Tuesday, September 2, 2014

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း ေနာက္ကြယ္က တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ေရွာင္စန္း ။


ျပည္သူေတြ စိတ္၀င္စားေနတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း ေနာက္ကြယ္က
တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ေရွာင္စန္း ။
================================================
ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ႐ုတ္တရက္ တင္လုိက္ေသာ ၾကည့္ျမင္တုိင္ တစ္ဖက္ကမ္း ေအးရြာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္အေၾကာင္း ပြက္ေလာ႐ုိက္ ေနၾကသည္။ ယင္း၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္ေန႔တြင္မူ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ တင္ဒါေခၚၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္မည္
ၿဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေၾကညာခဲ့ရသည္။ ထုိေအးရြာၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဖဲြ႕စည္းလုိက္ေသာ ျမန္မာ့ေစတနာ ၿမိဳ႕သစ္ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မူလက လက္သိပ္ထုိး စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိကုမၸဏီ အပါအ၀င္ Yangon Crown ကုမၸဏီ၊ Crown Advance ကုမၸဏီတုိ႔၏ ပုိင္ရွင္ အစစ္ကုိလည္း ျပည္သူမ်ား သိလုိလာၾကသည္။ ထုိကုမၸဏီမ်ားတြင္ နာမည္ ထည့္မထားေသာ္လည္း အမွန္ပုိင္ဆုိင္သူ ႏွစ္ဦးမွာ ေရွာင္စန္းႏွင့္ ေရွာင္စြတ္ဆုိသည့္ တ႐ုတ္ ညီအစ္ကုိျဖစ္သည္။

ညီျဖစ္သူ ေရွာင္စြတ္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ အင္ဂ်င္နီယာဘဲြ႕ ရထားသူျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစကားကုိ ေကာင္းစြာ မေျပာတတ္ေပ။ေရွာက္စန္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ (၁၅)ႏွစ္က ယူနန္ျပည္နယ္မွ ၀င္ေရာက္လာသည့္ တရုတ္လူမ်ိဳးျဖစ္ျပီး သူ၏ဇနီးမွာ ယူနန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး၏ သမီးျဖစ္ျပီး ကူမင္ျမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည္။

ေရွာက္စန္းသည္ တရုတ္နယ္စပ္မွ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ တရားမ၀င္ ခုိးသြင္းရင္း ယခင္ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးဘ၀ကရင္းႏွီးခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္၏အကူအညီျဖင့္ပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကထဲသုိ႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။

ေရွာင္စန္း လူမသိသူမသိ ရရွိခဲ့ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပုသိမ္-သလပ္ခြာ ကားလမ္း (ေမာ္တင္စြန္းကားလမ္း)၊ ပခုကၠဴတံတားတြင္ ဘုိးပုိင္လုပ္ငန္း အားလံုး၊ေညာင္တုန္း တံတားတြင္ ဘုိးပုိင္လုပ္ငန္း အားလံုး၊ ဘုိကေလး ကၽြဲၿခံေရေက်ာ္ တံတား ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မုိင္းပြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္႐ုံးမ်ားေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အစုိးရ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဟံသာ၀တီကား၀င္းကုိရန္ကုန္စည္ပင္ႏွင့္အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ လင့္လမ္းဘဏ္ရိပ္သာကုိက်ပ္၈ဘီလ်ံျဖင့္၀ယ္ယူခြင့္၊မေကြးကံျပားကားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး၊ငမုိးရိပ္တံတား ေဆာက္လုပ္ေရး၊လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ ေျမတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ေစတနာ ၿမိဳ႕သစ္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီကုိတရား၀င္မဖဲြ႕စည္းမီကပင္ထုိၿမိဳ႕သစ္အတြက္အေဆာက္အဦးဒီဇုိင္းမ်ားမွာ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေရးဆဲြခဲ့ၿပီး
ၿဖစ္သည္။

ေရွာင္စန္းသည္ Yangon Crown ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ Standard ၀ါယာႀကိဳးမ်ား ထုတ္
ေနသလုိ၊ ေျမာင္းတကာ စက္မႈဇုန္တြင္လည္း သံေခ်ာင္းလံုး စက္႐ုံဟု အမည္တပ္
ထားေသာ သံမဏိ စက္႐ုံတစ္႐ုံ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။

