Tuesday, April 8, 2014

သီလ၀ါစီးပြားေရးဇုန္ဂ်ပန္ေအဂ်င္စီသို႕ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ စစ္တပ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
O’Laie Manzu

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးနီးလာတာနဲ႔အမၽွ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအေၾကာင္းေတြလည္း သတင္းေတြထဲမွာ မၾကာခဏေတြ႕ေနရတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဓိကအက်ဆံုးကေတာ့ ျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းေတြကို ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုပါ အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ (၄၃၆) ကိုျပန္ျပီး စမ္းစစ္ဖို႔လိုတယ္။ အခန္း (၁၂) ကို ျပင္သင့္-မျပင္သင့္ဆိုတာကလည္း လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြကတည္းက အျငင္းပြားလာခဲ့တဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၾကာင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုဟာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္မွ နအဖ အစိုးရ စိတ္ၾကိဳက္ေရးဆြဲခဲ့တယ္ဆိုတာ သတိမူသင့္တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္နီးပါး အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ အနယ္ထိုင္ေနတဲ့ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ ေရးဆြဲထားတာျဖစ္သလို အတိုက္အခံအင္အားစုေတြရဲ႕ သေဘာထားမပါဘဲ တဖက္သက္ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုလည္းျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒီအတိုင္းဆက္သံုးမယ္ဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုက ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔အညီ သမာသမတ္က်က်ေရးဆြဲထားတယ္ဆိုေတာ္ေသးတယ္။ အခုဟာက စစ္တပ္က သူတို႔အေတြး၊ သူတို႔အျမင္နဲ႔ မ်ိဳးေစ့ခ်ထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု။ လူထုကိုယ္စားမျပဳတဲ့သူေတြ စီမံထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု။ ျပည္သူေတြကို အေမွာင္ခ် အေကာင္းမွတ္ျပီး ေထာက္ခံခိုင္းခဲ့တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု။ အေမ်ာ္အျမင္ရွိျပီး ရင့္က်က္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ေဘးဖယ္ျပီး ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု။ ဒါေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္မယ္ဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကအစ ျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ဖို႔လိုတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာလည္း စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစနစ္နည္းစနစ္ကိုက်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ပိုမိုခိုင္မာတဲ့ ျပည္ေထာင္စုၾကီးတည္ေထာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မျဖစ္မေနျပင္ဆင္ရမယ့္အခ်က္ေတြအမ်ားၾကီးရွိေနတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ျပင္ရမွာေတြ မ်ားလြန္းလို႔ အသစ္ကေန ျပန္လည္ေရးဆြဲဖို႔လိုတယ္လို႔လည္းေျပာေနၾကတယ္။

အခုေလာေလာဆယ္ ျပန္ျပင္ၾကမယ္လို႔ဘဲ ထားဦး။ ျပင္ဆင္ေရးကို ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ အခန္း ၁၂ ကျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ ျခံဳျပီးေျပာရရင္ အပိုဒ္ ၄၃၆(က) မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အခ်က္ေတြကိုျပင္မယ္ဆိုရင္ လြတ္ေတာ္အမတ္အားလံုးရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္နဲ႔ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္သူထက္ဝက္ေက်ာ္ရဲ႕ေထာက္ခံမႈေတြရရွိဖို႔လိုအပ္တယ္။ အပိုဒ္ ၄၃၆ (ခ) ပါ အခ်က္ေတြကိုျပင္မယ္ဆိုရင္ လြတ္ေတာ္အမတ္အားလံုးရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေထာက္ခံရင္ ျပင္လို႔ရႏိုင္တယ္။ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းလို႔ေျပာတိုင္း ဒါနဲ႔ဒြန္တြဲ ပါလာတာကေတာ့ လြတ္ေတာ္ထဲက စစ္တပ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဘဲ။ အရပ္သားျပည္သူအမတ္က ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဘဲရွိတာ။ ေဒၚေအာ္ဆန္းစုၾကည္ေျပာသလို ဒီလြတ္ေတာ္အမတ္ေတြ အားလံုး ေထာက္ခံမဲေပးတယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ သတၱိရွိတဲ့ စစ္သားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကလည္း လိုေသးတယ္။ ဒါမွလည္း ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာကို။ ဒီေတာ့ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုၾကီးကို ျပင္ဆင္ျပီး ဆက္သံုးၾကမယ္ဆိုရင္ ျပင္ဆင္ခြင့္ကိုလည္း ျပန္လည္ စီစစ္ဖို႔လိုေနျပန္တယ္။ လြတ္ေတာ္ထဲက စစ္တပ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကိုလည္း သံုးသပ္ဖို႔လိုတယ္။

ျပင္ဆင္ခြင့္စည္းမ်ဥ္းၾကီးက တင္းက်ပ္လြန္းတယ္။ တဖက္မွာလည္း ဒါက တင္းက်ပ္ရမယ့္ကိစၥလည္းျဖစ္ေနျပန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕ၾကဖို႔ေတာ့လိုတယ္။ ေထာက္ခံမဲ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆိုတာကလည္း နည္းလြန္းတယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုဘဲ ၾကည့္ၾကည့္ … ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုဘဲ ၾကည့္ၾကည့္ ပါတီတစ္ခုတည္းက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အမတ္ကိုယ္စားလွယ္ရခဲ့တဲ့ သက္ေသေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေထာက္ခံမဲနဲ႔ဆိုရင္ ပါတီတစ္ခုတည္းရဲ႕ အင္အားနဲ႔ ျပင္လို႔ရႏိုင္တဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ ပါတီစံုအင္အားေတြေတာင့္တင္းလာလို႔ ဘယ္ပါတီကမွ လြတ္ေတာ္ထဲမွာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိမေနဘူးဆိုရင္လည္း ပါတီ ႏွစ္ခု သံုးခုအၾကား မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျပီး ျပင္ႏိုင္တယ္။ ျပည္သူၾကည္ညိဳတဲ့ ပါတီက အဆိုေတြကို ျပည္သူေတြကလည္း အားကိုးတၾကီးေထာက္ခံဖို႔မ်ားတယ္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲေတြကိုလည္း ေက်ာ္လြားႏိုင္တယ္။ ဒီလိုသာဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ပါတီၾကီးေတြရဲ႕ လက္ထဲေရာက္သြားႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရမ္းလည္းေလ်ာ့ခ်လို႔မရဘူး။

အျခားႏိုင္ငံအမ်ားစုကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဖို႔အတြက္ အမတ္ဦးေရ သံုးပံုႏွစ္ပံုေက်ာ္ရဲ႕ ေထာက္ခံမဲ လိုအပ္တယ္လို႔ ျပ႒ာန္းၾကတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ အနည္းငယ္ကြာၾကတယ္။ ဘယ္ပုဒ္မေတြကို တက္ေရာက္သူ အမတ္ဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္းေထာက္ခံမဲရမွ။ ဘယ္ပုဒ္မေတြကေတာ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵပါမွ။ ဘယ္ပုဒ္မေတြကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ေတြအျပင္ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္အမ်ားစုက ေထာက္ခံမွ၊ ဘယ္ပုဒ္မေတြကေတာ့ လံုးဝျပင္ခြင့္မရွိဘူး ဆိုတဲ့ စည္းကမ္းေတြလည္းရွိတက္ၾကတယ္။ အခ်ိန္ကာလကန္႔သတ္ခ်က္၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကန္႔သတ္ခ်က္ ေတြထားရွိတာလည္း ေတြ႕ရတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုမွာပါတဲ့ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုတာကေတာ့ အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ မ်ားေနတဲ့အျပင္ စစ္တပ္က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခံေနေတာ့ ပိုဆိုးတယ္။ ဒီၾကားထဲ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာလို “တက္ေရာက္သူအမတ္ဦးေရ ရဲ႕ ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္း” ဆိုတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ “အမတ္ဦးေရအားလံုးရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း” လို႔ျပ႒ာန္းထားေတာ့ ပိုတင္းက်ပ္တယ္။ စစ္ကိုယ္စားလွယ္အမွတ္ေတြရွိတာ-မရွိတာ ေဘးဖယ္ထားျပီး လက္ေတြ႕က်ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ဆိုတာကေန အမတ္ဦးေရအားလံုးရဲ႕ ၆၆.၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ (သံုးပံုႏွစ္ပံုေက်ာ္) လို႔ေျပာင္းသင့္တယ္။

ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပါတ္သက္လာရင္ ေနာက္ထပ္အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္က စစ္တပ္ ရဲ႕ အခန္းက႑။ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့သလို ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ခ်င္ရင္ လြတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေနတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြကိုလည္း မဲဆြယ္ရေသးတယ္။ သူတို႔ေထာက္ခံမႈမပါဘဲ လုပ္လို႔မရတဲ့အတြက္ သူတို႔ကအဆံုးအျဖတ္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ အခြင့္အဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသလိုျဖစ္ေနတယ္။ ဒါကလည္း ဒီမိုကေရစီ အေယာင္ေဆာင္ အာဏာရွင္တစ္မ်ိဳးဘဲ။ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ အနယ္ထိုင္လာတာနဲ႔အမၽွ ႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ အခန္းက႑က တေျဖးေျဖးေလ်ာ့မယ္ဆိုတဲ့ အသံေတြလည္း လြင့္ေနခဲ့တာၾကာျပီ။ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းနဲ႔ ေလ်ာ့ခ်မယ္ဆိုတာကေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်ျပေဆြးေႏြးတာမ်ိဳးမေတြ႕ရဘူး။ စစ္တပ္ကလည္း လြတ္ေတာ္ထဲမွာေနခ်င္၊ အာဏာကိုလည္း လိုခ်င္။ စစ္ဝတ္နဲ႔တမ်ိဳး၊ လူဝတ္နဲ႔တနည္း အာဏာတြယ္ၾကသူေတြေၾကာင့္လည္း အခက္သားဘဲ။ ဒါက ျပည္သူေတြရဲ႕ မဲဆႏၵအရမဟုတ္ဘဲ ခြဲတမ္းအလိုက္ လြတ္ေတာ္ထဲ ဝင္ထိုင္ေနတာက ဒီမိုကေရစီမူနဲ႔ ဆန္႔က်င့္ေနတယ္။ လြတ္ေတာ္ထဲ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရွိေနတာကို ဒီမိုကေရစီမဆန္လို႔ဆိုျပီး ဖယ္ခိုင္းဖို႔ကလည္း ခက္ေနတယ္။ သူတို႔ခံုကိုင္လႈပ္သလိုျဖစ္ေနေတာ့ သေဘာထားေတြ အၾကီးအက်ယ္ကြဲျပီး အေျခအေနေတြ ယိုယြင္းလာမွာကလည္း စိုးရိမ္ရတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကိုေလ်ာ့ခ်မယ္ဆိုတဲ့ စကားရပ္အတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲသက္တမ္းတစ္ခုတိုင္း ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းစီေလ်ာ့ခ်မယ္ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳးကို အတည္ျပဳထားသင့္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးၾကီးလွတဲ့ ဝန္ၾကီးရာထူးေတြကိုလည္း ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို လြဲေပးဖို႔ ျပင္ဆင္ထားသင့္တယ္။

ေနာက္တစ္ခုက စစ္တပ္အမတ္ေနရာ ခြဲတမ္းမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး(KNU)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KNLA)၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(SSA)၊ ကရင္နီတပ္မေတာ္(KA)၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO)နဲ႔ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္ႏိုင္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) လိုမ်ိဳး ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ပါဝင္သင့္တယ္။ ဒီမိုကေရစီမူအရ လြတ္ေတာ္မွာ စစ္တပ္မရွိသင့္ဘူးဆိုေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္အရ စစ္တပ္ရွိဖို႔လိုတယ္ဆိုရင္ ျမန္မာစစ္တပ္အျပင္ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕ေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကိုလည္း တပါတည္းထည့္သြင္းဖို႔လိုတယ္။ ဒါမွလည္းမၽွတမယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း အတြန္႔ရွည္မယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကလည္း ကိုယ့္ ေဒသ၊ ကိုယ့္ လူမ်ိဳးေတြအတြက္ သီးသန္႔မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာစစ္တပ္နည္းတူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ ကံၾကမၼာဖန္တီးရာမွာ ပါဝင္ခြင့္ရွိရမယ္။ လြတ္ေတာ္ထဲမွာ ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိေတြရွိေနသမၽွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ပါဝင္သင့္တယ္။ ဒါေတြက ရႈပ္လြန္းလို႔ လြတ္ေတာ္ထဲက စစ္တပ္ခြဲတမ္းကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ေတြနဲ႔ ေဝငွမေပးခ်င္ရင္ စစ္အရာရွိေတြလည္း လြတ္ေတာ္ထဲကထြက္၊ လူဝတ္လည္းျပီး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါတီႏိုင္ငံေရးသမားေတြအျဖစ္ သတၱိရွိရွိဝင္ျပိဳင္သင့္တယ္။

မွတ္ခ်က္။ ဧျပီလ ၃ ရက္ေနထုတ္ ဘက္မလိုက္ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ (၅) မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္။

KBZ ရဲ ႔ ..... Bonus List

KBZ ရဲ ႔ ..... Bonus List

ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ေက်ာက္ဆည္တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေအာင္ကိုဦး (Mizzima)

ေက်ာက္တန္းျမဳိ႕တြင္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆႏၵေဖာ္ထုတ္ဓာတ္ပုံ - ဟိန္းထက္ / ဧရာ၀တီ

မေကြးတိုင္း၊ ပခုကၠဴခရိုင္၊ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္"၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး"မ်ိဳးကို

အျဖစ္နိုင္ဆံုး Black Box အခ်က္ျပမႈ ဖမ္းမိ 7 ဧျပီလ 2014
bbc.co.uk/burmese

အခ်က္ျပမႈ ၂ ျကိမ္ ဖမ္းယူရရွိခဲ့တဲ့ Ocean Shield သဘၤာ
ေလယာဉ္ရဲ့ Black Box က ထုတ္လွြတ္တဲ့ အခ်က္ျပမႈ အမ်ိုးအစားနဲ့ ကိုက္ညီတဲ့ ထုတ္လွြတ္မႈေတြကို ျသစေျတးလ် သဘၤာတစ္စင္းက ဖမ္းယူ ရရွိခဲ့တယ္လို့ မေလးရွား ေလယာဉ္ေပ်ာက္ကို ရွာေဖြေနတဲ့ ျသစေျတးလ် အဖြဲ့ရဲ့ တာဝန္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။ျသစေျတးလ် ရွာေဖြေရး တာဝန္ရွိသူ Angus Houston က ေျပာရာမွာ ဒီလို ဖမ္းယူ ရရွိတာဟာ အခုအခ်ိန္ထိ အျဖစ္နိုင္ဆံုး လမ္းစ ျဖစ္တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။
ေလယာဉ္ ရွာေဖြမႈ မေလးရွား လက္မေလွ်ာ့ ဟုဆိုဒီ အခ်က္ျပမႈကို ျသစေျတးလ် ကမ္းရိုးတန္းနဲ့ မိုင္ တစ္ေထာင္ေလာက္ အကြာ အိနၵိယ သမုဒၵရာ ေတာင္ပိုင္းမွာ Ocean Shield သဘၤာက ဖမ္းယူနိုင္ခဲ့တာလို့ သူက ေျပာပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ဒီ အခ်က္ျပမႈဟာ ေသခ်ာေပါက္ မေလးရွား ေလယာဉ္ေပ်ာက္ရဲ့ Black Box ဆီက လာတာ ဟုတ္ မဟုတ္ အတည္ျပုဖို့ေတာ့ ရက္အနည္းငယ္ ျကာနိုင္တယ္လို့ သူက ဆိုပါတယ္။Perth ျမို့က ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ကေတာ့ ဒီကိစၥဟာ ေလယာဉ္ေပ်ာက္ ရွာေဖြသူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ သတင္းထူး ျဖစ္နိုင္တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။Flight recorder ရဲ့ ဘက္ထရီ ကုန္ခန္းေတာ့မွာ ျဖစ္လို့ ေလယာဉ္ေပ်ာက္ ရွာေဖြသူေတြ အေနနဲ့ အခ်ိန္မီ ရွာေတြ့နိုင္ဖို့ အေရးျကီးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႕ကာတြန္း

