Monday, August 11, 2014

ျပည္သူ ့ ပိုက္ဆံ ငါ့ ပိုက္ဆံ လုပ္ခဲ့တဲ့ ဦးေန၀င္း ရဲ ့ေငြမဲ မ် ား


---------------------------------------------------------------------------

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ တြင္ အာဏာ သိမ္းၿပီး ေနာက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကို ၂၆ ႏွစ္ ၾကာ အုပ္စိုးသြား ခဲ့ သည့္ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္း အား သူ ၏ ေနာက္ဆံုး ေန ့ မ် ား တြင္ ကမာၻ က အဆင္း ရဲ ဆံုး ႏိုင္ငံ မွ အခ်မ္းသား ဆံုး လူသား အျဖစ္ သိထားခဲ့ၾကသည္။

ဦးေန၀င္းလက္ထက္ မဆလ ေခာတ္ တြင္ သူ ႏွင့္ တေျပးညီ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ သူ မရွိ ခဲ့ဘဲ သူ တစ္ဦး တည္းသာေဒၚလာ ဘီလွ်ံ ႏွင့္ ခ်ီ ၿပီး ၿပိဳင္ ဘက္ မရွိ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ခဲ့ သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ တြင္ ႏိုင္ငံ ေရး ကန္ ့လန္ ့ကာ ေနာက္ ကြယ္ သို ့ ၀င္ရန္ ရက္ပိုင္း အလို တြင္ အေမရိကန္ စီပြား ေရး မဂၢဇင္း ေဖာဘ္ ႏွင့္ နယူစ္၀ိခ္ မဂၢဇင္း က အာဏာရွင္ ႀကီး ဦးေန၀င္း ပိုင္ ဆိုင္ မႈ မွာ ေဒၚလာ ငါးဘီလွ်ံ ထက္ မနည္း ရွိေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ ၾကသည္။

ဂ် ာမဏီ သံအမတ္ တစ္ဦး ကို ကိုးကား ၿပီး ေအာအင္ဒီးယား ေရဒီယို က ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ ဘာလ တြင္ သတင္း ထုတ္ လႊင့္ မႈ ဥ္ ဘီလွ်ံ ႏွင့္ ခ်ီ ကာ ခ်မ္းသာေစခဲ့သည့္ ဦးေန၀င္း ၏ ၀င္ေငြ မ် ားသည္ႏိုင္ငံ တကာ အကူအညီ မ် ား ကို အလြဲ သံုးစား လုပ္ျခင္း ၊ သံယံဇာတ ႏွင့္ ဘိန္းမွ လြဲ ၍ အျခား ဘာမွ မရွိ ဟုေျဖၾကား ခဲ့သည္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ တြင္ အေနာက္ ဂ်ာမဏီ ႏုိင္ငံ က တနသၤာရီတုိင္း ထား၀ယ္ခရိုင္ ဟိႏၵားသတၱဳတြင္းစီမံကိန္းအတြက္ မတ္ေငြ ၁၈ သန္း ေခ်းငွားသည္။ မတ္ေငြ ၁၈ သန္း သည္ ေဒၚလာ တစ္သန္း တန္ ့ သတၱဳ သန္ ့စင္ စက္ ၊ အလုပ္သမား နားေနေဆာင္ ၊၀န္ထမ္း အိမ္ရာ ႏွင့္ ေဆးေပးခန္း တစ္ခု သာ အဖတ္ တင္ခဲ့ ၿပီး က်န္ မတ္ေငြ ၁၆ သန္း ေက်ာ္ ခန္ ့မွ ေပ် ာက္ျခင္းမ လွ ေပ်ာက္ သြား ခဲ့ ရသည္။

ေျခာက္ ႏွစ္ ခန္ ့ အၾကာ တြင္ မည္ ကာမတၱ စက္ရုံ အဆင့္ သာ ရွိသည့္ ဟိႏၵား သတၱဳ တြင္း အတြက္ ဂ်ပန္မွ ယန္း သန္း တစ္ေထာင္ ေက်ာ္ ထုတ္ ေခ်း မွ ေကာင္း မြန္းစြာ လည္ ပတ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဟိႏၵား၊ ကံေဘာက္ ၊ ဟာျမင္းႀကီး သတၱဳတြင္းမ်ား အတြက္ ဂ်ပန္ မွာ ေငြေခ် းသည္။ အာရွ ဖြံ ့ၿဖိဳ းေရး ဘဏ္မွ တနသၤာရီ ေဒသ ၏ ပုလဲ လုပ္ငန္း ႏွင့္ ေရငန္ ငါးဖမ္း လုပ္ငန္း အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ေက်ာ္ ေခ်း ငွားသည္ ပုလဲ လုပ္ငန္း အတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ နီး ပါး သာ အသံုး ျပဳ ခဲ့ ၿပီး ငါး ၊ ပုဇြန္ ေမြးျမဴ ျခင္း လုပ္ငန္း မွာ ဒံုရင္း အတိုင္း သာ ရွိ ခဲ့သည္။

၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ဂ် ပန္ က ခ်မ္းသာ လာခ်ိန္ စစ္ေလွ် ာ္ေၾကး ေငြ မ် ား ေပး အပ္ သလို ၊ စစ္တြင္းက နီပြန္ တပ္မေတာ္ ၏ လက္ခ်က္ ျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ် ား နာက်င္ ခံစား ခဲ့ ရမႈ မ် ား ကို ေျပေပ် ာက္ေစျခင္း အလို ့ ငွာ ႏွစ္ စဥ္ ဂ်ပန္ ယန္းေငြ သန္း ေထာင္ ႏွင့္ ခ်ီ ၿပီး ကူညီ သလို ႏွစ္စဥ္ အတိုး မဲ့ ေခ်း ေငြမ် ားလည္း ေခ်း ငွား သည္ ဂ် ပန္ က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ကို ေပး အပ္ သည့္ စစ္ေလွ်ာ္ ေၾကး ေငြ မ်ာ း အနက္ေကာင္းေကာင္း ခမ္းခမ္း ဆို၍ ေလာပိတ ေရအား လွ်ပ္ စစ္ စက္ ရံု ႏွင့္ ရန္ကုန္ – မႏၱေလး လမ္းမ ႀကီးသာ အ ဖတ္ တင္ သည္။ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္ း ႏွင့္ ခ်ီ သည့္ ဂ် ပန္ ယန္းေငြ အခ်ိဳ ့ ကား ၾကက္ေပ်ာက္ ငွက္ ေပ်ာက္ ပင္ ျဖစ္ခဲ့ ရ သည္။

ျမန္မာ ထက္ ပို ၿပီး ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ ပို အရ နည္းခဲ့ သည့္ စကၤာ ပူ ကြ်န္း က ေခါင္းေဆာင္ မ် ား က ေတာ့ ဂ် ပန္ ေပးေငြ ျဖင့္ တိုင္း ျပည္ ကို အာရွ က်ားေလးေကာင္ စာရင္း ၀င္ေစ ၿပီး ဖြံ ့ ၿဖိဳ း တိုးတက္ ေစခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳဳပ္ ၿကီး ေန၀င္း အာဏာ သိမ္းစဥ္ က ကြာလမ္လာပူ ၿမိဳ ့ စြန္ ဆို လွ်င္ လွ်ပ္ စစ္ မီးပင္ မရွိသည့္ မေလးယား ေခၚ မေလး ရွားလည္း ဂ် ပန္ ေခ်းေငြ ၊ ကမာၻ ့ ဘဏ္ ေခ် းေငြ မ် ားျဖင့္ ခုန္ ပ်ံ ေက ်ာ္လႊားခ်မ္းသာ ခဲ့သည္။

စက္ မႈ ဖြံ ့ ၿဖိဳ း ၿပီး အေနာက္ ဂ်ာမဏီ က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကို ႏွစ္ စဥ္ မတ္ ေငြ ေလးသန္း ခန္ ့ ကူညီ သည္ ၊မတ္ ေငြ ေလး သန္း သည္ ထို အခ်ိန္ က ဆို လွ်င္ ပ်ဥ္းမ ပင္ ႏို ့ခ်က္ စက္ ရံု ၁၀ ရံု ထက္ မနည္း တည္ေဆာက္ လို ့ ရ ေသာ္ လည္း တစ္ေန ့ တြင္ ႏို ့ ဆီ တန္ ခ်ိန္ အနည္း ငယ္ သာ က် သည့္ ႏို ့ ခ်က္ စက္ရံု တစ္ခု သာ ဖတ္ဖတ္မည္ တည္ေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဦးေန၀င္း လက္ထက္ တြင္ တိုင္းရင္းသား ႏွင့္ နယ္စပ္ ေဒသ မ် ား ဥ္ စီမံ ကိန္း ႀကီး မ် ား ကို ပိုမို တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုသို ့ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မွာ နယ္စပ္ ေဒသ ဖြံ ့ ၿဖိဳ းေရး ကို လို လားျခင္း ေၾကာင့္ လည္း မဟုတ္ ၊ႏိုင္ငံ အႏွံ အျပား တေျပး ညီ တိုးတက္ ေစရန္ ရည္သန္ သည့္ စိတ္ရင္း မွန္ လည္း မဟုတ္ ေခ် ။ လက္နက္ ကို ေသာင္း က်န္း သူ သူပုန္ မ် ား ထိမ္းခ် ဳပ္ ထားသည့္ ေဒသ ႏွင့္ နီးသည့္ ေနရာ မ် ား တြင္ စီမံကိန္းမ် ား ျပဳ လုပ္ျခင္း ျဖင့္ ၁ ) စီမံကိန္း မ် ား ကုိ သူ ပုန္ မ် ား မိုင္းေထာင္ ျခင္း ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ ျခင္း စသည့္ အဖ် က္ လုပ္ရပ္ မ် ား (ဥပမာ – ဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေလာပိတ ကို သူပုန္ ၀င္ သည္ ဟု
ေသာ ၀ါဒျဖန္ ့ သတင္း ျဖင့္ လွ်ပ္ စစ္ မီး အေမွာင္ ခ် ကာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ ့ မ် ား ကို ျပည္သူမ်ား က မုန္းေစခဲ့သည္။ ထို ့ ေနာက္ ပ်က္ စီးသြား သည့္ စီမံ ကိန္း ျပဳ ျပင္ ရန္ ႏိုင္ငံ တကာ ဘဏ္မ်ားတြင္ ေခ်း ေငြ ရယူ ၿပီး ေငြေၾကး မသမာ မႈ မ် ား ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။