ေရွာင္စန္းသည္ သူ၏ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ သူ၏လူယံု ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား အမည္ကုိသာ
 ထည့္သြင္းေလ့ရွိသည္။ ဗိုလ္ႀကီး အုန္းေက်ာ္ျမင့္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ လုပ္ႀကံမႈတြင္ အစုိးရ
သက္ေသ လုပ္သြားသူ ဗုိလ္ႀကီး၀င္းသိန္း၏ သားမက္ မ်ဳိးသိန္းေထြး ေခၚ သားပု၊
ေအာင္ကမၻာ ေအာင္စိန္တုိ႔ ႏွင့္အတူ ေရွာင္စန္းသည္ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ကုိလည္း
Natutal World တို႔ျပည္သား ကုမၸဏီ အမည္ျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းခြင့္ ရထားသည္။
မည္သူမွ သတိမထား မိလုိက္ေသာ္လည္း ေရွာင္စန္းသည္ ဦးသိန္းစိန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ဘ၀ျဖင့္ ပခုကၠဴတံတားတည္ေဆာက္မႈစစ္ေဆးစဥ္ဦးသိန္းစိန္၏ ေဘးတြင္ကပ္လ်က္
ရပ္ၿပီး ရွင္းျပေနပံုသည္ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ား မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ဖူးသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကုိ အုိင္ဗင္ဟုိႏွင့္ ၀မ္ေပကြင္ အလြဲအေျပာင္း
တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ေၾကးနီတန္ ၃၀၀သည္ ေရွာင္စန္း၏ Yangon Crown
၀ါယာစက္႐ုံ ဂုိေဒါင္ အတြင္းမွ ျပန္မိေသာ္လည္း ေရွာင္စန္းသည္ တစ္စံုတစ္ရာ
အေရးယူခံရျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ရန္ကုန္တုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ၏ သားမက္ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံသား ခံယူထားသူ
 ဦးတာရာ ျမင့္ေဆြသည္ ေရွာင္စန္း၏ Yangon Crown ကုမၸဏီတြင္ ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦး
ၿဖစ္သည္။ ယခင္ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ျမင့္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား
ၿဖစ္ေသာ ဗိုလ္သင္တန္း အပတ္စဥ္(၄၉)မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္ျမင့္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး
ေဌးေအာင္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး လွတင့္ႏွင့္ ယခင္ယာဥ္ထိန္း တပ္ဖဲြ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ေအာင္ႏုိင္
တုိ႔သည္ ေရွာင္စန္းထံတြင္ ရာထူးၾကီးမ်ား ရယူထားသည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမွာ အမ်ားျပည္သူ ယခုမွ သိရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္
၀ါရီကပင္ မည္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မွ မက်ေသးမီ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္
ေဆာင္ရြက္ၿပီး အေဆာက္အဦးမ်ား စတင္ေဆာက္လုပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခုမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ကန္႔ကြက္မွတင္ဒါေခၚမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း
ေအးရြာတြင္ လယ္ေျမဧက ေထာင္ခ်ီ၀ယ္ယူၿပီး ျဖစ္ေသာ ေရွာင္စန္းမွလြဲၿပီး အျခား
မည္သူမွ တင္ဒါေအာင္ျမင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေရွာင္စန္း မ်က္လွည့္ျပ
ထားမည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုက မည္သုိ႔မည္ပံု ရယူသြားမည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရေပဦးမည္
ၿဖစ္သည္။

( ယေန.ထုတ္ Tomorrow သတင္းဂ်ာနယ္ မ်က္ႏွာဖုံးသတင္းေဆာင္းပါး )

ေမျမတ္ႏိုး၏ ေမြးသကၠရာဇ္အမွန္မွာ ၁၉-၁ဝ-၁၉၉၈


Eleven Media Group

တစ္ကိုယ္လံုးကို ပလတ္စတစ္ဆာဂ်ရီလုပ္ကာ စပြန္ဆာရွာျခင္း၊ စပြန္ဆာမ်ားအား ဧည့္ခံေပးျခင္းႏွင့္ အေဖာ္လုပ္ေပးျခင္းတို႔ု ေစခိုင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ျပန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎အဖြဲ႕အစည္းမွ ေတာင္းပန္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူရင္းအသက္ ၁၅ ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ ေမျမတ္ႏိုး ရွင္းလင္း