(၈-၄-၂၀၁၄) ရက္ေန. အဘဦး၀င္းတင္၏ က်န္းမာေရးအေၿခအေန
=====================

ယေန႔ ဧၿပီ ၈ရက္ နံနက္ ၁၀း၁၀ တြင္ ဘဘဦးဝင္းတင္ ICU မွ CT Scan ရိုက္ေသာ ေနရာသို႔ ထြက္ခြာၿပီး ၄၅မိနစ္ၾကာ ေအာင္ျမင္စြာအရိုက္ခံကာ ICU သို႔
၁၁း၁၀ တြင္ ေမာျခင္း က်ပ္ျခင္း မရွိပဲ ေကာင္းမြန္စြာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိပါသည္။

(ေဇာ္မ်ိဳးေအာင္)

သုံးသိန္းထက္ မပုိေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအား ၀ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေပးအပ္

သတင္းေထာက္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘအေပၚ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းသည္ မေကြးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ၏ အမိန္႔အာဏာသက္ေရာက္မႈ မကင္း


Eleven Media Group

(ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ဒီဗီြဘီသတင္းေထာက္ ဦးသူရသက္တင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘ ဦး၀င္းျမင့္လႈိင္တုိ႔ကုိ ေတြ႕ရစဥ္)

သတင္းသြားေမးေသာ DVB သတင္းေထာက္အား ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားျဖင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးက ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ခ်မွတ္၊ ယခုကဲ့သို႔ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းသည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိ

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုးက ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ တာ၀န္၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ အားေပးကူညီမႈတို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားေသာ ဒီဗီြဘီသတင္းေထာက္ ဦးသူရသက္တင္ (ခ) ဦးေဇာ္ေဖႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘ ဦး၀င္းျမင့္လိႈင္တို႔အား ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္စီက်ခံရန္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးက ဧၿပီ ၇ ရက္က အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ဒီဗီြဘီသတင္းေထာက္ ကိုသူရသက္တင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘ ဦး၀င္းျမင့္လိႈင္တို႔အား ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၃ အရ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္၊ ပုဒ္မ ၄၄၈ အရ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္၊ အဆုိပါျပစ္ဒဏ္မ်ားအား တစ္ႏွစ္တေပါင္းတည္းက်ခံရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ကိုသူရသက္တင္၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူဦးသိန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ေက်ာင္းသားမိဘႏွင့္အတူ ဒီဗီြဘီသတင္းေထာက္တို႔သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ KIZUNA ပေရာဂ်က္ျဖင့္ ေလ့လာေရးေစလႊတ္မည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ပညာေရးမွဴး႐ံုးသို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုး လက္ေထာက္ပညာေရးမွဴး ဦးေမာင္ေငြက တရားလိုျပဳလုပ္၍ ၎တို႔အား တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၆ ရက္က တရားစြဲဆိုခံရသူႏွစ္ဦး၏ ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္လဲခ်က္အား ၾကားနာခဲ့ကာ ယခုကဲ့သို႔ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမႈစစ္ေဆးခ်ိန္အတြင္း စြဲခ်က္ခ်သည့္အမိန္႔ကို ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္အဆင့္အထိ အယူခံ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ပလပ္ျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

"ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အမႈသည္မွာ အျပစ္မရွိဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းအဆင့္ကေန ဗဟိုအဆင့္အထိ ဆက္လက္အယူခံ၀င္သြားမွာပါ" ဟု ေရွ႕ေနဦးသိန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့မႈအေပၚ ဒီဗီြဘီသတင္းေထာက္ ဦးသူရသက္တင္က "ကြၽန္ေတာ္ သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လုပ္စရာရွိတာ လုပ္ခဲ့တာပါ။ အခုလိုတရားစြဲဆိုၿပီး ေထာင္ခ်ခဲ့တာဟာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါဟာမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈ ဘယ္ေလာက္ေရာက္ေနၿပီလဲဆိုတာကို ေဖာ္ျပလိုက္တာပါပဲ။
ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ အမႈျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးကို ဥပေဒနဲ႔အညီပဲ ရင္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တရားေရးမ႑ိဳင္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ရဲ႕ ေအာက္မွာရွိေနလား၊ သီးျခားလြတ္လပ္စြာရွိေနလားဆိုတာ ကြၽန္ေတာ့္ကိုခ်မွတ္တဲ့အမိန္႔က ေပၚလြင္သြားပါၿပီ။ ဒီျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ျပည္သူလူထုကိုအပ္ပါတယ္။ လူထုကမွားတယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္တယ္ဆိုရင္ ဒီသတင္းေလာကကေန အၿပီးသတ္ထြက္သြားလိုက္ပါမယ္" ဟုေျပာၾကားသည္။

ေက်ာင္းသားမိဘျဖစ္သူ ဦး၀င္းျမင့္လိႈင္ကလည္း "အခုလိုေထာင္ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ျပည္သူလူထုဟာ အေၾကာက္တရားနဲ႔ ေနေနေတာ့မွာပါ" ဟုေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ The Daily Eleven အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ေဒၚမန္ေဟာက္ႏ်န္ထံသို႔ ႐ံုးစာေရးမွတစ္ဆင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခြင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့ရာတြင္ ေတြ႔ဆံုရန္ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ေဒၚမန္ေဟာက္ႏ်န္အေနျဖင့္ စီရင္ခ်က္အမိန္႔ဖတ္ၾကားရာတြင္ ေခါင္းငံု႔ကာဖတ္ၾကားၿပီး အသံတိုးလြန္းသျဖင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္မည္မွ်ခ်မွတ္သည္ကို ေကာင္းစြာၾကားသိခဲ့ရျခင္းမရွိေၾကာင္း တရားခံႏွစ္ဦးႏွင့္ ၎တို႔၏ ေရွ႕ေနအပါအ၀င္ တရားခြင္အတြင္း ၀င္ေရာက္နားေထာင္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ သတင္းေထာက္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘအေပၚ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ၏ အမိန္႔အာဏာသက္ေရာက္မႈ မကင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံသတင္းေထာက္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

၎၏လက္ထက္တြင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး Eleven Media Group မွ မေကြးၿမဳိ႕ခံ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအား သတင္းဓာတ္ပံုႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ဖူးသည္။ မၾကာေသးမီကလည္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေပါက္ၿမဳိ႕နယ္မွ လက္နက္စက္႐ံု သတင္းေဖာ္ျပခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယူနတီသတင္းဂ်ာနယ္၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ သတင္းေထာက္ေလးဦးမွာ ပခုကၠဴခ႐ိုင္တရား႐ံုး၌ တရားရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါအမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားလိုျဖစ္သူ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ံုးၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွထြန္းလက္မွတ္ေရးထိုးလ်က္ ၎အားတရားလိုအျဖစ္ အမႈဖြင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ တာ၀န္ေပးသည့္စာကို လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး ေပါက္ၿမဳိ႕မရဲစခန္း၌ စာျဖင့္ေရးသားၿပီး အမႈဖြင့္တိုင္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့သည္။

သမၼတ႐ံုးမွတာ၀န္ေပးသည့္ စာတြင္ (၁) ၂၅-၁-၂၀၁၄ ရက္ထုတ္ ယူနတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားသတင္းဂ်ာနယ္တြင္ "ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း၊ လက္ရွိကာခ်ဳပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ပညာရွင္တို႔၏ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လွ်ိဳ႕၀ွက္ဓာတုလက္နက္စက္႐ံု" ေခါင္းစဥ္ပါေဆာင္းပါး၌ မိမိႏိုင္ငံအေပၚ အျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက အထင္အျမင္လြဲမွားေစႏုိင္သည့္ ကာကြယ္ေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ဓာတ္ပံုမ်ား ေဆာင္းပါးအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ (၂) အဆိုပါအမႈကိစၥတြင္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း၊ သံသယရွိသူမ်ားအား ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္ရန္အတြက္ "ၾကည္း ၂၈၂၉၉၊ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး၊ ဌာနမွဴး၊ စစ္ေဆးေရးဌာန အမွတ္ (၂၄) ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္႐ံု" က တရားလိုအျဖစ္ အမႈဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အားေပးပို႔ပါသည္ဟု ပါရွိသည္။