ဤ သည္ကား ဦးေန၀င္း ၏ အာဏာ ၊ ေငြ ေၾကး တို ့ ႏွင့္ ပတ္သက္ လာ လွ်င္ တစ္ခ် က္ ခုတ္ ႏွစ္ ခ် က္ ျပတ္ အယူ အဆ လည္း ျဖစ္သည္။ ထို အေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ဖက္ဒရယ္ မူ ေၾကာင့္ အာဏာသိမ္း ရပါသည္ ဆို သည့္ ျမန္မာ့ အသံ အာဏာသိမ္း မိန္ ့ခြန္း ကို ေရးသား ေပး ခဲ့ သည့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး ေအာင္ႀကီး ေနာင္တြင္ ဒီမိုကေရစီ လိုလာသူ ျဖစ္လာခဲ့သည့္ ဦးေအာင္ႀကီး က ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ထုတ္ သူ ၏ ၄၁ မ်က္ ႏွာ စာ တမ္း တြင္ ဦးေန၀င္း ၏ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး တို ့ထိ ထားခဲ့သည္။

တင္ေက် ာ္ေက် ာ္စိုး၊ ၊ FNG on July 27, 2014

တတိယလိွဳင္းၾကမ္း၊ေမာင္ေမာင္၀မ္း ႏွင့္ လမ္းေပ်ာက္ျမန္မာျပည္။


=========================================
( ဇာဂနာ )

တကယ္ေတာ့ဒီလိုစာေတြ ကြ်န္ေတာ္ မေရးခ်င္ပါဖူး။တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေနတဲ့
ကာလမွာ အတူပူးတဲြလုပ္ေဆာင္ၾကဖို ့ကို အာသီသ ထားသူပါ။သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္
ရင္ေတာင္မွ အနိမ့္ဆံုး တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္တယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာထားအခံကိုပဲ ဘံုသေဘာ
တူညီခ်က္ အေနနဲ ့လက္ခံျပီး လက္ကမ္းေနဆဲပါ။

တစ္ခ်ိဳ ့ကဆို ဇာဂနာ ဟာ သမၼတ နဲ ့နီးစပ္တယ္၊ဘက္ေျပာင္းသြားျပီ၊ခြထိုင္ေနတယ္
စသျဖင့္ စသျဖင့္ ေရးေနၾကတာ ေ၀ဖန္ေနၾကတာ ၾကားပါတယ္။ဖတ္ရပါတယ္။
လမ္းဆံုးေတာ့ရြာေတြ ့မွာပဲ ဆိုတဲ့ စိတ္နဲ့ တစ္ခြန္းမွ ျပန္မေျပာခဲ့သလို မတံု ့ျပန္ခဲ့ပါဖူး။
ေသခ်ာတာ တစ္ခုကေတာ့ (ဇာဂနာ ဟာ ကိုယ့္ ယံုၾကည္ခ်က္ ေပၚမွာ တစ္လက္မ မွ
အတိမ္းအေစာင္းမခံပဲ ရပ္တည္ ေနဆဲပါ)။ေနာက္ထပ္ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့(ဒီေန ့
ထက္ထိ မဆလ၊န၀တ၊နအဖ နဲ ့ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ တို ့ဆီကေန ေပါင္မုန္ ့တစ္ခ်ပ္
ေတာင္ အလကား မရခဲ့ဖူးပါဖူး၊ေတာင္းလဲမေတာင္းခဲ့ပါဖူး။)န၀တ၊နအဖ ေခတ္တုန္း
ကရုပ္ရွင္သမားေတြကိုတယ္လီဖုန္းေတြေပးခဲ့တဲ့အထဲမွာဇာဂနာ မရခဲ့သလိုေျမကြက္
ေတြေပးခဲ့တဲ့အထဲမွာ လဲ ဇာဂနာ မပါခဲ့ပါဖူး။

ခု ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္မွာ ျမန္မာမီနီဆလြန္းေတြ ေပးေတာ့လည္းဇာဂနာ
မရခဲ့ပါဖူး။ဒီစကားေတြ ပလႅင္ခံေနတာအေၾကာင္းရိွပါတယ္။ဘာေက်းဇူးစားေက်းဇူးခံမွ
မရိွလို ့လိပ္ျပာသန္ ့တယ္။ေျပာစရာရိွရင္ ေျပာင္ေျပာမယ္။ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေ၀ဖန္မယ္
ဆိုတဲ့စိတ္နဲ့ပါ။ခံစရာ ရိွရင္လဲ ဘယ္သူ ့ကိုမွဆဲြေခၚမေနပါဖူး။ခံသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ဖက္မွာၾကည့္ျပန္ေတာ့ ဇာဂနာ ဟာ ဘယ္ပါတီ၊ဘယ္အသင္းအဖဲြ ့ထဲကိုမွ ၀င္
မထားတဲ့အတြက္ ဘယ္သူ ့မ်က္ႏွာကိုမွ မငဲ့ပဲ မွားရင္မွားတယ္ ေထာက္ျပေနမွာပါပဲ။

