲ ျဖစ္လာတာ ဟာ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာဗ်။ အမွန္ တကယ္ဆDVB ကေအာ္စလိုလိုေနရာမ်ဳိးမွာပုန္းလွ်ဳိး ကြယ္လွ်ဳိးနဲ႔ ေနေနရမွာ။ ဒီမွာ လာလုပ္ႏိုင္တာ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္။ ဒီပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ရဲ႕ အျမင္ကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာ သံုးသပ္ေရးပြဲ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တပ္မေတာ္ ႐ႈတ္ခ်ေရး ပြဲျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့တဲ့ဟာ ေတြလည္း တစ္ခုမွမပါဘူး။ ေန႔လယ္ ၁၁နာရီ ကေန ၁၂ နာရီအထိ လႊင့္တယ္။NLD  ကို အသားေပး ထုတ္လႊင့္မႈပံုစံလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရင္ ဦးတင္ဦးကတပ္မေတာ္ကို ျပည္သူ႔ခ်ဥ္ဖတ္၊ ျပည္သူ႔ခ်ဥ္ဖတ္လို႔သာေျပာေနတယ္။ သူသာရာထူး ဆက္ရေနမယ္ဆုိရင္ သူဒီစကားမ်ဳိးေျပာမွာမဟုတ္ ဘူး။ သူအထုတ္ခံရလို႔ ဒီစကားမ်ဳိး ေျပာတာ။ သူအထုတ္ခံရတဲ့ေနာက္ပိုင္းကစၿပီး ဒီအဘိုးႀကီးက အားလံုးကို ကိုးလိုးကန္႔လန္႔တုိက္လာတာ။ ကိုးလိုး ကန္႔လန္႔ေတြ ေျပာလာတာ။ ဆိုလိုရရင္NLD က ဦးတင္ဦးေျပာတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ သိတယ္။DVB က လုပ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအျမင္ ေဆြးေႏြးပြဲဟာတပ္မေတာ္႐ႈတ္ခ်ေရးလုိျဖစ္ေနတယ္။ တပ္မေတာ္ကို ႐ႈတ္ခ်တဲ့သူကလည္း တပ္မေတာ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လုပ္လာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လာတဲ့ ဦးတင္ဦးက လုပ္ေန တယ္။ ဒီဦးတင္ဦး ေျပာခဲ့တဲ့စကားေတြကို ၾကည့္ မယ္ဆုိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္မွာ ဘာ ေျပာခဲ့တယ္ ဆိုတာခ်ည္းပဲပါတယ္။ ဒီအဘိုးႀကီးက ေဒၚစုနားခုိကပ္ေနတဲ့အဘုိးႀကီးလုိ႔ပဲျမင္မိသြားတယ္။ ေရွ႕ေန ေမာင္ကိုနီဆိုရင္လည္း ဥပေဒပုဒ္ထီး၊ ပုဒ္မ ေတြ  အကုန္လံုးကို အရည္က်ဳိေသာက္ထားတဲ့ ပညာရွင္တစ္ေယာက္လုိ႔ ေလးစားခဲ့တာ။ ဒါေပမဲ့ ဒီလူႀကီးဟာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႀကီးဟာ ဘာမွ သံုးစားလို႔မရတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးေျပာေနတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာ သံုးစားလို႔ရတာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေျပာရရင္ ဦးတင္ဦး တို႔လို၊ ဦးကိုနီတုိ႔လို လူေတြရွိေနလို႔ ျမန္မာျပည္ ႀကီးဟာ ေရွ႕ဆက္လို႔မရတာဗ်။

ဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ဗ်ာ။ တပ္မေတာ္မွာ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အဆင့္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဦးတင္ဦးလို  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦး အေနနဲ႔ လက္ရွိ တပ္မေတာ္အေပၚမွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္မႈေတြရွိတယ္ဆိုေတာ့ သူက ဘယ္အခ်က္ေတြ ေပၚမူတည္ၿပီး ေ၀ဖန္တယ္လို႔ယူဆလို႔ရပါသလဲ။

