Monday, December 15, 2014

ေန ့စဥ္ ရႊီး ေနၾကတာ ထံုးစံပဲတသက္တာ အလြဲ မ်ား
*************************

မူရင္း/တေန႔စာ အလြဲ မ်ား
.
V-1 ♫ ♫ ♫ ♫
ေနာ္ေ၀ က ဘုရင္ဗ် တိုင္းခန္း လွည့္လည္ မဟ
သြားမယ္ ေဂါ၀ိန္ ဆိပ္ကမ္းကိုဗ်ားး
က်ဳးေက်ာ္တဲေတြ အမ်ားၾကီး
မေတြ ့ေအာင္ ႐ွိသမွ် ဖ်က္ဆီး...
ဒီဘက္ကို ၾကြပါ မိတ္ေဆြေကာင္းၾကီးေရ
ၿဖိဳ ဖ်က္ပစ္ႁပီေပါ့…ဆိတ္သေရ အုပ္ဖို႔ၾကံေတာ့
ဖြတ္..ထံုးစံအတိုင္းကို ယုတ္ၿပီေပါ့...
ေၿမ..ထိုးမယ္ လွန္ပစ္မယ္လုပ္ရင္း
အကုန္လံုး “ဘတ္ဖိုး”...နဲ႔သာ ထိုးၿပစ္္ေတာ့...

CHO-1 ♫ ♫ ♫ ♫
နဲနဲေလးေတာ့ လြဲေနမယ္...
မ်ားမ်ားလြဲေတာ့ မေထာင္းသာတယ္
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီ ဆိုးတာပဲ
မေနတတ္တာ အဆိုးဆံုးေဟးး
နည္းနည္းေလးလည္း ယုတ္ပါတယ္
မ်ားမ်ားႀကီးလည္း....ယုတ္မာတယ္
ယုတ္သမွ်ထုတ္ျပ ပါးစပ္အေဟာင္းသားပဲ
တစ္ေထာင့္တစ္ည... နားလိုက္အံုး

♫ ♫ ♫ ♫
♫ ♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫ ♫
♫ ♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫ ♫

V-2 ♫ ♫ ♫ ♫
က်ဴးေက်ာ္တဲေတြအစ...ဒီဆင္းရဲမႈမ်ား
အေျဖ တစ္ခုခု ေတာ့ လိုက္႐ွာေပါ့
လုပ္ေနတာ ျဖစ္ေနတာ ေဆးအနာ တျခားစီ
ဘတ္ဖိုးႀကီးသာ အားကိုးေတာ့
က်ဴးေက်ာ္တဲေတြထိုး ဘုရား ပုထိုးေတြထိုး
ေတြ႔ျမင္သမွ် လွိမ့္ ထိုးေနေတာ့
ေၿပးသူေၿပးကာ လမ္းေပၚ လဲတဲ့သူလဲကာ
စိတ္ေခ်ာက္ခ်ားလိုက္တာ
ဖြတ္က်ားမ်ားရယ္ ယုတ္လိုက္ထွာ

CHO-2 ♫ ♫ ♫ ♫
နဲနဲေလးေတာ့ လြဲေနမယ္...
မ်ားမ်ားလြဲ ေတာ့ မေထာင္းသာတယ္
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီ ဆိုးတာပဲ
မေနတတ္တာ အဆိုးဆံုးေဟးး
နည္းနည္းေလးလည္း ယုတ္ပါတယ္
မ်ားမ်ားႀကီးလဲ ယုတ္မာတယ္
ယုတ္သမွ်ထုတ္ ျပ ပါးစပ္အေဟာင္းသားပဲ
တစ္ေထာင့္တစ္ည... နားလိုက္အံုး

CHO-3 ♫ ♫ ♫ ♫
နဲနဲေလးေတာ့ လြဲေနမယ္...
မ်ားမ်ားလြဲ ေတာ့မေထာင္းသာတယ္
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီ ဆိုးတာပဲ
မေနတတ္တာ အဆိုးဆံုးေဟးး
နည္းနည္းေလးလည္း ယုတ္ပါတယ္
မ်ားမ်ားႀကီးလည္း....ယုတ္မာတယ္
ယုတ္သမွ်ထုတ္ ျပ ပါးစပ္အေဟာင္းသားပဲ
တစ္ေထာင့္တစ္ည... နားလိုက္အံုး

0ူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
♫ ♫ ♫ ♫
♫ ♫ ♫ ♫ Solo
♫ ♫ ♫ ♫

V-3 ♫ ♫ ♫ ♫
ၿပည္သူမ်ား အကုန္ ဆင္းရဲရ...
ဒုကၡေတြ ေဖ်ာက္မတဲ့ဗ်
လုပ္မယ္ေနာက္သက္တမ္း ထိ “ဘေၿပာင္” က
ေအးဗ်ာ ဖြတ္ပါတီ က ၀င္ၿပိဳင္ဦးမွာေပါ့
ဟ သြားၿပီ မိဘၿပည္သူမ်ားခံဟ
ဘာတတ္နိုင္ေသးလို ့လဲ
ၿဖီးတာ “အဘ”တို ့ပါ ပဲ
ေန ့စဥ္ ရႊီး ေနၾကတာ ထံုးစံပဲ
ေရြးေကာက္ပြဲရွဳံးမွ ေအးမွာပဲ
အေမစု သာ ေခါင္းေဆာင္ပဲ
ေနာက္နွစ္မွာ အဆံုးအၿဖတ္ကြယ့္

CHO-4 ♫ ♫ ♫ ♫
နဲနဲေလးေတာ့ လြဲေနမယ္...
မ်ားမ်ားလြဲေတာ့ မေထာင္းသာတယ္
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီ ဆိုးတာပဲ
မေနတတ္တာ အဆိုးဆံုးေဟးး
နည္းနည္းေလးလည္း ယုတ္ပါတယ္
မ်ားမ်ားႀကီးလည္း....ယုတ္မာတယ္
ယုတ္သမွ်ထုတ္ ျပ ပါးစပ္အေဟာင္းသားပဲ
တစ္ေထာင့္တစ္ည... နားလိုက္အံုး

CHO-5 ♫ ♫ ♫ ♫
နဲနဲေလးေတာ့ လြဲေနမယ္...
မ်ားမ်ားလြဲ ေတာ့ မေထာင္းသာပဲ
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီ ဆိုးတာပဲ
မေနတတ္တာ ဘ၀မွာ အဆိုးဆံုးေဟးး
နည္းနည္းေလးေတာ့ ယုတ္တာ႐ွိမယ္....ဟုတ္ရဲ႕လား
ယုတ္မာမႈေတြ မကုန္ႏိုင္ေသး
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ႁပီ ဆိုးတာပဲ
မေနတက္တာ အဆိုးဆံုးေဟးး

CHO-6 ♫ ♫ ♫ ♫
နဲနဲေလးေတာ့ လြဲတာရွိမယ္...
မ်ားမ်ားလြဲေတာ့ မေထာင္းသာဘူးကြယ္
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီ ဆိုးတယ္ အားလံုးဆိုးတယ္
အဆိုးဆံုးပါ အဆိုးဆံုးေလးးး

ဟုတ္ရဲ႕လားေဟ့...

မားးးမားးးမားးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး

စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ပီ...ဆိုးတယ္ေဟ့
မေနတက္ရင္ အဆိုးဆံုးေဟ့

နားးး နားးး နားးး နားးး နားးး
ေရးးး ေရးးး ေရးးး ေရးးးေရးးး
၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးး

မားးးမားးးမားးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး

စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ပီ.... ဆိုးတယ္ အားလံုးပဲ
ေကာင္းကြက္မ႐ွိ အဆိုးဆံုးေလးးး
.
ေရး/နတ္မင္းေလး ၊ ဘႀကီးေစာ
ဆို /ဘႀကီးေစာ(Ba Gyi Saw)

အရင္ဆံုးထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ လာတဲ့ဆိုင္၀န္ထမ္း၂ဦး

