Tuesday, March 3, 2015

ညွပ္ပူးညွပ္ပိတ္

ေရွ႕တန္းမွာျဖိဳးျဖိဳးေအာင္

သပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအၾကား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ညပိုင္းက ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ေပၚေနစဥ္


သပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအၾကား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ညပိုင္းက ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ေပၚေနစဥ္ပၚေနစဥ္