Saturday, August 2, 2014

PR စနစ္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ရရွိခဲ့သည့္ႏိုင္ငံ မရွိေသးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားNainglin Aung


PR စနစ္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ရရွိခဲ့သည့္ႏိုင္ငံ မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ PR စနစ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား.....

PR စနစ္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ရရွိခဲ့သည့္ႏိုင္ငံ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ PR စနစ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ မကိုက္ညီသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဩဂုတ္ ၁ ရက္က မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ရရွိခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းသို႔ျဖစ္ေပၚလာရန္ ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ PR စနစ္ေၾကာင့္ဟု ထင္ျမင္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ PR တင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္စနစ္ပဲသံုးသံုး စနစ္ေၾကာင့္ေတာ့ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး မရရွိပါဘူး။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြကပဲ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးတို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ဆိုတာ ရရွိမွာပါ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ တကယ့္အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ဆိုရင္ ေတြ႔ဆံုေျဖရွင္းမွရမယ္။ ဒါမွ သူ႔အျမင္ကိုယ့္အျမင္ေတြ ထြက္လာမယ္။ ဒါမွ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းလို႔ ရမွာေပါ့။ ပါတီေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ အထဲက ဒီပါတီက ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ေတြ႔တာ မေကာင္းပါဘူးဆိုၿပီး ေျပာၾကားတာေတြရွိတယ္။ မေတြ႔ခ်င္လို႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပေနတယ္လို႔ ထင္တယ္။ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးျဖစ္တယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္အေပၚ ဘယ္သူက ေစတနာရွိတယ္ဆိုတာ သိရမွာပဲ။ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ အဓိကအတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းဆိုတာကို သူ႔ဟာနဲ႔သူ လက္ခံတယ္။ လက္ခံတာဟာ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ျပည္သူလူထုမ်က္ႏွာေၾကာင့္ ျပည္သူက ဒုတိယအမ်ားဆံုး ေထာက္ခံထားတဲ့ အဖြဲ႔ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားလို႔လည္းပဲ” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အတိုက္အခံ ပါတီေခါင္းေဆာင္ကို အေလးထားေတြ႔ဆံုမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးသူတိုင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုၾကမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ အခက္အခဲမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ခုခံကာကြယ္ခ်င္တဲ့ အခါေတြမွာေတာ့ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ တိုင္းျပည္အက်ဳိးကို လိုလားတဲ့သူေတြ စသည္ျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာဆြဲခဲ့တဲ့ ဥပေဒပါဆိုၿပီးေတာ့ ခုခံကာကြယ္ၾကတယ္။ အဲဒီတုန္းက ေရးဆြဲခဲ့တာထဲမွာ PR စနစ္မပါဘူး။ အခုက်မွ ေကာက္ကာငင္ကာ ဘာလို႔ေျပာင္းခ်င္တာလည္းဆိုၿပီး ဦးဝင္းျမင့္က ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ တပ္မေတာ္သား တစ္ဦးကလည္း ၂ဝ၁၂ ဇူလိုင္က်မွ PR စနစ္အေၾကာင္း ေပၚလာတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွ ထြက္ေပၚလာတယ္ ဆိုတာကေတာ့ အမွန္ပဲ။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွာကတည္းက ဒီမိုကေရစီမရွိခဲ့ဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ႏုိင္ခဲ့စဥ္က PR စနစ္အေၾကာင္း ေျပာၾကားမႈမ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ႏိုင္ၿပီးေနာက္တြင္မွ PR ကိစၥ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ PR စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး ေဆြးေႏြးစဥ္က PR က်င့္သံုးမည္ဆိုပါက ဖြဲ႔စည္းပံုကို ေျပာင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “PR စနစ္ က်င့္သံုးဖို႔အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံရမယ္။ ၿပီးရင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူရမယ္။ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္တာေပါ့။ အခုဖြဲ႔လိုက္တဲ့ ေကာ္မရွင္က ေဆြးေႏြးၿပီး သံုးသပ္ခ်က္ေတြကို လႊတ္ေတာ္တင္မွာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္မွာေပါ့။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိေပါ့။ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိဘူး ဆိုတာကေတာ့ ျငင္းစရာမရွိဘူး။ ဒီေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ျပဳျပင္မလဲ၊ ေျပာင္းလဲရမလဲဆိုတာကို ေနာက္ဆံုးပိတ္ ဆံုးျဖတ္ရမွာကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးေပါ့” ဟု ေျပာၾကားသည္။

