Thursday, June 26, 2014

အခမဲ့ေၾကာ္ျငာမ်ားေၾကာင့္ေရာင္းမေလာက္ ေအာင္နာမည္ၾကီးခဲ့သူhttps://www.dropbox.com/s/2caeb2ooaymhszs/aung%20yin%20nyein-Romanbots%20world.pdf#

ဦးဆန္းဆင့္ ေငြအလြဲသံုးမႈ ရွိမရွိ လႊတ္ေတာ္စိစစ္မည္ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇြန္ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဘတ္ဂ်တ္တြင္ ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္၏ ေငြအလြဲသံုးမႈ ရွိမရွိ ဆုိသည္ကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီက စိစစ္သြားမည္ဟု ၎ေကာ္မတီ၀င္ ေကာ္မတီ႐ံုး အဖြဲ႕မွဴး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္က ယေန႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မစမီ မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။

“ဦးဆန္းဆင့္ ေငြအလြဲသံုးမႈရွိ၊ မရွိ ဆုိတာကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စိစစ္ရမယ့္ ကိစၥေတြထဲမွာ ပါပါတယ္။ ဒါကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေကာ္မတီရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္လုိ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ မွန္ကန္တယ္ဆုိတာ စိစစ္ရမွာပါ။ တျခားကိစၥမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါတယ္” ဟု အလံုမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္က ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ေလးဦး ပါ၀င္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ ၁၉ ဦးရွိသည့္ အဆုိပါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အားကစားယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္၌ အစုိးရအဖြဲ႕ဘတ္ဂ်က္မ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳေပး လုိက္သည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ အသံုးျပဳၾကသည္ကုိ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေျမျပင္အထိ ကြင္းဆင္းၾကည့္သင့္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕၌မၾကည့္ႏုိင္ မစစ္ေဆးႏုိင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ တတ္ႏုိင္သမွ်ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ အတုိင္းအတာအထိ ကြင္းဆင္းၾကည့္ၿပီးစစ္ေဆးရန္ ၎အစည္း အေ၀း ကဆံုးျဖတ္ခဲ႔ေၾကာင္းလည္း ဦးခုိင္ေမာင္ရည္က ျဖည့္စြက္ေျပာခဲ႔သည္။

“မၾကာခင္မွာ အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲဘတ္ဂ်က္RE (Revised Estimated) တြင္ တင္လာေတာ့ မယ္အရင္ကတင္ခဲ႔တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြကုိ စနစ္တက်သံုးစြဲထားရဲ႕လား စိစစ္ဖုိ႔လုိပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမွာ အားကစားယဥ္ေက်းမႈ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ အဖြဲ႕ငယ္ေလးဖြဲ႔ ဖြဲ႔ၿပီး တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီကေလ႔လာ စိစစ္သြားမည္”ဟု ၎ကရွင္းျပသည္။

လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ၀န္ႀကီး ဌာနတုိ႔၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာစိစစ္သုံးသပ္ေထာက္ျပႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ညႊန္ၾကားထားသည္။

၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ား အေပၚ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏အစီရင္ခံစာကုိ ဇြန္လအကုန္တြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပရၿပီး ၎အစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္၏ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီက ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား သီးျခားအစီရင္ခံစာ ျပဳစုရကာ ယင္းအစီရင္ခံစာႏွစ္ခုအား သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီမ်ားက ထပ္မံေလ့လာစိစစ္ၾကရသည့္ တာ၀န္မ်ားကုိလည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ၫႊန္ၾကား ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီသည္ ၎ သက္ဆုိင္ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနေလးခုျဖစ္သည့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသ နာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔၏ သုံးစြဲၿပီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ RE တင္ မလာမီႀကိဳတင္ စိစစ္ရန္၊ လက္လွမ္းမီသမွ် ကြင္းဆင္းေလ့လာစိစစ္သြားရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးခုိင္ေမာင္ရည္ က ရွင္းျပသည္။

အဖြဲ႕ငယ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေကာ္မတီ၀င္သံုးဦး ေပါင္းေလးဦးစီပါ၀င္ၿပီး ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီ႐ံုးအဖြဲ႕မွဴးတုိ႔ က အဖြဲ႔တုိင္းတြင္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ထုိသုိ႔အဖြဲ႕ငယ္ေလးဖြဲ႕ဖြဲ႕ရျခင္းမွာ ေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အလုပ္မ်ားသည္ တစ္ၿပိဳင္ထဲမွာပဲသံုးေလးမ်ဳိး ေပၚေပါက္ေလ့ရွိသျဖင့္ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ယာယီဖြဲ႕လုိက္ ျခင္းသာ ၿဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥမ်ားကုိမူ အဖြဲ႕၀င္ ၁၉ ဦးစလံုး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ဦးခုိင္ေမာင္ ရည္က ေျပာသည္။

အစုိးရဖြဲ႕၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖည့္စြက္ ရန္ပံုေငြ RE မ်ား လာမည့္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတုိ႔တြင္ တင္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ ၎ RE မ်ားမလာမီ ယခင္ခြင့္ျပဳ ထားၿပီး ဘတ္ဂ်က္မ်ား စနစ္တက်သံုးစြဲမႈ ရွိမရွိကုိ ယခုရက္ပုိင္းကတည္းက ႀကိဳတင္ စိစစ္သြားၾကမည္ဟုလည္း ၎က ရွင္းျပခဲ့သည္။

ဦးဆန္းဆင့္အား ရမည္းသင္းေထာင္ တြင္ထားရွိၿပီး ၎၏ကုိယ္ေရးအရာရွိကိုမူ မည္သည့္ေနရာတြင္ ထားရွိသည္ကုိ မသိရွိရေသးဟု ဦးဆန္းဆင့္ႏွင့္နီးစပ္သူ အသုိင္းအ၀ုိင္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားသည္။ ၎ကုိ ေငြသိန္း ၁၀၀ ခန္႕အလြဲသုံးသည္ ဟုဆုိကာ အာမခံေပး၍မရသည့္ ယုံၾကည္အပ္ႏွံေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၄၀၉/ ၁၀၉ ျဖင့္ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက တရားလိုအျဖစ္ တရားစြဲဆုိထားၿပီး ဇြန္လ ၁၉ ရက္က ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္သည္။

စုိးသန္းလင္း
Mizzima -

ၾကမ္းခင္းေစ်း ယူ႐ုိသန္း ၆၀ ေခၚထားတဲ့ ေက်ာက္

ေခၚယူေမးျမန္းတဲ့အေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)ရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ဦးရဲထြဋ္တင္တာဦးဆန္းဆင့္စာဟုတ္မဟုတ္ေလ့လာရန္

ဦးရဲထြဋ္ကတခုျပီးတခုစြတ္စြဲရန္ျပင္ဆင္Ye Htut
အင္တာနက္ေပၚမွာ တင္ထားတဲ့ ဦးဆန္းဆင့္ ေရးတယ္ဆုိတဲ့ စာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး စာနယ္ဇင္း မ်ားက ေမးလာပါတယ္။
အဲဒီစာပါ လက္ေရးဟာ ဦးဆန္းဆင့္လက္ေရးမဟုတ္ပါဘူး။ ပိုျပီးခုိင္မာေအာင္ သာသနာေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ရံုးတြင္းစာတစ္ခုမွာ ေရးထားတဲ့ ဦးဆန္းဆင့္ရဲ့ လက္ေရးမူကိုပါ တင္ေပးလိုက္ ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ေန႕ကအတည္တဲ့