ဒီဗီြဘီသတင္းေထာက္ ကိုသူရသက္တင္သည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလအတြင္းက နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ သမုန္းပင္ေက်းရြာ၌ ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈသတင္းအတြက္ ႐ုပ္သံ႐ိုက္ကူးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုင္စင္မဲ့ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္က်ခံခဲ့ရကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

"ကြၽန္ေတာ္တို႔သတင္းေထာက္ကို ေထာင္ခ်လိုက္တဲ့ေနရာမွာ ကိုးကားထားတဲ့ ပုဒ္မေတြက ပုဒ္မ ၃၅၃ ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈနဲ႔ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ ပုဒ္မ-၄၄၈ နဲ႔ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီေနရာမွာ ပုဒ္မ-၃၅၃ ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္တယ္လို႔ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သတင္းေထာက္က အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆိုင္တဲ့႐ံုးမွာ အစိုးရ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ကို အမ်ားျပည္သူသိသင့္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုသြားေမးတာ ၀တၲရားေႏွာက္ယွက္မႈ လံုး၀မဟုတ္ဘူးလို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ တာ၀န္၀တၲရားေႏွာင့္ယွက္မႈဆိုတာ အၾကမ္းဖက္မႈ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ဒါမ်ိဳးေတြပါမွ အဲဒီျပစ္မႈေျမာက္တယ္။ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ သတင္းေထာက္က ကင္မရာပဲပါတယ္။ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္း႐ိုက္တာပဲရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ သတင္းေမးတာပဲရွိတယ္။ ဒါဟာ၀တၱရားေႏွာက္ယွက္မႈေျမာက္ေလာက္တဲ့ ျပစ္မႈမဟုတ္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမင္ပါတယ္။ ေနာက္ပုဒ္မတစ္ခုက ပုဒ္မ ၄၄၈၊ အဲဒီပုဒ္မက ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ။ ပုဒ္မ ၄၄၈ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပစ္မႈေျမာက္မေျမာက္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရွ႕ေနနဲ႔ တိုင္ပင္ၾကည့္ပါတယ္။ အဲဒါက ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈေတြထဲကို က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္တဲ့ ျပစ္မႈျဖစ္ပါတယ္။
ခုဟာက အမ်ားျပည္သူနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ႐ံုးထဲကို ႐ံုးခ်ိန္အတြင္းမွာ သတင္းေထာက္က ၀င္ေရာက္သတင္းေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာကလည္း ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈမေျမာက္ဘူးလို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။
အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေပးတယ္လို႔ေျပာတယ္။ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တိုးတက္မႈရွိတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေခတ္မမီေတာ့တဲ့ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒေတြ၊ က်င့္ထံုးဥပေဒေတြကိုအသံုးခ်ၿပီး သတင္းမီဒီယာေလာကသားေတြကို ဖိႏွိပ္ၿပီး အေရးယူေနတာကေတာ့ သူတို႔ေျပာေနတဲ့ သြားေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ လံုး၀ဆန္႔က်င္ေနတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေထာက္ျပပါတယ္" ဟု ဒီဗြီဘီသတင္းဌာန၏ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ဒီဗီြဘီသတင္းေထာက္ ကိုသူရသက္တင္သည္ အသက္ ၄၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီး မေကြးၿမိဳ႕ ကန္သာရပ္တြင္ ေနထိုင္ကာ ဇနီးႏွင့္ အသက္ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ သားတစ္ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုကဲ့သို႔၎အား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းသည္ မၾကာေသးမီက ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ မတ္ ၁၄ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒတြင္ နစ္နာေသာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္သည္ သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦးက ပုဒ္မ ၉ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တာ၀န္ႏွင့္က်င့္၀တ္ သိကၡာတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္းယူဆလွ်င္ ေရွးဦးစြာ ေကာင္စီသုိ႔ တုိင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာဥပေဒပုဒ္မ ၂၁ တြင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ေကာင္စီ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းရာ၌ ေျပလည္မႈမရွိပါက တိုင္ၾကားသူ သုိ႔မဟုတ္ ေက်နပ္မႈမရွိသူသည္ သက္ဆုိင္ရာတရား႐ုံးတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစြဲဆုိႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာဥပေဒပုဒ္မ ၂၃ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

"သတင္းမီဒီယာဥပေဒမွာက သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦးက တာ၀န္နဲ႔က်င့္၀တ္သိကၡာ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ ေရွးဦးစြာ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကုိ တုိင္ၾကားႏုိင္တယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းတဲ့ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကုိ မဖြဲ႕ရေသးဘူးဆုိေပမယ့္ လက္ရွိမွာဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)ဆုိတာ ရွိပါတယ္။ ေကာင္စီေရွ႕ေမွာက္မွာ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းရာမွာ ေျပလည္မႈမရွိရင္ေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ တရားစြဲဆုိႏုိင္တယ္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြကသာ မီဒီယာေတြကုိ မဖိႏွိပ္ခ်င္ဘူး။ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီဥပေဒအရေကာင္စီမွာ အရင္ညိႇႏႈိင္းသင့္တယ္။ ေကာင္စီကုိလည္း အသိမေပး။ ညိႇလည္းမညိႇႏႈိင္းဘဲ ေထာင္ဒဏ္အမိန္႔ခ်မွတ္တာဟာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒနဲ႔ မကုိက္ညီသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္" ဟု ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦးကဆုိသည္။

လက္ရွိသတင္းမီဒီယာဥပေဒကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၄ ရက္ (ယခု ဒီဗြီဘီသတင္းေထာက္အား အမိန္႔မခ်မီ) က ျပ႒ာန္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒီဗြီဘီသတင္းေထာက္ျဖစ္စဥ္အား အမိန္႔မခ်မီ သတင္းမီဒီယာဥပေဒကုိ ထည့္တြက္စဥ္းစားျခင္းမရွိသည္မွာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒႏွင့္ မကုိက္ညီဘဲျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

"ဘာမဟုတ္တဲ့ကိစၥ ေထာင္မခ်သင့္တဲ့ကိစၥကို ေထာင္ခ်တယ္။ ဘာမွမႀကီးက်ယ္တဲ့ ျပစ္မႈတစ္ခုကို ေထာင္တစ္ႏွစ္က ျပင္းလြန္းတယ္။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္လံုးကို ေရာင္းစားလာဘ္ေပးလာဘ္ယူကို အႀကီးအက်ယ္ က်ဴးလြန္တဲ့သူေတြကိုက်ေတာ့ နယ္ေျပာင္း႐ံုေလာက္ ရာထူးအနားေပး႐ံုေလာက္နဲ႔ တရားေတာင္မစြဲဘူး။ အဲဒီေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနကိုၾကည့္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သတင္းမီဒီယာကို သြယ္၀ိုက္တဲ့နည္းနဲ႔ခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔ လုပ္တာေတြ ႀကီးထြားလာတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအားလံုးလိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေမွးမိန္လာၿပီဆိုတာ လူထုသေဘာေပါက္ဖို႔လိုပါတယ္။
အစိုးရကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေတာင္းဆိုဖို႔ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းကိုလည္း တိုက္တြန္းရမယ္။ အစိုးရရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြအတြက္ ဖိအားေပးဖို႔ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းနဲ႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုဖိအားေပးမလဲဆိုတာ စဥ္းစားသင့္ၿပီ" ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လာမည့္ေသာၾကာေန႔(၁၁-၄- ၂၀၁၄) ေန႔တြင္ Eleven Media Group မွ ထုတ္ေ၀မည့္ The Daily Eleven သတင္းစာႏွင့္ Premier Eleven Sports ဂ်ာနယ္မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားတြင္ Black Cover အျဖစ္ျပဳလုပ္၍ ကန္႔ကြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