ကၽြန္ေတာ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရမယ္ဆုိရင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကိုဖမ္းခဲ့တာ ေျခလ်င္စစ္ သားေတြ တစ္ေယာက္မွမပါဘူး။ ဖမ္းခဲ့တာေထာက္ လွမ္းေရးကေကာင္ေတြပဲ။ လက္ရွိကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္ကဘာေၾကာင့္အေျပာအဆိုခံေနရသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ေ၀ဖန္ခံေနရသလဲဆိုရင္ ေထာက္လွမ္း ေရးေၾကာင့္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျခလ်င္စစ္သားေတြ ဘာမွ သိရွာတာ မဟုတ္ဘူး။ ေျခလ်င္စစ္သားေတြ ေသနတ္ကိုင္ၿပီး ကာကြယ္ေနခ်ိန္မွာ ေထာက္လွမ္း ေရးက တပ္ၾကပ္အဆင့္က ေခြးခ်ည္တဲ့ႀကိဳးေလာက္ ရွိတဲ့ ဆြဲႀကိဳးႀကီးေတြစြဲၿပီး ေနၾကတယ္။ ေထာက္ လွမ္းေရးေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္သိကၡာ က်ရတာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျခလ်င္တပ္သားေတြ ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႔ တုိင္းျပည္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္ မွာ ေထာက္လွမ္းေရးကေကာင္ေတြက ေခြးခ်ည္တဲ့ ႀကိဳးေလာက္ရွိတဲ့ ဆြဲႀကိဳးႀကီးေတြဆြဲၿပီး အၿငိမ့္စား ေနႏိုင္တယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးေနႏိုင္တာကိုလည္း သူ႔အထက္ က လူႀကီးေတြက ၿပံဳးၿပံဳးႀကီး ၾကည့္ေနၾကတယ္။ လက္ရွိကာလမွာတပ္မေတာ္ကဘာမွသိတာ မဟုတ္ ဘူး။ ဘာမွအျပစ္ရွိတာ မဟုတ္ဘူး။ တကယ္ကို အျပစ္ရွိၿပီး တကယ္ကိုလုပ္ခဲ့တဲ့၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေတြကို ႏွိပ္စက္ခဲ့တဲ့ေထာက္လွမ္းေရးကို မေျပာ ဘဲနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ကို ေျပာေနတာ အဓိပ္ၸာယ္မရွိဘူး။ အဲဒီပြဲမွာ အဲဒါကို ထည့္ေျပာခဲ့ တယ္။ သူတို႔ဆီကလႊင့္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္ထည့္ ေျပာခဲ့တာ တစ္ခုမွ မပါဘူး။ ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့ အသံဆိုတာက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ အသံေတြပဲ ထုတ္လႊင့္ေပးရမွာပဲ။ ျဖစ္လာတာက်ေတာ့NLD   က အသံေတြပဲ ထုတ္ လႊင့္ေပးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့ အသံလို႔မျမင္ဘူး။NLDVB လို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္က ေတာ့ ျမင္တယ္။

ဟုတ္ကဲ့ခုလို ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ဗိုလ္ မွဴးႀကီးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Thiha Thwe

Hot news မွာ ပါတဲ့ Bullet လွေဆြ ရဲ႕ NLD, ၈၈ ပြင့္လင္း နဲ႕ အျခား နိုုင္ငံေရး အင္အား စုုေတြ အေပၚေျပာ ၾကားခ်က္ ကိုု ကၽြန္ေတာ့ အျမင္ ကေတာ့ ကြင္းထဲ မွာ ကစား သမား တစ္ဦး က တစ္ဖက္အသင္းေပၚ ခပ္ ၾကမ္းၾကမ္း ေလး ကစား လိုုက္တဲ႕ သေဘာ လိုု႕ ပဲ ျမင္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ထဲ က ျပိဳင္ဖက္ နိုုင္ငံေရးသမား အခ်င္းခ်င္း ဒီေလာက္ေျပာတာ မွဳစရာ မရွိပါ ဖူး၊ ကိုုယ္လည္းပဲ တြယ္စရာရွိ တြယ္ ခဲ့ ၾက၊ တြယ္ၾက အုုန္းမွာပါပဲ ။ ဦးလွေဆြ က အတိုုက္အခံ ဖက္ ကိုုမွ မဟုုတ္ပါဘူး သူ႕ USDP နဲ႕ အစိုုးရ အဖြဲ႕ ကိုု လည္း ဒီ Tone အတိုုင္း တုုတ္စရာ ရွိ တုုတ္ေနတာပါဘဲ။