ေလာင္းကစား၊ ခုိးမႈ၊ အရက္ေသာက္မႈကဘာသာျခားယူမႈထက္ ဒဏ္ေၾကး ဆယ္ဆ သက္သာ


The Express Times

က်ိဳက္ထိုျမိဳ႕နယ္ တေနရာမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ေတြ႔ရတ့ဲ ေၾကာ္ျငာ

(၉၆) ပါးေရာဂါ

မဟာသႏၲိသုခေက်ာင္းကို ပီနန္ဆရာ ေတာ္ႀကီးအား ျပန္လည္အပ္ႏွင္းပါက ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိက က်ပ္သိန္း ၃ဝဝ လွဴဒါန္းသြားမည္မဟာသႏိၲသုခေက်ာင္းကို ပီနန္ဆရာေတာ္ႀကီးအား ျပန္လည္အပ္ႏွင္းပါက ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရာတြင္အသံုးျပဳရန္ ဆရာ ေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိကမွ က်ပ္ သိန္း ၃ဝဝ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။
ပီနန္ဆရာေတာ္မွာ ကမၻာအႏွံ႔လွည့္လည္သာသနာျပဳေနေသာ ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ၿပီး ၎လက္ေအာက္တြင္ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းေတာ္မွာမ်ားစြာ တိုးတက္လာ မွာျ ဖစ္ၿပီး ပညာတတ္သံဃာေတာ္မ်ားလည္းမ်ားစြာ ေပၚထြန္းလာႏိုင္ေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအား ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံ မည္ဆိုပါ က ေငြက်ပ္သိန္း ၃ဝဝ လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိကမွ ဇြန္လ ၂ဝ ရက္ေန႔ NLD ႐ံုးခ်ဳပ္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ပါဝင္လက္ မွတ္ေရး ထိုး အၿပီးတြင္ မိန္႔ၾကားသည္။
”ပီနန္ဆရာေတာ္ႀကီးကုိသာ အပ္ႏွင္းလိုက္ပါ။ သိန္း ၃ဝဝ လွဴဒါန္းပါ့မယ္”ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ သံဃာငါးသိန္းကုိ ကိုယ္စားျပဳျခင္းေၾကာင့္ သိမ္းယူ သည္ ဟုဆိုေသာ္ အဆုိပါ သံဃာငါးသိန္းအား မဲဆႏၵလက္မွတ္ေကာက္ခံခုိင္းပါက ၉၉ ဒသမ ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘက္မွရွိေနမွာျဖစ္ၿပီး လွဴ ဒါန္းသူမ်ားမွာ ဘုရားရွင္လက္ထက္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ လက္ရွိသံဃာေတာ္မ်ား၊ ေနာင္ျဖစ္လာမည့္သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္စသည့္ သံဃာအားလံုးအတြက္ရည္းစူး၍ လွဴဒါန္းျခင္း မည္ေ ၾကာင္း၊ ကမၻာတြင္ ဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပြားေရးဦးတည္ခ်က္သာ အဓိကက်ေၾကာင္း ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိကမွ ဆက္လက္ မိန္႔ၾကားသည္။
ပီနန္ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာမဟာနာယက(မဟန)ၾကားအျငင္းပြားေနေသာ အဆုိပါ ေက်ာင္းတိုက္အား ယခုလ ၁၁ ရက္ ေန႔တြင္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမွ ဝင္ေရာက္ခ်ိတ္ပိတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး အဂၤလန္ဆရာေတာ္အပါအဝင္ သံဃာငါးပါးကိုလည္း သာသနာညိႇဳးႏြမ္းေစမႈျဖင့္ လူဝတ္လဲေစကာ အမႈဖြင့္ခံခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ သံဃာ ငါးပါးအား ဇြန္ ၂ဝ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္အာမခံေပးခဲ့ၿပီး ဇြန္၂၇ ရက္ေန႔ခ်ိန္းဆိုထားကာ ေက်ာင္းတုုိက္ႀကီးျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းမွ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္မ်ားက မိန္႔ၾကားထားသည္။

ဘယ္သူ႔ အသက္ နဲ႔လဲ ၿပီး ကာကြယ္မွာလဲ မသိ

ဒီေန႕ကာတြန္း

Miss Universe Myanmar မယ္ေလးေတြ

အျမန္လမ္းမႀကီးရဲတပ္ဖြ႔ဲဖုန္းနံပါတ္ android apk


ရန္ကုန္ - မႏၱေလး အျမန္ လမ္းမၾကီး ကေန ... အၿမဲတမ္း ခရီးသြားတတ္တဲ့ သူေတြ မျဖစ္မေန ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ Application တစ္ခု ပါ ။

ရန္ကုန္ မႏၲေလးအျမန္လမ္းမၾကီး  ေပၚက အျမန္လမ္းမႀကီးရဲတပ္ဖြ႔ဲဖုန္းနံပါတ္ေတြကို android apk ေလး လုပ္ထားတာပါ ။

အျမန္လမ္းမၾကီးမွာ ...ခရီးသြားရင္းနဲ႔ အေရးေပၚ တစ္စံု တစ္ရာ အကူအညီ လိုအပ္ရင္ အေရးေပၚ ေခၚဆိုဖို႔ ဖုန္းနံပါေတြ ပါ ။

ေခၚခ်င္တဲ့ ဖုန္းကို ႏွိပ္လိုက္တာနဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္ အသင့္ ေပၚလာမွာပါ ။

မျဖစ္မေန အလုပ္ကိစၥနဲ႔ ခရီးသြားရတဲ့ လူတိုင္း ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ APK ေလး တစ္ခုပါ ။

ေအာက္က Link မွာ Download ဆြဲပါ။
https://www.mediafire.com/?wezx1vao3qqhbdm

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူဖို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ရတာလဲ


Sai Aung Lwin
ဒီကေန႔ ထုတ္ ဒီမိုကေရစီ တူေဒးသတင္းစာပါ ေဆာင္းပါး

စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္
နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနမွာ ဒုတိယ၀န္ၾကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး ျပီးခဲ့တဲ႔ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အမည္တင္သြင္းျခင္းခံခဲ့ရတဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကေန ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို သ၀ဏ္လႊာေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီသ၀ဏ္လႊာကို ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းေ၀းမွာ ဖတ္ၾကားခဲ့ျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းကို ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္သင့္မသင့္ဆိုတာကို ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားျပီး အၾကံျပဳခ်က္ေပးပို႔ရမွာျဖစ္ျပီး ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းေ၀းမွာေတာ့ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရေတာ့ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေတြ အပါ၀င္ အစိုးရအဖြဲ႔၀န္ၾကီးေတြကို ခန္႔အပ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မႈက သမၼတရဲ႕ လက္ထဲမွာ ရိွေနျပီး သမၼတက တင္သြင္းလာခဲ့တဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ရိွရမဲ႔ အရည္ခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ မျပည့္စံုေၾကာင္း အထင္ရွား မျပသႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တင္သြင္းမႈကို ျငင္းပယ္ခြင့္ရိွမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
တကယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းသာ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကရင္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ ္ဦးေဇာ္မင္း ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္သား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ကေန ျပည္နယ္၀န္ၾကိးခ်ဳပ္အျဖစ္ တိုက္ရိုက္ခန္႔အပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္လာမွာပါ။
ထူးျခားတာကေတာ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားပါတီႏွစ္ပါတီနဲ႔ ပူးေပါင္းထားတဲ႔ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ကေန ရခိုင္ျပည္နယ္ၾကီးခ်ဳပ္ဟာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားထဲကပဲ ျဖစ္ရမယ္ ၊ ျပည္သူေတြ ေရးြခ်ယ္ထားရတဲ႔ အထဲကပဲ ျဖစ္ရမယ္၊ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေနရာအမ်ားဆံုးရထားတဲ႔ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ထဲကပဲ ျဖစ္ရမယ္လို႔ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုနစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရေတာ့ သမၼတက အမည္တင္သြင္းရင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မခိုင္လံုရင္ကန္႔ကြက္ခြင့္မရိွပါဘူး။