ခုလည္းေျပာဖို ့လိုအပ္လာလို ့ေျပာရပါျပီ။သမၼတ ရဲ ့တတိယလွိဴင္းေျပာင္းလဲေရးဟာ
 အစမွာကထည္း ကေတာ္ေတာ္ပရမ္းပတာ ႏိုင္ေနပါတယ္။ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံေရး
စကားေျပာရမွာျဖစ္လို ့ ႏိုင္ငံေရးဆန္တဲ့သံုးသပ္မွဳကိုပဲ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။စစ္အာဏာ
ရွင္ ကေန ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေရးသြားတဲ့ႏိုင္ငံတိုင္းရဲ့ဆင္ေျခတစ္ခုကေတာ့ ေျပာင္းလဲ
လိုစိတ္ မရိွတဲ ့ သူေတြ ရယ္ ေျပာင္းလဲလိုသူေတြရယ္ ဆိုတဲ ့ဂိုဏ္း ၂ ဂိုဏ္း အျမဲရိွေန
တတ္ပါတယ္။ဒီဆင္ေျခ ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အေနနဲ ့ အမာဂိုဏ္းသားေတြ နဲ ့
အေပ်ာ့၈ိုဏ္းသားေတြ အျဖစ္ပံုေဖာ္ျပီးသရုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္လို ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့
ထင္ထားပါတယ္။

တတိယလိွဳင္းအစမွ ပထမ ေဗထိ ကေတာ့ မီဒီယာနဲ ့သမၼတ ၾကားကအကဲြအဟပါပဲ။
ဒါကိုအေျခံျပီးသည္လိုသံုးသပ္ၾကည့္ရေအာင္။

၁။သမၼတ နဲ ့မီဒီယာ ေတြကို ၇န္တိုက္ေပးမယ္။သည္ေတာ့ သမၼတ ရဲ ့ တတိယလိွဳင္း
ၿပဳျပင္မွဳကို မီဒီယာက မေထာက္ခံေတာ့ဖူး။ဒီေတာ့ သမၼတ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေတာ့ဖူး။
ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ မွာ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတ ျဖစ္လာစရာ မရိွေတာ့ဖူး။

၂။ဒါဆို တိုင္းျပည္မွာ မ႑ိဳင္သံုးရပ္(အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊တရားစီရင္ေရး၊ဥပေဒျပဳေရး)တိတိ
က်က် ရိွပါလ်က္ နဲ ့ လႊတ္ေတာ္ က ဘာေၾကာင့္ သမၼတ ဆီ သ၀ဏ္လႊာ ပို ့ရတာလဲ။
တရားေရးမ႑ိဳင္ကိုဘာလို ့မပို ့ရတာလဲ။လႊတ္ေတာ္ လုပ္ျပီး ဒါေလးေတာင္ (တကယ္)
နားမလည္ လို ့လား။နားမလည္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာလား။

၃။သမၼတ နဲ ့စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)တို ့ေတြ ့သလို၊လႊတ္ေတာ္၊တရားသူၾကီးခ်ဳပ္
တို ့နဲ ့ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)ေကာ ေတြ ့ဖိ ု့မလိုဖူးလား။ဒါေတြဟာ ရိုးရိုးေလး
ေတြးျပီးစဥ္းစားလို ့ရေအာင္ ထုတ္ႏွုတ္လိုက္တာပါ။ဒီလိုနဲ ့ မလိုအပ္တဲ့ျပသနာေတြ
ေပၚေပါက္ခဲ့ရတာ ျပဳျပင္ေရး အရိွန္ကိုတုန္ ့ေႏွးေစခဲ့ပါတယ္။

ခုတစ္ခါ ေရနံေခ်ာင္း ကေမာင္ေမာင္၀မ္း ရဲ ့ျပသနာ ဟာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ရဲ ့ ပံုရိပ္ကို
ထိခိုက္ေစျပန္ပါျပီ။ေမာင္ေမာင္၀မ္း ဟာ ေရနံေခ်ာင္းသားပါ။ရွစ္ဆဲ့ရွစ္ကာလက
ေရနံေခ်ာင္းသပိတ္ေခါင္းေဆာင္ပါ။ျပီးေတာ့ေထာင္က်၊ေတာထဲေရာက္ေပါ့။ဒါေပမဲ ့
သူဟာႏိုင္ငံေရး ကိုစိတ္ကုန္သြားျပီး အဂၤလိပ္စာသင္တဲ့ေက်ာင္းဆရာဘ၀ကူးေျပာင္း
သြားပါျပီ။အေမရိကန္ ဘတ္ဖဲလို း မွာ ေနတယ္ ဆိုေပမယ့္ သူေဌးမဟုတ္ပါဖူး။
ရရစားစားပါ။၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ကြ်န္ေတာ္ အေမရိကား ကိုေရာက္တဲ့အခ်ိန္ ျမန္မာျပည္ကို
သူ ျပန္လာျပီး အဂ္လိပ္စာသင္ေက်ာင္းတစ္ခုထူေထာင္ခ်င္တယ္ လို ့တဖြဖြ ေျပာေနသူ
ပါပဲ။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ သူ ပတ္စ္ပို ့ရျပီျဖစ္လို ့ျမန္မာျပည္ျပန္လာခြင့္ရပါျပီ။သူေရာ၊
ကြ်န္ေတာ္ တို ့ေရာ၊သူ ့ငယ္ သူငယ္ခ်င္း ထိန္ထိန္(ပန္းခ်ီ ထိန္လင္း) စုတ္ဖြား
(မ်ိဳးသိန္းထြန္း)တို ့ပါေပ်ာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။မတတ္သာလို ့အေမရိကားမွာေနေနရေပမဲ့
ၿမန္မာျပည္မွာပဲ ျပန္ေနပါရေစလို ့တဖါဖြေျပာေနရွာတဲ ့သူ ့မိခင္အတြက္ ငွားျပီးေနႏိုင္ဖို ့
တိုက္ခန္းမ်ားေတာင္လိုက္ရွာေနၾကတာေပါ့။