(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိလြႊတ္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္က ေတြ႕ဆုံစဥ္)

“ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ PR တင္ မဟုတ္ပါဘူး။
ဘယ္စနစ္ပဲသံုးသံုး စနစ္ေၾကာင့္ေတာ့ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး မရရွိပါဘူး။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြကပဲ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးတို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ဆိုတာ ရရွိမွာပါ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ တကယ့္အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ဆိုရင္ ေတြ႔ဆံုေျဖရွင္းမွရမယ္။ ဒါမွ သူ႔အျမင္ကိုယ့္အျမင္ေတြ ထြက္လာမယ္။ ဒါမွ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းလို႔ ရမွာေပါ့။ ပါတီေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ အထဲက ဒီပါတီက ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ေတြ႔တာ မေကာင္းပါဘူးဆိုၿပီး ေျပာၾကားတာေတြရွိတယ္။
မေတြ႔ခ်င္လို႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပေနတယ္လို႔ ထင္တယ္။ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးျဖစ္တယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္အေပၚ ဘယ္သူက ေစတနာရွိတယ္ဆိုတာ သိရမွာပဲ။ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ အဓိကအတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းဆိုတာကို သူ႔ဟာနဲ႔သူ လက္ခံတယ္။ လက္ခံတာဟာ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ျပည္သူလူထုမ်က္ႏွာေၾကာင့္ ျပည္သူက ဒုတိယအမ်ားဆံုး ေထာက္ခံထားတဲ့ အဖြဲ႔ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားလို႔လည္းပဲ” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
Eleven Media Group ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပခ်က္

သိန္း၅၀၀ေက်ာ္ရခဲ့တယ္ေပါ့ အဲ့လိုလား


၁၉၉၀ တုန္းက NLD က မဲ ၇၉ သိန္းရခဲ့တယ္
၄၃၆ ျပင္ဖုိ႔လက္မွတ္ေပါင္း ၅၀ သိန္းေက်ာ္ရတယ္
နာဂစ္ေျခဥအတည္ျပဳတာရဲ႕၁၀ရာခိုင္နုံးပဲရွိတယ္
ဆိုျပီး၀ါဒျဖန္႕ေနေတာ့၂၀၀၈တုံးကေထာက္ခံမဲ
သိန္း၅၀၀ေက်ာ္ရခဲ့တယ္ေပါ့ အဲ့လိုလား

Unlimit CALL+DATA ေခတ္ေရာက္ရွိေရးဒို႕အေရး

သင္ၾကံဳ ရမည္မွာပင္

ကေနဒါမွာ MPT လိုပဲ BELL ဆိုတာရွိတယ္၊
တခုထဲဆိုေတာ့သူေျပာသေလာက္ေပးရတာေပါ့
ျမန္မာျပည္ကိုဖုန္းေျပာမ်ားတဲ့လူပ်ိဳၾကီးတေယာက္
တလထဲနဲ႕$၁၂၀၀ ေဆာင္လိုက္ရတာေတြ႕ဖူးပါ
တယ္။
AT&T, FIDO,ROGERေတြ၀င္လာျပီးFIDOက
တလ$၁၀ prepaid refill ကိုစရာကေနေစ်းအျပ်ဳိဳင္
ျဖစ္လာတယ္။
အခုထပ္၀င္လာတဲ့ Virgin ,Mobile cityတို႕လိုကုပၼဏီ
ေတြက အကန္႕အသတ္နဲ႕မဟုတ္ပဲျမန္မာေငြ၂ေသာင္း
၇ေထာင္ေလာက္နဲ႕Unlimit CALL+DATA ဆိုျပီး
လုပ္လိုက္ၾကျပီ။

BELL,AT&T, FIDO,ROGERကုပၼဏီၾကီးေတြလိုက္
မေလ်ာ့ပဲတင္းခံေနတုံးပါ၊

အိမ္သံုးအင္တာနက္မွာလဲအဲ့လိုပါပဲေနာက္၀င္လာတဲ့
Comwave တို႕ Acanac တို႕က ၾကိဳက္သေလာက္
သံုးျမန္မာေငြ၂ေသာင္း၇ေထာင္ပဲ၊အင္တာနက္နဲ႕တြဲ
ထားတဲ့အိမ္ဖံုးၾကိဳက္သေလာက္ေျပာေနာက္ထပ္
ျမန္မာေငြ၁ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ထပ္ေပးရင္ရျပီ