လက္ရိွအေနထားအရေတာ့ မဲခြဲခြင့္ေပးခဲ့ရင္ေတာင္ ရခိုင္ပါတီ ဘက္ကေတာ့ အႏုိင္ရဖို႔ မရိွပါဘူး ၊ ဒါကလည္း ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီအေနနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ေနရာ ၁၈ ေနရာရထားျပီး ေနရာအမ်ားဆံုးရထားတယ္ဆိုေပမဲ႔ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအမတ္က ၁၄ ေယာက္ရိွေနျပီး တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္က ၁၂ ေယာက္ရိွေနတဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီဘက္ကေတာ့ သ၀ဏ္လႊာဖတ္ၾကားတဲ႔ ေန႔အထိ ကန္႔ကြက္တာေတြ မရိွေသးပဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနတယ္လို႔ ပါတီရဲ႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာျငိမ္းက ေျပာပါတယ္။။

ဘာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားတဦးကို စဥ္းစားတာလဲ

ဒီေနရာမွာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာတာကေတာ့ ရခိုင္လူမ်ဳိးတဦးျဖစ္တဲ႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္ကို ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ျပီး တပ္မေတာ္သားတဦးကို ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္အဆိုျပဳခဲ့သလဲ ဆိုတာပါပဲ။

တကယ္ေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ သမၼတ ဦးသိနး္စိန္အစိုးရတက္လာျပီးေနာက္ပိုင္း တည္ျငိမ္မႈ မရိွဆံုးျပည္နယ္တခုလို႔ ဆိုရရင္မွားမယ္မထင္ပါဘူး။
၂၀၁၂ ခုနစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းေလာက္က စခဲ့တဲ႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဘဂၤလီ မြတ္ဆလင္ေတြအၾကား ဘာသာေရး ၊ လူမ်ဳိးေရးဆန္တဲ႔ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ လူေပါင္းရာနဲ႔ခ်ီ ေသဆံုးခဲ့ရျပီး ေနအိမ္ေတြ ပ်က္စီးခဲ့ရသလို ၊ သိန္းနဲ႔ခ်ီတဲ႔ လူေတြလည္း အိုးမဲ႔အိမ္မဲ႔ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။
ပဋိပကၡေတြဟာ ခဏတာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္တယ္လို႔ ယူဆစရာ ရိွေပမဲ႔လည္း လူမ်ဳိးစု တစုနဲ႔ တစုအၾကား ကာလရွည္ၾကာ ျဖစ္ပြားေနတဲ႔ အမုန္းတရားေတြကိုေတာ့ ျငိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။
ႏွစ္ဘက္မ်ဳိးႏြယ္စုေတြအၾကား အမုန္းတရာေတြကေနတဆင့္ ျပီးခဲ့တဲ႔ မတ္လအတြင္းက ႏိုင္ငံတကာ အကူညီေပးေရးအဖြဲ႔ေတြကို ဦးတည္တိုက္ခိုက္တဲ႔ ျဖစ္စဥ္ ေတြဟာလည္း ကမၻာမ်က္ႏွာစာမွာ အေတာ့ကို မ်က္ႏွာပ်က္စရာျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔လည္း တျဖည္းျဖည္း အရိွန္ျမင့္တက္လာျပီး ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔စည္းေတြကို ဦးတည္တဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈေတြကို တံုံ႔ျပန္ရာမွာ ေႏွးေကြးခဲ့တဲ႔အတြက္ ဗဟိုအစိုးရကေကာ ေလ့လာသူေတြကပါ ျပစ္တင္စရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္လာခဲ့ရတာကေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္ျခားမွာ အေျချပဳ လႈပ္ရွားေနတဲ႔ RSO လို႔ ေခၚတဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာေသြးစည္းညီညြတ္ေရး အဖြဲ႔ရဲ႕ ျပသနာပါပဲ။ သူတို႔အဖြဲ႔ဟာ ယခင္ကတည္းက ရိွေနခဲ့တယ္ဆိုေပမဲ႔ အင္အားေကာင္းလွတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေနာက္ပိုင္းနွစ္ေတြမွာေတာ့ ျမန္မာနယ္စပ္က လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ေတြကို တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျပဳလုပ္လာတဲ႔အထိ ျပဳလုပ္လာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
နယ္ျခားစည္းရိုးမွာ ေစာင့္ေနတဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ဆိုတာကလည္း ဖြဲ႔စည္းတာမၾကာေသးတဲ႔အတြက္ လံုျခံဳေရးအရလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ တာ၀န္ယူႏိုင္မႈက အကန္႔သတ္ရိွပါတယ္။

ရခိုင္ပဋိပကၡေတြစတင္စဥ္ ၂၀၁၂ ခုနစ္ကလည္း အလားတူပါပဲ။ အစိုးရအေနနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြကို အသံုးျပဳျပီး ေျဖရွင္းဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့ေပမဲ႔ မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ႔အတြက္ တပ္မေတာ္က ၀င္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ရတဲ႔ သာဓကေတြလည္း ရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင္႔ ရခိုင္ျပသနာက ဘာသာေရး ၊ လူမ်ဳိးေရးကေန လံုျခံဳေရး ျပသနာလည္း ျဖစ္လာပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႔ရဲ႕ အာဏာအရိွဆံုးျဖစ္တဲ႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဟာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြျဖစ္ေနခဲ့ရင္ ရခိုင္နဲ႔ ဘဂၤလီ မြတ္ဆလင္ေတြအၾကား ျဖစ္ေနတဲ႔ ပဋိပကၡေတြမွာ ဘယ္ေလာက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျဖရွင္းေပးနိုင္မလဲ ဆိုတဲ႔ စဥ္းစားခ်က္မ်ဳိး အစိုးရမွာ ရိွေနခဲ့တာပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ေလ့လာသူေတြက ဆိုပါတယ္။
၁၉၈၂ ခုနစ္ ဥပေဒအေကာင္ထည္ေဖာ္ခ်ိန္
တိုက္ဆိုင္မႈတရပ္ကေတာ့ လတ္တေလာအတြင္းမွာပဲ ၁၉၈၂ ခုနစ္ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈ ဥပေဒကို အသံုးျပဳျပီး အစိုးရအေနနဲ႔ ဘဂၤလီေတြကို စတင္စီစစ္မႈေတြျပဳေနခ်ိန္မွာ ခုလို ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အေျပာင္းလဲ ကိစၥေတြ ေပၚေပါက္လာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒကို ေျမပံုျမိဳ႕နယ္မွာ စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေနတာ ျဖစ္ျပီး ရာနဲ႔ခ်ီတဲ႔ ဘဂၤလီေတြကလည္း ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အတြက္ လာေရာက္ စီစစ္ခံခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္အေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အပါ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက ပဋိပကၡေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရတဲ႔ ေက္ာမရွင္ေတြကလည္း ပဋိပကၡေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ အတြက္ ၁၉၈၂ ခုနစ္ ဥပေဒကို အသံုးျပဳဖို႔ အၾကံျပဳထားတာ ၾကာပါျပီ။
ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ အတြက္ ဥပေဒအရ မျပည့္စံုေပမဲ႔ ႏိုင္ငံသားကတ္ရယူထားတဲ႔ ပန္းေရာင္ ႏိုင္ငံသား ကတ္ရျပီးသူ ဘဂၤလီအခ်ဳိ႔ကိုလည္း ျပန္လည္စီစစ္ဖို႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြက လတ္တေလာမွာ ေတာင္းဆိုေနပါတယ္။ ၁၉၈၂ ဥပေဒအရ စီစစ္မႈမွာ တသန္းေက်ာ္ရိွတဲ႔ ဘဂၤလီေတြအနက္ ဘယ္ေလာက္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရမယ္ဆိုတာ ခန္႔မွန္းလို႔မရေပမဲ႔ ၊ အကိုင္တြယ္မတတ္ရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံသား စီစစ္မႈကေန တင္းမာမႈေတြ ေပၚေပါက္လာနိုင္ျပီး ျပသနာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ႔ အေနထားမွာ ရိွေနပါတယ္။ ဒါကလည္း ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္အတြက္ တိုက္ရိုက္အက်ံဳးမ၀င္တဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈမွာေတာင္ အမ်ားၾကီး ျပသနာေတြ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရအေနနဲ႔ လက္က်န္သက္တမ္းကာလ လ ၂၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ကို စီစစ္ေပးမဲ႔ ပံုလည္းရိွေနျပီး ပဋိပကၡေတြကို ေနာက္အစိုးရလက္ထဲ လက္မလႊဲခဲ့ခ်င္တာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ေတြအေျခခ်ေရး ( သို႔မဟုတ္ ) ျပည္သူ႕စစ္ဖြဲ႔စည္းေရး