တစ္ဖက္မွာေတာ့ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားပို ့ခ်ဖို ့စီစဥ္ခဲ့ရပါတယ္။ဒါလဲ အခမဲ့ေစတနာ နဲ့
သင္တဲ့သင္တန္းပါ။ဗီဇာ သေဘာအရအလည္ အပတ္ပဲ ၇တယ္ ဆိုရင္ စာသင္လို ့မရဖူး
ဆိုတာေတာ့ ဘယ္လိုမွ နားလည္ လက္ခံလို ့မရတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ပါပဲ။န၀တ၊နအဖ
လက္ထက္ကထည္း က ျမန္မာျပည္ကို ဂဒီးဂဒီးလာျပီး ေခ်ာင္းေပါက္မတတ္စာ လာလာ
သင္ေပးေနတဲ့ပါေမာကၡ ေရာဘတ္ေတလာရဲ ့ဗီဇာမွာေရာ စာသင္လို ့ရပါသလား။
ခုျမန္မာျပည္မွာ PRစနစ္သံုးဖို ့စတင္တိုက္တြန္းခဲ့တဲ့ ပါေမာကၡ လယ္ရီ ဒိုင္းမြန္းရဲ့ ဗီဇာ
မွာေရာ စာသင္လို ့၇ပါသလား။တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတဲ ့ေခါင္းစဥ္ နဲ ့ေနျပည္ေတာ္
မွာေရာ၊ရန္ကုန္မွာပါ စာေတြ အၾကီးအက်ယ္ သင္သြားခဲ့တဲ့ ပါေမာကၡ အမီတအခ်ာရီးယရဲ့
ဗီဇာမွာေရာ စာသင္ၾကားခြင့္ပါပါသလား။

ဒါ ကြ်န္ေတာ္အျမြက္မၽွ်တင္ျပျခင္းပဲရိွပါတယ္။ဒီစာေရးေနတဲ့အခ်ိန္ ျမန္မာျပည္မွာစာလာ
သင္ေနတဲ ့အေမရကန္၊ ကေနဒါ၊ဒိန္းမတ္၊တရုတ္ နဲ ့၈်ပန္ ဆရာေတြ ရိုက္သတ္လို ့
မကုန္ေအာင္ရိွေနပါေသးတယ္။ဒါကိုေမာင္ေမာင္၀မ္းက်မွ ဗီဇာ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္လို ့
ဆိုျပီးေရနံေခ်ာင္းကေန ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကိုတန္းပို ့၊ျပီးေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံသြားမဲ့ TG
ေလယာဥ္ေပၚတင္လႊတ္ေပးလိုက္တာ ဟာ ဘယ္လို ရည္ရြယ္ခ်က္ နဲ ့ပါလဲ။

ေမာင္ေမာင္၀မ္းဟာအေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားပါ။ဥပေဒအရျဖစ္လာခဲ့ရင္ အေမရိကန္အစိုးရ
လည္း ပါလာေတာ့မွာပါ။သူ ့ႏိုင္ငံသားထိရင္ အေမရိကန္ ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ လက္မေႏွး
ပါဖူး။ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ဂြ်န္ကယ္ရီ ျမန္မာျပည္လာခါနီးမွ ဒီျပသနာကိုမီးေမႊးလိုက္တာျဖစ္
ေနပါတယ္။စာသင္ေနတာဟာ ဘိန္းစားဖို ့ဆြယ္ေနတာ မဟုတ္သလို သစ္ေတာေတြ
ခုတ္ဖို ့လည္းေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဖူး။ဘုရးေက်ာင္းကန္ဇရပ္ေတြျဖိုခိုင္းေနတာ မဟုတ္
သလို တိုင္းျပည္ရဲ့ သယံဇာတ ေတြ ကို ခိုးေရာင္းခိုင္းေနတာ မဟုတ္ပါဖူး။ဘယ္ႏိုင္ငံ
ဘယ္လူမ်ိဳးရဲ့ စံနဲ ့တိုင္းတိုင္း စာသင္တာကို တိုင္းျပည္က ႏွင္လိုက္တယ္ ဆိုတာကေတာ့
 အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ ထက္ေၾကာက္ဖို ့ေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္ပါပဲ။