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ဆိုျပီးMPT တခုထဲရွိေနတာ
ထက္စာရင္၁၅ခုေလာက္တိုးလာတာေကာင္းတယ္
လို႕ပဲဆိုရမွာပါ။
အခုေခတ္စားေနတဲ့အူရီဒူးဆိုတာကေနဒါက
Virgin ,Mobile city တို႕ရဲ႕၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳ းမေပး
နိုင္ေသးပါဖူး။

Unlimitေခတ္ေရာက္လာေအာင္ေစာင့္ရင္း
၀ဋ္ခံၾကေသးတာေပါ့ဗ်ာ။
(အၾကံေပးပါဆိုရင္ေတာ့ Unlimit CALL+DATA
ရရွိေရးဒို႕အေရးဆိုျပီးဆႏၵသာျပၾကပါလို႕)

ေအာက္ကဟာေလးဆက္ဖတ္ၾကည့္ပါ
Khun Deerum

ေအာ္ရီဒူးတယ္လီဖုန္းလိုင္းနဲ႕ပက္သက္ျပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိလာ
=========================================
Ooredoo to MPT လက္ကုိင္ဖုန္း = ေခၚမရ
Ooredoo to MPT ႀကိဳးဖုန္း = ေခၚရ
Ooredoo to Ooredoo = ေခၚရ
Ooredoo Internet = တစ္ေနရာမွာရ ေနာက္တစ္ေနရာမွာမရ
______________
Naung Sett Paing
(2-8-2014)

အိုရီဒူးဝယ္မယ့္လူမ်ားကိုတစ္ခုေတာ့ႀကိဳသတိေပးခ်င္တယ္.... အိုရီဒူးဟာ 3G ပါ ဒီေတာ့ဖုန္းကလည္း 3G ဖုန္းျဖစ္မွရမယ္.... အခုကိုင္ေနတဲ့ Hwawei အေတာ္မ်ားမ်ား 3G မျဖစ္တာေတြ႐ွိပါတယ္ .... အဲ့ဒီအခါ Network operator ကို႐ွာမရျဖစ္တတ္တယ္
မသိပဲဝယ္မိၿပီးမွ ဖုန္းပါထပ္လဲရမလိုျဖစ္ေနမွာစိုးလို႔ပါ
__________________
Ozzy Winn (2-8-2014)

Ooredoo ေတာ့ ငါကို စိတ္ဆိုးေအာင္လုပ္ေနတယ္။ 15-8-2014 ထိ Free ေပးတာ Internet က တစ္ရက္ 20M တဲ႔။၁၅ရက္ေနာက္ ပိုက္ဆံနဲ႕ဆို 1M ကို 25က်ပ္တဲ႔။ အညာခံရၿပီ။ mptေၾကာက္လို႔ ooredooအားကိုး ။ ooredoo က mpt ထက္ဆိုး။
တင္းတယ္။
___________________________
အဂၢမဟာ မဏိေဇာတဓရ သိၾကားမင္း
(29-7-2013)

အေရွ႕ပိုင္း ေဒသကြန္ရွန္တြင္ စက္႐ံုတစ္႐ံု ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြား


လူ(၆၅)ဦး ေသဆံုး လူ(၁၀၀)ထက္မနည္း ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိ

ပါတီထူေထာင္လိုသူမ်ားအား တရားခံ ရာဇဝတ္သားသဖြယ္ ဆက္ဆံလ်က္ရွိျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးႏွင္႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌႀကီးခင္ဗ်ား

ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳ လႈပ္ရွားမႈ ပါတီ ကို တည္ေထာင္လိုသူ(၂၀) ဦးအား ကိုယ္စားျပဳ၍
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ က်ေနာ္ဦးဝင္းခ်ိဳ တစ္သီးပုဂၢလအား လႊဲအပ္ျပီး ၂၁-၇-၂၀၁၄ ေန႔က
 ေနျပည္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရံုး တြင္ ေလ်ွာက္ထားခဲ႕ပါသည္။