တစ္ကိုယ္လံုးကို ပလတ္စတစ္ဆာဂ်ရီလုပ္ကာ စပြန္ဆာရွာျခင္း၊ စပြန္ဆာမ်ားကို ဧည့္ခံေပးျခင္းႏွင့္ အေဖာ္လုပ္ေပးျခင္းတို႔ကို ေစခိုင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ျပန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎အဖြဲ႕အစည္းမွ ေတာင္းပန္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူရင္းအသက္ ၁၅ ႏွစ္သာရွိေသးေသာ ေမျမတ္ႏိုးက ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ Miss Asia Pacific World Organization အေနျဖင့္ ေမျမတ္ႏိုးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေတာင္းပန္စာတရားဝင္ေပးပို႔မွသာ Miss Asia Pacific World Organization ထံသို႔ သရဖူကို ျပန္လည္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ယင္းသို႔ ေတာင္းပန္ျခင္းမျပဳခဲ့ပါက တရားစဲြဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မီဒီယာမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ ေမျမတ္ႏိုးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွမီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေမျမတ္ႏိုးႏွင့္ သူ၏ မိခင္တို႔က Miss Asia Pacific World ၿပိဳင္ပဲြစတင္ယွဥ္ၿပိဳင္စဥ္ကတည္းကပင္ ၾကံဳ ေတြ႕ခဲ့ရသည့္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ သရဖူရရိွခဲ့ၿပီးခ်ိန္တြင္လည္း National Director ၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ပ္ကိုင္မႈမ်ားခံရပံုကို ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားခ်ိန္မွစတင္ကာ Miss Asia Pacific World Organization မွ ျပဳမူဆက္ဆံခဲ့ပံုမ်ား၊ အက်ပ္ကိုင္ေစခိုင္းခဲ့မႈမ်ား၊ ေတာင္းဆိုခဲ့မႈမ်ားကို တစ္ခ်က္ခ်င္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။ ယင္း Organization က စပြန္ဆာမ်ားအတြက္ အေဖာ္လုပ္ေပးရန္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း၊ ေခါင္းအစေျခအဆံုး ပလတ္စတစ္ဆာဂ်ရီျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း၊ မိခင္ျဖစ္သူ အား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္ေစၿပီး မိမိတစ္ဦးတည္းက်န္ရိွကာ စပြန္ဆာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ “ဒီၿပိဳင္ပဲြကို စၿပီးယွဥ္ၿပိဳင္ကတည္းက National Director ေတြက စိတ္ဓာတ္က်စရာ စကားေတြေျပာတယ္။ ဆုရသြားတဲ့အခါမွာလည္း organization နဲ႔အႏုပညာအလုပ္လုပ္ဖို႔ သံုးႏွစ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သမီးက ပညာေရးရိွပါေသးတယ္လို႔ ေျပာတဲ့အခါ သံုးႏွစ္စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ရင္ သရဖူကို ျပန္သိမ္းသြားလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္မွာပါဝင္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ဖတ္ၾကည့္ရာမွာလည္း သမီးအေနနဲ႔ သူတို႔ႏိုင္ငံမွာအႏုပညာအလုပ္ေတြ လုပ္ကိုင္ရာမွာ စားစရိတ္၊ ေနစရိတ္ အစစအရာရာ ပံ့ပိုးကူညီမယ္ဆိုတဲ့အျပင္ သမီးရဲ႕လံုျခံဳေရးကိုပါ အျပည့္အဝျပင္ဆင္ေပးပါ့မယ္ဆိုတာပါ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ခံခဲ့တာပါ။ ဒီျပန္ေရာက္လာတဲ့အခါ National Director က မီဒီယာေတြမွာ သမီးရဲ႕မေကာင္းေၾကာင္းေတြ ေျပာဆိုခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ Organization ဘက္က National Director က သမီးရဲ႕မေကာင္းေၾကာင္းေတြကို Report ေတြ ဆက္တိုက္လုပ္ေနေၾကာင္းနဲ႔ သူတို႔အေနနဲ႔ သမီးကိုပဲယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ National Director ေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ပါလို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ National Director ေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကိုရီးယားကိုသြားဖို႔ လုပ္ခဲ့တယ္။ သမီးက အသက္မျပည့္ေသးတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အုပ္ထိန္းသူမိခင္ လိုက္ပါဖို႔လိုအပ္တာေၾကာင့္ သူတုိ႔ဘက္က သမီးရဲ႕မိခင္လိုက္ပါႏိုင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚစာပို႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီဖိတ္ေခၚစာေတြနဲ႔ ကိုရီးယားသံ႐ံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္တဲ့အခါ သံုးလေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ ရခဲ့ပါတယ္။ ဟိုေရာက္တဲ့အခါ မူလစာခ်ဳပ္နဲ႔ ဖိတ္ၾကားစာမွာပါတဲ့အတိုင္း ဘာမွစီစဥ္ေပးမထားပါဘူး။ K Pop Girl Bandလည္း မဖဲြ႕ျဖစ္ေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ လွပေအာင္ပဲ အရင္လုပ္ရမယ္။ အဲဒီအတြက္ တစ္ကိုယ္လံုးကို ပလတ္စတစ္ဆာဂ်ရီလုပ္ရမယ္။ ၿပီးရင္ စပြန္ဆာေတြရွာရမယ္။ အဲဒီ စပြန္ဆာေတြကို ဧည့္ခံေပးရမယ္။ အေဖာ္လုပ္ေပးရမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ သမီးအေနနဲ႔ စဥ္းစားပါရေစဦးလုိ႔ပဲ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘူဆန္ၿမိဳ႕စြန္က ပလတ္စတစ္ဆာဂ်ရီလုပ္တဲ့ အိမ္ေဟာင္းႀကီးတစ္ခုကို ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ သမီးအေနနဲ႔ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့အတြက္ ဒီလိုခဲြစိတ္ဖို႔ကို မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ အုပ္ထိန္းသူမိခင္ကလည္း လက္ခံႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူးလို႔ ေျပာတဲ့အခါ ဒါဆိုဘာေထာက္ပံ့မႈမွ မေပးေတာ့ဘူးလို႔ေျပာၿပီး အဲဒီေနရာမွာသမီးတို႔ သားအမိႏွစ္ေယာက္ကို ထားခဲ့ပါတယ္။ သမီးေမေမကိုလည္း