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြရဲ စိတ္ထဲမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ခုလို သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ႔ ဘဂၤလီ မြတ္ဆလင္ေတြ ရိွေနတာဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေနနဲ႔ က်န္တဲ႔ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာလို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ အခိုင္မာ မရိွခဲ့ၾကတာေၾကာင့္လို႔ ယူဆခ်က္ေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ေတြအေနနဲ႔ အဖြဲ႔ငယ္ေလးေတြအျဖစ္ လက္ရိွအခ်ိန္မွာရိွေနျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာ အေျခခ်ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး ၊ ႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္သက္တမ္းရိွျပီျဖစ္တဲ႔ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP က ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္မွာ အေျခခ်ေနျပီး ၊ ရခိုင့္တပ္မေတာ္ (AA ) ဆိုရင္ အဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔ေလာက္ကြဲေနကာ တရုတ္နယ္စပ္ေလာက္အထိကို ေရာက္ေနတာပါ။
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ အဲဒီအဖြဲ႔ေတြ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျပန္လည္ ေျခခ်ခြင့္ရဖို႔ ေတာင္းဆိုတာေတြလည္းရိွခဲ့သလို ၊ ေဒသကာကြယ္ေရးအတြက္ ျပည္သူု႔စစ္ေတြ ဖြဲ႔စည္းေပးဖို႔ကိုလည္း ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ အစိုးရဘက္ကေတာ့ အဲဒီအေျခေနေတြကို လတ္တေလာမွာ ခြင့္ျပဳနိုင္ဖြယ္လည္းမရိွပါဘူး ။ တဘက္မွာလည္း RSO လို႔အဖြဲ႔ေတြရိွေနတဲ႔အတြက္ ပဋိပကၡပိုမို ၾကီးထြားလာမွာကို စိုးရိမ္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ေတြ ရခိုင္မွာ ျပန္ေျခခ်ႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြအၾကား တည္ေဆာက္ေနတဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အျပီး ေပၚေပါက္လာမဲ႔ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြကတဆင့္ အေျဖရွာရမဲ႔ ကိစၥျဖစ္ေနပါတယ္။
အခ်ဳပ္အား ျဖင့္ေတာ့ ပဋိပကၡေတြက အစပိုင္းမွာ ဘာသာေရး ၊ လူမ်ဳိးေရးကို အေျခခံခဲ့တယ္ဆိုေပမဲ႔လည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ RSO လို လက္နက္ကိုင္ျပသနာေတြ ေပၚလာတာ ၊ နယ္စပ္အေျခေနေတြ ရွဳပ္ေထြးမႈေတြ ျဖစ္လာခဲ့ျပီး ဘဂၤလားေဒရွ႔္နဲ႔ ျမန္မာတို႔အၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္လာတာေတြဟာ တပ္မေတာ္သား တေယာက္အေနနဲ႔ တာ၀န္ယူလာရဖို႔ အေၾကာင္းဖန္လာတယ္လို႔ ဆုိရမွာပါ။
ဒါ့အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္အုန္းအေနနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီး ဌာနမွာ ဒုတိယ ၀န္ၾကီးအျဖစ္တာ၀န္ယူေနစဥ္ ျပီးခဲ့တဲ႔ တႏွစ္ခြဲကာလေလာက္တည္းက ရခိုင္နယ္စပ္ျပသနာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပါ၀င္ေျဖရွင္းေပးခဲ့ရတာ၊ စစ္ေတြမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ႔ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔စည္းေတြကို ဦးတည္တဲ႔ ပဋိပကၡေတြအျပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ေဒသခံေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔စည္းေတြအၾကား ၀င္ေရာက္ ညိွႏိႈင္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့တာေတြကလည္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တင္သြင္းဖို႔ ပိုမို အေလးေပး သလို ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။
‘ အခု ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ႔ အေျခေနေတြက အရင္ကလို ဘာသာေရး ၊ လူမ်ဳိးေရးေလာက္ပဲ မဟုတ္ေတာ့ဘူး လံုျခံဳေရး ျပသနာပါရိွလာတယ္ ၊ လက္ရိွမွာ အစိုးရကလည္း ၁၉၈၂ ခုနစ္ ဥပေဒကို စတင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေပးေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းကို တာ၀န္ေပးတယ္ဆိုတာက သူက တပ္မေတာ္သားလည္းျဖစ္ေနသလို ရခိုင္အေရးမွာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနတာ ၾကာျပီ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ ‘အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ရခိုင္ျပသနာကို ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္း ယူမသြား ၊ လက္ဆင့္ကမ္းမသြားခ်င္တာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ‘ လို႔ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ ကိုေက်ာ္လင္းဦးက သံုးသပ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္သား၊ ရဲတပ္သားေတြပါ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးပါဝင္ဖို႔ ကိုကိုႀကီး တိုက္တြန္းRFA

တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ေတြလည္း ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုကုိ ျပင္ဆင္တဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးမွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးၾကဖို႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုႀကီးက ဒီေန႔ တုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ဒီေန႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပဲခူးျမစ္ကူးတံတားေဘးမွာ က်င္းပတဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးပဲြမွာ ကိုကိုႀကီးက အခုလို တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

"ခင္ဗ်ားတို႔ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္တဲ့ စဥ္းစားဆင္ျခင္ထံုတရားနဲ႔ အသိဥာဏ္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ပါ၊ က်ေနာ္တို႔ေျပာေနတာဟာ သမာသမတ္က်တယ္၊ သဘာဝက်တယ္၊ ျပင္သင့္တယ္၊ ေထာက္ခံသင့္တယ္လို႔ထင္ရင္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ၊ တျခားနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေနာက္ဆံုးႀကံံ့ခိုင္ေရးမွ ပါတီဝင္မ်ားျဖစ္ေစ၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေစ၊ သာမန္တပ္မေတာ္သားမ်ားျဖစ္ေစ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေစ အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္"