ပါတီတည္ေထာင္လိုသူမ်ားအေနျဖင္႕ သတ္မွတ္ထားေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင္႕ညီညြတ္ရန္
လိုအပ္သည္႕အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာန ဆိုင္ရာမ်ားမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေႀကာင္း
က်ေနာ္တို႕အေနျဖင္႕လက္ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

B S Iအထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ,C I Dမႈခင္းတပ္ဖြဲ႕, S Bသတင္းတပ္ဖြဲ႕ အစရွိသည္႕ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ ၄င္းတာ ဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္႕ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားျဖစ္ေႀကာင္းကိုလည္း နားလည္သိရွိ လက္ခံထားပီးျဖစ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။
ယင္းဌာနဆိုင္ရာမ်ား အေနျဖင္႕သက္ဆိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည္႕ပါတီထူေထာင္လိုသူမ်ားအားရာဇဝတ္သားကဲ႕သို႕
စစ္ေဆးရန္ မဟုတ္ဘဲတင္ျပထားသည္႕အခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္မႈရွိlမရွိကို သက္ဆိုင္သူမ်ားအားအသိေပးရန္မလိုဘဲ
စံုစမ္းရန္သာျဖစ္သည္ဟု က်ေနာ္႕အေနျဖင္႕ ယူဆမိပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း ယခု အခ်ိန္္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္္မွာ ပါတီထူေထာင္လိုသူမ်ားအား
တရားခံ ရာဇဝတ္သားသဖြယ္ ဆက္ဆံျပဳမူျခင္းမ်ိဳးရွိေနပါသည္။

ပါတီထူေထာင္လိုသူမ်ား၏ဇနီး သားသမီးမ်ား ယင္းဇနီးသားသမီးမ်ား၏ မိဘ ေဆြမ်ိဳးမ်ားသာမက ဆက္စပ္ သူမ်ားအားလံုးကို စစ္ေဆး ေမးျမန္းျခင္း။

စစ္ေဆးရန္ ဌာနဆိုင္ရာရံုးသို႕ လာေရာက္ရန္ ေခၚယူျပီး ပါလာသည္႕အိတ္မ်ား တယ္လီဖံုးမ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားသိမ္းဆည္းခိုင္းျခင္းမွာ ရာဇဝတ္သားကဲ႕သို႕ဆက္ဆံျခင္းမ်ား ရွိေန ္သည္႕အတြက ယင္းအျပဳအမူမ်ားအား ္ လံုးဝ(လံုးဝ)လက္ခံႏိူင္ျခင္း
မရွိပါေႀကာင္း လူႀကီးမင္းမ်ားအားသိေစအပ္ပါသည္။
္ လမ္းေပၚႏိူင္ငံေရးကို စြန္႕လႊတ္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္းlျပင္ႏိူင္ငံေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္စီစဥ္ေနျခင္းကို မလိုလားသည္႕အသြင္သ႑န္
ေဆာင္ျခင္းအတြက္ လည္း ဝမ္းနည္းမိပါေႀကာင္း လူႀကီးမင္းမ်ားအား သိေစအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။

မိဘ ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးလိုသည္မွာ ပါတီ ထူေထာင္ခြင္႕ရ႐ွိသည္ျဖစ္ေစ သို႕မဟုတ္ မရရွိသည္ျဖစ္ေစ
ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္႕ အေႀကာင္းအရာမ်ားႏွင္႕စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည္႕အေႀကာင္းႏွင္႕မ်ွ ေနာက္ဆုတ္မည္ မ
ဟုတ္ေႀကာင္းကို ပါတီထူေထာင္လိုသူမ်ားအားလံုးကိုယ္စား တင္ျပအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။