ကိုရီးယားမွာဆက္မေနဖို႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုျပန္ဖို႔နဲ႔ သမီးကို စပြန္ဆာေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံုေပးဖို႔ အစီအစဥ္ေတြ ရိွေနေသးတယ္။ ေမေမရိွေနရင္ အဆင္မေျပႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထိပါ စပြန္ဆာရွာဖို႔အတြက္ ခရီးထြက္ရမယ္။ အဲဒီမွာ ဗီဇာထပ္တိုးရမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ သူတို႔ေျပာတဲ့အခ်က္ေတြအားလံုးက သမီးလံုးဝ လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒါနဲ႔ပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်လိုက္ရတာပါ။ ေလယာဥ္ကြင္းေရာက္ဖို႔ကိုေတာင္ ဟိုမွာေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာတစ္ေယာက္က ကူညီခဲ့တာပါ”ဟု ျဖစ္စဥ္အေသးစိတ္အား ေမျမတ္ႏိုးက ရွင္းျပခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ သရဖူသိမ္းယူခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေမျမတ္ႏိုးႏွင့္ မိခင္တို႔ ေလယာဥ္ေပၚေရာက္သည့္အခ်ိန္မွသာ သရဖူ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေၾကညာခ်က္တြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မိမိျပန္လည္ေရာက္ရိွမွသာ National Director ထံ သရဖူျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ ေရးသားထားေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ၎ Organization မွ စြပ္စဲြေျပာဆိုခဲ့သည့္ သရဖူအား ခိုးယူသြားသည္ဆိုျခင္းမွာ မိမိႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုေစာ္ကားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာကိုယ္စားျပဳအလွမယ္တစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ႐ိုက္ခ်ဳိးခဲ့သည့္ Organization မွ ေပးအပ္ေသာ သရဖူကိုလည္း မိမိအေနျဖင့္မလိုခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ခ်က္ခ်င္းပင္ ျပန္လည္ေပးအပ္လိုေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မိမိ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေစာ္ကားခဲ့ျခင္းအတြက္ Organization မွ ေတာင္းပန္စာေပးပို႔မွသာလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရိွမ်ား၏ေရွ႕တြင္ ျပန္လည္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ပါက တရားစဲြဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွ႕ဆက္၍လည္း Miss Asia Pacific World Organization ႏွင့္ေရာ National Director ႏွင့္ပါ ဆက္လက္လက္တဲြမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ယင္း Organization အေနျဖင့္ ယခင္ကလည္း အလွမယ္မ်ားႏွင့္ျပႆနာ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ Winner ရရိွခဲ့သည့္ ကိုရီးယားအလွမယ္မွာ ယင္းကဲ့သို႔ စပြန္ဆာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းအား လက္မခံႏိုင္သည့္အတြက္ သရဖူျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္လည္း ၿပိဳင္ပဲြမွအလွမယ္မ်ား ထြက္ေျပးခဲ့သည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္မွာ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ၿပိဳင္ပဲြသြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမျပဳမီ မသိရိွခဲ့ေၾကာင္း ေမျမတ္ႏိုးက ဆိုသည္။ Miss Asia Pacific World Organization ကစြပ္စဲြေျပာၾကားခဲ့သည့္ ရင္သားခဲြစိတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဆိုျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္ဘဲ ခဲြစိတ္မႈလံုးဝျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရိွေၾကာင္း၊ သူနာျပဳထံမွ ပိုက္ဆံေခ်းယူခဲ့ျခင္းမွာလည္း လံုးဝမဟုတ္မွန္ေၾကာင္းကို ေမျမတ္ႏိုးက ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမျမတ္ႏိုးတြင္ ရင္သားခဲြစိတ္ျပဳျပင္မႈျပလုပ္ထားသည့္ ပံုသ႑ာန္မ်ဳိး ေတြ႕ျမင္ရျခင္းမရိွေၾကာင္း ရွင္းလင္းပဲြသို႔တက္ေရာက္ခဲ့သူအခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ ေမျမတ္ႏိုး၏ ေမြးသကၠရာဇ္အမွန္မွာ ၁၉-၁ဝ-၁၉၉၈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အခ်က္အလက္အမွန္ကို National Director ကို ၿပိဳင္ပဲြမဝင္ခင္တြင္ပင္ ျပသခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပဲြေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို National Director ကပင္ ျဖည့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပဲြစည္းကမ္းမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ဟုဆုိသျဖင့္ National Director အား ေမးျမန္းခဲ့ရာ စိတ္မပူရန္ႏွင့္ ၎တို႔သိကၡာမက်ေစရန္ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ပါဟုေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ မိမိအေနျဖင့္ သကၠရာဇ္မွားယြင္းေနမႈကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေမျမတ္ႏိုးက ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ေမျမတ္ႏိုးက ယခုကိစၥရပ္တြင္ ၎ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေစာ္ကားကာ သိကၡာခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အ႐ံႈးေပးရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္အဆိုပါ Organization က ေတာင္းပန္စာေပးပို႔မွသာ သရဖူျပန္လည္အပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္းပန္စာေပးပို႔ျခင္းမရိွပါက တရားစဲြဆိုသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 Kumudra
ေတာင္းပန္စာရမွ သရဖူကိုျပန္အပ္မယ္လို ့ေမျမတ္နိုး ေျပာ