ရွင္းရွင္း ေျပာ ရရင္ NLD အဖြဲ႕ ရဲ႕ capacity အေပၚ ထိကပါးရိကပါး လုုပ္တာ၊ ေက်းဇူးေတာင္တင္ ရအုုန္း မွာပါ။ ကိုုယ့္ဖက္ က အဲ့ဒိ အပိုုင္းကိုု ဖိလုုပ္ေပါ့။ နိုုင္ငံေရးၾကိဳး ဝိုုင္းဆိုုတာ ဒီ လိုုပဲ တစ္ဖက္ ကိုု ေဒါသ ျဖစ္ေအာင္ဆြ ျပီး အငိုုက္ဖမ္းျပီးကစားရတာပဲ။ ေဒါသျဖစ္တဲ့လူရွံဳး ေပါ့။ ၾကည့္ပါလား သမၼတ အသင္း က လူေတြ ေနာက္ပိုုင္း ပြဲစဥ္ေတြ မွာ အျပတ္အသပ္ အလဲ အကြဲပါ၊ ကၽြန္ေတာ့ခံယူခ်က္ ကေတာ့၊ နိုုင္ငံေရး နဲ႕ ပါတ္သပ္လိုု႕ အမွားရွိ ရင္၊ အားနည္းခ်က္ရွိရင္ ကိုုယ့္လူ မွိဳ႕ ၊ ကိုုယ့္ဖက္သားမွိဳ႕ လိုု႕ ဆိုုျပီး ညွာလိုု႕ ၊ ညာလိုု႕ မရပါဖူး။ နိုုင္ငံေရး ဆိုုတာ ျပည္သူ႕ အေရးပါ ။ကိုုယ့္လူမွိဳ႕ လိုုညွာရင္ ျပည္သူနာမယ္၊ ကိုုယ့္လူမွိဳ႕ လိုု႕ ညာေပးရင္ ျပည္သူကိုုပါ ညာ သလိုုျဖစ္မယ္ ။ Bulletလွေဆြ ရဲ႕ အျမင္မ်ိဳး ကိုု ကိုုယ္ ကသူ႕ လိုု ျပိဳင္ဖက္မဟုုတ္ လိုု႕ သူေျပာသလိုုရင့္ရင္သီးသီး ေတြ မပါေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္ကိုုယ္တိုုင္လည္း အတိုုက္အခံ နိုုင္ငံေရးအင္အားစုုေတြ ကိုု အဲဒီ လိုုပဲၿမင္တာေတြ၊ေျပာတာေတြရွိပါတယ္။ မီဒီယာသမားအေန နဲ႕ ဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီမိုုကေရစီ လိုုလားတဲ့ နိုုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စား သူတစ္ေယာက္အေန နဲ႕ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီ ကိစၥကိုု ေဖါ့ျပီးေျပာရင္ နိုုင္ငံေရး ေခါက္ဆြဲ စားသလိုု ရွက္စရာေကာင္းတယ္ လိုု႕ ကၽြန္ေတာ္ခံစားမိပါတယ္။
ဒီေန႕ power နိုုင္ငံေရး အေၾကာင္းေျပာရရင္ အတိုုက္ အခံကိုု တစ္သင္းထဲကစားမယ္ဆိုုျပီး ဆြဲ စိ ျပီး တကယ္ကစားေတာ့ line-up ထဲ မထည့္ ၊ ထည့္ကစားျပန္ေတာ့လည္း ေဘာလံုုးေပး မကစားပဲ ခုု တခါ အသင္းထဲ ကေန အနီကပ္ျပျပီး အထုုတ္ခံ ရေအာင္ ဂြင္ဆင္ေန လိုု႕ အာဏာရပါတီ ကိုု လူလိမ္ေတြ၊တကယ္တိုုင္း ျပည္မ်က္နွာမၾကည့္တဲ႕ သူေတြလိုု႕ ျမင္တယ္။ အတိုုက္အခံ ကိုုလည္း ခ်ိဳမိုုင္မိုုင္ ေတြ မ်ားျပီး လူထုု ကိုု နိုုင္ငံေရး အျမင္အားေကာင္းျပီး အစိုုးရရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အရွိန္ေလ်ာ့ မသြားေအာင္ ဖိအားေပး နိုင္တဲ့ ေရခ်ိန္ ကိုုေရာက္ေအာင္ဆြဲ မတင္နိုုင္ လိုု႕ အားမရဖူး၊ ေဝေလေလေတြ၊ နိုုင္ငံေရး performance ေတြသာမ်ားျပီး၊ လူထုု က အားကိုုးအားထား ျပဳရမယ့္ရုုပ္မေပါက္ဖူး ၊ ဟိုုလူေတြ မစြံလိုု႕ ဒီလူေတြကိုုတစ္လွည့္ အားကိုုး ၾကည့္အုုန္းမယ္ဆိုုတဲ့ မရွိ သံုုး နိုုင္ငံေရး ဘဝ က မတက္ဖူး ။ ေဆာရီးပါ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒီ လိုု ေဘးထိုုင္ဘုုေျပာ ဘဝ ကမကၽြတ္ဖူး ။ ေသေရာ ။