DVB သတင္းေထာက္အား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းအေပၚအျမင္မ်ား

"ဒါလံုး၀မတရားပါဘူး။ သတင္းေမး႐ံုနဲ႔ ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈမျဖစ္ပါဘူး။ အမွန္ကေတာ့ တရားစီရင္တဲ့ သေဘာကပဲၾကည့္ၾကည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသေဘာကပဲၾကည့္ၾကည့္ သူကတကယ္ပဲ သတင္းလိုခ်င္တယ္။ လိုခ်င္ရတာကလည္း သူ႔အတြက္မဟုတ္ဘူး။ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးကို တင္ျပခ်င္တဲ့သတင္းေထာက္။ ေထာင္ကိုမခ်သင့္ပါဘူး။ အဲဒီလိုမ်ိဳးလုပ္လိုက္တာက မီဒီယာကို ႏွိပ္ကြပ္တဲ့သေဘာေရာက္ပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ေနာက္မလုပ္ရဲေအာင္ လုပ္လိုက္တာပါပဲ။ ဆိုလိုတာက မိဘကသားသမီးကို ေနာက္မလုပ္ရဲေအာင္ လုပ္တာကတစ္မ်ိဳး၊ ဆရာကေက်ာင္းသားကို ေနာက္ေနာင္မလုပ္ရဲေအာင္ သင္ခန္းစာေပး ဆံုးမတာက တစ္မ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ။ သတင္းေထာက္ဆိုတာက ျပည္သူရဲ႕သားသမီးဗ်။ သတင္းေထာက္ကို အဲဒီလိုမလုပ္သင့္ပါဘူး"

(ဆရာဖိုးေသာၾကာ(ေခတ္မိုး)(ေ႐ႊႏိုင္ငံသစ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္))

"အစိုးရသစ္တက္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ကတည္းက ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာေတြကို ကာကြယ္မယ့္ ဥပေဒတို႔၊ ဖိႏွိပ္တဲ့ဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒတို႔ လုပ္ရမယ္ဆိုတာကိုပါ။ အဲဒီႏွစ္ခုကိုမလုပ္ရင္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ေတြအပါအ၀င္ သတင္းေထာက္ေတြဟာ စာေရးစားပြဲကေန အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ထဲ အခ်ိန္မေရြးေရာက္ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အခုသတင္းမီဒီယာဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ၿပီး နည္းဥပေဒေရးဆြဲေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မီဒီယာသမားေတြကိုေထာင္ခ်မယ့္ ကိစၥေတြကို စာနယ္ဇင္းေကာင္စီနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းသင့္ပါတယ္။ အခုလို မီဒီယာသမားေတြကို ေထာင္ခ်ၿပီး အေရးယူေျဖရွင္းေနတယ္ဆိုတာ အခုလို ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စတုတၳမ႑ိဳင္အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေျပာေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ အင္မတန္ ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္တဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါရေစ"

(ဦးသိန္းညြန္႔ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

"တကယ္တမ္းေျပာရရင္ ပုဒ္မေတြက နဂုိကတည္းက ေရးထားၿပီးသား။ ဘယ္ဟာက ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လ၊ ဘယ္ဟာက ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ဆုိတာ သတ္မွတ္ၿပီးသား။ အဲဒါကုိနည္းတယ္။ မ်ားတယ္လုိ႔ေတာ့ ေျပာလုိ႔မရဘူး။ ျဖစ္ၿပီဆုိရင္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ၊ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီတုိ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒီလုိလုပ္လုိက္ရင္ တရားစြဲတာေတြ သိပ္မရွိေတာ့ဘူး။ အခုေနာက္ပုိင္းေတြမွာဆုိလုိ႔ရွိရင္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္၊ ရဲေတြနဲ႔အမႈဆင္ၿပီးေတာ့ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိျပႆ နာေတြက ႏုိင္ငံတုိင္းမွာရွိတယ္။ သတင္းေထာက္ေတြမွာ စြန္႔စားရတာေတြ၊ အႏၲရာယ္ရွိတာေတြက ရွိၿပီးသား။ ဥပေဒထဲမွာ ထည့္ေရးထားတာရွိတယ္။ သတင္းေထာက္ကခြင့္ေတာင္းၿပီး ေမးတယ္ဆုိရင္ ေျဖဖုိ႔တာ၀န္ရွိတယ္။ မေျဖဘူးဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာဌာနကေန အေရးယူဖို႔ပါတယ္။ အဲဒါေတြက မလာေသးတဲ့အတြက္ ထစ္ကနဲရွိရင္ သတင္းေထာက္ကုိ အနီးကပ္ဆုံးဥပေဒနဲ႔ဖမ္းတာ၊ ေထာင္ခ်တာေတြလုပ္ေနတယ္။ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတယ္၊ နည္းတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ မေျပာခ်င္ဘူး အဲဒီကိစၥေတြက ျဖစ္ကုိမျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥေတြ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေျပလည္ေအာင္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္သင့္တဲ့အရာေတြျဖစ္တယ္"

(ဦးသီဟေစာ (စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ))

"ဒါဟာ သတင္းေထာက္ေတြကိုဖိႏွိပ္တာဘဲ။ က်န္တဲ့သတင္းေထာက္ေတြကို အဲဒီလိုမလုပ္ရဲေအာင္လုပ္တာဘဲ။ ဒါဟန္႔တားတာဘဲ။ သတင္းမီဒီယာသမားေတြကို အဲဒီလိုေထာင္ခ်လိုက္တာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လက္မခံပါဘူး။ သတင္းေထာက္ေတြကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်လိုက္တာဟာ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာမဟုတ္ပါဘူး။ အလားအလာမေကာင္းပါဘူး။ သတင္းမီဒီယာသမားေတြအေနနဲ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုအပ္လာၿပီ။ တရာဥပေဒစိုးမိုးမႈကလည္း ပံုမွန္အေျခအေနမဟုတ္ပါဘူး။ ဖိႏွိပ္တာေတြ၊ မတရားတာေတြကလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တင္မဟုတ္ပါဘူး။ ေအာက္ေျချပည္သူေတြလည္း အမ်ားႀကီးခံေနၾကရပါတယ္"

(ဦးရဲျမင့္ေဖ (စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာအယ္ဒီတာခ်ဳပ္)

"သတင္းမီဒီယာေတြကို တရားစြဲတာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္တာေတြက ရွိေနဦးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြသိပ္မသိၾကလို႔ပါ။ အရင္တုန္းကလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ အခုလည္းဆက္ရွိေနဦးမွာပါပဲ။ သတင္းေထာက္ကလည္း သတင္းေထာက္အခြင္႔အေရးအရ လြတ္လပ္ခြင္႔အရဆိုၿပီး သတင္းရယူသလို တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းကလည္း သူတို႔အခြင္႔အေရးအရ တရားစြဲမွာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေ၀ဖန္ခ်င္စရာတစ္ခုကေတာ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းနဲ႔ သတင္းမီဒီယာနဲ႔ ၿငိလာရင္ေတာ့ တရားေရးက အကာအကြယ္ေပးထားတဲ႔သေဘာမ်ိဳးေတြ ရွိေနပါတယ္"

(ဦးကိုနီ(တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)

"တကယ္ေတာ့ မီဒီယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဖိႏွိပ္မႈေတြ ဆက္တိုက္ေတြ႕ေနရတယ္။ အရင္တုန္းက မီဒီယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူတာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ The Voice ၊ ဦးျမတ္ခိုင္တို႔ကို တရားစြဲခဲ့တယ္။ အဲဒီအမႈေတြက ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ အခု Eleven ကမခိုင္၊ Unity ကသတင္းေထာက္ေတြကို ဖိႏွိပ္တဲ့ပုံစံနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ လိႈင္သာယာမွာ က်ဴးေက်ာ္သူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဒီပုဒ္မနဲ႔ဆြဲၾကပါတယ္။ ေထာင္က်တယ္ဆိုတာ ရွားပါတယ္။ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈဆိုတဲ့ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ မီဒီယာကို ေထာင္ခ်တယ္ဆိုတာ အံၾသဖို႔ေကာင္းတယ္။ အခုလို မီဒီယာေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ ျပဳလုပ္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ ဖိႏွိပ္တာျဖစ္ေနတယ္။ ဒီအခ်က္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲ၊ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲေတြနဲ႔ တရားေရးအႀကီးအကဲေတြ အေလးထားစဥ္းစားဖို႔လိုၿပီလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္"

