Wednesday, February 4, 2015

ေရွ႕ဖံုးျပီးေနာက္ေပၚတဲ့အစိုးရ

+++++++++++++++++++
ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥ ရန္ဟီလီ ၏ ေျပာၾကားခ်က္တြင္ သုံးစြဲထားသည့္ "႐ိုဟင္ဂ်ာ" စကားလုံး အသုံး အႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔အမည္နာမသုံးစြဲမႈကို အတိအလင္း ပယ္ခ်ပါသည္။
မစၥရန္ဟီလီ၏ ေျပာၾကားခ်က္တြင္ သုံးစြဲထားသည့္ "႐ိုဟင္ဂ်ာ" စကားလုံး အသုံး အႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔အမည္နာမသုံးစြဲမႈကို အတိအလင္း ပယ္ခ်ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဤအသုံး အႏႈန္းကို မည္သည့္ အခ်ိန္ အခါကမၽွအသိ အမွတ္မျပဳခဲ့ပါ။ ဤအသုံးအႏႈန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး (၁၀၀)ေက်ာ္တြင္ မည္သည့္အခါကမၽွ ပါဝင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ၿဗိတိသၽွကိုလိုနီေခတ္ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ခံမႈ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ပင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဤအျငင္းပြား ဖြယ္ရွိသည့္အသုံးအႏႈန္းကို ထပ္တ လဲလဲ အသုံးျပဳေနျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္ကို ေျဖရွင္းရန္ အဟန္႔ အတား သာ ျဖစ္ေစပါမည္။
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန။
ေနျပည္ေတာ္
ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္။
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုု ထိခုိက္ႏုိင္သလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆႏၵခံယူပြဲမွာ မဲေပးပိုုင္ခြင့္ ရိွသူ အေရအတြက္နဲ႔ ယွဥ္ရင္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ အေရအတြက္ဟာ အလြန္ နည္းပါးတဲ့အတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲ ရလဒ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ဘူး လို႔ ျမင္ပါတယ္။
ဦးရဲထြဋ္ (သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ)



ကေနဒါတို႕ယူအက္စ္တို႕မွာေပးတဲ့ပီအာတို႕
ဂရင္းကဒ္တို႕ဟာ၀ွိက္ကဒ္လိုယာယီေနထိုင္
ခြင့္မဟုတ္ဖူး၊အျမဲေနထိုင္ခြင့္၊....
အဲဒါေတာင္မဲေပးခြင့္မရွိဖူး၊
ယာယီေနထိုင္တာကိုတိုင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုျဖစ္တဲ့မဲေပးတာမွာခြင့္ျပဳတာ
ဟာနိုင္ငံတကာအျမင္နဲ႕ၾကည့္ၾကည့္ျမန္မာ့
အျမင္နဲ႕ပဲၾကည့္ၾကည့္ဒီအစိုးရေရာလႊတ္ေတာ္
ပါေဂါက္ေနျပီလို႕ဆိုရမယ္၊
ဦးရဲထြဋ္ေျပာလိုက္တဲ့ရလဒ္ကိုမထိခိုက္ပါဖူး
ဆိုတာအဆင္ျခင္မဲ့ေျပာတာပဲ....
ထိခိုက္ခိုက္မထိခိုက္ခိုက္နိုင္ငံသားမဟုတ္ရင္
မဲေပးခြင့္မရွိဖူးအဲဒါကိုအရင္ရွင္း....
အေျခခံဥပေဒဘယ္နားမွာျပဌာန္းထားလဲ.....
ဦးYe Htut

မွန္တာကိုေျပာပါမည္ သမၼတ ခိုးပံုခိုးနည္းေလး

ဟာဂ်ဴလီ ကသာ
***********
သမၼတ ရန္ပုံေငြ ထဲက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ဆည္ေျမာင္းကညႊန္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ျမင္႕လွဳိင္ကိုခ်ေပးလိုက္တယ္ ျမိဳ႕ၾကီး တမံတည္ေဆာက္ဖို႕ အက်ဳိးရလတ္ အေနန႕ဲ ဆည္ေျမာင္းက ညႊန္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ျမင္႕လွဳိင္က သမၼတ သိန္းစိန္ကို ျပင္ဦးလြင္ မွာသမၼတအိမ္ေတာ္ၾကီးေဆာက္ေပးလိုက္တယ္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္မွာလည္း
သမၼတ ၾကီး ကသူ႕ရန္ပံုေငြ ထဲက ၂၂ ဘီလီယံ ကို ပန္္းလွဳိင္ တူးေျမာင္း
တူးဖို႕အတြက္ ခ်ေပးလုိက္တယ္ အက်ဳိးအျမတ္ အေနန႕ဲ ဆည္ေျမာင္းက
ညႊန္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ျမင္႕လိွဳင္ကသ သမၼတ ကိုရန္ကုန္မွာ သမၼတအိမ္ေတာ္ေဆာက္
ေပးလိုက္တယ္ သမၼတအိမ္ေတာ္ ဆိုတာတလးံု ကို သိန္းေလးေသာင္းေလာက္တန္တာ သူတို႕ကေရာသူတို႕ ေငြန႕ဲဘယ္ေဆာက္ေပးမလဲ ခိုးျပီးေတာ႕ေဆာက္ေပးၾကမွာေပါ႕
စီမံကိန္းတိုင္းဟာ အမွန္ကုန္က်ေငြ ရ႕ဲႏွစ္ဆေလာက္တင္ထားျပီး
ဝန္ၾကီး သမၼတ တို႕ရ႕ဲေနအိမ္ေတြ ေဆာက္ေပးရတာ
သမၼတ ကိုယ္တိုင္ဒီေလာက္ ခိုးေနမွာေတာ႕တိုင္းျပည္ကမြဲ ျပာက်ျပီးေပါ႕
သူမ်ားနုိင္ငံေတြ ဘယ္ေလာက္ ေခ်းေပး ေခ်းေပး ျပည္သူေတြ လက္ထဲတျပားမွ
ေရာက္မွာမဟုတ္ဘူး သိန္းစိန္ အစိုးရ နဲ႕ ဝန္ၾကီးေတြခိုးလို႕ေတာင္မေလာက္ဘူး
မွန္တာေျပာတာ ဒီကိစၥကို ဘုရားသိတယ္ သိန္းစိန္သိတယ္ ဆည္ေျမာင္းက
ညႊန္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ျမင္႕လွဳိင္သိတယ္။
ဒီေနေမာင္

မေကြးတကၠသိုလ္ ပါခ်ဳပ္ ေအးေက်ာ္ရဲ ့ ေျပာၾကားခ်က္