ေမျမတ္ႏိုး အေနနဲ႕ ကိုရီးယားအဖြဲ႕အစည္းက စပြန္ဆာရွာခိုင္းသလို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးေတြ လိုအပ္ခ်ိန္မွာ အေဖာ္အျဖစ္ေနရမယ္လို႔ ေတာင္းဆိုခဲ႕တာေၾကာင့္ ျငင္းဆိုျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လာခဲ႕တာလို႔ ဆိုပါတယ္။
ယခင္ေျပာဆိုထားတဲ႕မိန္းကေလး kpop အဖြဲ႕ လည္း မလုပ္ေတာ့သလို အစီအစဥ္ေျပာင္းလဲ လိုက္ေၾကာင္း| ေခါင္းအစေျခအဆံုး လွပေအာင္ ပလတ္စတစ္ ဆာဂ်ရီလုပ္ျပီး ကိုရီးယား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ စပြန္ဆာ ရွာခိုင္းေၾကာင္း| ကိုရီးယားတင္မက kpop လႊမ္းမိုးမႈ ရွိတဲ႕ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မွာပါ စပြန္ဆာ ရွာခိုင္းတာေၾကာင့္ လက္မခံဘဲျပန္လာတာ လို႔ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲမွာ ေမျမတ္ႏိုးက ေျပာပါတယ္။
ေမျမတ္ႏိုးက အသက္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္သာ ရွိေသးျပီး ျပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ အသက္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္အေနနဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ႕တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အာရွပစိဖိတ္ေဝါ အဖြဲ႕အစည္း က ေၾကညာခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေရာက္မွ သိရွိခဲ႕တာေၾကာင့္ crown ျပန္မေပးျဖစ္ခဲ႕ေၾကာင္း ခိုးလာတာမဟုတ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါတယ္။
ကိုရီးယားအဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႕ သူတို႔ အမွားကို သမီးအမွားပါလို႔ ပံုခ်ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုရႈံ႕ခ်တဲ႕အတြက္ ေတာင္းပန္စာလိုခ်င္ပါတယ္။ ေတာင္းပန္စာရမွ crown ကို အဖြဲ႕အစည္းကို ျပန္အပ္မယ္။ သမီးဘက္က မမွားလို႔ ေတာင္းပန္စရာမရွိဘူး။ သူတို႔မေတာင္းပန္ရင္ သက္ဆိုင္ရာကေန ဆက္လုပ္သြားမယ္´ လို႔လည္း ေမျမတ္ႏိုးက ဆိုပါတယ္။