ပြင္႕လင္းျမင္သာေသာ တာဝန္ခံ၊တာဝန္ယူမႈရွိေသာ

ဦးဝင္းခ်ိဳ
ဖံုး
၀၉ ၇၃၂၀၆၈၃၈
၀၉ ၂၅၀၆၆၆၇၂၆

အင္ပြတ္က ၁၀၀ဗို႔ အိုင္းယြန္းက ၂၂၀ဗို႔ ဘယ္လိုတိုက္ရပါ့

ဥကၠ႒ႀကီး အသံဖုိင္ ဖြင့္ျပပါလႊတ္ေတာ္တြင္း အမတ္ ၁၀ ေယာက္ေက်ာ္တင္ျပၿပီးလို႔ အရွိန္ရစၿပဳလာခ်ိန္ ဇူလိုင္ ၂၈ မွာ ဦးေအာင္ဇင္ အဆိုေျပာင္းလဲသြားျပန္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္မွာ ခုလို ေျပာင္းလဲေဖာ္ျပထားပါတယ္။ “ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈရွိမည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို ပိုမိုေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ ေသာ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားၿပဳ စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြနည္းလမ္း ကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ပဲြအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး”ပါ။ အဆိုမွာ PR ဆိုတာကို အပီအျပင္ ထည့္သြင္းလိုက္ပါ တယ္။

ဒီလို အဆိုေျပာင္းသြားတဲ့ကိစၥ ဦးေအာင္ဇင္ကလည္း ဘာမွမေျပာသလို၊ အင္မတန္ တိက်ပါးနပ္ပါ တယ္ဆိုတဲ့ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကလည္း ဘာမွမဟပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အင္န္အယ္လ္ဒီအမတ္ ေဒၚခင္ေဌး ၾကြယ္၊ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္တို႔က ထိထိေရာက္ေရာက္ တားျမစ္ကန္႔ကြက္ ေစာဒကတက္ပါတယ္။

အဲလို ေစာဒကတက္မႈေတြျဖစ္လာတဲ့အခါ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းတြင္တြင္ႀကီးေၿပာတဲ့ စကားတစ္ခြန္းက ေတာ့“အသံဖိုင္ၿပန္ဖြင့္ျပပါ” ဆိုတဲ့ စကားပါ။

--  (စည္သူေအာင္ျမင့္)

ဒီေန႕ကာတြန္း

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရကုိဖိအားေပးဖုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆုိတဲ့အေမရိကန္လြတ္ေတာ္အမတ္ ၇၀


ျမန္မာအရပ္သားအစုိးရကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေရွ႕ဆက္တုိးရန္ ဖိအားေပးဖုိ႔ အေမရိကန္
 လြတ္ေတာ္အမတ္ ၇၀ က လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆုိလုိက္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အမတ္မ်ားမွာ -

Joseph Crowley

Steve Chabot

Trent Franks

James P. McGovern

Rush Holt

Frank R. Wolf

Eliot L. Engel

Peter T. King

Joseph R. Pitts

Jim McDermott

Lloyd Doggett

Grace Meng

Ami Bera

Chris Van Hollen

Michael M. Honda

Peter A. DeFazio

Eleanor Holmes Norton

Sheila Jackson Lee

James P. Moran

Barbara Lee

Dana Rohrabacher

Charles B. Rangel

Bill Pascrell, Jr.

Christopher H. Smith

Luis V. Gutiérrez

John Conyers, Jr.

F. James Sensenbrenner, Jr.

Peter Welch

Doris O. Matsui

Gwen Moore

Jerrold Nadler

Gerald E. Connolly

Tulsi Gabbard

John F. Tierney

Maxine Waters

Adam Smith

Zoe Lofgren

Michael E. Capuano

Madeleine Z. Bordallo

Richard E. Neal

William L. Owens

Stephen F. Lynch

Matt Cartwright

James R. Langevin

Carolyn B. Maloney

Janice D. Schakowsky

Bobby L. Rush

William R. Keating

Keith Ellison

Mark Pocan

Richard L. Hanna

Edward R. Royce

David N. Cicilline

Albio Sires

Judy Chu

Chellie Pingree

Gary C. Peters

Henry A. Waxman

Ted Poe

Katherine Clark

Rosa L. DeLauro

Sander M. Levin

Theodore E. Deutch

Nydia M. Velázquez

Gregory W. Meeks

Daniel T. Kildee

Joseph P. Kennedy III

Danny K. Davis

Matt Salmon

Alcee L. Hastings

Niki Tsongas

လူ ၅ သန္း လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုတာ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ဟု ေဒၚစု ေျပာကိစၥတခုကို လူ ၅ သန္း လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုတာ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ဟု ေဒၚစု ေျပာ

    By ဒီဗီြဘီ
    2 August 2014

ကိစၥတခုကို လူငါးသန္းလက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုတာဟာ ျမန္မာ့သမိုင္းတေလွ်ာက္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