ဒီေန႔ ေဟာေျပာပဲြကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးန႔ဲ ပြင့္လင္းလူ႔အဖ႔ဲြ အစည္းတုိ႔ ပူးေပါင္းက်င္းပတာျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက ဦးတင္ဦး၊ ဥပေဒပညာရွင္ ဦးေဌးဦးတို႔က ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေဟာေျပာပဲြကို ပဲခူးၿမိဳ႕နဲ႔ နီးစပ္ရာေက်းရြာေတြက ေဒသခံတစ္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ တက္ေရာက္ၿပီး ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဦးကိုကိုႀကီး ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ မေသခ်ာေသး


7 Day Daily

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးေကာက္ ပြဲဝင္၊ မဝင္အေပၚ မဆံုးျဖတ္ရ ေသးေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ေက်ာင္းသား ေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးကုိကို ႀကီးက 7 Day Daily အား ေျပာၾကားလိုက္သည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီမွေန၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေန သည္မွာမွန္ပါသလားဟု 7 Day Daily က ဦးကုိကိုႀကီးကို ဇြန္လ ၂၄ ရက္တြင္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ဦးကို ကိုႀကီးက ယခုအခ်ိန္ထိ ဘာမွမဆံုးျဖတ္ရေသးပါဟု ျပန္လည္ေျဖ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ ရာတြင္ ပါတီဝင္ မဟုတ္ေသာ္လည္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ေရးမူဝါဒမ်ား ႏွင့္ကိုက္ညီပါက လက္ခံမည္သာျဖစ္သည္ဟု ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။
ဦးကိုကိုႀကီးကိုေရြးခ်ယ္ရန္ အတြက္လည္း ‘‘မည္သည့္ျပႆ နာမွမရွိဘဲ ဘယ္သူရယ္ ဘယ္ဝါ ရယ္ ဟိုအဖြဲ႕အစည္းက လွမ္းေခၚ တယ္ဆိုတာမ်ဳိးမရွိပါဘူး။ အဓိက ပါတီရဲ႕ေရြးခ်ယ္ေရးမူဝါနဲ႔ကိုက္ဖို႔ ပဲလိုပါတယ္’’ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၌ ရွိသင့္သည့္ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ၊ အမ်ဳိးသမီး၊ လူငယ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈတို႔အေပၚ အဓိကထား ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟု ဇြန္လ ၈ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပါတီဗဟို ေကာ္မတီအစည္းအေဝးက ဆံုးျဖတ္ထားသည္။
၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕သည္ လႊတ္ ေတာ္ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းသို႔ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ကအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ဆက္ လက္လႈပ္ရွားမည္ဟု ေျပာၾကား ထားေသာ္လည္း မည္သည့္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးလုပ္မည္ ကိုမူ ယေန႔အခ်ိန္ထိေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးေပ။
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ ထားသည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ သီး သန္႔ပါတီတစ္ခုေထာင္ရန္အစီ အစဥ္(သို႔မဟုတ္)ရွိၿပီးသားပါတီ တစ္ခုမွပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ေရြးခ်ယ္မည္လားဆိုသည္ကို စဥ္းစားေနေသာ္လည္း မဆံုးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း ဧၿပီလအတြင္းက 7 Day News Journal ႏွင့္သီးသန္႔ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္လည္း ဦးကိုကိုႀကီး ကေျပာၾကားထားသည္။ လႊတ္ ေတာ္ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကို သာ ဦးကိုိကုိႀကီးက ဝင္ေရာက္ မည္ဆုိလွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ အတိုက္ အခံပါတီအားလံုးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြဗ်ဴဟာက်က် ဆက္ဆံႏိုင္ သည့္အတြက္ အလားအလာအရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာ ၾကားထားသည္။