Author ရဲလင္းလင္းသန္း
photo ကိုမ်ိဳးခိုင္

Jimmy Aung
ကၽြန္ေတာ္လည္း အစ က ဘာျဖစ္လို႔ ဒီ ေကာင္မေလး ဒီလိုျပသနာ လုပ္ရတာတုန္းေပါ့ ... ေနာက္ျပန္စဥ္းစားၿပီး google လုပ္ၾကည့္ေတာ့ ကိုးရီးယား က ဒီ MAPW က စ ထူေထာင္တာ က ၂၀၁၁ မွ ဒါေပမဲ့ ဒီ ၃ ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ တိုင္း ျပသနာ တက္တယ္ မ႐ိုးသားမႈ႕ေတြ အမ်ားႀကီး ထြက္ေျပးတဲ့ မယ္ေတြထြက္ေျပး ... သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ျပန္ေျပာျပတဲ့မယ္က ေျပာနဲ႔ ဒီ ၃ ႏွစ္ အတြင္းမွာ. ေနာက္ၿပီး အဲ့ဒီ MAPW ဝက္ဆိုက္ေတာင္ professional မဆန္ဘူး ... ျမန္မာျပည္ကလဲ သိတဲ့အတိုင္း ေပါလိုက္တဲ့မယ္ေတြ ဒါေပမဲ့ အဂၤလိပ္ လို မရ အျပင္ပန္းလွတာ တခုပဲရွိ ကိုင္းႀကီးႀကီး စပြန္စာ လိုခ်င္ၾကတာနဲ႔ ထံုးစံ လို ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ လိမ္ညာ မႈ႕ေတြနဲ႔ အျပင္ထြက္ၿပီး လုပ္ေတာ့ ေႁမြေႁမြ ခ်င္း ေျခေတြ ရႈပ္ကုန္တာပဲ .. ဂြင္႐ိုက္တဲ့ အဖြဲ႕ က လည္း ပိုင္ၿပီဆိုၿပီး အတင္း စီလီကြန္ ရင္ပတ္ထဲ ထဲ့ခိုင္း ေအ့ဂ်န္႔နဲ႔ ေအဂ်င္စီ ကလည္း ေထာင္ျမင္ ရာစြန္႔ နဲ႔ ေကာင္မေလး ကို အတင္း သိမ္းသြင္း ၊ လာပါအုန္းမယ္ ဒီလို မ်ိဳးေတြ ထပ္ၿပီး ေတာ့ .... အေမရိကားမွာသာဆိုရင္ ... အသက္မျပည့္ သူကို လိမ္လည္ျဖားေယာင္းမႈ့ .. အတင္းအက်ပ္ ေစခိုင္းမႈ့ .. အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ၿပီး လိမ္ညာျဖားေယာင္းမႈ့ ဆိုတာနဲ႔တင္ မိဘေရာ ၊ ေအ့ဂ်င့္ေရာ စပြန္စာေရာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ အားလံုး ပတ္ျခံဳဟီး သြားမွာ တခါထဲ အနဲဆံုး ေထာင္ အႏွစ္၂၀ ပဲ ... အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္