သည္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ တို ့သည္လိုစဥ္းစားၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။

၁။သမၼတ ရဲ ့တတိယလိွဳင္း အေျပာင္းအလဲကို မေအာင္ျမင္ေစခ်င္သူေတြက သမၼတ
 ရဲ့ပံုရိပ္ကိုထိခိုက္ေအာင္ တနည္း မရ ေနာက္တစ္နည္း နဲ ့ ၾကံစည္ ေနတယ္ လို ့
ေယဘူယ် သံုးသပ္ရပါ့မယ္။(ဒါဆို သမၼတ ကိုယ္တိုင္က ကိုယ့္ရဲ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ခလုပ္ကန္သင္းျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့လူေတြကိုျပတ္ျပတ္သားသားဖယ္ရွားပစ္ဖို ့လိုပါတယ္)
၂။ေမာင္ေမာင္၀မ္း ရဲ့ကိစၥမွာ သမၼတ နာမယ္ ကို အသံုးျပဳျပီး တိုင္းျပည္ထဲက ႏွင္ထုတ္
လိုက္တာျဖစ္ေနေတာ့ သမၼတ က သည္ လိုအမိန္ ့မ်ိဳးထုတ္ေပးလိုက္တယ္လို ့ယူဆရ
ပါတယ္။(ဒါဆိုလဲ သမၼတ ကပဲ ဟုတ္ရင္ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ရင္ မဟုတ္ဖူးရွင္းရွင္း
လင္းလင္းေျပာဖို ့လိုမွာျဖစ္သလို၊အလဲြသံုးစားလုပ္သူေတြကိုထိထိေရာက္ေရာက္အေရး
ယူသင့္ပါတယ္။တစ္ခါ ေမာင္ေမာင္၀မ္းကို ျမန္မာျပည္ျပန္လာဖို ့ဖိတ္ေခၚေပးလိုက္ဖို ့လဲ
လိုပါ့မယ္။)
၃။သည္တစ္ခ်က္ကေတာ့အေရးအၾကီးဆံုးပါပဲ။အမွန္အတိုင္း ၀န္ခံၾကေစခ်င္ပါတယ္။
ၿမန္မာျပည္မွာ ခုခ်ိန္ထိ ဗဟို အစိုးရ နဲ ့ျပည္နယ္ တိုင္း အစိုးရအဖဲြ ့ေတြ ရဲ ့အာဏာ ခဲြေ၀
သံုးစဲြမွဳဟာ မပီျပင္ေသးပါဖူး။ကိုယ့္တိုင္းေဒသၾကီး ကိုယ့္သေဘာ ဆိုတဲ့ မူ(လံုး၀)မရိွေသး
ပါဖူး။မေကြးတိုင္းဟာ နာမည္ ဆိုး နဲ ့ေက်ာ္ၾကားေနတာၾကာပါျပီ။ဒါကို သမၼတ လဲသိမယ္
ထင္ပါတယ္။သိရင္ ဘာလို ့ ခုထက္ထိ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာလဲဆိုတာကိုက
သံသယ ၀င္စရာပါပဲ။

တစ္ခါ မေကြးတိုင္း ကထင္ရာ လုပ္တယ္ထားပါ။သူ ့တိုင္းေဒသၾကီးရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္
ကိုေက်ာ္ျပီး ျမန္မာျပည္ထဲကေန ႏွင္ထုတ္လိုက္တယ္ ဆိုတာကေတာ့
(ဆိတ္က ဆင္လိုေအာ္ လိုက္သလိုပါပဲ)။

သည္ေတာ့ တတိယလိွဳင္းဟာၾကမ္းတာနဲ့မတူပဲ ရမ္းတာနဲ ့တူေနပါျပီ။ျပည္သူလူထု လိုလားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ ျပဴးျပဲျပိဳလဲေရး ျဖစ္ကုန္ပါေတာ့မယ္။အေသအခ်ာ
ၿပန္လွန္သံုးသပ္ျပီး လမ္းမွန္ေပၚတက္လာၾကဖို ့ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။ေလာေလာ
ဆယ္ေတာ့ မိဘၿပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား နဲ့တင္ လမ္းမ်က္ေစ့ေတာ့ေတာ္ေတာ္လည္ေနပါျပီ။

ဇာဂနာ
( Tomorrow သတင္းဂ်ာနယ္အမွတ္(၂၄)ပါ ေဆာင္းပါး )

ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ကိုစည္သူေမာင္၊မျငိမ္းခ်မ္းေမ မွ ၂၆နွစ္ျပည့္ 8888 သတိတယ ကေနဒါသို႕ဒီဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ ကေနဒါကရဲေဘာ္ေတြအတြက္ ရန္ကုန္ေရာက္ေနတုန္း ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ရဲ႕ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမေရွ႕မွာ ရုိက္ၿပီး Youtube ေပၚကုိ အခ်ိန္မီတင္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ရန္ကုန္ရဲ႕ အင္တာနက္အေျခအေနအရ ဘယ္လုိမွ တင္လုိ႔မရလုိ႔ အခု ဂ်ပန္ေရာက္မွ တင္ေပးႏုိင္တယ္။ အားလံုး ဒီအခက္အခဲကုိ နားလည္ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