DASSK 436 01082014ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ထံမွ ဆႏၵျပဳလက္မွတ္ ၅ သန္းေလာက္ ရရွိခဲ့ၿပီး အခုလိုမ်ိဳးကိစၥတခုုကို လူ ၅ သန္းေလာက္က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သမို္င္တစ္ေလွ်က္မွာပ ပထမဆံုးးအႀကိိမ္ျဖစ္တယ္လို႔ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ မီဒီယာေတြကိုေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

“က်မ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေျပာႏိုင္တာက ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ သမိုင္းမွာ ဒီလို လူ ၅ သန္းေက်ာ္က ကိစၥတခုကို လက္မွတ္ထိုးၿပီးေတာ့ မိမိတို႔ဆႏၵအရ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဟုတ္ပဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေထာက္ခံခဲ့တယ္ဆိုတာ တေခါက္မွ မရွိခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါဟာ ဒီႏိုင္ငံမွာ ပထမဦးဆံုးပဲ။”

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြစိ စိတ္၀င္စားေနတဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကမ္ပိန္းကိစၥနဲ႔ ပီအာရ္ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္း CEC အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ေတြျပဳ လုပ္သြား မယ္လို႔လည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအၿပီးမွာ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။
“၄၃၆ ကမ္ပိန္းလက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ ကမ္ပိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီလိုသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ လုပ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီကိစၥ အေၾကာင္းကိုပဲ ေျပာရမွာရွိေသးတယ္။ ေနာက္တခါမွာ ပီအာကိစၥ ျပည္သူေတြက စိတ္၀င္စားေနတာရွိတယ္။ အဲဒါကို တဆင့္တဆင့္ ၿပီးမွ သြားပါ့မယ္။ အန္တီလည္း ျပန္ၿပီး စီအီးစီနဲ႔ ထိုင္ရဦးမယ္။”

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလက္မွတ္ထုိးေတာင္းဆိုသူ အေရအတြက္ဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအတည္ျပဳတုန္းက ရရွိခဲ့တဲ့ေထာက္ခံမဲရဲ့ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာရွိတယ္ဆိုတဲ့ ေ၀ဖန္မႈေတြအေပၚ အဲ့လိုမ်ိဳးႏႈိင္းယွဥ္ခ်င္ရင္အဲ့တုန္းကလုပ္ခဲ့တဲ့ဆႏၵခံယူပြဲပံုစံမ်ိဳးလုပ္ေပးဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေျပာဆုိလိုက္ပါေသးတယ္။
==========================================
သမၼတၾကီးဘယ္ကိုလဲ
===============

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလက္မွတ္ထုိးေတာင္း
ဆိုသူ အေရအတြက္ဟာ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒအတည္ျပဳတုန္းက ရရွိခဲ့တဲ့ေထာက္ခံမဲရဲ့
၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာရွိတယ္လို႕ေျပာခ်င္ရင္
ပစၥဳ ပၸန္နဲ႕အတိတ္ယွဥ္ၾကည့္ရေအာင္၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒကိုေထာက္ခံ၏ / မေထာက္ခံပါ
ဆႏၵခံယူပြဲေလးလုပ္ေပးပါလားသိခ်င္လို႕ပါ။
မ်ိဳးေစာင့္တံုးကေတာ့သမၼတၾကီးျမန္လိုက္တာ
လႊတ္ေတာ္ကိုသြင္းတာျပည္သူေတြကေတာင္း
ဆိုေနတာပါဆိုျပီးေတာ့ေလ..
အခု၅သန္းကလည္းျပည္သူေတြပဲေနာ္..
ေက်ာသားရင္သားမခြဲေၾကး..
မ်က္လံုးေဒါက္ေထာက္ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါျပီ...

ရဲရင့္ငယ္
===========
ဦးရဲထြဋ္ကလဲ

"ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရိွသေရြ႕ ဖာ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳပါတယ္"


လို႕ေဖ့ဘြတ္မွာေရးထားပါတယ္

ေအာက္ပိုင္းေသေနေသာ အဘိုးအို မိုးအရမ္းရြာေသာအခ်ိန္တြင္ေသဆံုးလ်က္ေတြ႕ရွိ

Myatmin Aung