ေအာင္ရင္ျငိမ္းကနည္းနည္းအူေၾကာင္ေၾကာင္ ႏုိင္Aye Lei
ခုတေလာ နာမည္ၾကီးေနတဲ့ စာအုပ္ကို မဖတ္ရေသးဘဲနဲ႔ ေ၀ဖန္တာ မတရားဘူးထင္လို႔ ခု ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ၿပီးမွ ေျပာပါတယ္။ မဖတ္ရေသးခင္နဲ႔ ဖတ္ၿပီးတဲ့အခါ ထင္ထား၊ ေတြးထားတာတခ်ိဳ႕ေတာ့ ကြာပါတယ္။ မဖတ္ခင္က ေတာ္ေတာ္ျပာမယ္ထင္တာ။ ညစ္ညမ္းတာေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပာတယ္၊ ၀ါတယ္ဆိုတာ ဘယ္လုိတုိင္းတာမွန္းမသိေတာ့ လိင္စိတ္ႏိႈးဆြႏုိင္မႈရွိ၊ မရွိဆိုတာနဲ႔သာ တိုင္းတာေျပာမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ သိပ္ၿပီးဆြဲေဆာင္မႈ မရွိလွပါဘူး။ သူေရးေနတာမ်ိဳးေတြ ႏုိင္ငံျခား၀တၳဳေတြ၊ ရုပ္ရွင္ေတြထဲမွာလည္း ျမင္ေတြ႕ေနရေတာ့ သိပ္လည္းမဆန္းၾကယ္လွပါဘူး။ ငယ္ငယ္တုန္းက သခင္ဘေသာင္းရဲ႕တေထာင့္တညပံုျပင္ေတြ၊ သခင္ဘေသာင္းေနာက္ ဆက္ထြက္တဲ့ ေက်ာ္လိႈင္ဦးရဲ႕ တေထာင့္တညပံုျပင္ေတြထဲမွာ ေရးထားသေလာက္ပဲ ခံစားမိတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္မခံႏုိင္တာေတြ ရွိတယ္။ ပထမတခ်က္က သူက လိင္လြတ္ေျမာက္ခြင့္ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ လိင္ဆက္ဆံမႈလြတ္လပ္ခြင့္ကို အသားေပးေရးေနတယ္လို႔ ခံစားမိတယ္။ (တကယ္ဆို လိင္လြတ္ေျမာက္ခြင့္ဆုိတာ အမ်ားၾကီးက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာေရးသူကေတာ့ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ဘာသာရပ္ေအာက္က လိင္ဆက္ဆံမႈလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အထူးအေလးေပးၿပီး ေရာၾကိတ္သြားသလိုပဲ) ေယာက်္ားနဲ႔ မိန္းမ တဏွာေပမဆက္ဆံေရးကုိ အညစ္အေထးအျဖစ္ သတ္မွတ္တာမ်ိဳးကို သိပ္ၿပီးလက္ခံခ်င္စရာမရွိေပမယ့္ ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ လူ႕က်င့္၀တ္အေပၚမွာ ဘလိုင္းၾကီး သေရာ္တာေတာ့ ခၽြတ္ေခ်ာ္ေနသလုိပဲ။ ေယာက်္ားနဲ႔ မိန္းမ ႏွစ္ဦးစလံုးက ဆႏၵရွိလို႔ အာရံုခံစားၾကတယ္ဆုိေပသိ ဒီႏွစ္ဦးဟာ အေမနဲ႔သား၊ အေဖနဲ႔သမီး ျဖစ္္ေနလုိ႔ရွိရင္ ဒါကို သူတု႔ိရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးပဲဆိုၿပီး လက္ခံေပးရမွာလား။ ကၽြန္မရဲ႕ သီးသန္႔အျမင္က လူန႔ဲ တိရိစၦာန္ကြဲျပားေစတာက အရွက္ပဲ။ အဲ့ဒီ အရွက္ဆိုတာရွိႏုိင္ဖုိ႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ပညတ္ခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာဖုိ႔ လိုကိုလိုတယ္။ ဒုတိယအခ်က္က စာေရးသူက ဒီ၀တၳဳက်မွသာ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္းျဖစ္တာ။ ဒီ့မတုိင္မီကလည္း အလားတူအေၾကာင္းအရာကိုပဲ ေဇာင္းေပးၿပီး ေရးဖူးတယ္။ တခါလာလည္း လိင္လြတ္လပ္ခြင့္၊ ေနာက္တခါလာလည္း လိင္လြတ္လပ္ခြင့္ေရးရေအာင္ (သူေရးတာကေတာ့ လိင္ဆက္ဆံခြင့္လြတ္လပ္ခြင့္ေပါ့ေလ.. ထားပါ) လူဆိုတာ အိပ္၊ စား၊ ကာမခ်ည္း ရွိတာမဟုတ္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ ပိုဆိုးတယ္။ အရင္တုန္းက အဘ လူထုစိန္၀င္းက “ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းက ေသြဖယ္ေအာင္ မလုပ္ပါနဲ႔” ဆုိၿပီး ေဆာင္းပါးတပုဒ္ေရးၿပီး သတိေပးဖူးတယ္။ အဘေရးတဲ့ ေဆာင္းပါးထဲမွာ စားစရာမရွိတဲ့ႏုိင္ငံ၊ ကေလးတိုင္း မူလတန္းပညာသင္ႏုိင္ေအာင္ မနည္းၾကိဳးစားေနရတဲ့ ႏုိင္ငံမွာ ေဂးအခြင့္အေရးေတြ၊ တိရိစၦာန္အခြင့္အေရးေတြ သူမ်ားႏုိင္ငံမ်ား အားလ်ားလို႔ လုပ္တာကို ပံုတူကူးၿပီး လာလုပ္ေနတာဟာ မေယာင္ရာဆီလူးတာပဲလို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေရးေတာ့ ကၽြန္မ ေတာ္ေတာ္ၾကီးကို ဘ၀င္မက်ဘူး။ အဘကို ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္အစာမေၾကဘူး။ လူ႕အခြင့္အေရးေျပာမွေတာ့ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ လိင္တူအခြင့္အေရးေတြ ထည့္မေျပာလို႔ ျဖစ္မလားဆိုၿပီး မအီမလည္နဲ႔ေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္ အခုခ်ိန္မွာ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ရင္ အဘေျပာတာ ဟုတ္သင့္သေလာက္ ဟုတ္တယ္၊ လက္ခံႏုိင္စရာရွိတယ္လုိ႔ ျမင္မိတယ္။ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးအတြက္ မနည္းၾကီး တုိက္ပြဲ၀င္ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ လိင္ဆက္ဆံမႈလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ၊ ဘာေတြ ေရွ႕က ၾကိဳေအာ္ႏွင့္ေတာ့ အသိဥာဏ္မၾကြယ္၀ေသးတဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ေကာင္းရာကို၊ သင့္ေတာ္ရာကို မျမင္ဘဲ မေကာင္းလုိ႔ပဲ စိတ္ထဲစြဲျမဲယံုၾကည္သြားၾကမွာကို စိုးပါတယ္။ (သူေျပာတ့ဲအခြင့္အေရးေတြကို မလုိအပ္ဘူး၊ မေျပာရဘူးလုိ႔ ပိတ္ပင္တာ မဟုတ္ဘူးေနာ္)။ အခုဟာက ဒီဘာသာရပ္နဲ႔ အကၽြမ္း၀င္မႈ ႏုနယ္ေသးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းကို သူက သူေျပာခ်င္တာေတြကုိ အေနာက္တုိင္းစံေတြနဲ႔ တစ္တစ္ခြခြေျပာၿပီး လက္မခံတာနဲ႔ ေကာ္ဆာေဗးတစ္ဗ္ဆိုၿပီး တံဆိပ္ကပ္ၿပီး ေစာ္ကားေနသလုိပဲလို႔ ခံစားမိတယ္။ တတိယအခ်က္က အဲ့ဒီ ေရွးရိုးစြဲဆုိတာကိုပဲ ေျပာခ်င္တယ္။ သူက ေရွးရိုးစြဲဆိုတာနဲ႔ အေတာ္ေလးကို ေအာ္ဂလီဆန္္ျပထားတာကို ရယ္ခ်င္မိတယ္။ ေရွးရုိးစြဲလိုက္တာနဲ႔ပဲ သံုးစားမရေတာ့သေယာင္ေရးထားတယ္။ ေခတ္မီအေလ့အထ၊ အယူအဆမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရွးရိုးစြဲမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ေရွးထံုးမွာ မပစ္ပယ္သင့္တာေတြရွိသလို ပစ္ပယ္ၿပီး အေတြးအေခၚ အဆင့္ျမွင့္ေပးရမွာေတြလည္း အမ်ားၾကီးပဲ။ ဒါၾကီးကို မေကာင္းဘူးလုိ႔ လံုးလံုးလ်ားလ်ားဆိုလို႔မရပါဘူး။ ေနာက္တခုက သူေျပာတဲ့ ေမာ္ဒန္ဆိုတာ အေနာက္တုိင္း အယူအဆအေတြးအေခၚေတြေပါ့ေလ။ Westernization လုပ္မွသာလွ်င္ Modernization ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး လုပ္ျပေနေတာ့ သူ႕တင္ျပခ်က္ေတြက အံမ၀င္ဘူးေပါ့ေလ။ ယဥ္ေက်းမႈေတြ၊ ဓေလ့ထံုးစံေတြကုိ လူေတြကသာ ဖန္တီးတယ္၊ တကယ္တမ္း လူသားခ်င္းဟာ အတူတူပဲ၊ ထိန္းကြပ္မႈေတြ မလိုအပ္ဘူးဆိုတာ အေျခခံအက်ဆံုး အမွန္တရားပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူ႕ဘယ္သူကိုမွ မထိခိုက္ဘဲ သူ႔ဘာသာ တန္ဖိုးထားတဲ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို သေရာ္ေမာ္ကားျပဳၿပီး မတူညီတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို တန္းညွိျပတာဟာ တဖက္သတ္ဆန္လြန္းပါတယ္။ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ မလုိဘူးလို႔ ကၽြန္မတုိ႔ ဘယ္လုိပဲ ေၾကြးေၾကာ္ေနပါေစ။ ဒါဟာ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ အသက္၀ိဥာဥ္ပါ။ ဒါေတြဟာ တခ်ိဳ႕ေသာသူေတြအတြက္ အသက္၀ိဥာဥ္ေတြပါ။ ဒါေလး ရွင္သန္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အားတင္းၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို အသက္ဆက္ေနရတဲ့သူေတြလည္း ဒုနဲ႔ေဒးပါ။ ဒီ့အတြက္လည္း တပါးသူအခြင့္အေရးကို ထိခိုက္တယ္၊ ခ်ိဳးေဖာက္တယ္မျမည္ရင္၊ လူ႕က်င့္၀တ္နဲ႔လည္း ကိုက္ညီရင္ ကၽြန္မတုိ႔တေတြ ေလးစားေပးသင့္တယ္လုိ႔ထင္တယ္။ စတုတၳအခ်က္က စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ပါ။ ဒီလိုစာအုပ္ထြက္လာတာနဲ႔ စာေပစိစစ္ေရးက ငါတုိ႔ မရွိေတာ့ ေတြ႕တယ္မဟုတ္လား၊ ျဖစ္ခ်င္တုိင္းျဖစ္ေနၿပီဆိုၿပီး အမွတ္၀င္ယူမွာကို စိုးမိပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္က သူ႕ဟာသူ အျပာစာအုပ္ ဟုတ္မဟုတ္၊ အေလးထားၿပီး ဖတ္္ရမယ့္ စာအုပ္ ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ ဒါေတြဟာ ျမန္မာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းကသာ အသိဥာဏ္ျပည့္၀ရင့္က်က္ေနမယ္ဆုိရင္ အထူးေဆြးေႏြးေထာက္ျပေနဖို႔ မလုိဘူး။ အသိဥာဏ္ေတြျမင့္မားလာတဲ့အခါ အေကာင္းအဆုိး သူ႕ဟာနဲ႔သူ ခြဲျခားသံုးသပ္ႏုိင္မယ္ဆုိေပသိ အဲ့ဒီေန႔ေရာက္ဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္ ေစာင့္ရဦးမယ္မသိဘူး။ ဒီစာအုပ္ေပါက္သြားတာနဲ႔ (ေပါက္သြားတာန႔ဲ ေအာင္ျမင္တာ မတူဘူးေပါ့ေလ) ဒီစာအုပ္ေလာက္ေတာင္ အဆင့္မရွိတဲ့ အလားတူ သံတူေၾကာင္းကြဲေတြ လိုက္လုပ္က်ရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ လူမ်ိဳးက ျပဳတ္မႏူးေတြ မ်ားတယ္မလား။ စာေရးဆရာဟာ စာဖတ္သူအေပၚ ေစတနာထားသင့္တယ္လုိ႔ေတာ့ တုိက္ရိုက္ၾကီး မေျပာခ်င္ဘူး။ ေစတနာလိုတာေတာ့ မွန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ေတာ္ၾကာ စာေရးဆရာေတြအားလံုးက ငါတုိ႔ဟာ ျပည္သူကို ေစတနာထားၿပီး လမ္းျပေနရတယ္၊ ကယ္တင္ေနရတယ္ဆုိၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ ေက်းဇူးရွင္ထင္မွတ္တဲ့အထိ ဘ၀င္ျမင့္သြားၾကမွာလည္း စိုးမိတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ကုိယ္ေရးတဲ့စာကုိ ဘယ္အခ်ိန္ျပန္ဖတ္ဖတ္ အျပစ္ကင္းတယ္လုိ႔ ခံစားမိေစခ်င္တယ္။ ေနာက္ဆံုးတခုေျပာခ်င္တာက ေရွးရိုးစြဲ၀ါဒီေတြရဲ႕ အစြန္းေရာက္မႈကို သေရာ္ေနတဲ့သူဟာ သူ႕ရဲ႕ အယူအဆအသစ္ကို လက္မခံတာနဲ႔ပဲ စာေရးဆရာကိုယ္တုိင္က ျပန္လွန္ရန္ေထာင္ေနတာဟာ သူလည္းပဲ အစြန္းေရာက္ပါလားလို႔ ေတြးေစမိတယ္။ စိတ္မေကာင္းစရာေကာင္းတာက သူ႕စာအုပ္ဟာ အျပာစာအုပ္အျဖစ္ နာမည္ၾကီးသြားေတာ့ အေတြးအေခၚေတြ ဘယ္လိုထည့္ထားပါတယ္ ဆိုဆို အျပာစာအုပ္အျဖစ္ပဲ ဖတ္ခ်င္လုိ႔ တကူးတက၀ယ္တဲ့သူေတြသာ မ်ားေနမွာ ျဖစ္ၿပီး အဲ့လူေတြဟာလည္း အျပာခန္းေတြကိုပဲ ေရြးဖတ္ၾကမွာ ေသခ်ာတယ္ (က်န္တာေတြကို ဖတ္လည္း နားမွမလည္ၾကတာပဲ)။ စကားမစပ္ သူက သူ႕စာအုပ္ကို အေတြးအေခၚအသစ္ေတြ ဖန္တီး၊ ေရွးရိုးစြဲ၀ါဒေတြကို စိန္ေခၚတာေတြ၊ လူ႕အခြင့္အေရးေတြ ေဆြးေႏြးျပခ်င္တာနဲ႔ပဲ ဇာတ္ေၾကာင္းနဲ႔ မဆီမဆိုင္ မေလးရွားေလယာဥ္ေပ်ာက္တာေတြ၊ မဘသေတြ၊ ၉၆၉ ေတြ ထည့္ေရးထားေတာ့ နည္းနည္းလည္း အူေၾကာင္ေၾကာင္ ႏုိင္ေနပါတယ္။