(ဦးခိုင္ေမာင္ရည္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္/အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ)

"အခုခ်မွတ္လုိက္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ကုိ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အရမ္းျပင္းထန္လြန္းတယ္။ အဓိပၸါယ္မရွိဘူး။ ျဖစ္တဲ့အျဖစ္အပ်က္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေသခ်ာသိၿပီးသား။ သူသတင္းေမးဖုိ႔ ႀကိဳးစားတာမရေတာ့ ဗီဒီယုိခဏေလး ႐ုိက္လုိက္တယ္။ အဲဒီဗီဒီယုိက ေဖာ္ျပဖုိ႔လည္းမဟုတ္ဘူး။ မွတ္တမ္းတင္တဲ့အေနနဲ႔ ခဏေလး႐ုိက္လုိက္တာ။ တခ်ဳိ႕ေဒသႏၲရအစုိးရက သူတုိ႔ၾသဇာအာဏာကုိ လုိတာထက္ပုိၿပီးေတာ့သုံးခ်င္တယ္ မီဒီယာကုိေရာ၊ လူေတြကုိေရာ အေၾကာက္တရားရေအာင္ လုပ္ခ်င္တယ္။ ဒီကိစၥေတာ့ ဘယ္လုိ႔မွမွ်တတဲ့ဟာလည္းမဟုတ္ဘူး။ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တဲ့ဟာလည္း မဟုတ္ဘူး"

(ဦးျမင့္ေက်ာ္ (ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)

" ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ တရားစီရင္ေရးမူမွာလည္းရွိတယ္။ ႏိုင္ငံသားေတြကို အျပစ္ေပးေရးထက္ ျပဳျပင္ေရးကိုဦးတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ သတင္းေထာက္ေတြဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စတုတၳမ႑ိဳင္ကို အားျပဳေနတဲ့သူေတြအေပၚမွာ အခုလိုႏွစ္ရွည္ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ျခင္းဟာ လုံးမျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥလို႔ အဓိကထားေျပာခ်င္တယ္။ အားလုံးေျပာေျပာေနတဲ့ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒမ်ဳိးေတြကိုေတာင္ လႊတ္ေတာ္မွာ ျပစ္ဒဏ္ေတြေလ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီလိုျပစ္ဒဏ္ေပးမႈဟာ လုံး၀မမွ်တဘူး။ ၀တၱရားေႏွာက္ယွက္မႈဆိုတာ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ တရား႐ုံးျပင္ပမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေက်ေအးလို႔ရတယ္။ အဲဒါအေပၚမွာ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ တရားသူႀကီးေတြရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဟာ ပုဂၢိဳလ္ေရးမုန္းတီးမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြပါေနသလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ရမယ္။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အင္အားတစ္ခ်ဳိ႕ကို ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီးမွ ျပန္လည္ဆုံး႐ႈံးမႈေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုလုံးသြားေနတဲ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမူကိုလည္း လုံး၀ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဒသအလိုက္ခြဲေျပာမယ္ဆိုရင္ မေကြးတိုင္းေဒသမွာ ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ျပစ္မႈက ဒါဟာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက တရားစီရင္ေရးပိုင္းကို လႊမ္းမိုးေနတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားတယ္ဆိုတာ ျပလိုက္တာပါပဲ။ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္မႈမရွိဘူး။ အေျခခံဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွာပါ၀င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ဳိ႕ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပဳျပင္မႈေတြ အရမ္းလိုအပ္ေနတယ္ဆိုတာ အထင္အရွားျပလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သုံးသပ္ခ်င္ပါတယ္"

(ဦးမင္းသူ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္/အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)

ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း– တာေမြေအာင္ကို

မူေတြကေကာင္း လူေတြကမေကာင္း၊ လူေတြအားလံုးကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ၊ မိမိတို႔ႏွင့္ အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသူ မ်ားထဲတြင္ မေကာင္းတဲ့ သူမ်ားနဲ႕သာေတြ႕ခဲ့ရ။ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သူ၊ ကိုယ္က်ိဳး ရွာတဲ့သူေတြနဲ႕ လက္တြဲခဲ့ရတာကိုဆိုလို ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေအာက္ငယ္သား မ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္ အျမတ္ထုတ္ခ်င္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္သာ ေတြ႕ခဲ့ၾကရၿပီး ဘ၀ေပးမေကာင္းတဲ့ ကံကိုအျပစ္ပံု မခ်ခ်င္ ေတာ့ပါ၊ ကံဆိုတာအလုပ္၊ အလုပ္မေကာင္း ၍ ကံမေကာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း (ေနာက္ေတာ့) ျပည္ေထာင္ စုႀကံ႕ခုိင္ေရး ႏွင့္အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ဟု ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။ မွန္ပါသည္။

အစပထမစတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့စဥ္က ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ႀကီး ရည္ရြယ္ခ်က္ ေတြက လည္းေကာင္း၊ အဓိ႒ာန္ေတြက လည္ေကာင္း၊ ေဆာင္ပုဒ္ ေတြကလည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔တက္ႂကြစြာ ပါတီ အႏိုင္ရသည္အထိ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ၾက သည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္စဖြဲ႕ စည္းခဲ့ စဥ္က ႏွင့္ မတူ။ ႏွစ္ေတြၾကာ လာေတာ့ ခုနေျပာ ခဲ့သလို ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ အတြင္း ေရးမွဴးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္း ျဖစ္မွန္း မသိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အျခားၿမိဳ႕ နယ္မ်ားေတာ့ မေျပာ တတ္ပါ။ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ တကယ့္ လက္ေတြ႕ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရပါသည္။ …နယ္ေျမ တာ၀န္ခံ၀န္ႀကီးေတြ၊ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ရန္ကုန္တုိင္းတာ၀န္ခံေတြရဲ႕ ေျမႇာက္စားမႈ၊ ေပးကမ္းမႈ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခ အေနအေပၚမွာ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး လက္ ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္သူေတြကေတာ့ အိမ္တစ္ လံုး ကေနႏွစ္လံုး၊ ကားမရွိသူေတြက ကားစီး၊ ကားတစ္စီးရွိသူကႏွစ္စီး၊ မိုးေပၚကက်လာ သည့္အလား ထီေပါက္သလို ေန႔ခ်င္း၊ ညခ်င္း ႀကီးပြားတိုးတက္သြားၾကသည္။ ပံုျပင္မဟုတ္ တကယ့္လက္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အဲဒီအခ်ိန္က အသင္းအတြင္း ေရးမွဴးတစ္ဦးက ေထာက္ပံ့ေၾကး တစ္ ေသာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္ အမႈေဆာင္က ေျခာက္ေထာင့္ငါးရာ၊ ဒီေငြေၾကးအေထာက္ အပံ့ေတြနဲ႕ ဘယ္လိုလုပ္ ကားစီး၊ အိမ္ ၀ယ္ႏိုင္ၾက မွာတဲ့လဲ စဥ္းစားၾကည့္ၾကေစ ခ်င္သည္။ အသင္းမွ ပထမပါတီစေျပာင္းစဥ္ တစ္လေျခာက္ေသာင္း၊ အခုေတာ့ တစ္သိန္း လစာ ရၾကသည္။ လူႀကီးေတြကလည္း အစကတည္းက လုပ္ရဲကိုင္ရဲမ်က္ႏွာေျပာင္ တုိက္ရဲတဲ့ သူေတြကိုသာေရြးခ်ယ္ၿပီး အေျပာ ေကာင္း၊ အခၽြဲေကာင္း၊ အတိုင္အေတာ သတင္းပို႔ေကာင္းသူေတြကိုသာ မိုးက်ေရႊ ကိုယ္ ခန္႔ထားခဲ့ၾကသည္။ အတြင္းေရးမွဴး တစ္ေယာက္ရဲ႕ အထက္ေဖာ္ျပပါအရည္ အခ်င္း ျပည့္မီသူ ေတြကေတာ့ အသင္း စတင္ ဖြဲ႕စည္းကတည္းကေန ယေန႔ထိ သက္တမ္းလြန္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မင္းမ်ား ပင္ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ အတြန္း၊အတုိက္၊ အလိမ္၊ အေခါက္၊ အတုိင္အေတာမ်ား၊ စြယ္စံုတတ္ခ်န္ပီယံ အတြင္းေရးမွဴးဟု ဘြဲ႕ တံဆိပ္အမည္နာမမ်ား ရထားၾကသည္။ အသင္း၏လုပ္ငန္းကိစ္ၥအ၀၀အား မိမိ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးသဖြယ္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွာရွိတဲ့ ေျမလြတ္ ေျမကြက္မွန္သမွ် အလြတ္ မေပး။ အသင္း ရန္ပံုေငြဆုိင္ခန္း၊ ေနာက္ဆံုးလမ္းေဘး လက္ဖက္ရည္ဆုိင္၊ ၾကက္သြန္သည္၊ အေၾကာ္ သည္အစ ကြမ္းယာဆုိင္အဆံုး ပိုက္ဆံရလွ်င္ ရန္ပံုေငြဆုိင္ခန္းဟု အမည္ တပ္ေပးလိုက္သည္။ လမ္းေဘး က်ဴးေက်ာ္ ဆုိင္ေတြ စည္ပင္က ဖမ္း၊ ႀကံ႕ခုိင္ေရးက ကယ္တင္ရွင္ႀကီးလုပ္၊ စည္ပင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး EC ေတြကို ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္၊ ရန္ကုန္တုိင္း တာ၀န္ခံအရွိန္ျဖင့္ ဖိအားေပး၊ ဒီဆုိင္က ရန္ပံုေငြေပးေနတဲ့ဆုိင္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးဆုိင္လို႔ အမည္တပ္၊ ေနာက္ေတာ့လေပးစနစ္ျဖင့္ အတြင္းေရးမွဴးကိုေပး တစ္ခါအျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု ေျပာျပခ်င္သည္။ လမ္းေဘးေစ်း သည္ တစ္ဦး စည္ပင္ဖမ္းမွာေၾကာက္လို႔ တစ္လခ်င္း လကုန္လွ်င္ အိမ္မွာလာ ေပးေနက်ၿပီး သားကို မေပးရေသးဘူးဆိုၿပီး လိုက္ေတာင္းခုိင္း မရွိမဲ့ရွိမဲ့ ေစ်းသည္၊ စည္ပင္ေၾကာက္လို႔ ႀကံ႕ခုိင္ေရးကို ရွိႀကီးခိုး လူကိုယ္တုိင္အိမ္လုိက္လာၿပီး ေပးၿပီး ေၾကာင္းကို ရွင္းျပရသည္။ ဒီကေလးမေလး ကို ကၽြန္ေတာ္ ေပးသြားတာ အဲဒီေတာ့မွ ေစ်းသည္ေပးသြားလိုက္တာ အတြင္းေရး မွဴးတူမျဖစ္ေနသည္။ ေတာ္ပါေသးရဲ႕၊ ေစ်း သည္ခမ်ာလည္း တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္ ႏွင့္ ဆုိက္ကားႏွင့္ျပန္သြားခဲ့တာေတြ ျပန္ ျမင္ေယာင္ေနမိပါသည္။ ဒီလို အျဖစ္ အပ်က္ေတြ ခဏခဏျဖစ္ေနၾက၊ စည္ပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး EC ေတြကလည္း ႀကံ႕ခုိင္ ေရးအတြင္း ေရးမွဴးဆို ေၾကာက္ၾကရသည္။ မေၾကာက္လို႔လည္းမရ၊ အဲဒီတုန္းက တုိင္း တာ၀န္ခံ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ တုိင္ေျပာ လွ်င္ အဆူအဆဲခံရ၊ ႀကိမ္းေမာင္းခံၾကရသည္။ သူတို႔ႏွင့္အဆင္ေျပေအာင္ေနၾကရသည္။ အျဖစ္အပ်က္တစ္ ခုရွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ေျမကိစ္ၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စည္ပင္ မွ EC တို႔အဖြဲ႕ မ.ယ.က၊ လ.၀.က တို႔ ႏွင့္ကြင္း ဆင္းေျမတုိင္းမိသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတြင္းေရးမွဴးမွ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ထံ သတင္းပို႔ခံရသျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ထိုး မည္ႀကိတ္မည္ထိ ႀကိမ္းေမာင္းဆဲဆိုခံခဲ့ ရသည္။ အဲဒီစည္ပင္ EC ဆို စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိသျဖင့္ အခုထက္ ထိ ေျပာလို႔မဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ နယ္ေျမတာ၀န္ခံ၀န္ႀကီးေတြ ႀကံ႕ခုိင္ေရးဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၀န္ႀကီး မ်ား၏ အရွိန္အ၀ါ သံုး၍ မိမိနယ္ေျမရွိ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ၊ ဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ေပၚ အေၾကာင္းျပဳ၍ မိမိလက္ေအာက္၀န္ထမ္း မ်ားသဖြယ္ အေပၚစီးမွေန၍ အခြင့္အေရး ယူဆက္ဆံတတ္ ၾကသည္။ ဆက္ဆံခဲ့ၾက သည္။ မိမိတို႔ႏွင့္ အဆင္မေျပလွ်င္ အဘ တို႔ႏွင့္တုိင္ေျပာလိုက္မည္။ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္၀န္ႀကီးမ်ားကို ေၾကာက္၍ မေျပာရဲ မဆိုရဲဌာနဆုိင္ရာမ်ား ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ႏွင့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရး အတြင္းေရး မွဴးဆိုလွ်င္ ေ၀းေ၀း က ေရွာင္ရွားၾကသည္။ ေရွာင္မရသည့္ကိစ္ၥ မ်ားတြင္သာ ရင္ထဲမွာတစ္မ်ိဳး မ်က္ႏွာတြင္ အၿပံဳးမ်က္ႏွာမ်ားျဖင့္သာ ဟန္ေဆာင္ ဆက္ဆံခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ရွိေသးသည္ ေရွာင္၍မရသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အဆင္ ေျပေအာင္ ေ၀ခြဲေပးခဲ့ရတာေတြလည္း ရွိ ခဲ့သည္။ ပါတီစည္း႐ံုးေရးအတြက္ ကြန္ကရစ္ လမ္းမ်ားခင္းၾကရာတြင္ လမ္းတစ္လမ္းခင္း ခြင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္ရလွ်င္ အတြင္းေရးမွဴးကို တစ္ လမ္းလွ်င္ (တစ္သိန္း) စည္ပင္လမ္းတံတားတာ၀န္ခံက ေပးရ သည္။ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ခန္႔ခင္းခဲ့သည္။ စဥ္းစားၾကည့္ေစခ်င္ သည္။ ရပ္ကြက္လံုးကၽြတ္ ေရရရွိေရး ေအာင္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ေကာ္မရွင္မ်ား စြာရရွိၾကသည္။ ဒါေၾကာင့္ အတြင္းေရးမွဴး မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းႀကီးဟု ေခၚဆိုေနၾက တာ မမွားဟု ထင္မိသည္။ အသင္းတုန္းက တစ္မ်ိဳး၊ ပါတီေျပာင္းေတာ့တစ္မ်ိဳး၊ သပိတ္ ၀င္ အိတ္၀င္ ႀကံဳရင္ႀကံဳ သလို လိုရင္လို သလို ဟိုေကြ႕ေရာက္ရင္ ဟိုတက္နဲ႕ေလွာ္၊ ဒီေကြ႕ေရာက္ရင္ဒီတက္နဲ႕ေလွာ္၊ ႏိုင္ငံေရး အရ ေလွ်ာက္လွမ္းရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အဘ၀န္ႀကီးမ်ား၏ ေပးကမ္းေဆာင္မမႈ ေၾကာင့္ ၄င္းအတြင္း ေရးမွဴးမ်ားကိုယ္၌က ႀကံရည္ဖန္ရည္ ေလွာ္တတ္၊ ေကြ႕တတ္ ေသာေၾကာင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး ခဲ့သည္ကိုေတာ့ အမွန္ပင္ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္းကား မ်ား၊ ဆီကိုယ္စားလွယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိေစ်း ႀကီးမ်ားရွိ ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ား၊ ကားပါမစ္မ်ား ရရွိခဲ့ၾကသျဖင့္ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႀကီးကေပးေသာ ရန္ပံုေငြဆုိင္ ခန္းမ်ားအျပင္ မိမိကိုယ္တုိင္ ဖန္တီးယူ ခဲ့ေသာဆိုင္ခန္းမ်ား ယေန႔ထက္ထိ ရွိေနေသးသည္။ လုပ္ငန္းလုပ္သူႏွင့္ စာခ်ဳပ္ေတာ့တစ္မ်ိဳး အထက္ကို တင္ျပေတာ့ တစ္ဖံု တတ္လည္းတတ္ႏိုင္ၾကသည္။ အေပးအယူေတြကေတာ့ ဘာစီလိုနာ ေဘာလံုးအသင္းထက္ပင္ ကစားကြက္ လွပ ေသသပ္လြန္းလွသည္။

ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးရန္ပံုေငြေတြႏွင့္ ကားလုပ္ ငန္း၀ယ္/ေရာင္းလုပ္ေတာ့လည္း အလြတ္ မေပး ေနာက္ေတာ့မွသိရသည္။ ကား တစ္စီး စက္မႈဇုန္က၀ယ္ၿပီဆို အဲဒီကုမၸဏီ ဆီက ကားတစ္စီးကို (၃)သိန္းရသည္ဟု သိခဲ့၊ ၾကားခဲ့ရသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ေခ်း ေငြလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ တုိင္းတာ၀န္ခံက လုပ္ခုိင္းေတာ့ ပို၍အဆင္ ေျပတြက္ ေျခကိုက္ၾကသည္။ ေခ်းခုိင္းေတာ့ အတိုးက ၂ိ/-ခြဲ၊ အျပင္မွာ ထုတ္ေခ်းေတာ့ ၆ က်ပ္တိုး၊ ၁၀ တိုး ေနာက္ေတာ့ ျပန္ မဆပ္ဘဲ လိမ္သြားသည္က ၁၀ဦး၊ တကယ္ စာရင္းျပေတာ့ အေယာက္ ၃၀ ေလာက္ျပ၊ ဒီေငြေတြ ဘယ္ေရာက္သြားၿပီလဲ၊ ဟိုလူ လိမ္သြားတယ္၊ ဒီလူလိမ္သြားတယ္ ထိုးခ် ခံရသူမ်ား လည္းမ်ား စြာရွိသည္။ ဒီလိုလုပ္ စားတတ္သည့္သူေတြ၊ ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္ သူေတြ ေစတနာမပါတဲ့သူေတြ လႊတ္ေတာ္ ထဲ ေရာက္ရွိေနၾကသည္မွာ တိုင္းျပည္ အတြက္ အလြန္နစ္နာသည္။ ျပည္သူ႔ကိုယ္ စားလွယ္ဟု အမည္တပ္ထား သူသည္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုသာ ၾကည့္တတ္သည့္သူ ကိုသာ ေရြးခ်ယ္လ်ာထားသင့္သည္။ ပါတီမွ ေရြးခ်ယ္လ်ာ ထားမႈအပိုင္း၊ တာ၀န္ ေပးမႈအပိုင္း အေရးႀကီးလွသည္။ ဒီၿမိဳ႕နယ္ ဒီေနရာမွာ ဒီလူႏွင့္ သင့္ေတာ္၏မသင့္ ေတာ္ ၏၊ ေနာက္ေၾကာင္းလိုက္သင့္သည္။ တည္မိသည့္ဘုရား လင္းတနားပံုစံမ်ိဳး ေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တုန္းက NLD မပါဘဲ ႀကံ႕ခုိင္ေရးအမတ္မ်ား အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ဒါကလည္း မိမိတို႔ကိုယ္ တုိင္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကရ၍ ဘာေၾကာင့္ႏိုင္သည္၊ အႏိုင္ရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့ၾကရေတြကို အမ်ားျပည္သူေတြသိေအာင္ ေရြးေကာက္ ပြဲနီးလာလွ်င္ ေရးရဦးမည္။ ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပြဲတုန္းက လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ ခဲ့တာ ငါေတာ္လို႔ ငါတတ္လို႔ ဒီလိုေနရာ ေရာက္ခဲ့ရတယ္ဆိုၿပီး ဘ၀င္ျမင့္လ်က္ ရွိေနၾကသည္။ ဘ၀င္မျမင့္ပါႏွင့္။ ပံ့ပိုးကူ ညီမႈ မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ကိုသိ သစၥာရွိခဲ့ၾက သည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေတြက ေန႔ေရာ/ ညပါ အႏိုင္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ တဲ့ရလဒ္ ေတြေၾကာင့္ ဒီေနရာကိုေရာက္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ မိမိကိုယ္တုိင္လည္းသိ၊ အမ်ား ျပည္သူအားလံုးလည္း အသိ ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးတင္ထုိက္သူေတြကိုေတာ့ မေမ့ေစ ခ်င္၊ ငါေကာင္းစားရင္ ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ ပါဘူးဆိုတဲ့ စကား ေျပာထြက္ရဲခဲ့တဲ့စကား မရခင္တစ္မ်ိဳး၊ ရေတာ့တစ္မ်ိဳး ေနာက္ ရွိေသးသည္။ ငါ့ဘ၀အတြက္ အေရးႀကီး တယ္၊ႏိုင္မွျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့စကားေတြ ဘယ္ နားေရာက္သြားသည္မသိ၊ အဓိကဆိုလို ခ်င္တာက ““မူေတြ ဘယ္လိုေကာင္း ေကာင္း၊ လူေတြလည္းေကာင္းဖို႔လိုသည္”” မိမိတို႔နယ္ေျမမွာရွိၾကတဲ့ ျပည္သူ အမ်ားက အမွန္တကယ္အားကိုးအားထားရတဲ့ ျပည္ သူ႔ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ လ်ာထား ေစခ်င္ေနၾကပါတယ္။ မိမိအက်ိဳးအတြက္သာ ၾကည့္တတ္တဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္လိုလူမ်ိဳးေတြကိုေတာ့ မျမင္ေတြ႕ လို လွပါ၊ အားမကိုးခ်င္ၾကပါ။ ဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အဆင္မေျပ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ က်ိဳးတစ္ခု တည္းသာ ၾကည့္ၿပီး လူအမ်ားကို မိမိလက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားသဖြယ္ ေမာက္မာစြာ ဆက္ဆံတတ္တဲ့ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စား လွယ္ေတြအတြက္ေတာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးက ဒီလုိလူမ်ိဳးေတြကို ေ၀းေ၀းကေရွာင္ရွားၿပီး ျပည္သူမ်ားက အေျဖေပးသြားပါလိမ့္မယ္။ မိမိပိုင္ ဆုိင္မႈေတြကိုေတာင္ခ်မျပရဲတဲ့ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြရဲ႕ ေနအိမ္ေတြမွာ ယခင္လႊတ္ ေတာ္အမတ္မျဖစ္ခင္က မျမင္ခဲ့ရတဲ့ ကား နက္ႀကီးေတြရွိတဲ့ ေနအိမ္ကို လႊတ္ေတာ္ အမတ္အိမ္ ေခၚသည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းႀကီး မွသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဘ၀မ်ားအထိ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေနသည္ကို အမ်ားျပည္သူ အေပါင္းေတြ႕ ျမင္ေနၾကရသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္အမတ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏိုင္ငံဟုဆိုလိုက္ ခ်င္ပါသည္။

မဂၤလာဒိုး အႏုပညာအင္အားစုမွ ရဲရဲေတာက္ေတးသံခ်ပ္မ်ား(ဂ်ပန္)