အားလံုးကုိေလးစားလ်က္
ထြန္းေအာင္ေက်ာ္

https://www.youtube.com/watch?v=F25HqxRMbA8

လမင္းႀကီးကို အားနာလိုက္တာ

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအ၀င္ အစိုးရအဖဲြ႕မ်ား စူပါမြန္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ပရိတ္ရြတ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့


ကမာၻနွင့္အနီးဆံုးေတြ႕ ျမင္ရစဥ္

လမင္းႀကီးကို အားနာလိုက္တာ
အဲဒါ..ျမန္မာျပည္
Extra-supermoon Day
10-8-2014
5:33 am

ဒီေန႕ညဟာ Supermoon Day ျဖစ္ပါတယ္။ ေန၊လ၊ကမၻာ တို႕ တစ္တန္းတည္းက်တဲ့ အေနအထားေရာက္ေနမယ့္အျပင္ လဟာကမၻာနဲ႕ အနီးဆံုးအကြာအေ၀းျဖစ္တဲ့ 221,765 miles (356,896 kilometers) အကြာကိုေရာက္လာေတာ့မွာျဖစ္တယ္။ ပံုမွန္ထက္ မိုင္(၃၀၀၀၀)ေလာက္ ပိုနီးလာပါမယ္။ဒီအခ်ိန္မွာ လမင္းႀကီးဟာ ပံုမွန္ထက္ ၁၆% ပိုႀကီးလာျပီး၊၃၀%ပိုေတာက္ပလာမွာျဖစ္ပါတယ္။အျခား supermoon ျဖစ္စဥ္ေတြထက္ August 10 2014 မွာျဖစ္ေပၚမယ့္ supermoon က လဟာ ကမၻာနဲ႕အနီးဆံုးျဖစ္လို႕ ဒီ supermoon ကို extra-supermoon လို႕ေတာင္ ေခၚႀက ပါတယ္။ ဒီေန႕လမင္းႀကီးရဲ႕အလွပဆံုးအခ်ိန္ကို လျပည္႕ခ်ိန္ 18:10 UTC (00:40 MST ၁၁-၈-၂၀၁၄) ၽမွာ ေတြ႕ႀကရပါမယ္။ လမင္းႀကီးဟာ အိႏၵိယသမုဒၵယာအေပၚမွာ တည္႕တည္႕ က်ေရာက္ေနမွာျဖစ္ျပီး ဒီေန႕လို extra-supermoon မ်ိဳးကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္အျဖစ္ ၂၀၃၄ ခုႏွစ္ မွာမွ ေတြ႕ျမင္ႏို္င္ႀကမွာျဖစ္ပါတယ္။

Supermoon ျဖစ္စဥ္နဲ႕အတူ ပြဲထြက္လာမွာကေတာ့ Meteor Showers ေတြပါဘဲ။ တစ္နာရီကို shooting stars 100 ႏႈန္းေလာက္နဲ႕ ေကာင္းကင္ယံမွာ ပြဲဆင္ယင္က်င္းပေနမယ့္ ဒီညမွာ အေကာင္းဆံုးေတြ႕နို္င္တဲ့အခ်ိန္ကေတာ့ နံနက္(၂)နာရီျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ကမၻာလံုးက ၀ါသနာရွင္တြင္၊ေလ့လာသူေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ အမ်ားျပည္သူေတြဟာ ဒီေန႕ညမွာအေ၀းႀကည့္မွန္ေျပာင္းေတြ၊ ဓါတ္ပံုရိုက္ကရိယာေတြနဲ႕" ေငြစႏၵာလရထား" ရဲ႕အလွျပပြဲကို အမိအရ ရိုက္ယူႀကည္႕ရႈႀကေတာ့မယ္။

အဲဒီလို လမင္းႀကီးက ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ကမၻာႀကီးဆီကို အနီးကပ္ဆံုးအကြာအေ၀းအထိ ခ်ဥ္းကပ္လာျပီး ကမၻာသူကမၻာသားေတြကို ႏႈတ္ဆက္ေနတဲ့အခိုက္ တကမၻာလံုးက လူသားေတြ က ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ႀကိဳဆိုေနႀကတဲ့အခ်ိန္မွာကြ်န္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ပရိတ္ေတြရြတ္ရ၊ အသံခ်ဲ႕စက္ေတြနဲ႕ေအာ္ရ၊ လူေတြဟာလည္းေျမငလ်င္ေတြ လႈပ္ေတာ့မယ္၊ဆူနာမီေတြ
ျဖစ္ေတာ့မယ္၊မုန္တိုင္းေတြ၀င္ေတာ့မယ္နဲ႕ က်ီးလန္႕စာစား ေျခာက္ေျခာက္ျခားျခား
ျဖစ္ေနႀကျပီး မေကာင္းဆိုး၀ါးတစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ႀကရေတာ့မယ့္အလား
ျဖစ္ေနႀကရတာကိုျမင္ရေလေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေလ
"လမင္းႀကီးကို အားနာလိုက္တာဗ်ာ။"

ေမာင္ထြန္းလြင္(မိုးေလ၀သ)

ကာအိေျႏၵပ်က္ျပားေအာင္ ရင္သားကို ကိုင္တြယ္ခဲ့သည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသားအား မိခင္ႏိုင္ငံသို႕ ျပန္လႊတ္...