https://www.dropbox.com/s/2caeb2ooaymhszs/aung%20yin%20nyein-Romanbots%20world.pdf#

အျကိမ္ျကိမ္စဥ္းစားျပီးမွ JJ Page မွာ ဒီ Post ကိုတင္

r (၂၂-၆-၁၄) ညေန ၅-၃၀
==============
က်မ JJ Express ကို Member အျဖစ္နဲ့စီးနင္းလာတာ ၁ႏွစ္ ၃လေလာက္ရိွပါျပီ၊၊လံုျခံဳစိတ္ခ်မွဳအတြက္ ယံုျကည္မွဳနဲ့အားေပးျပီး စီးနင္းခဲ့တာပါ၊၊
အပတ္စဥ္ ေသာျကာေန့ညေနတိုင္းေနျပည္ေတာ္မွရန္ကုန္ ၊တနဂေႏြညေနတိုင္းရန္ကုန္မွေနျပည္ေတာ္သို့စီးနင္းလိုက္ပါေလ့ရိွပါတယ္၊၊ယခင္က Express ေပၚေရာက္ျပီဆိုတာနဲ့ က်မမ်က္ေစ့မွိတ္ထားျပီးအိပ္ေပ်ာ္သြားေလ့ရိွပါတယ္၊၊ တခါတေလအိပ္ေပ်ာ္သြားေလ့ရိွပါတယ္၊၊ရာဇာမင္းယာဥ္တိမ္းေမွာက္ျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ က်မခရီးသြားခ်ိန္အိပ္ေလ့မရိွေတာ့ပါဘူး၊၊ (၁၃-၅-၁၄)ေန့ ကဆုန္လျပည့္ေန့၊ ညေန ၅-၃၀ JJ Express နဲ့ရန္ကုန္မွေနျပည္ေတာ္သို့ က်မစီးနင္းလိုက္ပါလာခဲ့ပါတယ္၊၊ ကားဝန္းကထြက္ခါစမွာ ယာဥ္ေမာင္းကဖုန္းတခါေျပာပါတယ္၊၊ယာဥ္ေမာင္းစဥ္ဖုန္းမေျပာသင့္တာ ယာဥ္ေမာင္းတိုင္းသိပါတယ္၊၊ က်မကိုယ္တိုင္ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ဖုန္းေျပာဖို့အင္မတန္စဥ္းစားပါတယ္၊၊အေရးျကီးခဲ့လ်င္တခါတေလေျပာမိပါတယ္၊၊ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္တစ္ေယာက္တည္းစီးတဲ့ယာဥ္ေပၚမွာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္တာဝန္ယူႏိူင္လို့ေျပာတာပါ၊၊ Express ယာဥ္ေမာင္းမ်ားဟာ မိမိတစ္ဦးတည္းမဟုတ္ပါဘူး၊၊လူေပါင္း ၄၀ ေလာက္ရဲ့အသက္ကသူ့လက္ထဲမွာပါ၊၊ ျမိဳ့ထဲမွာျဖည္းျဖည္းေမာင္းစဥ္ေျပာတာပဲေလဆိုျပီး က်မေျဖသိမ့္လိုက္ပါတယ္၊၊အျမန္လမ္းေပၚေရာက္ေတာ့ တစ္နာရီမိုင္ ၁၀၀ ႏွဳန္းနဲ့ေမာင္းေနစဥ္ မိုင္တိုင္ ၇၇ ေလာက္မွာ ယာဥ္ေမာင္းရဲ့ဖုန္းထပ္ျမည္လာပါတယ္၊၊ ယာဥ္ေမာင္းက ခါးမွာခ်ိတ္ထားတဲ့ဖုန္းအိတ္ထဲကေန သူ့ဖုန္းကိုခက္ခက္ခဲခဲဆြဲထုတ္ျပီး ဖုန္းကိုေသခ်ာစိုက္ျကည့္ျပီးမွ ဖုန္းေျပာပါတယ္၊၊မိုင္က ၁၀၀ ႏွဳန္းေမာင္းေနစဥ္ ဒီလိုအျပဳအမူဟာ အင္မတန္ အန္ဒရာယ္မ်ားလွပါတယ္၊၊
က်မက ခံုနံပါတ္ ၄ မွာမို့ ယာဥ္ေမာင္းရဲ့အျပဳအမူကို ဖုန္းနဲ့ဓါတ္ပံုရိုက္ထားလိုက္ပါတယ္၊၊ သိပ္မျကာဘူး ၁၁၁မိုင္ေရာက္ေတာ့ ဖုန္းထပ္လာလို့ ထပ္ေျပာေနျပန္ပါေရာ၊၊ ယာဥ္ေမာင္းရဲ့လုပ္ရပ္က ခရီးသြားေတြရဲ့အသက္ကသူနဲ့ ဘာမွမဆိုင္သလိုပါပဲ၊၊အဲဒီယာဥ္ေမာင္းရဲ့အမည္က ေဇာ္လင္းထြန္းပါ၊၊ ၁၁၅ မိုင္ကေန ေနျပည္ေတာ္ဘက္အျခမ္းကိုေမာင္းတဲ့ယာဥ္ေမာင္းက ကားေမာင္းရင္းဖုန္းလာလို့တစ္ျကိမ္ေျပာပါတယ္၊၊အဲဒီယာဥ္ေမာင္းကိုက်မ နာမည္မွတ္မထားမိခဲ့ပါဘူး၊၊ (၁၈-၅-၁၄) ေန့ညေနပိုင္း ေနျပည္ေတာ္ျပန္ရန္ JJ ဂိတ္ေရာက္ေတာ့ လတ္မွတ္ေရာင္းတဲ့ေကာင္မေလးေတြက က်မကိုအသက္အာမခံဝယ္မလားေမးရင္း အသက္အာမခံအေျကာင္းရွင္းျပပါတယ္၊၊ က်မကအသက္အာမခံေရာင္းမည့္အေရးထက္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအန္ဒရာယ္ကင္းေအာင္ေမာင္းႏွင္ေစေရးကို ဦးစားေပးသင့္ေျကာင္းေျပာျပီး ကဆုန္လျပည့္ေန့က ယာဥ္ေမာင္းအေျကာင္း ဓါတ္ပံုနဲ့တကြျပသတိုင္ျကားခဲ့ပါတယ္၊၊ သူမ်ားထမင္းအိုးမခြဲခ်င္တဲ့အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းကို ေနာက္မလုပ္ရန္သာေျပာေပးရန္ က်မေျပာခဲ့ပါတယ္၊၊JJ တံဆိပ္ပါ အင္က်ီဝတ္ထားသူတစ္ဦးကိုယ္တိုင္ စာရြက္နဲ့မွတ္ျပီး ေနာက္မျဖစ္ေစရန္ေျပာပါမယ္လို့ က်မကိုေျပာပါတယ္၊၊ အဲဒီေန့က က်မစီးရမယ့္ ယာဥ္ရဲ့ယာဥ္ေမာင္းက ေဇာ္လင္းထြန္းပဲျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္၊၊ စီးသာစီးလာရတယ္ သူ့ကိုတိုင္လို့က်မကို ရန္ျပဳမလားလို့စိုးရိမ္စိတ္ဝင္မိပါတယ္၊၊
အဲဒီေန့ကေတာ့ ယာဥ္ေမာင္းဖုန္းမေျပာပါဘူး၊၊ အဲဒီအတြက္ က်မဒီကိတ္စကို ေခါင္းထဲကထုတ္ထားခဲ့ပါတယ္၊၊ (၂၂-၆-၁၄) ညေန ၅-၃၀ JJ Express နဲ့ ေနျပည္ေတာ္အျပန္လမ္းမွာ ယာဥ္ေမာင္း ေဇာ္လင္းထြန္းေမာင္းတဲ့ ကားနဲ့စီးနင္းလာခဲ့ပါတယ္၊၊ ၁၁၀ မိုင္ေလာက္မွာဖုန္းလာပါတယ္၊၊ သူမေျပာေလာက္ဘူးလို့ထင္ထားေပမယ့္ ဖုန္းေျပာပါတယ္၊၊ က်မကို ေနာက္ဒီလိုမျဖစ္ေစရပါဘူးလို့ JJ ကတာဝန္ရိွသူက လြယ္လြယ္ေျပာလိုက္ျခင္းျဖစ္သလို ယာဥ္ေမာင္းကလည္း ဘယ္သူ့မွ ဂရုမစိုက္ဘူးဆိုတာ လက္ေတြ့ျပလိုက္တာပါပဲ၊၊ က်မ ကဆုန္လျပည့္ေန့က ရိုက္ထားတဲ့ပံုနဲ့အတူ တင္ျပလိုက္ပါတယ္၊၊ ဒီအတြက္နဲ့ က်မကိုအျငိဳးထားမယ္ဆိုလည္းရပါတယ္၊၊ က်မနည္းတူ ခရီးသြားအားလံုးလည္း အန္ဒရာယ္ကင္းကင္းနဲ့ အခ်ိန္တန္ရင္အိမ္ျပန္ေရာက္ခ်င္ျကမွာပါ၊၊ဒါေျကာင့္ အမ်ားအတြက္ေရွးရွဴျပီး အျကိမ္ျကိမ္စဥ္းစားျပီးမွ JJ Page မွာ ဒီ Post ကိုတင္လိုက္တာပါ၊၊ JJ Group အေနနဲ့ မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္သာမက ခရီးသြားျပည္သူေတြေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကိုပါထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါေျကာင္းေျပာျကားလိုပါတယ္၊၊
==================
Thazin Mya Woutyee

“အင္ေဖာ္မာမရွိေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း”

Moe Zay Nyein

အဂၤလန္ဆရာေတာ္ရံုးထုတ္မည္ ၁၁ နာရီအေရာက္သြား ပါ

ေန႔လည္ ၁၂နာရီ
တြင္ အဂၤလန္ဆရာေတာ္နွင့္ဆရာေတာ္
ဘုရား ၄ ပါးရံုးထုတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္ ၁၁ နာရီေရာက္
လွ်င္အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်န္မလည္း ၁၁ နာရီအေရာက္သြား
ပါမည္။ အျခားသူမ်ားလည္းအခ်ိန္သိရ
ေအာင္ေက်းဇူးျပဳ၍ရွဲေပးၾကပါ။
ၾကည္ျဖဴသွ်င္