ညေန၃နာရီေလာက္မွာအရင္ဆံုးထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္
လာတဲ့ဆစ္ဒနီျမဳိ ့Martin Place ရွိ Lindt Chocolate Cafe
ဆိုင္၀န္ထမ္း၂ဦး

ေရွာင္နဲ႕တယ္လီဂရပ္တို႕၏အင္တာဗ်ဴးးရုပ္သံ
Than Min Kyaw
အေမစုက လိပ္ကြၽန္းလူသတ္ အမႈတဲြကို တာဝန္ယူေျဖ႐ွင္းေပးဖို႔ ဆံုးျဖတ္တဲ့အေၾကာင္း သိလိုက္ရေတာ့ က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ အေမစုအတြက္ ဝမ္းနည္းဝမ္းသာ နွစ္မ်ိဳးလံုးရသကို ယွဥ္တဲြ ခံစားသြားရပါတယ္။

ဝမ္းသာတယ္ဆိုတာ အေမစုက လက္႐ိွအေနအထားမွာ ဘာအာဏာမွ မ႐ိွေသးေပမယ့္လည္း သူအခု တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးရဲ႕ ေကာ္မတီ ဥကၠဌျဖစ္တာက တစ္ေၾကာင္း အေမစုရဲ႕ ေျဖာင့္မတ္တဲ့စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ဥပေဒေလာကကို တတ္ကြၽမ္းပိုသိ ေနတာကတစ္ေၾကာင္းမို႔လို႔ အေမစုလုပ္ရင္ ေအာင္ျမင္နိုင္ေျခ အခြင့္အလမ္း ပိုသာသြားမယ္ေပါ့။

ဝမ္းနည္းတယ္ဆိုတာကထိုင္းနိုင္ငံကလည္း အာဏာ႐ွင္စနစ္ ျဖစ္ေနသလို ျမန္မာနိုင္ငံကလည္း အေရၿခံဳဒီမိုစနစ္ တစ္ျဖစ္လဲ အာဏာ႐ွင္စနစ္ က်င့္သံုးေနတာခ်င္း တူညီေနတဲ့အျပင္ လက္႐ိွမွာလည္း ထိုင္းအစိုးရနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရက ပဏာစားၿပီး စီးပြားအက်ိဳးတူ လုပ္ေဆာင္ေနၾက လို႔ပါဘဲ။

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးတစ္ျဖစ္လဲ ေတာ္စပ္ေနတဲ့ ကြၽန္းသူေဌးသားရဲ႕ က်ဴးလြန္မႈေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ဖို႔ ႀကိဳးစား ေနၾကတဲ့အျပင္ ထိုင္းနိုင္ငံရဲ႕ အဓိကအကၡရာ အက်ဆံုးျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရး ေဟာ္တယ္နွင့္ခရီး သြားလာေရးျဖစ္တဲ့ အက်ိဳးစီးပြားေရးကို ထိခိုက္လာမွာ စိုးရိမ္ေနၾကလို႔ ဘာအျပစ္မွက်ဴးလြန္းျခင္းမ႐ိွတဲ့ အျပစ္မဲ့ ျမန္မာနွစ္ေယာက္ကို တမင္ ထိုးေကြၽးပစ္ဖို႔ ႀကံစည္ထားတာဟာ ထိုင္းအစိုးရဖက္က လြယ္လြယ္ လက္ေလွ်ာ့လိမ့္မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။

ဒီအမႈတဲြကို တာဝန္ယူလိုက္တဲ့ အေမစုအျဖစ္မွာ အလြန္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။တကယ္လို႔ ထိုင္းအစိုးရနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔ အာဏာ႐ွင္ခ်င္း ပူးေပါင္းတိုက္ကြက္ တမင္ဆင္ယင္ ေထာင္ေခ်ာက္ဖမ္းၿပီးေတာ့ ကမ႓ာ့အလယ္ အေမစုရဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ သိကၡာကို ကမ႓ာ့အလယ္ အ႐ွက္ခဲြပစ္မယ့္ ႀကံ႐ြယ္မႈႀကီးတစ္ခုလို႔လည္း ေျပာလို႔ရေနပါၿပီဗ်ာ။

ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီအမႈတဲြအေပၚ အေမစုကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ လက္ခံရဲတာကိုက အေမစုရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ သတိၱစြမ္းပကားကို မခ်ီးက်ဴးလို႔ မေနနိုင္ပါဘူးဆိုတာပါ!ဆစ္ဒနီေကာ္ဖီဆိုင္ကို၀င္စီးလိုက္ျပီ
၃ေယာက္ေသ၅ေယာက္ဒါဏ္ရာရတယ္လို႕
့ေအဘီစီသတင္းကေဖၚျပတယ္
ရဲအခ်ိဳ ့လည္းဒဏ္ရာရတယ္
ေသဆံုးသူအၾကမ္းဖက္ရဲ႕နာမည္
ကိုလဲေဖၚျပပါတယ္
အခုမိုင္းရွင္းစက္ရုပ္ေတြအထဲေရာက္ေနျပီ
ဓါးစားခံတခ်ိဳ ့အျပင္ကိုလက္ေျမွာက္ေျပးထြက္
လာတာျပေနပါတယ္
အေရွ ့ေပါက္အေနာက္ေပါက္၂ေပါက္လံုးကေန
၀င္စီးပါတယ္
တိတိက်က်ပစ္ခတ္နိူင္ခဲ့တာပါ
ပစ္ေနရင္းဆိုင္ထဲကေနဓါးစာခံေတြမထိ
ပဲလက္ေျမွာက္ထြက္လာတာပါ
ဓါးစာခံအခ်ိဳ ့ကိုအတြင္းခန္းေခၚသြားတယ္
လို ့အျပင္ခန္းကလြတ္လာသူေတြကဆိုပါတယ္
အၾကမ္းဖက္တေယာက္
ထက္မပိုဖူးလို ့ပစ္ခတ္လြတ္ေျမာက္မႈေတြအရ
ယူဆရပါတယ္
ေပါက္ကြဲေစတဲ့အရာေတြလဲပါလာတယ္ လို႕ဆိုပါတယ္
-------------------------------------------------------------


ဆစ္ဒနီက ေကာ္ဖီဆိုင္ကို ရဲေတြ ၀င္ေရာက္ ရွင္းလင္းျပီ
ဆစ္ဒနီ ၿမိဳ႕လယ္မွာ အီရန္ ႏိုင္ငံသား ခိုလႈံသူ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေသနတ္သမားက ေကာ္ဖီဆိုင္ တစ္ဆိုင္ကို စီးနင္းၿပီး ဓားစာခံေတြကို ထိန္းသိမ္း ထားရာမွာ လက္နက္ အျပည့္အစုံနဲ႔ ၾသစေၾတးလ် ရဲေတြက ေကာ္ဖီဆိုင္ အတြင္းကို ဝင္ေရာက္ ရွင္းလင္းခဲ့ၾကပါတယ္။
ေကာ္ဖီဆိုင္ ဘက္ကေန ေသနတ္သံေတြ ဆက္တိုက္ ေပၚထြက္ လာၿပီးေနာက္ ေဆးဖက္ ဝန္ထမ္းေတြက လူနာစင္ေတြကို သယ္ၿပီး အေျပးအလႊား သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒဏ္ရာရသူ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ၿပီး ေသနတ္သမားရဲ႕ အေျခအေနကိုေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။
ေသနတ္ သမားဟာ တနလၤာေန႔ မနက္ အေစာပိုင္း ကတည္းက ေကာ္ဖီဆိုင္ကို ဝင္စီးခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး အမည္းေရာင္ အစၥလာမစ္ အလံကို ျပတင္းေပါက္ အနီးမွာ ဓားစာခံေတြကို ကိုင္ခိုင္းထားခဲ့ပါတယ္။ Man Haron Monis ဆိုတဲ့ ေသနတ္သမားဟာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ၾသစေၾတးလ်မွာ ခိုလႈံခြင့္ ရခဲ့တဲ့ အီရန္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာ တျခား အမႈအခင္းေတြကိုလည္း က်ဴးလြန္ထားတယ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာပါတယ္။
http://www.bbc.co.uk/news/world-australia-30485355