(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)
*************
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအပိုင္ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕ ေမာင္းကုန္းေက်းရြာရွိ တရုတ္ ျမန္မာ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ myanmar cnico Co.ltd နီကယ္တူးေဖၚေရးမွ
တရုတ္ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးက ကတၱားစာေရးမ(ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ) တစ္ဦးအား အဓမၼက်င့္ၾကံရန္ ၾကံစည္မႈ တစ္ခုျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ က်ဴးလြန္သူ တရုတ္ႏိုင္ငံသားအား
ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမွ အမႈ မလုပ္လိုေၾကာင္း ႏွင့္ စက္ရံုစည္းကမ္းအတိုင္းသာ အေရးယူေပးရန္ ဆႏၵအရ အမႈ မဖြင့္ဘဲ တရုတ္ႏိုင္ငံသားအား အလုပ္မွထုတ္၍
တရုတ္ႏိုင္ငံသို႕ စက္ရံုပိုင္ ယာဥ္အမွတ္ ၆ဂ/၄၂၀၀ျဖင့္ ျပန္ပို႕လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္၊
ျဖစ္ပြားပံု အေသးစိပ္မွာ ၆၊၈၊၁၄ရက္ေန႕ညေန(၅)နာရီအခ်ိန္က တရုတ္ႏိုင္ငံသာ ပညာရွင္ Mr Lian Zhizhong (pp No .G50831204 ၊ Visa No B519226)
သည္ တစ္ဌာတည္း လုပ္ကိုင္သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူ ကတၱားစာေရး မေဆြ-----(၂၉ႏွစ္)အား မတရားျပဳက်င့္ရန္ၾကံစီခဲ့ၿပီး အဆံုးစြန္ မၿပီးေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း
ရင္သားမ်ား ပြတ္သပ္ကိုင္တြယ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္၊ ထိုျဖစ္စဥ္အေပၚ မေဆြ--- မွ မေက်နပ္၍ နီကယ္စက္ရံုမွ ျမန္မာအလုပ္သမားတာ၀န္ခံ အရာရွိ ဦးသန္းထြန္းေအာင္ထံသို႕ တိုင္ၾကားခဲ့ပါသည္၊
ထိုတိုင္ၾကားမႈအရ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္ေန႕ မနက္(၁၀)နာရ(၂၀)မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းေအးေဆြ၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴး ရဲထြဋ္ေအာင္၊
ခရိုင္အလုပ္သမားဦးစီးအရာရွိ ေဒၚတင္မာပို၊ လ၀ကဦးစီးအရာရွိဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ နီကယ္စက္ရံုဘက္မွ Mr XING YONG DONG ၊ Mr CHEN YEHAN ၊ Mr TIAN HAIFENG၊ Mr LIAIJUN တို႕ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းခဲ့ၾကၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ားေရွ႕တြင္ က်ဴးလြန္သူ Mr Lian Zhizhong မွ မေဆြ--အား ေတာင္းပန္ခဲ့ၿပီး မေဆြ-- အား ေငြ(၅)သိန္း၊မေဆြ၏ မိခင္ႏွင့္ ခင္ပြန္းအား (၁)သိန္းစီ နစ္နာေၾကး ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္၊ ထိုသို႕ ညွိႏိႈင္းမႈအရ ရဲစခန္းတြင္ အမႈမဖြင့္ေတာ့ပဲ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႕ ျပန္လြတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)

အေမရိကန္က ျမန္မာအား ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ထား


အိျဖဴလြင္
Monday, August 11, 2014
http://www.7daydaily.com/story/18053#.U-jDgWPjySo
အေမရိကန္က ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ယခုအထိကန္ေဒၚလာႏွစ္ဘီလီ ယံေက်ာ္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ၾသဂုတ္၉ ရက္တြင္သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲအတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ ပံုမွန္တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဓိကကူညီေထာက္ပံ့ေပး ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမုိကရက္တစ္အင္ စတီက်ဳဒ့္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ ေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေရးက႑ စသည္တို႔ကို ရည္ရြယ္ေထာက္ပံ့ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း အဆုိပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အပစ္ရပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ ငန္းမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳ လုပ္ေနၿပီး အဓိကက်သည့္ဒီမုိ ကရက္တစ္အင္စတီက်ဳဒ့္ တည္ ေဆာက္ေရးအတြက္လည္း လို အပ္သည့္သင္တန္းမ်ား၊ ေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ရဲ တပ္ဖြဲ႕အတြက္ နည္းပညာႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳသင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း စသည့္ကူညီမႈမ်ားေပး ေနသည္ဟုသိရသည္။

အဆိုပါေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို အေမရိကန္ အစိုးရႏွင့္ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကူညီ ေထာက္ပံ့ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိ ကန္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္က်င္းပေန သည့္ အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံ မ်ားအစည္းအေဝးသို႔ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတက္ေရာက္ ေနခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနက အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးသည္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္တြင္ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးတြင္လည္း  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေမရိကန္အစိုးရက ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဒီေန႕ကာတြန္း